19 март 1993

София, 19 март 1993 година
        Брой 54 /841/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВЪРШИЛАТА ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Петата национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ потвърди още веднъж надмощието на апаратното мислене и подход в коалицията. Не беше анализиран нито един от проблемите, определящи характера на СДС като широко обществено движение на демократична основа, причините за неговата изолация след победата на изборите на 13 октомври 1991 г., довели и до падането на правителството на Ф. Димитров, неизпълнението на предизборните обещания и липсата на ясна и конкретна програма за връщане на земеделските земи и приватизацията. Щатният апарат на СДС не обели и "зъб" на конференцията за монопола на Националния координационен съвет /НКС/, за разправата му с депутати и с цели организации, изразяващи различни становища от обсебилата ръководството на коалицията групировка, която от месеци насам я тласка към самоунищожаване.

Утвърденото от конференцията становище за незабавни избори означава победа за онези, чийто стремеж е превръщането на СДС в трайна опозиционна сила с ограничено влияние, даваща възможност единствено за социализация на нейните лидери чрез осигурени с популистки лозунги депутатски места.

Съюзът на свободните демократи /ССД/ ОСЪЖДА БЯГСТВОТО ОТ ОТГОВОРНОСТ!

Ако все пак се стигне до нови избори, ние настояваме те да бъдат за ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, което да възстанови ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. Истинската смяна на системата може да се осъществи с цялостната промяна на управлението. Единствено Търновската конституция може да гарантира стабилност, независимост, суверенитет и просперитет на България.

Като главен начин за изразяване на пряка политическа воля на върховния суверен - българския народ, считаме само РЕФЕРЕНДУМА, след съответната поправка в настоящата конституция.

София, 17 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: доц. Ив. Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОСТАВКА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Петата национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/, състояла се на 13 и 14 март 1993 г. отбеляза нов връх в нарастването на политическото напрежение в страната. В приетата от конференцията резолюция се настоява за оставката на законно избрания президент Желю Желев под претекста, че съществува опасност от установяването на негов личен режим. Лансира се тезата, че политическите действия на българския държавен глава водят до разединение на нацията. Развива се добре познатата спирала от обвинения срещу всички, които не са съгласни с политиката на синята коалиция.

Във връзка с това Българският социалдемократически съюз /БСДС/ заявява своята тревога от крайната екстремистка тенденция в СДС, водеща до по-нататъшно съхранение на двуполюсния политически модел, доказал пълната си непригодност за решаването на тежките икономически и социални проблеми у нас.

БСДС протестира срещу опитите да бъдат дестабилизирани национални институции и главно президентската и ги счита за посегателство срещу демократичния процес в страната. Съюзът на демократичните сили окончателно доказа своето разминаване с демократичната кауза. На страната е необходимо създаването на нова некомунистическа демократична сила, която да възпре антидемократичните попълзновения с оглед постигането на користни цели и конюнктурни интереси.

Съдбата на България не може да бъде играчка в ръцете на безотговорни хора и политически сили!

София, 16 март 1993 г.


        за БСДП: Петър Дертлиев

за БРСДП: Манол Димитров

за АСО /н/: Манол Манолов

за СДК "Европа": Румен Георгиев

за МСС "Вили Брандт": Нина Ангелова

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Петата национална конференция на Съюза на демократичните сили се очакваше с оправдан интерес и внимание като широк форум по проблемите на прехода на обществото и държавата към демократично управление и пазарна икономика.

Приетата от конференцията резолюция, обаче в отделни свои части буди недоумение и основателна тревога с ярко изразения конфронтационен дух, насочен срещу демократично избрани институции като правителство, Президентство и Народно събрание.

Необосновани са хвърлените с лека ръка твърдения за нарушаване на конституционни правомощия от страна на президента. Искането за неговата оставка е несъстоятелно не само от гледище на правото, а и с недоказаните обвинения, че неговите действия увеличават противопоставянето и разединяват нацията противно на конституционно определения му дълг.

