19 януари 1996


София, 19 януари 1996 година
Брой 14 /1569/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 16 ЯНУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


1995 - НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/

1995 година беше първата година на открито управление на БСП. В продължение на две години преди това БСП управляваше чрез правителството на Любен Беров, но отказваше да поеме отговорността за неговия провал. Днес Жан Виденов като министър-председател и председател на партията си, министрите от кабинета му, депутатите от левицата и членовете на Висшия съвет на БСП без съмнение носят цялата отговорност за общественото и икономическото развитие на България през 1995 година.


1. В Народното събрание

Парламентарната група на левицата още от първите дни зае конфронтационна позиция, опирайки се на абсолютното си мнозинство. Приоритет беше даден на законопроекти, които върнаха назад връщането на земята и приватизацията, развитието на частни бизнес, възстановяването на собствеността, реформите в образованието и здравеопазването. Голо обещание останаха предвидените в програмата на правителството 160 закона в 8 раздела. Вместо тях мнозинството успя да се пребори само с един закон от раздела за националната сигурност /по план 22 закона,/, два закона в раздела на образованието и културата /при очаквани 10/, един закон в социалната сфера /от общо 21/, нито един закон от предвидените седем в раздела за екологията, нито един от законите в раздела за държавното управление, местното самоуправление и правната система, а във финансовата и икономическата сфера законопроектите на правителството бяха толкова слаби, че се налагаше да се пишат изцяло наново в парламентарните комисии. На два пъти се стигна до абсурдното положение да се отменят пленарни заседания поради липса на готови законопроекти.

БСП наложи свои партийни кадри за ръководители на Националното радио и Националната телевизия, Българската телеграфна агенция, Надзорния съвет на агенцията за приватизация, Държавната спестовна каса, Сметната палата, Агенцията за чуждестранна помощ. Очаква се в най-скоро време и Националната банка да бъде предадена в ръцете на социалистическата партия.

Демонстративно беше налаган партиен диктат и несъобразяване с предложенията на опозицията, вследствие на което законопроектите, предложени от опозицията, не се допускаха в пленарната зала, а редица закони бяха отменени от Конституционния съд. Безпрецедентна беше и създадената от БСП практика отменените закони да бъдат гласувани отново практически в същия вид, за да бъдат отново отменяни от Конституционния съд.


2. Правителството

на Жан виденов показа пълна неспособност да управлява в сложното време на прехода. Съставено без ясна концепция от стари кадри на Тодор Живков и от млади неопитни комсомолски активисти, то никога не можа да задейства като екип. Резултатите от цялостната дейност на правителството през едногодишния период са плачевни:

2.1. Провалени бяха основните направления на икономическата политика:

- Престъпно беше нарушен зърненият баланс на страната чрез неконтролиран износ и зърно при ниски износни такси, което доведе до увеличаване цената на хляба, липса на брашно и необходимост от внос на хлебно зърна. Наложи се безпрецедентно в мирно време деблокиране на държавния резерв от зърно. Министър-председателят, министърът на търговията, началникът на митниците и земеделският министър даваха различни данни за наличностите от зърно в страната. Кой знае защо проверката по складовете и силозите беше възложена на Министерството на вътрешните работи, а не на компетентните за това органи. Зърненият скандал разголи противоречията между различните икономически групировки вътре в БСП и ясно показа, че управляващите преследват само личната изгода и не се интересуват от осигуряването на насъщния хляб на българския народ. Предизвиканият от СДС и останалите опозиционни сили вот на недоверие на правителството по повод престъпното поведение на правителството относно износа на зърно получи подкрепата на над 60 на сто от българските граждани и доведе до рязко падане на популярността на правителството и доверието в него, както и до оставката на двама министри от кабинета на Виденов.

- Натрупан беше допълнителен бюджетен дефицит от над 10 милиарда лева и се наложи актуализация на бюджета постфактум в края на годината. Дни преди това финансовият министър категорично отричаше необходимостта от увеличаване на дефицита.

- Напълно беше провалена програмата за приватизация, като бяха раздържавени едва 25 на сто от предвидените в нея предприятия. Стартът на масовата приватизация се отложи за второто полугодие на 1996 г. Приетата програма за масова приватизация обхваща не повече от 8 на сто от активите на държавните предприятия в страната и по същество представлява един имитационен акт пред избирателите и пред международните финансови институции.

