19 април 1996


София, 19 април 1996 година
Брой 70 /1625/

 

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ТРЕТАТА РЕДОВНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА ОКРЪЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ВАРНА, ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Ние, делегатите на Третата редовна отчетно-изборна окръжна конференция на Движението за права и свободи - Варна, изразяваме своя категоричен протест срещу политиката на правителството във връзка с изявлението на президента на Русия Борис Елцин относно вероятното членство на Република България в бъдещ СССР-2.

Политиката на Българската социалистическа партия /БСП/ е давала и продължава да дава повод за подобни неприемливи и обидни за нашата държава изявления.

По този повод делегатите на конференцията изразяват своето опасение от това, че тази политика и в бъдеще ще представлява огромна опасност за съществуването на независима, демократична България.

Варна, 6 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЧАСТ ВТОРА/. Документът е приет на заседание на Политбюро и Секретариата на Централния комитет на БКП - София, 6 април 1996 година.


II. В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА

1. Смяна на парите. Приравняване на курса на лева към курса на долара. Въвеждане на конвертируем лев.

2. Строга забрана на операции с чужда валута в границите на Република България, пълен държавен монопол върху операциите с чужда валута.

3. Строг държавен контрол върху изнасянето на капитали зад граница.

4. Пълен държавен монопол върху външната търговия и вътрешната търговия на едро.

5. Прекратяване на практиката за сключване на външни заеми. Постепенно изплащане на външния дълг, след което - преустановяване на взаимоотношенията с Международния валутен фонд /МВФ/ и Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/.

6. Пълно възвръщане на плановото стопанство чрез един двегодишен възстановителен държавен план и последващи петилетки с реалистично планиране без форсирането на преизпълнението им в четири години. Годишният план на всяко предприятие ще се приема и коригира от трудовия колектив и едва тогава ще влиза в сила.

7. Черноборсаджийството и спекулата ще бъдат най-строго преследвани и наказвани.

8. Експлоатацията на чужд труд ще бъде забранена, ще се счита за углавно престъпление и ще бъде преследвана от закона.

9. Всички граждани на Република България, които ще предпочетат да се занимават със земеделие, ще бъдат оземлени с по 10 дка в полските райони и до 15 дка в полупланинските и планински райони на член от семейството.

10. Всички лица и кооперации, които ще се занимават със селскостопанска дейност, ще бъдат стимулирани с преференциални заеми, освободени от лихва през първата година. Ще бъдат разрешени кооперативното и частното обработване на земята. Напълно ще се спазва и прилага доброволността при кооперирането. Ще се предостави възможност за съревнование на кооперативното и частното обработване на земята. Нека се наложи по-ефективната форма. И едната, и другата форма ще бъдат задължени да предоставят срещу заплащане зърнени и фуражни храни, необходими за държавния резерв и за изхранването на населението. Ще се отделят особени грижи за животновъдството.

11. В преходния период от капитализма към комунизма ще бъдат разрешени и подпомагани фирмите за дребни занаятчийски и търговски услуги, които не експлоатират чужд труд.

12. Всички предприятия ще бъдат пуснати на пълни обороти. Ще имат предимство:
- производствата, задоволяващи преките нужди на населението като фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, производството на предмети за бита /мебели, битова електроника, кухненско оборудване и др./;
- производствата, задоволяващи нуждите на селското стопанство /селскостопански машини и сечива, химикали и др./;
- производствата с утвърдени стари пазари за износ като оръжейната, тютюневата, химическата, текстилната промишленост, металургията, нефтопреработващата промишленост, корабостроенето, производството на металорежещи машини, електромотори, електрокари, мотокари и др.

13. За да се стимулира родната ни индустрия и за да се подобри производството на важни земеделски произведения у нас, ръководството на БКП ще спре вноса на някои стоки, както следва:
- зърнени храни, хлебни и фуражни изделия;
- месо и месни произведения;
- мляко и млечни произведения;
- зеленчуци и зеленчукови произведения;
- кулинарни, сладкарски и захарни изделия;
- тютюн, тютюневи изделия и полуфабрикати;
- алкохол, алкохолни произведения и полуфабрикати;
- химически торове, киселини и химикали, произвеждани от родната химическа промишленост;
- фармацевтични и козметични изделия, произвеждани от родната фармацевтична и козметична промишленост;
- вълна, всички видове влакна и текстилни произведения;
- облекла и обувки;
- прокат, цветни метали, кабели, с изключение на алуминий и с изключение на суровини за родната металургия;
- кранове, електрокари и мотокари;
- металорежещи машини и шлосерско оборудване;
- селскостопански машини и оборудване;
- строителни материали, дограма, елементи и полуфабрикати;
- мебели, мебелни произведения и полуфабрикати;
- битова електроника и домашни потреби.

