22 февруари 1990

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОИ 38 /56/
 

     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ - ИСКАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", АДРЕСИРАНА ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ.

     НА 4 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ОПОВЕСТИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА АПЕЛ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ДЕТСКИТЕ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ. ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" /БР.50, ПОНЕДЕЛНИК, 19.2.1990 Г. ПУБЛИКУВА СТАТИИТЕ "ДЕТСКИТЕ ХРАНИ ПАК НЯМА ДА СТИГНАТ", БЕЗ АВТОР, И "ЕКОЛОГИЧНО ОСИГУРЕНО ПРОИЗВОДСТВО"
НА ЛЮБОМИР РОЗЕНЩАЙН. ДВАТА МАТЕРИАЛА И ПИСМОТО НА МНЗСГ ДО "ЕКОГЛАСНОСТ" НЕ НИ ЗАДОВОЛЯВАТ. НУЖЕН Е ЯСЕН И ТОЧЕН ОТГОВОР - КОИ ХРАНИ СА ГОДНИ ЗА НОВОРОДЕНИТЕ И ДЕЦАТА ДО 7 ГОД., ЗА МАЙКИТЕ-КЪРМАЧКИ И БРЕМЕННИТЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНОСТИ В АДАПТИРАНИТЕ ДЕТСКИ И В ПАСТЬОРИЗИРАНИТЕ МЛЕКА, В МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ, ХЛЯБА, МЕСАТА - ВЪВ ВСИЧКИ ХРАНИ. ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЗИМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЩИТЕ СЕ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНОСТ.
     С ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ СЛЕДИМ ОПИТИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО ЗА ВНОСА НА БЕБЕШКИ ХРАНИ. НО НЕ НИ УДОВЛЕТВОРЯВА НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ КОНТРОЛИРАТ СУРОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАВОДА В АСЕНОВГРАД - ЕКОЛОГИЧНО БЕДСТВАЩ РАЙОН.
     ОТЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ВРЕМЕ ЗА ИСКАНИТЕ ОТ НАС ИЗСЛЕДВАНИЯ, КАКВИТО ДОСЕГА НЕ СА ПРАВЕНИ СИСТЕМАТИЧНО. ЗАТОВА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПОДВЛАСТНОТО МУ МНЗСГ ДА СЪБЕРАТ НУЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ОПРЕДЕЛЯ НОВА ДАТА ЗА МИТИНГИТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ ВЗЕМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ - НА 24 МАРТ, ВМЕСТО НА 24 ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА.
     БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ОФИЦИАЛНИЯТ ОТГОВОР НА МНЗСГ ЧРЕЗ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ДА НЕ НАПОМНЯ ВРЕМЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ С ПОЛОВИНЧАТИ ДАННИ.
     НА НАШИЯ ПРИЗИВ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ВЕЧЕ СЕ ОТЗОВАХА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ  1990  Г.
                                     /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                      х   х   х

     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.

