19 август 1997


София, 19 август 1997 година
Брой 64 (1760)


София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (СОФИЯ, 15 АВГУСТ 1997 Г.)


На 15 август 1997 година се състоя заседание на Политическия съвет на Българския бизнес блок (ПС на БББ).

След задълбочени и обстойни разисквания относно поведението на някои членове на Парламентарната група на БББ, техните индивидуални, медийни и други лични изяви, Политическият съвет стигна до извода, че със своите действия те грубо нарушават член 4, т. 7 от Устава на БББ. Същият ги задължава да разясняват, защитават пред обществото целите, програмата, политическите решения, прояви и инициативи на БББ и с личния си морал и поведение да издигат авторитата му. Съгласно член 97, ал. 2 от Конституцията на Република България народните представители действат въз основа на конституцията и на законите и в съответствие със своята съвест и убеждение.

На основание на гореизложените текстове ПС на БББ стигна до заключението, че господата Христо Иванов Иванов - народен представител от 4-ти многомандатен избирателен район (МИР) Велико Търново, и Христо Кирилов Петров - народен представител от 30-и МИР Шумен са нарушили член 4, т. 7 и във връзка с член 4, т. 1 от Устава на БББ и тяхното поведение и действие не отговарят на изискването точно визирано в член 67, ал.2 от Конституцията на Република България. Политическият съвет реши, че техните убеждения се разминават с основните принципи на политиката на партията и на основание член 18, ал. 5 от Устава на БББ.

Р Е Ш И :

1. Снема политическото доверие и изключва от Българския бизнес блок народните представители Христо Иванов Иванов и Христо Кирилов Петров.

2. Препоръчва на ПГ на БББ на свое заседание преди откриването на есенната сесия на Народното събрание и на основание чл. 13, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да вземе отношение относно членуването им в ПГ на БББ.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

С Вас имахме досега две случайни срещи. Първата беше през 1995 г., когато се срещнахме на стълбите на Националния дворец на културата, и втората беше на 12 юни на приема в руското посолство. На първата случайна срещал продължила няколко секунди, Ви поставих въпроса за имуществото на Българската комунистическа паритя (БКП), а при втората се договорихме за евентуална среща в близко време между двамата. Вие сте обещали да се срещнете с Георги Даскалов при посещението Ви в село Генерал Тошево във всяка сряда или петък. Георги Даскалов, член на Политбюро на Централния комитет (ЦК) на БКП, беше дошъл нарочно за среща с Вас съгласно уговорката ви, но секретарката Ви отказа да уреди такава, под предлог, че сте били имали среща с кметовете. При посещението Ви в град Монтана сте заявили пред около 800 души, че между нас двамата с Вас са били водени разговори на четири очи и сме се били, разбрали по редица въпроси и че тези срещи щели да продължат. Хубаво щеше да бъде, ако това беше вярно, но такива срещи и разговори за съжаление все още не са проведени. Нещо повече, в ЦК на БКП разполагаме с достоверна информация, че Вие отбягвате среща между нас поради това, че сте организирали Иван Петков Полименов да извърши преврат в БКП. Превратът бил организиран, ръководен и направляван от Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) не без Ваше знание, съгласие и подкрепа. Такава информация получихме от Ваши народни представители, а така също и от членове на ВС на БСП. Също така др. Николай Чудомиров, първи секрета на ЦК на Димитровския комунистически младежки съюз, е бил свидетел, когато касиерката на ВС на БСП на ул. "Позитано" 20 е дала пачка долари на Иван Полименов, за да пътува из страната с цел да громи и да превзема партийни организации на БКП, за да извърши успешно планувания от ВС на БСП преврат в БКП, да свали генералния секретар на БКП. Тази акция сте били възложили на Михаил Тодоров Михайлов, който от своя страна помолил др. Николай Чудомиров да намери наемен убиец, на когото сте щели да платите милиони, ако убие Владимир Спасов, генерален секретар на БКП. Лицето Александър Димитров Александров, свързан чрез общия им кум с Александър Лилов, е попитал на 1 февруари 1997 г. след проведения пленум на ЦК на БКП др. Петко Василев Тонев, член на ЦК на БКП и първи секретар на Околийския комитет на БКП във Видин, ще се съгласи ли да поеме длъжността генерален секретар на БКП, след като убият Владимир Спасов.