- Реформата в банковия сектор се ограничи с половинчати мерки за стабилизиране на МИНЕРАЛБАНК и СТОПАНСКА БАНКА. Банковата консолидационна компания беше поставена под пълния контрол на един заместник-министър. Жан Виденов назначи своите съветници в управителните органи на всички големи банки. Накрая се стигна до купуването на 10-милиардните задължения на АГРОБИЗНЕСБАНК от БНБ за един лев. Същевременно банковият надзор, данъчните власти и МВР безучастно наблюдаваха сгромолясването на пирамидалните финансови структури и ограбването на стотици хиляди български граждани.

- С необосновани подзаконови актове се увеличи рязко данъчният натиск върху гражданите и дребните частни предприемачи. Въведени бяха безпрецедентни изисквания по данъчните преписки, с които беше задръстена данъчната администрация, а гражданите бяха принудени да представят безброй излишни документи.

- Вместо затягане на контрола върху държавните предприятия социалистите предприеха кадрова чистка и уволниха над 500 директори, повечето от които тъкмо бяха успели да извадят предприятията си от кризата. На тяхно място се назначиха изпитани стари партийни кадри, които, като взеха нови необслужваеми кредити, успяха да увеличат вътрешния дълг на страната дотолкова, че той вече неколкократно надвишава външния.

- Чуждестранните инвестиции в България през 1995 г. намаляха повече от два пъти в сравнение с 1994 година. Недоверието на сериозните инвеститори към социалистическото правителство се подсилваше и от редицата правителствени актове, които увеличиха митническото, данъчното и бюрократичното бреме върху външните инвеститори, както и от престъпността, рекета, нестабилната банкова система и отсъствието на цялостна и целенасочена политика на правителството по структурната реформа.

- Провалени бяха преговорите с Международния валутен фонд и Световната банка за 1995 година. България е изправена пред непосилната задача да обслужва външния си дълг без валутно финансиране.

- Определени бяха пределни цени на 34 групи стоки, което доведе до рязкото намаляване на производството им и до големи загуби на производителите.

- Блокирана беше работата по перспективните международни проекти в областта на телекомуникациите. В замяна на това отрасълът бе подарен на частната гръцка компания ИНТРАКОМ, тясно свързана с БСП и групировките около нея.

- Вътрешнопартийните боричкания в БСП блокираха възможността да бъде създадено действащо българо-руско газово дружество, в което да бъдат защитени националните ни интереси.

- Съзнателно беше блокирана поземлената реформа и бяха създадени условия за безконтролно хазяйничене на "Орсовите" кооперации в българското село. Правителството на БСП вижда във възстановяването на колхозния тип кооперации единствения път за развитие на българското земеделие. Чрез заповедта си за спиране на връщането на земята на собствениците и преразглеждане на всички земеразделителни планове министърът на земеделието узакони ограбването на имотите на собствениците. Законът за защита на земеделския производител беше употребен само за подпомагане на "Орсовите” кооперации и фирмите - износители на зърно.


2.2 Правителството не можа и не пожела да положи усилия да се справи с нарастващата престъпност:

- В страната се разрази истинска гангстерска война с престрелки по улиците, като жертви станаха не само мафиоти, а и невинни български граждани.

- Рекетът и насилието днес вървят ръка за ръка, като все по-активно участие в тях вземат полицейски служители и бивши кадри на службите за сигурност.

- Законността е погазена и при предварителното разследване. Убийствата при изтръгване на признания в полицията не са вече изключение. През изминалата година деветнадесет български граждани бяха убити при полицейски произвол. Днес никой не е сигурен за своето съществуване в дома си и при упражняването на предприемаческа дейност.

- Съществуването на мафия се признава и от властниците, с които тя е свързана.

- Върхът на неспособността на правителството да защити българските граждани срещу престъпния свят беше гибелта на четиринадесетте войници, които загинаха при обстрелването на камиона им от неизвестен досега престъпник на няколко крачки от шофирана от полицай кола. В този случай министър-председателят защити министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, в чието ведомство войниците бяха принуждавани да работят до късна нощ. В Народното събрание парламентарното мнозинство на БСП застана зад безотговорността на премиера и неговите министри, като гласува против поискания от СДС вот на недоверие.