Многократно сме заявявали и ще заявим отново своето становище, че демокрацията не е и не може да бъде етикет или привилегия на една партия или коалиция. Тя не бива да разделя, а трябва да обединява хората в подкрепа на конституционализма и разбирателството по особено важни за обществото проблеми. Днес не конфронтацията, а толерантността е необходима на нацията, за да се потърси широка обществена подкрепа на реформата.

София, 17 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Изпълнителното бюро на Демократичния съюз на жените остро възразява срещу решенинето на правителството за отмяна на наредба N.15 за безплатните лекарства и лекарствени средства и изменението в Правилника за социално подпомагане.

Ние считаме, че:

1. Определеният базов минимален доход 600 лв не е реален и не се базира на съществуващите методи за изчислението му.

В подкрепа на това разчетите, които ние сме направили, сочат, че само за храна по цени от март 1993 г. за дете от 1 до 3-годишна възраст са необходими 650 лв месечно, а за дете от 3 до 6-годишна възраст - 858 лева.

2. Честотата на заболяванията сред децата до 3-годишна възраст е с 4 пъти по-голяма от тази при децата на 13-15 години, което реално поставя младите семейства /които са повечето безработни/ в позиция на хора, които по неволя да не могат да излекуват децата си поради липса на средства.

3. Само 1/3 от българските деца през последната година се хранят пълноценно, в резултат на което се удвоиха, а някъде и утроиха стомашно-чревните, инфекциозните и други заболявания.

4. Изследванията сочат и системно недохранване на бременните жени и зачестяване на заболеваемостта сред тях.

Тези и още много подобни реално съществуващи тъжни и много тревожни факти говорят, че решението на правителството ще засегне преди всичко децата и младите семейства. На какво тогава ще се крепи българската нация?

И вместо политици и държавници да прецизират или в най-добрия случай да не отменят съществуващи социални преференции, вместо да се отчете и изчисли, че за хронично болните деца след година-две ще са необходими повече лекарства и повече отпуски за майките и повече разходи на бюджета, тръгват по пътя на най-лесното и само на пръв поглед "ефективно" решение.

Настояваме правителството отново да разгледа и прецизира Наредбата и да не забравя поговорката, че "кон за кокошка" не се разменя!

София, 18 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА С ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Днес, 17 март 1993 г. се състоя среща между ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и парламентарната група на Движението за права и свободи /ДПС/. В центъра на обсъждането е бил въпросът за съвместни инициативи за изграждане на регионални програми по заетостта в етническите райони и кредитирането им.

Вторият кръг разглеждани въпроси е бил свързан със законодателната дейност на парламента, ускоряване на данъчните и социалните закони и обсъждане в Народното събрание /НС/ на проект, изготвен с участие на експерти от КНСБ за колективно кредитиране в процеса на приватизацията.

КНСБ отново е изразила загриженост от честите и необосновани смени на стопански ръководители, което създава напрежение и до голяма степен парализира икономиката.

Мнението на двете ръководства по обсъдения кръг въпроси съвпада.

София, 17 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ И НА ЗАНАЯТЧИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ И НА ЗАНАЯТЧИИТЕ В БЪЛГАРИЯ посреща с тревога реставрацията на БКП и връщането на кадрите от репресивния комунистически апарат. Безпокои ни нощната шетня на старите ченгета, които ходят по селата, за да сплашват собствениците на земя да се отказват от нея в полза на Орсовите ТКЗС-та.

