17 януари 1996


София, 17 януари 1996 година
Брой 12 /1567/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 13 ЯНУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


На 13 януари 1996 г. в Националния дворец на културата /НДК/ се състоя заседание на Националния ръководен съвет на Християн-аграрната партия /НРС на ХАП/.

Направен бе анализ на резултатите от общинските избори и бе отбелязано доброто представяне на партията в тях - самостоятелно в общините Созопол и Мездра и в коалиция със Съюза на демократичните сили /СДС/ и с други некомунистически организации в редица общини и райони на страната. ХАП вече присъства в местните органи на властта със свои кметове и заместник-кметове, с общински и районни съветници.

Специално внимание бе отделено на въпросите за участието на ХАП в тазгодишните президентски избори и за взаимоотношенията с партии и организации със сходна идейна и политическа насоченост. Наложи се становището, че гаранция за успех на опозицията в президентските избори е издигането на обща кандидатура още в първия тур на изборите. Твърдо бе подкрепена идеята за търсене на форми за по-тясно взаимодействие между партиите и организациите с християндемократична същност.

След задълбочени разисквания Националният ръководен съвет реши:

1. Издига кандидатурата на председателя на Християн-аграрната партия Иван Глушков за президент на Република България. Тази кандидатура ще бъде допълнително утвърдена или оттеглена в зависимост от това дали опозицията ще се яви с общ кандидат още в първия тур на изборите.

2. Дава мандат на председателя на ХАП да подпише споразумение за участие на партията в Конфедерация на партии и организации, изградени на принципите на християндемокрацията, при запазване на самостоятелността на всяка една от тях.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 13 ЯНУАРИ 19% Г. В СОФИЯ.


БПЛ винаги е смятала, че политическият плурализъм в обществото може да се гарантира чрез създаване на предпоставки за децентрализирано автономно вземане на икономически решения. Важно условие за това е утвърждаването на частната собственост и чрез осъществяване на широкомащабен процес на приватизация.

Повече от пет години приватизацията у нас се осъществява бавно, административно обременено, технологично непоследователно, непрозрачно. Резултатите са декапитализация на държавните фирми, увеличаване на бремето на финансовата система чрез нарастване на лошите кредити и прекомерно натоварване на държавния бюджет. Безспорна е необходимостта от ускоряване на приватизацията посредством прилагането на различни техники. Приватизацията чрез инвестиционни бонове е техника, която гарантира бърза трансформация на държавната собственост. С масовата приватизация се преодолява липсата на платежоспособно търсене и адекватна пазарна среда и се разкрива пътят за развитие на съвременен капиталов и фондов пазар.

БПЛ възприема масовата приватизация като процес, с който може:
- да се извърши решителен прелом в скоростта на раздържавяването на собствеността в нашата страна;
- да се създадат конкурентна икономическа среда и отговорни икономически субекти.

С масовата приватизация не може да се формира средна класа и "реституира трудът". Позитивни внушения в тази насока водят до максималистични и нереални очаквания. Не е възможно и няма как да стане така, че всички притежатели на бонови книжки да получат от тях доход, чрез който да подобрят чувствително своето благосъстояние. Същевременно масовото участие на правоимащите български граждани е акт на социално ангажиране и ще подпомогне жизнено необходимия процес на раздържавяване и трансформация на собствеността като същностна страна на реформите.

БПЛ не споделя афишираните вече стремежи и амбиции на някои политически организации да участват пряко в масовата приватизация. Това може да доведе до груба партизанщина, увеличаване на корупцията и засилване на конфронтацията в обществото.

БПЛ смята, че организираното участие на различни етнически или религиозни групи посредством създаването на приватизационни фондове ще бъде един потенциален източник на напрежение и дезинтеграция, ще разединява обществото и забавя консолидацията на нацията.

Ето защо БПЛ заявява, че няма да участва пряко и организирано в процеса на масова приватизация и препоръчва на своите членове и симпатизанти да подкрепят тези икономически субекти, които в своята дейност се ръководят от изконните за българския народ традиции, ценности и интереси.

