18 май 1992

София, 18 май 1992 година
         Брой 95 (625)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 МАЙ 1992 Г. В ХАСКОВО.


Третата национална конференция на Българската офицерска легия "Раковски" прерасна в Първи конгрес на конфедерация Българска офицерска легия "Раковски". Легията остава организация, която защитава социалните и професионалните права на българското офицерство, обединява го около националните ценности и идеали. Конгресът декларира лоялността на членовете на легията към законните държавни институции.

Предлагаме държавните органи да направят всичко необходимо, за да не бъдат приватизирани или раздробени предприятията от военнопромишления комплекс и военноремонтните заводи, а офицерите, служещи в тях, да ползват правата на останалите си колеги от Въоръжените сили.

Настояваме да бъде отменена като закононесъобразна заповедта на министъра на вътрешните работи за пенсиониране на офицерите от Гранични и от Вътрешни войски без излизане в разпореждане. Тази заповед противоречи на т.7, ал.2 от предходните разпоредби по Закона за МВР, където е записано: "За офицерите, сержантите и срочнослужещите от Гранични и Вътрешни войски се прилагат правилата на Въоръжените сили."

Конгресът прие нов устав и програмна декларация, утвърди създаването на фондация "Капитан Дойчин Бояджиев". За председател на легията бе избран майор инж. Руси Гочев от Хасковския гарнизон. За заместник-председатели бяха избрани майор Асен Фърчилков, к.в.н. и капитан о.з. Иво Янчев, за конфедеративен секретар - подполковник Митко Шопов, за федеративни секретари - подполковник Николай Личев от Министерството на отбраната и капитан Валентин Вутев от Министерството на вътрешните работи.

За говорител беше преизбран капитан III ранг Васил Данов.

Хасково, 16 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 16 МАЙ 1992 Г.


Националният съвет на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили на своето първо заседание след приемането си за редовен член на СДС, като обсъди задълбочено създалата се политическа и социално-икономическа обстановка в страната, взе следните решения:

1. Подкрепя политиката на Съюза на демократичните сили.
2. БЗНС "Никола Петков" в СДС е готов да поеме своята отговорност в изпълнителната власт и да участва пряко в
провеждането на аграрната реформа.
3. Осъжда всички опити на БСП (комунисти) за бойкотиране
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и неговото прилагане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС "Н.ПЕТКОВ" В СДС: Г. Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН
ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПРОМЕНИ.


Няма съмнение, че нашата страна преживява тежка икономическа, социална, а както личи от последните дни, и политическа криза. Рязко се влоши жизненото равнище на големи групи от населението, сред които пенсионерите, безработните, многодетните семейства, социално слабите. Причината за това е спадът на производството и невъзможността на държавния бюджет да субсидира цените на определени стоки и услуги и да извършва преразпределение от социалистически тип. В тази ситуация всички ние, наемните трудещи се, целият български народ, очакваме поврат в политиката на правителството в посока компенсиране на доходите, старт на приватизационните процеси, данъчни и лихвени облекчения за инициативните, в крайна сметка нови работни места и удържане на спада на производството. Още повече че за този процес вече има създадена законова база от парламента. Очакваме също така парламентът да довърши своята обновителна работа оше в две посоки - реформа в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

С други думи, ние се надяваме, че, след като в страната бе установена политическа демокрация, след като България бе международно призната и влезе в орбитата на европейската правна система, идва времето, през което управляващата коалиция ще положи усилия и за установяване на икономическа демокрация. А това означава - реални собственици, реален пазар и реални доходи за населението. Разбира се, за осъществяване на тази цел страната има нужда от стабилно правителство и от национален консенсус в името на преодоляване на тежкото наследство от комунистическия режим. Стабилността на правителството може да се основава единствено на екипността, единомислието, компетентността и решителността за извеждането на страната от критичната ситуация. Ние сме убедени, че това правителство е желано не само от управляващата сила, но и от най-широките слоеве на населението и от парламента като цяло. Стабилно и компетентно правителство желаем и ние като синдикат, тъй като повече от ясно е, че само то може да поеме отговорностите, свързани с осъществяването на изпълнителната власт и управлението на страната.

