21 декември 1996 г.

21.12.1996

- Започва 42 извънреден конгрес на БСП.

* "Дума" обобщава - около 1/3 от приетите резолюции на общинските конференции на БСП не третират въпроса за съдбата на МС. Останалите в съотношение 3:2 дават приоритет на нов кабинет пред запазване на сегашния, с "основен" /"радикален", "кардинален", "разумен" и т.н./ ремонт.

По правило темата за кабинета не се коментира в персонален план.

Ново или обновено правителство, разделяне на партийната от държавната власт, съхраняване единството на партията, практическа програма за изход от кризата - това са най-често повтарящите се позиции - решения на общинските конференции на БСП според приетите от тях резолюции, които пристигат на "Позитано" 20. Практически всяка втора конференция категорично настоява съвместителството да бъде изключено. Над 90% препоръчват да се запази единството на партията.

* "Дума" помества доклада на Жан Виденов "Финансова стабилизация, структурна реформа, икономически растеж". В него се признава, че ежегодните плащания по външния дълг надхвърлят 10% от БВП, а размерът на вътрешния дълг надхвърля 50% от БВП, реалните доходи са се обезценили повече от два пъти в сравнение с равнищата от края на 80-те години. Алтернативата, която той предлага:

1. Мерки за финансова стабилизация:

- стабилизация на националната валута;

- сатабилизация на банковата система;

- стабилизация на бюджетната система.

2. Структурна реформа:

- приватизация;

- формиране на реални цени;

- ликвидация и финансово оздравяване.

3. Условия за икономически растеж:

- силен лев;

- развито селско стопанство;

- модерна туристическа индустрия;

- мащабни инфраструктурни проекти;

- стратегическо държавно управление.

* Жан Виденов обявява оставката на правителството и оставката си като партиен лидер пред конгреса на БСП, с което обърква и обезоръжава своите противници. В пространството стои въпросът - оставката тактически ход ли е, или желание за промяна. В доклада си Жан Виденов казва, че държавата е изправена пред невъзможността да обслужва вътрешния си дълг и пред мораториум по външния дълг. Лукса обаче да се обяви мораториум днес България и нейното правителство не могат да си позволят. Две трети от републиканския бюджет отиват за обслужване на вътрешния дълг...Най-сложно е положението в банковата сфера, където се получава като в народната поговорка "Болен здрав носи" - защото доходите на хората от бюджетната сфера са несравнимо по-ниски от доходите на заетите в банковата сфера.

* Николай Добрев прави силно изказване, което обръща хода на конгреса.

Николай Добрев опонира на тезата на Жан Виденов, че никаква промяна в политиката, никакъв нов стил и нови лица няма да подобрят чувствително перспективите пред страната.

"Не разработихме стратегия за изход от кризата, не формулирахме целите, които преследвахме, не разчетохме разходите /материални, социални и политически/ за постигане на тези цели. Ето защо всичките ни комбинации са едноходови, твърде закъснели, вървящи след събитията или извършени под натиска на аварийни обстоятелства."

Името на Н. Добрев се свързва по повод на първия партиен пост. За следващия министър-председател - Николай Добрев, Георги Пирински, Ирина Бокова.

* Г-19 предлагат 7 резолюции, обединени в "Промяната, която предлагаме", предложени от 153 делегата, сред които Лилов, Г-19, кметове, депутати и членове на ВС на БСП.

* Виденов налага отхвърлянето на всички резолюции на Г-19.

* Александър Лилов се обявява за ново "Суперсилно" правителство. Той говори 19 минути, вместо полагащите му се 8, но никой не го прекъсва.

* При закрити врати започва битката за първия пост в БСП.

- Привържениците на Георги Пинчев и Петко Илиев провеждат ХХХ конгрес на БЗНС в НДК. Петко Илиев е новият главен секретар на БЗНС. Неговото място на организационен секретар заема Георги Пинчев.

- Пред "Панорама" Йордан Соколов заявява, че оставката на Жан Виденов е признание за провала на БСП. Йордан Соколов не изключва възможността ОДС да напусне парламента като част от своята тактика.

- Пред "Панорама" Димитър Диманов, лидер на "Промяна" заявява, че гражданската организация има готовност да обяви национална стачка, когато ОДС внесат вот на недоверие на правителството.

- Провежда се двудневна кръгла маса по въпросите на индустрията, организирана от фондация "Демокрация" и Българска стопанска камара.

- СЪРБИЯ: Делегацията на ОССЕ приключва работа и обявява, че ще огласи заключенията си най-рано след седмица.

В Смедерово се провежда митинг на социалистическата партия.