18 януари 1994


София, 18 януари 1994 г.
Брой 12 /1057/


София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14 ЯНУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/


Изминаха вече четири години от началото на демократичните промени в Република България, изредиха се четири правителства, но виновниците за този позорен акт за страната ни - т.нар. възродителен процес, все още не са поставени на подсъдимата скамейка.

На свое заседание на 14 януари 1994 г. Централният съвет /ЦС/ на Движението за права и свободи /ДПС/ прие единодушно решение да се активизират всички структури на ДПС в национален мащаб съвместно с всички държавни органи и ведомства: Главна прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Националната следствена служба, както и Министерството на правосъдието да съдействат за издирването и осъждането на "архитектите” и главните изпълнители на т.нар. "възродителен процес".

Централният съвет на Движението за права и свободи /ДПС/ счита, че е дълг на всяка демократична организация, партия и на държавните институции в Република България да положат активни усилия за по-бързото и справедливо решаване на въпроса с главните виновници за тъй наречения "възродителен процес", като за целта им се потърси съдебна отговорност съгласно законите на нашата страна. По този начин демократизираща се България ще докаже пред световната общественост, че у нас се прави всичко необходимо страната да се разграничи и осъди едно от най-позорните деяния на тоталитарния комунистически режим.

София, 14 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /15 ЯНУАРИ 1994 Г./


На 15 януари 1994 г. се състоя заседание на Националния политически съвет на Либерално-демократическата партия /ЛДП/. Председателят на партията Веселин Кошев изнесе доклад за политическата ситуация в страната и променената международна обстановка след изборите в Русия. Обстоен анализ бе поднесен от експертите на ЛДП.

Националният политически съвет

- одобри действията и позицията на ЛДП по време на посещението на г-н Вл.Жириновски, председател на руската ЛДП;

- подкрепи напускането от страна на ЛДП на Съвета за сътрудничество като уместна, но позакъсняла реакция от неговата невзрачна дейност;

- избра единодушно Недялко Вълков за заместник-председател на ЛДП и за нови членове на ръководството на партията: Милко Кирилов, председател на Градската организация /ГО/ на ЛДП в Пловдив, Стефка Недялкова, председател на ГО на ЛДП във Видин, Йордан Панайотов, председател на ГО на ЛДП в Бургас, Георги Лечев, председател на ГО на ЛДП в София, Иван Донков, председател на ГО на ЛДП в Етрополе, Диана Хаджиева, директор на ЛДП, Руслан Желев, заместник-председател на Икономическия съвет на ЛДП;

- утвърди и прие кандидатурите за Националния политически съвет на: Георги Льолев - национален координатор, Красимир Кръстев - политически секретар, Кирил Шакрачки - председател на Военната комисия, Кирил Ерменков - председател на ГО в Сандански, Антон Грънчаров - председател на ГО в Хасково;

- прие план-график за международната дейност на ЛДП през първите шест месеца на 1994 г. Приоритетни като политически интереси и контакти ще бъдат страни от Европа, Близкия изток и Южна Америка;

- одобри проекта на Апел за национално единение и предлага да бъдат изработени нравствено-морални критерии на поведение за политическите сили в страната на основата на общонационален консенсус.

Като гости на заседанието присъстваха господата Петър Манолов, Румен Воденичаров, Александър Радев, Величко Хинов и други политически и обществени дейци.

София, 15 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:            
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З" ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до Парламентарната комисия за радио и телевизия и до ръководството на Българската национална телевизия.


Чл. 15 от Закона за политическите партии:

"Всички политически партии имат равни права за участие в политическия живот" - включително и правото на изява в телевизията.

Съюз "ЕРА-3” изразява протест срещу възприетите методи на информационно затъмнение в българската телевизия. Наличието на конституция, както и на международна Харта за правата на човека изискват реална свобода на словото и равноправни възможности за неговото изразяване на различните обществени групи. С особена острота това право е категорично за политическите партии в една многопартийна страна, както сам обяви и президентът.