Ние смятаме, че на настоящия етап няма място борбата за власт между една или друга личност, между една или друга политическа сила. Ние сме готови да приемем сблъсък на институции, но не и сблъсъци на личности, които могат да бъдат пагубни за социалния мир. Ние смятаме, че Съюзът на демократичните сили като управляваща политическа сила е гласувала доверие на настоящия министър-председател Филип Димитров и няма основание то да бъде оттеглено. Важното в случая е СДС и парламентарната група да предоставят възможността, така както е във всяка демократична страна, на премиер-министъра да реконструира кабинета и да посочи един или друг министър съобразно новия етап, в който навлиза политическата, икономическата и социалната реформа в страната. Ние ще считаме за политиканство и партийно пристрастие всеки опит на политически партии или синдикати да наложат една или друга личност с една или друга партийна или синдикална принадлежност за член на кабинета. Неведнъж, включително и по време на следосвобожденската си история, България е патила от развихрянето на партизански страсти.

Ние призоваваме президента на републиката, председателя на българския парламент, лидерите на политическите партии и парламентаристите да предоставят съставянето на кабинета на онзи, който го оглавява, на онзи, на когото са гласували доверие. Само в този случай министър-председателят и членовете на кабинета биха били отговорни за действията си пред парламента и пред българския народ.

Разчитаме на здравия разум както на политиците, така и на милионите отрудени хора в страната.

София, 12 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ НА ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


В последно време дейци на Българската православна църква са подложени на уволнения и обругаване. За съжаление съучастници в подобни действия стават висши държавни служители. В понеделник "Отечествен вестник” съобщи, че по нареждане на представители на държавата власт на митрополит Арсений, архиерей на Пловдивската епархия, било забранено да участва в молебена на историческата местност "Оборище", тъй като той вече бил отстранен от длъжност от директора на вероизповеданията Методи Спасов.

В сряда "Отечествен вестник" съобщи, че от страна на Дирекцията по вероизповеданията има искане за остраняване от длъжност и на американския, и на канадския митрополит Йосиф, на Светия синод на Българската православна църква. Подобни актове справедливо бяха оценени като безпрецедентни в историята на Българската православна църква.

Отечественият съюз се присъединява към тези оценки и подкрепя изявлението на Светия синод на Българската православна църква, което отхвърля като необосновани нападките срещу патриарх Максим, митрополит Арсений и митрополит Йосиф, както и срещу опитите да се оспорва законността на патриаршеския избор през 1971 година.

Както става ясно от публикациите в "Отечествен вестник", Светият синод е направил настоятелни искания за отмяна на досегашния Закон за вероизповеданията, приет още през 1949 година, и възражения против действията на лица, ползващи рушителна за църквата сила. Този закон и особено член 12, според който по предложение на директора на вероизповеданията може да бъде уволняван всеки свещенослужител у нас, се счита от църковните среди за тоталитарен, атеистичен, нанесъл много поражения на Българската православна църква.

Действията, основани на този закон, са насочени не само срещу драгоценната ни родна православна църква, но и срещу идеалите на демокрацията.

Отечественият съюз, сред чийто членове и ръководители има хиляди дейци и вярващи православни, стои на позициите на Българската православна църква за отмяна на решенията, които се основават на закона, създаден с единствената цел да ограничава и да репресира църковните общности.

Отечественият съюз се противопоставя на всякакви опити за намеса на външни факторив църковния живот.

София, 15 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА МЕМОРАНДУМ НА СИНДИКАТА.


Ръководството на Министерството на здравеопазването се запозна с Вашето писмо от 10 май 1992 г. и Меморандума на Медицинската синдикална федерация "ПОДКРЕПА". Нашето становище по засегнатите от Вас въпроси е следното:

1. Министерството на здравеопазването счита приетия бюджет за здравеопазването за 1992 г. като временен. Той следва да бъде актуализиран с общия индекс за инфлация в страната. Това би включило и актуализиране на работните заплати в системата на здравеопазването. Отправено бе искане към министерството на финансите за разработка на технологии за периодично регулиране на разходите в здравеопазването съобразно с динамиката на цените.

2. Разработването на законопроекти в областта на здравеопазването е в съответствие с плана за работа на Министерския съвет, макар и с известно закъснение. Приет бе проект за закон за прекратяване на дейността на Медицинската академия. Предстои неговото разглеждане на пленарно заседание в Народното събрание.

В Министерския съвет е внесен законопроект за лекарствените средства. Предстоящо е внасянето на проекта на Закон за кръводаряване и употреба на кръв и кръвни продукти. Това са нови закони за нашата страна. Проектите са съгласувани със заинтересуваните ведомства и организации, както и със Световната здравна организация.

Подготовката на един от най-важните за здравната реформа нормативни документи - Закон за здравното осигуряване - се забавя поради сложността на проблема в юридически и в структурен аспект.

3. Българският Червен кръст е неправителствена организация и промените в нейните структури и ръководство могат да се извършват само в съответствие с нейния действащ устав.

