17 май 1991

СОФИЯ, 17 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                        БРОЙ 96 /371/

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ В СДС/ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


ЦЯЛАТА ДОСЕГАШНА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОКАЗА, ЧЕ ДЕПУТАТИТЕ НА БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕИЗМЕННО НАЛАГАТ СВОИТЕ ФАЛШИВИ ПРИНЦИПИ. НОВИТЕ ЗАКОНИ ИЗЛИЗАТ СИЛНО ОБРЕМЕНЕНИ ОТ ДОГМИТЕ НА БАНКРУТИРАЛАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕОЛОГИЯ. АБСУРДНО Е ДА СЕ СМЯТА, ЧЕ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ ЩЕ НАСТЪПИ ПРОМЯНА. ТОВА ЩЕ ИМА ТЕЖКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ, НЯКОИ ОТ КОИТО ВЕЧЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ. СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНО ДА СЕ ЗАНИМАВА НЕ С РЕФОРМАТА, А С ПОПРАВЯНЕТО НА ТОКУ-ЩО ПРИЕТИ ЗАКОНИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАЦИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ В ТОЗИ СИ СЪСТАВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕГОДНО ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА МИСИЯ, И ПОДКРЕПЯ ДЕПУТАТИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОИТО НАПУСКАТ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА АРЛАМЕНТА.

НАЦИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ НА МИРНА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНА БОРБА ЗА НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА НЕЗАБАВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НОВО.

СОФИЯ, 13 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА БЮРОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЖИВЕЕ В ОЧАКВАНЕ НА НОВИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. МАКАР ОЩЕ ДА НЕ Е ИЗВЕСТНА ТОЧНАТА ИМ ДАТА, ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ФАКТИЧЕСКИ ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛА. РЕШИМОСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТЙЯ ДА РАБОТИ ЗА ИЗБОРНА ПОБЕДА В КОАЛИЦИЯ С ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НАЛАГА ОЩЕ ОТСЕГА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ НАШИТЕ СЪЮЗНИЦИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЩАТА НИ ПРЕДИЗБОРНА ТАКТИКА И БЪДЕЩИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ЗАЛОГЪТ ЗА НАШИЯ УСПЕХ Е В ЕДИНСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - ЕДИНСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ОБЩАТА ЦЕЛ НА ТЕХНИТЕ ПРОГРАМИ: ЛИКВИДИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ПЛУРАЛИЗМА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ СИЛАТА НА СДС Е И В ТОВА, ЧЕ МНОГОЛИКИЯТ МУ ОБРАЗ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ ОНАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ В СДС, КОЯТО НАЙ-ПЪЛНО ОТГОВАРЯ НА СОБСТВЕНИТЕ МУ ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗБИРАНИЯ.

ЕТО ЗАЩО ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ОТСТОЯВА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА С ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЛИСТИ. ТАКА ВСЯКА ПАРТИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА ИЗДИГА КАНДИДАТУРИ, КОИТО ТЯ СЧИТА ЗА ДОСТОЙНИ, БЕЗ ДА ВЛИЗА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ В СДС, А УВЕЛИЧЕНИЯТ БРОЙ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД КОЛЕБАЕЩИЯ СЕ ИЗБИРАТЕЛ ЩЕ ОСИГУРИ НЕГОВИЯ ГЛАС ЗА КОАЛИЦИЯТА.

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДС - ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ И ЗА НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ.


БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,

НАШЕТО ОБЩЕСТВО БЪРЗО СЕ ПРИБЛИЖАВА ДО КРИТИЧНАТА ГРАНИЦА, ОТВЪД КОЯТО СТОЯТ ГЛАДЪТ, МАСОВАТА БЕЗРАБОТИЦА И ОТКРИТИЯТ СОЦИАЛЕН СБЛЪСЪК. ТАЗИ ОПАСНОСТ СЕ ОСЪЗНАВА ОТ МНОЗИНА ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ, НО ВМЕСТО ДА ТЪРСЯТ ИЗХОД, ТЕ СТОЯТ БЕЗПОМОЩНИ ПРЕД ПРИБЛИЖАВАЩИТЕ БУРНИ СЪБИТИЯ.

