21 май 1993

София, 21 май 1993 година
        Брой 98 /885/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРИ, СОБСТВЕНОСТТА ВИ Е В ОПАСНОСТ!" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/ от внасянето на искането за промяна в Закона за земята до сега отстоява своята принципна позиция в защита на собствениците на земи. С поведението си в Народното събрание /НС/ парламентарната група употреби всички усилия както в постоянните комисии, така и по време на първото четене на предложения проектозакон за предотвратяване приемането на изменения, с които се посяга върху правото на собствениците и на възможността земята да бъде реално получена. Днес в НС беше гласувана промяна в Закона за земята, която отнема възстановената вече собственост в населените места в полза на правоимащия, повечето от които свързани с комунистическата номенклатура. Тази поправка облагодетелства и лица, които имат и други имоти в страната. Този акт е антисоциален и дълбоко неморален. С него съвсем не се защитават интересите на хората без жилища. Дори и тези, които вече са получили имотите си, отново ги губят. Това е само началото на промени във вреда на собствениците, които новото парламентарно мнозинство /БСП, ДПС и НСД/ иска да осъществи. Създава се възможност за пълна подмяна на ликвидационните съвети, и то по начин и в състав, удобни за бившите комунисти и техните слуги. Това ще блокира поземлената реформа и ще даде възможност под формата на червени лъжекооперации да се възстановят бившите ТКЗС. Цели се създаването на безправна колхозна маса в българското село, която те отново да ограбват, както правиха това в продължение на 45 години.

В предстоящата предизборна кампания новите комунистически ликвидационни съвети ще се опитат да купуват хората на село с дяловете, които те имат да получават.

Българи, собствеността ви е в опасност. Предателството на бившите ни съюзници ни постави в малцинство в парламента, който, вместо да осигури данъчно и социално законодателство, сега ревизира основните закони за смяната на системата.

За България спасението е в предсрочни парламентарни избори.

София, 20 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТА НА ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /15 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА.


Българската младеж беше тази част от обществото, която прие с възторг разпадането на тоталитарната система в страните от Източна Европа и беше основен двигател на промените в нашата страна. Същевременно сътресенията, които предизвикаха тези промени, рефлектираха най-остро върху младите хора. Само за две години България бе напусната от повече млади хора, отколкото през всички войни на XX век. Този процес поставя под въпрос биологичното оцеляване на нацията. Образовани и талантливи млади хора напускат родина ни, търсейки поле за реализация в чужбина.

Въпрос от национално значение е създаването на предпоставки за прекратяване на икономическата имиграция, обезкръвяваща нацията и изсмукваща интелектуалния й потенциал.

Ето защо смятаме, че е от жизнена необходимост:

- Преструктурирането на образователната ситема. Като основен базис в интелектуалното развитие на всяка една нация тя трябва да бъде в съответствие с изискванията на новите пазарни структури.

- Създаването на ефективни икономически лостове, които да гарантират реализация, адекватна на квалификацията на младите хора.

- Нова държавна политика, която подхожда диференцирано по отношение на младежките проблеми.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


По повод на така наречения "инцидент" със Стефан Савов, лидер на Демократическата партия с регистрация от 21 март 1990 г. в София, Националният партиен съвет на Демократическата партия - Пловдив, смята за необходимо да заяви следното:

По принцип ние сме не само против упражняването на насилие върху народни представители и политически лица, закриляни от конституцията с имунитет по време на техния мандат, но сме и против всякакво политическо насилие изобщо.

Трябва да се отбележи, че резултатите от извършеното разследване не са доказали, че срещу въпросния господин е употребявано някакво насилие. Нещо повече, всички данни говорят, че това е една съшита с бели конци провокация от страна на така наречени "политици", загубили всякакво чувство за реалност. Тези дейстия целят предизвикване на безредици, а това вече е опасно явление и е сериозно нарушение на Конституцията на Република България и на правовия ред.

