17 септември 1996


София, 17 септември 1996 година
Брой 113 (1668)


София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА СВИКВАНЕ НА КОНГРЕСА НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА В СОфИЯ. Документът е адресиран до Организационния съвет на окръжните настоятелства, инициатори за Тридесетия извънреден конгрес на БЗНС, и до средства за масова информация.


На 21 и 22 септември 1996 г. от 10 часа в НДК, гр, София, се свиква извънреден XXX конгрес на БЗНС при следния дневен ред:
1. Политически доклад на главния секретар на БЗНС: докладва д-р Анастасия Димитрова Мозер.
2. Отчет за работата на Управителния съвет: докладва Руси Карапетков.
3. Доклад за работата на Върховния контролно-ревизионен съвет: докладва Стефан Райков.
4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на БЗНС. Докладва председателят на комисията по устава.
5. Избор на ръководни органи.
6. Приемане на програма и стратегия на БЗНС за извеждане на България от кризата. Докладва Георги Каркъмов.

Делегати на конгреса по право съгласно чл.18, ал.4 от Устава на БЗНС са:
1. Всички членове на Управителния съвет, утвърдени на XXIX-ия конгрес на БЗНС, с изключение на отзованите съгласно чл.20, ал. 3 от устава и Решение на ВКРС от 6 юли 1996 г.
2. Народните представители от БЗНС, избрани с листата на Народен съюз - БЗНС, ДП.
3. Председателите на окръжните настоятелства на БЗНС.

Организационният съвет на XXX извънреден конгрес на БЗНС призовава сдружените земеделци от цялата страна с присъщата им отговорност да намерят сили за консолидация и да предприемат спасителната за БЗНС и печеливша за обединена опозиция стратегия за укрепване изстраданото единство на съюза. След XXX извънреден конгрес Българският земеделски народен съюз ще излезе обединен и силен повече от всякога, способен да поеме отговорността за демократичното бъдеще на Република България.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ НА
XXX ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗНС

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


На 9 септември 1996 г. прокурорът Лулчев от Главна прокуратура на Република България издава нареждане бившият главен секретар на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ Анастасия Мозер да бъде въведена в кабинета на главния секретар на БЗНС на ул. "Врабча" номер 1 в София.

Този прокурорски акт представлява безпрецедентна намеса във вътрешния организационен живот на една суверенна политическа организация, каквато е БЗНС.

Няма друг подобен случай в политическата и правна практика на следосвобожденска България до наши дни, когато отвън на една съвременна политическа организация да й бъде налаган ръководител и дори с полиция той да бъде въвеждан в ръководния кабинет.

Грубата поръчкова намеса в живота на БЗНС има за цел неговата ликвидация като политическа сила. За сдружените земеделци обаче в сила са решенията на Управителния съвет /УС/ на БЗНС от 24 август 1996 г., когато Анастасия Мозер бе освободена от поста главен секретар заради противоуставна дейност с 63 гласа за, 6 против и само 3 въздържали се.

Прокурорският акт от 9 септември 1996 г. представлява недопустима намеса.

БЗНС отхвърля намесата отвън в неговия живот. Неговите управителни тела избират и освобождават съгласно устава ръководителите му на всички нива.

Прокуратурата не може да налага отвън ръководителя на БЗНС. Г-жа Мозер след 24 август 1996 г. повече не е главен секретар на БЗНС.

София, 10 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС ПО ВЪНТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ИЗБОРИ.


България преживява съдбоносни исторически дни. Основният въпрос, който стои пред страната, е дали ще продължи да се развива по пътя на изграждането на свободното демократично гражданско общество, или възстановяване на старата система на тоталитарно управление на държавата.

Движението за права и свободи /ДПС/ непосредствено след парламентарните избори за Тридесет и седмо народно събрание посочи опасността, застрашаваща демократичните процеси у нас.

През последните две години Българската социалистическа партия /БСП/ установи парламентарен диктат, създаде по същество еднопартийно правителство. Налице е срастване на една партия, на една идеология с държавната власт. Това влиза в противоречие с Конституцията на Република България. В резултат на управлението на правителството на БСП страната ни преживява национална катастрофа. Една след друга се редуват: зърнена криза, хлебна криза, финансово-банков колапс, хиперинфлация, невиждана безработица, ширеща се безнаказано престъпност.

При тези условия сериозно са застрашени правата на човека, в т.ч. и правата на малцинствата, свободата на мисълта и словото.

При тази ситуация президентът и съдебната власт успяха да се запазят като независими, свободни, демократични институции.

Предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България придобиват изключително значение за бъдещото развитие на страната.

При така стеклите се обстоятелства единствената алтернатива за съхраняването и развитието на демокрацията в България е спечелването на президентските избори. Гаранция за това е изградената коалиция на обединените демократични сили - Съюз на демократичните сили /СДС/, Народен съюз и ДПС и др. БСП полага безуспешни усилия под различни форми да дестабилизира отделните формации на обединената опозиция.

ДПС апелира към всички български граждани, на които е мила свободата и демокрацията, за пълна мобилизация и пълна подкрепа на кандидатите на обединените демократични сили - Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев.

София, 10 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. Документът е адресиран до българската общественост и до средства за масова информация.


- След като перестройката на Горбачов набира скорост, червената буржоазия разбира, че трябва да слезе официално от властта. За да осигури бъдещето си, тя сключи заеми с чуждестранни банки за 12 милиарда щатски долара, които бяха разпределени между нейни хора и внесени в чужди банки. Сега този дълг се изплаща от всички нас с цената на глада и мизерията ни.

- Червената върхушка пренасочи националния капитал към своите фирми, обра спестяванията на хората чрез фалита на финансовите си къщи. Но с фалита на банките, превърнати в най-големите "пирамиди", бяха обрани огромно множество спестители. Правителството на Жан Виденов обяви, че ще "гарантира авоарите на физическите лица". Банковият капитал беше изнесен пак от червените "мили хора", а гаранцията за спестителите започна да се събира от нещастния български народ чрез сриването на българския лев спрямо долара.