София, 13 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.


Браво, Българска социалистическа партия /БСП/!

По данни на добре осведомени източници на Българската комунистическа партия /БКП/ в страната се извършват "усилени" подканвания към пенсионери при получаване на пенсиите си да си купуват бонови книжки.

Може би чрез насилието, че масовата приватизация била "задължителна", БСП е решила да попълни претъпкания джоб на бесепаро-седесарската мафия!

БКП решително казва "НЕ" на приватизацията. Тя е нов жесток грабеж от отънелия джоб на всеки българин!

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ДРУЖБА, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


От името на всички членове на Федерацията за българо-китайска дружба и милионите български граждани, верни приятели на великия китайски народ, изказваме гневния си протест и дълбоко възмущение от бандитското нападение срещу китайския военен аташе полковник Тзин Дзичао.

Вълната бандитизъм, заляла България след злокобния 10 ноември 1989 г. и толерирана от лъжедемократичните политици, достигна вече непоносимо равнище и нанася непоправими вреди и на международните ни отношения. С наглите си действия фашизираните гангстери показват, че са превърнали страната ни в гигантски концлагер за честните и трудови хора, където свободно могат да тероризират всеки, дори и дипломати от братски нам страни, това позорно престъпление е резултат и на антикомунистическата истерия, започната в средствата за масова информация напълно свободно от законите ни и довела до няколко убийства - през 1990 г. на виетнамски гражданин и през 1993 г. на китайски гражданин, пребиваващ временно в София, на убийците и до днес не е потърсена никаква отговорност.

Новото нападение над китайския дипломат ще засегне отношенията с тази велика държава, развиваща успешно социалистическо общество.

Този престъпен акт ще помрачи традиционно добрите връзки и дружбата между китайския и българския народ.

Призоваваме съответните институции да положат необходимите усилия за най-бързо разкриване на извършителите на нападението и грабежа, както и на техните покровители. Защото с наглите си действия гангстерите ясно показват, че нямат страх от полиция и съд.

Настояваме съответните държавни органи по сигурността и вътрешния ред да съдействат за създаване на всички условия, необходими за нормална дейност и сигурност на китайските граждани в страната.

Още веднъж изказваме възмущението си от тази варварска постъпка и най-дълбоко съчувствие към пострадалия китайски другар.

София, януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ "ВИНАГИ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕД НАРОДА НИ", ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


А сега се налага да разгледаме въпроса каква партия е БСП, тъй като даже някои членове на ЦК на БКП препоръчват едва ли не да се обединим БКП с БСП. Те за съжаление не правят никаква разлика между БКП и БСП.

За голямо съжаление членовете на БСП все още смятат че няма никаква разлика между БСП и БКП. Ръководителите на СДС продължават да наричат социалистите комунисти. Ръководителите на БСП мълчат, защото това им е изгодно, за да могат по този измамнически начин да държат комунистическата си членска маса в подчинение. Това са сценарии, хитро скроени между БСП и СДС. Всъщност няма абсолютна никаква прилика между БСП и БКП, а разликата е огромна. БКП е комунистическа партия, а БСП е антикомунистическа нова партия, която беше създадена на 4 април 1990 г.

