17 април 1991

СОФИЯ, 17 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 75 /350/

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА" В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА ОПОЗИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 16 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЪДБОНОСЕН И ТРУДЕН ИЗБОР. ОТДАВНА ПЛАНИРАНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ - СДС, АКО СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФАКТ, БИ НАНЕСЛО СЕРИОЗЕН УДАР ВЪРХУ КРЕХКАТА СНАГА НА ЕДВА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАЦИЯ. НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ Е В ИНТЕРЕС ЕДИНСТВЕНО НА БСП/БКП, А НЕЛЕПИЯТ СТРЕМЕЖ НА НЯКОИ СИЛИ В СДС ДА СЕ ОПИТАТ ДА ВЪЗРОДЯТ СТАРИЯ ОФ И ДА СИ ПРИСВОЯТ РОЛЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЯТАЦИ ЩЕ БЪДЕ ОСЪДЕН НЕ САМО ОТ ИСТОРИЯТА, НО И ОТ ВСИЧКИ НАС.

НИЕ, ПАРТИИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА" - БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ И ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - НЕДВУСМИСЛЕНО ЗАСТАВАМЕ ДО ДЕСНИТЕ НЕОЛИБЕРАЛНИ И НЕОКОНСЕРВАТИВНИ СИЛИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. НЕОБХОДИМО Е НАРОДЪТ НИ ДА ЧУЕ ГЛАСА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. В ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПАРТИИ. ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВИЛЕГИЯ ИЛИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ САМО НА ЕДНА ПАРТИЯ ИЛИ СЪЮЗ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, ПАРТИИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА" НЕИЗМЕННО СА БИЛИ, А И ЩЕ БЪДАТ РЕВНОСТНИ РАДЕТЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТНИЯ ДЕВИЗ НА ДЕДИТЕ НИ - "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА". ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НЕ БИВА ДА НИ РАЗДЕЛЯТ, ДОКАТО ПРОЦЕСЪТ НА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ПРОТИЧА МЪЧИТЕЛНО И ВЪПРЕКИ ОТЧАЯНАТА СЪПРОТИВА НА БСП/БКП.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ /В И ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА/ ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ДА ПОДЧИНИМ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ НА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ПРЕМАХВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ДНЕС НИЕ ДАВАМЕ КАТЕГОРИЧЕН ИЗРАЗ НА ДЪЛБОКОТО СИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ВЕЧЕ РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАШАТА ИДЕЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРЕДИЗБОРНИ КЛУБОВЕ КАТО ЕМАНАЦИЯ НА МОРАЛНО ЧИСТИТЕ, ДЕЕСПОСОБНИТЕ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ИЗМЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, НА КОИТО СА СВИДНИ ИЗКОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ХУМАННИ ДОБРОДЕТЕЛИ И ТРАДИЦИИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, ДА УЧАСТВАТ И ДА ПОДПОМАГАТ КЛУБОВЕТЕ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ С ВСИЧКИ СИЛИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА В ТЯХНАТА ВИСОКОРОДОЛЮБИВА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

КОМУНИЗМЪТ СИ ОТИВА! ДА ГО ИЗПРАТИМ ЗА НИКЪДЕ ПО ЖИВО, ПО ЗДРАВО НА ИДВАЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ!

ЛОЗЕТО НЕ ЩЕ МОЛИТВА, А МОТИКА!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 15 АПРИЛ 1991 Г.

ЗА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА":
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - ДИМИТЪР БРАНКОВ
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - ДИМ.ПОПОВ
КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - ИВАН ЕДИСОНОВ
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВЕСЕЛИН КОШЕВ
ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ - ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЯ ДНИ ДОВЕДЕ ДО НОВА ЕКСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА. ИЗКАЗВАНИЯТА НА НЯКОИ ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ НА ПУБЛИЧНИ СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ ПОКАЗАХА, ЧЕ В СТРАНАТА НИ СЕ НАДИГА ВЪЛНА НА ЕКСТРЕМИЗЪМ. ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ РАЗПУСНАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СИЛАТА НА "УЛИЦАТА" НЕ СА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН СЛАГАНЕ НА СПИРАЧКА НА ЗАПОЧНАЛАТА УСПЕШНО РЕФОРМА ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ.

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МАКАР И ДА НЕ Е ПРЕДСТАВЕНА В ПАРЛАМЕНТА, БИДЕЙКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА, НЕ МОЖЕ ДА СТОИ НАСТРАНА, КОГАТО СЕ КАСАЕ ДО СЪДБАТА НА НАРОДА НИ. НАРАСНАЛИЯТ АВТОРИТЕТ НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРЕНА ПОКАЗВА, ЧЕ КУРСЪТ, ПОЕТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДЪРЖАВНИЯ НИ ГЛАВА, Е ПРАВИЛЕН. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ТОЗИ КУРС, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА НА ОПИТИТЕ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА СПЪВАТ РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН И ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРОЯВИ ДЪРЖАВНИЧЕСКА МЪДРОСТ И ДА ЗАКЛЕЙМИ ВСЯКАКЪВ ОПИТ ДА БЪДЕ СПЪВАНА НЕГОВАТА РАБОТА. НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, НА HOBО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНЕ НА СТРАНАТА, ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ И ЗАКОНА ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ВСИЧКО ДРУГО, КОЕТО БИ СЕ НАПРАВИЛО ПРОТИВ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕЗИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЩЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ Е ВЪВ ВРЕДА НА НАРОДА И Е ВРЪЩАНЕ НАЗАД.

СОФИЯ, 15 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛ HP.7 ОТ 15 АПРИЛ 1991 Г. ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС /ПЛК/.


