19 януари 1994


София, 19 януари 1994 г.
Брой 13 /1058/


София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /15 ЯНУАРИ 1994, СОФИЯ/


Да поставим себе си на по-заден план и да възстановим безименното православно служене на народ, родина, свят! Да запазим и съградим България за днешното и за бъдните поколения!

Либерално-демократическата партия ще застане зад ярко изразена българска доктрина: "България над всичко, но в хармония със света и със съседите си!".

Либерално-демократическата партия отправя апел и настоява да бъдат изработени нравст-вено-морални правила за поведение на политическите сили в България, които да определят властта не като самоцел, а като израз на отговорност и справедливост и в които да се включи следното:

1. Драстично намаляване на бюджета на парламента, президентството, държавните структури в интерес на социалното осигуряване и на националната сигурност. Всички ние трябва да поемем несгодите на прехода и реформите.

2. Запазване на активен външнополитически неутралитет на България. Само в тази насока приемаме и идеята на президента Бил Клинтън - "Партньорство за мир".

3. Възстановяване и укрепване на културните и икономическите взаимоотношения с Русия и със страните от Източна Европа.

4. Апел към Българската православна църква за помирение, възстановяване на нейния авторитет като естествен обединител на нацията.

5. Предимство на законите, възраждащи българския индустриален, търговски и интелектуален потенциал.

6. Национална програма за решаване на острите проблеми на циганите и мохамеданите в България.

7. Да се търси национално съгласие за завръщането на бесарабските българи в Майка България.

8. Незабавно внасяне на законопроект за временно вдигане на мораториума за смъртното наказание.

9. Незабавна промяна на Наказателно-процесуалния кодекс за засилване на борбата срещу организираната престъпност, тероризма и бандитизма.

10. Приемане на национална програма за спиране на притока на незаконно пребиваващите чужденци в България в рамките на шест месеца.

11. Създаване на условия за спешно стабилизиране на българския лев и на българската икономика.

12. Изработване на закон за отчета и контрола на правителството.

13. Създаване на данъчна полиция за нормализиране на финансово-икономическия живот в страната.

14. Промени в закона за приватизацията - в направление на масова трудова приватизация в защита на икономическите интереси на всеки български гражданин.

15. Премахване на двойното българско гражданство.

16. Приемане на закон за защита на българския език и на историческите паметници на българската национална култура.

17. Конкретни мерки за защита на българската национална култура и наука.

18. Пенсионерите трябва да бъдат осигурени срещу инфлацията и икономическото насилие. Това са хората, създали капитала на нацията, и грижата към тях не е демагогия, а знак на признателност и уважение.

София, 15 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

Вие разчитахте и се опряхте на младите хора, когато се решаваше дали ще станете държавен глава или не.

Днес в ръцете Ви са помощни лостове на властта, залагате на силови институции и ведомства.

Но все пак, макар и от чиста сантименталност, не е ли редно да си спомняте от време на време и за младите избиратели?

Какво Ви коства успоредно с разширението на военния Ви кабинет просто да си назначите и поне един-единствен съветник по младежките въпроси? Все ще Ви подсеща, че освен лекари, учители, миньори, арсеналци и шофьори в България още има и млади хора със специфичните им неволи.

Не ни шамаросвайте повече с безразличие.

София, 13 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ "ЗАЩИТА" ЗА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ПРОТИВ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ


Управителният съвет на Асоциация "Защита" изразява своето съжаление и загриженост за състоянието на законността в обществото и готовността си да съдейства на държавните органи за овладяване на обстановката и предотвратяване на нарушенията на правовия ред.

Последните събития недвусмислено показват, че МВР не би могло успешно да изпълнява задачите си без широка обществена подкрепа. В съответствие със своите цели Асоциация "Защита" ще продължи да търси подходяща форма за ангажиране на обществеността в борба срещу престъпността. Възразяваме срещу всякакви опити да се свързва името на асоциацията със събития и действия, по които тя няма никакво отношение и противоречат на нейния устав и програмни цели.

В тази трудна обстановка още повече е необходимо министърът на вътрешните работи да бъде на своя пост, тъй като са известни неговите професионални качества, такт и опит.

Изразяваме нашата категорична подкрепа за усилията на министъра на вътрешните работи г-н Виктор Михайлов и настояваме неговата оставка да не бъде приета от Министерския съвет.

София, 17 януари 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Стефан Гайтанджиев, Цветан Цветанов

 

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ФОРМАЦИИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРОНОВАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.