- Сервилността, която проявява правителството на Жан Виденов със слугинската си психика към Международния валутен фонд, доведе до драстично покачване на цените в края на май 1996 г., надхвърлящи доходите на обикновените българи. Нито едно честно българско семейство не може да удържи на таксите за ток, парно, вода, телефон, поща и т.н., както и на цените на бензина, хляба, лекарствата, билетите за транспорт и пр. и пр.

- От времето на приемането на християнството българският народ отправя молитва към бога за "насущний" си хляб. В безогледната си алчност мафията във Висшия партиен съвет и правителството отне житото на България и го продаде, за да се обогати още повече, без да се интересува, че хиляди българи ще загинат от глад.

- За да държи в покорство народа, всява страх в душата му чрез невижданата безнаказана престъпност, която толерира. БСП държи изключително за т.нар. "двуполюсен модел" на управление, като се стреми да елиминира всички други политически сили, които не се вместват в този "двуполюсен модел". Чрез този модел БКП е постоянно на власт: чрез официалния си правоприемник Българската социалистическа партия /БСП/ или чрез създадения от нея Съюз на демократичните сили /СДС/, който, под маската на антикомунистическа сила, тушира антикомунистическата борба на народа с различни похвати. А БСП е отново БКП, но Българска капиталистическа партия.

Ако държим на себе си и живота си, ако мислим за съдбата на нашите деца, трябва да проумеем, че в 5 избора от 1990 г. насам народът ни постоянно бе лъган. Търсейки спасение, той се люшкаше непрекъснато между двете основни сили в "двуполюсния модел" - БСП и СДС. Но всъщност и в двата случая народът ни гласуваше за своите грабители, тъй като синята бюлетина на СДС се трансформираше в червен депутат в Народното събрание. Вотът на доверие на правителството през юни 1996 г. доказа нагледно това. И ето ни днес: 85 процента от народа ни живее под жизнения минимум - без имот, без средства за производство, оскотен и роботизиран да служи на чужди господари като наемник в собствената си родина. Тъй като управляващата мафия превръща България в неоколониална държава, залагайки златния резерв, съобщителните средства в чужди ръце, народът ни трябва да се опомни и да открие или преоткрие други извън "двуполюсния модел" политически сили.

Една от тях е Българската национално-радикална партия. Тя се бори:

- За безкомпромисно ликвидиране на мафията на всички равнища, което ще доведе до спокойствие, ред и сигурност, законност и гарантиране на живота, честта, имота, производството и търговията но всички българи. Това ще се осъществи чрез възстановяване на смъртното наказание и създаването на силна неподкупна полиция, с адекватно възнаграждение за дейността й. Действията на полицията и следствието трябва да се синхронизират чрез обединението им. Борбата срещу корупцията трябва да се води решително. Престъпниците не трябва да се освобождават под гаранция, докато съдът не се произнесе по тяхната вина, което ще премахне т. нар. "висящи дела"

- За предимство на българите при ползване фондовете на социално-осигурителната система, при заемане на свободните работни места и за премахване на безработицата в основни линии чрез стимулиране на българското производство, задоволяване на вътрешните пазари и разширяване на износа.

- За стабилизиране на икономиката и защита на националния капитал чрез задържане на годишната инфлация в границите на около 10 процента.

- За актуализиране на заплати и пенсии в съответствие с инфлацията, като пенсиите бъдат в размер на 65-70 процента от моментната работна заплата на дадения вид специалност и длъжност.

- За регулирано пазарно стопанство, защищаващо интересите на производителя и потребителя.

- За данъчната система, съобразена с реалните доходи на населението и защита и стимулиране на националното производство чрез намалени данъци за производителите.

- За национална приватизация с участието на целия български народ чрез безплатни акциил чиято стойност ще зависи от трудовия стаж и качеството на положения до този момент труд; за спиране на криминалната приватизация в различните й форми.

- За връщане на земята на законните й собственици и техните наследници, които сами да решат под каква форма - частна или кооперативно-акционерна - ще я ползват.

- За насърчаване раждаемостта сред семействата от български произход чрез гарантиране на социалната им осигуреност. А здравното осигуряване ще се подобри чрез здравни кредитни карти за гражданите, които ще им позволят да търсят помощ от предпочитан медицински екип. От кредитните карти ще се отчислява заплащането на медицинския екип по стойността на оказаната помощ.

- За защита на националните ценности в образованието, науката, културата, занаятите и фолклора, за утвърждаване на християнството от източното православие и против религиозните секти.

- За търсене на отговорност за национално предателство, за разграждането на българската държавност и превръщането на страната ни в колония на чужди сили.

Социалните проблеми са тясно преплетени с националните. Само националните идеи са непреходни и живеят заедно с нацията. Всякакви други идеологеми са демагогия, обслужващи икономическите интереси на определени групировки. Затова за нас, националистите, благоденствието на българския народ е цел, а всичко друго е само средство за постигането на тая цел. Но това ще постигнем, ако:

- Пазим свободата и независимостта на българската нация и държава с един език - българския.

- Постигнем обединение на България в историческите и етническите й граници, национално единство чрез забрана на организации и партии на етническа и верска основа и против решаването на българските национални въпроси от хора с чуждо национално самосъзнание, ако полагаме грижи за българите, живеещи извън сегашните граници на България.

- Ако поддържаме модерно въоръжена и професионално обучена армия с висок боен български дух, способна сама да защищава териториалната цялост на Родината ни, с достойно възнаграждение за военнослужещите.

Тогава ще можем да възкресим нашия национален авторитет и да заживеем като уважаван народ в Европа и света. Но всичко това се завоюва с борба: протестни митинги, гражданско неподчинение, стачки.

Български мъже и жени! Български младежи и девойки!

Не се страхувайте от тази борба! Гответе се да излезете на улиците и да защитите вашите права!

Българската национално-радикална партия ви призовава:

За да оцелеем физически, трябва да спасим България!

