21 март 1996


София, 21 март 1996 година
Брой 58 /1613/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "ГЛАСОВЕТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА СЕ ЗАДУШАВАТ" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕТО НА СГРАДИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Настоящото изявление е продиктувано от нашата тревога от действията на правителството и парламентарното мнозинство, насочени към лишването от сгради на опозиционните политически сили в страната. В измененията на Закона за собствеността и Закона за държавната и общинската собственост се предвиждат възможности управляващата Българска социалистическа партия /БСП/ произволно да лишава от помещения политически партии. Преценката на кого да се дават сгради, как да се сключват договорите, при какви условия да се прекратяват наемни отношения, е предоставена единствено в ръцете на властимащите.

Факт е, че многопартийната политическа система може да функционира само ако държавата в лицето на своето правителство и парламент осигури условия за нормалното функциониране на всички политически партии, в това число и на опозиционните. Не може да се говори за демократично общество, ако се потъпкват основни права и свободи на гражданите, като правото за свободно сдружаване, както и гаранции за съществуването му.

Преди още мнозинството на БСП в парламента по законодателен път да е посегнало на правата на политическите сили, сме свидетели на един акт от страна на правителството на Жан Виденов, с който се цели да се лиши Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ от обитаваната от него сграда на пл."Славейков" 4а и редакцията на в-к "Земеделско знаме" в сградата на ул. "Врабча" N 23 в София. Даден е ултиматум от областния управител на Софийска област до 21 март 1996 и двете сгради да бъдат опразнени, като в противен случай ще бъде прибегнато до сила.

Всичко това ни напомня за най-мрачните години 1944-1947 г., когато с подобни действия беше ликвидирана опозицията в България. Първо се започва с лишаването от сгради, с лишаването от възможност да се издава опозиционна преса, с лишаването от информация и задушаване гласа на другомислещите.

Тревогата на Съюза на демократичните сили е, че крачката между предприемането на тези действия и политическа репресия е много малка.

Съюзът на демократичните сили изразява своя остър протест срещу погазването на политическите свободи и права на всяка една политическа сила. Ние знаем, че ако днес атаката е срещу БЗНС, то утре ще е към друга политическа сила, а вдругиден срещу всеки отделен гражданин. Това ще доведе до разрушаването на крехките устои на гражданското общество и е дълг на всеки свободно мислещ човек да се противопостави на всички форми, унищожаващи едно демократично общество.

София, 20 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия, до ръководителя на Центъра за стратегически изследвания при ВС на БСП и до средствата за масово осведомяване.


Съгласно изявление на Методи Христов Мануилов досегашната диверсионна дейност против Българската комунистическа партия /БКП/ се планира, организира, ръководи и направлява от Центъра за стратегически изследвания към Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и лично от Александър Лилов. Негово дело било и организирането на така наречения "извънреден конгрес" на БКП на 30 септември 1995 г. в клуб на БСП жк "Западен парк" от хора, назначени от БСП, които нямат нищо общо с БКП. Лично Александър Лилов бил наредил Александър Паунов, заместник-директор на филиала в квартал "Дървеница" на Първа частна банка, чийто ръководител е Венцислав Йосифов, да бъде обявен за първи секретар на Централния комитет /ЦК/ на БКП, каквато длъжност структурите на БКП нямат. По нареждане на Александър Лилов, Александър Паунов финансира цялата антикомунистическа дейност против БКП чрез вестниците "Трибуна", "Ново работническо дело" и лъже-"Комунистическа правда" - незаконен вестник, чието заглавие е заграбено от Градския комитет на БКП в София.

Сапуненият мехур се спука. Методи Христов Мануилов е един от назначените инициатори и организатори за провеждането на "извънреден конгрес" на БКП. Част от присъстващите на този "конгрес" са предатели и провокатори, внедрени преди това в БКП от ВС на БСП. Други като Александър Паунов, Георги Захариев и др. не са членували в БКП след 4 април 1990 г. Има и трети, които нямат никаква вина и които, без да присъстват на "конгреса" и без да са си давали съгласието, са назначени от ВС на БСП в "новия Централен комитет". Такъв е Димитър Тодоров Димитров от гр. Сандански.

Цялата тази банда от провокатори и предатели под ръководството на Александър Лилов не се спира пред нищо във фалшификациите си, за да заблуди, да измами комунистите с ясната цел да разбие единството на БКП, да заграби ръководството й и да я подчини на антикомунистическата-проимпериалистическа БСП.

Срам и позор, господа, заклети антикомунисти!

София, 15 март 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВМРО-СМД ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ БРАНКО ЦЪРВЕНКОВСКИ ПО ПОВОД НА НАРУШАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ НА МАКЕДОНСКИ ГРАЖДАНИ С ИЗЯВЕНО БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ.


Както Ви е известно, България беше една от първите страни, които подкрепиха отделянето на Република Македония от разпадащата се СФРЮ. Тя първа призна правото на Република Македония да бъде суверенна и независима държава през 1992 година, изпреварвайки в това отношение международните организации и останалите европейски и балкански страни. Вътрешната македонска революционна организация /ВМРО/ - Съюз на македонските дружества /СМД/ подкрепи политически тази позиция и активно съдейства за нейното утвърждаване.

Тези действия от българска страна бяха продиктувани от искреното намерение да бъде подпомогнато задълбочаването на демократичните процеси в Република Македония и осъществяването на нейния принос в запазването на геополитическото равновесие, мира в региона и бързото интегриране заедно с останалите балкански страни в международните европейски структури.