ДНЕС, 15 АПРИЛ 1991 Г., СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Г-Н ЯНКО ЯНКОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ Г-Н БОЖИДАР ПАЛЮШЕВ И Г-Н ЮЛИЯН КОЦЕВ, СЕКРЕТАРИТЕ Г-Н ДИМИТЪР ТОМОВ И Г-Н МИХАИЛ КОКОШКОВ И ЧЛЕНЪТ НА БЮРОТО ПАНЧО ВАСИЛЕВ. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 24 ОТ УСТАВА ПО ТЕЛЕФОНА БЕ ВЗЕТО СЪГЛАСИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО Г-Н АНДРЕЙ ДЮКМЕДЖИЕВ И Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.

ПРИЕТО БЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

И З Я В Л Е Н И Е

В СРЕДАТА НА МЕСЕЦ МАРТ 1991 Г. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Г-Н БОЖИДАР ПАЛЮШЕВ ДОКЛАДВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, ЧЕ ОТ СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ОТ РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ЛИЧЕН НЕОФИЦИАЛЕН РАЗГОВОР Е БИЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕВЕНТУАЛНО СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ИЛИ СЪЮЗ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ И НЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ. ПО НАПРАВЕНИЯ ДОКЛАД ОТ Г-Н ПАЛЮШЕВ С ПРОТОКОЛ HP.6 ОТ 21 МАРТ 1991 Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ИЗПРАТИ ТРИМА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ.

НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ТРИ КОНСУЛТАЦИИ. НА НИТО ЕДНА ОТ ТЕЗИ КОНСУЛТАЦИИ НЕ Е ПОСТИГАНО СЪГЛАСИЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е ОТ РАЗИСКВАНИТЕ ПРОБЛЕМИ. НЕ Е ПОДПИСВАН НИКАКЪВ ДОКУМЕНТ ОТ НИКОГО ОТ УЧАСТВАЩИТЕ В КОНСУЛТАТИВНИТЕ СРЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ИЗЯВЛЕНИЯТА В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС В НЯКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ СЪЮЗ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ И НЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ.

СОФИЯ, 15 АПРИЛ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ                       ПРОТОКОЛЧИК: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, ПРОВЕДЕН НА 13 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО В БЪЛГАРИЯ ПРОСПЕРИРАЩО, ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ОТВОРЕНА КЪМ ОБЩЕСТВОТО ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА ИЗРАЗЯВА ИНТЕРЕСИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, И ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА И ПОДХОДИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ПРИНЦИПИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ХОРА, ВЯРВАЩИ В ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА, ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОГРЕС И ОТНАСЯЩИ СЕ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ И НЕЙНИТЕ НЕОТМЕНИМИ И ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВА И СВОБОДИ.

ЧЛЕН 1
СТАТУТ

/1/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧРЕДЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ТЯ Е СВОБОДНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ВОЛЯ. ОРГАНИЗАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОЗИ УСТАВ.

/2/ НАИМЕНОВАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ, ИЛИ СЪКРАТЕНО ББП.

/3/ СЕДАЛИЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е В ГРАД СОФИЯ, ОБЩИНА "СРЕДЕЦ", БУЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 2-А.

/4/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ЧЛЕН 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

/1/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦИВИЛИЗОВАНО И ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В СТРАНАТА, ОСНОВАНО НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА, НА СВЕЩЕНОТО ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, НА СТОПАНСКИЯ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАПРЕДЪК И НА УВАЖЕНИЕТО КЪМ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА Н СВОБОДИ.

/2/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ ИМА ЗА ЗАДАЧА ДА ОБЕДИНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО:

- РАБОТЯТ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО, ДУХОВНО И СОЦИАЛНО ПРЕУСПЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ;
- СА ЗА ВЛАСТ, КОЯТО НА ДЕЛО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ И ДАВА ШАНС НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ И ТРУДОЛЮБИВИТЕ;
- ПРИЗНАВАТ И СЕ БОРЯТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРИОРИТЕТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА;
- ЩЕ ОСТОЯВАТ ГАРАНТИРАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

/3/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КАТО ИЗПОЛЗВА ЦИВИЛИЗОВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ НАЧИНИ И ФОРМИ НА БОРБА, ЗАКОННИ СРЕДСТВА И ИНИЦИАТИВИ ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

ЧЛЕН 3
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ

/1/ БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ОТВОРЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ФУНКЦИОНИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА:

1. ИНИЦИАТИВНОСТ И ДОБРОВОЛНОСТ;
2. СВОБОДА НА СЪВЕСТТА, НА ВЪЗГЛЕДИТЕ И МНЕНИЯТА;
3. РАВЕНСТВО В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ;
4. НЕДОПУСТИМОСТ НА ПРИВИЛЕГИИ СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ;
5. ПОЛИТИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ;
6. САМОКОНТРОЛ И СВОБОДА НА КРИТИКАТА;
7. ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ПОСТЪПКИ И АКТОВЕ;
8. ОТКРИТОСТ И ГЛАСНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ;
9. ПРЯКО И ПРЕДСТАВИТЕЛНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА;
10. СПАЗВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ЕДИНСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА.