До всички, които, преди да са партийно оцветени, са българи, за които, националните интереси стоят над боричканията за власт и лична корист.

При задълбочаващите се национално обедняване, хаос и корупция в държавното управление, внушаването на страх и безперспективност у нашите сънародници единственият път за спасението на България е възстановяването на коронованата демокрация.

Федерация "Царство България" /ФЦБ/ - единственото в страната легитимно и представително обединение на монархически организации - апелирала към всички действително демократични и милеещи за България политически сили: да се обединят за възстановяването по парламентарен път юридическото действие на Търновската конституция и признаването владетелските права на Н.В.Симеон II - цар на българите.

На този апел вече се отзова Християн-аграрната партия /ХАП/, която сключи с ФЦБ политическо споразумение. Нека всички последват примера на тази партия - общият ни съюз с ясни цели и задачи е единствената възможност за действително скъсване със социалистическия тоталитаризъм и ликвидиране на кошмарните последици от него.

Обръщаме се към всички демократични формации и на първо място към СДС, БЗНС и ХАП за подписване в най-близко бъдеще на предизборни или следизборни споразумения, осигуряващи солидна база за демократичното развитие на страната.

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

София, 17 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /3 И 4 НОЕМВРИ 1990 Г, ПАНАГЮРИЩЕ/ Документът е предоставен от архива на партията.


Петнадесетият редовен конгрес на Българската комунистическа партия /БКП/ прие следната политическа декларация за разпространение чрез средствата за масова информация, която да се доведе до знанието на комунистите и симпатизантите на БКП в подходящ момент, когато вече няма да има никакво съмнение, че ръководството на Висшия съвет /ВС/ на Българската социалистическа партия /БСП/ няма нищо общо с марксизма-ленинизма. Петнадесетият конгрес  констатира:

1. Петнадесетият конгрес на БКП беше проведен в много сложна международна и вътрешна обстановка. Това е времето, когато разбитата и почти напълно ликвидирана от ренегатите БКП беше изровена и възстановена. Днес имаме партийни организации в София, Голям Върбовник, Сапарево, Добрич, Бухово, Варна, Плевен, Пловдив, Черно поле, Кюстендил, Видин, Свищов, Русе, Ръжево Конаре, Бяла Слатина и др., които са редовно избрани и изпратили на Петнадесетия конгрес  132-ма  делегати. На 3 ноември 1990 г. в 23 часа на път от хотела за болницата в Панагюрище почина делегатът на конгреса Славчо Лазаров от с.Черно поле, Михайловградско.

2. Петнадесетият конгрес на БКП чрез своите делегати взе решение да ги упълномощи да доведат до знанието на всички комунисти и симпатизанти за създадената на 6 септември 1985 г. в ливадите на с. Голям Върбовник /Станкедимитровско/ Партия на трудовия народ като нелегална БКП. Закодирана под това име, тя е истинска марксистко-ленинска БКП ,създадена за борба против узурпаторския авторитарен режим на Тодор Живков. На 25 април 1990 г. излезе от нелегалност и проведе първата легална общонационална конференция и взе решение да се регистрира като Партия на трудовия народ /ПТН/, за да даде възможност на ренегатите от сменилите името си от БКП на БСП да разкрият истинския си ревизионистичен и предателски лик. Взето беше решение да съществуват паралелно ПТН и БКП с трите си организации в с. Г.Върбовник, ж.к. "Стрелбище", София, и в с. Сапарево, като ПТН да се влее на пленум в БКП в подходящ момент, но това да стане след изборите за Велико народно събрание /ВНС/.