След като на 12 юни 1997 г. Ви изпратих статия за дейността на Александър Лилов, която предадох на ръка на приема в руското посолство на г-н Стефан Продев, нито Вие, нито Продев не реагирахте. На 12 юни 1997 г. Секретариатът на ЦК на БКП изключи от редовете на БКП лицето Иван Полименов като заклет враг на БКП, който е бил внедрен като агент-провокатор от ВС на БСП в БКП. След два дни, когато той не е имал вече нищо общо с БКП, по нареждане на ВС на БСП той обяви, че е сформирал инициативен комитет с председател той за провеждане на извънреден конгрес на БКП. Вие сте предоставили за щаб на Иван Полименов сградата на Районния съвет на БСП на район Сердика, намираща се на бул. "Мария Луиза" No 92, за да развива дейност този хайдук, разбойник, предател и провокатор. Също така Вие финансирате издаването от този престъпник на криминални издания, на вестник "Комунистическо дело", орган на БКП. ВС на БСП е решил да предизвика автомобилна катастрофа евентуално ако засече лека кола, с която би пътувал генералният секретар на БКП, както това направиха на 3 август 1996 г. при слизането от Бузлузджа в Казанлък, когато случайно останаха живи генералният секретар на БКП, съпругата му и тримата турски комунисти. Именно по тези причини ние не отидохме тази година на Бузлуджа. Поради това, че не сте могли да ме премахнете като генерален секретар на БКП чрез преврат, във ВС на БСП сте решили да ме премахнете физически. Но нима Вие не знаете, че това би довело до взривяването на гражданския мир, на отношенията между БКП и БСП? Иван Полименов не може да провежда никакви конгреси и каквито и да било мероприятия от името на БКП, защото той не е член на БКП. Следователно картата, на която залагате, предварително е бита. Нима Вие можете да се обявите за председател например на инициативен комитет на Съюза на демократичните сили (СДС) и да издадете вестник "Демокрация", без да сте член на СДС. Не можете, нали? А как ще може господин Полименов да провежда такива мероприятия от името на БКП? Случаят е идентичен. Понеже прокуратурата все още мълчи, Вие продължавате с агресивната си политика и със заговорите си против генералния секретар на БКП и ние снемаме всякаква отговорност от БКП от днес нататък, ако се стигне до нежелателни последици. Предупредете най-после послушната си марионетка да не се занимава повече с диверсии против БКП. Ако продължи тази си дейност, последиците ще бъдат за Ваша сметка. За него "Дума прес" призна в броя на в. "Дума" от 21 юни 1997 г., че е секратр на ВС на БСП. Освен това допълнително получихме информация, че е бил заместник-началник на Четвърто главно управление на Държавна сигурност и че бил съпричастен с преждевременната смърт на генерал Иван Аржентински. Ако и това е вярно, срам и позор за организаторите на този заговор. Престанете да финансирате този хайдук, предстъпник и бандит. Не се месете във вътрешнопартийните работи на БКП! Кой ще е генералният секретар на БКП - това е работа само на БКП и на никой друг. Настоявам за среща между мен и Вас, и то веднага, по тези и други неотложни въпроси. Чакам отговор.

София, 11 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ. Документът е адресиран до Президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Живеем в условията на валутен борд. Минаха стоте дни на правителството.

Сериозно сме разтревожени от нарастващата инфлация, галопиращите цени, увеличението на престъпността и от неефективните действия на държавните институции.

Безпокои ни самодоволството, демагогията и отклоняването на вниманието на обществото от насъщните проблеми.

Мъдростта на пенсионерите е обезпокоена от демографския срив на нацията, от безпардонното отношение към младите хора - бъдещето на българската държава. Ограбените родители хранят безработните си децата, отгледани и изучени с народни пари.

Българските граждани са поставени в дискриминация - резултат на ограничените възможности на бедната младост да се образова, на спада на културата, на високите цени на лекарствата, липсата на здравна профилактика и влошеното здравеопазване. Рушат се отношения между родители и деца.

Идва зима, която очакваме със страх.

Господа! Настояваме да спрете ненужните речи и представления пред народа и да се заемете с конкретна работа за съхраняване на живота на българите. Оставете морето. Приберете хляба от полето. Очакваме резултати от дейността ви.

Достойнство опазете!

София, 14 август 1997 г.

Председател:
ДИМО АБАДЖИЕВ

Организационен секретар:
МЕТОДИ МАНОИЛОВ

("Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ (18 МАЙ 1995 Г. СОФИЯ). Документът е предоставен от архива на съюза специално на Пресслужба "Куриер" на 14 август 1997 г.


