21 декември 1989

 

 

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                 БРОЙ 12


София, 21 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в България.

С чувство на дълбока покруса узнахме за кървавата разправа на румънските власти в Тимишоара, Орадеа, Брашов и други градове на страната с граждани, които отстояват елементарните си човешки права. Срещу един мирен протест, срещу един вик за свобода и демокрация беше хвърлена цялата мощ на тоталитарната система. Ние заявяваме, че с морални и физически репресии, с палки и с картечници, с танкове и с хеликоптери не може да бъде спрян стремежът на хората към един по-справедлив свят. Дойде време, когато всеки народ трябва да заеме своето достойно място в братското съдружие на свободните и демократичните народи. Промените, които настъпват в Съветския съюз, Полша, Унгария, ГДР, Чехословакия и България, недвусмислено показват, че това е един необратим исторически процес, от който Румъния не може да направи изключение.

Съюзът на демократичните сили в България решително осъжда антихуманните и антидемократичните действия на румънските власти.

Ние издигаме нашия глас в подкрепа на нашите румънски братя, дръзнали да протестират срешу един диктаторски режим. Настояваме българското правителство да осъди кървавата баня в Тимишоара.
Румънски братя, ние сме с вас!

СОФИЯ, 19 декември 1989 г.                        Координационен  съвет на Съюза  на демократичните сили в България

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Партията "Съюз на свободните демократи", учредена на 16 декември 1989 година в Стара Загора.

Демократичните промени в социалистическите страни ускоряват своя ход. На този политически и социален фон изпъква жестокото потъпкване на един от най-светлите стремежи на човека - стремежа към свободата.

Ето защо Партията "Съюз на свободните демократи" осъжда едноличната диктатура ма Николае Чаушеску и декларира, че ще подкрепи всички демократични сили в Румъния, които се борят за възстановяване и развитие на демокрацията и на политическия плурализъм.

Стара Загора, 21.12.1989 г.                        Национален изпълнителен съвет на Партията "Съюз на свободните демократи"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА на Християн-репувликанската партия със седалище в град Пловдив.

В учредителната си декларация от 24.11.1989 година Християн-републиканската партия заяви, че в навечерието на парламентарни избори ще излиза с манифест, т.е. предизборна програма. В този документ ясно и точно ще се посочва какво би допринесла за обществото партията, в случай че дойде на власт. Програмата ще бъде актуална и изпълнима, съобразена с волята на избирателите. Тъй като събитията се развиват не с дни, а с часове Християн-републиканската пратия счита за необходимо да издигне една обща политическа платформа.

Ние сме за:

В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

 - Премахване на номенклатурната система на БКП, която е скъпо струваща "държава в държавата".
 - Многопартийна система на управление.
 - Президентска република, в която държавният глава се избира пряко от целия народ, а не от Народното събрание.
 - Стриктно разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
 - Законодателната власт трябва да бъде ограничена допълнително с втора камара в парламента - Сенат.
 - Деполитизация на народната армия и на милицията.
 - Премахване на централизираната идеологизация на овществото.

В ПРАВНАТА ОБЛАСТ

 - Нова Конституция, в чиито основи да залегнат споменатите в политическата област принципи.
 - Привеждане на законодателството в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и последвалите я документи на хелзинкския пропес.
 - Крайната ни цел в областта на правото е изграждането на цивилизовано гражданско общество, в което способностите на човека да въдат определящи за неговото развитие.

В ИКОНОМИКАТА

 - Изравняване на практика на трите вида собственост - държавна, кооперативна, частна.
 - Справедлива данъчна реформа, която да дава приоритет на свободната инициатива.
 - Пазарът - главен регулатор на икономиката.
 - Земята трябва да принадлежи на тези, които я обработват. За да се напълнят магазините с хранителни стоки, селскостопанските производители в продължение на три години няма да бъдат облагани с данъци.
 - Премахване на бюрократичните бариери пред чуждестранния капитал и осъществяване на политика на "отворени врати". На първо време това може да стане чрез увеличаване на броя на безмитните зони и по-ефективното им използуване.
 - Приемане на пакет от мерки, които ще превърнат българския лев в конвертируема валута - независимо от цената. Без свободна размяна на пари няма свободна размяна на стоки.
 - Създаване на национална стоково-парична борса.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ОКОЛНА СРЕДА

За решаването на тези проблеми освен добрата воля и научнообосновани програми са необходими средства. Ние считаме, че без споменатото дотук политическо, правно и икономическо преустройство не е възможно да се стигне до положителен изход.

