20 май 1993

София, 20 май 1993 година
        Брой 97 /884/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА ЗА КОНСТАТАЦИИТЕ, РЕШЕНИЯТА И ПРОМЕНИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО, НАПРАВЕНИ НА ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /15-16 МАЙ 1993 Г., ПЛОВДИВ/.


На 15 и 16 май 1993 г. в Пловдив се проведе IV национален форум на ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОХДЦ/. На форума беше направен анализ на промените на политическата обстановка в страната. Направени бяха следните констатации:

- последиците от политическата промяна в България са забавяне и пълно блокиране на демократичните процеси, обрат в тенденциите на финансовото стабилизиране, несигурно съотношение в парламентарната подкрепа на правителството;

- в момента в парламента има ясно обединение - всички срещу Съюза на демократичните сили /СДС/, дори и една част от избраните със синята бюлетина. Демократичните промени имат едно неотменимо изискване - всички срещу комунизма;

- на България е необходимо политически ангажирано правителство, което да поеме отговорността за управление на страната. Съставянето на ново правителство е невъзможно при сегашното състояние на парламента. На страната са нужни предсрочни парламентарни избори;

- ОХДЦ като партия е доказал своята политическа идентичност, своя кадрови потенциал, своята конструктивност. В този дух ОХДЦ трябва да укрепва своето място в политическата коалиция СДС.

Националният форум потвърди отстраняването от ОХДЦ на депутатите, напуснали парламентарната група на СДС: Радка Василева, Петър Харизанов и проф. Марин Тодоров.

В проведената дискусия бяха изслушвани голяма част от делегатите за отношението им към действията на досегашния председател на партията г-н Стоян Ганев. Отчетени бяха неговите заслуги за създаването и развитието на партията. Взеха се под внимание и всички критични бележки към неговото поведение след последния форум на ОХДЦ.

На Националния форум бяха приети някои промени в устава на партията.
В съответствие с устава на партията бяха проведени избори за нови ръководни органи. На IV национален форум бяха избрани: за председател на ОХДЦ - Стефан Софиянски, за заместник-председател - Илко Ескенази, за главен секретар - Екатерина Михайлова.

Като партия с християндемократически принципи ОХДЦ не забрави и онези, които се нуждаят от нашата помощ - децата от домовете за сираци и социално слаби. За тях бяха събрани помощи.

Пловдив, 16 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ОТ 30 АПРИЛ 1993 Г. Документът е приет на заседание на ръководния орган на партията на 15 май 1993 г.


На своето заседание на 15 май 1993 г. Националният съвет на Българска партия либерали /НС на БПЛ/ обсъди обръщението на парламентарната група "Нов съюз за демокрация" /ПГ на НСД/ от 30 април 1993 г.

НС на БПЛ споделя напълно констатациите, направени в обръщението, и изразява съжаление, че умерените политически сили в страната не реагираха на апела на НСД. За трагичните резултати от налагането на двуполюсен политически модел ние - ЛИБЕРАЛИТЕ - предупреждавахме още след изборите през 1991 г. Този модел не предоставя възможностите за демократизирането на обществото и е спирачка за хода на реформата.

НС на БПЛ оценява положително самия факт на създаване на новата парламентарна група и политическата доблест на депутатите, която те проявиха с напускането на ПГ на СДС.

За воденето на рационална политика, основана върху принципите на националното съгласие, разума и отговорността, декларативното отношение е крайно недостатъчно.

Да! Нашата страна се нуждае от ума и усилията на всички, за които демократична България няма алтернатива.

Да! Нужни са диалог, разбирателство, нов политически морал и отговорно обществено поведение, за да се противостои на екстремизма, реставрацията и реваншизма.

Националният съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ откликва на призива на ПГ "Нов съюз за демокрация", като заявява готовност да се започнат конкретни разговори с упълномощени представители на ПГ. Целта ни е създаване на съюз от политически сили, способен да осъществи либералния преход към гражданско общество и свободно пазарно стопанство.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ /15 МАЙ 1993 Г., ПЛЕВЕН/.


