20 май 1992

София, 20 май 1992 година
        Брой 97 (627)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ - БУРГАС ПО ПОВОД НА НАСТОЯВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТОЙ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА.
Документът е адресиран до председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили, до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и до председателя на Министерския съвет.


По повод дискутираната оставка на министъра на отбраната Димитър Луджев на 5 май 1992 г. Федерацията на клубовете за демокрация с председател Б.Геврекян и Движението за гражданска инициатива с председател Г.Минков в Бургас се обявиха против отстраняването на Д. Луджев от заемания от него пост.

Декларацията се подкрепя от представителите на следните партии и движения в Областния координационен съвет на СДС в Бургас: Демократическа партия, Обединен демократичен център, Радикал-демократическа партия, Федерация на независимите студентски дружества, Независимо дружество за правата на човека, Консервативна екологична партия, Християнски съюз "Спасение", Социалдемократическа партия - Ив.Куртев, Алтернативна социалистическа партия, Християн-демократичен съюз.

Изброените партии застават зад следното становище:

I. Кандидатурата на Д.Луджев за народен представител във ВНС, издигната в родния му град Бургас, бе подкрепена от най-широк социален състав от разнородни по политически убеждения хора. Д.Луджев бе единственият народен представител, избран от II многомандатен избирателен район, спечелил по категоричен начин изборите още на първия тур. Неговата популярност сред електората е доказана и днес.

ІІ. В качеството си на заместник министър-председател в коалиционното правителство на Димитър Попов Луджев изигра немаловажна роля за старта на икономическата реформа в България, както и като непосредствен участник в икономическия екип на СДС. Луджев успя да балансира интересите на правителството и синдикатите в интерес на запазване на социалния мир. Стилът на неговата работа се отличава с прагматизъм и действие.

III. Заставайки начело на Министерството на отбраната в първото некомунистическо правителство на СДС, Д.Луджев в най-кратък срок показа широкия си диапазон от възможности, които притежава като политик и личност.

Всеки, който поиска да застане на обективни позиции, ще признае, че Луджев извършва радикални реформи в армията, основавайки се на модерните европейски доктрини за сигурност. Неговата принципност и последователност в провеждането на тези промени му създадоха немалко проблеми и препятствия, които поставиха на изпитание гражданската му чест и политическия му имидж. Клеветите и инсинуациите около неговото име взеха опасни размери особено напоследък.

Ние заставаме зад Д.Луджев, като заявяваме своята поддръжка на линията, която следва в качеството си на министър на отбраната и привързаността си към платформата на един от първите строители на демократична България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, НАПРАВЕНО ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1992 ГОДИНА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
КОЛЕГИ,

Депутатите от Отечествената партия на трупа (ОПТ) предлагат към дневния ред на Народното събрание непременно да бъде включен и законопроектът за пенсиите. Народното събрание да вземе отношение към меморандума на КТ "Подкрепа" и КНСБ за социалния минимум.

Депутатите от ОПТ предлагат още днес да бъде предложен състав на ново коалиционно правителство, в което да влизат представители на извънпарламентарни партии, представители на профсъюзите, на обществени организации и известни уважавани и компетентни граждани.

Депутатите от ОПТ излизат в тридневна предупредителна гладна стачка в знак на протест.

София, 13 май 1992 г.

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Евгени Друмев
Гинчо Павлов
Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА И СТАЧКУВАЩИТЕ ДЕПУТАТИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


На 15 май 1992 г. в 11,00 ч. се състоя среща на председателя на Отечествената партия на труда (ОПТ) Румен Попов и стачкуващите депутати Минчо Минчев, Гинчо Павлов и Евгени Друмев с председателя на Народното събрание г-н Стефан Савов.

Обсъдени бяха повдигнатите за спешно разглеждане въпроси от Минчо Минчев на 13 май 1992 г., касаещи парливи въпроси от вътрешнополитическия живот на страната, а именно: за Закона за пенсиите, ускоряване развръзката на правителствената криза, като бъде отчетено мнението на синдикатите, острото напрежение, възникнало в селата между собствениците на земя и назначените ликвидационни съвети, а така също и петицията на селскостопански труженици, която чрез Гинчо Павлов бе връчена на заместник-председателя на Народното събрание г-н Кадир Кадир. Г-н Савов бе запознат и с молбите на жители на градовете Разград, Асеновград и Шумен в защита на техните граждански права и правото на собственост.