/2/ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА СЕ ИЗГРАЖДАТ И ФУНКЦИОНИРАТ НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. ИЗБОРНОСТ НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТИ ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗБОРИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА
ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ И АЛТЕРНАТИВНОСТ НА КАНДИДАТУРИТЕ, КОИТО СА ИЗДИГНАТИ.
2. ОГРАНИЧЕНА МАНДАТНОСТ ЗА ИЗБИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА - МАКСИМУМ ДВА МАНДАТА И НЕДОПУСКАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ИЗБОРНИ ПОСТА В ПАРТИЯТА.
3. КОНТРОЛ ОТ РЕДОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПАРТИЯТА.
4. ПЕРИОДИЧНА ОТЧЕТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И ДЕЙЦИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПАРТИЯТА.
5. БАЛАНСИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ РЪКОВОДНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РАБОТНИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 14 АПРИЛ 1991 Г.


ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И НАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА У НАС ПРЕДИЗВИКАХА АКТИВИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ! ПОЯВИХА СЕ СТОТИЦИ МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, ОБЕДИНЯВАЩИ СЕ ОТ СИНДИКАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЪСЛОВНИ, ЕТНИЧЕСКИ И Т.Н. ИНТЕРЕСИ И ПРИНЦИПИ. В МНОГО ОТ ТЕЗИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕ ВКЛЮЧИХА ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ РАБОТНИЧЕСКОТО СЪСЛОВИЕ С НАДЕЖДАТА, ЧЕ РАДИКАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПРОМЯНА И НА НАШЕТО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ!

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТОТАЛИТАРНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ УДОБНО БЕ ПРИКРИЛО МЕГАЛОМАНСКИТЕ СИ СТРЕМЕЖИ ЗАД ШИРОКИЯ ГРЪБ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА! ОТ ИМЕТО И В ИМЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШИХА НЕИЗБРОИМИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ХИЛЯДИ ХОРА БЯХА УБИТИ ИЛИ ЖЕСТОКО РЕПРЕСИРАНИ, ОГРОМНИ СУМИ НАРОДНА ПАРА ИЗЧЕЗНАХА В БЕЗДЪННИ ДЖОБОВЕ, ПОТЪНАХА В НЕРЕНТАБИЛНИ ИЛИ ОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕВЪРНАХА СЕ В ПРЕСТИЖНИ РЕЗИДЕНЦИИ И В "СКРОМНИ" ВИЛИ С РАЗМЕРА НА ПРОГИМНАЗИИ ЗА "ПРАВОИМАЩИТЕ"! С НАС, РАБОТНИЦИТЕ, ПЛАШЕХА ВСЕКИ, ДРЪЗНАЛ ДА МИСЛИ РАЗЛИЧНО! В СЪЩОТО ВРЕМЕ, ПРОГЛУШАВАЙКИ УШИТЕ НИ С ПАТЕТИЧНИ РЕЧИ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, БЕЗМИЛОСТНО HИ СКУБЕХА, КАТО НИ ПРЕДОСТАВЯХА МИЗЕРНА ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА ТОВА, КОЕТО ПРОИЗВЕЖДАХМЕ! ДЪЛГОГОДИШНАТА ДЕМАГОГСКА КАМПАНИЯ НЕ ОСТАНА БЕЗ ПОСЛЕДИЦИ! МНОЗИНА ПОВЯРВАХА, ЧЕ ЗЛОТО ИДВА ОТ НАС! УСПЯХА ДА НИ ПРОТИВОПОСТАВЯТ ИЗКУСТВЕНО НА ОСТАНАЛИТЕ ПРОСЛОЙКИ ОТ ОБЩЕСТВОТО! ЕТО ЗАЩО Е НАПЪЛНО РАЗБИРАЕМ ОТЛИВЪТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С НАС И НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЪРВИТЕ КРАЧКИ ПО НОВИЯ НИ ПЪТ!

ПОНЯТИЕТО РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА НАВЯВАШЕ НЕПРИЯТНИ СПОМЕНИ И МНОЗИНА ПОЛИТИЦИ ЗАБРАВИХА ЗА НАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ТЕЖЪК УДАР В ТАЗИ ПОСОКА НИ НАНЕСОХА ДЕЙСТВИЯТА НА МИНЬОРИТЕ В СЪСЕДНА РУМЪНИЯ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА! ДОВЧЕРАШНИТЕ ВЪЗТОРЖЕНИ ПЕВЦИ НА ПРОЛЕТАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПЪК НЕ ДОЧАКАХА И ПЪРВИ ПЕТЛИ И КАТО ЮДА, КОЙТО СЕ ОТРЕЧЕ ОТ ХРИСТОС, ТИХОМЪЛКОМ СВАЛИХА "РАБОТНИЧЕСКОТО ДЕЛО" ОТ ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА НА ВЕСТНИКА СИ! МОЖЕХА ПОНЕ ДА НИ СЕ ИЗВИНЯТ ЗАГДЕТО ТОЛКОВА ГОДИНИ НИ ИЗПОЛЗУВАХА ЗА ПАРАВАН!

ПРЕЗ БУРНАТА 1990 ГОДИНА НИЕ СПОРЕД СЪВЕСТТА И РАЗБИРАНИЯТА СИ СЕ ВКЛЮЧИХМЕ АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ!

НО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ШОКОВЕ, ОСТРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВОБОРСТВА И ПОСТЕПЕННОТО ЗАГЪРБВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, ОХЛАДИХА ЕНТУСИАЗМА И НАДЕЖДИТЕ НА МНОЗИНА ОТ НАС! СТРАХЪТ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, ВЪЛНАТА ОТ СЪКРАЩЕНИЯ, ЛИПСАТА НА ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ НАС ДА УЧАСТВАТ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ИКОНОМИСТИТЕ ТЪРГОВА СИСТЕМА ДОКАРАХА НАШЕТО СЪСЛОВИЕ ДО РЪБА НА ОТЧАЯНИЕТО!