1. Конгресът упълномощи Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /УС на ССИГ/ да изработи и предложи проект на закон за разширяване и укрепване на защитата на частната собственост на гражданите.

2. Да се внесат в Тристранната комисия:
а/ предложение за ускоряване на малката приватизация;
б/ предложение за активизиране на общинските тристранни комисии;
в/ предложение за ускоряване разглеждането и приемането на проекта на ССИГ за закон за малките предприятия;
г/ предложение за активизиране на дейността на Комисията по разглеждане въпроса за загубите на държавния и на частния бизнес от ембаргото и предприемане на реални стъпки за компенсиране на тези загуби.

3. Препоръчва на регионалните съюзи да засилят връзките си с изгражданите с помощта на ФАР регионални центрове за развитие на безнеса.

4. Възлага на УС на ССИГ да организира широка представителна среща на частния бизнес с директори на държавни предприятия и да разработи проект на статут за държавния мениджър, а в перспектива и проект за закон за управление на държавната собственост, с които да гаранитра професионалните права на държавните директори и да преустанови разрухата на държавната собственост. Конгресът на Съюза за стопанска инициатива на гражданите категорично подкрепя деловите и взаимноизгодните партньорски отношения между частните и държавните мениджъри.

Плевен, 15 май 1993 г.

/Пресслужба "Kуриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СТАР ВЪПРОС С НОВА ДАТА" НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЬЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до Комисията за радио и телевизия към Народното събрание, до Българската национална телевизия и до други средства за масово осведомяване.


"Всичко тече, всичко се изменя" - твърдят древните мъдреци. Вярно, съгласяваме се днес и ние, които не сме чак толкова мъдри. Ето например смени се правителството, промени се и съотношението на парламентарните сили, непрестанно се променя рейтингът на отделните партии и партийни лидери. Има обаче нещо, което не се изменя: отношението на масмедиите към извънпарламентарните партии. И по-точно отношението на Българската национална телевизия /БНТ/ към т.нар. малки партии. Изглежда, че телевизионното рьководство, някогашно и сегашно, не допуска, че една малка партия може да се вълнува от големи идеи и проблеми. Какъвто е например националният въпрос. Българският национален съюз /БНС/ "Нова демокрация" е сериозно обезпокоен от различните религиозни секти, които нахлуха в нашата страна, от турцизирането на българското население, от състоянието на националната ни отбрана и от тревожното положение на Балканите. Поставяйки националните интереси над всичко, ние чувстваме остра необходимост от едно телевизионно предаване, в което да участват представители и на БНС "Нова демокрация", за да изложим пред телевизионните зрители нашата програма, да направим според нас удачни предложения по най-наболелите въпроси на нашата икономика, да предизвикаме полезна дискусия.

Естествено, всеки от нас може да се досети за вътрешните проблеми, които си има българската телевизия. Отнасяме се с разбиране, но смятаме, че и тя трябва да степенува общите за всички ни проблеми. А сега най-важният въпрос, въпрос над въпросите е опазване на социалния мир и на националната ни сигурност. БНС "Нова демокрация", г-н Бояджиев, иска думата! По-точно - искаме телевизионно време! Защото има какво да кажем. Пък и нали телевизионният екран принадлежи на всички ни. Както се отнасяме с уважение към Вашият професионализъм, надяваме се, че и вие ще се отнесете с уважение към нашите справедливи искания. Защото България се разпъва от вътрешни противоречия и вярно е, погледнем ли назад - духовен мрак и закъснялост. Погледнем ли напред - и страх, и оптимизъм, и смесица една на чувства и дела на бедни и богати в бедната страна. Каква съдба - и слава, и позор, и огън, и пожар, но пак сме си народ, от Бога съграден, да бъдем народ... и тъй ще бъде то!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

Иван Лазаров

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


Остро протестираме срещу акта на насилие върху депутати и привърженици на СДС, извършен на 13 май 1993 г. от силите на реда.

