20 февруари 1996


София, 20 февруари 1996 година
Брой 36 /1591/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ГЛАСУВАНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 17 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.

 

1. Като има предвид важността на въпроса и опасността от вземане на прибързани решение, Социалдемократическата партия /СДП/ се въздържа на този етап да издига или подкрепя кандидатура за президент на Република България.

2. СДП ще подкрепи национално значима кандидатура, приемлива за мнозинството от избирателите на СДС.

3. СДП не приема Желю Желев да бъде кандидат на СДС за президент на Република България.

4. СДП ще предложи на Националния координационен съвет на СДС VIII-та Национална конференция на коалицията да бъде отложена за м. юни 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК НА СДП: Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - 1896 Г. ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНО РЕШЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ /17 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ./.


На извънредно заседание на Националния съвет на Демократическата партия - 1896 г., проведено на 17 февруари 1996 г. при дневен ред с точка единствена Обсъждане и издигане на кандидати за президент на Република България съобразно приетите от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили технология и срокове, след станалите разисквания и проведено гласуване се взе следното решение:

Демократическа партия - 1896 не издига свой кандидат за президент на Република България.

Съветът не е обсъждал кандидатури за президент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Райчевски

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ФРАКЦИЯ В АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ИДЕЙНОТО И ОРГАНИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО НА ПАРТИЯТА, ПРИЕТА НА 10 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В ПЕРНИК.


Фракция в Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ "Социаллиберална позиция" се създава с цел съхраняване на социаллибералната идея и на политическата линия на АСП. Конкретен повод за учредяването й са резултатите от последното Национално съвещание на координаторите, проведено на 13 януари 1996 г. в София. На него неочаквано, в противоречие с изказаните в дискусията мнения, бе прокарана конюнктурна тенденция, чужда на партията и практически целяща облагодетелстване на определен тесен кръг партиен елит. Кръг, опитващ се да хвърли партията в лапите на управляващата политическа сила, която очевидно е особено склонна към вътрешно- и външнополитически авантюри. Всичко това води до неизбежна загуба на собствена физиономия и към пагубно люшкане в политическото пространство.

Ето защо смятаме, че е наложително провеждането на вътрешнопартийна дискусия и извънреден конгрес, в резултат на които да бъде изработена платформа на АСП, засягаща както икономико-политическите проблеми на българското общество, така и стратегията ни в избора на партньори при решаването им. Само така партията ще намери определящо място в политическия живот на страната. АСП притежава необходимия интелектуален и организационен пртснциал за катализиране на обществено-икономическите процеси в изпадналата в дълбока криза България и трябва безусловно да открие верния начин за неговото реализиране.

Фракцията ще работи за идейно и организационно единство на партията. Затова не приемаме фактите на налагане на лични интереси от страна на част от ръководството на партията, на изолиране както на огромната маса наши съпартийци, така и на самата АСП от политическия живот.

"Социаллиберална позиция" призовава членовете на АСП към разумно осмисляне на политическите процеси, намиране на безпогрешни социаллиберални решения и действия. Изразяваме увереност, че ако това може да стане, всички наши единомишленици отново ще намерят своя път към АСП.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "НЕ МОЖЕМ ДА СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ СПОРА ЗА ИМЕТО НА МАКЕДОНИЯ" НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПРИ МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Използвайки силови методи чрез налагане на икономическа блокада, Гърция принуди Република Македония да се откаже от националните си символи.

Но спорът не приключи с това. Остава да се решава въпросът за името на Република Македония, което гръцката страна желае да се промени или видоизмени. Предлагат се различни варианти, които засега македонската страна не приема. Но докога?

Република България призна Република Македония под това название на 15 януари 1992 г., показвайки на света нова, независима външна политика.

Република България заяви ясно и твърдо, че няма териториални претенции и признава суверенитета на Република Македония въпреки трудностите, произтичащи от историческия факт, че населението във Вардарска и Егейска Македония има българска етническа принадлежност, неизявена и затихваща през последните десетилетия поради пълното лишаване на това население от всякакви граждански и политически права.

Сега, когато се поставя под въпрос името на Република Македония, против националните ни интереси е пасивността и безразличието към този спор.

Националните интереси на Република България диктуват да се защити името Македония, защото заличаването на това име ще означава заличаване на страници от историята на България.

Македония е свързана духовно и кръвно с българската народност.

Българското възраждане започва от Македония. Там се раждат възрожденци, културни дейци, революционери, отдали живота си за България и за българщината. От 1912 до 1918 г. българският народ води освободителни войни, в които падат хиляди жертви за освобождаването на Македония от османско, сръбско и гръцко робство.

Името Македония е много скъпо за нас, българите, и е неразривно свързано с историята на България, за да позволим то да бъде заличено.

София, 19 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКПД "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ": Георги Пашков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА МЮСЮЛМАНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,

С писмо до Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет под Нр 281 от м. февруари 1996 г. т. нар. "председател" на Висшия духовен съвет на мюсюлманите в Република България, който се приема за легитимен от правителството, моли да се обявят за почивни дни мюсюлманските празници Рамазан-Байрям 22-23 февруари 1996 г. и Курбан-Байрям 2-3 май 1996 г.

На базата на това писмо Министерският съвет издава Решение Нр 67 от 12 февруари 1996 г. и обявява същите дати за почивни дни по смисъла на чл. 173. ал. 2 от Кодекса на труда.

Поздравяваме това решение на правителството, но какво да кажем за компетентността на "многоуважавания" доктор на богословските науки г-н Недим Генджев, който не знае датите на религиозните празници на мюсюлманите и с това подвежда правителствените институции и вярващите в Аллах.

Действителните дати за тези празници съответно са: 20-22 февруари 1996 г. за Рамазан-Байрям и 28 април - 1 май 1996 г. за Курбан-Байрям.

Аллах да е в помощ на мюсюлманите в Република България, щом религиозните дела са оставени в такива некомпетентни ръце.

София, 16 февруари 1996 г.

СЕКРЕТАР НА ПГ НА ДПС: Кемал Еюп

/Пресслужба "Куриер”/


12.30.00
20.02.1996 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Лилия Томова
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!