17 май 1993

София, 17 май 1993 година
        Брой 94 /881/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ НЕ Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТ ПРЕД СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/ изразява крайното си възмущение от бруталното насилие, упражнено вчера на територията на Народното събрание. Предварително подготвените от правителството сили, разположени без знанието на ръководството на Народното събрание, нанесоха побой над председателя на Парламентарната група на СДС г-н Стефан Савов и други депутати.

Управляващите нарушиха правото на лична свобода и неприкосновеност, гарантирано в чл.29 и 30 на конституцията, депутатския имунитет и принципите на парламентаризма. Те обаче насърчиха депутатите от БСП при неразрешеното от общината поклонение пред съветския шмайзер. С това доказаха кому служат.

В случая не може и дума да става за грешка, недоразумение или предизвикан от г-н Савов инцидент. Редом с него е бит и охраняващият го Светлин Михайлов от Националната служба за охрана, който се е опитал да го защити. Отговорността за побоя носи министър-председателят, който предната вечер обеща насилие и тласна полицията към репресии. Стотиците хиляди хора, събрали се на законен митинг и протестно шествие, запазиха спокойствие и ред независимо от провокациите - шествието часове бе по софийските улици без инциденти и срещаше усмивки и знака на победата.

Парламентарната група на СДС се обръща към всички българи и ги призовава за единство и протестни действия срещу властта, която освен върху лъжата вече се крепи и на палките; крепи се на насилието; към правителството на г-н Беров - автор на този позор в парламентарната ни история - с настояване за незабавна оставка; към всички парламенти - да се солидализират с нейния протест срещу реставрацията на комунизма у нас. Терорът на управляващите показва пред каква опасност е изправена България.

България не е вече онази правова държава, която беше приета в Съвета на Европа.

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Политическото пространство в България в момента е биполярно. Причина за това е съществуването на твърдолинейната и силната неокомунистическа формация на БСП /к/, в която взимат връх реставраторските тенденции. В този момент философията на центризма е утопия, която обслужва политическите ни противници. Така създадената ситуация се подкрепя както от президента, така и от внедрени в Съюза на демократичните сили /СДС/ елементи.

Ние определяме правителството на Беров като прокомунистическо марионетно правителство, което провежда последователна политика на рекомунизация и подготвя почвата за стабилно настаняване на мафиотски икономически групировки, създадени с ограбени от народа червени пари. Решително протестираме срещу масовите политически уволнения и репресивните полицейски действия на това правителство, уронили националния ни авторитет пред света. Социалдемократическата партия /СДП/ е против всякакъв вид авторитарно и антидемократично управление.

Категорично осъждаме предателството на тези социалдемократи, които подкрепиха кабинета на Беров, както и на депутатите, обявили се за независими.

СДП смята, че изходът от задълбочаващата се икономическа, политическа и морална криза са предсрочните парламентарни избори, на които СДС трябва да се яви единен и в съюз с всички демократични антикомунистически сили в страната.

Убедени сме, че единствената сила, способна да се противопостави на рекомунизацията в България, е СДС. В многоспектърната палитра на коалицията социалдемократическите ценности са сред най-важните. Те принадлежат на всички искрени привърженици на демокрацията и са израз на човешките стремежи, съхранени през хилядолетията и залегнали в основата на съвременното общество днес.

Съвременната социалдемократическа партия, каквато е нашата, е национална партия на социалния диалог, социалното сътрудничество и социалната защита, в която намират място както хората на наемния физически и интелектуален труд, дребните и средни селски и градски собственици, така и работодателите.

Социалдемократическата партия е за синдикален плурализъм.

Социалдемократическата партия е за пълна свобода на вероизповеданията. Ние не признаваме назначения от комунистите в противоречие на църковните канони висш клир.

СДП е категорично за отмяна на позорната Наредба-закон за т.нар. "Народен съд” и за възстановяване на историческата справедливост. Ние изрично настояваме незабавно да бъде потърсена ефективна отговорност на всички виновници за националната катастрофа по съдебен път.