София, 7 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Централната избирателна комисия, до главния прокурор и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

В чл.10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент изрично е казано: "Предизборната кампания се открива от деня на обнародване на кандидатите в "Държавен вестник" и приключва 24 часа преди изборния ден". Това основно изискване се нарушава по най-груб и вулгарен начин от Съюза на демократичните сили /СДС/, Българската социалистическа партия /БСП/ и Българския бизнес блок /БББ/, които повече от осем месеца най-активно водят предизборна президентска кампания. На тяхно разположение са Българската национална телевизия /БНТ/ и Българското национално радио /БНР/.

Г-н Петър Стоянов и г-н Георги Пирински водят предизборна борба далеч преди назначението на ЦИК. За целта използват служебни коли, командировки за придружаващите ги екипи на БНТ и БНР, които отразяват в медиите турнетата им по страната. Г-н Георги Пирински не е взел отпуск за водене на предизборна борба и я води в работно време, за което му се плаща заплата като на министър на външните работи. По този начин те не само нарушават чл. 10 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент, но и отклоняват значителни средства от държавния бюджет за целите на своята предизборна борба. Г-н Жорж Ганчев не пропуска да се явява с разни обръщения по БНТ в най-гледаното телевизионно време, като по този начин също нарушава чл.10 от Избирателния закон.

В грубо нарушение на конституцията и на Закона за политическите партии СДС проведе вътрешни избори по всички правила на редовни избори за президент. Възниква въпросът: Откъде СДС намери толкова много средства които пръсна на вятъра, отпечатвайки портрети на господата Желев и Стоянов, за заплащане на отпечатаните бюлетини за Желев и Стоянов, за заплащане на участвалите в секционните избирателни комисии и др.? Известно е, че даром никой на никого не дава пари. След изборната си победа над г-н Желев г-н Стоянов посети Англия, Германия САЩ и др.

Народното събрание също грубо погазва конституцията, където е записано, че всички кандидати за президент и вицепрезидент се ползват с еднакви права, в това число и в масмедиите. В конституцията няма текст, който да дели партиите на парламентарно представени и извънпарламентарни. Такива партии няма в президентската институция. Народното събрание е длъжно да спазва основния закон на Република България.

Предвид всичко това моля г-н президента и г-н главния прокурор да сезират Конституционния съд, за да бъдат санкционирани всички, които не спазват конституцията и Избирателния закон. Също така моля да бъде сизиран Конституционният съд, за да отмени антиконституционното решение на Народното събрание за разпределението на ефирното време между парламентарно представените и извънпарламентарните партии.

Ще очаквам да бъде уважен протестът ми, за което предварително ви благодаря.

София, 16 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДРУГ ИЗХОД НЯМА", ОГЛАСЕНО ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, НА 12 ЮЛИ 1996 ГОДИНА НА МЕЖДУНАРОДЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ СЕМИНАР В МЕДВЕДИЕ, ЛЕСКОВАЧКИ РАЙОН, СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Особено много сме доволни и най-сърдечно благодарим на др. Радко Кръчманович, председател на Съюз на комунистите /СК/ - Движение за Югославия, който лично ни покани да вземем участие в срещата-лагер тук. От душа и сърце още един път благодарим. Радостен съм, че имаме възможност да се запознаем с участниците в срещата, с младежи и девойки, представители на комунистически организации и партии от Сърбия, Черна гора, Унгария.

Българската комунистическа партия /БКП/ има славни революционни традиции. Тя организира и проведе 3 антифашистки въстания - юнското и септемврийското през 1923 г. и победното деветосептемврийско въстание през 1944 г. БКП организира и ръководи партизанското движение от 1941 до 9 септември 1944 г. БКП и Югославските комунисти си съдействаха в съвместната антифашистка борба. Партизански югославски и български части си сътрудничеха за разгрома на общия хитлерофашистки враг. Характерно беше, че в антифашистката борба преобладаваха младежите и девойките, членове на Работническия младежки съюз /РМС/. БКП и РМС показаха безпримерен героизъм и патриотизъм и в Отечествената война, и в строителството на социализма.


КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА

Считаме за целесъобразно да ви информираме, че в България още на VI конгрес на БКП през февруари 1954 г. беше извършен ревизионистичен преврат, а през април 1956 г. беше сложен краят на социализма и се премина към държавен капитализъм. Постепенно едно след друго бяха ликвидирани социалистическите завоевания. Също така беше дадена възможност на разни антикомунистически сили да се вмъкнат в БКП. Това бяха бивши легионери, бранници, ратници, паисиевци, кариеристи и профашистки елементи. За 6 месеца след 9 септември 1944 г. БКП нарасна неоправдано бързо - от 25 хиляди на над 200 хиляди членове.

Особено след 1956 г. хора, издигнати на отговорни партийни и държавни длъжности, с действията си уронваха престижа и компрометираха името на БКП. Те с личния си пример показаха какъв не трябва да бъде комунистът. Крадяха и грабеха от БКП, от народа и от България по всички линии и направления. Натрупаха над 11 милиарда долара външен дълг на страната, народа и държавата. През 1986 г. са раздадени на живковистката номенклатура 21 милиарда лева. По това време курсът на долара беше почти сто пъти по-нисък от сегашния. По този бърз циничен и престъпен начин беше създадена новата буржоазия, която пред нищо не се спира в алчността си да ограбва народа и държавата.

По този начин се стигна до злокобния 10.XI.1989 г., когато беше извършена антикомунистическа контрареволюция. Целта е била да бъдат ликвидирани БКП и всички социалистически придобивки. На преден план излязоха промонархически и профашистки сили. Бяха унищожени по най-варварски и бандитски начин почти всички паметници и паметни плочи и на антифашистки - комунисти и ремсисти, а от друга страна, бяха поставени паметници с бюста на цар Борис III в София, Варна, Добрич. Бяха премахнати наименованията на улици и булеварди, носещи имена на геройски загинали комунисти и партийни ръководители, и бяха заменени с имена на омразната Кобургготска династия.


ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА РАЗРУХА

Контрареволюционерите, които бяха фракция в БКП, през март 1990 г. създадоха нова буржоазна котерия, която нарекоха Българска социалистическа партия /БСП/, и обявиха, че са ликвидирали БКП. Но ние не позволихме на враговете на комунизма да осъществят пъклените си планове. БКП беше изровена от гроба и тя триумфално продължи дейността си. Ренегатите и предателите пристъпиха към създаване на свои марионетки за борба против БКП. Те създадоха свои запъртъци, които нарекоха само на име бекапета, с представки, с наставки и с междуставки, за да не могат комунистите правилно да се ориентират коя е истинската комунистическа партия и по този начин ренегатите и предателите да извличат дивиденти в своя полза. Те заграбиха цялото имущество на БКП, но се отказаха напълно от марксизма-ленинизма.

След извършената антикомунистическа контрареволюция по най-бандитски и престъпен начин се разви в невиждани размери корупция, черна борса, спекула, наркотрафик, рекет. Ограбен беше неприкосновеният валутен резерв. Разграбва се всичко ценно, построено през златния период на строителството на социализма. Страната ни е разгромена, сякаш през нея е преминала ураганна буря. Нивите са буренясали. Унищожени бяха елитни стада. За приватизатори и председатели на ликвидационни съвети бяха назначени номенклатурни кадри на Съюза на демократичните сили /СДС/ и БСП. БСП и СДС взаимно си прехвърлят топката едни на други за несполуките и вредителската дейност, а всъщност те са една и съща мафия. СДС беше създаден от БСП. Разлика между тях няма. Ако родителите са в БСП, децата им са в СДС. Пъпната им връв е една.

Бесепарската мафия изкуствено предизвика зърнена криза, за да увеличи цената на хляба. 8 на сто от населението ни живее в пресита до гуша, а 92 на сто от народа живеят в глад, мизерия и нищета. Правителството на Жан Виденов е най-антинародното и продажно правителство от освобождението на България от турско робство до сега.

БСП стои на открити антимарксически, антиленински и антикомунистически позиции. БСП е буржоазна партия на едрия капитал, в която членуват черноборсаджии, спекуланти, банкери, милионери и милиардери. През 1994 г. имаше над 357 милиардери от членовете на БСП, хиляди мултимилионери. БСП имаше над 300 хиляди свои мафиотски фирми. Бесепарската криминална мафия подложи на пълен геноцид народа ни. Тази мафия унищожи селското стопанство. Сега започнаха варварски разгром на промишлеността.

Ръководството на БСП създаде 198 фантомски партии, за да държи всички в шах. По този начин те разбиха и Българския земеделски народен съюз /БЗНС/. Жан Виденов проектира възстановяването на монархията, Филип Боков обяви на всеослушание, че БСП ще влезне в коалиция с Обединената македонска организация /ОМО/ "Илинден", ако подкрепят кандидатурата на Георги Пирински за президент. Това е цинизъм и падение. БСП е мафиотско-фашистка партия.

Правителството на БСП с всеки изминат ден увеличава почти всички цени. Те стигнаха в цинизма си дотам, че министрите и народните представители получават заплати за един месец повече от това, което получават пенсионерите за година и половина. Ликвидираха всички социални придобивки, които имахме до 10.XI.1989 г.

Ръководството на БСП упражнява пълна изолация на извънпарламентарните партии от БНТ и БНР. Те разбиха младежките организации, осемнадесетгодишните не помнят миналото, а сегашният живот не им харесва. Те са в пълна безпътица. Все още е слаба работата на Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/. Наложително е навсякъде да се създават комсомолски дружества и да се организира провеждането на конгрес на ДКМС. Там, където са младежите и девойките, там е бъдещето. Една партия, която се бойкотира от младото поколение, е обречена на загиване. Младежите и девойките са напълно разочаровани и от БСП, и от СДС. Тяхното щастливо бъдеще може да гарантира само БКП. Колкото по-бързо и по-рано се разбере това, толкова по-добре ще бъде за младите хора. Тяхното място не трябва да бъде в баровете, кафенетата и кабаретата, а те трябва да вземат активно участие в обществено-политическия живот като добре подготвени специалисти в областта на науката, изкуството и културата по желаните от тях специалности. Само БКП е в състояние да им гарантира безплатно образование във всички видове и степени на учебните заведения, а така също и безплатно медицинско обслужване и лечение на целия ни народ.


РЕЛИГИЯТА

Мюсюлманският фундаментализъм в безочието си стига до цинизъм. Те строят джамии надлъж и нашир в цялата ни страна. Онова, което не беше осъществено през петвековното турско робство, сега се довършва - ислямизирането и турцизирането на потомците на насила помохамеданчените българи, много от чиито деди и прадеди са съсичани с ятаганите на поробителите. Не случайно ръководството на БСП узакони Движението за права и свободи /ДПС/, създадено в нарушение на конституцията. ДПС е партия, създадена в угода на САЩ и на Турция, а БСП им се кланя. Това е висша несправедливост, насочена против българския народ. Та нали в Турция има немалко българи - защо турското правителство досега не е дало съгласието си за създаване на българска партия в Турция? С какъв морал и основание БСП разреши в България да се създават турски партии?

Отношението на БКП към религиозните секти е напълно негативно. За тях в България няма да има почва за изява и за съществуване. Ръководството на БКП ще се отнася с уважение към изповядване на религиозното източноправославно вероизповедание. За онези, които желаят да се готвят за религиозно проповядване, има духовни училища и Семинария. По принцип БКП се отнася към религията съгласно определението на класиците на марксизма-ленинизма. Библията наистина е ценна книга, дотолкова, доколкото обективно отразява историята на Израел и Египет много векове преди новата ера. Тя е писана приблизително 3-4 века след новата ера. Исус Христос не е никакъв бог и син божи. Той е наистина уникална личност като борец против тиранията на Римската империя. Религията злоупотребява с неговата антиробовладелска дейност и го издига в култ на божество и син божи. Всички религиозни учения и секти са създадени от разни политически шарлатани и въжеиграчи от рода на Муун. Такива са кришнаитите, "Йехова", баптистите, протестантите, католицизмът, източното православие, будизмът, многобожието и др. Такива са и днешните шарлатани и мошеници, които се стремят да излъжат и да измамят слабо устойчивите вярващи, че едва ли не те са призвани от несъществуващ бог и света троица за създаването на единна световна религия. Ето по такъв начин са създадени всички религиозни учения от най-дълбока древност до днес.