И още нещо. Г-н Савов претендира да е лидер на партия, чийто основател е Петко Каравелов. Изглежда, не въпросният лидер не познава добре историята, политиката и нравственото верую на Демократическата партия. Затова бихме желали да напомним не само на господина Савова, но и на всички членове и симпатизанти на Демократическата партия, че някога, през м. февруари 1887 година Петко Каравелов е станал жертва на нашенски български нрави и е бил сериозно пребит.

Но на въпросите на чужди дипломати дали той е бил малтретиран, Петко Каравелов е отговорил с достойнството на един голям българин: "В моето Отечество такива работи не стават"!

Петко Каравелов не е бил лигльо като Вас г-н Савов!

Пловдив, 21 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Върховният координационен съвет на Свободната кооперативна партия - България, на свое извънредно заседание на 20 май 1993 г., проведено в зала "Олимпия" в Националния дворец на културата - София, след като се запозна с искането на група депутати да се гласува вот на недоверие на правителството на проф. Любен Беров, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Подкрепя правителството, ръководено от проф. Любен Беров, за доминиращата позитивна равносметка от досега осъществената му дейност.

София, 20 май 1993 г.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:

Димитър Марковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространеие пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Местният политически съвет на Българския демократичен център /МПС на ВДЦ/ - Пловдив, със загриженост констатира, че през последните дни се развиват събития с нескритата цел да се провокират безредици и дестабилизация на страната.

Това проличава както от непрекъснатите външни провокации - акции срещу паметници, провокиране на безредици около парламента, митинги и демонстрации, блокиране работата на парламента с внасяне в заседателната зала на ненужни точки само и само да се пречи на приемането на ония основни закони, от които зависи по-нататъшното развитие на икономиката ни и международните ни отношения.

Новоизлюпеният "политически лидер", бивш манекен, после телевизонна звезда, а сега - "режисьор" на политически спектакли, като митинги, инциденти пред сградата на Народното събрание и др. - Асен Агов, очевидно си представя привържениците на СДС като сардели, натъпкани в консервена кутия, след като с цялата си сериозност твърди, че на митинга на площад "Александър Невски" миналата седмица е имало по 5 души на квадратен метър. Колко хора е имало там, колко са били привърженици на СДС и колко - любопитни, не се наемаме да преценяваме, нито да оспорваме твърденията на едната и другата страна. Във всеки случай на един квадратен метър могат да се съберат 5 души само ако са в претъпкан тролейбус.

Очевидно този митинг е постигнал някои свои цели, но те са далеч от целите, които стоят пред цялата страна. Това също се осъзнава от СДС и затова в един от така наречените му "бастиони" - Пловдив, се планира поредният митинг. На всеки митинг отиват различни люде. Вероятно там ще има и привърженици на центристки партии и на БДЦ. Във всеки случай не е нужно те да се броят като симпатизанти на СДС. Симпатизантите на всяка политическа сила ще се преброят по време на изборите.

Носят се слухове, услужливо подети от средствата за информация, че следващите деструктивни стъпки на СДС ще бъдат: провокиране на стачки и селски бунтове. Във връзка с това можем да припомним, че миналата година представителите на същия този СДС поискаха в парламента забрана на БСП за подобни обвинения по събитията в Цалапица. Означава ли това, че сега ние трябва да поискаме същото за СДС?

Исканият вот на недоверие към правителството на проф. Беров в същност ще осигури още шест месеца неговото съществуване така, че този акт ще доведе до резултат обратен на онова, което уж е цел на СДС - предсрочните избори. Закрепяването на Беров, в което никой не се съмнява след един такъв вот, прехвърля очакваните предсрочни избори най-малко за пролетта на следващата година. Партиите и организациите в Български демократичен център в Пловдив напълно се солидаризират и подкрепят Декларацията на Демократическата партия - Плодив, по въпроса за т.нар. инцидент със Стефан Савов.

Пловдив, 20 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ПОВОД НА ПОЛУЧЕНО ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БРЮКСЕЛ.