Реализацията на социалдемокрацията и нейните ценности не са свързани с конкретна форма на държавно управление. Ето защо СДП смята, че по въпроса за формата на управление на България трябва да се произнесе народът.

СДП се обявява против опитите за възраждане на панславизма, който винаги е бил прикритие на руския имперски експанзионизъм.

СДП смята, че сегашното ръководство на Движението за права и свободи /ДПС/ не изразява истинските интереси на българските турци. СДП се противопоставя и на домогванията на християнския фундаментализъм, както и на опитите за турцизиране на част от българите, изповядващи исляма, и на стремежа за изкуствено създаване на т.нар. "помашки етнос". Същевременно СДП е за пълно зачитане на правата на етническите групи в България.

За социалдемократите Македония е географско понятие и ние не признаваме коминтерновските решения за македонска нация и език и заявяваме, че нямаме териториални претенции към нашите съседи. СДП е за свобода на правото на самоопределение. Заедно с това, СДП настоява българската държава да защитава международно признатите права на българите зад граница.

СДП е за независима външна политика на България и е за недопускане на влияния, противоречащи на националните интереси на страната, което единствено би допринесло за баланса и мира на Балканите.

София, 16 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /16 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА НОВ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ.


Българското социалистическо движение има богати традиции за програмни дискусии. Дълбоки идейни спорове маркират основните етапи в развитието на нашата партия. От ноември 1989 г. до сега в Българската социалистическа партия /БСП/ на практика се провежда непрекъсната дискусия по всички основни въпроси на теорията, стратегията и тактиката, както и по организационните принципи на социалистическата партия.

Част от дискусионните въпроси бяха решени от висшите форуми на БСП. С “Манифеста" на XIV конгрес бе приета нова идейна ориентация, основана върху ценностите на демократичния социализъм. Утвърдената от делегатите на XXXIX конгрес "Платформа" набеляза основните характеристики на БСП като модерна лява партия на демократичния социализъм.

Четиридесетият конгрес на БСП отбеляза началото на нова фаза в процеса на промяната в партията. Фаза, в която е необходимо не само да се дефинира терминът "нова партия", но и да се направи решителна стъпка по пътя към нов програмен документ на БСП.

През март 1993 г. Общопартийната конференция прие краткосрочния многоцелеви документ "Перспектива за България" като основа за широк дебат в обществото за пътищата за излизане от кризата и преход към демократична, социална и правова държава. Конференцията възложи на Висшия съвет /ВС/ на БСП да бъде стимулирана подготовката на нов дългосрочен програмен проект на БСП чрез продължаване и задълбочаване на общопартийна идейна дискусия и създаване на нужната организация за нейното успешно завършване.

В съответствие с волята на Четиридесетия конгрес и Общопартийната конференция за продължаване на общопартийната дискусия за характера на БСП - като важно средство за активизиране на обновителните процеси в партията, като генератор на нови идеи и като момент от подготовката на новата партийна програма, усилията на партията днес трябва да бъдат съсредоточени: върху изясняването на нейната идейно-политическа идентичност, върху довеждането на новото разбиране за партията до съзнанието на всеки социалист и симпатизант; върху отварянето на БСП към българското общество, европейската левица и света.

След като изслуша информацията за досегашната дейност на Центъра за стратегически проучвания на политиката на БСП по подготовката на нов програмен проект на партията, Висшият съвет на БСП

РЕШИ:

1. Центърът за стратегически проучвания на политиката на партията да представи подготвяния нов програмен проект на БСП, съответстващ на условията, в които работи партията, а Изпълнителното бюро /ИБ/ своевременно да го внесе за обсъждане във ВС преди началото на следващата отчетно-изборна кампания.

2. Предлага на идейните течения в партията, на клубовете на интелектуалците-социалисти, на комисиите на ВС да подготвят свои разработки към новия програмен документ на БСП. Редакцията на в."Дума” да ги публикува в няколко свои броя до началото на отчетно-изборната кампания в БСП.