     - СВОБОДЕН РАЦИОНАЛЕН ТРУД И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ ЗА ПЪЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЯТЕЛНОСТ. ОТРИЧАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕКА И НА НАЕМНИЯ ТРУД КАКТО ОТ КАПИТАЛИСТА, ТАКА И ОТ ПАРТИЙНО-АПАРАТНАТА НОМЕНКЛАТУРА. ОХРАНА НА ТРУДА ОТ
НЕЗАВИСИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ. ПРАВО НА СТАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ, ЗАШИТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ. МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ. СЪЗДАВАНЕ  НА ТРУДОВИ БОРСИ.
     - РАЗУМНА И СПРАВЕДЛИВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИЧИНАТА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ИМУЩЕСТВОТО И БОГАТСТВОТО СЪС СПРАВЕДЛИВО ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО С НИСКИ ДОХОДИ.
     - СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ И НРАВСТВЕН КЛИМАТ В СТРАНАТА, ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДУХОВНИ И МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ. СВОБОДА В ДУХОВНАТА СФЕРА И ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА. ВСИЧКО СЪЗДАДЕНО ОТ НАШАТА ДЕМОКРАТИЧНА ХУДОЖЕСТВЕНА, ТВОРЧЕСКА И АРТИСТИЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, КАКТО И ОТ НАУЧНАТА, ХУМАНИТАРНАТА, ПРОСВЕТНАТА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛЕГЕНЦИЯ Е ИЗТОЧНИК И СЪЩИНА НА ИДЕИТЕ НА НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА И ПЕРСПЕКТИВА. ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ ДЕЙЦИ - ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИЦИ, АРТИСТИ И ДРУГИ СЪЗДАТЕЛИ И НОСИТЕЛИ НА ДРАГОЦЕННОТО ИЗКУСТВО, КОИТО КЛОНЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛИЗМА, СА НАШИТЕ ОРИЕНТИРИ И УЧАСТНИЦИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ЦЕЛИ И РЕШАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАДАЧИ ЗА СВОБОДА И ВСЕСТРАНЕН НАПРЕДЪК. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОПИТИТЕ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА ДРУГИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     - ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО И НАРОДНО ПРОСВЕЩЕНИЕ, СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. НЕЗАВИСИМИ И СВОБОДНИ АКАДЕМИЧНИ СДРУЖЕНИЯ И СТУДЕНТСКИ ПРОФСЪЮЗИ. ДЪРЖАВНА МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИТЕ И ДРУГИ УЧАЩИ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. МЛАДЕЖТА, УЧАЩИТЕ И СТУДЕНТИТЕ СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ОСНОВАТА НА БОРБАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.
     - ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ИЗКОННИТЕ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙНИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ. ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА. РАВЕНСТВО ВЪВ ВСИЧКО И УВАЖЕНИЕ КЪМ ЖЕНАТА. МАЙКАТА Е НАЙ-ВИСШАТА ДУХОВНА ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВОТО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, МАЙЧИНСТВОТО И ДЕЦАТА. СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ЕДИЦИНСКОТО И БОЛНИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ БЕЗ ПОЛЗУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИВИЛЕГИИ. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА. СЪЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙНА СРЕДА И В ЗДРАВИ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ.
     - РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. ПОДКРЕПА НА ЧИТАЛИЩАТА И ДРУГИТЕ САМОДЕЙНИ НАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ. ВЪЗРЪЩАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА НАШИТЕ ВЕКОВНИ ТРАДИЦИИ И НАШЕТО БЪЛГАРСКО НАРОДНО САМОЧУВСТВИЕ. ОТДЕЛЯНЕ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДЪРЖАВАТА. ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВУВАНЕ НА СТАРОДАВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ.
     - ЗАВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИНА КЪМ ЗЕМЯТА. ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА ЗА СПАСЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. ПОДДРЪЖКА НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО И СЪВРЕМЕННО ЗА ВЪЗДИГАНЕ НА НАШЕТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ИЗОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ЗЛОВЕЩИ СТАЛИНИСТКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА НАСИЛСТВЕНО КОЛЕКТИВНО ВЛАДЕЕНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА.
     - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СМЕЛАТА И РЕШИТЕЛНА БОРБА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА. НАШАТА ПРОГРАМА Е ЗА РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА.
     - СТРОГО ПРИДЪРЖАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ПОДПИСАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ СЪЮЗИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ ПРОТИВ БЛОКОВОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ. ЩЕ РАБОТИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОНФРОНТАЦИЯТА. ПРИЗНАВАНЕ НА СЛЕДВОЕННИТЕ ГРАНИЦИ И РЕАЛНОСТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАНА МИРНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ВСЕСТРАННО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЛИЗКИ  И ДАЛЕЧНИ СТРАНИ.
     - РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ПО ЦИВИЛИЗОВАН, МИРЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН. В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ С РАВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА: БЪЛГАРИ, ЦИГАНИ, ВЛАСИ, ЕВРЕИ, МЮСЮЛМАНИ, АРМЕНЦИ И ДРУГИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ. СВОБОДНА ИЗЯВА НА КУЛТУРНО-РЕЛИГИОЗНАТА САМОЛИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА МЮСЮЛМАНСКА ОБЩНОСТ. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ОБЕКТИВНА ИСТОРИЧЕСКА ИСТИНА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ, ЗАПАДНА ТРАКИЯ, ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ И СЕВЕРНА ДОБРУДЖА БЕЗ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ. ГОТОВНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО С ЮГОСЛАВИЯ, КАКТО И С ДРУГИ  БАЛКАНСКИ  СТРАНИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ОБОЗРИМО БЪДЕШЕ.
     - СОЛИДАРНОСТ СЪС СЪВЕТСКИЯ НАРОД И С НЕГОВОТО ДЪРЖАВНО И ПАРТИЙНО РЪКОВОДСТВО ЗА УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО И БОРБАТА СРЕЩУ КОНСЕРВАТИВНИТЕ И ДОГМАТИЧНИТЕ СИЛИ. ПОДКРЕПА НА РЕФОРМИСТКОТО КРИЛО НА КПСС И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВЕЛИКАТА И ТИТАНИЧНА БОРБА НА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ И НЕГОВИТЕ СЪРАТНИЦИ ЗА ХУМАНЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ. СЪВПАДАНЕ В НАСОКИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА С МЕЖДУРЕГИОНАЛНАТА ГРУПА ОБРАЗУВАНА ОТ ЧАСТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНГРЕСА НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ СЪС СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ГАВРИЛ ПОПОВ, ПРОФ. ЮРИЙ АФАНАСИЕВ, АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ, БОРИС ЕЛЦИН И АКАД. ПАЛ.
     - СОЛИДАРНОСТ С ВСИЧКИ НАШИ БРАТЯ - СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, ЗАПАДНА ЕВРОПА, УНГАРИЯ, ПОЛША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ГДР, ЮГОСЛАВИЯ, РУМЪНИЯ И АЛБАНИЯ, А СЪЩО В КИТАЙ И ОСТАНАЛИЯ СВЯТ.
     - ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЙЦИ ОТ ДРУГИТЕ ПАРТИИ, ЗАГИНАЛИ ОТ НАСИЛСТВЕНА СМЪРТ В СПРАВЕДЛИВАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ И ЗА СВОБОДАТА НА СВОЯ НАРОД.