ИСТОРИЯТА НИ УЧИ, ЧЕ ВСЯКА ТИРАНИЧНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРУШЕНА ИЗ ОСНОВИ, А НЕ ДА БЪДЕ РЕФОРМИРАНА. ТАЗИ ИСТИНА НЕ БЕ РАЗБРАНА В НЕЙНАТА ДИАЛЕКТИЧЕСКА СЪЩНОСТ И ЗАТОВА ДНЕС СТРАНАТА НИ ИМА:

- ПОСРЕДСТВЕНО, ПРОТИВОРЕЧИВО ПО ИНТЕРЕСИ И БАВНО РАБОТЕЩО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА, БЕЗСИЛЕН ДА ИЗГРАДИ И ПОДДЪРЖА БАЛАНСА МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ;
- БЕЗЦВЕТНО ПРАВИТЕЛСТВО, ПРЕВЪРНАТО В ПЛЕННИК НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪПЕРНИЧЕСТВА;
- НЕФУНКЦИОНИРАЩА МЕСТНА ВЛАСТ;
- РУХНАЛО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;
- ОТРИЦАТЕЛНА РАЖДАЕМОСТ;
- СЕДЕМСТОТИН ХИЛЯДИ ДУШИ ЯВНА И СКРИТА БЕЗРАБОТИЦА;
- ВСЕ ПО-НАРАСТВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЕМИГРАЦИЯ;
- ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛНО ИЗНОСЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ НА ТЕЖКАТА И ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
- РАЗПАДАЩО СЕ СЕЛСКО СТОПАНСТВО;
- ПЪЛНО ОТСЪСТВИЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ОПИТ И ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ НАВИЦИ НА РАБОТНАТА СИЛА;
- НАРАСТВАЩ /НАД 14 МИЛИАРДА ДОЛАРА/ ВЪНШЕН ДЪЛГ, ИЛИ ВЪРХУ ВСЕКИ ОТ ЧЕТИРИТЕ МИЛИОНА РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ ТЕГНАТ 3500 ДОЛАРА ДЪЛГ;
- РЯЗКО СПАДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОДУКЦИЯ /ПОД 56 % В СРАВНЕНИЕ СЪС СЪЩИЯ ПЕРИОД НА 1989 Г./;
- НАРАСТВАЩА ИНФЛАЦИЯ И ПО-НАТАТЪШНО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕВА СПРЯМО СВЕТОВНИТЕ ВАЛУТИ;
- ИЗНОС НА НЕКАЧЕСТВЕНИ СТОКИ /С ВИСОКА СЕБЕСТОЙНОСТ/ ПОД РАВНИЩЕТО НА БАВНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ;
- ЛИПСА НА НАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПАЗАР;
- ЕКОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА, ЗАПЛАШВАЩА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕКОЛОГИЧЕСКИ ГЕНОЦИД;
- ОСТРИ СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА;
- ОСТРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВОПОСТАВЯНИЯ;
- НЕПРЕОДОЛИМО НАРАСТВАЩЩА ПРОПАСТ МЕЖДУ БЕДНИ И БОГАТИ;
- ВИЛНЕЕЩА КОРУПЦИЯ, СТОПАНСКА И КРИМИНАЛНА ПРЕСТЪПНОСТ.

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА СЕ ПРЕПЪНА В СВОЯ
МОНЕТАРЕН СТАДИЙ, ОПУСТОШАВАЙКИ ДРЕБНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И "ОЖИВЯВАЙКИ" ПАЗАРА С ВНОСНИ /КОМШИЙСКИ/ СТОКИ.

МОНОПОЛНО ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, СВИВАТ ПОТРЕБЛЕНИЕТО, А ОТ ДРУГА, ЛИКВИДИРАТ И ПОСЛЕДНИТЕ СОБСТВЕНИ И НАЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ ОТ МЕСО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ЕДНОСТРАННО ОРИЕНТИРАНАТА НИ КЪМ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ИКОНОМИКА РАБОТИ С ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ МОЩНОСТИТЕ СИ, ЛИШЕНА ОТ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ГОРИВО.

ИЗЧЕРПАНИТЕ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ И ЛИПСАТА НА КОНКУРЕНТЕН ИЗНОС ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ СТОКООБМЕНА НИ С РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

КЪМ НЕСТАБИЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ГЛЕДАТ С НЕДОВЕРИЕ ЧАСТНИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖИТЕЛИ ОТ ЕО, САЩ И ЯПОНИЯ. "КРИЗАТА НА ДОВЕРИЕ" НЕ Е ПРЕОДОЛЯНА, А СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА.

