17 декември 1991

София, 17 декември 1991 година
        Брой 247 (522)

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДВУДНЕВНОТО ЗАСЕДАНИЕ (14-15 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.) НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ (НПС НАРДП).


На 14 декември 1991 г. (събота) в София се състоя заседание на Националния партиен съвет на Радикалдемократическата партия (РДП). Обсъдено бе представянето на партията на изборите за народни представители, общински съветници и кметове. Националният партиен съвет оцени високо изборните резултати и изрази най-сърдечна благодарност на членовете и симпатизантите на Радикалдемократическата партия за активното им участие в предизборната кампания.

На заседанието бе изслушана информация от парламентаристите на РДП и от Изпълнителния комитет за международната дейност на партията. Беше прието решение по принцип за организирането в София на среща на либералните партии от балканските страни. Радикалдемократическата партия ще издигне кандидатурата на България за домакин на едно от заседанията на Изпълнителния комитет на Либералния интернационал през 1992 година.

Взето бе решение представителите на РДП в Националния  Координационен съвет на СДС да направят предложение за свикване на Национална конференция на СДС за актуализиране на статута на съюза непосредствено след президентските избори.

Националният партиен съвет на РДП прие специална декларация по повод събитията в Югославия.

На 15 декември 1991 г. (неделя) заседанието на Националния партиен съвет на РДП продължи с вътрешнопартийни и организационни въпроси.

В събота вечер радикалдемократите отбелязаха с тържествен бал втората годишнина от възстановяването на дейността на своята партия.

София, 16 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ПРИЕТИ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


1. Подкрепя решенията на извънредната Национална конференция от 16 ноември 1991 г. изцяло, като редовно, уставно приети и правилни и ще се съобразява с тях в по-нататъшната си дейност.

2. Преценява като неоснователни, злонамерени и вредни за Движение "Гражданска инициатива" обвиненията за противоуставност на действията на Любомир Собаджиев като Председател, отправени от господата Папазов, Икономов, Велев, Чернев, Велков, Крумов. Потвърждава доверието си към Политическия съвет на Движение "Гражданска инициатива" в състава му, избран от извънредната Национална конференция, а именно: Л. Собаджиев, Д. Димов, Хр. Пенчев, Е. Стумбов, Д. Димитров, проф. П. Марков, К. Блъсков, Хр. Пеев и Ст. Шивачев, както и правото му да представлява ДГИ в Националния координационен съвет на СДС.

3. Настоява пред Националния координационен съвет на СДС в най-близко време да преразгледа въпроса за замразяване представителството на ДГИ в НКС, като отмени досегашното си решение в тази връзка и възстанови пълноправното положение на Движение "Гражданска инициатива" в Съюза на демократичните сили.

4. Задължава сегашният Политически съвет да внесе това решение за разглеждане в Националния координационен съвет на СДС на следващото му заседание. Това решение е взето с 43 гласа "за" - единодушно, и е подкрепено писмено от 19 местни организации.

Присъствали 43 делегати от 29 местни организации.

София, 14 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (АСП), ПОСВЕТЕНО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ.


На 14 декември 1991 г. се проведе разширено заседание на Политическия съвет на Алтернативна социаллиберална партия (АСП) с участието на координаторите от цялата страна. Направен беше анализ на политическата и икономическата обстановка след парламентарните избори. Обсъдени бяха главните тенденции в политическата тактика и стратегия на партията. Потвърдено беше решението за свикване на Трети редовен конгрес на Алтернативната социаллиберална партия в началото на февруари 1992 година.

На заседанието беше решено АСП да се включи активно в предизборната кампания в подкрепа на кандидатурите на д-р Желю Желев и Блага Димитрова.

Алтернативната социаллиберална партия оценява планираната от КНСБ за 8 януари 1992 г. обща национална стачка като опит за дестабилизиране на политическата и социална обстановка в страната непосредствено преди президентските избори.

София, 15 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП), СЪСТОЯЛА СЕ В СОФИЯ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА, ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ И ОБЩОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.


1. Оценяваме като задоволителни оценките за състоянието на партията, изложени в дискусионния материал "Новата стратегия на Българската социалдемократическа партия (БСДП) в демократичния процес."

2. Предлагаме редовният 39 конгрес на БСДП да се проведе през ІІ-то тримесечие на 1992 г., при добре подготвени, на високо професионално равнище документи и в съответствие с Устава.

3. Осъждаме опитите на БСП да мимикрира зад социалдемократически идеи.