Днес телевизията продължава да служи само на определени висши кръгове. Нееднократно тя дава отговор, че е наложена забрана за отразяване на декларации, дейност, мнения и възгледи на законно регистрирани политически партии. Това е не само грубо нарушение на конституцията, на подписаните международни документи, но и излизане извън рамките на международните стандарти.

Това е начин за узаконяване и скриване на държавна корупция, както се изразиха редица видни общественици от демократични страни.

Съюз "ЕРА-3" е парламентарно заверена партия със самостоятелна програма и свое мнение. Зад двама от нейните кандидати в президентските избори застанаха 1% български избиратели. Независимо от това на два пъти вече ръководството на телевизията отказва явяването на видния български дисидент, член на Съвета на съюз "ЕРА-З", професора от САЩ Спас Райкин. Мотивът е явно политически. Професор Райкин е един от малкото българи, достигнали световно академично ниво - в ръководствата на световни асоциации. Той е главен редактор на "Емиграционна преса" в САЩ. Неговите дарения и застъпничества за Българската църква укрепиха авторитета й. Срамно е подобен българин след 30 години изгнание отново да не може да изкаже свое мнение пред сънародниците ни. Подобно е отношението на телевизията и към председателя и екипите на съюз "ЕРА-З".

Настоящото поведение на ръководството на Българската телевизия уронва престижа на България пред демократичните среди в САЩ и потвърждава възцаряването на политическия геноцид.

Настояваме да се даде необходимото време за отразяване на наши становища и право на глас за избирателите, които стоят зад нас.

София, 14 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славомир Цанков

СЕКРЕТАР: Добри Добрев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество и до председателя на Комитета по енергетика.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ счита, че отговорността за поддържането на реален, а не на фалшив социален мир в страната трябва да поемат всички основни социални групи в България. За съжаление държавните власти не съдействат за това.

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вредите и пропуснатите ползи, които са причинени от действия на нейни органи и длъжностни лица. В този смисъл ръководството на Комитета по енергетика с безотговорните си действия и бездействие уврежда и застрашава общочовешки права и свободи. То грубо погазва конституцията и законите на България. То приема необмислени и непредпазливи решения, изпълнението на които води до създаване на силно социално напрежение. Чрез дискриминационни отраслови споразумения със съмнителни социални партньори то договаря привилегии за задоволяване на групови интереси и ограничения по отношение на трети лица. С административно-команден подход /характерен за тоталитарното ни "минало”/ налага недопустими правила за водене на преговори и сключване на колективни трудови договори в предприятията по места. Ръководството на Комитета по енергетика отнема основни права на непредставителните /по смисъла на чл.З от Кодекса на труда синдикални организации, независимо че те са юридически лица по силата на закона. С допълнителни условия ликвидира социални придобивки, събира  ’’десятък" от нечленуващите в синдикати и под страх от уволнения ограничава свободата на сдружаване. Създава условия за взривяване на социалния мир, които успява да тушира с изпитани антисиндикални похвати, в това число: чрез инсцениране на контролирани стачки; преразпределяне на средства към нерентабилни производства; необосновано повишава и бездруго високи работни заплати. Така енергетиката формира загуби в размер на милиарди левове, които водят страната към пълна стопанска разруха. Разходите, естествено, са за сметка на всички данъкоплатци, но тежестта им е най-осезателна за работниците и служителите със сравнително ниски доходи, например в системата на образованието, на здравеопазването, на науката, на културата и за другите социално слаби слоеве от населението, в т.ч. безработни, инвалиди, учащи, пенсионери, на по-голямата част от населението, която живее в постоянна нищета. Около 90% от домакинствата "изяждат" без остатък всички средства, които получават. Нищожен е процентът на тези, които трупат огромни богатства. Това са главно висши държавни служители, банкери, мениджъри, известни представители на партийната и стопанската номенклатура и репресивния апарат от тоталитарното ни "минало".