Председателят на Народното събрание бе информиран за подкрепата, която получи предупредителната стачка на депутатите. Към нея се присъедини и депутатът от БСП Червенко Крумов, тя бе подкрепена от 25 общински съветници и от повече от 5000 граждани, които са изразили с подписите си готовност за ефективни стачни действия. В страната са изградени 6 предупредителни палатъчни лагера. Кметът на София проф. Янчулев забрани издигането на подобен в столицата.

Господин Стефан Савов увери, че повдигнатите от депутатите въпроси ще бъдат първостепенни в работата на Народното събрание. Той сподели необходимостта от спешното им разглеждане и гарантира, че още в началото на следващата седмица те ще бъдат включени в дневния ред.

Наред с това бяха разгледани и някои по-общи въпроси от вътрешнополитическия живот на страната. Бе изразено общото съгласие, че парламентът не трябва да се превръща в площадна трибуна и че не бива да се използва социалното напрежение за дребно политиканство. Председателят помоли ОПТ да активизира парламентарната си дейност в борбата срещу спекулата, корупцията, незаконните доходи.

Председателят на Народното събрание бе информиран за събраната от депутатите на партията подписка, с която се иска да бъде гласуван вот на недоверие на правителството на г-н Филип Димитров. Бяха обсъдени и последствията от една евентуална парламентарна криза.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ИЗВЪНРЕДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9 И 10 МАЙ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА.

    
IV. ДЕЙНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Като се има предвид, че структурният облик на ФНСО-БА се определя не само от служебнойерархичната система на армията, а и от териториалните и функционалните (браншовите) съюзи и секции, конференцията реши:

15. Доколкото структурните изменения засягат вътрешния строеж на отделните поделения (бойни части, щабове, заводи, болници, училища и т.н.), съответната синдикална организация да участва в тях, като се има предвид трудовото законодателство и ГС между ФНСО-БА в МО (чл.6-8).

16. Доколкото структурните изменения засягат териториалния, гарнизонния, браншовия строеж, засегнатите синдикални организации следва да координират своите действия в съгласие със своите интереси. В случай, че няма изградени синдикални териториални, гарнизонни, браншови органи, трябва да има нарочно взаимоотношение между организациите, включително чрез изграждането на временни или постоянни органи за координирани действия (например избиране на координатор или координационен съвет). Когато е необходимо, да се търси съдействието на съответните браншови и териториални съюзи и секции, Федералния съвет или изпълнителното ръководство на федерацията. В случая също се търси законовата опора на трудовото законодателство (включително юридическите консултации на КНСБ) и съответните клаузи на Генералното споразумение.

17. Очевидно трябва да очакваме и формирането на нови поделения. При тези условия трябва да разчитаме на активните действия на наши сегашни и бъдещи членове, но и на най-близките до тези нови звена териториални и/или браншови синдикални образувания. Мотивацията за подобни действия е, че те са необходими за всички, защото, когато различните синдикални организации са силни и са изградени навсякъде в армейската структура, тогава и самата федерация е силна и е в състояние в по-голяма степен да бъде в подкрепа на всеки и всички синдикални членове. Само общите солидарни и координирани синдикални действия представляват най-солидната гаранция и са от полза за всички.

18. В тази сложна ситуация на структурни изменения са неизбежни, макар и нежелани, конфликтни ситуации между и в различните колективи. За да не се "самоизяждаме”, най-добре би било да се водят предварителни преговори между заинтересованите организации, както и да се координират действията им в процеса на структурните изменения. Работодателите никога не забравят старата максима за разделянето и владеенето.

19. С факта на своето създаване и постепенно организиране ние свършихме едва половината от нашата работа. Сега ни предстои и вече тръгнахме по пътя на професионализацията на синдикалните действия. Затова е необходимо преди всичко да избираме най-подходящите синдикални лидери и най-активно и пълноценно да ги подпомагаме и подкрепяме с всички солидарни действия. Синдикалните лидери, преди да опитат меда на успеха и благодарността на своите избраници, изпитват жилото на трудностите на синдикалната борба и отровата на предателствата.


V. НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО НА ФНСО-БА

Сегашните социални условия неизбежно създават някои политически мотиви в действията на синдикалните конфедерации. Ние обаче нямаме намерения и законно право на политически елементи в своята дейност и следва да се разграничаваме от такива.

Извънредната конференция реши:

20. ФНСО-БА потвърждава своето членство в КНСБ.

21. Федералният съвет да потърси възможности за членство на Федерацията в "Евромил" и/или професионални международни организации, формирани в армейски структури.