2.3. Социалната политика на правителството и парламентарното мнозинство тотално се разминаваше с предизборните обещания на БСП от декември 1994 година:

- От планираните 21 закона в социалната сфера беше приет само внесеният от СДС закон за инвалидите.

- Не бяха предприети никакви стъпки за отделяне на социалните и пенсионните фондове от държавния бюджет и за цялостната реформа в социалното дело. Имитационните ходове с приемането на Закон за фонд обществено осигуряване не заблудиха никого.

- Противно на предизборните обещания на БСП за увеличаване на заетостта, годината завърши с увеличаване на броя на безработните с около 150 000 души.

- Отсъстваше изобщо правителствена политика по доходите, което доведе до криза в Съвета за тристранното сътрудничество и обезсмисляне на неговата работа.

- Предвидените компенсации към пенсиите и работните заплати се изплащаха с голямо закъснение, като при това се изчисляваха на база измислената от статистическия институт минимална инфлация, която драстично се разминаваше с реалното увеличение на цените.

- Детските надбавки бяха увеличени с четири лева.

- Цените на основните стоки и услуги нараснаха дотолкова, че голяма част от населението е принудено да се лишава от насъщни потребности като отопление, осветление, транспорт, а дори и от храна. По този начин наистина инфлацията може да бъде формално сведена до нула, защото повечето български граждани няма да имат възможност изобщо да купуват.

- На фона на всеобщото обедняване управляващите върнаха демонстративно и ненужно привилегиите на активните борци.


2.4. Външната политика на правителството беше колеблива и неефективна:

- България остана в негативните списъци за визовия режим. Министър-председателят демонстративно отказа да продължи инициативата на СДС за изваждането ни от тези списъци.

- България остана извън основателите на НЕОКОКОМ, което отряза възможностите ни да получаваме авангардни технологии и продукти от развитите страни.

- България остана единствената страна от бившия социалистически лагер, която не заяви официално желанието си да стане член на Северноатлантическия договор. БСП дори отказа да постави този въпрос на гласуване в парламента.

- Управляващите социалисти не можаха да защитят националните интереси в двустранните отношения с Русия. Колебливата позиция по "Топенерджи", безплодните посещения на Благовест Сендов, Жан Виденов, Кирил Цочев и Румен Гечев в Москва, неуреждането на руския дълг към Балгария затвърдиха впечатлението за неравнопоставеност в отношенията между руската и българската страна.

- БСП поддържаше тесни партийни връзки с управляващите комунисти в Сърбия. Официални делегации многократно посещаваха Белград преди вдигането на югоембаргото. Жан Виденов наричаше Западните покрайнини Източна Сърбия, а операцията на хърватските войски в Крайна - нахлуване в Сръбска Крайна. Въпреки това при вдигането на санкциите срещу Югославия правителството се оказа неподготвено и не можа да предприеме действени мерки за активизиране на икономическите връзки между двете страни в новите условия.

- Демонстративното неявяване на Жан Виденов в Мадрид при връчването на искането на България за членство в Европейския съюз показа реалното отношение на БСП относно интеграцията ни в Европа. В пълен дисонанс с подадената молба бе изявлението на министъра на външните работи, че България дори не е готова за разговори по този въпрос.

- Погрешната позиция на правителството във връзка с изискванията на Европейския съюз по пуска на първи енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" създаде реална опасност за изолирането на нашата страна и за настройване на всичките ни съседи срещу България.

- Социалистическата партия проявяваше открито предпочитания към едни наши съседи за сметка на други. На партийно и държавно ниво се акцентираше на връзките ни с Гърция, като открито се пренебрегваше Турция като европейска и балканска държава.

- Безотговорни изказвания на министъра на вътрешните работи за здравословното състояние на президента на Македония създадоха напрежение в отношенията ни с тази съседна страна. По безпрецедентен начин един вътрешен министър създаде външнополитически скандал.

- Провокираната от БСП ксенофобия, изразяваща се в атаките срещу международни фондации, действащи у нас, обвиненията срещу чужди учени в шпионаж сериозно накърниха международния авторитет на България.