4. Смятаме, че БСДП трябва да се изявява в политическия живот със собствено лице. При необходимост от постигане на определени политически цели да влиза в коалиция с реални демократични сили и без създаване на общи организационни структури.

5. Подкрепяме предложението на Изпълнителното бюро на БСДП относно кандидатурата на д-р Желю Желев за президент.

6. Националната конференция да направи персонални промени в състава на Националния комитет, в съответствие с изискванията на Устава.

7. Настояваме за запазване на Закона за кооперациите, приет от Великото народно събрание при активното участие на експерти на БСДП. Категорично протестираме срещу Законопроекта на министър Иван Костов за корекции в този закон, водещи до ликвидиране на кооперациите. Призоваваме членовете на БСДП активно да участват в изграждане и възстановяване на кооперации.

8. Националната конференция да набележи мерки за съгласуване дейността със синдикатите. Протестираме срещу разпускането на тристранната комисия и опитите за ликвидиране на синдикализма в България.

9. Остро възразяваме срещу политическите мотиви в законопроектите внесени от Георги Марков за изменение на Закона за статистиката и Закона за защита на конкуренцията.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА 40-ТИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) КЪМ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.


В условията на спадащо производство, растяща безработица и социална несигурност Българската социалистическа партия, нейните членове и симпатизанти подават ръка за сътрудничество с всички синдикални организации, в името на реалната защита на икономическите и социалните интереси на трудещите се.

От самото си основаване БСП е неразривно свързана с идеите на синдикалното движение. Стогодишният й исторически път натрупа много практически опит и ценни традиции. Нека вземем най-доброто от тях. Ако днес не обединим усилията си, ще позволим да бъде нанесен тежък удар върху възможността на трудовите хора да защитят себе си.

Конгресът задължи новоизбраните партийни органи и парламентаристите от БСП да предприемат необходимите и възможни съвместни стъпки със синдикатите в практическата политика и законодателна дейност. Парламентарната група да съгласува проектозаконите за приватизацията, за трудовата заетост, новото трудово законодателство и законопроектите, свързани със защита в социалната сфера, с всички синдикални организации, които проявяват готовност за това.

Конгресът се обръща към синдикалните централи и организации с призив: "Помогнете със синдикални средства Парламентарният съюз за социална демокрация да изработи и отстоява такива закони, които да отговарят на изискванията на нашите членове."

Вашите цели за добруването на българския народ са и наши. Това, което вие искате да постигнете със синдикални действия, ние желаем да постигнем с политическа дейност.

Нека всеки да поеме своя дял от отговорността за съдбата на трудовите хора. Ние сме готови да поемем нашия дял от тази отговорност.

Българската социалистическа партия споделя тревогите и подкрепя справедливите искания на КНСБ за защита интересите на трудещите се, заявени и в последните декларации на конфедерацията.

Синдикалисти, ние ви подаваме ръка. Заедно можем да работим за решаване проблемите на България.

София, 15 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ, АДРЕСИРАНО ЧРЕЗ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,

В навечерието на миналия конгрес на Вашата партия Изпълнителният комитет на КНСБ изпрати писмо, в което настояваше Висшият партиен съвет да прекрати опитите си да разцепи независимите синдикати. Писмото беше връчено на тогавашния оргсекретар Румен Сербезов. Няколко месеца по-късно ни беше обяснено, че писмото не стигнало до конгреса и това била една от основните причини да се създаде Национален профсъюз "Единство". Известно е какво представлява сега този партиен профсъюз и каква печална популярност донесе на неговите ръководители и членове.

Късно снощи (на 15 декември, неделя, - бел. ред.) конгресът на БСП е приел Декларация в подкрепа на синдикатите на обявената от КНСБ обща стачка и е обявил нашите цели и за цели на партията на социалистите. Явно до конгреса пак не е стигнала разпространената вчера Декларация на ИК на КНСБ, в която категорично се заявява, че обявената стачка не е политическа, а независимите синдикати не са търсили и няма да търсят единодействие с политически организации.

Решението за обща стачка беше взето в необичайно тежка ситуация на невиждани и брутални атаки срещу независимите синдикати. Правителството, част от депутатите на СДС и тренчевисткото крило на КТ "Подкрепа" старателно премълчават справедливите ни искания. А те са за нов размер на минималните заплати (1050 лв.), на началните заплати за договаряне (1150 Лв ) на минималната пенсия (735 лв.). Предложенията ни са реалистични, бих казал дори скромни, защото социалният минимум е вече 1090 лв.