22. Международното членство на ФНСО-БА се осъществява чрез КНСБ. ИК на ФНСО-БА да реализира възможности за реално участие на представители на Федерацията в международни синдикални прояви на КНСБ в полза на независимите синдикати в Българската армия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" И В СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ, ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" ЗА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.


След като се запознахме с декларацията на Федерацията на транспортните работници (ФТР) "Подкрепа” от 24 април 1992 г., на съвместно заседание на централните ръководства на Транспортните синдикати от Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" и Свободния транспортен синдикат (СТС), решихме:

1. Призивът за стачна готовност е отправен само към членуващите в КНСБ, като че ли други синдикати в транспорта не съществуват! Защо?

2. Ние също поддържаме тезата за бързо пререгистриране на фирмите по Търговския закон и обявяване на конкурси за управители, но не стачката е средство за постигането й.

3. Категорично не сме съгласни с т.4 от декларацията, тъй като сме доказали своята законност чрез Национална конференция и конгреса, проведени съответно на 21 март 1992 г. и 29 март 1992 г. А колкото до чл.28 от Отрасловото споразумение - той просто няма юридическа стойност, защото критериите, заложени в него, не фигурират в нито един нормативен документ. Може би те ще са обект на един бъдещ закон за синдикатите, но сега... А самата ФТР "Подкрепа" не отговаря на норматива, залегнал в споразумението. Иначе как ще си обясним участието на федерацията в браншовото договаряне със Софийската голяма община (СГО), след като в Столичния градски транспорт действителните й членове са едва 600 човека.

4. Във въпросното споразумение са включени и 12 члена, които по най-елементарен начин доказват, че са в противоречие с Кодекса на труда и другите нормативни документи.

Транспортните синдикати в НПС "Подкрепа" и СТС заявяват, че няма да подкрепят стачката готовност на ФТР "Подкрепа”. Разчитаме на здрав разум, принципност и уважение към всички синдикати от страна на министъра на транспорта. Ако той прояви каквото и да е колебание и пристрастие, ние също ще обявим реална стачна готовност, но смятаме, че това не е начин, за да доказваме кой кой е. Ние не желаем да страдат обикновените хора поради болните амбиции на някои синдикални босове. Техните действия явно са търсене на реванш за неуспялата миньорска стачка срещу правителството. Призоваваме всички честни транспортни работници да помислят добре, преди да решат да стачкуват под призива на ФТР "Подкрепа".

Убедени сме, че ръководството на ФТР "Подкрепа" няма необходимата поддръжка на своите членове, а най-малкото на КНСБ, и стачка от национален мащаб в транспорта не може да има.

София, 30 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ ЗА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.


Железничарският синдикат "Подкрепа" осъжда негативната роля на т.нар. "големи синдикати" и решително се дистанцира от решението им за стачна готовност. Недопустимо е вмешателството на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" в работата на изпълнителната власт.

И ние няма да застанем срещу тези, за които сме гласували.

Нека се предостави възможността на министър-председателя спокойно да сформира работещ екип, който да продължи работата по смяна на системата и демократизиране на обществото.

София, 18 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Богомил Трайков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ, ПО ВЪПРОСИ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА.


Необходимостта от неотложно приемане на Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) като единствена алтернатива на настъпилата разруха в здравеопазването е факт. Конференцията приема:

1. Основните принципи на проекта за Закон за здравното осигуряване, представен от българския лекарски съюз (БЛС), е наложително да бъдат взети предвид в бъдещия закон, като не изключваме и най-доброто от представените и обсъждани днес проекти да влезе в този закон.

2. Конференцията задължава Управителния съвет (УС) на БЛС да създаде контактна група (под егидата на БЛС), която в срок от един месец да изработи окончателния вариант на бъдещия законопроект.

3. Конференцията делегира права на УС на БЛС да приеме окончателния вариант на Проект за ЗЗО и да направи необходимото за внасянето му в Народното събрание (НС).

4. Конференцията задължава УС на БЛС да депозира декларация в НС за включване в неговата програма разглеждането на законопроекти за професионално-съсловните организации в здравеопазването и за здравно-осигурителната система, съгласно изискванията на действащата Конституция на Република България.

София, 16 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ "МЛАДЕЖТА И ПРОМЕНИТЕ В КРАЯ НА XX ВЕК", ОРГАНИЗИРАНА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ОТ 15 ДО 18 МАЙ В ДРЯНОВО.


В преломни ситуации оцелява този, който иска промяната. Този, който не работи за нея, губи и това, което има.