В условията на съзнателно предизвикан от новата-стара върхушка социален, икономически и политически хаос се създават богати собственици-работодатели, които изграждат и налагат олигархията като основа на обществените отношения. В тези условия корупцията, кражбите, рекетът, криминалните престъпления и страхът процъфтяват. За съжаление немалко представители на държавната власт и местната администрация, независимо че съзнават обществено опасния характер на тези деяния, под натиск или по убеждение, водени от личен или групов интерес, не предприемат мерки за предотвратяване на последиците. Между тях има и представители на отрасъл Енергетика. Асоциацията на демократичните синдикати, в стремежа си отговорно да изпълни поетото задължение да помогне за изграждането на справедливо и хуманно демократично общество, предупреждава, че те са опасни.

АДС протестира срещу повишаването на цената на електроенергията през зимния период, защото тя има пряко отношение към жизненото равнище на населението, влияе върху домакинските бюджети и върху трапезата на всеки български дом. Потребители на енергия с висока цена ще бъдат около 160 000 бременни българки, повече от които с хронични здравни проблеми и нужди от скъпо струващи лекарства, 400 000 деца до 3-годишна възраст, боледуващи средно по 4 пъти годишно, инвалиди, пенсионери и около 1 000 000 безработни, защото новата цена ще се отрази благоприятно само върху бюджета на финансовите и на нищо непроизвеждащите "индустриални” групировки, търгуващите с горива и на посредниците при възлагането на основните ремонти.

АДС счита, че прогнозираната от правителството средна инфлация за годината в размер 45% ще бъде значително надхвърлена при едни нови цени на електроенергията. При липса на реални гаранции за изплащане на заплатите и компенсациите в бюджетната сфера се създават условия за снижаване на размера на доходите.

През 1993 г. производството на електроенергия спадна, разходите нараснаха с около 45%, цената също се увеличи, но в сравнително по-малък размер. Това са основанията на КЕ и на Националната електрическа компания /НЕК/ за ново, драстично повишаване на цената. Претенциите, както винаги, се обясняват с поскъпването на енергоносителите. Вярно е, че върху цената на електроенергията силно влияе цената на първичните енергоносители /местни и вносни/, но още по-вярно е, че тя зависи и от заплатите в отрасъла, ефективността на производството и разпределението, от умелото ръководство на всички нива.

АДС потърси истинските причини за новото повишаване на цената в някои достъпни разчети на НЕК, в огласени и неогласени данни за състоянието на родната ни енергетика.

Преглеждайки разчетите на НЕК за 1993 г., установихме, че разходите за горива са намалени с повече от един милиард лева, поради преоценка на ядреното гориво в Атомната електрическа централа /АЕЦ/, от което следва, че те не могат да бъдат необходимото и достатъчното основание за предлаганото драстично поскъпване. Логично е да се търсят горива с по-ниска цена. За отбелязване е ниската цена на нефта на световния пазар.

Вярно е, че заплатите в енергетиката са малка част от себестойността на електроенергията, но те трябва да бъдат обвързани с резултатите от ефективността на самото производство. В НЕК работят около 30 000 работници и служители. През 1993 г. техните заплати са нараснали приблизително 13 пъти в сравнение с 1990 г. /при общо за страната 7,8 пъти/. Същевременно производството в отрасъла е спаднало с 20% в сравнение с 1989 г. През 1993 г. броят на работещите в НЕК нараства с 1493 човека в сравнение с 1992 г. Независимо от това не се вземат сериозни мерки за намаляването на авариите в поделенията на НЕК. Тези аварии струват на данъкоплатеца милиарди левове.

Фактическите данни, извлечени от разчетите на НЕК, които са пряко свързани с ефективността на енергопроизводството, будят недоумение и поставят редица сериозни въпроси. От тях е видно, че се извършват необосновани разходи в сравнително големи размери. Така например след увеличението на цените от 1 май 1993 г. разходите за месеца са завишени, като в резултат се получава финансова загуба в размер на 1 338 556 хиляди лева. От разчет, представен в Комисията за държавно енергийно регулиране, е видно, че при намаляване на разходите с 1 259 746 хиляди лева финансовата загуба за електропроизводството се увеличава със  199 635 хиляди лева и възлиза на 1 539 191 хиляди лева.