4. Във връзка с исканите кадрови промени в някои здравни заведения съгласно чл.ЗЗО, ал.2, т.1 от Кодекса на труда са формирани комисии за проверка на професионалните качества на техните ръководители. След приключване на работата на тези комисии ще бъдат взети законосъобразни решения.

В Министерския съвет е внесен проект за закриване на Санаториума за лечение на чужди граждани във Велинград. На негово място се предвижда изграждането на нов балнеологичен център, който ще обслужва населението на страната.

5. Настояването на синдиката за декомунизация на здравеопазването е в зависимост от приемане на съответен закон от парламента.

Като отговаряме на поставените от Вас въпроси и като имаме предвид приноса на Медицинската синдикална федерация "Подкрепа” за осъществяване на реформата в здравеопазването, се надяваме на Вашето по-нататъшно партньорство в тази насока.

София, 14 май 1992 г.

МИНИСТЪР: доц.д-р Никола Василев, к.м.н.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


Управителният съвет на Българския лекарски съюз подкрепя досегашните реформи в здравеопазването, провеждани от министър Н.Василев.

София, 12 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Д.Игнатов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА
ИСКАНЕТО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 24 МАЙ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.


Съюзът на учените в България приветства и поддържа предложението на Съюза на българските художници - 24 май - Денят на славянската писменост и култура да бъде честван като най-големия национален празник на България.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ: проф.д-р Ив.Матев

София, 14 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРИ СОФИЙСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С НАСТОЯВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНУМЕНТ НА 39-МАТА ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОБЯВИЛИ ГЛАДНА СТАЧКА. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Както може би Ви е известно, партия ЛИБЕРАЛИ стана инициатор за всенародно събиране на средства, с които да бъде издигнат монумент за увековечаване на подвига на тридесет и деветимата депутати от Великото народно събрание (ВНС), обявили гладна стачка в палатки пред парламента. Партия ЛИБЕРАЛИ откри банкова сметка, в която българските граждани да могат да внасят средства за издигане на монумента.

Във връзка с това общополезно начинание на партия ЛИБЕРАЛИ се обръщаме към Вас с настоятелна молба, щото да разрешите издигането на паметника-монумент и да определите място, където това да бъде сторено.

Аргументите ни за издигане на такъв монумент са следните:

- Преди една година група народни представители, станала по-късно известна като "групата на 39-те”, напусна заседанията на ВНС и обяви гладна стачка. Тогава тя единствена оцени вярно политическата ситуация и би тревога: няма истинска реформа, комунистите разграбват държавата, старите лидери на СДС се целуват с тях и се облизват за своята част от баницата. С това групата на 39-те предизвика спасителните за България парламентарни избори на 13 октомври 1991 г. Тогава на всички им просветна и досега им свети. Това е един чутовен подвиг на групата на 39-те, достоен за възхищение и увековечаване.

- С издигането на монумент на 39-те ще бъде издигнат фактически паметник на парламентаризма и конституционализма в България, защото знайно е, че именно тридесет и деветимата са истинските бащи на конституцията. По този начин ще бъде издигнат и паметник на демокрацията, защото хубавите дни за демокрацията в България започнаха да се провеждат едва след изборите на 13 октомври 1991 г.

- Монументът на 39-те ще бъде и едно предупреждение. Цифрата 39 ще се мярка в съзнанието на всеки управник и ако той тръгне по някакъв крив път, ако се увлече по дебелите килими и забрави откъде е дошъл и кой го е изпратил, той ще бъде изхвърлен по същия начин, както старите лидери на СДС и дори още по-ужасно.

При определяне на мястото за издигане на монумента Ви молим да вземете предвид следните обстоятелства:

1. Максимална близост на бъдещия монумент до мястото на историческия ПОДВИГ.
2. Възможност за архитектурна, историческа и емоционална
връзка на монумента на 39-те с други паметници и изграждането на общ комплекс.
3. Достатъчна площ пред и около монумента с оглед бъдещо
провеждане на поклонения, митинги, шествия, тържествени зари, бдения, всенародни колопоходи и автопоходи и др.
4. Достатъчна архитектурна и историческа значимост на
заобикалящите монумента сгради и паметници.

Като имаме предвид гореизложеното, си позволяваме да искаме от Вас за място на издигане на монумента да бъде определено строително петно с размер най-малко 400 кв.метра с център 20 метра югоизточно от централния олтар на храма "Св. София”, близо до площад "Св. Александър Невски". Мястото отговаря на поставените изисквания и позволява изграденият монумент да се свърже архитектурно и идейно с Паметника на незнайния воин. Голямо улеснение за изграждането на монумента е съществуващият газопровод до вечния огън, който би могъл да бъде използван. Необходимо е също така да бъде предвидено достатъчно място за голям плочник пред Монумента, на който да е възможно да бъдат представяни живи картини из живота на 39-те.