                                 /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                              Х   Х   Х


     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ -  СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ".


     ВЪВ ВРЪЗКА  С НАПРАВЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ В."ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" ОТ М. ФЕВРУАРИ  1990 ГОДИНА, В КОЕТО СЕ СЪОБЩАВА, ЧЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА
БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 ФЕВРУАРИ Т.Г. ЩЯЛА ДА ПРОДЪЛЖИ РАБОТАТА СИ НА 25 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ В САЛОНА НА НАРОДНАТА ОПЕРА, ВРЕМЕННОТО СЪЮЗНО РЪКОВОДСТВО СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ
ДА СЪОБЩИ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ", ЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТАЗИ РАЗКОЛНИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА, КОЯТО ЦЕЛИ ДА ВНЕСЕ СМУТ И РАЗЕДИНЕНИЕ В СЪЮЗНИТЕ РЕДИЦИ.
     КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ", ПРОВЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В НАРОДНАТА ОПЕРА В СОФИЯ ЗАВЪРШИ И ИЗПЪЛНИ ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ.
     ПОВТОРНО СВИКВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТ 3 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОВОКАЦИЯ.
     ОТПРАВЯМЕ ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ" ДА НЕ СЕ ПОДАВАТ НА ПОДГОТВЯНАТА ПРОВОКАЦИЯ НА ТЕЗИ САМОЗВАНЦИ.
 