НИЕ, ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТОВА ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, СМЯТАМЕ, ЧЕ ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАЙ-ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ Е ЕДИНСТВЕНАТА ФОРМА ЗА ЗАЩИТА И ВЗАИМОПОМОЩ В ДНИТЕ НА ТЕЖКИ ИЗПИТАНИЯ. ВСЕКИ ОТ НАС САМ Е ИЗБРАЛ СЪДБАТА НА РАБОТНИКА ЗА СВОЯ СЪДБА! ЕТО ЗАЩО ПРИЕМАМЕ ДА БЪДЕМ РЪКОВОДЕНИ, НО НЕ ПРИЕМАМЕ ДА БЪДЕМ ПОДКАРВАНИ КАТО ОВЦЕ!

ОТ ТАЗИ ПОСТАНОВКА ПРОИЗЛИЗАТ И ЦЕЛИТЕ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ!

1. РАБОТНИЧЕСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА ДА ДОБИЕ ОБЩЕСТВЕНА ТРИБУНА!
ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ САМО ДВИЖЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО И РЪКОВОДЕНО ОТ САМИТЕ НАС, И ТО НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА, МОЖЕ ДА ДАДЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОБЕКТИВНА ПРЕДСТАВА ЗА БОЛКИТЕ И ТЕЖНЕНИЯТА НА СЪСЛОВИЕТО НИ. ТОВА Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ-ДЕМАГОЗИ, КОИТО ОТНОВО ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА НИ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРИКРИТИЕ НА КОРИСТНИТЕ СИ ЦЕЛИ! МНОГО ОТ НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕХОДА, СЕ РЕШАВАТ НА ЧИСТО НАУЧНО НИВО ПРИ ЕДИНСТВЕНО УСЛОВИЕ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОТ КОЕТО НАЙ-ОЩЕТЕНИ ЩЕ БЪДЕМ ОТНОВО НИЕ И ДРЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. ДОКАТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ПРЕДВИЖДАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ХОРАТА ДА НЕ ОСТАНАТ БЕЗ ЗЕМЯ - ТОЕСТ БЕЗ ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, НА НАС НИ СЕ ПРЕДЛАГА ДА "ЗАВОЮВАМЕ" СЕГАШНИТЕ СИ РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ ТЪРГ. ВЕДНАГА Е ВИДНО, ЧЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ ТРУД И НОВАТА ЛИХВЕНА ПОЛИТИКА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАС ИЛИ ЩЕ ОСТАНАТ НА УЛИЦАТА, ИЛИ ЩЕ БЪДАТ "ЗАКУПЕНИ" ЗАЕДНО СЪС СРЕДСТВАТА СИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ХОРАТА С МНОГО ПАРИ! А НИЕ ВСИЧКИ ЗНАЕМ КОИ ГИ ИМАТ! ЕТО ЗАЩО НИЕ ЖЕЛАЕМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ДА ВЛИЯЕМ ВЪРХУ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТОЙНО И СПРАВЕДЛИВО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ! ОТЛИЧНО СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ НЕ ДА ИСКАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, А ДА ДИКТУВАМЕ УСЛОВИЯ, ОСОБЕНО В СЕГАШНАТА ОБСТАНОВКА, НО ЯСНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ СИ ПОСТАВЯМЕ ТАКИВА ЦЕЛИ!

ЖЕЛАЕМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СРАВНИТЕЛНО РАВЕН СТАРТ С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ НИЕ СМЕ СРЕД ТЕЗИ, ОТ КОИТО ДЪРЖАВАТА Е ПОЛУЧИЛА НАЙ-МНОГО, А ИМ Е ДАЛА НАЙ-МАЛКО!

НЕКА ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ СТАНЕ ЯСНО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА В КАТАСТРОФАЛНО СЪСТОЯНИЕ НЕ ЗА ТОВА, ЗАЩОТО ВСИЧКИ НИЕ НЕ СМЕ ПРОИЗВЕЖДАЛИ ДОСТАТЪЧНО, А ЗАЩОТО ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ПРОИЗВЕДЕНОТО НЕ СА ВЛАГАНИ И ПОТРЕБЯВАНИ РАЗУМНО! ЖЕЛАЕМ ДА ПОЛУЧАВАМЕ ДОСТОЙНА ЧАСТ ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНОТО ОТ НАС, А НЕ ПРИБИРАЩИТЕ ЛЪВСКИЯ ПАЙ
ДА НИ ПОДХВЪРЛЯТ ТРОШИЦИ СЪС САМОЧУВСТВИЕТО НА ДАРИТЕЛИ!

2. НАША ЦЕЛ Е ДА ИЗВАДИМ МНОЗИНСТВОТО КОЛЕГИ РАБОТНИЦИ ОТ АПАТИЯТА И ОТЧУЖДЕНИЕТО, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ОСТРАТА, НО ЗАСЕГА БЕЗПЛОДНА ПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО. ОСОБЕНА ЗАСЛУГА ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ ИМА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪДЕТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ ОТНЕМАТ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ГУБИ СЕ КОНСТРУКТИВИЗМЪТ, РЕШАВАНЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ И СРОЧНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ ЕТАП, СЕ ОТЛАГАТ В НЕОБОЗРИМО БЪДЕЩЕ. СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИЯ ПРОИЗНЕСЕ ВЕЧЕ ОБЕКТИВНАТА СИ ПРИСЪДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ИДЕОЛОГИИ, ПОСТАВЯЙКИ ГИ НА БЕЗПРИСТРАСТНИТЕ ВЕЗНИ, ОТРАЗЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ! ПО-НАТАТЪШНИТЕ СПОРОВЕ СА ПРОСТО ЗАГУБА НА ВРЕМЕ!

НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА ИМПУЛСИРАМЕ, ДА РАЗДВИЖИМ РАБОТНИЧЕСКОТО СЪСЛОВИЕ В ИМЕТО НА ЕДНА ДОСТОЙНА ЦЕЛ - ИЗЛИЗАНЕТО НА БЕДНАТА НИ СТРАНА ОТ ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА!

ЩЕ ТЪРСИМ ДОВЕРИЕТО НА НАШЕТО СЪСЛОВИЕ С ЕДИН МОТИВ - ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ И РЪКОВОДИ ОТ САМИТЕ НАС! ЩЕ СЛУЖИ НА НАШАТА КАУЗА!

НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ДЕЛЕГИРАМЕ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ КАНДИДАТИ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ СРЕД НАС ИМА ДОСТАТЪЧНО КАДЪРНИ ХОРА, КОИТО ДА ПРЕДСТАВЯТ И ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

3. ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ, Е НАШЕТО СОБСТВЕНО ПРЕВЪЗПИТАНИЕ. ЗАБРАВИХМЕ КОИ СМЕ! ДОПУСНАХМЕ ОТ СЪЗНАНИЕТО НИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ДОБРОДЕТЕЛИ - БЛАГОЧЕСТИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ, МИЛОСЪРДИЕ, ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ! НА ПРЪВ ПОГЛЕД - НЕПОСИЛНА ЗАДАЧА! СИСТЕМАТА ОПУСТОШИ ВСИЧКИ НИ! СВИКНАЛИ СМЕ С БЕЗОТГОВОРНОСТТА И МЪРЗЕЛА, СВИКНАЛИ СМЕ ДА РАБОТИМ КАК ДА Е! СВИКНАХМЕ В ГРАБИТЕЛИТЕ СИ ДА ВИЖДАМЕ ЗАЩИТНИЦИ! НАЛОЖЕНИТЕ НИ РОЗОВИ ОЧИЛА НИ ПРЕЧЕХА ДА ОСЪЗНАЕМ СОБСТВЕНАТА СИ СИВОТА!

НО НЕ ВСИЧКО Е БЕЗВЪЗВРАТНО ЗАГУБЕНО! НАЛИЧИЕТО НА ХИЛЯДИ СЪМИШЛЕНИЦИ В СТРАНАТА ПОКАЗВА, ЧЕ ПОД ДЕБЕЛИЯ СЛОЙ ПЕПЕЛ ТЛЕЯТ ЖИВИТЕ ВЪГЛЕНЧЕТА НА РОДОВАТА НИ СЪВЕСТ И ЧЕСТ. ДОСТОЙНО ДЕЛО Е ДА РАЗДУХАМЕ ТОЗИ ОГНЕЦ, ОСВЕТЯВАЛ СТОЛЕТИЯ РОБСКИЯ НИ ПЪТ - ДЕЛО, ЗАВЕЩАНО НИ ОТ АПОСТОЛА!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ.


III

ВТОРИЯТ ВАРИАНТ Е СЪВСЕМ КРАТЪК И МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА САМО В СЛЕДВАЩИТЕ 8 ДО 10 МЕСЕЦА. ТОЙ Е ЕВТИН, ЗА НЕГО НЕ Е НУЖНА ПОМОЩ ОТВЪН. ТОЗИ ВАРИАНТ Е ИЗГРАДЕН ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ НИ СИЛИ, РЕСУРСИ, СУРОВИНИ, ПОДРЪЧНА /ДОРИ НАЙ-ПРИМИТИВНА ТЕХНИКА - МОТИКА, ПЛУГОВЕ СЪС ЖИВОТИНСКА ТЯГА И ДР. ТЕХНИКА, С АНГАЖИРАНЕ НА ТРУДА И УМЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ПОВЕЧЕТО НАШИ ГРАЖДАНИ ОТ СЕЛАТА И МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ, АНГАЖИРАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА /ПЕНСИОНЕРИТЕ/, НА ТРУДА НА ДОМАКИНИ И ЖЕНИ С МАЛКИ ДЕЦА, НА ХОРА С ОГРАНИЧЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ПР. ПРИ НЕЯ СЕ РАЗЧИТА НА ВЗАИМОПОМОЩТА НА РОДНИНИ, СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СИ ПОМАГАТ В ТРУДА, С ТЕХНИКА И СЕМЕНА. И ТРЯБВА ДЕБЕЛО ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ПЛОДОВЕ, ВСИЧКО ПРИДОБИТО, ЦЯЛАТА ПЕЧАЛБА ЩЕ БЪДЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ОРАЛИ, КОПАЛИ, СЯЛИ, ПРИБИРАЛИ!

ТОВА Е ПРОГРАМАТА, КОЯТО НАРИЧАМЕ "ЕДНО ПЛЮС ЕДНО" И КОЯТО СЕ СВЕЖДА ДО СЛЕДНОТО:

ОКОЛО 1 000 000 БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА У НАС РАЗЧИТАТ ПРЕДИМНО HА СВОИТЕ ЛИЧНИ МАЛКИ СТОПАНСТВА, НАРЕД С ДРУГИТЕ СИ ЗАНИМАНИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ /ВСЕ ОЩЕ В ТКЗС!/, РАБОТНИЦИ, ЧИНОВНИЦИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПОД РАЗЛИЧНА ФОРМА ОБРАБОТВАТ ПО ЕДИН, ДВА, ТРИ ДЕКАРА
ЗЕМЯ /БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЧИЯ!/, ЧЕ ИМАТ ПО ЕДНО ПРАСЕ, ПО 10-15 КОКОШКИ, А СРЕДНО ЕДНО НА ЧЕТИРИ СЕМЕЙСТВА ИМА КРАВА ИЛИ ТЕЛЕ /ЗА ОВЦЕ И КОЗИ НЕ ГОВОРИМ!/ И ЗА ВСИЧКО ТОВА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО САМО СЕ ГРИЖИ.