ДО ТОВА ОТЧАЙВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНАТА НИ БЕ ДОВЕДЕНА МЕТОДИЧНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОТ АНТИНАРОДНАТА, АНТИХУМАННАТА И АНТИНАУЧНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ И ПОЛОВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

С ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И СВАЛЯНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННОТО ДЕМОКРАТИЧНО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ БЪЛГАРИЯ ЗАГУБИ СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ, ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СИ РЕД, ОЛИЦЕТВОРЯВАН ОТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

НА ТОВА НЕНОРМАЛНО, НЕЗАКОННО И АНТИКОНСТИТУЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН КРАЙ ПО МИРЕН И ЦИВИЛИЗОВАН ПЪТ.

КАТО СЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ЗА КОНСОЛИДИРАНЕ НА НАРОДНОТО ЕДИНСТВО, ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА СТРАХА, ОМРАЗАТА И НАСИЛИЕТО ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НИ НРАВИ И ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ЗАКОННОСТТА, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:

1. СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА НА ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И НА ПОСЛЕДВАЛИЯ ГО ПЕРИОД, СЛЕД КОЕТО ДО 30 МАЙ 1991 Г. ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ.

2. ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА, ИЗБРАН ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА ПРЕДИ РАЗПУСКАНЕТО МУ.

3. ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ДА ПОДНЕСЕ ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА, КАТО ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ СИ ДО СЪСТАВЯНЕТО Н НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.

4. ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАН РЕГЕНТСКИ СЪВЕТ ОТ ИЗТЪКНАТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ, НЕАНГАЖИРАНИ С УЧАСТИЕТО СИ В ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И В ПОСЛЕДВАЛИЯ ГО ПЕРИОД НА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА, ПОЛЗВАЩИ СЕ С УВАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

5. РЕГЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО ДА ОБЯВИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДА СЕ ОБЪРНЕ С ОФИЦИАЛНА ПОКАНА КЪМ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ - ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ, ДА С ЗАВЪРНЕ В СТРАНАТА СИ И ДА ПОЕМЕ ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.

ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ РАЗДЕЛЯТ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, В БЪДЕЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ НА КОНСТИТУЦИОННА ОСНОВА.

БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,
ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ ТОВА Е НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И САМОЧУВСТВИЕ И КЪМ ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА СВЕТА КЪМ БЪЛГАРИЯ, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС ДА ПОДКРЕПИТЕ НАСТОЙЧИВО ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ СЪС ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СРЕДСТВА - ПОДПИСКИ, ПЕТИЦИИ, МИТИНГИ, ПОХОДИ И ДРУГИ.

ГЛАС НАРОДЕН, ГЛАС БОЖИ!

ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 12 МАЙ 1991 Г.          

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО:
ДИМИТЪР ПОПОВ  
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ  
АТАНАС НИКОЛОВ  
БОРИСЛАВ ТОМОВ  
АСЕН МИЛЕНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" В ПОДКРЕПА НА 39-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ СДС, КОИТО НАПУСНАХА ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ИЗРАЗЯВА ПЪЛНАТА СИ ПОДКРЕПА НА 39-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ОДОБРЯВА ТЯХНОТО НАПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА. ТЕ ПОСТЪПИХА НЕ САМО КАТО ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИ, НО И КАТО ДОСТОЙНИ ХОРА НАДЕЖДАТА Е В ТЯХ. АКО ОСТАНАЛИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ НА СЪЮЗА ЦЕНЯТ СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОВЕЧЕ ОТ МАНДАТИТЕ И ДЕПУТАТСКИТЕ КРЕСЛА, ТРЯБВА ДА ПОСЛЕДВАТ ПРИМЕРА ИМ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДОКАЗА, ЧЕ В СЕГАШНИЯ СИ СЪСТАВ Е БЕЗПЛОДНО И БЕЗПОМОЩНО. ПРОЕКТЪТ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ПУБЛИКУВАН В ПРЕСАТА, ПОТВЪРДИ ОПАСНАТА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА НЕДЕМОКРАТИЗЪМ, ПРЕКОМЕРНА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА РЕД ПРИОРИТЕТИ В РЪЦЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ПРОЕКТ НОСИ ЗАРОДИШ НА НЕОБОЛШЕВИЗМА. ТОВА Е ЕСТЕСТВЕНО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО /КОМУНИСТИЧЕСКО/ БОЛШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА. ВЪПРОСЪТ Е - ТРЯБВА ЛИ ДЕПУТАТИТЕ НА СДС ДА СЪУЧАСТВАТ В ПОДОБНИ ИГРИ И ТЕЗИ ЛИ СА ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪЮЗА?