- Посещенията на министри и депутати от БСП в страни като Либия, Ирак, Иран, при кюрдските партизани и други подобни върнаха България отново на старото и място, сред поддръжниците на терористични и компрометирани режими и организации.


  000002.5. Българската социалистическа партия установи тотален контрол върху националните средства за осведомяване:0000

- Новите директори на радиото, телевизията и БТА наложиха истерична цензура върху новините и ликвидираха коментарните рубрики. Депутати от БСП и идеолози от "Позитано" 20 определят темите и участниците в предаванията.

- Уволнени бяха водачите на протеста на журналистите срещу налаганата цензура.

- Спирани и подменяни бяха цели предавания по радиото и телевизията. На тяхно място се появиха стари лица от комунистическо време, които обсебиха най-гледаното и слушаното време на телевизията и радиото.

- Прекратено беше лицензирането на нови частни радиостанции. Блокирана беше работата по проектите за частни телевизионни канали.


2.6. Културата и образованието бяха върнати направо в тоталитарните години:

- Дружинните ръководители бяха възстановени в училищата под името педагогически съветници.

- Направен беше опит да се възстановят манифестациите и униформите в училищата.

- Атакувани и закрити бяха частни училища.

- Закрити бяха цели факултети в частни университети.

- Учителите бяха оставени на мизерни заплати, а субсидиите от бюджета за образованието бяха изплащани със закъснение и в непълен размер.

- Изключени бяха от Съюза на писателите 100 от най-видните български творци.

- Саботирани бяха всички опити за създаване на независими сдружения на интелектуалци извън контрола на държавата.


2.7. Драстично се влоши здравното обслужване:

- Министерството на здравеопазването взе ясен курс към нова централизация и бюрократизация на управлението на здравните заведения, в ущърб на автономията на местната власт и на здравните заведения.

- Не беше направена нито една реална стъпка към въвеждането на здравноосигурителна система. БСП прави всичко възможно за увековечаване на бюджетното финансиране на здравеопазването. Така финансирането на здравните заведения е отново крайно недостатъчно, а заплатите на медицинските специалисти останаха на дъното на социалната стълбица.

- Подзаконовите актове и цялостната политика на Министерството на здравеопазването са насочени към дискриминация спрямо частния сектор и в лекарствената търговия на едро, и в аптечния сектор.

- Законодателната инициатива на министъра на здравеопазването е изцяло насочена към ликвидиране на частната практика на медицинските специалисти.


3. Местните избори

бяха проведени при недопустимо използване на инструментите на властта от Българската социалистическа партия. Председателят на парламента, министър-председателят и министрите от кабинета на Виденов използваха в цялата кампания служебното си положение, държавния транспорт, икономическата си власт и дори органите на МВР за предизборна пропаганда и сплашване на избирателите. В националните медии проявите на опозицията бяха ограничавани до регламентираните няколко минути, докато управляващите използваха новините и публицистичните предавания за явна пропаганда. След изборите на някои места областни управители и политически лидери от БСП отказаха да се съобразяват с изборните резултати и създадоха напрежение и заплаха от конфронтация.


4. Властващата Българска социалистическа партия

не можа да намери отговор на въпроса каква партия всъщност е. Националната партийна конференция, свикана през лятото, повече задълбочи, отколкото реши проблема за двойствеността на състава, целите и идеологията на новоизлюпените социалисти. Днес БСП се опитва да бъде партия и на банкерите, и на бизнесмените, и на пролетариата, и на натиканите в новите кооперации селяни, и на гладуващите пенсионери. Не можейки да излезе от тоталитарното си минало на партия държава, тя се опитва да покрие отново цялото политическо пространство, което очевидно е невъзможно да стане по естествен път. Затова само в последната година броят на нейните привърженици и гласоподаватели намаля с близо 800 000 души. БСП се опитва да консумира цялата власт, като я използва не за благото на страната, а за обогатяване на собствената си върхушка, с което неудържимо върви към непреодолим вътрешен конфликт и разцепление.