Безпокои ни предложението на БСП за промяна на Закона за земята /ЗСПЗЗ/ в тези му части, които облагодетелстват само номенклатурата на БСП и са в ущърб на собствениците на земя, а именно:

- иска се промяна на чл.5, с което да се налагат санкции на собствениците на земя, ако не се обработва в продължение на две години с 25 процента от пазарната цена на земята. Това е истинско наказание на наказаните по време на комунистическата колективизация, на които са отнети инвентарът и добитъкът и в момента нямат с какво да си обработват земята;

- иска се промяна на чл.12, ал.2, с което да бъдат облагодетелствани оземлените през 1946 година, които не са платили нито лев за тази земя, а сега искат да я узаконят като собственост;

- иска се промяна на чл. 17, ал.З, с което "земеразделянето да се съобразява с желанието на лицата, обединени в кооперации и дружества", без да се държи сметка за интересите на частните земеделски стопани;

- иска се промяна на чл.17, ал.5, с което кооперациите и дружествата да бъдат въведени общо във владение от Поземлената комисия, като се запазват съществуващите масиви /блокове/.

А къде ще бъдат имотите на частните земеделски стопани, се знае и се помни от времето на комунистическата колективизация;

иска се отмяна на параграф 4 и въвеждане на нов параграф 4, с който граждани, придобили земя с разни постановления, са длъжни да придобият собственост върху тази земя;

иска се отмяна на параграф 13, с което да се закрият ликвидационните съвети, като на тяхно място се "изберат" с обикновено мнозинство "Земеделски управи", които да имат право да вземат решения по всички въпроси, свързани с дейността и ликвидацията на организацията /ТКЗС/ и да определят дяловото участие в имуществото;

- иска се кметът на селището да свиква общото събрание на правоимащите на дялове.

Преди 48 години комунистическата власт отне земята, инвентара и добитъка ни, унищожи документите за земята и имуществото ни и ни прокуди от домовете ни. Те унищожиха лозята и овощните ни градини, а сега искат да се плаща, когато трябва да ни ги върнат.

Ползваха земята ни близо половин век безвъзмездно, а сега ни я връщат с дългове. Парите, придобити от нашите имоти, сега ни ги предлагат под форма на кредит с 60 на сто, 70 на сто лихва, за да ни ползват като техни аргати.

Разпродадоха земеделската техника на безценица по за 100-200 лева за трактор на свои съпартийци, а сега ни искат по 200 лева на декар за оран.

Ние решително се противопоставяме на втора промяна от това Народно събрание на Закона за земята и твърдо настояваме за разпускане на Народното събрание и за провеждане на нови избори. Законът за земята може да бъде променен само от Народно събрание, в което има представители на земеделските стопани.

Вместо втора промяна на ЗСПЗЗ ние настояваме в пленарната зала да влезе законът за горите, който да върне горите на частните собственици и общините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Хорозов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.


Надеждите на целия български народ, че комунизмът си отива, бяха помрачени с идването на правителството на професор Беров. Забелязват се тенденции за реставрации на комунизма.

Окръжното настоятелство в Пловдив счита, че единственият правилен път за възраждане на българското земеделие е връщането на земята на нейните собственици в РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, а не в комунистическата уловка "идеални граници" в новоучредените ТКЗС-та, където стопанинът на земята отново ще е крепостник.

В това отношение окръжното настоятелство подкрепя изявленията на господин президента на републиката в речта му на 3 март 1993 г., че аграрната реформа трябва да приключи с връщането на земята в реални граници.

За тази цел ние настояваме да се ускори работата на поземлените комисии и ликвидационните съвети до пълното ликвидиране на ТКЗС съгласно закона.

Народното събрание не отразява реалното съотношение на политическия живот в страната ни и затова се обявяваме за предсрочни парламентарни избори.

Пловдив, 16 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" И ПРЕДАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Във връзка с публикации във в. "Демокрация" и едно предаване по Първи канал на Българската национална телевизия от 7 март 1993 г., излъчено по времето на предишното й ръководство, Българска офицерска легия /БОЛ/ "Раковски" дължи да заяви отново, че тя като организация на офицерите от Министерството на отбраната /МО/ и от Министерството на вътрешните работи /МВР/ държи за спазването на Конституцията и за уважение на националните символи.