14. Пълна забрана върху самоволен внос на машини и съоръжения, произвеждани в България. Пълна огласа на необходимостите от внос на всяко предприятие и институт чрез специализиран бюлетин. Вносът на машини и съоръжения ще се разрешава само след надлежно доказателство за необходимостта му и ако няма българско предприятие, което може да задоволи съответните нужди чрез свое производство или чрез залежала складова наличност. Вносът на лиценз ще се разрешава само след установяване от ИНРА, че няма патентован или дори само заявен равностоен български лиценз.

15. Ще се създадат условия за разгръщането на изобретателската и развойна дейност, като се учреди съответно специализиран фонд, попълван чрез отчисления от печалбата на всички предприятия.

/Пресслужба "Куриер"/

 
* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ОТ 10 АПРИЛ 1996 ГОДИНА НА ТРИДЕСЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ПЛОВДИВ ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА МОНУМЕНТА "АЛЬОША" И СРЕЩУ ОСКВЕРНЯВАНЕТО НА ВОЙНИШКИТЕ ПАМЕТНИЦИ И СНЕМАНЕТО НА ПАМЕТНИ ПЛОЧИ НА ЕВРЕИ АНТИФАШИСТИ В ГРАДА.


Решението на тридесет общински съветници от Съюза на демократичните сили, Българския земеделски народен съюз - Мозер, и Движението за права и свободи /СДС, БЗНС-Мозер, и ДПС/ в Пловдив да бъде заличен паметникът " Альоша" от Хълма на освободителите е нов акт на невиждана антируска истерия на общинската управа. Като подкрепи предложението на кмета господин Спас Гърневски - да разруши монумента "Альоша", мнозинството от общинския съвет подновява една зловеща идея, която преди три години убедително бе отхвърлена от пловдивската общественост. С този акт управата на града не просто пренебрегва, а цинично плюе върху становището на 70 процента от жителите на града и върху общественото мнение в страната. Паметници на воините - освободители от хитлерофашизма, има във всички страни на Европа и по света, но на тях никой не посяга да ги руши. Това са символи на признателността на народите към воините.

И това решение, както и свалянето на паметните плочи на евреите антифашисти са недемократични и незаконни действия. С тях се нарушават международни спогодби и договорености, в които участва и е подписала и Република България. А монументът "Альоша" е национален паметник на културата и по отношение на него не могат да се предприемат никакви действия без национално-държавно и правителствено решение.

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса решително отхвърля тази вандалщина, както и разгръщаната от пловдивската общинска управа русофобска кампания, оприличаваща "Альоша" и Съветската армия като окупатори. Нима не е клевета да се нарича "окупатор" армията, която оттегли своите гарнизони най-напред от България и при чието пребиваване в нашата страна няма пострадало нито едно семейство?

Ние, запасните чинове, сред които са и хилядите ветерани от Втората световна война, много добре знаем и помним, че разгромът на хитлеристка Германия бе постигнат с обединените усилия на народите и армиите от Антихитлеристката коалиция, в чийто решаващ състав бе и Съветската армия. Затова "Альоша" за нас и за българския народ беше и ще си остане символ на признателността ни към героизма и саможертвата на руските и всички воини от Антихитлеристката коалиция. Той е символ и на жертвите, които даде България в тази война.

Ето защо, като отхвърляме всяка мисъл за разрушение и подетата от пловдивската управа антируска истерия, ние призоваваме всички органи на държавна власт - президент, парламент и правителство, да вземат бързи и решителни мерки за предотвратяване на всякакви действия за разрушаване на паметни знаци и недопускане никакво оскверняване на войнишките паметници, какъвто е и "Альоша".

Време е да кажем: "Стига вандалщина!"

София, 16 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТОЛИЧНИЯ АКТИВ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА В СОФИЯ НА 11 АПРИЛ 1996 ГОДИНА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА СИМЕОН ВТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Симеон Борисов Сакскобургготски обяви, че ще пристигне в България на 25 май 1996 година.