Когато на 2 август 1891 г. Димитър Благоев с група свои съидейници създава на връх "Бузлуджа" Българска социалдемократическа партия /БСДП/, то той създава марксическа партия за борба против капитализма и против царизма. От тогава до края на живота си Димитър Благоев води ожесточена борба с разни опортюнисти, общоделци, янкосъкъзовисти, бернщайнианци и ревизионисти. Димитър Благоев води ожесточени борби против буржоазията, против капитализма и против царизма, в защита интересите на работническата класа, трудовите селяни, дребните занаятчии и народната интелигенция. Той последователно е преименувал БСДП в БРСДП, в БРСДП /т. с./, а на двадесет и втория конгрес през 1919 г. приема ленинизма и болшевизма и дава на БРСДП /т. с./ името /БКП /т. с./ БКП става съучредителка на третия комунистически интернационал и му дава двама генерални секретари - Васил Коларов и Георги Димитров. През 1923 г. ръководителите на БКП запазват неутралитет, в резултат на което БКП и БЗНС дават свидни жертви. Деветоюнските превратаджии избиват елита на тези две братски партии. БКП отчете допусната грешка и създава съюз с БЗНС. Двете партии организират и провеждат три антифашистки въстания - Юнското и Септемврийското - 1923 г., и Деветосептемврийското - 1944 г. Те представляват истински героични епопеи, в които се хващат гуша за гуша трудовите хора с грабителите и експлоататорите им. През 1924 г. БКП е разтурена и е забранена от профашисткия Закон за защита на държавата /ЗЗД/ на кръволока Александър Цанков. За да продължи дейността си при легални условия, БКП създава Партия на труда. Александър Цанков разбира маневрите на БКП и я забранява.

През 1926 г. полицейските стратези Бичев, Игов, Икономов, Праматаров и Гешев съветват Цар Борис III със секретен доклад, че трябва да се легализира БКП, макар и под името на Работническа партия /РП/, за да може полицията да внедри в нея своя агентура, която да направлява развитието й. Царят се вслушва в съвета на своите довереници и през 1927 г. по сценарий е била учредена Българска работническа партия /БРП/. Полицията свършва перфектно своята работа. През 1941 - 9 септември 1944 г. Никола Гешев е внедрил в партизанското движение толкова свои кадри, колкото са му били необходими. След победата на Социалистическата революция Гешевите партийци, а не комунисти, заемат ключови позиции в партийния и в административния апарат. До септември 1944 г. съществуваха две комунистически партии БКП в чужбина и БРП в страната ни. Левосектанският курс в партията нанесе големи вреди на революционните сили в БКП и в България. В края на септември 1944 г. се проведе обединителен пленум на БКП и БРП и бе създадена БРП /к/. Дълго време след 9 септември 1944 г. се водеше прикрита борба между здравото марксистко-ленинско, благоевско-димитровско ядро в партията и Гешевите кадри, внедрени в БКП. Под ръководството на БРП /к/ беше извършена национализацията, беше проведен референдумът за или против монархията. Народът отхвърли монархията и даде своя глас за републиканска форма на управление. Последва приемането на социалистическата конституция през 1947 г. През декември 1948 г. беше проведен историческият V конгрес, на който БРП /к/ беше преименувана в БКП, но поради недоглеждане тя не е регистрирана в съда. Такава регистрация беше извършена на 24 септември 1990 г. под ръководството на БКП, която беше легализирана в член N 1 на Конституцията от 1971 г., бяха построени основите на социализма. Народът ни прояви нечуван и невиждан дотогава героизъм. Бяха построени нови жп линии, водни каскади, язовири, магистрали, заводи и комбинати, училища, болници, тролейбусни линии в градовете, кооперативни сдружения. Бяха обновени почти всички села и градове. Подобри се битът на народа. За съжаление на Шестия конгрес на БКП Вълко Червенков недооцени обстановката и сдаде партийната власт в ръцете на Тодор Живков. На Априлския пленум на БКП през 1956 г. беше извършена ревизионистична контрареволюция. БКП премина напълно под контрола на Гешевата полицейска агентура. Здравите марксистко-ленински сили даваха отпор, но те биваха поразявани и разгромявани. БКП беше наводнена по шуробаджанашка линия с бранници, легионери, ратници, паисиевци и кариеристи. Беше сложен краят на социалистическото строителство. Ревизионистичното ръководство на БКП преследваше с огън и с меч здравите сили в БКП. Много от комунистите идеалисти минаха през затвора и концлагери по скалъпени обвинения за неизвършени престъпления. Концлагерите бяха създадени от монархофашистките правителства преди 9 септември 1944 г. и продължиха съществуването си. Естествено бе, че на мястото на комунистите, които ги пълнеха преди 9 септември 1944 г., след това ролите се смениха. В тях намериха приют народните главорези и палачи, т. е. тези, които ги бяха създали. Жалкото е, че след Априлския пленум ревизионистичното ръководство на БКП в тях изпращаше честните комунисти идеалисти.