3. Създава Общопартиен дискусионен клуб с ръководител Георги Първанов. Редакцията на списание "Ново време" максимално да отразява неговата дейност, като публикува и съответните теоретически, исторически и чуждестранни справки и разработки.

4. Ръководството на издателство "Христо Ботев" в кратки срокове да публикува с финансовата помощ на ВС набор от теоретични разработки по актуалните проблеми на европейската и световната левица.

5. Изпълнителното бюро да организира провеждането на теоретични прояви с международно участие по проблемите на българската и балканската левица и да обезпечи постоянни контакти и консултации с водещи теоретици и учени - представители на лявата политическа мисъл в Европа, както и с международните организации на левицата.

6. Изпълнителното бюро на ВС периодично да анализира подготовката на новия програмен проект на БСП и хода на дискусията в центъра и по места, а ВС да разгледа етапна оценка на извършената работа в началото на последното тримесечие на 1993 г.

София, 16 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" /15 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/.


След промяната от 10 ноември 1989 г. разпадането на Варшавския договор, СССР и настъпилите огромни промени в следвоенна Европа, след изгубването на гаранциите, които имахме от Варшавския договор и двустранния договор със СССР, изключително значение за запазване на стабилността и суверенитета на България придоби воденето на умерена, съобразена с реалностите на съвременността външна политика.

Отчитайки тези протичащи процеси, както и ръководейки се от националните интереси на България, Второто общо събрание на Гражданско движение "Конституционен форум" декларира:

1. Конституционният форум е за стриктно придържане на България към принципите и постановките на Хелзинкския процес и ООН, както и за изпълнение на резолюциите на ООН.

2. Конституционният форум приветства изразяваната неведнъж от президента и правителството принципна позиция за липсата на териториални претенции от страна на България към своите съседи.

3. Конституционният форум подкрепя усилията на президента и правителството за поддържане на добросъседски отношения с всички балкански страни. Убедени сме, че България може и трябва да играе по-активна роля за премахване на огнищата на конфликти на Балканите.

4. Конституционният форум призовава всички политически партии и обществени организации за свикване на национална кръгла маса "България и нейната външна политика в края на XX век".

София, 15 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ, МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ, МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "МЛАДА СВОБОДА"/ С ИСКАНЕ НА ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ.БЕРОВ.
Документът е адресиран до средства за масова информация.


Ние, младежките организации към Съюза на демократичните сили, с покрусени сърца и оскърбено достойнство изказваме своето възмущение срещу бруталния акт на правителството на министър-председателя Любен Беров, чиито органи нанесоха побой над народния представител г-н Стефан Савов, потъпкаха депутатския имунитет и унижиха парламентарната институция.

След позора има само една крачка и тя води към оставка.

Направете я, г-н Беров!

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 15-16 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Младежкият съюз на Демократическата партия /МСДП/ констатира, че в България протича процес на реставрация на комунизма. За това пълна отговорност трябва да понесат парламентарното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ и Движението за права и свободи /ДПС/, президентът Желев и най-вече поставеният от него министър-председател Любен Беров. Бруталното насилие, упражнено на 13 май 1993 г. на територията на Народното събрание, на което стана жертва и председателят на Демократическата партия /ДП/ и председател на ПГ на СДС г-н Стефан Савов, е поредното доказателство, че правителството преминава от политика на лъжа към политика на насилие. МСДП най-остро протестира срещу грубото погазване на депутатския имунитет на Стефан Савов. Ние заявяваме, че нито СДС, нито ДП и нейният младежки съюз ще се огънат пред заплахите и полицейския натиск на кабинета на Любен Беров. Посоката, в която това правителство, президентът и парламентарното мнозинство водят страната, е пагубна за България, за нейните млади хора. Няма бъдеще политическа власт, която се бои от своите опоненти и разчита на недемократични средства. Ние призоваваме всички демократично мислещи хора в България да използват позволените от закона средства за предизвикване на предсрочни парламентарни избори.