СОФИЯ, 19.2.1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/

 
                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ  -  СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С НЕДОУМЕНИЕ И ВЪЗМУЩЕНИЕ ПОСРЕЩА ИСТЕРИЧНАТА АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ В СЪСЕДНА ЮГОСЛАВИЯ. ТОВА Е УДАР ПО ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРОВАЛЯНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА БЕЛГРАДСКАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ВЗРИВООПАСНА АКЦИЯ ЗА МИРА НА  БАЛКАНИТЕ.
     ВЪРХЪТ НА ТОВА Е ПИСМОТО НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СФРЮ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА "ПОТИСКАНЕ И ТЕРОРИЗИРАНЕ" НА НЯКАКВО  МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ. ТО, КАКТО И ОРГАНИЗИРАНИЯТ В СКОПИЕ АНТИБЪЛГАРСКИ МИТИНГ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОЯВИ В НЯКОИ ЮГОСЛАВСКИ РЕПУБЛИКИ, Е НЕДОПУСТИМО ВМЕШАТЕЛСТВО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ И АКТ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОДКЛАЖДАНЕ И РАЗДУХВАНЕ НА
СТРАСТИ, ЦЕЛЯЩИ РАЗБИВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     САМАТА СФРЮ Е РАЗДИРАНА ОТ ОСТРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ И МЕЖДУОСОБИЦИ И  ВМЕСТО ДА СЕ СТРЕМИ ДА ГИ РАЗРЕШИ, РАЗГАРЯ НЕДОБРОСЪВЕСТНО АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ, ЗА ДА ОТВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ТЯХ, МИСЛЕЙКИ, ЧЕ ТАКА ЩЕ ГИ РАЗРЕШИ И ПРИТЪПИ.
     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВИНАГИ Е БИЛА И ШЕ БЪДЕ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ЗА ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗАТОВА


                             О С Ъ Ж Д А

     ПОРЕДНАТА АНТИБЪЛГАРСКА ПРОВОКАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СФРЮ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ  В ТАЗИ СТРАНА.
     В БЪЛГАРИЯ НЯМА И НЕ СЪЩЕСТВУВА МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, НИТО ИМА ПОТИСКАНЕ И ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ТАКОВА.
     ПРИКАНВАМЕ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД КЪМ ЕДИНЕНИЕ И ДАВАНЕ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР НА ВСИЧКИ ПРОВОКАЦИИ И ПОСЕГАТЕЛСТВА КЪМ НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ.


СОФИЯ, 21.2.1990 Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/

 
                             Х   Х   Х

     СОФИЯ,  22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКТОР НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА-3".

     ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С БУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ НЕ САМО ВЪТРЕ В СТРАНАТА, НО И ИЗВЪН НЕЯ. ВСЕОБЩО ПРИЗНАТИ СА НАМАЛЯВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ. НЕПОДЛЕЖАЩИТЕ ДОВЧЕРА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОМЕНИ СЛЕДВОЕННИ ГРАНИЦИ В ЕВРОПА ДНЕС НЕ ИЗГЛЕЖДАТ ТОЛКОВА БЕЗСПОРНИ И ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА Е ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ГЕРМАНСКИ ДЪРЖАВИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ЛИПСВАТ И ОПИТИ ЗА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НЯКОИ СТРАНИ.
     ОБРЪЩЕНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА КЪМ НАШЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЕТО ПРИ ТОВА ЕДИНОДУШНО, КАКТО И ПОСЛЕДВАЛАТА ГО КАМПАНИЯ, НАГЛЕДНО ПОКАЗВАТ, КАК ТОЗИ, КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕ ИЛИ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗРЕШИ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ, СЕ
СТАРАЕ ДА ГИ ИЗНЕСЕ НАВЪН. В ДОКУМЕНТИТЕ НА ООН Е ЗАЛЕГНАЛ ПРИНЦИПЪТ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ. ТАМ СА ПОСОЧЕНИ И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЕДНО НАУЧНО, БЕЗПРИСТРАСТНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА МАКЕДОНИЯ БИ БИЛО ОТ ПОЛЗА. ТО МОЖЕ ДА ОБОСНОВЕ И ОБЕКТИВНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ И КОРЕНИ НА СЕГАШНАТА ЕТНИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В ТОЗИ РЕГИОН.
     ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО НЯКОИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ НАШАТА СТРАНА В ОБЛАСТТА НА ЗАЧИТАНЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ТО СЪС СЪВЕТИ МОЖЕМ ДА СИ СЛУЖИМ И НИЕ, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ НАРОДИТЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ИНТЕГРАЦИОННИТЕ, А НЕ ОТ ВОДЕЩИТЕ КЪМ КОНФРОНТАЦИЯ ПРОЦЕСИ. НИКОГА НЕ БИВА ДА СЕ ЗАБРАВЯТ  И  ГОРЧИВИТЕ УРОЦИ ОТ НЕДАЛЕЧНОТО МИНАЛО,  А СТРАДАНИЯТА, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СИЛИ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ ДАВАТ СВОЕТО ОТРАЖЕНИЕ И В НАШЕ ВРЕМЕ. ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РАЗБЕРЕ ОТ ВСИЧКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ СТАРИ ГРЕШКИ, В ИМЕТО НА ОБШИЯ ПРОГРЕС, РАЗБИРАТЕЛСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ.