Председателят на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/ Валентин Моллов получи писмо от Комисията на Европейските общности /ЕО/ в Брюксел. В него се подчертава, че на комисията са добре известни постиженията на ССИГ и усилията на съюза за посрещане на увеличаващата се необходимост от информация за създаващия се български частен сектор.

Комисията на ЕО е одобрила предложението на ССИГ и е определила Информационния и Консултантския център - Еврогише към ССИГ, за представителен кореспондентски център на Европейската мрежа на информационни звена към ЕО.

Президентът на Комисията на ЕО Жак Делор пожелава на ССИГ и неговото Еврогише успехи в това начинание за подобряване достъпа до европейската бизнесинформация за български малки и средни предприятия, като отбелязва, че това ще има и позитивно влияние върху обмена на търговска и икономическа информация в Европа.

Във връзка с това писмо главният секретар на ССИГ Владимир Павлов заяви, че решението на Комисията на ЕО е ново потвърждение за разширяващите се международни връзки и авторитет на ССИГ. То ще спомогне за решително подобряване на информационната дейност на съюза, Еврогишето и неговите 30 регионални центъра в България, като ще увеличи достъпа на членовете на ССИГ, както и на други български държавни и частни фирми до европейската бизнесинформация.

Според ръководителя на отдел "Международни връзки" на ССИГ Радосвета Господинова отбелязаното и на наскоро състоялия се IV конгрес на ССИГ активизиране на международните контакти на съюза получава конкретни измерения, които ще имат положителна прагматична полза за българските частни фирми.

София, 18 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /25 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/


I. ХАРАКТЕР

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е непартийна политическа формация, която в действията си се съобразява със съществуващото законодателство и конституция. То осъществява дейността си съобразно своята програма.

2. Основен принцип на движението е, че обединява не членове, а сподвижници - т.е. личности, които запазват автономията си да останат безпартийни, или да членуват в различни политически, граждански, верски или други организации, но приоритетно да изпълняват задачите, водещи към реализиране целта на движението. В движението тези личности-сподвижници представляват само себе си.

3. Интересите на движението стоят над интересите на всички други формации. Това означава, че сподвижниците на движението не могат да правят компромиси с противоречащи, с антагонистични принципи и действия, които спъват, обезсилват или се противопоставят на неговата цел.

4. Сподвижниците на движението, които членуват в други формации или са в управленски структури на инстанции, ведомства и организации от всякакъв вид, където партийно, граждански или административно имат ръководни места, в движението не се ползват с предимства или това не им дава право на предимства.

5. Движението не е алтернатива на съществуващите монархически формации в България, а форма за персонално обединяване на членовете на съществуващите, монархически формации, форма за адаптиране в хармонично действие, в адекватност на средствата, организацията и посоката за постигане на крайната цел.

б. Основните средства, с които всеки сподвижник трябва да пропагандира целта на движението и да привлича нови сподвижници, е словото, идейното красноречие и личният пример на въздействие чрез убеждение.


II. СЪПРИЧАСТИЕ

1. Встъпването в движението става черз лична волеизява за съгласие на постъпващите да работят за постигане на неговата цел, което се декларира писмено.

2. Сподвижници на движението могат да бъдат всички, които приемат неговата програма и статут.

3. Сподвижници на движението не могат да бъдат тези, които имат:
- доказани престъпления, квалифицирани като антихуманни или противоречащи на Хартата за правата на човека;
- доказани престъпления, обслужвали комунистическия режим.

4. Не могат да бъдат сподвижници на движението също:
- лицата, които не приемат непартийния статут на движението, неговата програма и статут;
- лицата с вождистки амбиции;
- лицата, които с партийни пристрастия и с недостойни прийоми уронват престижа, авторитета, достойнството и доверието към сподвижниците на движението.


III. СТРУКТУРА

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е разгърнато в национален мащаб. В административните териториални региони и в общините движението сформира клубове на своите сподвижници. Минималното клубно звено се оформя от трима души.

2. В столицата клубовете на движението се сформират по общини, като в общините с по-многобройно население могат да същестуват няколко клуба по квартали.