Днес разните религиозни секти са насочили дейността си против марксизма-ленинизма и против комунизма като наука. Сектите се използват много хитро и лукаво от враговете на комунизма, за да могат да държат трудовите народни маси в подчинение, за осъществяването на експлоататорската си тактика и стратегия. Основната задача на БКП е да разяснява истината на народа и да му помогне да се избави от религиозната заблуда и измама.


БКП НЕ СЛАГА ОРЪЖИЕ

Предвид това критично положение на страната Съюзът на левите сили в заседанието си на 8.VII. 1996 г. утвърди алтернативно правителство в сянка, назначи алтернативни областни управители и насрочи редовния XVII конгрес на БКП за 14 и 15 септември 1996 г. Удари дванадесетият час, когато излъганият, заблуден и измамен трудов народ, който на 18 декември 1994 г. гласува против собствените си интереси в полза на своите експлоататори и врагове, трябва да преоцени поведението си, да премахне стадното си чувство, да коригира грешката, която допусна, и да гласува за кандидатите на БКП за президент и вицепрезидент, както и да гласува за кандидатите на БКП в предсрочните парламентарни избори. В бъдеще трудовият ни народ в никакъв случай не трябва да гласува против собствените си интереси, в полза на враговете си. Ако предателите предлагат подкуп в изборите, ние отправяме призив към хората от народа: нека взимат подкупите, но пак да гласуват за кандидатите на БКП. Ето това са алфата и омегата за спасението на България и на трудовия ни народ от глада, мизерията и нищетата. Ако народът не се осъзнае и не преоцени досегашното си поведение, то България е обречена на изчезване.


ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ЗА ВСИЧКИ НИ

Спасението на народите, населяващи Балканския полуостров, от геноцида на МВФ и на Световната банка ръководството на БКП вижда в създаването на Балканска конфедерация и на балкански общ пазар. Балканският полуостров е кръстопът за всички континенти в света и е крайно време балканските страни да се интегрират помежду си и да не позволяват за в бъдеще да бъдат плячка в ръцете на враговете си. Те се намират в Европа. Не е необходимо да отиват нито чрез Босфора, нито чрез където и да било в Европа. Ние бихме призовали другите страни да се съобразяват с националните интереси на страните от Балканския полуостров и да не се намесват във вътрешните ни работи. Ето това е ключът към създаването на равноправно съвместно и мирно съществуване и проспериране на всички страни на Балканския полуостров. Само по този начин страните от Балканския полуостров ще се избавят от империалистическата чума, която е надвиснала над тях. Спасението им е в час по-бързото създаване на Балканска конфедерация и на общ балкански пазар. Друг изход няма. Сателитните войски на САЩ и на НАТО трябва да изчезнат от Македония, от Босна и Херцеговина, за да нямат възможност да организират други братоубийствени конфликти на Балканския полуостров.


КОМИНТЕРНЪТ

За съжаление от 1943 г. до 5.XI. 1995 г. се протакаше създаването на Нов комунистически интернационал /НКИ/. III Коминтерн беше ликвидиран по искане на САЩ и Великобритания като съюзници на СССР във Втората световна война. По вина на ревизионистите и предателите беше създаден през 1947 г. Социалистическият империалистически интернационал като алтернатива на Коминформбюро, което беше разпуснато през 1956 г. еднолично от ревизиониста и волунтариста Н. С. Хрушчов. Главно по негова вина беше разбито единството на световното работническо и комунистическо движение. Бяха сменени здравите марксистко-ленински партийни и държавни ръководства с ревизионистични. Стигна се до безумието да се сблъскат съветски и китайски военни части. Бяха дадени много жертви. В социалистическите страни ревизионистите грабеха с пълни шепи, с което компрометираха социализма и комунистическите партии. През 1989 г. гробокопачът на световния социализъм и комунизъм Горбачов ликвидира социалистическия лагер.

На 5 и 6 ноември 1995 г. в София беше създаден Нов Комунистически интернационал. Вече световното работническо и комунистическо движение има своя революционна организация. Жадуваната мечта на комунистите от света вече е факт. Сега предстои всички марксистко-ленински комунистически партии да се присъединят към НКИ. Няма никаква опасност от повтарянето на грешки от миналото. Всяка комунистическа партия ще бъде със своя самостоятелна дейност, тактика, стратегия и политика, но всички компартии ще бъдат задължени да пазят единството на световното комунистическо движение и да громят ревизионизма, волунтаризма, фракционерството, догматизма. Ето това е основната задача и предназначение на НКИ и на всяка истинска марксистко-ленинска комунистическа партия. В края на XX век е наложително повече от когато и да било боевото единство на комунистическото движение, за да можем с общи усилия да отстояваме и да защищаваме правата на трудовите хора в света. Всички трудови хора трябва да имат право на труд, на 8-часов работен ден, право на платен годишен отпуск, право на курорт, право на справедливо заплащане на вложения труд, право на пенсия, на жилище, на безплатно образование и медицинско обслужване.

Ето към това ще се стреми в дейността си ръководството на НКИ. Ако не осъществим тези жизнено необходими изисквания, историята няма да ни прости. Бъдещето е на комунизма. Империализмът е обречен на изчезване, както е станало с всички експлоататорски формации преди него. Народите са против жестоката експлоатация на малцинството над мнозинството. Трудовите хора са за диктатура на мнозинството над малцинството. Това го изискват справедливостта и повелята на времето.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ. Документът е адресиран до българската общественост и до средства за масова информация.


Решението на Конституционния съд /КС/ по въпроса за българско гражданство по рождение стана най-разискваният проблем в България. На практика българите са разделени на две категории. Във втора категория попадат милиони българи, живеещи у нас или чужбина, които си задават въпроса: къде сме ние по отношение на решението на КС?

Особено са засегнати българите от Западните покрайнини. Десетки хиляди са бежанците от Царибродско, Босилеградско и Трънско, които през целия си живот са отстоявали българщината, а сега КС не ги признава за равноправни граждани на България. От друга страна, решението на КС облагоприятства напредващите асимилационни процеси в Западните покрайнини.