За слабото ръководство на енергетиката може да се съди от следните факти. В разчетите на НЕК тарифите за електрическа енергия са недостоверни и като правило занижени. Съгласно посочени данни за консумацията на енергия излиза, че промишлеността, селското стопанство, транспортът и строителството работят на непрекъснат режим, че консумираната енергия по нощна тарифа е по-голяма от тази по дневна и други все неверни неща. Неверни данни представя и Централното диспечерско управление /ЦДУ/, съгласно което електрическата енергия в размер на 187 290 хил.квтч. се губи безследно. Констатацията е печална, но вярна. Никой не знае колко точно са реалните приходи и разходи на НЕК поради обстоятелството, че изготвените и представените разчети са с невярно съдържание. Те са подготвени и контролирани единствено от нея. Неясна е регулиращата роля и на Комитета по енергетика в този процес. Очевидно тя е фиктивна.

София, 5 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА АДС: Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ И НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, ПО ПОВОД НА НЕИЗПЛАЩАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние като представители и защитници на социално слабите в общината заставаме като един зад писмото от Съюза на инвалидите в България /СИБ/ в общината, подписано от г-н Марин Бижев Рашев, до Министерството на труда и социалните грижи.

Господа, социалното напрежение в общината расте не с дни, а с часове поради бездействието на общинската власт, поради това, че от септември 1993 г. Районният център за социални грижи /РЦСГ/ по липса на средства не е изплатил нито една социална помощ, регламентирана от правилника за социално подпомагане, и най-вече изплащането на безплатните или частично заплатените лекарствени средства и др.

Не може повече да останем безучастни към това погазване на законите, а и оттам на тези човешки права.

Въпреки отправените от нас искания към общинския съвет от 3 декември 1993 г. до днес тази безизходица не бе разрешена. Положението в цялата община на този слой хора е преминало границата на 100 процента бедност и нищета.

гр.Левски, 7 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" В СО МАТ - АД ПО ПОВОД НА СЪЗДАЛОТО СЕ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ВЪВ ФИРМАТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта и до средства за масова информация.


Отчитайки промените в Съвета на директорите, извършени от министъра на транспорта;

Действията на Стачния комитет на Клон „Х.Димитър" - София, създали поредното социално напрежение, ескалирало във физическата саморазправа с представители на Фирмена синдикална организация /ФСО/ на Федерация на транспортните работници /ФТР/ към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа";

Констатирайки бездействието на г-н министъра на транспорта, който не потърси отговорност за нанесените материални щети на СО МАТ-АД от Стачния комитет на Клон "Х.Димитър";

Загубеното доверие от международните партньори към акционерното дружество;

Отчитайки нежеланието на Съвета на директорите да работи професионално в интерес на Акционерното дружество;

Скандалния парадокс, допуснат с двама управляващи директори на СО МАТ-АД;

Вземайки предвид становището на синдикалните секции, членуващи във Фирмената синдикална организация на ФТР към КТ "Подкрепа";

Събранието на делегатите от ФСО на ФТР към КТ "Подкрепа"

РЕШИ:

Обявяваме ефективни стачни действия след изтичане на срока, предвиден по Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Нашите искания са:

1. Закриване на Клон "Х.Димитър" на СО МАТ- АД,  София.

2. Промяна в Съвета на директорите и определяне на транспортни специалисти, които могат да взимат компетентни решения, които да изведат Акционерното дружество от тежкото състояние, в което се намира.

3. Оставката на министъра на транспорта г-н Кирил Ерменков, съзнателно не потърсил отговорност от всички работници и служители от Министерството на транспорта и СО МАТ-АД, довели до сегашното състояние на Акционерното дружество.