3. Съгласно решението успоредно съществуваха двете бекапета - ПТН и БКП. БКП, вече очистена от извращенията, деформациите и престъпленията, започна да набира сила. Бяха създадени организации на БКП в Ямбол и Бухово. В изборите за ВНС беше дадено указание на комунистите от БКП и ПТН да гласуват за кандидатите на БСП. На четвъртия ден след проведения втори тур на изборите за ВНС в Южния парк беше проведен обединителният пленум на ПТН и на БКП, на който двете бекапета се обединиха - ПТН се вля в БКП. ПТН преустанови своето съществуване. Не беше вече необходимо БКП да се крие под друго име. БКП продължи съществуването си като партия на българските комунисти. Тя е същата БКП, която съществуваше до 3 април 1990 г., когато ренегати избягаха от БКП, лъжейки комунистите, че са получили вот за смяна на името на БКП с БСП чрез проведения референдум. Тогава бяха извършени груби фалшификации. Комунистите не можаха да се ориентират как да гласуват. Ренегатите не можаха да сменят името на БКП, защото тя продължи съществуването си, а те създадоха нова антикомунистическа партия, която нарекоха БСП, като откраднаха това име на Велков, който през декември 1989 г. беше създал БСП в Южния парк. Въпреки че живковистите се отказаха от името на БКП и преминаха в новосъздадената от тях буржоазна, антимарксическа и антиленинска, антиблагоевска и антидимитровска БСП, те заблуждават комунистите, които съставляват членската маса на БСП, че били същите и че били сменили името си от БКП на БСП с цел да била оцеляла партията им. Това е демагогия, лъжа и измама. Те се обявяват за наследници на БКП. Те не могат да бъдат никакви наследници на БКП, тъй като БКП продължава съществуването си. БКП не може да приеме за наследници онези, които измениха на комунистическите идеали, онези, които окаляха името й, онези, които като ръководители на БКП до 3 април 1990 г. вършеха кражби, злоупотреби и безобразия, онези, които народът ни основателно наричаше "червена буржоазия", онези, които извършиха ревизионистичен преврат на 10 ноември 1989 г., онези, които на четиринадесетия конгрес на БКП и на 39 конгрес на БСП скъсаха окончателно с марксизма-ленинизма, онези, които нямат нищо общо със социалистическите ценности. Те нямат право на никакъв друг конгрес освен на първи учредителен. Те са нова партия. При живи родители не може да има никакви наследници, а БКП е жива и ще живее, докато съществува Народна република България /НРБ/ като държава и българският народ като народ. Българската комунистическа партия е същата партия, която съществуваше до 3 април 1990 г., само че е очистена от всички деформации, извращения и престъпления, които извършваха живковистко-лиловистките номенклатурни кадри с антикомунистическата си и антинародна дейност. Тези престъпници се самообявяват за наследници на БКП, които никога не са имали нищо общо с високото звание комунист, а с дейността си опетниха това свято име.

БКП, вече очистена от всички деформации, извращения и престъпления, за в бъдеще никога няма да позволи подобни гаври, а ще бъде такава, каквато трябва да бъде една истинска и чиста марксистко-ленинска комунистическа партия. БКП ще се бори за построяването на чисто и свято комунистическо общество у нас и в света. БКП е против насилието, тероризма, бандитизма, черноборсаджийството и спекулата.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: В.Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председатели на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество и до председателя на Комитета по енергетика.


Каква е истината? За да се намери правилен отговор, Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ настоява Комитетът по енергетика да информира чрез медиите обществеността за:
- реда, по който е извършено предварителното съгласуване на новата цена на електроенергията, до внасянето й за одобряване;
- становището на социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ относно размера на новите цени и датата, от която трябва да влязат в сила;
- размера на получените средства за допълнително материално стимулиране през цялата 1993 г. на ръководещите енергетиката /включително в Комитета по енергетика /КЕ/, Националната електрическа компания /НЕК/, Централно диспечерско управление /ЦДУ/, Атомна електрическа централа /АЕЦ/, Топлоелектрическа централа /ТЕЦ/, Водноелектрическа централа /ВЕЦ/, АД , холдинги и др./;
- размера на средната работна заплата в производството на електроенергия и топлоенергия и каменовъглената промишленост за IV тримесечие на 1993 г.;
- механизмите, чрез които се извършва обвързване размера на работните заплати с резултатите от ефективността на системата;
- характера и условията на сключените договори;
- договорените условия за доставката на въглища за топлоелектрическите централи /ТЕЦ/ и фирмите, които ги изпълняват;
- съдбата на хилядите работници в мини "Балкански басейн";
- скритата приватизация в енергетиката, независимо че последната е обявена за държавен монопол;
- осъщественият през 1993 г. внос и износ на електроенергия, въглища, мазут и ураново гориво за ядрените реактори;
- кадровата политика в енергетиката през последната година;
- предприетите мерки за отстраняване на безобразията и за подобряване на производството, разпределението и потреблението;
- причините за завишените разходи за ТЕЦ през юли 1993 г.;
- размера на увеличаване разходите за Централното управление /ЦУ/ през 1993 г. в сравнение с 1992 г. /по наши данни към 4 пъти/;
- размера на непроизводствените разходи на КЕ за 1993 г.;
- обема и разходите за извършените основни ремонти през 1992 г. и 1993 г.;
- базата за оптимизиране на разходите за производство на енергия;
- политика по изграждане на нови мощности, завършване на започнатите, реконструкция и модернизация на съществуващите;
- енергийния баланс на НЕК за 1994 г.;
- проекта за структурни реформи и развитие на енергетиката;
- злоупотребите в енергетиката и виновните лица.