Като български гражданин Симеон Кобургготски без съмнение може да посещава своята родина - Република България. Очевидно е обаче, че той идва не като обикновен гражданин, а като претендент за държавен глава - български цар. Той не признава републиката и продължава да се изживява като български монарх. Посещението му в България ще предизвика сериозно обществено напрежение. Той се превръща в основната фигура за заговор срещу републиката. Ето защо ние, българските антифашисти, смятаме, че Симеон Кобургготски може да бъде допуснат в страната ни само ако изрично заяви, че се отрича от претенцията си на български монарх, респективно признае легитимността на републиката.

Посещението му днес е толкова по-нежелателно в навечерието на президентските избори. В и без това усложнената политическа обстановка той само ще внесе допълнителни елементи на конфронтация.

Ние смятаме, че надлежните органи на държавната власт са длъжни да защитят републиката от всякакви възможни посегателства и провокации.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД ИНФОРМАЦИИ В МЕДИИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Във връзка с информацията, отпечатана в няколко централни вестника, за създаване на нов Отечествен фронт заявяваме, че: Българският антифашистки съюз /БАС/ не се готви да създава нов Отечествен фронт. Председателят на съюза проф. д-р Велко Вълканов, говорейки за по-нататъшното развитие на Българския антифашистки съюз, за неговия характер и нова същност, за това, че той е отворена организация, в която могат да членуват всички, които не приемат фашизма като идеология и практика, независимо от партийната им принадлежност, етнос, религия, възраст, обществено и социално положение, заяви, че БАС по същество изпълнява онези функции, които изпълняваше Отечественият фронт непосредствено след 9 септември 1944 година. Именно тези функции са обект на вниманието на съюза сега. В никакъв случай това не е конфронтация с Отечествения съюз, а консолидиране и обединяване на усилията за съвмести действия. За това централните ръководства на двете организации имат подписано споразумение. Такива споразумения имат и всички регионални организации в страната.

София, 16 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ГРАД ПЛОВДИВ ОТ 10 АПРИЛ 1996 ГОДИНА ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА "АЛЬОША" В ГРАДА.

 

Изказваме силното си възмущение от решението на общинския съвет - гр. Пловдив, по повод демонтирането на паметника "Альоша" в града.

Престъпление е да се унищожава такова монументално произведение на изкуството с изразена художествена стойност, за чието изграждане са отделени немалко средства и труд.

Поколенията занапред имат право да знаят истинската история на родината си, а тази история сочи, че Съветската армия, чийто обобщен образ е воинът Альоша, е нашата освободителка от фашизма.

Да пребъде във вековете крепката и нерушима българско-руска и българско-съветска дружба!

София, 15 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ /НС/ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ /ОФ/ - свещеник Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО НАЦИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЕН ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След направения обществено-политически и икономически анализ от Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" на социалистическото управление, загрижени за по-нататъшното демократично развитие на нашата страна и физическото оцеляване на българина, се обръщаме към вас за обединяване на усилията за спиране по-нататъшното развитие на негативните процеси в нашето общество и спасяване на страната от национална катастрофа.

Повод за това наше отворено писмо ни дават следните факти:

1. Острият дефицит на хлебно зърно и фураж и последвалият недостиг на хлебни продукти, застрашаващи изхранването на нацията.

2. Отхвърлянето от правителството на предложението на синдикатите за доходите на работещите в бюджетната сфера и приемането на механизъм за определяне цената на техния труд, което ще доведе до ново драстично обедняване на близо 600 хиляди работници и служители.

3. Очертаващият се срив в банковата система, а оттам и в цялата икономика на България.

4. Липсата на реална структурна реформа в икономиката, което може да доведе до спиране на кредитите от Международния валутен фонд /МВФ/ и Световната банка, а оттам и до тотално сгромолясване на бюджета за 1996 година.

5. Непосилните данъци за населението, наложени от управляващата "социалистическа" партия.

6. Предстоящото драстично увеличение на цените на електроенергията, горивата и отоплението, което ще е непосилно за огромна част от българския народ.

7. Увеличаващата се престъпност, която води до все по-голяма несигурност на българина.

8. Вземащата все по-големи размери корупция във всички етажи на властта.

9. Грубото ограничаване свободата на словото и манипулациите на общественото мнение.