СОФИЯ, 19.2.1990 ГОД.
                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                              Х   Х   Х

     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ  -  СЛЕДВА  ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.
 
      ПО ПОВОД НАДИГАЩАТА СЕ АНТИБЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДА В ЗАПАДНАТА  НИ СЪСЕДКА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е УПЪЛНОМОЩЕНО  ДА ЗАЯВИ:
      ПРЕДИ 13 ВЕКА КОННИЦАТА НА КУБЕР, БРАТА НА ИСПЕРИХ СЕ УСТАНОВИ  В  БИТОЛСКОТО ПОЛЕ И ОСНОВА ДОЛНА БЪЛГАРИЯ. ТАЗИ ЗЕМЯ РОДИ И ОТКЪРМИ  СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ЦАР САМУИЛ, А ПО-КЪСНО ОТЕЦ ПАИСИЙ, БРАТЯ  МИЛАДИНОВИ, Г. ДЕЛЧЕВ,  Д. ГРУЕВ, Т. АЛЕКСАНДРОВ, С. РАДЕВ,  Д. ТАЛЕВ  И  РЕДИЦА ДРУГИ ПЛАМЕННИ ЖРЕЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ БОРЧЕСКИ ГЕНИЙ. ПО  ВРЕМЕ НА ОСМАНСКОТО РОБСТВО ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ БЕ ЗАКОНЕН НАСЛЕДНИК НА ТЪРНОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ. ТЕЗИ ЗЕМИ ПАЗЯТ СПОМЕНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ ОХРИД, ПРЕСПА И СКОПИЕ.
      НЕСПРАВЕДЛИВИЯТ БЕРЛИНСКИ ДОГОВОР /1878, ЧЛ. 23 И ЧЛ. 64/ ПРИНУДИ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИЗДИГНЕ ИДЕЯТА ЗА АВТОНОМИЯ КАТО ВЪЗМОЖНО ЕДИНСТВЕН НАЧИН ДА ЗАПАЗИ ЦЕЛОСТТА НА ОБЛАСТТА МАКЕДОНИЯ, ЯВЯВАЩА СЕ ПРЕХОДЕН ЕТАП КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
      БУКУРЕЩКИЯТ И НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР ДОВЕДОХА ДО ЗАГУБВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И ПРЕДИЗВИКАХА МАСОВ ПРОТЕСТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ.
      СЕГАШНАТА ШУМНА ИСТЕРИЯ Е ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТОГОДИШНАТА ШОВИНИСТИЧНА СРЪБСКА ПОЛИТИКА. ЗАПОЧНА СЕ С ТЕОРИИТЕ НА ЦВИЙЧ, НОВАКОВИЧ И  БЕЛИЧ, КОИТО ТВЪРДЯХА, ЧЕ ЗА ДА БЪДАТ ПОСЪРБЕНИ, БЪЛГАРИТЕ ПЪРВО ТРЯБВА ДА СТАНАТ МАКЕДОНЦИ.
      СЪРБИЯ БЕШЕ ПРОТИВ ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ.
    "СЪЮЗНИЦИТЕ-РАЗБОЙНИЦИ" САМО ЗАМЕНИХА ЕДНО РОБСТВО С ДРУГО.
      БЕРЛИН /1878  Г./, БУКУРЕЩ /1913 Г., НЬОЙ /1919 Г./... ТОЗИ  ЧЕРЕН СПИСЪК  МОЖЕ  ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН С НИШ /1922 Г./, МОСКВА /1934 Г./  И СОФИЯ /1946 Г./. БАЛКАНСКИЯТ ЛЕНДЕРСЕКРЕТАРИАТ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРЕЗ 1934 Г. ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ, ИЗРАБОТЕНА ОТ ЕДИН ПОЛЯК ПО УКАЗАНИЕ НА СТАЛИН И СЪС СЪГЛАСИЕТО НА  Г. ГЕНОВ, ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МАКЕДОНСКА НАЦИЯ И МАКЕДОНСКИ ЕЗИК. ЗАДГРАНИЧНОТО БЮРО НА БКП ДОРИ СЕ ОПИТА ДА НАКАРА УЧЕНИ ОТ МОСКВА И КИЕВ ДА РАЗРАБОТЯТ МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК.