Независимо от това, че по посочения проблем не всичко е уредено законно, по силата на чл.5, ал.2 и 4 от конституцията всички действия, насочени срещу конституционния ред и националните символи на България, представляват престъпление срещу обществения ред. Тъкмо заради това ние заявихме и заявяваме, че действаме и съдействаме чрез числения си състав за спазване на конституционния ред в страната.

Всяко друго тълкуване на нашата Прокламация е недостойна политическа игра, срещу която легията ще реагира.

София, 16.03.1993

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ":
        Майор Гочев

КОНФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР: Шопов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ВМРО В РАЙОНА НА ЧЕЧ И РОДОПСКИЯ ДЯЛ НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПО ПОВОД НА ОПИТИ ЗА ТУРЦИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.


Разтревожени и в резултат на последните негативни събития, излизаме с настоящата декларация с цел да ги пресечем и да ги направим достояние не само на местната общественост, но и на цялото българско общество. Конкретно за събитията - през изминалата седмица лидери на Движението за права и свободи /ДПС/, вбесени от факта, че много хора от района запазват българските си имена, отново оказват натиск върху тях в съответствие с идеите си и главно, за да ги турцизират. Ярко изразено е това в село Кочан, където населението е прогресивно и представителите на по-голямата част от интелигенцията не желаят турски имена и турски език. Емисари като общинския кмет Юсуф Джуджо, ексдепутата Шекир Поюков, кмета на село Кочан Красимир Башнаков, секретаря на кметството Сузана Заимова начело с ходжата на селото използват джамията за политически цели, като тръбят, че ако в определен срок, до 19 март 1993 г., имената не бъдат сменени, след това таксите за същата процедура ще струват от 5000 до 10 000 лева. Пак груба машинация с многострадално българомохамеданско население. Какво да се каже за обърканите хора, които се чувстват българи, но под натиска на отровената среда се колебаят и не знаят какъв път да поемат? Спечелване за интересите на ДПС - това е главната цел на хора с турско самосъзнание, облечени в българска държавна власт, което им позволява да си "разиграват коня" както си искат. Заставаме против техните противонационални интереси и действия, чрез които те за сетен път доказват, че не са достойни за доверието на местното население, което, оставено в техни ръце, ще се превърне в турско.

НАШИЯТ ГЛАС Е: КАТЕГОРИЧНО ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА КМЕТА НА
ОБЩИНА САТОВЧА ЮСУФ ДЖУДЖО И КМЕТА НА СЕЛО ВЪЛКОСЕЛ НЮХ ВЕЛИ!

Не на турската пропаганда в ЧЕЧ!

Не на превръщането на местното българомохамеданско население в турско!

Не на елементи, дърпащи конците на подли и задкулисни игри в разрез с интересите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

София, 7 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РОМА" ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОБЛЕМИ НА ЦИГАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. Документът е предоставен от архива на организацията.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка със създалата се в страната обстановка Демократичен съюз "Рома" отчита, че значително се е увеличил броят на извършителите на престъпни действия и сред рома.

Това обаче в никакъв случай не дава право на служители от Вашето министерство да действат противозаконно.

Недопустимо е полицаи да влизат в цигански квартали, да правят импровизирани хайки, да бият и тормозят мирни граждани. Имаме информация, че в градовете Хасково, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Шумен и др. без някаква причина Ваши служители бият жестоко граждани от цигански произход. Дори понякога полицаите са в нетрезво състояние. Във Варна полицаи, облечени в цивилно облекло, предизвикват скандал и нанасят побой на цигани. В Шумен пред Работната група по обединяването на рома и пред кореспондент на в. "24 часа" рома разказаха многобройни случаи на нанесен им от полицаи побой. Показано беше и 14-годишно дете, нашарено от палки на уж случайни граждани. Напоследък се забелязва отношение, което може да се квалифицира като предизвикателно от страна на полицията към нашето население.

Информационните средства се надпреварват да изтъкват само негативните прояви на ромите, "джипситата", "мургавите", може би незаконно пребиваващи на тази земя?!