ГЛАВА ПЪРВА

I. Същност

Чл.1./1/ Този устав урежда правния статут на Националния съюз на пенсионерите (НСП).
/2/ Сдружението е юридическо лице и подлежи на вписване в нарочния регистър по Закона за лицата и семейството (ЗЛC) в Софийски градски съд.
/3/ Седалището на НСП е гр. София, ул."Солунска" No 36, партера
/4/ Наименованието е Национален съюз на пенсионерите.

Чл.2 /1/ НСП е приемник на пенсионерските организации: Старини, Посмъртна класа, Български народен пенсионерски съюз и Пенсионер, за осъществяването на чиито идеали се бори в рамките на Конституцията на Република България и на законите на страната.
/2/ НСП е наследник и продължител на социалното движение на пенсионерите в България.
/3/ Съюзът е доброволно сдружение на пенсионери, които споделят неговите цели и приемат устава му.
/4/ Съюзът съществува безсрочно.
/5/ Решение за сливане или прекратяване се взима съгласно настоящия устав и законите на страната.


ГЛАВА ВТОРА

ІІ. Цел

Чл.3 /1/ Основна цел на НСП е социалната защита на пенсионерите в България.
/2/ Съхраняване и възраждане на социалните идеи на българските пенсионери.
/3/ Висш интерес на НСП е пълното, цялостното решаване на пенсионерския въпрос и всестранният напредък на целокупния български народ.
/4/ Еднакви изисквания към всички институции: държавни, кооперативни, частни и други.
/5/ Защита на живота, здравето, съзиданието, достойнството и на равните, неотменими права на българските пенсионери.
/6/ За постигането на своята глобална цел НСП ще развива широка дейност за популяризиране на целите и на задачите в страната и в чужбина.


ГЛАВА ТРЕТА

III. Организационен строеж на НСП

Чл.4. Основни организационни принципи за изграждането на структурата и дейността на НСП са: централизация по въпросите на организацията, идеологията, политиката и финансите; демократичност; самоуправление по отношение на културно-просветната и масовата дейност, вътрешноорганизационния живот и изборност на ръководните органи.

Чл.5. За приемане на нови членове на НСП последните предстяват молба до Управителния съвет (УС) на НСП.

Чл.6. Уставът на НСП е единствен и задължителен за всички членове, за ръководните и за контролните органи.

Чл.7 /1/ Представените документи се разглеждат от УС в двуседмичен срок от постъпването им и получават решението.
/2/ При възникване на спор между УС и членовете окончателно решение взема Общото събрание (ОС).
/3/ След утвърждаване на местна организация или дружество на НСП същата се регистрира в единния регистър на съюза и се уведомява писмено за получения номер, който е й регистрация по ЗЛС.

Чл.8. За нарушаване на Устава на НСП отговорност се търси от виновните.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

IV. Членство в НСП

Чл.9./1/ Членуването в НСП е доброволно.
/2/ Член на НСП може да бъде всяко лице-пенсионер, което приема устава на съюза.
/3/ Член на НСП не може да бъде лице, изтърпяващо присъда.

Чл.10. Всеки член на НСП има следните права:
1. Да ползва обществена защита от съюза при и по повод на дейността си в нея.
2. Да членува само в едно от подразделенията на съюза.
3. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на НСП, ако не е лидер на политическа партия и други формирования.
4. Да взема отношение и да прави предложение по дейността на местните формирования на съюза, както и към централното ръководство.
5. Да ползва материалната и почивната база на НСП.

Чл.11. Всеки член на НСП е длъжен:
1. Да спазва Устава на НСП и да работи за осъществяване на целите му.
2. Да участва в дейността на организацията или дружеството, в което членува.
3. Да плаща членски внос и да притежава членска карта.
4. Да издига авторитета на съюза и да не вреди с действието или с бездействието си.
5. Да застъпва интересите на НСП и да не поставя над тях никакви партийни, религиозни, съсловни или други интереси, които пречат на целите на съюза.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ЮНЕСКО ФЕДЕРИКО МАЙОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КЪМ ЧЕСТВАНЕТО НА 700-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ


На поредната сесия на ЮНЕСКО през септември 1997 г. в Париж ще бъде приет списъкът на официалните годишнини, които предстои да бъдат отбелязани през 1998-1999 г.