3. Всички регионални и общински клубове поддържат функционална връзка с Централния клуб на движението, който координира цялата дейност.

4. Чрез взаимно съгласуване клубовете по места могат да действат съвместно със съществуващо звено на дадена монархическа формация и при създадена подходяща атмосфера и координация с Централния клуб, да интегрират задачите и дейността си.


IV. РЪКОВОДСТВО И ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II се ръководи от председател, трима секретари, Оперативен политически съвет /ОПС/ от 15 души и Национален съвет /НС/, съставът на който може да бъде променлив по броя на акредитираните сподвижници от регионите и общините в зависимост от промените в броя на новосформиращи се клубове.

2. Сподвижници на движението от райони, в които няма сформиран клуб по обективни причини, могат, по преценка от Централния или от близък регионален клуб, да получават акредитация в Националния съвет.

3. Представителите във всичките степени на упоменатата в предходните точки структура са изборни.

4. Избори за председател, за секретари и членове на Оперативния политически съвет се извършват всеки две години.

5. Членовете, сформиращи Националния съвет, се избират всяка година.

6. Няма ограничение в броя на мандата за дадено лице, избрано в ръководните органи. Критерии за новоизбираемост са качествата, притежавани и показани от определения сподвижник. Преценка на тези качества дават самите избиратели.

7. Всички избори се извършват с тайно гласуване.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА СПИРАНЕТО НА ДЕМОНТАЖА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


Съветската армия има безспорни заслуги за победата над фашизма в Европа. Паметникът на Съветската армия в София не отразява тази победа. Той е фалшиво свидетелство за посрещането й в нашата страна, в която благодарение на нея беше установена 45-годишна комунистическа диктатура. Следователно това е паметник на историческата лъжа. Такива паметници като свидетелства от трагичната ни история могат да бъдат съхранявани, но те не трябва да доминират в центъра на нашата столица.

Само законно избраният орган за местно самоуправление може да решава какви символи може да има в нашия град и какви не трябва да има, независимо чия собственост са те.

Спирането на демонтажните работи на 12 април 1993 г. от министъра на вътрешните работи, въпреки изявлението на министър-председателя, че няма да се намесва в работата на местното самоуправление, е ярък израз на безпринципна политика и незачитане на законите.

С допускането на намесата на руския посланик във вътрешните работи на нашата страна, незачитането на законните разпоредби на столичния кмет от посланика и градската организация на БСП /к/, правителството постави под съмнение суверенитета на страната и потъпка конституцията ни.

След редица несръчни опити да се посочат правни основания за незаконните действия на полицята сегашното правителство на България невъзмутимо заяви, че "решението за демонтирането на паметника е извън България, че руското оръжие и кранчето за газ крепят съветския шмайзер".

Посочваният многократно чл.14 от Руско-българския договор третира руските паметници на културата в нашата страна и не може да се прилага за защита на паметник на окупационните действия на бившата червена армия.

Решението на Столичния общински съвет за демонтирането на паметника гарантира съхранението на скулптурните фигури и обезсмисля всички призиви за цивилизовано отношение и забявяне на неговото изпълнение.

Безцеремонните действия на подкрепяното от БСП правителство са опит за налагане на полицейска власт, против новородените демократични структури. Явният стремеж за връщане на властта в ръцете на бившите комунистически функционери го води към използване на полицейски методи и беззакония.

Оставането на това правителство на власт е спасно за България, тъй като действията му непрестанно унижават всеки честен българин, комуто е свидна демокрацията.

София, 12 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ПРИЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /2 МАРТ 1993 Г., СОФИЯ/.


IV. СТРУКТУРИ НА СБО

Чл. 18. Съюзът на българските общности има единна национална структура, чиито основни единици са общинските организации.

Чл. 19. Създаването им става по следния начин:
1/ На общинска конференция или учредително събрание се взема решение за изграждане на общинска организация съобразно с настоящия устав.
2/ Протокол, подписан от учредителите, приетите устройствени документи и извлечение от разчетната сметка се представят на Централната контролна комисия /ЦКК/ и Централния съвет на съюза, които се произнасят с решение за легитимността на общинската организация.