БСП/БКП НАРУШАВАШЕ ТРИСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. КАКТО СИ ИСКАШЕ. ТЯ С ВСИЧКИ СИЛИ СЕ МЪЧИ ДА ТРАНСФОРМИРА "ПЛАВНИЯ ПРЕХОД" КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ В ПЛАВЕН ЗАВОЙ КЪМ ЕДИН НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ. В НЕГО БСП, ОПРЯНА НА ФИНАНСОВАТА СИ МОЩ И ИКОНОМИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ, НЯМАЩИ РАВНИ В БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ЗАМЕСТИ ДОСЕГАШНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТРОЛ НАД ОБЩЕСТВОТО С ИКОНОМИЧЕСКИ. ИЛИ НОВИ НОМЕНКЛАТУРНО-ФЕОДАЛНИ ОТНОШЕНИЯ.

В ТАЗИ СЛОЖНА ОБСТАНОВКА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПРИЗОВАВА КЪМ ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ - НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ В ЗАКОННИЯ СРОК.

СОФИЯ, 15 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА "ЗА КОГО СВЪРШИ СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/ И НА КЛУБ "ПРОГРАМНА АЛТЕРНАТИВА" КЪМ НСДП.


В СТРАНАТА НИ Е В ХОД СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ЗА РАДИКАЛНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА. КАРДИНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ СА ДВА: ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И ЗА СОБСТВЕНОСТТА.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ ОЩЕ НЕ Е РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, КОЯТО ОСТАВА В РЪЦЕТЕ НА БСП.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ТО РЕАЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ, БАЗИРАНА ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА БСП И НА "ИДЕОЛОГА" НА СДС-ЦЕНТЪР - РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП /ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЪСТАВЛЯВАТ ДОМИНИРАЩОТО МНОЗИНСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/, Е ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА "ОБЩОНАРОДНАТА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В "ОБЩОНАРОДНА" АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ - Т.Е. РЕПРОДУЦИРАНЕ НА ФЕНОМЕНА "СОБСТВЕНОСТ БЕЗ СОБСТВЕНИК". В ХОД Е СЪЩАТА ГИБЕЛНА ДЕМАГОГИЯ, КОЯТО УНИЩОЖИ РЕАЛНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ПРЕЗ 1947 Г. В ИМЕТО НА "СОЦИАЛНОТО РАВЕНСТВО" /СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ/ И ПОДГОТВИ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

КОНСТАТАЦИЯТА, КОЯТО СЕ НАЛАГА, Е, ЧЕ ЗА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ОСТАВАЩИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ВЕЧЕ Е ЗАВЪРШЕНА И ОСТАВА ЕДНО СТАТУКВО, КОЕТО НЕ СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ИЗПЪЛНИЛА ЦЕЛИТЕ СИ "ПЕРЕСТРОЙКА", ДА БЪДЕ ЗАКОНОДАТЕЛНО ЗАКРЕПЕНО.

В ТОЗИ СИ СЪСТАВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /КОМУНИСТИТЕ ОТ БСП И СОЦИАЛИСТИТЕ ОТ СДС/ НЕ МОЖЕ ДА ОТИДЕ ПО-ДАЛЕЧ ОТ ЕДНА КОЗМЕТИЧНА ПРОМЯНА НА АЗИАТСКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО - Т.Е. НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ РАМКИ, НИТО ЗАКОНОДАТЕЛНО ДА ГАРАНТИРА ЕДНА НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.

МИЛИОННИЯТ ЕЛЕКТОРАТ, ГЛАСУВАЛ ПРЕЗ ЮНИ 1990 Г. С РАЗЛИЧНА ОТ ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА, ДАДЕ СВОЯ ВОТ СРЕЩУ СОЦИАЛИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ЛИЦА. В ТОЗИ СМИСЪЛ ЕДИНСТВЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН И ЦИВИЛИЗОВАН ПЪТ ЗА РАДИКАЛНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА Е ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА НОРМАЛНИЯ ХОД НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧРЕЗ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, КОИТО Е НУЖНО ДА БЪДАТ НАСРОЧЕНИ НЕЗАБАВНО.

НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАСТАВА ЗАД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАПУСНАЛИТЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАТО СЧИТА ПОЗИЦИЯТА ИМ ЗА НАЙ-АДЕКВАТНА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МОМЕНТ.

СОФИЯ, 14 МАЙ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА НОВА СДП: Д-Р В.МИХАЙЛОВ
ЗА КЛУБ "ПРОГРАМНА АЛТЕРНАТИВА" КЪМ НОВА СДП: И. ЦЕНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ-ПРИЗИВ НА ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ОКРЪГ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ГАНЧО ГАНЧЕВ, ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ И ДИМИТРИНА ПЕТРОВА, ИЗБРАНИ В БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ОКРЪГ С ЛИСТАТА НА СДС.


