21 февруари 1996


София, 21 февруари 1996 година
Брой 37 /1592/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


На съвместно заседание на Политическия съвет и Парламентарната група на Българския бизнес блок /БББ/ бяха сформирани две работни групи за реализиране на законодателната инициатива на партията в борбата с престъпността и стимулирането на частната стопанска инициатива на гражданите.

Това са двете сфери от дейността на кабинета, които БББ остро критикува.

Подготвена беше декларация на парламентарната група срещу допуснати процесуални нарушения, довели до отпадане на предложени от БББ поправки към Закона за пенсиите, уреждащи пенсионирането на служители от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на Строителни войски.

Парламентарната група на БББ изчаква депозирането на писмения отговор от министъра на вътрешните работи на зададени му от депутатите въпроси, за да определи действията си във връзка с исканата оставка на г-н Начев.

София, 20 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жорж Ганчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪС СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ЛОРЕТА НИКОЛОВА И СТАНИСЛАВ ИКОНОМОВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


На свое заседание на 17 февруари 1996 г. Националният координационен комитет на Движение "Гражданска инициатива" - Съюз на демократичните сили /ДГИ - СДС/, взе решение да издигне кандидатурата на Иван Григоров, член на Конституционния съд, за президент на Република България. След проведена среща на 19 февруари 1996 г. с г-н Григоров той благодари за оказаната му чест и доверие, но смята, че към този момент има достойни хора в СДС и извън него за този пост, а така също, че е в интерес на демократичните промени в България оставането му в Конституционния съд. ДГИ - СДС няма да издига друга кандидатура, а ще подкрепи кандидатура на кандидат, издигнат от партии и организации в СДС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФРАКЦИЯТА В АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ" ДО ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АСП ПО ПОВОД УЧРЕДЯВАНЕТО НА ФРАКЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че на събрание на координатори и членове на Алетарнативната социаллиберална партия /АСП/ е създадена фракция в АСП "Социаллиберална позиция" с телефон/факс за връзка 076 213 16. Изпращаме ви нейните учредителни документи, а именно: Решение на учредителите и Политическа декларация.

Учтиво ви молим според асепейския принцип на безпощадна откровеност първото заседание на Политическия съвет /ПС/ като първа точка да бъде информирано за създаването на фракцията и да бъдат изложени постановените от нея проблеми. Копия от нашите документи да бъдат лично предоставени на всеки член на ПС. Молим ПС да изрази определено становище, което да бъде отразено в решение.

Съгласно чл.6 от Уредбата на АСП е нужно да ни бъдат предоставени подходящо помещение с необходимо оборудване за организационната дейност на фракцията; пълен списък на координаторите на секции на АСП, на техните заместници, на клубовете на АСП, както и точните им адреси и телефони; пълна информация за състоянието и перспективите на политическия съюз "Демократична алтернатива за републиката", отношенията с нашите партньори в него и пълна информация за неговите и тези на АСП проведени разговори и поети ангажименти с политически сили в страната; както и съответни документи по тези въпроси.

София, 14 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД "РАЙНА КАБАИВАНСКА" "ВОДА ИЛИ НЕФТ ЩЕ ПИЯТ СИРАЦИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКО" КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И КЪМ ФИРМИ ЗА ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ДОМОВЕ ЗА СИРАЦИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РАЙОН.


Във Фонда "Райна Кабаиванска" се получи сигнал от Дома за сираци в село Бързица и Дома за деца и юноши "Надежда" във Варна за бедственото положение с питейната вода, възникнало вследствие на пробития нефтопровод в региона.

С помощта на спонсори домът във Варна е купил минерална вода за децата. Сравнително по-тежко е състоянието на Дома за деца и юноши в село Бързица - децата и кухнята ползват вода от собствени водоизточници и кладенци в селото. Домът за девойки в Провадия ползва вода от водопроводната мрежа.

С оглед на създалата се обстановка фондът на г-жа Кабаиванска се обърна за помощ и съдействие към няколко фирми, които бутилират вода. Фирма "Девин" ООД от град Девин ще предостави за двата дома общо 200 кашона вода. Фирма "Булминвекс" дари 3600 литра вода за дома в село Бързица. Количеството ще стигне за една седмица.

Фонд "Райна Кабаиванска" се объща с молба и към други фирми да се включат в инициативата, докато се отстрани повредата и се пречисти питейната вода в региона. Фондът очаква обаждания на телефон 65-83-23.

София, 20 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00    
21.02.1996 г.    


Редактор: Лилия Томова - дежурен
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!