Решението на КС преследва политически цели. То жертва теорията и логиката на правото заради тесни партийни интереси. Не е възможно създателите на конституцията да са дефинирали понятието български гражданин по рождение в чл.25 и да са забравили това определение в чл.93.

При създаденото положение уместно е Конституционният съд въз основа на сега действащата конституция на Република България да преразгледа своето решение по начин, който изключва разделяне и противопоставяне на българи срещу българи.

София, 20 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД ОТМЯНАТА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД. Документът е адресиран до председателя на Върховния съд, до съдиите от Първи наказателен състав при Върховния съд и до средства за масова информация.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Общобългарският антикомунистически съюз изказва своята признателност и искрена благодарност на съдиите от Първи наказателен състав при Върховния съд - господата Мелкон Мелконян - заместник-председател на Върховния съд, Марин Чернев и Пламен Томов, които превъзмогнаха условностите на времето, проявиха безусловно юридическо безпристрастие и гражданска доблест и постановиха отмяна на незаконосъобразните присъди на 51 регенти, премиер-министри, министри и дворцови съветници, наложени в едно болно време под диктата на чужда зла воля, наложена на отечеството ни в най-трагичните за него дни.

Отмяната на присъдите по наказателно дело 1/1.02.1945 г. е тържество на истината и справедливостта, която изтрива срама от челото на България.

Отмяната на тази присъда е ярко доказателство за достойнството на съдебната власт независимо от тежките условия, наложени от посттоталитарното управление на комунистите и тяхното парламентарно мнозинство.

Отмяната на тази присъда е ярко доказателство пред световната демократична общественост за разделение на властите.

Общобългарският антикомунистически съюз, който в своята политическа програма в един от основните си пунктове пледира за отмяна на присъдите на кървавия "Наредба - закон за народен съд", противоречащ на действащия тогава основен закон - Търновската конституция, както и предизвикващите отвращение и погнуса кървави изстъпления постфактум, узаконени чрез него, най-после е удовлетворен в този пункт от програмата си и ви приветства.

Бог промишлява за България - правдата и истината тържествуват.

Бог промишлява за синовете, дъщерите и близките на тези, които с невинната си кръв осветиха земята в тази страна на горести и страдание - нещастна България!

Бог да благослови вас, доблестни български съдии - чеда на това отечество, чеда на този народ!

София, 2 септември 1996 г.

За ОБЩОБЪЛГАРСКИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петър Момчилов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
отец Димитър Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


България умира пред очите ни. По точно: убиват България пред очите ни. Бавно, садистично, мъчително.

Една огромна част от българите просто няма как да преживеят зимата. Защото парите, които средният българин получава, не стигат дори за покриване на сметките за ток и отопление.

През 1992 г. средната работна заплата на българина достигна 120 долара, а един долар се разменяше срещу 23 лева. След три и половина години скрито и открито комунистическо управление средната работна заплата е около 40 долара, а един долар може да бъде купен срещу 230 лева. Следователно българинът е обеднял три пъти, а националната му валута е обезценена 10 пъти. Минималната заплата вече е по-малко от 20 долара, а голяма част от пенсионерите са принудени да преживяват цял месец с около 10 долара. Това е беднотия, позната само в най-изпадналите страни от третия свят.

Българската икономика е в колапс. Банковата система е в колапс. Социалната защита е в колапс. Самата държава е в колапс.

Ето затова ние не можем да мълчим.

Докарването на българския народ до самия ръб на нищетата има за цел да убие именно чувството за гражданска отговорност, вярата в свободата и демокрацията, да затвори българина в собствените му социални страхове и грижи за насъщния.

Ето защо отстраняването на Българската социалистическа партия /БСП/ от власт не е политически, а патриотичен проблем.

Президентските избори трябва да бъдат спечелени. И ще бъдат. Те са първата стъпка по пътя към отстраняването на комунистите от всички сфери на властта, към измъкването на страната ни от блатото на безизходицата и катастрофата.

Повече не можем да мълчим. Нямаме право да мълчим. Призоваваме към максимална гражданска активност, към всички допустими форми на граждански протест.

София, 11 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СТОЛИЧНИТЕ СОЦИАЛИСТИ ОТ РАЙОН "СЛАТИНА" ПО ПОВОД ОТМЯНАТА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Ние, социалистите и техните приятели при основните организации на Българската социалистическа партия /БСП/ от жк "Яворов" при район "Слатина" в София, гневно протестираме срещу предизвикателното решение на Върховния съд в лицето на двама негови членове и при един въздържал се /при особено мнение/ за отменяне присъдата на Народния съд срещу регентите, министър-председателите на правителствата и министрите за времето от 9 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. и тяхното оневиняване. Този срамен и позорен акт е не само светотатство по отношение на жертвите в борбата против фашизма, но и предизвикателство спрямо съвременниците. То е предизвикателство и спрямо другите свободни и демократични народи, които в годините на войната приеха решение за дбстойно наказание на военнофашистките престъпници.

Струва си да се напомни на господа магистратите от Върховния съд, че когато тези регенти, министър-председатели и министри заедно с депутатите от 25-то Обикновено народно събрание предприемаха тези закони и действия в противоречие с действащата, но погазена конституция, в същото това Народно събрание се чуха гласове, че ще дойде видовден и виновниците за престъпленията против собствения народ, човечеството и човечността и за нарушение на конституцията ще бъдат изправени пред съд и че не бива земята на Левски, Ботев, Каравелов да бъде превръщана в тюрма!

Заедно с това ние протестираме и срещу решението на ЦИК за неутвърждаване кандидатите на Демократичната левица за президент и вицепрезидент в предстоящите президентски избори.

София, 31 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ДЕЛО. Документът е адресиран до председателя на 37-то Народно събрание, до министър-председателя и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От средствата за масова информация ни стана известна готовността за обсъждане на нов закон за пенсионното дело.

С най-голямо внимание очакваме вашето благоволение да ни представите такъв проект.

Изразяваме готовност да ви изпратим нашите виждания, които, ако желаете, да вземете под внимание при окончателната редакция на текстовете.