Независимите синдикати искат и допълнителни гаранции за трайно безработните, защото тези, които нямат работа и не получават пари отникъде са вече 200 000 души. Настояваме  за достойно заплащане на труда на лекари, учители и на интелигенцията като цяло. Настояваме да се приемат без бавене Кодекса на труда и Закона за социалното осигуряване (България остана единствената страна в Източна Европа без ново социално законодателство). Протестираме срещу погазването на синдикалните права и свободи от законодателната и изпълнителната власти т.н.

Във всичко това няма и капка политика, нито грам партизанлък. На наше място така биха постъпили всички свободни и демократични синдикати.

Правителството веднага ни обвини в политически игри, в опит за политически реванш. Самият председател на Народното събрание заяви, че искаме да правим революция. ИС на КТ "Подкрепа” квалифицира стачката като политическа. На властническите институции и новите държавни мъже им приляга да ругаят и удрят в гърба синдикатите. Липсваха им обаче аргументи. Такъв аргумент им беше предложен наготово от група видни ръководители на БСП и приет с бурни ръкопляскания. Заявено е, че БСП преследва общи цели със синдикатите без дори да е питано ръководството на КНСБ дали ще се съгласи на такава формулировка.

За ръководството на КНСБ обикновените социалисти винаги са били една реалност, а партийният елит - друга реалност. Нормално е в един лявоцентристки и дори центристки синдикат да членуват социалисти. Така е в Австрия, Италия, Белгия, Дания, Израел и много други страни. И сега сред стачкуващите у нас транспортни работници, докери, инженери иработници от военнопромишления комплекс има социалисти. Но техните искания са синдикални и те за първи път разбират, че истината започва от хляба и работата, а не от партийния билет. Изобщо синдикалистите не се делят (особено когато стачкуват) на червени, сини, зелени, оранжеви, на КНСБ и КТ "Подкрепа”. Те са заедно!

Питам се: при тази очевидна разлика между партиен егоизъм и синдикализъм, защо ръководители на БСП така усърдно се мъчат да докажат обратното?

Виждайки от телевизионния репортаж някои дългогодишни членове на Политбюро на трибуната и по балкона в зала "Георги Кирков" се сетих, че има обяснение. Партийната върхушка винаги е имала нужда от свой профсъюз, за да го ръководи, напътства, манипулира. Така е било преди 40 години, когато ОРПС с партийна директива са станали ЦСПС; така през 1961 г. първите партийни ръководители, начело с най-първия са разгромили ръководството на БПС, осмелило се да произнесе скверната фраза "Защита на интересите на трудещите се"; така стана и през 1988-1989 г., когато ръководството на БПС беше обвинено, че създава втори политически център и се обявява против последния "маньовър" на режима - да въведе западен тип фирмена организация на икономиката. Кабинетът на последния Първи спешно готвеше нов разгром над не докрай послушните профсъюзи.

А може би просто част от ръководството на БСП е извън времето и се хваща за всичко ново, което се появява около него, за да докаже модерното си, реформирано лице. Но това става безразборно и безпринципно, което води до гафове като снощната декларация.

Що се отнася до прокламираната на конгреса "нова синдикална политика" тя може да заработи само при едно условие: партиите да държат сметка за исканията на хората на наемния труд и да се допитват до профсъюзите, а не обратното. Така е при нормалните, демократични общества и при нормалните партии. Ето защо съм длъжен да заявя, че независимите синдикати са и остават защитници на всички хора на наемния труд и няма да поемат да станат нито казионни (държавни), нито партийни.

И днес, и утре, и по-нататък синдикалният натиск срещу бездействието на правителството и нарастващата нищета ще продължи. Шофьори и докери,инженери и миньори - всички ще са заедно. В това число и социалисти.  Членове на един синдикат без партиен цвят. Независим.

София, 16 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОТОМЦИ НА УЧАСТНИЦИ В АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА, ЖИВЕЕЩИ В СОФИЯ, ДО ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИЯ ВЪПРОС.


ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РОДОЛЮБЦИ!

Като потомци на въстаниците от 1876 година и на борците за национално обединение, обръщаме се към вас!

Родината ни изживява тежки и съдбовни дни. Към дълбоката икономическа, политическа, социална и нравствена криза на изпитание са подложени националните ни чувства, интереси и гордост, застрашено е бъдещото съществуване на Родината! Великотурският шовинизъм, пантюркизмът и ислямският фундаментализъм затъмнява и заплашва свободата на Отечеството ни, мирният път към демокрация и сигурност. Тревожно нараства етническото напрежение в районите със смесено население. Нарушени са нормалният добросъседски съвместен живот и съществуване, установили се между българи и турци от векове.