В преговорите от името на ФСО на ФТР към КТ "Подкрепа" ще участва Стачен комитет в състав:

Димитър Коев - председател, Валентин Димитров, Димо Узунов, Илия Илиев, Пламен Минков.


София, 12 януари 1994 г.


        СТАЧЕН КОМИТЕТ: В. Димитров, Д. Узунов, И. Илиев, П.Минков

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Коев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕФАН САВОВ, ПРОЧЕТЕН ПРЕД 14 КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/


Демократическата партия и Съюзът на демократичните сили

Веднага след възстановяването си ДП се включи в СДС с пълното съзнание, че борбата срещу тоталитарната партия-държава БКП не е по силите на новосъздадените или възстановени партии. Това становище продължаваме да поддържаме и днес, четири години по-късно. В тези четири години се извършиха големи промени в СДС. По наша преценка те са положителни, защото постепенно бяха отделени, изключени както инфилтрираните от БКП и от Държавна сигурност лица, така и тези, които - без да бъдат комунисти - стояха по-близко до принципите на "перестройката" и отказваха да участват в едно радикално разграждане на тоталитарната комунистическа система. ДП е доволна, че участваше активно в тези процеси на прочистване и пречистване.

Независимо от нашата относителна сила ние държим на коалиционния характер на СДС и смятаме, че е необходимо да се спазват коалиционната етика и подчинение на общите решения. Партия или организация, която не е съгласна с общите решения, не трябва да се опитва да ги заобикаля, а следва да се оттегли доброволно от коалицията. Споровете, противоречията между коалиционните партньори не трябва да се изнасят навън, а да се решават в рамките на коалицията. В последно време в СДС се водиха сериозни дискусии по въпросите на гражданските комитети, за т.нар. "синя партия" и за необходимостта от парламентарен бойкот. Позициите на ДП по тези въпроси са добре известни и се подкрепят от мнозинството коалиционни партньори. Ние бяхме против гражданските комитети, защото така, както бяха предложени - с вертикална структура и отделен НКС, те представляваха опасност за разцепване на СДС. Клубовете на симпатизантите напълно задоволяват изискванията за по-широко участие на безпартийните. Противопоставихме се и на създаването на "синя партия", защото тя нарушава коалиционния принцип и основните документи на СДС. В това отношение ДП е категорична - тя не може да загърби многогодишната си история. Продължаваме да отстояваме тезата, че парламентарният бойкот трябва да бъде последното средство. С него е необходимо да си служим много внимателно. Смятаме за успех на СДС, че в последно време бе изработено споразумение, което нормализира отношенията между НКС и Парламентарната група.

Доволни сме, че напоследък НКС, ПГ на СДС и някои приятелски институции намериха средства, които ни дадоха възможност да извършваме една редовна, научна, аналитична работа, имаща за цел да изследва нашето състояние и да дава прогнози за бъдещите избори.

Не сме обаче доволни, че не се направи подробен анализ за нашите успехи и неудачи по времето, когато бяхме на власт, а също така анализ на летните ни бойкот и действия по повод гладната стачка на Едвин Сугарев. Струва ми се сериозна грешка на СДС е, че рядко подлагаме на критически анализ нашите действия.

Искам да се спра и на две важни за нас становища, които още преди три години бяха фиксирани в нашата политическа платформа и които препотвърждаваме и днес. ДП не признава т.нар. "народен съд" и издадените от него присъди. ДП смята, че властта, установена на 9 септември 1944 г., не е законна, тъй като не произтича от народната воля, изразена в свободни избори. Ние не признаваме и резултатите от референдума за премахване на монархията и смятаме, че когато в България се установи един действително нормален демократичен режим, трябва да се организира нов референдум. Българският народ трябва да каже своята дума дали иска монархия, или република. ДП обаче ще бъде във всеки случай за един парламентарен плуралистичен режим - такъв, какъвто съществува както в модерните монархии, така и в модерните републики. Трябва да отбележим с гордост, че тези становища, които сега са почти общоприети от партиите и организациите на СДС, за пръв път намериха обществена трибуна в основополагащите документи на ДП.