      КУЛТУРНАТА АВТОНОМИЯ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ, ОБЯВЕНА ПО ВРЕМЕТО НА Г. ДИМИТРОВ /1946-48 Г./  БЕ ОТРОЧЕ НА НЕДАЛНОВИДНАТА ПОЛИТИКА НА ИККИ. ДОПУСНА СЕ ТИТОВИ ФУНКЦИОНЕРИ ДА ТРОВЯТ ДУШАТА НА БЪЛГАРИТЕ В ТОЗИ КРАЙ. СЪЗДАДЕ СЕ "НОВА НАЦИЯ". ДЕНАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА СОБСТВЕН НАРОД Е ФАКТ, КОЙТО СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ НЕ ПОЗНАВА. ЗАВЕТИТЕ НА 300 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ, ПАДНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО БЯХА ПОГАЗЕНИ.
     ТОВА Е ПОЗОРНО ПЕТНО В НАШАТА ИСТОРИЯ И КОЛКОТО ПО-БЪРЗО ОФИЦИАЛНО  СЕ ПРИЗНАЕ, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ. СТИГА ВЕЧЕ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ!
     НА  "ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА" В СКОПИЕ /20.02.1990 Г./ МЕСТНИТЕ  УПРАВНИЦИ ПОСТАВИХА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК,  ИМЕ И КУЛТУРА. ФАЛШИФИЦИРАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТТА МАКЕДОНИЯ.
     НИМА ЗАБРАВИХА В СКОПИЕ ЦЪРКВИТЕ, КРЪЩЕЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА, ГРОБОВЕТЕ И БИБЛИИТЕ НА ДЕДИТЕ СИ.
     НИМА ЗАБРАВИХА, ЧЕ ПРЕЗ 1912 Г. БЕ ЗАБРАНЕН БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ИМЕ, БЪЛГАРСКИЯТ ХИМН /ШУМИ МАРИЦА/ И ВЪЗГЛАСИТЕ "УРА".
     НИМА ЗАБРАВИХА ПЛЕСНИЦАТА ВЪРХУ БУЗАТА НА 7-ГОДИШНАТА ВАСКА ЗОЙЧЕВА, НАНЕСЕНА И ОТ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДЪР НА КАМЕННИЯ
МОСТ В СКОПИЕ, САМО ЗАТОВА, ЧЕ СЕ НАРЕКЛА БЪЛГАРКА.
     НИМА ЗАБРАВИХА МАРА БУНЕВА.
     НИМА ЗАБРАВИХА ПРОЦЕСА ПРОТИВ ГЮЗЕЛЕВ, ЧКАТРОВ И ДРУГИТЕ.
     НИМА ЗАБРАВИХА ДУМИТЕ НА ПОЛКОВНИК Б. ДРАНГОВ.
     НЕ ВЯРВАМЕ ДА СА ТОЛКОВА КЪСОПАМЕТНИ.
     ТОВА, ЧЕ СЕ ВОДИ НИХИЛИСТИЧНА ПОЛИТИКА ОТ ДНЕШНИТЕ УПРАВНИЦИ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЯЛОТО НА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ КЪСА ОТ ВСЕКИ, КОГАТО
И КЪДЕТО СИ ПОИСКА. НЕРАЗДЕЛНОСТТА И ЦЕЛОКУПНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ЗАПИСАНА В СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.
     ТАКАВА Е ИСТИНАТА!