Протегнатите за взаимен поздрав ръце на избиратели и избраници бяха наказани брутално, жестоко, по комунистически.

В правовата демократична държава органите на реда са предназначени за защита на гражданите от физическо насилие, а в случая бяха изпълнени нареждания за упражняване на насилие, за сплашване и тероризиране на депутати и граждани, привърженици на СДС. Политическата насоченост на управляващите пролича ясно от поведението на силите на реда, когато преди няколко дни те безпрепятствено допуснаха провеждането на комунистически митинг, на забранено от властите място, пред символа на комунистическото насилие - съветския шмайзер.

Като се противопоставяме категорично срещу превръщането на органите за защита правата на гражданите и държавата в сили за политически репресии, настояваме за незабавна оставка на министъра на вътрешните работи и премиера Беров и търсене на наказателна отговорност за извършения от техните подчинени побой над депутати и граждани.

Обвиняваме в липса на политически морал, достойнство и в подстрекателство към антидемократични действия политическите сили, които стоят зад правителството на г-н Беров, които го издигнаха и избраха в парламента - БСП /к/, ДПС и политическата камарила на президента Желев, изменила на своите избиратели.

Като част от демократичната интелигенция ние считаме за свой дълг да предупредим всички български граждани - този акт на насилие доказва, че правителството възстановява най-висшата форма на организирана престъпност, практикувана в съвременната история от комунисти и фашисти, като превръща държавните служби за защита от насилието в органи за политически терор и репресии. Това е поредната стъпка на правителството по пътя към установяване на неокомунизъм в България.

Настояваме президентът на републиката да изрази ясно становището си по този антиконституционен, недопустим за една демократична държава акт на насилие. Считаме, че единственият изход за възстановяването на демокрацията в България е провеждането на нови парламентарни избори.

Регионалният съвет на Радикалдемократическата партия /РДП/ призовава всички привърженици на СДС към активни протестни действия в рамките на закона, срещу всяко посегателство върху демокрацията. Нека на насилието противопоставим мощта на разума, словото и свободния демократичен дух!

София, 15 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТА НА ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /15 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/.


По конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално възраждане, на модерните постижения на демокрацията. В този смисъл ние разглеждаме опитите на някои среди у нас за възстановяване на монархията като илюзорен опит да се върне ходът на историята.

Ние сме за ефективно работещ парламент, освободен от несвойствените му неограничени възможности за намеса в изпълнителната и съдебната власт. Депутатите в парламента трябва да бъдат избирани посредством избирателен закон, който да гарантира политическия живот против балканизацията и бруталната партизанщина и осигурява участие в него на водещите личности на нацията. Смятаме, че най-подходяща за нашите условия е мажоритарната избирателна система, която дава възможност за избор на отделни личности и е предпоставка за по-пълно обвързване на кандидата с неговите избиратели.

Същевремено, като отчита ролята на държавната традиция и мястото на България в съвременния динамичен и нестабилен свят, "Конституционният форум" се обявява и за реално действаща президентска институция.

Българският президент трябва да се избира пряко от народа, да символизира единството на нацията и да гарантира нормално функциониране на обществения и държавен организъм, да не допуска партийни пристрастия или други фактори да застават над националните интереси. В негово разпореждане трябва да се намират институциите от общонационално значение - разузнавателните служби, БНР, БНТ.

Президентът трябва да има право на законодателна инициатива.

За да бъде намалено неблагоприятното влияние на все още слабо развитата политическа и социална структура на страната, е необходим президент-гарант на избирателното тяло. Ето защо той трябва да се ползва с право на отлагателно вето, което да се преодолява с квалифицирано мнозинство от парламента.

Ние сме за силно и отговорно правителство, опиращо се на закона и действащо по конкретна програма, която да бъде достояние на обществеността. "Конституционният форум" ще отстоява институционално и политически независимата съдебна власт на всички нива - от местните съдилища, до функционирането на Конституционния съд, който да контролира законодателната дейност.