На 10 ноември 1989 г. по указания на гробокопача на световния комунизъм М. С. Горбачов в България, предателите Петър Младенов, Добри Джуров, Андрей Луканов, Димитър Куров и др. извършиха империалистическо-фашистка контрареволюция и създадоха опозиция, която нарекоха СДС /Синове и дъщери на социалисти./ През 1990 г. беше проведен четиринадесети ревизионистичен конгрес на БКП, на който предателите се отказаха от ленинизма. През март беше проведен референдум за смяна името на БКП с БСП. В грубо нарушение на всеки морал и етика ренегатите и ликвидаторите насила отнеха името БСП на братя Велкови, които още през декември 1989 г. в Южния парк в София създадоха тази партия. Резултатите от проведения референдум бяха фалшифицирани от ВС на БСП и от редакцията на вестник "Работническо дело", за което ни държеше непрекъснато в течение Камбурова. На 4 април 1990 г. беше създадена с лъжи, фалшификации и измами нова буржоазна партия, която ренегатите и предателите нарекоха БСП. Ръководствата на ВС на БСП от тогава до сега отказват да публикуват по партийни организации резултатите от референдума. БСП е алтернативна на БКП проимпериалистическа, антикомунистическа партия. Тя не може да бъде продължител и правоприемник на БКП. Причините са много. Някои от тях се свеждат до следното:

1. На XIV конгрес на БКП ревизионистичното й ръководство се отказа от ленинизма, а от Сталин се бяха отказали още на Априлския пленум 1956 г.

2. На първия си конгрес ръководителите на БСП се отказаха от демократическия централизъм и от диктатурата на пролетариата, без наличието на които не остава нищо от марксизма-ленинизма.

3. На своя III конгрес 1994 г. ръководството на БСП се отказа и от марксизма. На направеното предложение БСП да се определи като марксическа партия от общо 750 делегати само 30 делегати гласуваха за това предложение, а 720 делегати го отхвърлиха.

4. Ръководството на БСП са подали молба до империалистическия, антикомунистически Социалистически интернационал за приемането им в него, а БКП е основният инициатор за създадения НК интернационал.

5. Голяма част от членската маса на БСП се състои от все още заблудени, излъгани и измамени бивши членове на БКП, които за съжаление и сега все още смятат, че това е същата партия, в която са членували до 4 април 1990 г., а това не е така. БСП е антимарксическа и антиленинска буржоазна котерия, която реставрира дивия и варварски пещерен капитализъм. Разлика между политиката, тактиката и стратегията на БСП и на СДС няма. И БСП, и СДС са за реституцията, за приватизацията, за шоковата пазарна икономика, за въвличането на страната ни в ЕС и в агресивния империалистически блок НАТО. Следователно бившите членове на БКП, които са честни и некомпрометирани трябва да разберат, че в БСП не им е мястото. Те трябва да напуснат тази антинародна империалистическа партия и да възстановят членството си в БКП. В противен случай те ще престанат да бъдат комунисти.

6. През 1990 г. ръководството на БСП и на социалистическото правителство са изпращали на два пъти парламентьори при Симеон Борисов Кобургготски в Мадрид. За резултатите от водените разговори Иван Дундаров е докладвал лично на Лилов, Луканов и Джуров. Може би за да бъдат заличени следите, Иван Дундаров е бил убит при загадъчни обстоятелства, но от кого и защо, полицията мълчи.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
17.01.1996 г.


Редактори: Лилия Томова - деж. ред
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!