* * *

В своето новогодишно приветствие президентът на Републиката д-р Желю Желев пожела на социалистическото правителство и на парламентарното мнозинство да намерят сили в себе си да изпълнят обещанията, които дадоха на своите гласоподаватели. Съюзът на демократичните сили предполага, че президентът едва ли искрено вярва в такава възможност. Изложените по-горе печални констатации за политиката на социалистите ни карат да смятаме, че подобни пожелания просто не могат да се сбъднат. Още през април 1995 г. Седмата национална конференция на СДС определи управлението на БСП като вредно и опасно за България. Изминалата година потвърди тези наши прогнози. 1996 година ще задълбочи нерешените проблеми на България, ще дискредитира окончателно управлението на БСП и ще ни приближи със сигурност към предсрочни парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРИЕТО НА ВТОРИЯ КОНГРЕС /13 И 14 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


Националното ръководство на Българския национален фронт /БНФ/ е упълномощено от конгреса на БНФ, състоял се на 13 и 14 януари 1996 г. в София, да извести следното:

Във връзка с приетия Закон за извършване на масовата приватизация БНФ забелязва по-нататъшно задълбочаване на изкуствено създаваната пропаст между българите в Родината и тези в чужбина. Злополучните членове 65 /лишаващ носители на друго гражданство от правото да бъдат избирани в Народното събрание/ и 93 /изискващ петгодишно пребиваване в страната преди избиране за президент/ фактически бяха поставили конституционна преграда пред участието на българските емигранти в политическия живот на тяхната Родина и лишиха българския народ от правото да избере най-достойните свои представители за народни представители или президент, като фактически го лишиха от правото на действителен избор.

Тази неправда - в нарушение на самите членове 5 и 6 от същата наша конституция от 1991 г. - противоречи както на чл.5 ал.4 от конституцията, така и на всички международни договори за правата на човека, отдавна ратифицирани от българската държава. Сега - с влизането в действие на Закона за приватизацията, тази неправда се затвърждава с изискването за зелен паспорт - с адресна регистрация в страната, като условие за участие в масовата приватизация.

Този закон е не само неправилен и несправедлив, той е също недалновиден, глупав и необмислен. С него се цели - съвсем дребнаво и подло - отнемането на гражданските права на огромната част от българите в чужбина, но в същото време нашето стопанство и българското общество се лишават от точно този стимул, който би разбил вътрешните решетки, които сега са изправени пред инвеститорите от чужбина.

Пълният неуспех на касовата приватизация, дължащ се главно на сковаващите ограничения в законодателството и на практика, сега ще бъде допълнен и с ограничаването на инвестиции от страна на българите, живеещи в чужбина, които несъмнено биха се възползвали от възможностите за участие в приватизацията чрез /сигурно/ неколкократно превишаване на мизерните 300 долара /в 25 000 бонови точки или "левове"/, които се обещават на притежателите на бонови книжки, но които всъщност са илюзорни. Чрез привличане на емигрантите в стопанския живот на страната нашата икономика може само да спечели. Тя несъмнено губи и ще загуби, ако не използва това неоползотворено богатство, което са нашите сънародници от чужбина. Те са, които ще съживят родната индустрия, търговия и занаяти, а сегашната недалновидна политика лишава не толкова тях, а всички българи от възможността да излязат по-скоро от задънената улица на сегашната немощ и беднотия.

Незабавното изменение на сегашния закон е абсолютно належащо.

София, 17 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Никола Алтънков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


Внесеният от депутата Анастасия Мозер от името на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и избрана с листата на Народния съюз проектозакон за изменение на Закона за политическите партии /ЗПП/ мина в Народното събрание в края на миналата година по един безпрецедентен начин.

Предстои проектозаконът да бъде отхвърлен или приет от парламента. От вчера, 17 януари 1996 г. тече процедурата на второто му четене.

Ако бъде приет и от двете страни на Народното събрание - от левицата и от десницата, това ще покаже на българския народ, че тези сили искат да монополизират изцяло политическия живот и държавните институции в страната. А освен това - и тяхното единство във вреда на българските граждани!

София, 18 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СТРУКТУРИТЕ ЗА ПОВИШЕНА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.