ИДЕЯТА НА ПРОГРАМАТА "ЕДНО ПЛЮС ЕДНО" Е ВСИЧКО ТОВА ДА СЕ УДВОИ: ВМЕСТО ДА СЕ ОБРАБОТВАТ ДВА-ТРИ ДЕКАРА - ДА СЕ ОБРАБОТВАТ ПЕТ-ШЕСТ, ВМЕСТО    ПО ЕДНО, ДА СЕ    ОТГЛЕЖДАТ ПО ДВЕ ПРАСЕТА, ВМЕСТО ПО 10-15 - ПО 20-30 КОКОШКИ, ВСЕКИ ДВЕ СЕМЕЙСТВА ДА ИМАТ КРАВА ИЛИ ТЕЛЕ /ПАК НЕ ГОВОРИМ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ, КОИТО СЪЩО МОГАТ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ/.

ВЕДНАГА ВЪЗНИКВАТ НЯКОЛКО ВЪПРОСА. ПЪРВИЯТ: ОТКЪДЕ ЗЕМЯ? ЗЕМЯТА ОЩЕ НЕ Е ВЪРНАТА НА БИВШИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ Й ПОРАДИ БЕЗБРОЙ ФОРМАЛНИ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕЧКИ.

ОТГОВАРЯМЕ: ЩЕ СЕ РАЗЧИТА ЕДИНСТВЕНО НА ДОСЕГА НЕОБРАБОТЕНИ ЗЕМИ В ДВОРОВЕ, ПУСТЕЕЩИ ЗЕМИ КРАЙ ПЪТИЩАТА, КРАЙ ГОРИТЕ И В ГОРИТЕ, КРАЙГРАДСКИТЕ ЗОНИ, В ДВОРОВЕТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР. ЦЕЛТА Е ВСИЧКО ТОВА, КОЕТО ДОСЕГА НЕ СЕ Е ОБРАБОТВАЛО, ДА СЕ ОБРАБОТИ И ЗАСЕЕ!

ВТОРИЯТ ВЪПРОС Е: ОТКЪДЕ МАЛКИ ЖИВОТНИ, ПИЛЕТА И СЕМЕНА.  
ОТГОВАРЯМЕ: ПРИ МАЛКО УСИЛИЯ ВСЕКИ ПАК САМ МОЖЕ ДА СИ ГИ ОСИГУРИ ОТ РОДНИНИ, СЪСЕДИ, ПРИЯТЕЛИ.

ТРЕТИЯТ ВЪПРОС Е ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА ПРАСЕТАТА /СВИНЕТЕ/, ПТИЦИТЕ, КРАВИТЕ, ТЕЛЕТАТА.

ОТГОВАРЯМЕ: НА ДЪРЖАВАТА ПОЧТИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА И ВСЕКИ САМ ЩЕ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ХРАНАТА ИМ. ЗА ТОВА ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДИМНО КАРТОФИТЕ, ТИКВИТЕ, ЗAXAPHОTО ЦВЕКЛО, ЛЮЦЕРНАТА. ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ТЕЗИ КУЛТУРИ СА ВСЕ ОЩЕ С НЕИЗЧЕРПАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НЕ САМО У НАС, НО И В СВЕТА. ЗАТОВА ОСОБЕНО НА КАРТОФИТЕ СЕ ОТДЕЛЯ ТАКОВА ВАЖНО МЯСТО ОТ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРЕХРАНАТА /ФАО/ КАТО ХРАНА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ, КОГАТО БРОЯТ НА ХОРАТА ПОЧТИ ЩЕ СЕ УДВОИ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ И НИЕ ЩЕ РАЗЧИТАМЕ НА КАРТОФИТЕ /НЕЗАВИСИМО ЧЕ СЕГА НА ПАЗАРА СА ПО 5 ЛЕВА КИЛОГРАМ!/ ЗАЩОТО ТЕ СТАВАТ БЪРЗО - ЗА 3-4 МЕСЕЦА, И ДАВАТ НАЙ-ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ. ДОКАТО ОТ ПШЕНИЦАТА И РЪЖТА МОГАТ ПРИ ОБИКНОВЕНА ОБРАБОТКА ДА СЕ ПОЛУЧАТ ДО 500 КИЛОГРАМА ОТ ДЕКАР, ОТ ЦАРЕВИЦАТА ДО 700, ТО ОТ КАРТОФИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ 1500 ДО 1800 КИЛОГРАМА /ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НЕ ГОВОРИМ/, И ТО С МНОГО МАЛКО И СЪВСЕМ ОПРОСТЕН ТРУД И С НАЙ-ПРИМИТИВНА, ДОПОТОПНА ТЕХНИКА /МОТИКА, РАЛО, ПЛУГ СЪС ЖИВОТИНСКА ТЯГА!/. ТАКА ЧЕ ОСНОВНАТА ХРАНА ЗА ПРАСЕТАТА /СВИНЕТЕ/, ПТИЦИТЕ /ПИЛЕТА И КОКОШКИ/, КРАВИ И ТЕЛЕТА БЕЗУСЛОВНО ЩЕ БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЧРЕЗ КАРТОФИТЕ!

