1 ноември 1996 г.

01.11.1996

- Искът на БНБ за обявяване в несъстоятелност на 8-те банки е внесен в съда.

- С пристигането на шефа на мисията на МВФ Ан Макгърк стартира поредната мисия на фонда у нас, която има за цел да провери изпълнението на сключеното с МВФ споразумение. При пристигането си тя заявява, че няма да дискутира въвеждането на валутен съвет, а затварянето на губещите предприятия, състоянието на банковата система и хода на приватизацията. Одобрява поискания от БНБ фалит на осемте банки. Според нея корупцията е основният проблем на страната ни.

Тя изразява надежда, че ако преговорите минат добре в края на годината ще има заседание на Борда на директорите на МВФ за отпускане на втория транш за България.

- На редовната си месечна пресконференция Благовест Сендов съобщава, че парламентът е приел през октомври 11 законопроекта, а 22 са били разгледани на първо четене. Като нови и особено важни сред гласуваните той посочва тези за стоковите борси и тържищата, за държавната банка за инвестиции и развитие, за народните читалища.

- Министърът на вътрешните работи на Индия Индражит Гупта поканва от името на министър-председателя на републиката премиера Виденов на посещение на високо равнище догодина в Индия.