Като взе предвид нежеланието на правителството да преговаря по бюджетните параметри на проектобюджета за 1996 г., предвидени за системата на образованието, Изпълнителният съвет и Националният стачен комитет на Учителския синдикат /УС/ към Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" настояват за спешни преговори с представители на правителството преди приемането на второ четене от Народното събрание на проектобюджета:
- Не сме съгласни с методиката на правителството да не компенсира доходите на работещите в системата на образованието за първото тримесечие на 1996 г.
- Не сме съгласни да бъдат компенсирани в по-голям размер само доходите на педагогическите кадри.
- Смятаме, че правителството не е заинтересувано за нормалното функциониране на системата на образование въпреки предизборните обещания за приоритетност.

Като поставя на преден план недостига на средства за обслужване на системата, Националният стачен комитет и Изпълнителният съвет на Учителския синдикат към КТ "Подкрепа"

ДЕКЛАРИРАТ

Ако не бъдат проведени спешни преговори по предявените от нас искания до 24 януари 1996 г.:
- средната брутна работна заплата за отрасъл образование да бъде определена в размер на 9445 лв. от 1 януари 1996 г.;
- за системата на образованието да бъдат отпуснати достатъчно средства от БВП, за да се получи пълното й обезпечаване;
- ще използваме всички законови средства за отстояване на нашите искания;
- подкрепяме, поощряваме и ще координираме всички форми на протестни действия.

Заявяваме, че привеждаме структурите си в повишена стачна готовност от 17 януари 1996 г.

София, 18 януари 1996 г.

ЗА ИС, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кр. Крумов  

ЗА НСК, ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Паскулев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ВИНАГИ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕД НАРОДА НИ", ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


Те нека си членуват в антикомунистическите котерии. Към тази група без съмнение спадат и всички запъртъци, които бяха създадени в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ и бяха благословени от Иглика Герасимова и Татяна Дончева по нареждане на "Позитано" N 20, за борба против БКП. Те са марионетки на Петата колона на империализма, ревизионизма и фашизма. Техен господар бе г-н Монтгомъри. През август 1994 г. господин Алан Андонов разкри, че когато е идвал на заседания в София, г-н Стойчо Лалев на заседания на Политбюро е ходил в посолството на САЩ, откъдето е излизал с пачки пари, и го посъветвал и той да последва неговия пример. На 22 декември 1995 г. Владимир Тасев ни съобщи, че Методи Христов Маноилов и Александър Паунов, за когото не знаем дали има такъв човек, тъй като за БКП е непознат, били на пряк отчет в посолството на САЩ, откъдето ги поддържали и издържали. Владимир Тасев ни съобщи, че Михаил Христов Михайлов преди 9 септември 1944 г. с ловни роти е преследвал партизани.

Петър Петков от с. Долна Кремена, Врачанско, на 5 април 1995 г. във влака от Враца за Мездра ни съобщи, че д-р Пенка Бетовска е кулашка дъщеря, а Иван Воденичарски бил женен за дъщерята на попа от село Пороминово, Дупнишко, който след 9 септември 1994 г. бил осъден на смърт от Народния съд и бил ликвидиран като народен враг. Също така той ни съобщи, че Иван Воденичарски с приятелката си Елена Механджиева въртели далавери и били злоупотребили с големи суми на Българската единна комунистическа партия /БЕКП/. Публична тайна е, че господин Иван Воденичарски смени почти всички партии-запъртъци в жаждата си непременно да стане главен редактор на техните антикомунистически издания. Той е приет за член на БКП.

През 1990 г. е гласувал за смяна името на БКП с БСП. Бил е член на БСП на БКП/м/, на Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/, на Българска работническа партия /БРП/, на БРСП, на БЕКП. Другият лидер на БЕКП г-н Атанас Василев също е гласувал през 1990 г. за смяна името на БКП с БСП. Един месец преди да бъде внедрен като агент-провокатор на БСП в БКП, бяхме предупредени от наши другари във Висшия съвет /ВС/ на БСП. Гледахме му сеира. Предупредихме го, че знаем, че е внедрен като провокатор. Шило в торба не стои. След като се самоизобличи, партийната организация на БКП в Пловдив със секретар Огнян Лечев му счупи рогата - изключиха го от БКП, без да знаем в Политбюро и в Секретариата на Централния комитет /ЦК/ на БКП. Този груб и вулгарен кариерист на 16 февруари 1991 г. е молил Зонка Спасова да въздейства на др. Владимир Спасов да се откаже от заеманата от него длъжност, да я отстъпи на него и да помогне той да бъде избран за генерален секретар на БКП. Ето това е лицето на този алкохолик. Това е моралът и падението на тези антикомунистически марионетки, за които никога няма да има място в БКП. Тяхното място е при господарите им в БСП.