ГОСПОДА И ГОСПОЖИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

КЪМ ВАС СЕ ОБРЪЩАТ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ПОДПИСАНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ОКРЪГ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ДНЕС ВИЕ СТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТИ, НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ, КАТО НАШИ ИЗБРАНИЦИ, ДА ПОДКРЕПИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 39-ТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО 14 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.

ИЗМИНАЛИТЕ 9 МЕСЕЦА НА ДЕЛО ПОКАЗАХА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА МИСИЯ. ИЗБРАНО ДА ПРИЕМЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И НЯКОЛКО ПРИОРИТЕТНИ ЗАКОНА, ТО ИЗВЪРШИ ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ТОВА, ЗА КОЕТО БЕШЕ ИЗБРАНО. В ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТОТАЛИТАРНО СОЦИАЛКОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО, СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СА НЕОБХОДИМИ РАДИКАЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, А НЕ НЕДОНОСЧЕТА ОТ РОДА НА ПРИЕТИТЕ.

НЕ Е МОРАЛНО, ГОСПОДА ДЕПУТАТИ ОТ БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ОКРЪГ, ПО-НАТАТЪШНОТО ВИ УЧАСТИЕ В ЛЪЖЕЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧЕРВЕНОТО МНОЗИНСТВО НА БСП ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. АКО УВАЖАВАТЕ СЕБЕ СИ И СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ТО ВСЛУШАЙТЕ СЕ В ТЕХНИТЕ ГЛАСОВЕ. ЧУЙТЕ НИ В ИМЕТО НА ИДЕЯТА ЗА СИНЯТА НАДЕЖДА, В ИМЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА, В ИМЕТО НА ЖАДНИТЕ ЗА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА И ЗА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ ХОРА. ВЗЕМЕТЕ ОТ НАС ВЯРАТА В ЧИСТОТАТА НА ИДЕАЛА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТО ЕДИНСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА ЗА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА НАПУСНЕТЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 15 МАЙ 1991 ГОДИНА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НИЕ ЩЕ ИЗРАЗИМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА СВОЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ ВАС, ДЕПУТАТИТЕ ОТ БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ОКРЪГ, ИЗБРАНИ С ЛИСТАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ПОДПИСАЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА:

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ДИМО АТАНАСОВ
РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - СТЕФАН БОНЕВ
ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - МИЛЧО ДОБРЕВ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ - СТЕФАН КАРАДЖОВ
ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР - ПРОДАН ПРОДАНОВ
НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МИТКО НОВКОВ
НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - КР. ЙОРДАНОВ БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - /П/

БУРГАС, 15 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 17 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА НОВ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ДОГОВОР.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА БСП ДА ТЛАСНЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО В ПОСОКА, ПРОТИВОРЕЧАЩА НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС.

ПОЯВИЛИТЕ СЕ В СЪВЕТСКИЯ ПЕЧАТ СЪОБЩЕНИЯ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ ЖЕЛАЕ НОВ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ДОГОВОР И ЩЕ ВЛЕЗЕ В НАТО, ПОДОЗРИТЕЛНО СЪВПАДАТ С ИЗЯВЛЕНИЯТА НА Г-Н ЛИЛОВ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО МУ ОТ МОСКВА С ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В КЪРДЖАЛИ И ХАСКОВО. ТОВА ПО СЪЩЕСТВО Е ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА ДА ПОДПИШЕ ДОГОВОРА [...] ЧЛ.16, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ОБВЪРЗВАНЕ С ГАРАНЦИИ, ЧЕ НАШАТА СТРАНА НЯМА ДА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНИ СТРУКТУРИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА НА СССР.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВИНАГИ Е ДЪРЖАЛА НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И НА СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ. И ТОЧНО ПОРАДИ ТОВА НИЕ КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМЕ В ДОГОВОРА ДА ПРИСЪСТВА ГОРЕСПОМЕНАТИЯТ ЧЛЕН 16, КОЙТО ПО СЪЩЕСТВО ОТНОВО НИ ОБВЪРЗВА СЪС СССР.

НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ МОГАТ ДА БЪДАТ НАЙ-ДОБРЕ ЗАЩИТЕНИ В ЕДНА ЕВРОПА, ОБЕДИНЕНА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМА И ОБЩОХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

СОФИЯ, 15 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:13:28    17-05-1991