20 август 1996


София, 20 август 1996 година
Брой 105 (1660)


София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВЗЕТО НА 7 АВГУСТ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ, ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС НА 24 АВГУСТ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ


В заседанието си на 7 август /сряда/ Постоянното присъствие реши да свика извънредно заседание на Управителния съвет на 24 август - събота, в зала "Тържествена" на Съюзния дом, ул. "Врабча" 1.

Заседанието ще започне в 10 часа сутринта със следния проектодневен ред:

1. Организационно състояние.

2. Насрочване на редовния XXX конгрес.

3. Информация и решение по предизборната кампания.

4. Разни.

Присъствието на членовете на Управителния съвет е задължително.

София, 7 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ОТ 30 ЮЛИ 1996 ГОДИНА КЪМ ОКРЪЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЗНС ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ


УВАЖАЕМИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

На 20 юли 1996 г. /събота/ в Съюзния дом на ул. "Врабча" 1 в София се събират група лица от няколко окръжни организации, но неупълномощени от тях, и зад гърба на Постоянното присъствие /ПП/ и Управителния съвет /УС/ на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ взимат "решение" за "свикване на извънреден XXX конгрес на БЗНС" на 21 и 22 септември 1996 г. Същите лица "приемат" и "документи", в които мотивират свикването на "извънредния конгрес", а така също "създават" и някакъв "инициативен съвет" по организацията му. Работата на това "съвещание" и неговите "документи" са отпечатани на три страници във вестника на Софийската градска организация "Земеделско слово". За това "съвещание" и неговите "решения" е била подадена информация и на вестник "Труд", който оповести на българската общественост, че БЗНС "свиквал извънреден конгрес". На 29.07.1996 г. от сградата на Народното събрание г-н Яне Янев и г-н Димитър Чукарски, помощник на главния секретар, изпращат до всички окръжни организации на БЗНС в страната инструкции за провеждането на "извънреден конгрес".

ПП на БЗНС заявява: започнатата инициатива е открита и нагла провокация срещу единството на БЗНС, постигнато на обединителния възстановителен конгрес на 7 и 8 ноември 1992 г. с толкова труд.

ПП на БЗНС в най-скоро време ще свика извънредно заседание на УС за обсъждане на създалото се положение.

ПП е убедено, че сдружените земеделци ще пресекат решително намеренията и действията на новите пенчевци и чакъровци.

На никого, който и да е той в БЗНС, няма да бъде позволено да разбива съюзното единство и да проваля президентската предизборна кампания на опозицията и нашия кандидат за вицепрезидент г-н Тодор Кавалджиев.

София, 30 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ "ДЕМАГОГИЯ ИЛИ ЦИНИЗЪМ" ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ


Предстоят президентски избори. Предстои президентски маратон. Съмнителни субекти пак започват надбягване, надлъгване. Пак започвате комбинации, партийни пазарлъци - афиши се лепят, китарите дрънчат. Единствено обаче червените централи неясно си мълчат, старателно подготвили достатъчно актьори, че пак да победят. Съзнавам го и приемам планираното им предизвикателство Беззаконието да бъде закон. Учудва ме само защо Конституционният съд и прокуратурата в лицето на г-н Татарчев си затварят очите и мълчат!? Дали и там не звучи мелодия танго? В какъв ред, например, биха вкарали този предизборен карнавал, неспазвайки конституционните изисквания това да започне според Закона за политическите партии /ЗПП/, след официалното обявяване на кампанията за открита? Това, според нас, е криминално политическо смехотворение. Но нещата не спират до тук. Така наречените парламентарни сили като октопод са стиснали в обятията си извънпарламентарната опозиция, че тя да няма право и да диша. Защо? Страхуват се, че тя ще каже истината! И тогава брак, и спомен лош, и лоша бъднина. Преходно е времето, другари, там прекръстени в господа! Преходна е и славата и тъмните дела! А после мрак!...

Не, не казвам край - на сцената ви слагам актьорите, позьорите, защо ли не и клакьорите! Тази топка, там в парламента, която си подхвърляте, предварително е определено в коя врата да влезе. За нас това е пределно ясно. Пределно ясен е и произходът на средствата, с които разполагате, и мъката народна, с която се гаврите. Демокрация, нали? - Плебеи, "аристокрация"! И Мозер там, за кой ли пореден път, издигна бариера за право участие, но само с депозит от 250 000 лева. А Савов си мълчи, и всички си мълчат, че девствената мисъл на "девствения" ум е мисъл без умисъл в безправния режим...

За вас, "големи", това не е проблем, нали? И банките са ваши, бюджетът си е ваш, и стройни пирамиди, нестройни пипала - на тъмното другари, на яве господа!...

Ще дойде Видовден, дори и да съм сам, ще бъда пак с народа в моя светъл храм - България!