Ние никога не сме били и няма да бъдем против гражданите на Република България, изповядващи мюсюлманска и каквато и да е друга религия. Те са живели и ще живеят сред нас с равни права и задължения пред общото ни отечество, както ни завещаха нашите деди. Добрите отношения между Република Турция и България имат бъдеще. Но то не може да се гради върху асимилаторски цели и възраждане на черните страници от миналото.

Ние сме обезпокоени и загрижени за съдбата и за бъдещето на нацията от:

- регистрирането и допускането до властта на противоконституционна партия - ДПС, изградена на етническа и религиозна основа;
- ескалацията на екстремизма на някои среди на турския национализъм в районите с преобладаващо ислямско население срещу българите;
- поведението и позицията на Ахмед Доган и неговите привърженици за разделяне и противопоставяне между българи, турци, българомохамедани и цигани;
- безцеремонния и противоконституционен натиск върху българомохамеданите за насилственото им включване към турската етническа група;
- противозаконните действия на ръководни дейци от ДПС да се бойкотират българските училища и да налагат свои решения за изучаването на турския език (даже в районите, където никой от родителите не знае турски език);
- грубата и открита намеса на външни сили и на страни при формиране на политиката на правителството и при решаване на проблемите по националния въпрос;
- огромния контингент от въоръжени сили, разположен покрай югоизточната ни граница;
- бездействието, пасивността и отстъпчивостта на обществени и политически среди и дейни, държавни органи и институции пред външния ипред вътрешния натиск за печелене на политически дивиденти и материални изгоди;
- съзнателните действия за погазване на националното самочувствие и на българския патриотизъм.
Ние, потомците на Априлци, апелираме към целокупния български народ, към будната съвест на нацията, към
- депутатите от Народното събрание;
- президентството;
- правителството;
- всички държавни органи, политически партии и обществени организации;
- средствата за масова информация;
- дейците на културата и на изкуството.

Към потомците и последователите на борците за национално възраждане и освобождение (Паисий Хилендарски, Раковски, Каравелов, Левски, Ботев, Волов и Бенковски, героите от Априлската епопея - 1876 г.).

Към потомците на опълченците от Руско-турската освободителна война, на дейците на Съединението и героите от Сръбско-българската война, на ветераните от Илинденско-Преображенското въстание, на патриотите от двете Балкански войни,

КЪМ ВСИЧКИ РОДОЛЮБЦИ!

Нека с разумна политика и действия да защитим единството и целостта, сигурността и бъдещето на Отечеството, както правеха нашите предци, които не пожалиха сили, енергия, имот и живот за неговата свобода и независимост.

Обръщаме се към всички мюсюлмани в България. Един въздух дишаме, една вода пием, една земя ни храни. Не позволявайте на политици политикани да ни разделят. Те ще си отидат, а децата ни ще останат и ще живеят заедно.

Историческият момент е съдбовен! Той властно изисква от всички ни да се освободим от политическите си и теснопартийни пристрастия и интереси и високо да издигнем глас в защита на българщината и единението на нацията!

София, 4 декември 1991 г.

Подписали представители на землячески организации и клубове от: Панагюрище, Копривщица, Клисура, Перущица, Батак, Брацигово, Стреча, Баня, Оборище, Попинци, Смилец, Свобода, Априлци, Троян, Лесичево, Церово, Мухово, Левски.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ. Партията е учредена на 13 януари 1991 година в Тетевен - Ловешка област.


Обединен демократичен съюз - партия за справедливост е политическа организация, която си поставя за цел:

1. Демократично и хуманно развитие на обществото в Република България.
2. Без класова експлоатация на народните маси.
3. Партия за справедливост изразява и защитава интересите на всички трудещи се, независимо от пол и раса.
4. Партията е масова и парламентарна, която осъществява целите си с абсолютно демократични средства в съответствие с конституцията на страната.


РАЗДЕЛ I

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

1. Партията ще се изгражда на териториален принцип, като всеки член има правото да избира в кое основно звено да членува по местоживеене.
2. Отношенията и дейността на партията се осъществява върху основата на доброволно членуване, инициативност и самоконтрол.
- равенство в правата и задълженията на всеки член без изключение.
- свобода на съвестта, на мненията, политическата култура, критиката и самокритиката.
- свобода на идейни течения, платформи, движения и обединения с други политически партии, сходни по устава й и програмата.
- самостоятелност и самоорганизация на действията при обсъждането и вземането на решенията, свързани с проблемите на партията и дейността й.
- свобода и гласност в действията на всички организации по квартали и по местоживеене, свързани със структурата на партията.