Чл. 20. ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ представлява своите и на целия Съюз на българските общности интереси на територията на общината, като:
1/ Изработва собствени устройствени документи.
2/ Приема и изпълнява решенията на централните органи на партията.
3/ Прави отчисления от членския внос.
4/ Притежава собствена банкова сметка и печат със запазен шрифт и знак на Съюза на българските общности.
5/ Осигурява материали и средства за дейността си.

Чл. 21. Дейността на общинската организация в СБО се прекратява:
1/ С решение на общинската конференция, потвърдено от ЦС на СБО.
2/ С решение на Националната конференция за нарушаване на устава и програмните документи на партията.

Чл. 22. Основни организационни единици в общинската организация са местните организации, изградени по местоживеене.

V. ОРГАНИ НА  С Б О

Чл.23/1/ Върховен орган на Съюза на българските общности е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
/2/ В работата на Националната конференция участват делегати от общинската организация.

Чл.24/1/ Националната конференция се провежда най-малко веднъж годишно.
/2/ Националната конференция се свиква от председателя на СБО след решение на Централния съвет, взето с квалифицирано мнозинство или по искане на една трета от общинските организации.
/3/ ЦС на СБО оповестява най-малко един месец по-рано датата, часа и мястото за провеждане на конференцията, дневния ред и изискванията за представителство, както и начина, по който трябва да бъдат избирани делегатите.
/4/ Националната конференция е законна, ако присъстват на нея петдесет процента плюс един от общия брой на делегатите.
/5/ Ако при откриване на Националната конференция се окаже, че липсва посоченият по-горе кворум, заседанието се отлага с два часа при същия дневен и се счита за законно, колкото и делегати да присъстват.
/6/ Всеки делегат представлява 1 /един/ глас и гласува лично. Гласуване с пълномощно е недопустимо.
/7/ Всички решения на конференцията се вземат с обикновено мнозинство и само решенията за промени в устава, за прекратяване на дейността на партията и разпущането й, което може да стане само ако 2/3 от общинските организации внесат предложение, че целите и задачите й са изпълнени и по-нататъшното й съществуване е безпредметно, или за влизането й с друга партия в блок, се вземат с квалифицирано мнозинство.
/8/ Всички решения на Националната конференция са задължителни за низходящите структури на Съюза на българските общности.

Чл. 25. Националната конференция на Съюза на българските общности:
1/ Приема и изменя устава и състава на Централния съвет.
2/ Избира с тайно гласоподаване председателя на партията и утвърждава след негово предложение броя и състава на Централния съвет.
3/ Избира председател и двама членове на Централната контролна комисия.
4/ Приема отчета на Централната контролна комисия.
5/ Определя размера и разпределението на членския внос.
6/ Определя мандата на националните органи на партията.
7/ Утвърждава статута на делегатите.

Чл.26 /1/ Ръководен орган на Съюза на българските общности между Националната конференция е Централният съвет.
/2/ ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ е съставен от: председател, организационен секретар, секретар за работа с населението, секретар за връзки с българските общности и сродни партии и организации по света, официален говорител и двама членове.

Чл.27 /1/ Централният съвет заседава най-малко веднъж месечно.
/2/ Всяко заседание на ЦС е редовно, ако в него участват половината от членовете му плюс 1.
/3/ ЦС взема решения с обикновено мнозинство освен в случаите при свикване на конференция и евентуално коалиране с други партии, при което е нужно квалифицирано мнозинство.
/4/ В оперативен порядък ЦС може да взема решения и с персонален подпис на 2/3 от членовете му.
/5/ ЦС организира и ръководи осъществяването на решенията на Националната конференция.
/6/ ЦС утвърждава бюджета на партията.
/7/ ЦС създава помощни структури, обслужващи партията, и преценява тяхната дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
21.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!