Вървете си сега по своя гладък път! Безпътие ви чака - такъв ви е умът! "Ей ръчички, ей ги две, ти ви служат най-добре"! Само не зная усмивките, които раздавате, дали няма да деформират още по-неприятно големите ви устица. Ах, колко сте добрички?...

Децата ни са бледи, бащите ни без дъх, жените ни - студени до старец съкрушен, че тръгнал е да рови боклука уморен...

Простете ми за тази дързост. Не очаквам да ме чуят там, където са без срам - на вилите разкоша, на банките парите, на многостранните властта....

Ще дойде Видовден!...

София, 19 август 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БРОЙ 82 ОТ 4 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА; ИЗМЕНЕНИЯ - БРОЙ 98 ОТ 28 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА, БРОЙ 44 ОТ 21 МАЙ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до председателя на Централната избирателна комисия, до главния прокурор на Република България и до средства за масова информация.


Секретариатът на Централния комитет /ЦК/ на Българската комунистическа партия /БКП/ чрез настоящия протест уведомява Централна избирателна комисия /ЦИК/, а чрез БТА протестира и довежда до знанието на всички средства за масово осведомяване и на обществеността, че Българската социалистическа партия /БСП/, Съюзът на демократичните сили /СДС/, Българският бизнес блок /БББ/ нарушават Закона за избиране на президент и вицепрезидент, обнародван в "Държавен вестник"; брой 82 от 4 октомври 1991 г. изм., бр. 93 от ноември 1991 г., бр.44 от 21 май 1996 г. В член 10 е записано: "Предизборната кампания се открива от деня на обнародването на имената на кандидатите в "Държавен вестник" и приключва 24 часа преди изборния ден".

Кога започна президентската надпревара и агитация от БСП, СДС и БББ. Тя започна далеч преди да е назначена ЦИК. Вече грубо се нарушава Избирателният закон и срокът за началото на избирателната кампания вече повече от половин година се нарушава. Всяка вечер се дават репортажи по БНТ и всеки ден се излъчват такива по БНР, без реакция на ЦИК и на Главния прокурор на Република България. Георги Пирински, сменил името си на Жорж Ганчев, почти всяка вечер дава изявления по БНТ, без да има право да се кандидатира за президент, тъй като 1991 г. той излъга ЦИК, че е български гражданин, което не е било вярно. Именно затова той беше касиран като народен представител от Конституционния съд /КС/ в 37-то Народно събрание.

Излагайки горното, най-учтиво моля председателя на ЦИК и главния прокурор на Република България да бъдат за спазване на законите, в това число и на избирателния закон, а на нарушителите да бъдат наложени най-сериозни наказания, в това число на ръководствата на БНТ и БНР.

София, 14 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО ПОВОД ГИБЕЛТА НА ТУРСКИ ЗАТВОРНИЦИ, ПОЧИНАЛИ СЛЕД 69-ДНЕВНА ГЛАДНА СТАЧКА, ОБЯВЕНА В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ НАРУШАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В ТУРСКИТЕ ЗАТВОРИ. Документът е адресиран до президента на Република Турция, до правителството на Република Турция и до български средства за масова информация.


ГОСПОДА,

На своето заседание на 28-29 юли 1996 г. Секретариатът на Изпълнителния комитет /ИК/ на Новия комунистически интернационал /НКИ/ обсъди информацията за гибелта на турски затворници, починали от глад след 69-дневна гладна стачка, обявена в знак на нарушение на човешките права в турските затвори. По наши сведения мнозинството участници в стачката са турски прогресивни политически дейци.

Ако при обявяването на стачката някой се е съмнявал в това, че в турските затвори са нарушени правата на човека, то сега, след гибелта на 11-те затворници, това нарушение става очевидно.

Лицата, лишени от граждански права, не могат да бъдат лишени от човешки права! Всеки нарушител на Хартата за правата на човека се смята от международното право за престъпник и следва да бъде съден от международен съд!

Гибелта на турските затворници не е единственият прецедент за нарушение на правата на човека в Република Турция. Правата на човека системно се нарушават спрямо турските граждани от кюрдски произход, които ежедневно дават жертви. Правата на човека системно се нарушават спрямо огромни маси бедстващо турско население. По всичко се вижда, че президентът и правителството на Република Турция са далеч от мисълта не само да спазват правата на човека, но и да следват идеите на великия син на турския народ Кемал Ататюрк.

Господин президент!

Господин премиер!

Време е да се опомните!

Време е да забележите, че достойният турски народ се състои от човешки същества, които имат своите човешки права!

Време е да осъзнаете, че вие управлявате не Турската империя на всеобщото безправие от средата на XIX век, а Република Турция в края на XX век!

Секретариатът на ИК на НКИ настоява:

1. Да се възстановят правата на човека в Турция!

2. Да се удовлетворят незабавно исканията на стачкуващите турски затворници!

3. Да се вземат екстрени мерки, за да се предотврати гибелта и на други турски затворници, участващи в гладната стачка!