Християн-републиканската пратия счита, че християнските добродетели лежат в основите на европейската цивилизация и в етническите корени на българския народ. Тъкмо затова те ще спомогнат по нашия път към свободно гражданско общество.

Пловдив, 12.12.1989 година                   Председател: К. Аджаров

                                                                 Секретар: Д. Петканов

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Комитета за национално помирение.

Нашата общественост със задоволство посрещна завършилият на 13 декември пленум на ЦК на БКП. Взетите на пленума решения за усъвършенствуване на политическата система у нас имат кардинално значение за демократичните процеси - отказ от ал. 2 и 3 на чл. 1 на Конституцията, политически плурализъм, свободни избори, ревизия на отделни членове от Наказателния кодекс и реформи в системата на правозащитните органи. Положителен факт е, че от много години насам на пленума бе вдигнато едно страшно "табу" - поставен беше на обсъждане такъв волен проблем на нашето общество като етническия.

В същото време, Комитетът за национално помирение изразява своето разочарование от факта, че този нетърпящ отлагане въпрос беше разгледан периферно, с известни недомлъвки, а решението взето на пленума, фактически го отложи за по-късна дата. Последвалата на 14 и 15 декември сесия на Народното събрание запази от своя страна пълно мълчание. По такъв начин стотици хиляди български мюсюлмани - етнически турци и българо-мохамедани /нека се научим да назоваваме нещата с истинските им имена/, вместо жадуваните си рожденни имена получиха обещания за комисия.

Най-малкото, което новото ръководство трябваше досега да направи, е ясно и категорично да осъди репресивната асимилаторска политика на бившия генерален секретар и на неговото обкръжение и недвусмислено да се разграничи от тази пагубна авантюра. Политиката на предишния режим доведе до разстройването на живота на стотици хиляди български граждани - в своето огромно болшинство мирни, непретенциозни и трудолюбиви хора, и създаде непознато за нашето общество напрежение на етническа основа.

Комитетът за национално помирение изразява сериозното си безпокойство от настроенията на неудовлетвореност и нетърпение сред българските мюсюлмани. Това особено ярко се почувствува на митинга на 10 декември т.г. в София. Въпреки студа и различните пречки, хиляди наши съотечественици - турци и българи-мохамедани бяха преодолели стотици километри и дойдоха в столицата. Двата часа мръзнене на митинга не ги успокоиха и след закриването му на спонтанни срещи те изразяваха бурно своите тежнения. Там се чуха много гневни реплики по адрес на властите, които протакат решаването на техния въпрос. По наше мнение налице са условия, които могат да доведат до взривоопасна обстановка. Ето защо настояваме да се вземат спешни мерки, които да отстранят опасността от повтаряне на събитията през май 1989 г.

Предстои обсъждане на проблема. В това обсъждане трябва да вземат участие всички демократични сили включително представители на независимите сдружения. Комитетът за национално помирение е готов да даде своя принос в този диалог. А до тогава ние призоваваме всички български мюсюлмани да проявят благоразумие и търпение и да не се поддават на своите емоции, както и на странични внушения и провокации. Уверени сме, техните искания са справедливи и те ще получат достойно решение.

София, 16 декември 1989 г. 

/ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния инициативен комитет на Независимите студентски дружества.

Възмутени сме от предприетата недостойна кампания във връзка с митинга, проведен на 14 декември 1989 година. Тя цели дискредитирането на Независимите студентски дружества и останалите демократични сили. Тази кампания провокира безредици в София и напрежение в цялата страна. Всичко това е организирано от консервативните сили, които се отърсиха от първоначалния шок и преминаха в настъпление срешу процеса на демократизация.

Протестираме срешу квалифицирането на свободното изявление на волята на народа като "екстремизъм".

Настояваме за публичио извинение от Филип Боков по БТ за манипулирането на общественото мнение чрез едностранчиво и изопачено представяне на събитията.

Настояваме за поставяне на средствата за масова информация под прекия контрол на Парламента.

Настояваме за отстраняването от Българската телевизия на Антон Вергиев като отговорен за противопоставянето на двете изказвания на Емил Кошлуков с цел отхвърляне на призива за диалог и умишлено предизвикване на конфронтация.