Същевременно си позволяваме да ви предложим проекта да го представите чрез медиите за широко обсъждане от пенсионерите.

Като очакваме вашето благоволение, а не високомерието, което адресирате към нас, оставаме с уважение!

София, 3 септември 1996 г.

ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димо Йовчев Абаджиев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:
Методи Христов Маноилов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ТОДОР ЖИВКОВ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ /ДИМИТРОВГРАД, 31 АВГУСТ - 1 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА/. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ДРУГАРИ!

Благодаря ви от сърце за поканата да участвам в националното честване на половинвековния юбилей на българското бригадирско движение. За съжаление по независещи от мене причини няма да мога да се отзова на нея. Вие знаете, че от седем години аз съм изолиран от българския народ: отначало бях задържан под домашен арест, после - под стража, а след това и до ден днешен - отново под домашен арест. За всяко излизане от жилището ми трябва да искам разрешение от Главната прокуратура. Често пъти такова разрешение ми се отказва.

Освен това предстои да отбележа 85 години от моето раждане. Така че, вярвам, ще разберете защо в днешния тържествен ден няма да съм с вас - във физическия смисъл, въпреки че мислите ми ще бъдат в славния Димитровград, сред неговите строители, сред възторжените белокоси девойки и младежи, наливали основите на съвременна България.

Поздравявам ви и ви прегръщам всичките. Въпреки превратностите на последните тежки години вие не забравихте идеалите на своята младост, благородното бригадирско движение, възвишения порив да се работи безкористно за бъдещето на страната ни. В днешното жестоко и егоистично време вашият пример подхранва надеждите, че нашият народ и занапред ще е способен на големи дела, на свободен труд в интерес на всички.

Имената на бригадирските обекти сега звучат като легенди: проходът на републиката и линията Перник-Волуяк, язовирите "Георги Димитров" и "Александър Стамболийски", каскадата "Белмекен-Сестримо" и ТЕЦ "Марица-Изток". И разбира се, градът на мечтите, славният Димитровград, който и днес събра в пазвите си своите строители, своите създатели и вдъхновители. Струва ми се, че въпреки всичко идеята на бригадирското движение не е само свидна част от нашия вчерашен ден, че пред нея има и славно бъдеще. Може би днеска това звучи наивно, нереалистично, но аз твърдо вярвам в моите думи.

По времето, когато бях начело на страната ни, бригадирското движение се развиваше, радваше се на уважението и любовта на целия народ. Много пъти съм бил сред вас, нашите бригадири. Зная как всеотдайно работихте, как виждахте в своя доброволен и безплатен труд бъдещето на България, дори нещо повече - бъдещето на света. Този идеал сега е позабравен, може би малко се е поотдалечил, но той е така красив, така възвишен, че няма сила, която да го изтрие от паметта на хората. Не се съмнявам, той ще се възроди в нови форми, на нови места, в ново време.

С мъка в сърцето наблюдавам как безплатният труд на бригадирите, заедно с труда на три поколения българи, днеска се присвоява и ограбва най-безсъвестно. Затова ще кажа за първи път публично - времето на бригадирите, времето на новия смел свят у нас за съжаление остана в миналото. Днешна България върви по капиталистически път, с всички последствия, които народът ни ще трябва да изтърпи. Но дори в сегашните условия, при днешното бедствено положение на болшинството от народа бригадирската идея може да помогне на хората. И за опазването на околната среда, и за смекчаването на социалните проблеми, и за възпитанието на младите поколения в някои по-възвишени ценности от законите на джунглата и всесилието на парите.

Благородният дух на българския народ е вечен. Желанието му да подкрепи другите, да защити слабите, да помогне на бедните не е от вчера и не е само за днес. Ние трябва да противопоставим щедростта на егоизма, самоотвержеността на лакомията, красотата на отвратителната себичност. И в търсенето на светли примери, на минало величие, на чистота и безкористност бригадирското движение е нашият естествен спасителен бряг. Много са пътищата за възраждането на България, нека всички ние ги търсим заедно и нека се опитваме да вървим по тях.

Пожелавам ви здраве, оптимизъм и вяра в утрешния по-добър ден. Вашият пример, вашите жертви и усилия не отидоха напразно. Бъдещето ще е на вас - честните, скромните, трудовите хора на България. Нека пребъде във вековете нашата многострадална, нашата красива, нашата обичана и единствена родина България. И нека ние, нейните чеда, бъдем достойни за нея.

София, 31 август 1996 г.

Ваш Тодор Живков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПОБОЯ, НАНЕСЕН ОТ НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ ВЪРХУ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" В ГРАД НЕСЕБЪР. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Генералната централа на браншови синдикати в България осъжда с възмущение и презрение вандалския акт на насилие върху главния редактор на вестник "Слънчев бряг" в град Несебър.

Редакцията и работният кабинет на журналиста Максим Момчилов - член на Съюза на българските журналисти, са облени с човешка кръв - стени, работно бюро, пишеща машина, на която е работил журналистът.

В 14,30 часа на 21 август 1996 г. неизвестен престъпник влиза в редакцията на вестника и му нанася светкавични удари в продължение на десетина минути, след което изчезва.

Главният редактор Момчилов е освидетелстван от здравните органи в Несебър и Слънчев бряг.

Една от версиите за сплашването на г-н Максим Момчилов е безпристрастното отразяване на проблемите и конфликтите по стопанисването и експлоатацията на плажовете в град Несебър от вестник "Слънчев бряг".

Отношение по решаването на тези конфликти и проблеми имат областната управа на гр. Бургас и кметът на град Несебър Живко Георгиев.

Случаят налага спешни мерки на кметството и РДВР Слънчев бряг за издирване и прочистване на общината от престъпни елементи.

Непринудено кандидатът за президент на Република България г-н Петър Стоянов пред поликлиниката - Слънчев бряг, изрази съжаление за вандалския случай и пожела на Максим Момчилов бързо възстановяване.

Слънчев бряг, 22 август 1996 г.

ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ГЕНЕРАЛНАТА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИТЕ СИНДИКАТИ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ:

Благой Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ И НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯ "БУЛАТКА". Документът е адресиран до средства за масова информация.


Тези дни по един безпрецедентен начин властите в България предприеха серия уволнения сред ръководителите на полети на летищата в София и Варна. Тази акция, замислена и осъществена на най-високо равнище, дойде след редица опити от страна на ръководството на Асоциация "Булатка" за преговори със своя пряк ръководител и с ръководството на Министерството на транспорта. Вместо диалог бяха предприети силови действия - полицейски кордони по летищата, насилствено изземване на синдикалната стая и имуществото в нея, заплахи и психологически натиск, инсинуации в проправителствения печат и в електронните медии, дисциплинарни уволнения на ръководител-полети с висока професионална квалификация. Уволнен бе в крайна сметка и Стефан Райчев, председател на "Булатка", асоциация, която членува в авторитетната международна организация на ръководителите на полети "Ифатка". Властите не се съобразиха дори и с екстремното посещение на ръководството на "Ифатка". Показателен бе и отказът на министъра на транспорта Стамен Стаменов да приеме нейната делегация, водена от президента Пребен Лауридсен. Всичко това навежда на мисълта, че Министерството на транспорта и правителството са решили да осъществят наказателна операция срещу протестиращите. Целта е да бъде отправено предупреждение към всички синдикални организации в България за онова, което ги чака, ако предприемат действия в защита на своите членове.

Още в самото начало на протестите организациите, които ние представляваме, изразиха подкрепа и солидарност с протестите на ръководителите на полети. За нас е ясно, че тези протести са свързани с тревожното състояние, в което се намират авиокомпания "Балкан" и другите предприятия, свързани с гражданската авиация. За нас е ясно също така, че ако работодателите бяха седнали на масата за преговори, представителите на "Булатка" имаха готовност за конструктивен диалог и предложения както за оздравяването на компанията като цяло, така и за подобряване на условията на труд за онези, които работят в нея. Вместо това с действията си властите създадоха неимоверно напрежение на летищата и съответно значителни рискове за безопасността на въздушното движение над страната. Те допуснаха до командните пултове за управление неправоспособен персонал, като по този начин подложиха на риск живота на стотици хиляди пътници. По този начин грубо бяха нарушени редица национални и международни стандарти, регламентиращи този вид дейност.

Всичко това красноречиво потвърждава факта, че правителството е решено с цената на всичко да въведе извънредно положение, що се отнася до правата на синдикалните организации и на хората, които членуват в тях. Ние сме убедени, че в настъпващите бедствени за страната дни управляващите ще положат всички усилия за суспендиране на всички онези постановки от законодателството, които се отнасят пряко до регулирането на трудовите конфликти. Убедени сме също така, че такива опити ще срещнат незабавен отпор от професионалните организации на работниците и служителите. За това говорят и изразената днес готовност за решителни солидарни действия от страна на Националния синдикат на докери, портови моряци и докери, на моряшкия синдикат - Варна, на синдиката на енергетиците, на синдикат "Атомна енергетика".

Ето защо ние призоваваме министъра на транспорта г-н Стамен Стаменов, както и правителството като цяло да съдействат за нормализиране на ситуацията. Тази нормализация ние разбираме по един-единствен начин: незабавно възстановяване на уволнените ръководител-полети и сядане на масата за преговори с легитимното ръководство на "Булатка". Ако в срок от 24 часа тези наши искания не бъдат изпълнени, ще считаме, че сме в правото си да предприемем солидарни ефективни действия в защита на протестиращите ръководител-полети и техните колеги от персонала на летищата.

София, 11 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС:
Камен Лечев

ПРЕЗИДЕНТ НА НПС:
Димитър Диманов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОССОБ:
Ермак Димов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до президента на Република България, до Комисията по здравеопазването в 37-то Народно събрание, до Министерството на здравеопазването, до Министерски съвет, до регионалните центрове по здравеопазване, до медицинските регионални синдикати и до средства за масова информация.


Обвиняваме Министерството на здравеопазването, че прави опит да прикрие изчерпването на бюджетите на здравните заведения и започва "ликвидация" на част от системата по здравеопазване под прикритието на приложение на индикативните стандарти, наложени от постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 201 от 1994 година. Това постановление противоречи на Закона за местното самоуправление и администрация и не може да замести двегодишния период на бездействие на правителството и парламента. Не се приеха необходимите закони за осъществяване на здравна реформа. Липсата на закон за финансиране и управление на болниците и на закон за здравно осигуряване не може да бъде заместена с остаряло постановление. Участието на представители на синдиката в комисиите към регионалните центрове по здравеопазване е единствено последен опит да отстояваме позиция на защита на работните места в здравеопазването. Никакви измислени нормативи не могат да оправдаят липсата на алтернативна програма за преструктуриране и преразпределение на ресурсите от здравеопазването. Изпълняването на условията на международните финансови институции изисква изпълнението от правителството и парламента на социални клаузи, в които влйзат трудовото законодателство и социалната протекция на населението, най-важната от които е здравеопазването. Умишлено България не ратифицира важни конвенции на Международната организация на труда /МОТ/ като конвенция 168 за промоция на работната заетост и протекция срещу безработицата и конвенция 173, касаеща правата на работещите в предприятия, в която е обявен фалит.

Оттегляме подкрепата си за приложение на индикативни стандарти в здравните заведения, в които са застрашени работните ни места.

Изискваме от всички регионални центрове по здравеопазване и от Министерството на здравеопазването алтернативна програма за преразпределение на медицинските специалисти.

Не можем да позволим днес да бъде погубена последната национална инвестиция в здравеопазването - човешките ресурси от медицински професионалисти.

Отново настояваме за оставката на министър Виткова и заявяваме нашата готовност с протести да отстояваме правото си на упражняване на медицински труд в българското здравеопазване.

Настояваме здравеопазването да отговаря на нуждите на населението и да бъде спасено от ликвидация.

София, 22 август 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МФ "ПОДКРЕПА":

д-р Теодора Вълчева

/Пресслужба "Куриер"/------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 11 септември 1996 година
Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички прав
препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.