София, 16 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ЗАЩО Е НУЖЕН СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ГЕО ДОНЕВ.


Много по-трагични са обстоятелствата около друга съставка на българския народ, наричана със соционима ц и г а н и /в древнобългарски език - бедни, сиромаси/. Не е тайна, че престъпността сред нея е на особено високо равнище. Но от наше гледище в това не бива да се търси някаква обща вина, някаква едва ли не "етническа" склонност към престъплението. Вината е в наистина бедственото положение на тия хора, доотравяно от общественото презрение към тях, което пъддържат масмедиите ни с криминалните си рубрики, и полицията - като източник на информация за престъпността. Почти винаги се сочи, че извършителят на убийството, на изнасилването или на кражбата е циганин, група цигани, мургави братя, или турци, или турчин, или българин - макар че престъплението няма етнос. Защо тогава са нужни етническите легитимации на извършителите? Не е ли ясно, че така постепенно се създава и задълбочава междуетносна вражда - ако убиецът на някое българско момиче е българин, кому ще е по-леко от това?

В съчинението си "За ума" Клод Адриан Хелвеций пише, че "под предлог, че са искрени, хората стават лоши и неучтиви, те по-малко обичат истината, отколкото желанието да се прославят чрез унижението на другите". Подобни "рупори на истината", особено когато с нея, вместо да изпишат вежди, вадят очи, едва ли ще бъдат на своето място в Съюза на българските общности, чиято основна задача е да  с ъ ю з я в а, а не да конфронтира общностите у нас или да сее вражда помежду им. По тази причина ми се ще да подсетя и всички пишещи - за по-държавнически подход към фактите и събитията от всекидневието ни. Истинската дарба е велика отлика и нейно мерило е доброто, което прави.

Твърде нестандартно е отношението на СБО и към външната ни политика. Сега ни е трудно да определим, чия е заслугата да бъдат разчупени ледовете на изолацията ни от света, така сполучливо извоювана от комунистите; трудно ни е да кажем дали е резултат на интересите на цивилизования свят към България, или е работа на СДС, както е трудно да се разбере защо лисицата хваща заека - поради своята бързина или поради неговото бавно тичане, но е очевидно, че външната политика на България върви и днес в утъпкания път на  ф е т и ш а. Само че сега той е на Запад и през Океана.

От гледище на националната ни сигурност определен успех може да се счита сближението ни донякъде с Иран - започнало и прекъснато по един твърде глупав начин, с Израел, Украйна, Русия, Унгария, Австрия и Турция. Но са крайно недостатъчни ангажиментите ни с българските национални малцинства в Румъния - около 800 000 души според данни от 1968 г., в Сърбия - около 30 000 из Войводина и 105 000 из Западните покрайнини, в Албания - около 50 000, в Егейска Македония - около 200 000, в Турция - около 80 000, в републиките на бившия СССР, в европейските държави, САЩ и цяла Азия, да не говорим за пълната ни самоизолация от страни, чието основно население е с български произход и българско, неславянизирано самосъзнание. Такива са Татарстан, Чувашката република, Молдовската република, Башкирия, Балкария, Гагаузката република и др. Културните ни връзки с тях биха отворили много възможности за икономически кантакти, за съвместни предприятия и фирми, биха се оформили пазари за наши технологии срещу евтина суровинна база, и съвсем не на последно място казано - ставайки най-напред мост между своите и Европа, бихме влезли в ролята си на мост между Изтока и Запада.

Петвековното турско робство вече е достатъчно отдалечено във времето, за да се лъжем, че някой - пък дори и най-шумният ни патриот - храни в себе си органическа омраза към турския народ. Испанците са били осем века под арабско владичество, англичани и французи са воювали столетие - историята на народите е низ от войни и робства. Но ако живеем в мисълта си само с тях, е безпредметно да търсим добро бъдеще. Затова - ползвайки всички поуки от миналото и свято пазейки истините за него - би следвало да се извисим над негативите му и да дирим малкото или многото, което ни сближава. Сиреч: да вземем пример не от други, а от охулените, презирани и дискриминирани в общественото мнение наши родни, български цигани.