ЕДНА ПРОСТА СМЕТКА ЩЕ УБЕДИ ВСЕКИ ВЪВ ВЕРНОСТТА НА КАЗАНОТО: АКО ЕДНО СЕМЕЙСТВО ЗАСЕЕ 5 ДЕКАРА С КАРТОФИ, ТО ЩЕ РАЗПОЛАГА, ПРИ ЕДНА СРЕДНА ОБРАБОТКА, НОРМАЛНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ ЕДИН ДОБИВ ОТ 1500 КИЛОГРАМА ОТ ДЕКАР, СЪС 7500 КИЛОГРАМА КАРТОФИ. А ТОВА КОЛИЧЕСТВО Е ПРЕДОСТАТЪЧНО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДВЕ ПРАСЕТА /СВИНЕ/ ПО 160 КИЛОГРАМА ВСЯКО ЕДНО /ЕДНА/ - НА ПРАСЕ ПО 1000 КИЛОГРАМА, ЗА ДА ДОСТИГНЕ ТАЗИ ТЕЖИНА, НА ЕДНА КРАВА ИЛИ ТЕЛЕ - ПРИ 8-10 КИЛОГРАМА ДНЕВНА ДАЖБА - 3500 КИЛОГРАМА, ОЩЕ 1000 КИЛОГРАМА ЗА СЕЗОНА ЗА 30-40 КОКОШКИ И ПИЛЕТА. И НА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО ЩЕ ОСТАНАТ ОКОЛО 1000 КИЛОГРАМА КАРТОФИ ЗА ХРАНА, ЗА СЕМЕ, ЧЕ И ДА ИМА ДА ДАДЕ ПО НЯКОЯ ТОРБА НА РОДНИНИ, СЪСЕДИ, ПРИЯТЕЛИ!

ОСТАНАЛАТА ЗЕМЯ - ОЩЕ ЕДИН, ДВА ДЕКАРА - МОЖЕ ДА СЕ ЗАСЕЕ СЪС ЗАХАРНО ЦВЕКЛО, С ТИКВИ, ЛЮЦЕРНА, ЧИИТО ДОБИВИ СА СЪЩО МНОГО ГОЛЕМИ. А ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ И ПТИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕ САМО ОСИГУРЕНА, НО И РАЗНООБРАЗЕНА.

КОПРИВАТА, КОЯТО РАСТЕ НАВРЕД В БЪЛГАРИЯ И НА КОЯТО ПОЧТИ НИКОЙ НЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ КАТО ХРАНА НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ, МОЖЕ ДА ДОПЪЛНИ СЪЩО ХРАНАТА ИМ.

ПО ТАКЪВ НАЧИН МОГАТ ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ ОЩЕ ОКОЛО 1 000 000 СВИНЕ И ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО 150 000 000 КИЛОГРАМА ПРЕВЪЗХОДНО МЕСО, СЛАНИНА И ДР. ПРОДУКТИ, Т.Е. САМО С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПО ОЩЕ ЕДНО ПРАСЕ ВЪВ ВСЯКО СЕМЕЙСТВО ЩЕ РАЗПОЛАГАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЩЕ НАЙ-МАЛКО С 20 000 000 КОКОШКИ ИЛИ ПИЛЕТА, ОТ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОКОЛО 30 000 000 КИЛОГРАМА ПТИЧЕ МЕСО И НЕ ПО-МАЛКО ОТ 200 000 000 ЯЙЦА, ОКОЛО 60 000 000 КИЛОГРАМА ТЕЛЕШКО И ГОВЕЖДО МЕСО И НЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 000 000 ЛИТРА НАЙ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНО МЛЯКО, БЕЗ ДА ГОВОРИМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НЯКОИ СУРОВИНИ ЗА ИНДУСТРИЯТА /КОСТИ, КОЖИ, КРЪВ, ЧЕТИНА, МАЗНИНИ И ПР./.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ПРОСТА, ЯСНА, БЕЗ ОСОБЕНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И С ТРУДА НА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО, БЕЗ ОСОБЕНИ УСИЛИЯ И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРОГРАМА, АКО СЕ ОСЪЩЕСТВИ И ИЗПЪЛНИ, ЕСТЕСТВЕНО МАГАЗИНИТЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ СЪС СТОКИ, КАКТО И ТЕ НЯМА ДА СТАНАТ ПО-ЕВТИНИ.  НО С ТОВА НЕМИНУЕМО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЕ СЕ СНАБДИ С НАЙ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ХРАНА /СВИНСКО, ТЕЛЕШКО И ПТИЧЕ МЕСО В ПРЯСНО И КОНСЕРВИРАНО СЪСТОЯНИЕ, СЛАНИНА, МАС, ЯЙЦА, МЛЯКО, МАСЛО, ИЗВАРА И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЛЮБИМИТЕ НА ВСИЧКИ НИ КАРТОФИ, ЕДНА УНИВЕРСАЛНА ХРАНА, ЩЕ ИМА И ЗА РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ, КОЕТО ПО ЕДИН ДЕЛИКАТЕН НАЧИН ЩЕ ОБЛЕКЧИ ПАЗАРА, ЩЕ СПЕСТИ НА ХОРАТА МНОГО ЧАКАНЕ ПО ОПАШКИТЕ!/

