17 юни 1997


София, 17 юни 1997 година
Брой 46 (1742)


София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК КЪМ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И КОАЛИЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В СТРАНАТА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

Българският бизнес блок (БББ) е основан през декември 1990 г. Партията е парламентарно представена в 37-ото и в настоящото 38-о Народно събрание. Нейният председател Жорж Ганчев на президентските избори през 1991 и 1996 г. зае трето място съответно със 17 и 23 процента избиратели. В настоящия момент в БББ функционира консултативен съвет, съставен от изтъкнати български специалисти-професионалисти от всички области на нашия обществено-политически и икономически живот.

В желанието си да бъдем полезни на България и на българския народ ние се обръщаме към всички извънпарламентарни сили в Република България - да обединим усилията си, и предлагаме на онези от тях, които споделят нашите социаллиберални и делови възгледи чрез свои изтъкнати специалисти да участват на обществени начала в Консултативния съвет на Българския бизнес блок.

Вярваме, че заедно с вас ще спомогнем за преодоляването на тежките политически, социални и икономически проблеми, стоящи пред нашия народ и нашата държава.

Убедени сме, че нашето обръщение ще достигне до всички вас, а протегнатата ни ръка ще бъде приета!

Председател на БББ и на Парламентарната група на БББ: ЖОРЖ ГАНЧЕВ

София, 10 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАТРИАРХ МАКСИМ ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА СИМЕОН ВТОРИ


По решение на Светия синод на Българската православна църква с председател Негово светейшество българският патриарх Максим ще се отслужи Света литургия и благодарствен молебен по повод юбилейния 60-и рожден ден на Негово величество цар Симеон Втори на 16 юни, понеделник, от 11 часа в Храм-паметника "Свети Александър Невски".

София, 13 юни 1997 година

Председател на Църковното настоятелство при Храма-паметник:

† Велички Епископ ГАЛАКТИОН

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДПРИЕТАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ


Периодът на управление на няколко правителства през последните години превърна корупцията и намесата на лични групови интереси в норма на управленско поведение от най-ниското до най-високото ниво на властта. Станахме свидетели на поредица сривове, довели до острата кризисна ситуация в страната:

- банкови фалити и изправяне страната пред колапс;

- масиран износ на капитал в чужбина;

- зърнена криза и застрашаване на прехраната на населението;

- приватизация с политически корпоративни интереси;

- насаждане на чувство на страх и лична несигурност в гражданите.

Откритото упражняване на власт и изместване на държавната администрация от структури, произлизащи от "сенчестата" страна на икономическия и обществения живот могат да поставят непреодолими препятствия пред провеждането на спасителните мерки и неотложните реформи в икономиката. Изправяме се пред риска всички жертви и лишения, които българският народ неизбежно ще понесе през този период да бъдат обезсмислени.

Борбата с корупцията, с хищническото отношение към държавната собственост и с организираната престъпност няма алтернатива. Ерозията на държавността трябва да бъде спряна и да се укрепят правовият ред, прозрачността и демокрацията в управлението на държавата.

Не по-малко опасен е и процесът на създаване и разширяване на собствена социална база на "паралелна власт" наред с икономическата мощ и преплитането с държавните структури. На основата на страха от бъдещето тази дейност води до разделение и противопоставяне в обществото и отблъсква хората от активни граждански позиции. Подобни процеси застрашават смисъла и същността и на синдикалната дейност, и на ценностите на гражданското общество.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) изразява своята подкрепа на първия приоритет на правителството на Република България реформаторското мнозинство за безкомпромисна борба с корупцията, престъпността и разхищението на националното богатство. Организациите на КНСБ ще продължат да дават своя синдикален принос за укрепване на държавността, за публичност и прозрачност на управленските процеси и на извършените престъпления, за сигурността и спокойствието на гражданите.

София, 12 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ. Документът е адресиран също и до областния управител на град София и до кмета на столицата, както и до средства за масово осведомяване.


Въз основа на решение на Министерския съвет от 22 май 1997 година студентските общежития и столове се предоставят за управление и стопанисване на висшите училища, чието изпълнение се забавя.

Междувременно с решение на "Студентски общежития и столове (СОС) от 19 май 1997 г. и последвала заповед от 3 юни 1997 г. на кмета на град София и кмета на община "Студентска" започна описване и изземване на нежилищните помещения, намиращи се блокове No No 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61.

Студентските съвети на Софийския университет "Свети Климент Охридски " и Техническия университет (ТУ) - София остро протестират срещу тези неправомерни действия.

Уважаеми господин министър,
Тъй като тези имоти са доказана държавна собственост, настояваме да защитите държавните и студентските интереси, като направите необходимото за спиране на действието на заповедите на кмета на София и на кмета на община "Студентска".