Лично Вие неколкократно сте заявявали, че Вашето правителство ще работи за "пълното интегриране на Република Македония и усвояване на европейските ценности". Точно противоположно на Вашите думи правителството Ви води политика, която беше характерна за титовистко-комунистическа Югославия и е един анахронизъм в съвременните взаимоотношения между суверенни и демократични държави.

В Република Македония вече няколко години продължава развиването на активна антибългарска кампания от Страна на официалните власти. Многократно на граничните пунктове македонските митничарски власти извършват конфискуване на българска литература и печатни издания. Редица граждани след посещенията си в България са задържани от полицията и разпитвани за връзки с ВМРО-СМД и други обществени организации.

Продължава толерирането от страна на македонското правителство на антибългарската пропаганда, разпространявана чрез средствата за масова информация в Скопие. Едновременно с това бяха предприети от полицията репресивни мерки срещу македонски граждани с изявено българско самосъзнание, при което беше извършено грубо нарушаване на техните човешки и граждански права.

Особено безпокойство буди вълната от масови арести, която заля Република Македония след атентата срещу македонския президент Киро Глигоров, арестувани бяха членове на опозиционни партии, политически лидери, изявени обществени дейци и интелектуалци.

Повечето от тях са задържани неправомерно, разпитвани за връзки с България и малтретирани физически и психически по време на разпитите.

Показателни в това отношение са случаите с д-р Димитър Църномаров, председател на ВМРО-Татковинска, инж. Георги Стоименов и съпругата му Мария Стоименова от Скопие, Владимир Паунковски от Охрид и много други такива случаи.

Продължават немотивираните с нещо арести срещу отделни лица. През последните дни бяха арестувани Траян Годев, Тихомир Яйнарджиев и Димитър Николов, жители на град Струмица, след като са били извикани на "информативен разговор" в полицията. Тримата са обвинени в полицията заради изяви на българско самосъзнание. Нима това, г-н министър-председател, е престъпление?

Докога Република Македония ще бъде последната страна в цивилизована Европа, в която се преследват хора, които използват законното си граждански и човешко право на политически убеждения и национално самоопределение.

Напомняме Ви, г-н министър-председател, че повече от един век, по време на турския и сръбския режим, бяха правени редица опити да бъде унищожена българщината в Македония, но всички те не успяха. Убедени сме, че няма да успеят да сторят това в самия край на двадесети век и съвременните последователи на Абдул Хамид и крал Александър.

Г-н министър-председател, ВМРО-Съюз на македонските дружества, изразявайки своята сериозна загриженост за състоянието на човешките права в Република Македония, Ви препоръчва да употребявате усилията на Вашето правителство в полезни за Македония дела, а не в преследване на българите във вашата страна.

Само вие в качеството си на министър-председател не предприемате мерки за спирането на репресиите над нашите сънародници и съмишленици, Организацията ще счете за свой дълг да употреби своя авторитет и влияние пред международните правозащитни организации с цел да ангажира международната общественост с проблема за нарушаването на гражданските и политическите права в Република Македония.

Оставаме в очакване на разумно държавническо поведение от вас и Вашето правителство.

София, 15 март 1996 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ВМРО-СМД

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимир Каракачанов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:
Николай Кънчев

ЗАВЕЖДАЩ "МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ":
Анатоли Величков

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 21 март - Следва представеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ "СЪГЛАСИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ".


Раздел I
Общи положения

Чл.1. Сдружението с идеална цел "Съгласие за България", наричано по-нататък в устава за краткост "сдружението" е сдружение с идеална цел на лица-единомишленици от творческата интелигенция и обществено-политическия живот.

Чл.2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което развива дейността си и се ръководи от разпоредбите на закона и на този устав.

Чл.3./1/ Името на сдружението е "Съгласие за България". Сдружението има собствен кръгъл печат, на който се изписва неговото име.
/2/ Седалището е в град София, а адресът на управление София, район "Средец", бул." Патриарх Евтимий" 25.

Чл.4./1/ Целите на сдружението са:
1. разработване и осъществяване на културни и образователни програми сред най-широк кръг от българското население, насочени към изучаване принципите на демократичните общности и гражданското общество;
2. защита на интересите на своите членове чрез сътрудничество и диалог с всички държавни институции и сдружения с идеална цел в страната;
3. осигуряване с всички разрешени от закона средства на диалог за постигане единство на демократичната общност в страната с оглед политическата и социална стабилност в България, без да преследва цели, характерни за политическите партии по смисъла на чл.1 от Закона за политическите партии /ЗПП/;
/2/ За постигане на целите по ал.1 сдружението провежда и организира семинари, кръгли маси, анкети и разпространява безплатно информационен бюлетин.

Чл.5./1/ Средствата на сдружението се набират от членски внос, заплащан на всяко тримесечие от членовете, дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и по всякакъв друг начин, разрешен от закона, който не представлява стопанска дейност.
/2/ Размерът на членския внос по ал.1 се определя ежегодно от общото събрание в началото на всяка календарна година, като за 1996 г. членският внос се определя на 300 /триста лева/ на тримесечие.
/3/ Сдружението може да откаже да приеме дарения, които съдържат условия, противоречащи на целите на сдружението и неговия устав.

Чл.6. Сдружението се учредява за неопределен срок.


Раздел II
Структура на сдружението

Чл.7./1/ По решение на управителния съвет към сдружението могат да се създават клубове и представителства като негови помощни органи, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав.
/2/ Дейността на клубовете и представителствата се осъществява съобразно правилник, който се приема от общото събрание на сдружението.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
21.03.1996 г.


Редактори: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Весела Тодорова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!