Повишаването на цените на електроенергията няма да подобри състоянието на производствената система и на качеството на енергийните услуги, а само ще задълбочи общонационалните проблеми. То ще бъде индикация за външните партньори да увеличат цената на внасяните в България енергоресурси.

Поради факта, че енергийните разходи влизат в цената на основните стоки и услуги, овладяването на инфлацията може да става чрез мерки за поддържане на изоставащ ръст на основните показатели, формиращи цената на електроенергията спрямо официалната инфлация. Такава е практиката в нормалните държави. Това е въпрос на енергийна политика и активна държавна намеса. Икономическите проблеми на енергетиката трябва да се решават в интерес на обикновения българин, а енергията - да се продава по цени, осигуряващи достойно съществуване на потребителя. Средства за отрасъла могат и трябва да се набират и от такси за инсталиране на мощности, такси и акцизи при производство и внос на електроуреди.

АДС настоява да не се повишава цената на електроенергията през зимния период и докато не се изяснят чрез финансова ревизия приходите и разходите на НЕК, на всички нейни клонове и поделения, и на холдинг въглища, като се извърши засичане на данните с получена от потребителите информация. Препоръчваме да се създаде Министерство на енергетиката, което да провежда цялостната държавна политика по добива на горива, производството на топло и електроенергия и нейното разпределяне до крайния потребител. Монополното положение на НЕК в енергетиката да се отнеме.

Освен че изразява несъгласие с необоснованото повишаване на цените, АДС е обезпокоена от немотивираното уволнение на председателя на Българско промишлено синдикално обединение г-н Божидар Дончев и от недопускането на представители на обединението в преговори по предвидените въпроси в чл.42 от Кодекса на труда /КТ/.

С цел да защити правото на достойно съществуване на своите членове АДС протестира срещу необоснованото повишаване на цените на електроенергията и въглищата и срещу наложената по командно-административен начин дискриминация, основана на членуване в синдикални организации. АДС организира и ще проведе едночасов

Протестен митинг

срещу безотговорните действия на ръководството на КЕ и НЕК.

Митингът ще се проведе на 13 януари /четвъртък/ от 17 до 18 часа пред сградата на КЕ на ул. „Триадица" N 8. Във връзка с това и като упражнява предоставените от Конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав права, Асоциацията на демократичните синдикати предявява пред Комитета по енергетика следните


С И Н Д И К А Л Н И   И С К А Н И Я

1. На АДС да бъдат предоставени:
- информация /внесена в Министерския съвет /МС/ и Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ за причините, налагащи повишаването на цените на електроенергията и въглищата през зимния период на 1994 година;
- отчетите на НЕК и КЕ за приключване на 1993 година;
- данни за направения преразход на средства от КЕ и НЕК, като се посочат конкретно виновните лица;
- разработка на КЕ за стратегията на енергетиката в България.

2. Цените на електроенергията и въглищата да не бъдат коригирани през зимния период.

3. Ръководството на Българско промишлено синдикално обединение /БПСО/ към АДС да бъде поканено за участие в преговори за сключване на отраслово споразумение между КЕ, работодателите и синдикатите.

4. КЕ да създаде условия за осъществяване на синдикална дейност от БПСО към АДС.

5. Председателят на БПСО г-н Божидар Дончев да бъде възстановен на работа в "Минстрой-холдинг" ЕАД.

6. Да се прекрати всяка дискриминация, основана на членуване в синдикати.

Водени от чувство за отговорност и справедливост, представители на Координационния съвет /КС/ на АДС и БПСО желаят да преговарят по поставените в това протестно писмо въпроси. Очакваме в деня на нашия протест да ни бъде предоставена исканата информация и да постигнем споразумение по синдикалните ни искания.

АДС няма да допусне никаква дискриминация, привилегии или ограничения, основани на членуване в синдикални сдружения. Пример за това е заведеното от нас и спечелено дело във Върховния съд срещу Постановление 54 и Решение 92 на Министерския съвет.

София, 5 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА АДС: Иван Таушанов

 

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
19.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
                                           Таня Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!