В ТАЗИ ПРОГРАМА, КАКТО ВИДЯХТЕ, НЕ ВКЛЮЧВАМЕ ДОРИ ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ, ЗАСАЖДАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ /ДОМАТИ, ПИПЕР, ЛУК, КРАСТАВИЦИ, ПАТЛАДЖАНИ, БОБ И ДР./, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ - ДИВИ ЯГОДИ, МАЛИНИ, КЪПИНИ, ДИВИ ЯБЪЛКИ /КИСЕЛИЦИ/, ДИВИ КРУШИ, ДРЕНКИ, ТРЪНКИ, ДЖАНКИ, БОРОВИНКИ, ОТ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА СЛАДКА, КОМПОТИ, СИРОПИ, МАРМАЛАДИ, КОНФИТЮРИ, РАКИИ, ГЪБИ, ЛЕШНИЦИ, ЛИПОВ ЦВЯТ, ШИПКИ, БИЛКИ!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НАРОДЪТ НИ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ СЪС СЪВСЕМ МАЛКИ УСИЛИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ТРУДА НА СТАРИ ХОРА, НА МАЙКИ С МАЛКИ ДЕЦА, НА ДЕЦАТА МЕЖДУ 8-18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ИЗХРАНВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ КРИЗАТА - НЕМОТИЯТА И СКЪПОТИЯТА. И БЕЗДРУГО НИКОЙ НЕ СЕ Е ОСОБЕНО ЗАГРИЖИЛ ЗА ОБИКНОВЕНИЯ НАРОД И ЗАТОВА ВСЕКИ ТРЯБВА САМ ДА СЕ ПРЕБОРИ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ПРОТИВ ЗЛОТО! ТОВА, ОТ ЕДНА СТРАНА. ОТ ДРУГА, НАРОДЪТ НИ ЩЕ ПОКАЖЕ НА ВЪНШНИЯ СВЯТ, ЧЕ НЕ ЧАКА ПОДАЯНИЯ, ЧЕ ПОЛАГА УСИЛИЯ САМ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ТЕЖКОТО СИ СЪСТОЯНИЕ. А ТОВА ВЕЧЕ Е НЕЩО В ОЧИТЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ЩОМ ВИДЯТ И СЕ УБЕДЯТ, ЧЕ Е ТАКА!

ВРЕМЕТО НЕ ЧАКА!
ЗЕМЯТА НЕ ЧАКА!
ДА НЕ ПРОПУСКАМЕ МОМЕНТА - ВЕЧЕ Е ПРОЛЕТ!
ВСИЧКИ НА РАБОТА!
ЗАЩОТО ВЯРНА Е ПОГОВОРКАТА - ПОМОГНИ СИ САМ, ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ И ГОСПОД.

СОФИЯ, 22 МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 17 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ - ПЛОВДИВ, КОЙТО Е КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ВЕЧЕ ТРИ МЕСЕЦА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /НСК/ РАБОТИ ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ, ОТСТОЯВАЙКИ ПОЗИЦИИТЕ СИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНА ОТ НАЙ-ЗАСТРАШЕНИТЕ ГРУПИ ГРАЖДАНИ - СТУДЕНТИТЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕТО НА СТИПЕНДИИТЕ, НАМАЛЕНИЯТА ПО ТРАНСПОРТА, ДОТАЦИИТЕ ЗА СТОЛОВЕТЕ И ОБЩЕЖИТИЯТА ИЗПЪЛНЕНИЯТА НА ДВЕТЕ ОСНОВНИ ИСКАНИЯ, ДАВАЩИ МИНИМАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ - МЕСЕЧНИТЕ СУМИ ЗА НЕПОЛУЧАВАЩИТЕ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИ И ВЛИЗАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ НА СТУДЕНТСКАТА БОРСА ПО ТРУДА, НЕОСНОВАТЕЛНО СЕ ЗАБАВЯТ. ЗА СМЕТКА НА ТОВА ИЗНЕНАДВАЩО БЯХА СВАЛЕНИ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪРХУ СТУДЕНТСКИТЕ КООПЕРАЦИИ - ЕДИНСТВЕНАТА ЗАСЕГА ВЪЗМОЖНОСТ СТУДЕНТИТЕ ОРГАНИЗИРАНО ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПО СПЕЦИАЛНОСТТА СИ И ДА ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКАТА СИ. БЕШЕ НАЛОЖЕН И 22 ПРОЦЕНТА ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА НА УЧЕБНИЦИТЕ И ПОСОБИЯТА ЗА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОЕТО ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧАВА КАКТО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА, ТАКА И ТЪРГОВСКАТА ИМ ЦЕНА. ВСИЧКО ТОВА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОБЕЗСМИСЛИ СЕРИОЗНИТЕ УСИЛИЯ НА НСК ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА БЕШЕ ОБЯВЕНА И СТАЧКАТА В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В РУСЕ, КОЯТО ДОСЕГА ПОДКРЕПЯХМЕ С ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ. СМЯТАМЕ, ЧЕ СОЦИАЛНИЯТ МИР ОСВЕН НЕОБХОДИМОСТ ТРЯБВА ДА Е И РЕЗУЛТАТ ОТ ХОДА НА РЕФОРМАТА. ЗАТОВА:

1. ОТ 15 АПРИЛ 1991 Г. ОБЯВЯВАМЕ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА.

2. НАСТОЯВАМЕ ОТ 22 АПРИЛ 1991 Г. ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ С РЕШАВАНЕТО НА ИСКАНИЯТА:

А/ ДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ СУМИ, ПРОЦЕНТ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО НЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ;
Б/ ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА СТУДЕНТСКАТА БОРСА ПО ТРУДА;
В/ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ КООПЕРАЦИИ;
Г/ ПРЕМАХВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБОРОТА НА УЧЕБНИЦИТЕ И ПОСОБИЯТА ЗА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕНИЯ;
Д/ ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАВАЩИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

3. ОБЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ДО ПОСОЧЕНИЯ СРОК ТЕЗИ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ АКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 22 АПРИЛ 199lГОДИНА.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПОДКРЕПЯТ СПРАВЕДЛИВИТЕ НИ ИСКАНИЯ.

ПЛОВДИВ, 15 АПРИЛ 1991 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:11:50    17-04-1991