Рухването на тоталитарните режими на Изток сложи край на псевдосоциализма и откри пътя към демокрацията в името на нова Европа. Няма идеологически прегради между държавите. Ускоряват се интеграционните процеси. Понятието "европеец" придобива ново авангардно съдържание.

Но сред еуфорията избуяха национализмът и етническото противопоставяне. Войната в Европа, неспособността на европейските структури за ефективно решение на породилите я проблеми и възраждането на стари приятелства сякаш поставят под въпрос значимостта на промените.

Ако икономическите трудности на Изтока не доведат до ново мислене, те ще се превърнат в заплаха за Общия дом. Голяма острота придобиват проблемите на екологията и на общуването между хората.

Всичко това открива нови хоризонти пред Европейската левица, ако тя отговори с реализъм на новите предизвикателства.

За нас, младите европейци, е жизненоважно да получим шанс за бъдещето: достъпно образование и здравеопазване, нова концепция за труда и осмисляне на свободното време.

Ние искаме да формираме нова култура на свободни и независими личности. Затова на съвременните предизвикателства ще отговорим с предложения за солидарност и нова европейска социална демокрация!

Дряново, 17 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРИЕТАТА ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ.


КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪЮЗ с централа в Пловдив, член на Федерация "Царство България", в изпълнение на собствения си устав, регистриран по Закона за политическите партии,

ДЕКЛАРИРА,

че излиза като активна сила в политическия ни живот. Решението е продиктувано от сегашното състояние на обществото и на процесите, които се развиват в него. Конституционният съюз прие Програмна декларация, в която се казва:

"Политическото разслоение в обществото ерозира в основите авторитета на държавата и нейните институции. Борбата за власт в политическото и икономическото пространство девалвират законността и стремежа за изграждане на демократична България. Реформите стават предмет на политически игри... Конституционният съюз като алтернативна политическа сила ще се бори за стабилно държавно устройство, каквото е конституционната монархия, за ред и сигурност за цялото общество, за нормална икономика за всички и за свобода на личностна изява на всеки български гражданин. Зачитайки съществуващите закони в страната, Конституционният съюз в своята дейност ще се стреми към възстановяване на легитимността на Търновската конституция и към обявяване нищожността на Референдума от 8 септември 1946 г. като антиконституционен акт по доказани юридически, исторически и политически съображения. С възстановяването на законната Царска институция ще се развият благоприятно междудържавните отношения на двустранна и многостранна основа, ще се повиши привлекателността на страната като стопански потенциал, ще се възстанови мястото й в европейските и в световните икономически структури... В рамките и целите на Обединена Европа националният суверенитет и единението на българския народ и държава ще бъдат гарантирани от общоевропейските интереси."

По-нататък в декларацията се отделя внимание на програмата за погасяване на външния дълг на държавата, за вината за деформациите, стопанските престъпления и тяхната давност, за изхода на страната от икономическата криза. Засегнати са принципите на разделение и независимост на отделните структури на властта, на въпросите за подобряване на социалните осигуровки и цялостната социална политика, на международните взаимоотношения, за връщането на България в обществото на европейските народи, на проблемите на културата, свободата на печата и словото.

Декларацията завършва: "Конституционният съюз ще преследва своите цели по парламентарен път сама или в коалиция с други обществени организации и политически партии. Съобразявайки се с актуалната политическа обстановка, Конституционният съюз ще подкрепи всички усилия и действия на управляващата коалиция СДС за действителна смяна на тоталитарната комунистическа система и в подходящ момент ще постави въпроса за незаконността на Референдума от 8 септември 1946 г. пред настоящето Народно събрание и пред цялата българска и международна общественост."

София, 18 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА ВОЕННАТА СЛУЖБА. Документът е приет на митинг-концерт, организиран на 19 май 1992 г. от ЗМС - Никола Петков, Федерацията на анархистичната младеж и от Инициативна група на "Амнести интърнешънъл" в България.


Обръщаме се с призив за подрепа към вас:

- майки и бащи, които сте преживели тревогите около службата на вашите синове, и към вас, на които тези емоции предстоят;
- баби и дядовци, които сте изпращали или ще изпращате внуци в казармата;
- мили момичета, които сте чакали или ви предстои да чакате вашите приятели от казармата;
- приятели, които сте били и знаете какво представлява наборната армия, и вие, които тепърва ще се запознавате с нея

П О Д К Р Е П Е Т Е   Н И!

Подкрепете Земеделския младежки съюз (ЗМС) - Никола Петков в неговите действия. Той защитава вашите интереси!