РАЗДЕЛ II

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Партията за справедливост ще се изгражда и функционира по местоживеене в съответствие с изискванията за изборност на всички ръководни органи и длъжности.

2. Член на партията за справедливост може да стане всеки пълнолетен гражданин на България без разлика на пол и раса, които признават устава и програмата на партията.

3. Всеки член на партията е длъжен да си плаща редовно членския внос, който се определя от Общото събрание.

4. Членуване в други политически партии е несъвместимо.

5. Приемането на членове е доброволно чрез подаване на молба в низовите организации.

6. В Партията за справедливост могат да членуват и бивши членове на БСП, БЗНС и от всички други партии и сдружения, ако те доброволно са се отказали от горепосочените и не са компрометирани.

7. В Партията за справедливост не могат да членуват:

а) осъждани за политическа дейност от типа на политически - фашистки организации.
б) граждани, които са криминални престъпници.
в) лица, които се занимават с търговия, която има спекулативен характер.
г) граждани, които се занимават с алкохол и заведени на отчет като алкохолици.
д) не могат да членуват и онези граждани, които водят аморален живот.

8. Всеки член на партията има право да избира и да бъде избиран.

9. Свободно да изказва своето мнение на събрания, конференции и конгреси и да критикува.

10. Да получава помощ и закрила от партията, когато е преследван неправилно от други институции за политическа дейност и действия, които не противоречат на Конституцията на Република България.

11. Всеки член на партията за справедливост поема лично задължение да разяснява и защитава идеите на партията, като идейна партия с идейни цели, да повишава своята идейно-политическа култура и да подкрепя партията в избирателната кампания за осъществяване на правова демократична България.

12. Член на партията за справедливост, който в течение на 3 последователни месеца не си плаща членския внос, се самоизключва.

13. Доброволно напусналите партията могат да кандидатстват след една година на напускането, а изключените - след 3 години за възстановяване на членството си.

14. Жалбите и предложенията на членовете на партията се разглеждат от съответните комисии по контрола на партията в срок от 1 до 2 месеца, след което се уведомяват съответните низови организации.

15. Организацията се издържа от членски внос и стопанска дейност.


РАЗДЕЛ III

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА - ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ

1. Организационната структура на партията се изгражда на териториален принцип.

2. Ръководни органи на партията са общото събрание, конференцията и конгреса. Конгресът е върховен ръководен орган, неговите функции обхващат устава, изменение и допълнение на устава и на програмата на партията; направлява политическата дейност на всички регионални, републикански и местни комитети и дружества. Съставът на върховния ръководен орган е от 41-51 членове, избира се за 4 години мандат, всички останали областни и местни за двегодишен.

3. Контролната комисия към дружествата и управителния съвет проверява за спазването на устава и програмата на партията и привлича под отговорност нарушителите. Проверява деловодната книга и финансовата дейност, както и съхраняването на имуществото, ако има такова. Тя се състои от председател, заместник-председател и членове.

4. Делегатите за конференциите за конгреса са избират от състава на организациите.

5. Символите на партията се определят от конгреса, конгресът определя парламентарната дейност на партията и избира законодателни власти на партията.


РАЗДЕЛ IV
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

1. Партията провежда своята политика в Народното събрание, в правителството и в народните съвети чрез законно избраните им в състава свои членове.

2. Издигане на членове за народни представители, съветници и местни органи на управление става на събрания в низовите организации, като спазват правилата за избор и вземане на решения съобразно числения състав и мнозинство от 2/3 при задължителен кворум 3/4 от състава.

3. Символите на партията са знамето с небесносин цвят и розови широки кантове и надпис на него "ОДС - ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ", а бюлетината е небесносиня и розови кантове.

Партията ще се представлява пред всички законодателни власти в Република България и извън нея от Висшия управителен съвет - председателството и секретариата.

Партията за справедливост ще се представлява в страната от управителните съвети на местните комитети.

Настоящият Устав на О Д С - Партия за справедливост е изготвен и утвърден от общото учредително събрание на 13 януари 1990 г., с изменение и допълнение с Протокол N 5 от 28 февруари 1991 год. на Общото събрание, на което бяха подписани 53 членове на протокола с измененията и допълненията, като прилагаме протокола с измененията и допълненията на устава и декларациите от 13 януари 1990 г., подписани саморъчно по смисъла на Закона за политическите партии, обнародван в бр. 29 от 1990 год. на "Държавен вестник".

/Пресслужба "Куриер"/


10:05:31
17.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!