     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                             X   X   X

     СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


     ОТ НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА НОВИ, ТОЗИ ПЪТ ОСТРИ И ТЕЖКИ ПОСЕГАТЕЛСТВА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ИЗЯВЕНИ ЧРЕЗ ИСТЕРИЧНА АНТИБЪЛГАРСКА ВЪЛНА.
     ПОДЕТАТА ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА В ТУРЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ ЦЕЛИ ДА ЗАБЛУДИ СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И ДА ПРИКРИЕ ГЕНОЦИДА, ИЗВЪРШВАЩ СЕ В САМАТА ТУРЦИЯ СРЕЩУ КЮРДИ И АРМЕНЦИ, И НАМЕСАТА В ТРАГИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ. ИЗДИГАЙКИ СЕ В КАЧЕСТВОТО НА ЗАЩИТНИК НА ИНТЕРЕСИТЕ НА Т.НАР. "ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ" ВЪВ ВСИЧКИ ЗАОБИКАЛЯЩИ Я СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО Е ЛИШЕНО ОТ ВСЯКАКВИ ЮРИДИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ, ТУРЦИЯ СЕ СТРЕМИ ДА
ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО СИ ОТ БЕЗРАБОТИЦАТА, ИНФЛАЦИЯТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕЦЕСИЯ В САМАТА ТУРЦИЯ.
     ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, СЪЩОТО ТОВА БЯГСТВО ОТ РЕШАВАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ И СТРЕМЕЖЪТ ДА СЕ ОТКЛОНЯТ В ДРУГА ПОСОКА, СЕ НАБЛЮДАВА И В СЪСЕДНА ЮГОСЛАВИЯ. ТЕЖКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И СОЦИАЛНО-ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ЕВЕНТУАЛНО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. И ИЗПОЛЗУВАЙКИ ПОЗНАТИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА МЕТОДИ НА ПОВДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КОГАТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ШОВИНИСТИ ОТНОВО РАЗДУХАХА Т.НАР. "МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС". ИМА ЛИ "МАКЕДОНСКИ  ВЪПРОС"? ДА! ИМА! НО ТОЙ СЕ СЪСТОИ В ТОВА, ЧЕ ГОДИНИ НАРЕД  Е ПОТИСКАНО НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ
МАКЕДОНИЯ, ВЪВ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА ИСТОРИЯТА НА БАЛКАНИТЕ, В РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛРЕВОЛЮЦИОНЕРИ ОТ ВМРО, В ИЗВРАЩЕНИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МИНАЛИЯ ВЕК И Т.Н. И Т.Н.
      ИЗМЪЧЕНАТА НИ И ОГРАБЕНА РОДИНА ОТНОВО Е РАЗПЪВАНА НА КРЪСТ! НО ТЯ ВЕЧЕ НЯМА ПОВЕЧЕ КАКВО ДА ДАВА! ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ У ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ЗАГОВОРИ НАЦИОНАЛНАТА СВЯСТ И ДОСТОЙНСТВО, ДА СЕ ОТЪРСИ В ТОЗИ СЪДБОВЕН ЗА РОДИНАТА НИ МОМЕНТ ОТ ТЕСНОПАРТИЙНИТЕ БОРБИ И ДА СЕ ПРОНИКНЕ ОТ ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА ЛЕВСКИ СЪЩНОСТ, ЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВИДНОТО НИ ОТЕЧЕСТВО СТОЯТ НАД ВСИЧКО!
      ЗАТОВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ  ПАТРИОТИ ДА СПЛОТЯТ УСИЛИЯТА СИ В ЗДРАВО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, КОЕТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЩИТ СРЕЩУ ХИЩНИТЕ РЪЦЕ, ПРОТЕГНАТИ КЪМ НАШАТА РОДИНА! АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И УЧАСТИЕ В
ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ МИТИНГ, ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НА 3 МАРТ ОТ 13 ЧАСА ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ". ВЪЗМУТЕНА ОТ ПОДЕТАТА НОВА АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ В СКОПСКА МАКЕДОНИЯ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИКАНВА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ КЪМ ПОДОБНИ МИТИНГИ В ПО-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА МНОГОСТРАДАЛНАТА НИ БЪЛГАРИЯ.


СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ  1990 Г.                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/