Изпълнени с увереност, че молбата ни ще бъде удовлетворена, ние от своя страна заявяваме готовността си да съдействаме на СОС във всичките му начинания, свързани с набирането на средства за Монумента и неговото построяване.

София, 13 май 1992 г.

ДИРЕКТОР НА
ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Еленко Божков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРАЖДАНСКОТО
ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ГЕНАДИЙ ВЕЛЧЕВ ДО ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "ДУМА" КРАСИМИР ТОМОВ ПО ПОВОД НА НЕПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.


ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

На трети май 1992 г. по случай обявения от ЮНЕСКО Международен ден за защита на свободата на словото и печата и независимостта на масмедиите от властта предадох в редакцията на вестник "Дума" декларация на движението по този повод.

В текста се анализираха и излагаха главно фактите на най-грубите нарушения на Българката национална телевизия (БНТ) от изтеклата седмица при препредаване на външнополитическата информация от световния видеообмен.

Очевидно, че това представяше работата на БНТ като участник-партньор в европейската и световната мрежа за масова публична информация в недобра светлина. Точно поради тази двойна роля на БНТ декларацията беше адресирана и до ООН, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и до МОЖ, а не само на български адрес.

Резюмето от декларацията, изготвено от съответния отдел на Вашия вестник, каквато е практиката в такива случаи, е било подготвено, представено и одобрено за печат. По Ваша преценка като оперативен ръководител на вестника то е било в последния момент "свалено". Което е също в практиката на всеки вестник. Тъй като ние смятаме, че изложените факти и изводи са много важни, се допитахме до редакцията на четвърти май каква все пак е причината, за да нe излезе и ред като съобщение. Колегите Ви, които споделяха нашата оценка за значимостта на повдигнатите проблеми, бяха също изненадани от отпадането на съобщението. Обещаха, че грешката ще бъде поправена и текстът ще излезе на другия ден.

Отново "нещо се случи" и не излезе. "Новината" остаря и стана безпредметно да се занимаваме с публикацията й като съобщение. Това също не е повод и основание за публична полемика с Вас, но е важен факт във връзка с последвалите събития.

На четвърти май (понеделник) в 18,00 часа с текста на декларацията като авторски текст, изразяващ лична гражданска позиция на съпредседател на движението, влязох във Вашия кабинет на заместник главен редактор на вестник "Дума". Помолих Ви да се запознаете, както се казва, с материала в пълния му вид, а не резюмиран. Няма да коментирам вашата добродушна и простодушна реплика, цитирам по памет: "Безпредметно е движение като вашето да се занимава с БНТ, тъй като тя винаги е била партийна и ще си остане партийна. Но щом нямате друга работа, нека да се занимавате с нея", т.е. да не Ви забъркваме в тези истории.

Това също е позиция, която не оспорвам. Ваше право е да си имате собствени убеждения и несобствен метод за отклоняване на нежелани посетители по този национален проблем, както и наше право е да имаме различно мнение от Вашето.

Моята изненада и изненадата на колегите от движението, които следят поведението на БНТ, е, че само час и половина след разговора ни в този стил емисията на БНТ в "По света и у нас", ръководена от г-жа Емилия Иванова, прави невероятен обрат.

Орязаните кадри за гражданските расови вълнения в САЩ (една вече приятелска за България страна) с шестдневно закъснение в сравнение с останалия свят се появиха и на нашия екран. Кадри на насилие, които потресоха Европа. Това (укриването на значима информация от световния обмен от БНТ за зрителите й) беше основната ни критика в анализа.

Освен щастливото съвпадение на двете събития се натрапва и друг разумен вариант на внезапно пробудената съвест на БНТ.

Едно приятелско позвъняване от Вашия кабинет до БНТ да не правят повече "глупости", защото са "разкрити". За да си позволя подобно обяснение се допитах до експерти. Монтажът на материалите за "По света и у нас" започва по план-график в 18,00 ч., на практика в 18,30 м. и приключва по технологичен график в 19,15 ч. Следователно един "добронамерен" сигнал в 18,30 ч. е достатъчен, за да бъде вкарана изрязаната информация в "последния момент" преди излъчването в 20,00 часа.