Бащи и синове, които сте минали през мелницата на "родната" казарма, не се поддавайте на егоизъм от рода на "Ние служихме навремето по 4 години, сега какво искат." Не се поддавайте на фалш от рода на "всяка жена, която не е раждала, и всеки мъж, който не е ходил в казармата..."

Повярвайте ни, полза от казарма в този вид, в който е сега, има само комунизмът. Вашият син ще възмъжее и без да минава през тоталитарни структури, защото законите на природата са неумолими и вечни.

ЗМС - Никола Петков настоява:

За професионална армия, която ще изпълнява задълженията за отбраната на майка България.

За разтурянето на наборната армия и като първи стъпки възможността за алтернативна военна служба, намаляването на срока на 12 месеца и 6 месеца за приетите във ВУЗ.

За алтернативна гражданска служба.

ЗМС - Никола Петков ще отстоява позициите си със законни средства докрай. За да увенчаем с успех исканията си, разчитаме на вашата подкрепа.

Ти, който държиш в ръцете си настоящия апел, знай, че ЗМС - Н.Петков разчита на твоята човечност и очаква твоята съпричастност.

София, 19 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ СЪЮЗ"


ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Управлението и дейността на сдружението се осъществяват на основата на принципите: доброволност, изборност, мандатност и колективност.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21.(1) Сдружението има следните органи:
   1. Конгрес.
   2. Управителен съвет.
   3. Контролен съвет.
(2) По решение на Конгреса могат да бъдат учредявани и други постоянни или временни органи.

КОНГРЕС

Чл. 22. Висш орган на сдружението е Конгресът.

СЪСТАВ

Чл. 23. Конгресът се състои от делегати, избирани на общи събрания на местните клонове с тайно гласуване, в представителство, определено от Управителния съвет. Клоновете с по-малка от представителната численост имат право на един делегат.

СВИКВАНЕ

Чл. 24. Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват всяка година по време на Националната седмица на морето. Извънредните конгреси се свикват от Управителния съвет по негова преценка или по искане на 1/3 от клоновете в цялата страна.

Чл. 25. Датата и дневният ред на конгресите се обявяват чрез централни и местни средства за масово осведомяване два месеца преди деня на откриването на редовен и един месец преди деня на откриването на извънреден Конгрес.

Чл. 26. Конгресът е легитимен, ако на него присъстват 2/3 от избраните делегати.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 27. На редовния годишен Конгрес задължително:
- се изслушва отчет на Управителния съвет за дейността през изтеклата година от предходния Конгрес;
- се изслушва доклад на Контролния съвет за финансовото и имущественото състояние на сдружението;
- се приема проектобюджетът за следващата отчетна година;
- се приема Програма за работата на сдружението през следващата отчетна година;
- се избира с тайно гласуване нов състав на Управителния съвет и председател на сдружението;
- се определя мястото на следващия редовен Конгрес на сдружението.

КВОРУМ

Чл. 28.(1) Решенията за изменения в Устава, за избор на Управителен и Контролен съвет и за преустановяване дейността на сдружението се вземат с гласовете на най-малко 2/3 от присъстващите на конгреса делегати.
(2) Във всички останали случаи решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(3) При избора на ръководство и при вземане на други местни решения тези принципи важат и за дейността на всеки клон на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 29. Управителният съвет на сдружението е изпълнителско-разпоредителен орган.

СЪСТАВ

Чл. 30. Управителният съвет се избира в състав до 13 души.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 31. Управителният съвет на сдружението:
- ръководи дейността на сдружението по изпълнение на годишната му Програма;
- обсъжда докладите, предложенията и заявленията на комисиите и взема нужните решения съгласно този Устав и годишната Програма;
- в рамките на Устава подпомага, напътства и координира дейността на местните клонове;
- упражнява правата си по изпълнение на годишния бюджет на сдружението и по стопанисването на имотите му;
- подготвя документите и организира работата на конгресите.

ОРГАНИ

Чл. 32. Управителният съвет се състои от:

- председател;
- двама заместник-председатели;
- главен секретар;
- двама секретари;
- членове.

КОМИСИИ

Чл. 33. Към Управителния съвет се създават:
1. Комисия по съхраняване на морската култура.
2. Комисия по морска политика и морска отбрана.
3. Комисия по морско стопанство.
4. Комисия по морска наука, екология и морско образование.
5. Комисия по морски и водни спортове, морелечение и морско курортно дело.
6. Комисия по морска просвета и пропагандиране на морската идея.