Само с няколко реда се спомена за незаконните нападения над наши квартали от полиция и други граждани от неромски произход. Вие знаете за изгорените 17 къщи в село Подем, Плевенско, и за срамното обезщетение от по 50 лв. на семейство. Трагичното в този случай е, че в тези къщи са изгорели една старица и едно дете.

Господин министър, това е геноцид, закрилян от отговорни държавни институции.

Появиха се съобщения за създаване на расистка терористична организация от типа на ку-клукс-клан. Целта на тази организация е саморазправа с циганите, които отстояват своите права. Това неминуемо води до засилване на междуетническото напрежение.

Демократичен съюз "Рома" протестира и настоява да се спрат тези престъпни деяния.

Ромите са нежелани в частни и в държавни предприятия, нямат собствена земя за обработване, преследват ги, ако се занимават с търговска дейност или не се подчиняват на прищевките на самозабравили се служители.

Гореописаните случаи са само част от некоректното отношение към ромите.

Нашият народ е в опасност! Демокрацията е в опасност!

Господин министър, ръководството на Демократичен съюз "Рома” най-настоятелно Ви моли да се вземат спешни мерки за пресичане на тези престъпни действия. Полицаите, които много добре знаят задълженията на гражданите, да спазват и своите, защото последиците могат да бъдат трагични.

Сливен, 30 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Чапразов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Г-Н ФИЛИП ДИМИТРОВ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА /13 И 14 МАРТ 1993 Г./.


Вероятно обект на обсъждане ще бъде отношението и към някои по-малки формации като формацията Християн-аграрна партия на г-н Иван Глушков. И ще бъде интересно да се види какво е становището на различните структури в страната по този въпрос. Естествено, не може да не бъде коментирано и отношението към Българския земеделски народен съюз със секретар г-жа Анастасия Мозер - една организация, с която ние бихме могли да търсим толерантно сътрудничество в една евентуална предизборна кампания, и разбира се, възможността след изборните резултати да се огледаме и да търсим още по-интензивни форми на сътрудничество, нещо, което - и тук отново ще трябва да чуем гласовете на различните организации в страната - нещо, което би могло да бъде обсъждано и би могло да бъде възможно също така и по отношение на Българския бизнес блок на Жорж Ганчев.

Въпросът, който се поставя в момента обаче, след като ние решим и обсъдим тези теми във връзка със съюзниците, е въпросът за ситуацията вътре в Съюза на демократичните сили.

Трябва да признаем, че структурите на СДС претърпяха различни ферментации в последната година и половина. Естествено беше да настъпи един процес на промени в тях, като се има предвид, че много хора навлязоха в органите на местното самоуправление и в изпълнителната власт. Всичко това доведе най-малкото до няколко резултата. Единият от тях беше свързан с появата на нови хора в тези ръководни структури на Съюза на демократичните сили. И това е едно положително явление. Другото, което е свързано с известни проблеми, беше възникването на известни конкуренции и конфликти между тези структури: от една страна - структурите на властта, и от друга страна - партийните структури.

Очевидно е, че на места тези проблеми бяха решени успешно и по начин благоприятен за Съюза на демократичните сили. Трябва да отбележа, че на места обаче това не беше така и вероятно един от обектите на обсъждане на конференцията би могъл да бъде без съмнение и начинът, по който могат да бъдат решавани тези проблеми.

Направиха впечатление обаче две неща, които според мен са проблематични. Те са свързани с отношението на партиите в смисъл на техните централни ръководства и на техните местни структури. Оказа се, че невинаги проводимостта на информацията между централните ръководства и местните структури е добра и че не винаги има контрол от страна на централните ръководства върху местните структури. От друга страна, оказа се, че в много случаи местните структури се виждат в невъзможност да провокират определен вид решения или дори само обсъждания в централните структури. Всичко това очевидно е проблем, който партиите трябва да решат.