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
В дългата си история ДП е била известна със строгото си придържане към нравствените устои. Днес наш дълг е да не се отделяме от тези принципи. Ние сме длъжни да правим всичко възможно, за да бъдем верни на нашите идеали. Казах вече, че боричканията, в които преобладаваха личностното противопоставяне, са в състояние силно да навредят на нашата партия. Но има и друга болест, свързана с властта - корупцията. Искам да бъда разбран правилно - ние не сме някаква сиромахомилска партия, нито партия на социалната демагогия. Ние приемаме както дребния, така и средния и едрия бизнес, стига да не перат "мръсни" пари. Но има нещо по-важно. Ние се противопоставяме категорично на прякото свързване на властта, по-точно на нейните представители, с бизнеса. Защото това вече е корупция. Срещу нея ние водим безкомпромисна борба.

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
Живеем отново в един тежък период от време. Изглежда, че децата ни не ще могат да спят спокойно. Комунизмът все още не си е отишъл. Дори сме свидетели на една засилваща се рекомунизация. При това не само у нас, но и във всички страни от бившия социалистически лагер.

На мен ми се струва, че навсякъде КГБ, специалните служби и мимикриращите комунистически партии много умело използват трудностите, присъщи на прехода от тоталитарна система към демокрация. Те се възползват от обстоятелството, че за голяма част от населението в бившите социалистически страни инициативността е нещо непознато и затова неприемливо; че все още има много хора, които предпочитат друг да мисли, друг да се грижи за тях.

У нас този проблем е утежнен и от обстоятелството, че почти нищо не бе направено за промяна в специалните служби; че все още сред голяма част от населението съществува страх; че безпрекословното покорство е дълбоко залегнало в много български сърца и души. Ясно е, че рекомунизацията не означава връщане към сталинските модели, а някакъв вид неокомунизъм. Но позволете ми да изразя и една тревога: голяма част от българските соцкомунисти все още изпитват носталгия към ленин-сталин-димитровските калъпи и те не могат да се откажат от тях.

Тези констатации в никой случай не трябва да внушават отчаяние или да ни накарат да падаме духом. Необходимо е обаче да се съобразяваме с реалностите, в случая с опасностите, на които е изложена крехката ни демокрация.

Ние виждаме, че има страни като Чехия, които успяха да кажат завинаги сбогом на комунизма. Нашата съдба не е предопределена. Нашата съдба е в нашите ръце. Настъпва решителен период, когато всички ние, целият български народ, ще можем да кажем думата си. А тя ще зависи до голяма степен от това какво ще внушат на този народ неговите политически водачи. Всички вие, драги делегати, сте от тези хора, които са длъжни да поведат народа по правилния път. Не към благото на "перестройката", а към пълното разграждане на системата. Избори ще има! Нека сега не се мъчим да прогнозираме дали ще бъдат след три, шест, или девет месеца. Политикът не трябва да се отчайва, а търпеливо да очаква своя час. И тогава да поведе хората, които му вярват, по пътя към храма.

За нашата партия демокрацията е била винаги храм. Катедрала на спасението. Винаги когато злонамерени водачи са повеждали народа ни не по пътя към храма, сме заплащали жестока цена.

Сигурен съм, че делегатите на XIV конгрес на ДП знаят от собствен опит каква е цената на свободата и на демокрацията.

Ние сме партия с дълбоки и здрави корени. Те не могат да бъдат лесно изтръгнати. Ние имаме традиции, които ни задължават. Ние сме реалност в съвременния живот, която не може да бъде пренебрегвана. А всичко това ще рече, че имаме бъдеще. Бъдеще, което е наше и на България. Ние гледаме на това бъдеще не със страх, а с вяра, с основателна надежда, че ако бъдем верни на себе си, на идеалите си, тогава съвсем закономерно - както изгревът разпръсва мрака на нощта, без никой да може да му попречи - ще настъпят по-добри дни за родината ни, за скъпата нам България!

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00
18.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!