Чл. 34. В срок до един месец след редовния годишен Конгрес Управителният съвет конституира комисиите по предходната алинея.

МАНДАТ

Чл. 35. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани за не повече от 3 мандата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 36. Правата и задълженията на членовете на Управителния съвет и на комисиите се определят с Правилник, изработен и приет от Управителния съвет.

Чл. 37. При смърт, болест, дългосрочно пребиваване в чужбина или други непреодолими обстоятелства Управителният съвет може да кооптира нови свои членове до 1/3 от общия си състав.

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 38. Конгресът избира председател на сдружението с почетно-представителни функции, който не е член на Управителния съвет.

СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 39. Контролният съвет на сдружението е в състав до пет души.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 40. Контролният съвет:
- извършва финансови ревизии на Управителния съвет и на местните клонове;
- контролира стопанисването на имуществото и гласувания бюджет на сдружението;
- отчита дейността си пред годишния Конгрес.


ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 41. Сдружението се представлява от неговия почетен председател и от членовете на управителния съвет.

Чл. 42. Клоновете се представляват от техните председател и секретар.


ГЛАВА VI. КЛОНОВЕ

Чл. 43. Сдружението може да създава клонове в страната при условие, че в клон членуват не по-малко от 5 редовно отчетени членове.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 44. Органи за ръководство на местния клон са:
1. Общото събрание на клона.
2. Председателят и секретарят на клона.

СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 45. Клоновете сами определят организационната си структура и са напълно самостоятелни в рамките на този Устав и според изискванията на годишната Програма, приета от редовния Конгрес.

Чл. 46. За улеснение на организационната работа Конгресът може да определи някои клонове за базови спрямо останалите.

Чл. 47. Базовите клонове са равнопоставени с останалите, но в случай на необходимост могат да координират дейността на сдружението на своя територия по указание на Управителния съвет.


ГЛАВА VІІ. СИМВОЛИКА И ИЗДАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 48. Сдружението има собствена емблема, собствен печат, собствена значка и собствен вимпел, изработени по проекти, утвърдени от Управителния съвет.

Чл. 49. Сдружението приема за свой девиз: "КЪМ МОРЕТО И ДУНАВА - ЗА НАПРЕДЪК!"

Чл. 50. Официалният празник на сдружението е традиционният моряшки празник - 19 декември (Никулден - по стар стил).

Чл. 51. Всеки член на сдружението след плащане на встъпителната си вноска получава значка и членска карта.

Чл. 52. Всеки клон на сдружението получава безплатно официалното му печатно издание - бюлетина "МОРСКА БЪЛГАРИЯ", в количество - по преценка на Управителния съвет.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За базови клонове на сдружението ще се смятат клоновете във Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Велико Търново и София.

Параграф 2. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на сдружението на 19 януари 1990 г. и утвърден на XX (възстановителен) конгрес на сдружението на 10 август 1991 г. във Варна.

Параграф 3. Сдружението е регистрирано като юридическо лице във Варненския окръжен съд.

София, 17 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ   
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


053. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪРДЕЧНОБОЛНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Създава се през март 1990 г. във Варна. Учредява се на публично събрание, свикано на 4 април същата година пред варненската църква "Св. Петка".

Организацията иска да привлече вниманието на държавата и обществеността към неотложните нужди на хилядите хора, които са сърдечноболни или социално слаби. Затова се включват и в протестите на пенсионерите, които искат пенсиите да се осъвременяват с промените на цените. Има свои организации в около 20 града в страната.

Партията участва със самостоятелна листа в изборите за Велико народно събрание и за Народно събрание, но не успя да спечели депутатски места.

Оглавява се от Централно ръководство с председател д-р Петър Тодоров.

Адрес за контакти: Варна, ул. "Сливница” N 72, тел.: код 052 N 23-67-50.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

054. СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СвДП)

Формирането на партията започва през февруари 1990 г., а Учредителното събрание се свиква на 21 април 1990 г.

Партията ратува за парламентарна република с президентска форма на управление, за политически плурализъм и за върховен конституционен надзор. В социално-икономическата сфера тя се обявява за гарантирана защитеност на всички хора от неправомерни действия и нищета.

В изборите за Велико народно събрание (през юни 1990 г.) и за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) СвДП и в двата случая не получи парламентарно представителство.

Ръководен орган на СвДП е Висшият партиен съвет. Председател на партията е Димитър Димитров.

Адрес за контакти: София, жк "Надежда", бл.311, вх.А, ап.18., тел.: 39-00-13.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:27
20.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!