10. Опити за вторична обвръзка с имперски държавни структури, криеща заплаха за държавния суверенитет на България.

Тези факти ни дават основание да мислим, че управляващата партия води страната до национална катастрофа. Ето защо се обръщаме към вас с призив да обединим усилията си за спасението на нацията.

Във връзка с горното предлагаме да проведем съвместен митинг, на който да кажем своето твърдо НЕ на тези негативни за България процеси.

Уважаеми дами и господа,
В този труден за нацията момент ние сме длъжни да направим заедно всичко възможно за спасението на България. Един ден историята ще ни държи отговорни, ако не изпълним своята мисия.

1 април 1996 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ:

д-р Константин Тренчев,
        президент на КТ "Подкрепа"
        вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи /МКСП/

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. Документът е адресиран до 37-то Народно събрание, президентството и Министерския съвет на Република България.


Пет години след началото на дълбоките икономически и социални промени в България, които бяха приети с консенсуса на Кръглата маса от 1990 г., държавата и нейните институции, цялостният демократичен процес са поставени на изпитание. Разрушителни тенденции, проявени в различни сектори на обществения живот, вземат връх и могат да доведат до тотално разпадане на едва проходилите демократични принципи на регулиране на обществено-икономическите отношения.

Независимо от политическите конфигурации, пристрастия и противоборства на политическата сцена, смени на правителства и изборни кръговрати демократичните промени не са получили онази форма на проява, която да гарантира устойчивото развитие на гражданското общество в страната. Институциите на държавата и обществото деградират. Общественото доверие в способността на държавата чрез своите органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт да гарантира статуса на личността в обществото и нещо повече, да създаде условия за развитието й, прогресивно се изчерпва.

Очевидната непригодност на тоталитарната обществена структура, която доминираше българското общество близо половин век, не бе осмислена в общественото съзнание като модел, от който следва веднъж и завинаги да се освободи личността. Разпадането на
старите институции и механизмите на взаимодействието им не бе съпроводено с изграждането на нови, подчинени на принципите на демократичното общество. И днес има място целенасоченото загърбване на интересите и правата на широки социални слоеве и на индивида като социален феномен, налагането на доминиращи, отчуждени от рационалното очакване за отделната личност, тясно групови, партийни интереси, които в последна сметка са насочени към ерозиране на държавността и функционирането на социалната система като мерило за състоянието на нацията.


ВЛАСТТА

Оценката на дейността на Народното събрание, формирано на основата на изборите от 1994 г., в значителна степен се влияе от сравненията с близкото тоталитарно минало, особено що се касае до резултатите от законотворчеството на народните представители. Законите като основа за регулирането на обществените отношения отразяват волята на управляващата партия, камуфлажно маскирана като коалиция с политически незначителни формирования. Както в рамките на "левицата", нарекла себе си "демократична", така и в парламентарното пространство се налагат форми на натиск, граничещи с абсолютизма, които отхвърлят самата същност на термина "демократичен". Мнения и становища на различни представители на левицата по конкретни поводи, които засягат важни страни на законодателната дейност на парламента, силово се пречупват през вечната парадигма на управляващите - партийното единство и консолидация. Не един или два са случаите на повторно прегласуване по вече оформени текстове, тези и становища от страна на доминиращото мнозинство, нарушаването на правилника за работа на Народното събрание, скоростното приемане на важни закони, които след непродължително време се променят и допълват отново. В интерес на партийната дисциплина и желанието да се "захлупи" опозицията се пренебрегват разумни доводи, изтъквани дори и от средите на експертите на левицата. По отношение на другите парламентарни сили се прилага необуздан и високомерен парламентарен диктат, тоталитарните корени на който могат да се открият в историята на парламентарните борби непосредствено след Втората световна война. Изглежда, българското общество, колкото да е търпимо към другомислещите в междуличностните отношения, толкова е непримиримо към малцинствата на равнище политически и институционални структури. Факт е, че правата на миноритарната парламентарна опозиция, а следователно и интересите на тези, които са гласували за нея, са обект на накърняване, нещо, което поставя непосредствено под съмнение демократичността на парламентарната власт и начина на нейното функциониране. Абсолютното мнозинство, както е присъщо на всякаква форма на абсолютизъм, "развращава" доминиращата в парламента псевдокоалиция, и може да доведе до ескалация на пресинга върху опозицията и до самозабрава на политическата сила, контролираща парламента, а това е прекият път към реставрация на познатите форми на комунистическия тоталитаризъм. За да се постигне национален консенсус по особено важните проблеми на прехода към демократично обществено устройство и гражданско общество, неотменимо изискване е да се отчитат интересите на опозицията и с разбиране да се оценяват нейните действия, тъй като зад тях стоят интересите на реални хора, реални социални групи и общности. Но това означава преди всичко левицата да изясни и надвие собственото си тоталитарно минало, в противен случай всуе се нарича "демократична".

