19 февруари 1996

 
София, 19 февруари 1996 година
Брой 35 /1590/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 19 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ФРАКЦИЯ В АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ", ВЗЕТИ ПО ВРЕМЕ НА СЪБРАНИЕТО ПО ПОВОД НА ШЕСТГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АСП /10 ФЕВРУАРИ 1996 г., ПЕРНИК/. Документът е подписан от членовете на Оперативното ръководство на фракцията Александър Димитров, Атанас Атанасов, Владимир Савов, Йордан Николов, Миролюба Дренска, Петър Басмаджиев и Райчо Радев.


Отстоявайки идеите и политическите принципи, на които е изградена Алтернативна социаллиберална партия /АСП/, и изразявайки принципно несъгласие с тенденциите на конюнктурна политическа ориентация, прокарвана от част от ръководството на АСП, долуподписаните координатори и членове на АСП

РЕШИХА:

1. Събранието, посветено на шестгодишнината от създаването на АСП, проведено в град Перник на 10 февруари 1996 г. с участието на координатори и членове от секции 1 и 2 в Перник, секции Средец, Слатина, Студентска, Красно село, Люлин от София, секциите във Видин, Търговище и Ямбол, става учредително събрание на фракция на АСП "Социаллиберална позиция".

2. Учредяват и обявяват съществуването на фракция в АСП с наименованието "Социаллиберална позиция".

3. Фракцията ще отстоява социаллибералната идейна основа на АСП и ориентация на партията към либералните формации.

4. Фракцията ще води самостоятелен организационно-политически живот в рамките на АСП и съобразно организационната Уредба на АСП.

5. Приемат политическа декларация, която е неотменна част от настоящите решения.

6. Определят ръководни органи на фракцията:

а. Национално съвещание /НС/:
Националното съвещание се състои от представители на секциите.

б. Оперативно ръководство /ОР/:
Оперативното ръководство се състои от седем души: Александър Димитров, Атанас Атанасов, Владимир Савов, Йордан Николов, Миролюба Дренска, Петър Басмаджиев и Райчо Радев.

Членовете на ОР представляват фракцията равнопоставено. ОР на фракцията упълномощава членове на ОР да представляват фракцията по конкретен повод с писмени пълномощия. С нарастването на фракцията броят на членовете на ОР се променя.

7. Упълномощават ОР на фракцията:

а. Да връчи на Политическия съвет /ПС/ на АСП учредителните документи на фракцията: настоящите решения и политическата декларация.

б. Да изработи:
- идейна платформа на АСП;
- икономическа платформа на АСП;
- декларация за политическите партньори и стратегията на АСП.

в. Да осъществи необходимите действия за провеждане на извънреден конгрес на АСП през май 1996 г. относно:
- идейната платформа на АСП;
- икономическата платформа на АСП;
- политическата стратегия на АСП;
- политическите партньори на АСП.

8. Упълномощават членовете на ОР на фракцията, които са и членове на ПС на АСП, да представляват фракцията в него, като отстояват нейните цели и интереси.

9. Фракцията в АСП "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ" прекратява дейността си с решение на Националното съвещание на фракцията при отпадане необходимостта от нейното съществуване.

Перник, 10 февруари 1996

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия, до председателя на Парламентарната група на БСП и до средствата за масово осведомяване.


Долу маските, господа социалисти. Вече повече от година вие сте на власт и имате пълно мнозинство в Народното събрание. Вие можете да вземате решения каквито си пожелаете и наистина това е така. Решенията ви за съжаление не са в полза на тези, които гласуваха за вас. Вие ги излъгахте и измамихте да гласуват за вас, реставраторите на капитализма, с бюлетината на Българската комунистическа партия /БКП/, на която нямате право. Вие нямате право на никакво наследство и правоприемственост на героичната история на БКП, тъй като Д.Благоев създаде Българската работническа социалистическа партия /БРСП/ като марксистка партия за борба против буржоазията, монархията и капитализма, а вие днес ги реставрирате. Що за ирония на съдбата. Вашата Българска социалистическа партия /БСП/ е антимарксистка партия. За да спрат всякакви спекулации и фалшификации, Секретариатът на Централния комитет /ЦК/ на БКП ви призовава:

1. Насрочете процеса за подпалването на Партийния дом, който бе подпален от представители на БСП. Именно затова не смеете да насрочите делото, докажете, че не е така. Не можете да докажете това, нали? Именно затова не насрочвате делото.