Самият Антон Вергиев за 12 часа успя да потисне спонтанния си възторг от Емил Кошлуков и да го окачестви като "агресивен".

Настояваме за обективни репортажи за събитията, в монтирането на които да участвуват представители на демократичните сдружения.

София, 17.12.1989 г.                           Координационен инициативен комитет на Независимите   студентски дружества/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следват пълните текстове на предоставените за разпространение две ДЕКЛАРАЦИИ на Секцията "ЕКОГЛАСНОСТ" при Фирма "Метални конструкции" в София.

Общото събрание на секция "Екогласност" при фирма "Метални конструкции" изразява своя протест за съзнателното заблужаване на обществеността у нас за последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ и настоява виновните длъжности лица да бъдат подведени под съдебна отговорност.


X   X   X


Общото събрание на секция "Екогласност" при фирма "Метални конструкции" протестира против едностранчивото, необективно и в редица случаи тенденциозно отразяване действията на независимите формални и неформални организации в по-голямата част от средствата за масова информация и настоява за предоставяне на възможности за постоянно и свободно представяне на техните становища и мнения по вълнуващи обществеността ни проблеми в печата и в програмите на Българска телевизия.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на АЛТЕРНАТИВНОТО ПИСМО, приет от събрание на работници и служители от ТЦ "Средец" в София, което е адресирано до Държавния съвет на Народна република България, до вестник "Работническо дело" и до другите средства за масова информация.

Във връзка с настъпилите демократични промени в България и натрупалите се от години проблеми в политическата, социалната и икономическата област на живота, в завода, в частност, ние смятаме за необходимо да заявим, че:

1/ Икономиката, държавна фирма "Балканкар" и заводите й, включително ТЦ "Средец" са затънали в дълбоко командно-чиновническо, организиционно и финансово блато. Царствува бюрокрацията и некомпетентността.

2/ Обявяваме се не за абстрактна гласност и преустройство в рамките на съществуващата система, на нейния апарат и лицата /номенклатурата/, съставляващи този апарат.

Овявяваме се за свобода на личността, словото, печата, съвестта, за многопартийна парламентарна демокрация, против насилието, фашизма, расовата и националната омраза.

3/ Обявяваме се за коренна икономическа промяна, за ликвидиране на ведомствената, държавната и икономическата бюрокрация, за съкращаване на излишния персонал, за изнасяне на политическите органи извън предприятията и държавните органи. Обявяваме се за внедряване на водещи световни икономически и ръководни програми, за подмяна на сегашните ръководства с млади, компетентни и енергични кадри в намалено количество и без политически ограничения.

4/ Обявяваме се за отделяне на политическите партии от органите на МВР, от армията и от икономиката. Обявяваме се за равенство пред закона на всички форми на собственост, инициатива, стопанска дейност, снабдяване и т.н. Обявяваме се за неприкосновеност на личността, на личната и на частната совственост.

5/ Настояваме за разследване дейността, свързана с корупция, с некомпетентност на вземаните решения и за установяване на деформациите от идейни съображения на всички досегашни и настоящи ръководители на държавни постове при участие на обществото, парламента, средствата за масова информация, а също на частни лица. Настояваме за публичен отчет на пълните данни за собствеността, фондовете, техните източници и начини на изразходване на всички партии и обществени организации.

6/ Овявяваме се против активизирането на съвзеющия се апарат и номенклатурата му, на овсевените от него държавни и овществени органи, против претенциите му за еднолична или групова водеща роля в промените.


7/ Овявяваме се против опитите на апарата за манипулиране на митинги и писма и на социално-психологически славите слоеве в предприятията и населението с оглед осигуряване на совствената си показна подкрепа.


8/ Предлагаме насрочване на предсрочния извори за Народно съврание и създаване на нов модел държавно управление на вазата на всенароден консенсус.


9/ Призоваваме нашите колеги работници и служители, интелектуалните и научни среди, здравите и честни сили в държавните и партийните ръководни сектори за съдействие на промените по чест и съвест, вез насилие и с взаимно зачитане и уважение.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва пълния текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Свободното журналистическо дружество "Съвест".