С голяма загриженост узнахме, че по предложение на постоянния представител на Турция в ЮНЕСКО Омер Е. Лютем Генералният директор Федерико Майор е предложил на Изпълнителния съвет на организацията да бъде приета призивът за присъединяването на ЮНЕСКО към честването на 700-годишнината от основаването на Отоманската империя, което ще се отбележи през 1999 г. Доколкото ни е известно, честването на годишнината на която и да е империя е неприсъща за ЮНЕСКО дейност, тъй като в исторически план империите никога не са се утвърждавали на базата на доброволното присъединяване на народи, нации и територии към хегемона. А ЮНЕСКО винаги се е борил срещу колониализма, агресията и насилието. Особена тревога будят основанията нa генералния директор, приети от 132-та сесия на Изпълнителния съвет, с които той аргументира своето предложение:

1. Честването се отнася до множество столетия.

2. В продължение на векове Отоманската империя е била една от основните световни сили, успяла е да създаде не само забележителна административна система, но и една оригинална култура, чиито следи са живи, и една политическа система, която е съумяла да съхрани отличителните културни, езикови и религиозни особености на различните народи, живели под нейното административно управление.

3. Става дума за велика цивилизация, в която мистицизмът е съществувал ведно с най-изтънченото изкуство, науката - с литературата, редат - с търпимостта, и чието превъзходство се е простирало от Азия до Европа.

4. Турските власти възнамеряват да организират различни академични и културни събития във връзка с тази годишнина, така че да поощрят бъдещото проучване на отоманските архиви, които са в непосредствена връзка с историята на редица народи.

За народите и за нациите, които са от нетурски произход, живели под "административното управление” на Отоманската империя, едва ли могат да бъдат приемливи аргументите от т.2 и т.З. Съхраняването на техните културни, езикови и религиозни особености не само че не е заслуга на имперската администрация, а тъкмо обратното. С цената на милиони човешки загуби, обезлюдяване (демографско прочистване) на огромни територии, потъпкване на древни национални култури и цивилизации, прекъсване на процесите на активен ренесанс, унищожаване на човешкото достойнство, насилствена смяна на религията (с цел насилствена промяна на националната принадлежност), унищожаване на безброй ранно- и средновековни християнски паметници, унижение на човешкото достойнство - кои по-напред да изброим - българи, гърци, арменци, сирийци, кюрди, сърби - са изпитали върху себе си отоманската "търпимост”, "велика цивилизация”, "изтънчено изкуство", "наука и литература" и са отстоявали националната си идентичност. Един от най-ярките примери е геноцидът над арменците, извършен през 1894-1896 и 1915-1918 г.

Като си даваме сметка, че миналото не бива да става причина за нови противопоставяния между народите и държавите, като приемаме хуманните принципи за толерантно общуване и взаимодействие между културите в края на XX век и началото на XXI век, но и като съзнаваме уроците на историята

П Р И З О В А В А М Е

Всички, които са запознати с историята на Отоманската империя, и всички, които "са вкусили" от наследството на нейните "добродетели" в по-голяма или в по-малка степен, да подкрепят нашия протест, да напомнят и да помолят Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, който ще заседава през септември 1997 г. в Париж, да не се присъединява към честването на 700-годишнината от основаването на Отоманската империя.

Убедени сме, че организация като ЮНЕСКО, която винаги е утвърждавала най-високите човешки достижения и е подпомагала процесите на съхраняване и изтъкване на културните ценности, не бива да утвърждава една от най-мрачните страници в историята на народите, населявали Балканския полуостров, Кавказ и Близкия изток.

Ние призоваваме нашите сънародници, арменските формации в другите градове на страната, а защо не и българските институции (българският народ не по-зле от нас знае какво е причинила Отоманската империя на народите, живели под нейно управление) да се присъединят към нашия протест.

Координационен съвет на арменската общност в София,
Епархийски съвет на Арменската апостолическа православна църква в България,
Църковно настоятелство - София,
Арменско училищно сдружение "Ст. Ховагимян" - София,
Управителен съвет на САКПО "Ереван" - София,
Регионално ръковоство на Арменското благотворително дружество ХОМ в България,
Ръковоството на ХОМ - София,
Общоарменски благотворителен съюз "Парекордзаган" - София
Общоарменски физкултурен съюз - Хоменътмен - София.

София, юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер”)


-----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 18 август 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортери: Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА    


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.