Председател на Студентския съвет на СУ "Св. Климент Охридски":
ПЕТЪР ЯКИМОВ

Председател на Студентския съвет на ТУ:
КОНСТАНТИН ЦОЛОВ

София, 9 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ ПРИ ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ. Документът е адресиран до управителя на ВМЗ-ООД, град Сопот, и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПИСКОВ,

Синдикалният съвет на свое разширено заседание, след като обсъди създалата се обстановка от развитието на водените разговори по политиката на доходите, потвърждава и разширява позицията си от 9 май 1997 г.

На основание чл.3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове предявяваме пред Вас следните искания:

1. Изплащане за месец март на разликата между февруарските заплати, завишени с 8 процента, и издължените през месеца суми.

2. Минималната работна заплата за страната, умножена с коефициент 1,25, считано от 1 април 1997 г.

3. Средната брутна работна заплата през второто тримесечие на 1997 г. да бъде 286 000 лева.

4. Запазване числеността на персонала към 4 юни 1997 г.

Упълномощената група за водене на преговори по исканията е в състав: Илин Пуков, Иванка Иванова, Димитър Робев, Ганчо Алексиев и Иванка Начева.

В случай, че не бъде постигнато споразумение, Независимият синдикат при Вазовските машиностроителни заводи ще пристъпи към провеждането на ефективна стачка.

Председател на Синдикалния съвет:

инж. ИЛИН ПУКОВ

Сопот, 5 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ТРЕТА) "ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ВС НА БСП (СОФИЯ, 4 МАЙ 1997 ГОДИНА)


На сериозно изпитание в новите условия бяха поставени взаимоотношенията ни с политическите партньори. Като цяло


КОАЛИЦИОННАТА ПОЛИТИКА

изпълни ограничените ни в този сложен момент намерения в съответствие с минималните възможности. Политическата изолация на Българската социалистическа партия (БСП) беше избегната.

Трябва да отбележим коректното поведение и проявеното разбиране от досегашните ни коалиционни партньори както в етапа на разговорите и консултациите по възобновяването на политическото споразумение, така и по време на самата кампания.

Едностранното оттегляне от коалиционното споразумение на лидера на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) "Александър Стамболийски" не се отрази на участието на левите земеделци в предизборната кампания на всички нива. Не бяха изтеглени техните представители от кандидатдепутатските листи.

Трябва да признаем, че реализацията на коалиционните ни намерения бе затруднена и поради това, че включването на коалиционните кандидати в избирателните листи в много случаи срещна съпротива, особено когато ставаше дума за места в или близо до избираемата зона.

В крайна сметка политически коалицията на Демократичната левица беше съхранена, като към нея бяха приобщени и други сродни формации, с които българските социалисти са поддържали традиционни добри взаимоотношения.

Освен коалиционното споразумение за изграждане на коалицията на Демократичната левица, в изпълнение на решението на Висшия съвет, бяха сключени и две споразумения за политическо представителство и съвместно участие в изборите с Отечествения съюз и Демократичния съюз на жените. Подписано бе и споразумение за сътрудничество с Християнското женско движение.

Решението на ВС на БСП за сътрудничество с цел изграждане на обществени съвети за подкрепа на Демократичната левица се реализира с различен успех на регионално равнище.

В София бяха подписани споразумения с 13 организации, във Враца - с 10, и т.н. Тези договорености са добра основа след изборите да се постигне национално споразумение за обществена подкрепа на Демократичната левица.

Въпреки интензивните преговори не се стигна до оформянето на договорености с Българска партия Либерали, с Общонародния комитет за защита на националните интереси, както и с Конфедерацията на ромите в България и други обществени организации, с които БСП поддържаше партньорски взаимоотношения.

Основната причина за това е, че не бяхме в състояние да отговорим на претенциите на тези организации за предоставяне на избираеми места в листите. Въпреки това с тях ще продължим да поддържаме тесни връзки, а проектоспоразуменията след съответната актуализация ще бъдат подписани.

Резултатите от изборите и тенденцията към силово, крайно либерално управление поставят остро въпроса за консолидацията на левите сили в България.

Опитът от кампанията и първите следизборни изявления подсказват, че взаимоотношенията ни с Евролевицата ще продължават да се развиват по формулата "партньорство и конкуренция".

И в тези избори крайната левица не се представи убедително. Макар и незначителен, отливът на членове от БСП в тази посока не бива да се подценява. С част от тези формации е необходим и по-активен и по-резултатен диалог.

В близките седмици трябва да бъде проведен нов кръг от консултации с извънпарламентарните партии по основни въпроси, свързани с изхода от кризата, реформата и др. Целесъобразно е на специално заседание на Висшия съвет да се разгледа въпросът за перспективите на обединителните процеси в българската левица.


МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БСП

По време на кампанията международната дейност се осъществяваше в особено неблагоприятни условия, които се запазват и сега, след 19 април 1997 година.

Загубата на положението ни на управляваща партия силно стесни възможностите на БСП за международни контакти. Видимо е отдръпването на редица международни партньори, особено сред социалдемократическите партии от Западна Европа. Към това трябва да се приббави и фактът на ограничените финансови възможности на БСП в тази кампания. Не без значение е и обстоятелството, че част от контактите на БСП се поддържаха от политически дейци, които междувременно преминаха към Евролевицата.

В тази ситуация особено важно беше (не само с оглед на развитието на предизборната кампания) да не допуснем международна изолация на БСП и да осигурим подкрепата на редица партньори от чужбина. Европа и светът трябваше да бъдат своевременно и точно информирани за характера на процесите и особено за последните събития в България.

Всичко това определи и приоритетите на БСП в международната дейност - с акцент върху връзките с партиите от Социалистическия интернационал, активизиране на контактите със сродни леви партии от Източна и Централна Европа и търсене на средства за по-ефективно сътрудничествно с балканската левица.

За реализацията на поставените цели беше осъществено посещение на председателя на ВС на БСП в Гърция, по време на което бяха проведени разговори с ръководствата на всички парламентарни сили. Бяха набелязани конкретни мерки за разширяване на партийното сътрудничество и подготовката на нова балканска среща на левите сили.

Делегация на ВС на БСП в състав Красимир Премянов и Мирослав Попов - членове на Изпълнителното бюро на ВПС, взе участие в работата на IV конгрес на Комунистическата партия на Руската федерация. Важна роля изигра участието на наши представители в някои международни форуми и контакти, които бяха осъществени там с водещи фигури от Социалистическия интернационал и от левите европейски партии. Участието на Георги Пирински, заместник-председател на Предизборния център, на международната конференция на Партията на европейските социалисти (Солун, 4-6 април), на Иван Гайтанджиев в конференция, посветена на ролята на неутралните държави за укрепване на европейската сигурност, на проф. Нора Ананиева в балканска среща на жените, организирана от "Синаспизмос" (13-16 април), ни позволи да предоставим една по-точна и по-пълна информационна картина за промените в България и за ролята на БСП.

По време на кампанията беше осъществена традиционна среща на ръководството на БСП с ръководителите на дипломатическите мисии в София; в поредицата разговори с ръководителите на мисии им беше представена позицията на БСП по пътищата за излизане от кризата, за активизирането на реформата, и т.н.

В многобройните интервюта за почти всички водещи световни медии членове на партийното ръководство и на Предизборния център представиха вижданията на БСП за хода на кампанията и за развитието на България след изборите.

Сериозен проблем в бъдещите международни контакти на БСП ще бъде все по-острата конкуренция от страна на Евролевицата, която разполага със сериозен потенциал и проявява засилена активност в тази област. Тази констатация важи с особена сила за връзките ни с партиите и структурите на Социалистическия интернационал.

Необходимо е в най-близко бъдеще да се подготвят и осъществят контакти на високо ниво между БСП и следните основни партньори: Австрийската социалдемократическа партия, Германската социалдемократическа партия, Партията на Европейските социалисти, политическите сили в Русия, левите партии от Балканския полуостров, а също така със социалдемокрацията на Република Полша, Унгарската социалистическа партия и Испанската социалистическа работническа партия. В тази насока вече е подготвена и приета от Изпълнителното бюро на ВПС краткосрочна програма за международните контакти на партията.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 17 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ВТОРА) "ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ КАТО ПРОБЕН КАМЪК НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОМЯНА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО" НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (СОФИЯ, 29 МАЙ 1997 ГОДИНА)


IV. СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Проблемите, свързани със справедливия съдебен процес у нас, са много и разнообразни. В това отношение също е нужна бърза реформа.

1. Може би най-остра е необходимостта от законодателна реформа, която да предизвика ускоряване на съдопроизводството - както гражданското, така и в още по-голяма степен наказателното. Необходими са както промени в действащите процесуални закони, чрез които да се преодолее ненужното забавяне, така и цялостен пакет от мерки, подобряващи организацията на съдебната система и мотивацията на работещите в нея.

2. Остарелите и отживели времето си нормативни актове като Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (въпреки промените от края на 1996 г.) следва да бъдат основно реформирани.

* Задържането до 15 денонощия по Указа за борба с дребното хулиганство следва да бъде третирано като лишаване от свобода, а не, както е в момента, като административно наказание. Съответно на това трябва да бъдат направени промени в законодателството, като по-специално бъде въведено участие на адвокат, възможност за обжалване на присъдата и за изтърпяване на наказанието в места, които са част от системата на местата за лишаване от свобода.