В броя си от 25 или 26 юли м.г. в. "24 часа" цитира представителя на съюза им "Единство" г-н Ачо Йорданов, че "ромите не се делели на християни и мюсюлмани, те имали силно развито чувство за общност, което не зависело от вероизповеданието". Този модел на взаимоотношения трябва да стане общобългарски модел. Защото единствено от  н а д р е л и г и о з н а  позиция тук, на Балканите, може да се търсят, добронамереност и истински приятелски връзки.

След известията в печата - че Сталин е предлагал Бургаския край на Турция, но тогавашният й външен министър отказал поканата да влезе във владение, мнозина могат да преосмислят внушенията си и към нейната "агресивност" спрямо България - особено на фона на румънските претенции за Южна Добруджа, на сръбските и гръцките претенции за други български земи, пък отскоро - и на Македония за Пиринския ни край. С други думи, без да си въобразяваме, че Турция е отворила обятия за нашия достлук мимо своите интереси, е редно да коригираме подозрителността си. А дадем ли приоритет на сближаващите елементи от миналото, бихме намерили много допирни точки и с другите народи около нас - подобна идея за балканска взаимопомощ не е нова. Но в наше време е нова цената й - тя би могла да се превърне в нравствен идеал на целия ни ойкумен, подпомагащ и като пример, и като реалност съвременните процеси на континента. Външната ни политика обаче до голяма степен пренебрегна или не вижда подобен вариант - тя е насочена към оперетните сбирки "Хелзинки-2" с техния абстрактен хуманизъм и пр., да заслужи сякаш едно "машалла" от Запада, нежели да свърши нещо трайно и голямо или поне да го започне. Но да виним отделните си външни министри, ще е несправедливо, сама лястовица пролет не прави, когато под крилете й духат нихилистически, националистически, социалистически, стачкаджийски и какви ли не ветрове, извори на робски страх. Пак Хелвеций пише, че "един робски народ неизбежно трябва да представя в смешен вид смелостта, благородството, пренебрежението към живота, безкористието, с една дума, всички добродетели, основани на безкрайната любов към родината и свободата". Съюзът на българските общности ще противостои тъкмо на опитите за подобни посегателства върху общонационалните ни ценности, без да пести нито политическа, нито просветителска енергия. Защото никой от балканските народи не може да се надява на честен просперитет при сегашните реалности, без да е свързан с общия просперитет и на съседите си. Цялата ни външна политика трябва да е израз на уважение към чуждото достойнство и изискване от партньорите да тачат нашето собствено достойнство.

Самоуважение, реализъм, почтеност, безусловно зачитане на човешките права, желязна законност и добронамереност към другите - като че ли няма нужда от допълнителни щрихи към характера на Съюза на българските общности. Но и казаните стигат да се знае, че в него има място всеки българин по род и отечество. Защото нас не ни интересува какво е мислила кокошката, а какви яйца е снесла и снася!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС /27 ФЕВРУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ И ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗА ДА БЪДЕ ОСНОВА ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА.


БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ МЛАДИ ХОРА, СОЦИАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И ГРАЖДАНСКИЯ КОНТРОЛ

Съвременната организация предполага привързаност към общите цели и общи ценности, достатъчно ясни, прости и обединяващи. Като такива цели и ценности ние възприемаме:

- просперитета на младежта чрез предприемчивост, знания, бизнес, общуване и подкрепа от обществото и държавата за преодоляване на социалните препятствия;

- изграждане на организацията на принципите и началата на информацията и интереса и осъществяване на целите й чрез мениджмънт.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ МЛАДИ ХОРА

Ние сме организация на промяната и предприемчивостта. Нашата цел е промяната на обществото и посоката на тази промяна е осъществяването на социалната алтернатива, знанието и хуманността. Тази промяна не е възможна без просперитета на младежта, без възможност за предприемчивост, знания, общуване и социални гаранции.