2. Отменете закона, който гласувахте със Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/ в 36-то Обикновено народно събрание /ОНС/, с който конфискувахте имуществото на така наречените тоталитарни партии, и незабавно върнете цялото имущество на БКП, което заграбихте и неправомерно ползвате. Докажете, че вие не сте автори на този закон. Не желаете, нали? Няма да го отмените, защото вие сте съавтори на същия.

3. Преустановете всякакви опити да превземате ръководството на БКП. Изпълнете Закона за политическите партии и най-после предоставете сграда на ЦК на БКП за нормалната и работа. Не се намесвайте чрез диверсии в работите на БКП с внедряване от вас агент-провокатори и предатели. Вие никога няма да можете да разбиете монолитното единство на БкП.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВАНАДЕСЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГРАД ВАРНА, ПО ПОВОД НА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /3 ФЕВРУАРИ 1996 Г./.


Дванадесетата конференция на варненските социалисти изразява своята подкрепа за правителството на Демократичната левица.
Смятаме, че за изминалата една година от управлението си правителството на Република България откри и изведе като реални приоритети в своята дейност най-важните проблеми, стоящи пред страната ни на този етап. Това управление съответства на поетите от демократичната левица предизборни ангажименти и отстоява националните интереси на България.

Извършеното за стабилизиране и оживление в икономиката, за укрепване на банковата система, за намаляване темпа на инфлацията, началото на реформата в социалната област и повишаването на трудовата заетост, укрепване на държавността чрез засилване ролята на институциите според нас са най-важните крачки, предприети от правителството, за което ние изразяваме своята безрезервна подкрепа.

Настояваме за по-решителни мерки в борбата с престъпността, корупцията и спекулата, за действен контрол и прозрачност в процеса на масовата приватизация, за по-бързо решаване на социалните проблеми на обикновените хора.

Категорично се противопоставяме на всички опити, независимо откъде идват те, за дестабилизиране на правителството, защото смятаме, че те не съответстват на вота, който избирателите през декември 1994 г. и октомври 1995 г. дадоха като подкрепа на политиката на Демократичната левица и на нейното правителство.

Уверени сме, че излизането от кризата и просперитетът на родината ни не могат да бъдат постигнати по пътя на безпринципна политизация и конфронтация. За това са необходими само общите усилия на всички граждани на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО /9 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


IV. ПРОКАРВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ

1. Правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ затъна до пояс в афери, свързани с прокарването на нечии корпоративни интереси. Тук се изброяват само някои от тях:

     - Създаването на Българската земеделска и промишлена банка /известна като банката на орсовките/, в която бяха прелети три милиарда лева от фонд "Земеделие”.

     - Аферата "Топенерджи", накърнила в крайна сметка националните интереси.

     - Аферата "Булфон-Интраком", заплашваща на безценица да бъдат "приватизирани” телекомуникациите в България.

     - Скандалът с "приятелския кръг "Орион".

     - Много други по-дребни злоупотреби, в които винаги има активно намесени дейци на БСП.

2. В услуга на прокарването на тези корпоративни интереси беше и едва прокараният закон за концесиите.

3. Правителството толерира групировки с явно тъмно минало, задушавайки по този начин цели отрасли в частния бизнес. Примерът със застрахователното дело е станал христоматиен. Превръщайки корупцията и партизанщината в правила на играта, БСП води по същество изтребителна война с легалния частен бизнес и превръща понятието "пазарна икономика" в празен звук.


V. БСП И БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

1. Гръмко афишираната политика на БСП на "грижа” за българското земеделие се оказа не само неприемлива, но и убийствена за селото и земеделските производители. По този повод Изпълнителното бюро /ИБ/ и Националният комитет /НК/ на БСДП неведнъж са вземали отношение, в т.ч. и с официални документи. Силово наложените промени в закона за земята - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, доведе до пълно блокиране на реформата в селското стопанство. На всички нива в селското стопанство се разпореждат бивши "текезесарски" кадри.

2. Развихрилата се "зърнена афера” събира като във фокус последствията от поройната селскостопанска политика на БСП, чиновническата некомпетентност /позволила да бъде нарушен зърненият баланс на страната/ и следствията от прокарването на корпоративни интереси в икономиката. "Постигнатото" по този начин повишение на цените на хляба и поставянето под въпрос на производството му въобще не правят чест на партия, претендираща, че е "социална".


VI. БСП И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА.

1. БСП води двойствена политика по отношение на европейската интеграция на България.

2. Балканската политика на БСП полуприкрито показва ориентация към "осови" предпочитания. Пристрастието към т.нар. "православна ос" Белград - Атина е очевидно.

3. Провалът на преговорите с Румъния за втори мост на река Дунав е показателен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


13.30.00
19.02.1996 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
                  Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!