"Конституционният форум" се обявява за реално местно самоуправление. За изграждането на либерално гражданско общество е необходимо все по-широкото навлизане и утвърждаване в обществения живот на различни форми на пряко участие на населението в управлението като референдуми, допитвания до общественото мнение и др.

Ние сме за ефективен и гъвкав институционален контрол върху упражняването на държавната власт, за поддържането на минимално необходима администрация, за строга отчетност на държавните разходи и решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на държавните институции може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за масово осведомяване. Ние ще се противопоставяме решително на вески опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и като грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.


ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Като член на демократичната международна общност България трябва да поддържа политика на динамични и прагматични контакти с всички световни и регионални сили, които влияят върху съвременното политическо и икономическо състояние на Балканите. Всеки опит за търсене на "единствен и незаменим" покровител неизбежно води до ново подчиняване на страната на чужди интереси и воля.

Историческата съдба на България болезнено е свързала проблемите на обединението на българския народ с отношението му със съседите на Балканите. Този трагичен възел може да се разплете успешно и безболезнено чрез приобщаване на балканските държави към общоевропейския процес, чрез решаване на регионалните въпроси в дух на взаимно разбирателство. А това означава: окончателен отказ от всякакви реваншистки териториални претенции, зачитане на суверенитета на всяка нация и държава, гарантиране на правата на гражданите, независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност.

Същевременно България трябва да положи основите на дългосрочна и последователна външна политика, съответстваща на националните интереси. Такава мирна и коструктивна политика, прибавена към стратегическото географско положение, фактът, че страната се оформи като остров на стабилността в този традиционно бурен регион, огромният интелектуален потенциал на българския народ, биха били добри предпоставки за поемането от България на главната роля в балканските отношения. Само по този начин тя ще заеме достойно място и на европейската политическа сцена.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ПРИЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /2 МАРТ 1993 Г., СОФИЯ/.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Съюзът на българските общности /СБО/ е политическа партия, обединяваща на доброволен принцип граждани по местоживеене без разлика на тяхната етническа, религиозна и социална принадлежност.
/2/ Целите и задачите си СБО постига със средства, непротиворечащи на конституцията и законността в Република България и на настоящия Устав.
/3/ По отношение на формите на държавно управление СБО е за безусловно зачитане на народната воля.


ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. Основната цел на Съюза на българските общности е да обедини около програмата си българския народ и като си обезпечи на следващите парламентарни избори необходимото присъствие в парламента, да се бори за благоденствието на българската нация и държава.

Чл. 3. Да защитава всички доброволни форми на собственост и свободата на разполагане с нея, ненакърняваща държавната цялост и националната сигурност.

Чл. 4. Да полага специални грижи за изход от демографската криза, като създава приоритетно условия за живот сред демографски активното население, без това да става за сметка или в ущърб на останалата част от нацията.

Чл. 5. Да отстоява демокрацията и да стимулира хуманността, общочовешките добродетели и националното достойнство на всички граждани в единната българска държава.

Чл. 6. Да отстоява гражданските и човешките права на всички български граждани в страната и по света, както и на общностите с български произход и самосъзнание.

Чл. 7. Да води безкомпромисна борба срещу спекулациите с етнорелигиозните дадености на страната, като изисква и обезпечава пълна свобода на всяка личност в нейния демократичен избор и самоопределение.

Чл. 8. Да отстоява създаването на сурови законови мерки срещу престъпността.

Чл. 9. Да се бори за балансирана, неприоритетна външна политика и за създаване на Балканска икономическа общност - БИО.

Чл.10. Да пази независимостта на словото и печата при съответни отговорности от страна на злоупотребилите с тях във вреда на националните интереси и човешкото достойнство.

Чл.11. Да разработи и осъществи специална аграрна програма за развитие на модерно земеделие в българското селско стопанство.

Чл.12. Да полага изключителни грижи за ощетените от живота и социално слабите.