ПЪРВО - Българска демократична младеж е организация на предприемчиви млади хора, на младежкия бизнес, младежкото общуване и социалната подкрепа.

За развитието е необходимо образование, компетентност, труд и предприемчивост, а не само чуждестранна помощ.

ВТОРО - Наша цел е развитието на младежкия потенциал и предпазване на младежта от потъпкване на нейните права и злоупотребата с власт. Нашата кауза не е политическа, а морална и социална. Организацията създава сфери, в които нейните членове заемат значима гражданска позиция, вземат решения, поемат отговорност, получават лично удовлетворение, т.е. стават активни граждани. Тези сфери са обект на икономическо и социално предприемачество и осъществяване на граждански проекти.

ТРЕТО - Българска демократична младеж е организация на гражданския проект.

Чрез своите проекти организацията се легитимира пред обществото, търси решение както на глобални, така и на конкретни младежки проблеми и отговаря на специфичните интереси на своите членове:

- граждански проекти за решаване на обществени проблеми на младежта - като политиката на държавата спрямо младежта, законодателно решение на правата и на социалния статус на младежта в армията, образованието, трудовите отношения, собствеността, материалната база за младежки и спортни дейности и т.н. Организацията ще търси подкрепа от политически партии, споделящи лявата алтернатива, центристки формации, синдикатите и ще осъществява взаимодействие с широк кръг младежки организации, за да се реализират чрез законодателно решение или актове на изпълнителната власт;

- граждански проекти, свързани с конкретни социални, образователни, културни и други интереси, които организацията ще реализира със собствени сили за своите членове или като външна социална поръчка /от държавата и международни младежки институции и т.н./, когато това не противоречи на нашата програма и не накърнява нашата самостоятелност.

ЧЕТВЪРТО - Българска демократична младеж е прагматична организация.
Ние си даваме сметка, че в крайна сметка интересите определят поведението на хората и ако искаме да успеем, трябва нашата дейност да се опре на интересите на нашите членове и симпатизанти. Освен защита на правата организацията трябва да създава структури и възможности, чрез които да удовлетворява определени интереси, в т.ч. политически, икономически, културни, образователни, развлекателни и т.н. Това е продиктувано от липсата до този момент, а навярно и в най-близко бъдеще на система за подпомагане на младежките организации от страна на държавата.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА

Пътят към свободата не е връщане от социализъм към капитализъм, а преход от закрито затворено към открито общество, в което икономическите структури и политиката не са предопределени, а създават възможности за алтернатива.

Ние възприемаме социалната алтернатива като нов обществен проект, станал възможен и наложен от промените през последните десетилетия на XX век, проект, отговарящ на широките социални интереси, на човешкия хуманизъм, солидарност, свободата и социалната демокрация.

ПЪРВО - Българска демократична младеж е гражданско сдружение, което се определя като част от силите в обществото, които са носители на социалната алтернатива в противовес на сегашната дясна ориентация и реставраторската тенденция.

ВТОРО - Българска демократична младеж е носител на социални ценности за обществото.

Социалната същност на човека е да се самовъзпроизвежда и да се развива. Всички цели, които игнорират човека или социални групи хора, са антихуманни.

Ние отстояваме принципите на социалната държава, на плурализма и на справедливото разпределяне на собствеността, поддържането на гражданските и политическите права от определени социални права като равни стартови възможности, грижа на държавата за социално слабите слоеве, преференциална политика за младежта.

Младите се нуждаят от подкрепата на обществото и държавата за преодоляване на социалните препятствия. Никой не е и не трябва да бъде излишен. Кариерата не може да започне от улицата или от борсата за безработни. Талантите се нуждаят от подкрепа за своето развитие.

Ние сме за открита образователна система и проходимост на социалните граници и категорично се противопоставяме на партийно-държавната протекция при формирането на финансово-стопански и професионално-творчески елити в обществото.