София, 10 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОСЕН НИКОЛОВ - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕКЛАМНО-ИМПРЕСАРСКА АГЕНЦИЯ "РОСЕН НИКОЛОВ", СРЕЩУ ПРИЗИВА НА ДОНИ И В ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ "ВИС-2" И "СИК".


Основател съм на частния шоу-бизнес в България и съм президент на първата частна рекламно-импресарска агенция у нас. Първата ми изява бе в началото на 1989 г. с конкурсната верига за естрадни изпълнители "Клуб Естрада". В тази верига бе и първата по-сериозна изява на група "Медикус", където тя спечели в третия конкурс първа награда. Тогава името на Дони не бе познато нито в "Медикус", нито в естрадата. Категоричен съм и считам за нелеп и за неадекватен, както и за самоцелен призива на Дони срещу двете големи и сериозни застрахователни компании "ВИС-2" и "СИК". Дори в едно от интервютата си в печата самият Дони се издава, като споменава и си признава, че този призив е направен от него, за да трупа дивиденти и да си прави самореклама.

Голям привърженик съм на рекламните кампании и, без да се хваля, умея да ги правя на високо професионално равнище, за което имам 10-годишен опит, и се занимавам с това още преди да съм създал фирмата си. Никога не съм си правил самореклама с цел да накърнявам авторитета и да нанасям морални и материални щети на другите, както в случая направи Дони срещу авторитетните застрахователни компании "ВИС-2" и "СИК".

За никого от шоу-бизнеса в България не е тайна, че двете компании с отворени обятия подпомагат, финансират и спонсорират културни прояви в шоу-бизнеса, естрадата и спорта и предоставят свои бази /зали, ресторанти, дискотеки и нощни барове/ за развитие на изкуството. Няма естраден певец, певица или състав, включително и Дони, които да не са яли "хляб" от двете големи застрахователни компании "ВИС-2" и "СИК". Към фирмите съществуват рекламни, модни и импресарски агенции, които непрекъснато се грижат за издигане нивото и престижа на забавното изкуство в България. Аз, като импресарио от 1992 г., работя в съвместна дейност с тези хора /дори съм създател на фирмения знак на "ВИС-1"/, уважавам ги и съм убеден в честността, точността, коректността и добротата на партньорите ми от двете застрахователни компании "ВИС-2" и "СИК". Никога не съм изпитвал страх от тях и не мога да асимилирам принудителния страх, който Дони натрапва на обществеността ни и я кара да го преодолее чрез фарса палене и гасене на лампи. Според мен и според други хора от шоу-бизнеса той всява изкуствен страх сред хората с цел да си прави самореклама, да се вдига шум около него, да повишава търсенето си и да увеличава цената на хонорара си, която и без това надвишава сумата от 300 000 лв.

Рекламно-импресарската агенция "Росен Николов" не е борческа фирма и с тази декларация не защитавам интересите на застрахователните компании "ВИС-2" и "СИК", а просто искам да се противопоставя на едно несправедливо обвинение, което Дони отправя към тези фирми. Като организатор и спонсор на авторитетните международни турнири по бокс "Странджата" и "Замората" и на първия републикански шампионат по канадска борба, познавам добре психиката на спортистите и смятам, че един естраден певец като Дони не може да бъде съдник за морала на българския спортист. Завършил съм финанси и кредит, застрахователно дело и журналистика и като специалист считам, че "СИК" и "ВИС-2" могат да служат като еталон за коректност и сигурност в застрахователната дейност.

София, 17 април 1996 г.

Росен Николов,

президент на РИА "Росен Николов"

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Бюлетинът е приключен редакционно на 18 април 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова, Тинка Христова, Весела Тодорова
Комплексна обработка: Издателски компле


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!