При осъществяването на целите и задачите си Съюзът на българските общности ще ползва широко практиката на допитвания до народа, ще осъвременява и развива неговите стопански и други традиции и ще дава приоритет на факти и събития от миналото ни и съвремието, които сближават хората и народите.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 13. Съюзът на българските общности е изграден и функционира в съответствие със следните водещи принципи:
1/ Самостоятелност спрямо всички държавни, политически, стопански, обществени и други органи и организации.
2/ Самоорганизиране на членовете в териториални структури.
3/ Демократизъм и взаимно зачитане в организационния и извънорганизационен живот.
4/ Многообразие на дейностите според условията в различните райони и организационни равнища.


ІV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 14. /1/ Членството в Съюза на българските общности е индивидуално. То се добива след подаване на писмена волеизява от кандидата до ръководството на териториалната организация на СБО в района на местоживеенето му.
2/ Член на Съюза на българските общности може да стане всеки български гражданин с избирателни права, нечленуващ в друга партия или политическо сдружение и признаващ настоящия Устав за свое ръководно начало.

Чл. 15. Всеки член на Съюза на българските общности добива следните права:
1/ Да избира и да бъде избиран в ръководните органи.
2/ Да ползва обществена защита от партията.
3/ Да прави предложения и да се произнася публично за дейността на партията.
4/ Да притежава членска карта.
5/ Да напуска партията по свое желание.

Чл. 16. Права и задължения на членовете на Съюза на българските общности могат да бъдат допълнително развивани в съответните документи и на териториалните организации.

Чл.17. Всеки член на Съюза на българските общности е длъжен:
1 / Да приеме и изпълнява Устава на партията.
2/ Да осъществява целите и задачите й.
3/ Да плаща членски внос.
4/ Членството в СБО се прекратява след писмена волеизява на желаещия. Без волеизява членството се прекратява при три поредни месечни неплащания на членския внос или при четири неплащания на членския внос през цялата година. Изключване от партията се прилага след предложение на ръководството на съответната организация пред конференцията й или пред обикновено събрание; когато членуващият е уличен в грубо погазване на Устава, в пречене на целите и задачите й и в действия яли клеветнически изявления, които я злепоставят, както и в системно неизпълнение на поставените му задачи. Изключването се счита за правомерно, когато е направено с обикновено мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ


131. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ - /ЛДП-Ц/


Инициатор за създаването на партията е Младежкият съюз на Либерално-демократическата партия. Учредителното събрание е на 17 декември 1992 г., а регистрацията по Закона за политическите партии - на 21 април 1993 г.

Организацията е съвременна либерална, изцяло на основите на идеите на Просвещението, либерализма, неолиберализма и на опита на либералните партии по света. Продължител е на либералните политически формации в България с лидери Стефан Стамболов и Димитър Петков.

Главната цел е създаването на Либерална конфедерация като първи етап към сформирането на обединена българска либерално-демократическа партия. Готова е да развива своята дейност в равноправен съюз с други партии и организации.

ЛДП-ц се противопоставя на двуполюсния модел, наложен в политическия живот в България, стреми се постепенно да се превърне в балансиращ център.

Законово гарантираната пазарна икономика, частната инициатива и средната класа партията вижда в изграждането на либерално социално стопанство, чиито основни принципи са икономическа самостоятелност и отговорност на предприемачите, неотменност и неприкосновеност на частната собственост.

За ЛДП-ц висшата ценност е човекът с неговите индивидуални права и частен живот. Християнските добродетели и постижения са необходимите за изграждането на цивилизовано общество с хуманни взаимоотношения, основани на духовния закон "Както желаете да правят човеците на вас, така правете и вие на тях".

Ръководен орган на Либерално-демократическата партия /център/ е Националният политически съвет. Почетен председател е Веселин Кошев. Организацията се представлява и от директора Диана Хаджиева.

Адрес за контакти:
София, жк "Борово" бл.ХХХ, вх. Х, ет.Х тел.ХХ ХХ ХХ и тел.и факс ХХ ХХ ХХ

/Пресслужба "Куриер"/


10:22:22    
20.05.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!