За нас разномислието е ценност, то е богатство, което може да изведе българския национален дух до нивото на европейската цивилизованост.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОНТРОЛ

Свободата също се нуждае от своите институции. Необходими са гаранции за индивидуалните свободи, които да защитават индивида и малцинството от тиранията на мнозинството. Въпросът е как държавата да ни предпази и същевременно да предложи шансове за развитие. Съществува опасна заблуда, че демокрацията може да се засили, като се отслаби държавата. Необходимо е установяване на власт на закона, а не власт на една група над друга група в обществото.

Ние си поставяме за цел да защитаваме придобивките на демокрацията и да се борим срещу монополизирането на властта и информацията от малоброен политически елит.

ПЪРВО - Нашата цел не е властта, а контролът върху нея.

Като гражданско сдружение ние сме алтернатива на държавата, което трябва да се разбира като отношение на процеса на разделение на властите и доколкото всички власти в известна степен са изпълнителни. Принципно сме за диференцирано отношение към различните власти, а именно:

- контрол и прозрачност в действията на изпълнителната власт. Диалог и социално партньорство за осъществяване на общомладежки социални интереси;

- законодателната власт - търсене на трайни законодателни решения на младежките проблеми. Парламентарен контрол върху изпълнителната власт, прилагане принципите на лобизма;

- президент - за консолидация на младежкото движение в интерес на надпартийни и национални цели;

- местна власт - активна роля в решаване на местни проблеми чрез пряко участие или принципа на лобизма.

Ние отдаваме приоритетно значение на ограничаването на бюрокрацията и държавата и поставянето им в служба на гражданите, наред с това сме за децентрализация на властта и управлението чрез участие на гражданите и на техните сдружения във вземането на важни за обществото политически решения.

ВТОРО - Наша основна задача е да отстояваме и защитаваме гражданските, политическите, социалните и духовните права на личността и по-конкретно на младежта.

Правата на личността за нас са неделими - какво е демокрацията без право на труд или на достъпно образование? Човешкият живот е висша ценност! Животът, достойнството и свободата на личността освен конституционно следва да се гарантират срещу посегателства в система от конкретни законодателни мерки.

Нашите задачи определяме в:

- правозащитни функции - противопоставяне на случаите на нарушаване на човешки права и правата на младежта в армията, средното училище, трудовоправните отношения, безработните и т.н., чрез средствата за масова информация, парламентарен контрол;

- защита правото на обективна информация и правото на личността да не бъде манипулирана от средствата за масова информация и властта;

- защита правата на младежта като социална група в обществото. Става въпрос за право на свободен избор, ограничаване на зависимостта, право на сдружаване /в училище и армията/, достъпно образование, шансове за самостоятелен старт в обществото - чрез преференциално кредитиране от държавата, преференциални условия за културно, физическо и духовно израстване и т.н.


НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Новите цели изискват коренно различна организационна структура, при която основополагащ организационен принцип става конкретният интерес:

- организацията се изгражда и функционира чрез принципите на мениджмънта и информацията;

- организационните звена са общности от млади хора, обединени от общи интереси и единствена цел;

- всяка общност е автономна по отношение на своята цел.

Обединението на общностите в организацията е източник на нейната сила и възможност за реализацията на глобалните й цели:

- членове на организацията са по-скоро сътрудници, всеки със своя роля и задачи, отколкото инертна членска маса;

- организационната структура се състои от:
а/ младежки професионални и синдикални клубове;
б/ младежки кооперации, агенции и школи;
в/ младежки клубове;
г/ териториални и национални органи;

- за реализиране целите на организацията се създава национална младежка агенция.

Младежта е способна да обедини разединената ни нация чрез перспективно съзидание на ново общество. Ние ще дадем на обществото нови възбуждащи, морално възвисяващи и материално обединяващи идеи и ценности, които ще осигурят движение напред към просперитет и национален интегритет на българската нация. Младите са способни да изведат обществото от долината на възмездието и скръбта!

/Пресслужба "Куриер"/


10.30.00
17.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!