Ръководени от искреното си желание за незабавно и активно включване в общия процес на демократизация на обществения живот и изразявайки възмущението си от пасивността и неубедителните маневри на ръководството на Съюза на българските журналисти в този съдбовен момент, ние група журналисти решихме да основем ново свободно журналистическо дружество "СЪВЕСТ", да заявим на българската общественост, че има и журналисти, които застават в народните редици на борбата за демокрация, че съзнаваме своя професионален дълг към Отечеството и сме готови да го изпълним.

Ние сме убедени, че само наново сформирана организация на българските журналисти може да възроди най-добрите традиции на българското слово. Вярваме, че само като се постави в условията на конкуренция безнадеждно бюрократизираният Съюз на българските журналисти, можем да съхраним достойнството си, нашето чувство за професионална етика и да заслужим отново загувеното към професията ни уважение на народа. Не сме за конфронтация, не сме за противопоставяне. Обявяваме се за диалог с всички професионални, професионално-творчески и журналистически организации, които честно и с непредубедени намерения и средства се стремят към реформите и демокрацията. Не се отказваме от сътрудничество със Съюза на българските журналисти при условие, че той поднесе реални доказателства за преустановяване на вроденото му лакейство, послушание и чинопреклонение пред структурите на властта.

Искаме не конгрес на Съюза на българските журналисти, а конгрес на българските журналисти!

Настояваме за незабавно ликвидиране на номенклатурния подход в устройството на средствата за масова информация и за издигането на журналисти, съобразно с обществена оценка за тяхното професионално майсторство. Искаме и сме готови да предложим собствен проект на Закон за информацията и печата, с който да се дадат действителни гаранции за правото на българския гражданин на информация, на свободно слово и на демократично организиране на печата. Налагаме своето обществено вето върху забраните за публикуване на статии, филмови произведения, радио и телевизионни творби и други публицистични произведения, като заявяваме, че в своята дейност няма да се ръководим от тези забрани и ще даваме по подходящ начин гласност на всеки подобен случай.

Обединяваме се за взаимна защита, когато всеки от нас попадне в прицела на цензурата и на бюрократичния произвол, и в името на защитата на нашите професионални права се обявяваме за солидарни съюзни действия.

Нека пазим професионалното си достойнство! Нека бъдем слуги само на истината! Нека с честен труд и професионално умение докажем правото си на място в колоните на онези сили, които искрено желаят да оставим на поколенията демократична и обновена България!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на РЕЗОЛЮЦИЯТА на Самостоятелното журналистическо дружество в град Бургас.

Ние, членовете на Съюза на българските журналисти, кореспонденти на централните средства за масова информация в град Бургас, след като учредихме на 19 декември 1989 г. самостоятелно журналистическо дружество, приехме следната резолюция:

Подкрепяме обръщението на седемте членове на Управителния съвет на СБЖ /Асен Агов, Барух Шамлиев, Велислава Дърева, Еми Барух, Нели Терзиева, Филип Панайотов и Христо Христов - бел. на ред. на Пресслужва "Куриер"/ и се присъединяваме към тях с исканията за незабавна оставка на сегашния Управителен съвет на нашия съюз. Настояваме за свикване на незабавен конгрес на Съюза на българските журналисти още през януари 1990 година с участието на всички членове на съюза. На този конгрес СБЖ да бъде обявен за напълно независим от политическите партии, от държавните органи и структури, от стопанските и административните ръководства и от обществените организации. До провеждането на конгреса да не се допуска вземането на каквито и да било решения, от когото и да било по отношение на функциите, правата и отговорностите на българските журналисти.

Бургас, 20 декември 1989 година

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 21 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Професионалния съюз на работниците и служителите от Обществената фирма "СИХОК" в Драгоман.

Професионалната организация на работниците и служителите от Обществената фирма "СИХОК" беше обявена за Независима от т.н. Независими Български професионални съюзи поради невъзможността им при съществуващата организация и ръководен състав да защитават социалните права на трудещите се. В своята дейност Независимият професионален съюз ще се придържа стриктно към разпоредбите на Кодекса на труда и действуващото законодателство в страната, като се бори за тяхната промяна в процеса на общата демократизация.

Неговата цел е реалната защита интересите на работниците и служителите и конструктивен диалог с административното ръководство при изпълнение на стоящите пред фирмата задачи.

Независимият професионален съюз настоява ЦС на Българските професионални съюзи да предостави на разположение полагащата се материална база, като същата бъде справедливо разпределена между независимите професионални съюзи.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/