Струва ми се, че дискусиите, които бяха проведени в последно време, показаха жизнеспособността на коалиционния принцип и обстоятелството, че в крайна сметка при всички укори, които биха могли да бъдат отправени към него, при всички несъвършенства, които той носи, и при всички трудности, които той създава при пряката работа на Съюза на демократичните сили, реалистичният принцип на действие на СДС е именно този. Но от друга страна, това неизбежно би поставило въпроси, които имат чисто практически характер и до които ние неизбежно ще стигнем, ако започнем да анализираме това, което става на различните места.

Например това са въпросите, свързани с така наречените клубове на симпатизантите на Съюза на демократичните сили. Както знаете, според статута те са допустими само в такива под ранга на община места, където няма други организации. Очевидно е и практиката показа, че на тези места, където няма партийни организации, подобни структури биха могли да функционират дори и в общински център. Такива места са може би две, три или пет най-много в страната. Но такава възможност съществува.

Друг един проблем е проблемът, свързан с приемането на нови организации в съществуващите координационни съвети. Не е тайна за никого, че на различни места в страната бяха създавани организации на различни партии, които всъщност се създаваха с цел промяна на балансите вътре в самия местен координационен съвет. Това предизвикваше естествената реакция на опитите на местните координационни съвети да възпрат такива структури и естествено, изискването от централните ръководства на партиите да ги подкрепят или не. Трябва да се признае, че в огромния брой случаи партиите, изхождайки от своите нужди и от своя интерес, биха били готови да подкрепят влизането на едни такива структури. Бих могъл да цитирам поне 10 места в страната, където такъв проблем съществува.

Вероятно при обсъжданията би било интересно да се мисли върху възможността подобни конфликти да могат по някакъв начин да бъдат арбитрирани. Вероятно на ниво Национален координационен съвет те не са чак толкова чести в цялата страна, но така или иначе, за да може наистина да се помогне да се избегне съдаването на структури, които всъщност са фалшиви и които без практически знанието или разбирането на централните ръководства биха могли да бъдат носители на тези, нямащи нищо общо с това, което СДС представлява.

Но всички тези въпроси са въпроси, които така или иначе ще бъдат обект на коментар в процеса на обсъждането на подготовката на организацията и на нейната ефикасност за бъдещи избори.

Аз може би си позволих по този начин да предизвестя нещо, което съм убеден, че ние ще констатираме, а именно - че няма друг начин, по който Съюзът на демократичните сили да се върне към властта, освен по пътя на изборите. Но искам да подчертая, че това само по себе си е нещо, което вече, струва ми се, се разбира от почти всички, макар и да имаше един момент, когато то изглеждаше почти като мръсна дума - това е една неизбежност, която ние трябва реалистично да посрещнем и реалистично да утвърдим.

С това, което се опитах да говоря досега, аз се постарах да изложа така, както аз я виждам, в нейните най-едри щрихи и основни параметри, политиката, която беше водена от Съюза на демократичните сили чрез неговото правителство като администрация, като дейност, като резултати, и от Националния координационен съвет, особено в онези критични моменти след започването на атаката срещу правителството и въобще срещу управлението на СДС.

Тази политика - нека да не крием това - беше въпрос на спорове, беше въпрос дори на нападки. Струва ми се, че времето успя да разсее много илюзии, много наивни хипотези, много може би добросъвестни резултати на това да мислиш онова, което ти се иска.

Така или иначе, макар и да си давам сметка, че в основната си част тази политика вероятно ще бъде приета от всички нас, аз мисля, че една уважаваща себе си конференция не може да не се произнесе по този въпрос. И затова считам, че най-уместното нещо би било накрая на конференцията, когато тя оформя своите заключителни документи, националната конференция да определи със своя глас и това - приемлива ли е била тази политика, уместна ли е била тя в своите едри щрихи, е ли това политиката, която съответства на принципите и на Програмата на Съюза на демократичните сили.

София, 13 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
19.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова  
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Траянка Каличкова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!