София, 29 юли 1996 г.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ИК НА НКИ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД ПРИЕТИЯ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Приемането от комунистическото, на Българската социалистическа партия, /БСП/ мнозинство в Народното събрание /НС/ на нов герб на България е национално предателство.

Започнатото разрушаване на българската държавност след 1944 год. след този акт навлиза в крайна фаза. Унищожена е българската държавност чрез подмяна на конституцията, герба, националния химн, което води до загуба на същността и независимостта на България!

Жан Виденов и компания, както и подставените от комунистите лица сред десницата, предадоха Отечеството и го лишиха от суверенитет!

Като прибавим тоталния геноцид, пълната разруха, безогледната престъпност, всеобщата корупция и непредвидимото бъдеще, приканваме всичките българи към масова съпротива!

Народът има всичките права да потърси най-сурова отговорност на горепосочените бандити, както и да използва всички средства за защита на свободата и суверенитета на род и Родина!

Остава една възможност за цивилно излизане от колапса - влизане в сила де факто на Търновската конституция и поемане на държавно-конституционните правомощия от цар Симеон Втори!

Да живее България!

Бог да пази Царя и България!

София, 28 юли 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ":

Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КЛУБА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ДО КМЕТА НА СОфИЯ СТЕфАН СОфИЯНСКИ И КМЕТА НА РАЙОН "ТРИАДИЦА" В СТОЛИЦАТА ПО ВЪПРОСА ЗА БЕЗПРИЗОРНИТЕ КУЧЕТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В района "Триадица" и в цяла София е налице сериозна кучешка напаст. Опасността от възникване на болести /бяс и др./ по тях и хората е голяма. Софиянци поддържат безпризорни и лошо стопанисвани кучета. Властите вероятно знаят за положението. Кучетата от верни пазачи на хората и стопанството, но сега огладнели, озверени и окраставели, вече застрашават гражданите. По цели глутници се движат, замърсяват, ръмжат и лаят по всяко време и по всички места в града. В жк "Емил Марков" пред бл. 237, вх. 4 една кучка е ухапала повече от 10 души. И не само там. Кучетата усложняват и заплашват и без това неспокойния живот на обедняващите граждани.

Мерки за защита от тях няма.

Обръщаме се към Вас с молба, като органи на местната държавна власт, да намалите /ограничите/ кучешкия терор над хората.

София, юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВАДЕСЕТ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОКОЛО ДУХОВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПРИЕТА НА СЕМИНАР ПОД ЕГИДАТА НА КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА В КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ НА 21-23 ЮНИ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


На семинар на тема "Младежта и сектите в България", проведен на 21-23 юни 1996 година в Клисурския манастир "Св. св. Кирил и Методий", Видинска епархия, под егидата на Комитета за младежта и децата и с благословението на Българската православна църква чрез Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Дометиан, ние младежките организации, участници в семинара независимо от своите различни политически възгледи, се обединихме:

- За утвърждаване на изконните български добродетели и вяра;

- За единна и неделима Българска православна църква;

- За приемане на нов Закон за вероизповеданията;

- За единни и общи действия на всички държавни и обществени институции и организации за ограничаване в законов и обществен смисъл на вредното и пагубно влияние на различните секти върху младите хора в нашето Отечество!

Ние, младежките организации, участници в семинара "Младежта и сектите в България", ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА СЕ ОБЕДИНИМ ОКОЛО БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ, ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕМ ДНЕС И В БЪДНИНИ!!!

Декларацията е отворена за всички останали младежки организации, неприсъствали на семинара, както и за всички държавни и обществени институции и организации.

Младежки организации участници в семинара, подписали декларацията:
1. АИЕСЕК /Международна организация на студенти, изучаващи икономика и мениджмънт/
2. АСА /Асоциация на студентите архитекти/
3. БЗМС /Български земеделски младежки съюз/
4. БМДФ /Български младежки демократичен форум/
5. БМЧК /Български младежки червен кръст/
6. БСМС /Български социалистически младежки съюз/
7. БСС /Български студентски съюз/
8. /ВМРО/ - Младежка организация /Вътрешна македонска революционна организация/
9. /ELSA/- България /Национална асоциация на студентите юристи/
10. Клуб "Звезда" към БСП - "Оборище"
11. ГОР-М /Младежка организация на Гражданско обединение за Републиката/
12. МПК "Екогласност" Младежки политически клуб
13. Младежко сдружение "Приятели на народите"
14. Национална организация на студентите монархисти в България "Свети Иван Рилски"
15. Национален младежки съюз "Млада България"
16. НМК /Национална младежка конфедерация/
17. ССЮ /Сдружение на студентите юристи/
18. Софийска духовна семинария
19. Федерация на студентските клубове "Конституционен форум"
20. Младежки съюз на Демократическата партия 1896 - Съюза на демократичните сили /СДС/

Клисурски манастир, 23 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 19 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА

 

БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.