* Като лишаване от свобода следва да бъде третирано и настаняването на деца във възпитателни училища-интернати (бившите ТВУ). В съответствие с това следва да бъде въведена съдебна процедура за настаняване в тях, както изрично настоя за това Комитетът за правата на децата на Организацията на обединените нации (ООН) в т.34 на своите препоръки съм България от януари 1997 г.

3. Нужда от реформиране има и процедурата за настаняване на психично болни за принудително освидетелстване и лечение. Следва да се премахне практиката прокурори да настаняват граждани за освидетелстване в психиатрични клиники за определен срок.


V. СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ

Свободата на изразяване има нужда от допълнително насърчаване в България. А правото на информация е сфера, в която нашата страна трябва тепърва да въведе основни законодателни гаранции. С оглед на това:

1. Очакваме един адекватен закон за националните електронни медии, който окончателно да пресече възможността за политически контрол над тях. В него трябва да бъде включена и уредба на статута на Българската телеграфна агенция (БТА), която беше забравена в приетия от Народното събрание закон миналата година. Националната телевизия, радио и БТА трябва да бъдат управлявани от независими управителни институции, спезиализирани звена и други заинтересовани обществени кръгове.

* При избора на управителните органи трябва да се гарантира независимостта и политическата безпристрастност на ръководещите длъжностни лица.

* Трудовите отношения на журналистите в националните медии и БТА, както и дисциплинарните мерки, трябва да бъдат уредени така, че да им предоставят сигурност, автономия и свобода на изразяването.

* Същевременно трябва да бъдат създадени законодателни гаранции, че в националните медии ще намерят израз на недискриминационна основа всички видове обществен интерес.

2. Очакваме да видим и премахване на дискриминационните разпоредби в Наказателния кодекс, гарантиращи в грубо противоречие международното право по човешките права, привилегирована и по-силна защита на "длъжностните лица" в случаи на обида и оклеветяване. Наложителни са и промени, декриминализиращи сегашните общи състави на "обидата" и "оклеветяването", като за тези случаи остане гражданската отговорност за вреди.

3. Очакваме приемането на закон, с който да се гарантира правото и да се уреди редът за предоставяне на информация от институциите на държавата както за личен, така и за обществен интерес.


VI. СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА, РЕЛИГИЯТА И УБЕЖДЕНИЯТА

Свободата на мисълта, съвестта, религията и убежденията бе особено през последните години един от най-активно обсъжданите проблеми с човешките права в България. Почти във всички законодателни сфери, засягащи свободата на мисълта, съвестта, религията и убежденията, е нужна законодателна реформа.

1. Най-остра е нуждата от основна реформа на законодателството, уреждащо отношението между държавата и църквата. Нелепо е седем години от началото на демократичните промени то да се регулира от Закона за изповеданията от 1949 г., създаден не за да гарантира свободата на изповеданията, а за да ги подчини на тоталитарната власт.

2. Трябва да се отмени и дискриминационният член 133-А от Закона за лицата и семейството, създаден специално с цел да се ограничи свободата на сдружаване и изповедание на малцинствените религиозни общности.

3. Крайно време е да се приеме и изискваният от Конституцията Закон за алтернативната служба и да се прекрати наказателното преследване срещу младежи, отказващи военна служба по съвест. Този закон трябва да предвижда гражданска повинност, която не е свързана с армията и не е с наказателна продължителност, както и процедура за отказ от военна служба и насочване към алтернативна служба, която не е под контрола на военните. Трябва да е възможно искането за освобождаване от военна служба по съвест да се направи по всяко време, включително в процеса на отбиване на военната служба.


VII. СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕТО

По отношение на свободата на сдружаване Конституцията на България и законодателството съдържат разпоредби, които са неразумно ограничителни и открито дискриминационни. Ние искаме да видим законодателни инициативи, които да засегнат:

1. Разпоредбите, забраняващи формирането на политически партии на етническа и религиозна основа. В няколко случая те бяха изтълкувани твърде ограничително от няколко съдилища у нас, включително и от Конституционния съд. Тези разпоредби и практики закономерно формират напрежение при самоорганизацията на гражданското общество в страната и предизвикаха вниманието и справедливата загриженост на много международни организации през последните години;

2. Сегашната остаряла и крайно бюрократизирана уредба на придобиването на статут на юридическо лице на гражданските сдружения трябва да се промени. Това би могло да стане или чрез въвеждане на административна процедура, или чрез определяне на кратки срокове за разглеждане на молбите от фирмените отделения на съдилищата.

3. Сегашната уредба на данъчния режим на дарителството, който препятства създаването на устойчиви граждански сдружения в България.

(Пресслужба "Куриер")


------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 13 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.