Д-р Пенка Бетовска на 16 декември 1993 г. при посещението си при генералния секретар на БКП беше откровена и лаконично отговори на поставения й въпрос да се влеят комунистите от БКП/м/ и от ОБКП, ако има такива, в партийните организации на БКП, че това не зависи от нея. Тогава генералният секретар на БКП я пита от БСП и от Българския антифашистки съюз /БАС/ ли не й позволяват, тя отговори, когато знаеш, защо питаш. А г-н Борис Петков в Горна Оряховица през юли 1992 г. признава, че БКП/м/ е замислена и създадена от Централния съвет /ЦС/ на БАС. Именно затова г-н Петков от тогава до сега се помещава в стаите на Градския комитет /ГК/ на БАС, а редакцията на вестник "Трибуна" ползва едни и същи помещения с вестник "Жарава". Д-р Пенка Бетовска формира от две незаконни партии - БКП/м/ и ОБКП трети запъртък, който нарекоха БЕКП. Ето това е срамът и позорът на антикомунистическите формирования и на техните господари от ВС на БСП и ЦС на БАС. Всички те провеждат прозападна, империалистическа политика. Ето това е лицето на антикомунистическото котило, чиято цел е борбата им против БКП и против комунизма. Това са болни хора за вождизъм, волунтаризъм и груб кариеризъм. Кучетата си лаят, а керванът си върви. Тези марионетки е крайно време да разберат, че никога няма да могат да свалят генералния секретар на ЦК на БКП, тъй като това с пусканите от тях компромати не става. Генералният секретар се радва и ще се радва, докато го клеймят враговете на БКП. Лошото е, ако започнат да го хвалят. Това би означавало, че някъде е сгрешил. Генералният секретар на БКП няма да допусне грешката, която навремето допусна Вълко Червенков. Ето това трябва да знаят и приятели, и врагове на БКП.

Каква позиция трябва да отстояват избраните в общинските съвети съветници? По този въпрос трябва да се хвърли светлина и всеки избран от името на БКП трябва да отстоява и да защищава интересите на жестоко експлоатирания ни трудов народ. Съветниците трябва да отстояват политиката, тактиката и стратегията на БКП. Когато се предлагат решения, които са в интерес на БКП и на трудовия ни народ, няма значение кой ги е предложил - нашите съветници ще гласуват за тях, но в никакъв случай съветниците на БКП не трябва да се превърнат в марионетки на други партии и коалиции. Нашите съветници трябва да разберат, че не можем да подкрепяме нито реституцията, нито приватизацията, а така също за НАТО, за реставрацията на монархията и дума не може да става. Съветниците на БКП ще трябва най-стриктно да провеждат политиката на БКП. Съветниците от БКП трябва да знаят, че техните действия ще се следят и те винаги трябва да дават точни отчети пред комитетите на БКП, които са ги издигнали за съветници. Всичко казано дотук напълно се отнася и за кметовете, избрани с листите на БКП.

Точни инструктажи не могат да се дадат. Всеки на място конкретно трябва да решава въпросите, но те винаги трябва да бъдат в полза на тези, които са ги избрали. Не може да продължава да бъде съветник този, който е изневерил на БКП, след като БКП е снела политическо доверие от него. Такива типове и престъпници сами трябва да напуснат политическата арена, докато БКП не е предприела други по-крути мерки против тези продажни елементи. А има и такива, които са избрани чрез измами, като например Кирил Минчев, Тодор Нейков, Иван Балабанов. Те бяха избрани благодарение толерирането им от БСП и БАС, а те ги толерираха, защото те са продали и съвест, и чест, и морал пред тях.

/Пресслужба "Куриер"/


16.30.00
19.01.1996 г.


Редактори: Лилия Томова - дежурен
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!