По стечение на обстоятелствата на разговора ми с Вас присъстваше и г-н Павел Писарев. С влизането си всъщност прекъснах Вашия разговор с него. За разлика от Вас г-н Писарев прояви интерес към материала и се зае да го чете в мое присъствие. Не съм присъствал на това какво Ви е обяснил след прочитането му, но като професионалист в масмедиите не може да не Ви е обяснил колко сериозни упреци съдържа срещу новото ръководство на БНТ.

В заключение ще кажа, че ние навремето обвинихме г-н Кеворкян в липсата на професионален морал и затова не желаехме този човек да ръководи БНТ. Ние не сме си променили разбирането за задължителните морални параметри на Вашата професия, особено за тези, които ръководят и правят информационната политика. Нашето разбиране е, че властните отношения трябва да бъдат открити (прозрачни) за обществото и в този смисъл отвореното ми писмо до Вас е потвърждение, че този стил на общуване е напълно възможен и у нас.

София, 8 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СПУСКА
"ИНФОРМАЦИОННА ЗАВЕСА" НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРЕДАВАНИЯ.


Провалът на правителствения екип на Филип Димитров е очевиден за цялото българско общество. С едно изключение - за ръководството на Българската национална телевизия (БНТ).

Телевизията, която е призвана да показва на обществото новините такива, каквито са, установи през последните дни след излъчването на видеозаписа от Цалапица нова информационна завеса - по-дебела откогато и да било.

По един определено манипулативен начин Българската национална телевизия отрази вчерашния митинг на софийските пенсионери. Български полицаи биха 60-70-годишни български граждани, събрали се да изразят в законна форма своя справедлив протест. Не бе показано как депутати от СДС отправят предизвикателни и обидни жестове към събралите се пенсионери. Зрителите не видяха как полицаи удрят пенсионери, а вместо това беше коментирано някакво "разкъсване на кордона зад парламента", каквото не е имало. Онова, което е възмутило пенсионерите, е взетото в панически порядък правителствено решение за корекции на пенсиите, което отново доказва, че управляващият екип няма представа как трябва да се решават проблемите на хората. Пак вчера представители на БНТ няколко часа разиграваха депутата от БСП Никола Койчев, който трябваше да огласи декларация по повод исканията на пенсионерите. Уволненията в Радиотелевизионния център - Пловдив, са друга илюстрация на стремежа за установяване на тотален информационен монопол.

Пресцентърът на БСП е упълномощен да заяви, че тази информационна политика не спомага за националното разбирателство. Тя ни връща към отречените от историята методи на използване на радиото и телевизията като партийно-пропагандни централи и ако това продължи, ще се засилва конфронтацията.

Между другото българският данъкоплатец е в правото си да попита колко ще му струва телевизионното излъчване на концерта пред бившия мавзолей.

София, 13 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


051. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА (ПСП)

Идеята за създаването й се заражда сред група съмишленици през февруари 1986 г. Учредителната конференция се свиква в София на 4 февруари 1990 г. В началото на 1990 г. участва като съучредител в създаването на Политически опозиционен блок, а в края на същата година става член на Коалицията за Търновска конституция "Свобода”. През януари следващата година ПСП е една от партиите, които съставят Съюза за Търновска конституция.

Стъпвайки на основните принципи на световния либерализъм, Партията на свободата и прогреса сключи през есента на 1991 г. политическо споразумение за тясно взаимодействие с Радикалдемократическата партия в България и стана колективен член.

ПСП отстоява позицията, че в сегашния сложен момент е необходимо да се разкрият всички възможности за пълно възстановяване на демокрацията по мирен път и за верен избор на насоките за бъдещето. Тя се стреми към изграждане на общество от свободни индивиди, общество с ефективно парламентарно устройство, отворено към света и към всички народи.

ПСП участва в изборите за Велико народно събрание със самостоятелна листа, а за Народно събрание - в Коалицията за Търновска конституция "Свобода". Няма депутати в парламента.

Ръководен орган е Изпълнителният комитет. Председател на партията е Иван Георгиев.

Адрес на Партията на свободата и прогреса:
София, ул. "Хан Аспарух" N 15.
тел.: 51-14-22; 44-43-64; факс: 68-61-02

/Пресслужба "Куриер"/

 

12:40:25
18.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 


---------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ” 49

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в
световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори.
Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния,
Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически
събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в
страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот,
икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ
преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание;
Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и
новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и
експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното
и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици.
За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, HЛО, странни явления, феномени, екстрасенси скандали, възпитание, семейство, кино, рок,
попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления
и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика",
блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на
световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк,
Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т.н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и
националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното
спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

---------------------------------