22 февруари 1991

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                  БРОЙ 38 /313/

СОФИЯ. 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ХОДА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.


КАТО ПОТВЪРЖДАВАМЕ ОТНОВО ИЗРАЗЕНАТА С ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА, НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ТРЕВОГА ЗА НЕИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМАТА. НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ПРЕПОРЪКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, ПИСМОТО ЗА НАМЕРЕНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ РЕФОРМАТА МОЖЕ ДА УСПЕЕ САМО АКО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗНАЕ И ОСМИСЛИ НЕЙНАТА ТАКТИКА И ЖЕРТВИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ.

ПРИЕМАМЕ НАЛОЖИТЕЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ КАТО ПРОЦЕС, С КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ НЕ САМО ИКОНОМИЧЕСКИ, НО И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО. НИЕ НЕ МОЖЕМ ЛА ПРИЕМЕМ БЕЗ РЕШАВАЩОТО СЪГЛАСИЕ И УЧАСТИЕ НА ХОРАТА ДА СЕ ПРОДАВА ОГРАБЕНИЯТ ИМ ОТ ДЪРЖАВАТА ТРУД. ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ "МАЛКА" ИЛИ "ГОЛЯМА", ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ИМА ОПРАВДАНИЕ САМО АКО ВНЕСЕ НУЖНОТО ОЖИВЛЕНИЕ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ. КАТО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, НИЕ ИСКАМЕ РЕФОРМИТЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ЕДИН И СЪЩ ПРИНЦИП. ИМА ЛИ МОРАЛНО ПРАВО ДЪРЖАВАТА ЕДНОЛИЧНО, В ЛИЦЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА РАЗПРОДАВА ДОСЕГАШНАТА "ОБЩОНАРОДНА" СОБСТВЕНОСТ. НИЕ ИСКАМЕ РЕШИТЕЛНАТА ДУМА ЗА НАЧИНА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА ИМАТ ХОРАТА. НЕКА ТЕ РЕШАТ ЗА ВСЯКО ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ЩЕ СЕ ПРЕОБРАЗУВА ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ОТ ПОЗНАТИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ХОРАТА ДА ПОЛУЧАТ СВОЯ ДЯЛ И ПРАВОТО ДА СЕ РАЗПОРЕДЯТ С НЕГО СПОРЕД ЧАСТНИЯ СИ ИНТЕРЕС, УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ДАВАНЕТО НА ПРЕДИМСТВО НА КООПЕРАТИВНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ ДАДЕ НУЖНИЯ ПОДТИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, А С ТОВА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА.

ИСКАМЕ С ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ДАДЕ ОБЛИКА НА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО СТРАНА, СТРЕМЯЩА СЕ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА.

ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОТКРИТА ЗА ПРЕПОДПИСВАНЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ТРЕВОГАТА НИ ЗА  БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА СПЕЦИАЛНО ИЗПРАТЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ.


ИЗМИНА ЕДНА ГОДИНА, А БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОЧАКВА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И СЪЖИВЯВАНЕТО НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. "КРЪГЛАТА МАСА", ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОСОЧВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА, КАКТО И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЗВЪН СРЕДИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЕЗУСПЕШНИ ОПИТИ ДА СЕ ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ПРОПАСТТА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ЗАДЪРЖИ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, ОПОЗИЦИЯТА НЕ САМО ЧЕ НЕ ОТГОВОРИ НА ХОДОВЕТЕ НА КОМУНИСТИТЕ, НО ТЯ СЕ ПОКАЗА НЕСПОСОБНА ДА ПРЕДЛОЖИ ИСТИНСКИ ПЛАН ЗА БЪДЕЩЕТО. ПРЕЗ ЮНИ 1990 Г., ВСЛЕДСТВИЕ НА ФАЛШИФИЦИРАНИ ИЗБОРИ, БЕ ИЗБРАНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАРЕЧЕНО ОЩЕ И "ВЕЛИКО", В КОЕТО КОМУНИСТИТЕ СИ ОСИГУРИХА И ТОЗИ ПЪТ МНОЗИНСТВО. ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ОПРАВДА НИ НАЙ-МАЛКО НАДЕЖДИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. КАТО РЕЗУЛТАТ НА ТОВА В СТРАНАТА СЕ СЪЗДАВАТ ОПАСНИ АНТИПАРЛАМЕНТАРНИ НАСТРОЕНИЯ, КОИТО ОТКРИВАТ ПЪТЯ ЗА ВСЯКАКВИ АВАНТЮРИ И НЕИЗВЕСТНОСТИ.  ПРЕСТЪПНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗПОЛАГА НЕЗАКОННО СЪС ЗАГРАБЕНИТЕ НАРОДНИ СРЕДСТВА, ВЪЗПОЛЗУВАЙКИ СЕ ОТ АПАТИЯТА НА УПРАВНИЦИТЕ И ОТ ОТЧАЯНИЕТО НА НАРОДА. МАКАР И ПРЕИМЕНУВАНА, ТЯ УПРАВЛЯВА И ДНЕС С ПОМОЩТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ И ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ФАКТОРИ, КОИТО ДЪРЖАТ ЖИЗНЕНИТЕ СИЛИ НА НАРОДА В РЪЦЕТЕ СИ. НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ПРЕКОМЕРНО УВЕЛИЧЕНИТЕ ЦЕНИ И НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ ОЩЕТЯВА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА НАРОДА И НАЙ-МНОГО НАЙ-БЕДНИТЕ.

БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ СЛЕДИ С БЕЗПОКОЙСТВО И ЗАГРИЖЕНОСТ РАЗВОЯ НА ПОЛОЖЕНИЕТО У НАС. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ТО СВИКА НА ЗАСЕДАНИЕ В КРАЯ НА ЯНУАРИ 1991 Г. СВОЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И СЛЕД КАТО БЯХА ИЗСЛУШАНИ РЕДИЦА ДОКЛАДИ И СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ И ОБСТОЙНИ РАЗИСКВАНИЯ БЕ ОДОБРЕНА СЛЕДНАТА

                            Д Е К Л А Р А Ц И Я

1. БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ ЖИВОТЪТ У НАС НЕ ПОКАЗВА ПРИЗНАЦИ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ. ДОКАТО В ДРУГИТЕ СТРАНИ НА БИВШИЯ ТАКА НАРЕЧЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР ДЕЙНОСТТА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е ОТИШЛА МНОГО ПО-НАПРЕД, ТО У НАС НЕЩАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАВИСЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ВОЛЯТА И ОТ МАНЕВРИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ПЛАХИТЕ ОПИТИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ ДА ПРОМЕНИ ПОЛОЖЕНИЕТО ИЗДАВАТ ПОВЕЧЕ НЕОПИТНОСТ И КОЛЕБАНИЕ, ОТКОЛКОТО ИСТИНСКА ВОЛЯ.

2. СТОПАНСКАТА КАТАСТРОФА И МОРАЛНАТА РАЗРУХА, В КОИТО Е ИЗПАДНАЛА БЪЛГАРИЯ, НАЛАГАТ ВЗЕМАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ; ЗА ТАЗИ ЦЕЛ БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ПРЕДЛАГА:

А. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. НЕГОВАТА ПЪРВА ЗАДАЧА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДА ОТМЕНИ, КОМУНИСТИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ГЛАСУВА НЕЗАБАВНО СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ ЗАКОНИ:
- ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ЗА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН;
- ПЪЛНО РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЧРЕЗ ИСТИНСКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ;
- ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ГРАДСКАТА И СЕЛСКАТА СОБСТВЕНОСТ;
ОТМЕНЯНЕ НА ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, КОНФИСКАЦИИ И ИЗЗЕМВАНИЯ;
- ЗАКОН ЗА СВОБОДНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА.

Б. НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ИЗРАБОТЕНА ОТ СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА Я ПРЕДСТАВИ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

3. НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ВСЯКАКВИ НОВИ ВЪНШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ДА ПРЕСТАНЕ НЕДОСТОЙНОТО ПОДЛАГАНЕ НА РЪКА ЗА МИЛОСТИНЯ ОТ ВЪНШНИЯ СВЯТ. НАШЕТО СПАСЕНИЕ ЛЕЖИ В НАС САМИТЕ, В НАШИЯ ТРУД И ВЯРА.

4. С ОГЛЕД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗБОРИ ТРАДИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ИЗРАБОТЯТ ОБЩА ИЗБОРНА ПЛАТФОРМА. ТЕ ЕДИНСТВЕНИ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДЛОЖАТ АЛТЕРНАТИВА И ПЛАН ЗА БЪДЕЩЕТО.

5. БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НАСТОЯВА НАЙ-РЕШИТЕЛНО, ЩОТО ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА ДНЕШНАТА КАТАСТРОФА ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ НЕЗАБАВНО ПРЕД СЪД, А ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ ТЯХ СРЕДСТВА - ВЪРНАТИ НА НАРОДА.

6. БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НАСТОЯВА ПРОМЪКНАЛИТЕ СЕ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ БИВШИ СЪТРУДНИЦИ НА РЕЖИМА ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ДОБРОВОЛНО, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО РАЗОБЛИЧЕНИ.

7. ОТПРАВЯМЕ НАШИТЕ НАЙ-ГОРЕЩИ ПРИВЕТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ. ТЯ ЕДИНСТВЕНА ВОДИ ДОСЕГА РЕШИТЕЛНА И ЯСНА БОРБА И СОЧИ НАЙ-ВЕРНИЯ ПЪТ. ТЯ СВАЛИ ОТ ВЛАСТ НАТРАПНИЦИТЕ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И ТЯ ЩЕ ИЗВОЮВА ПОБЕДАТА.

8. БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ СМЯТА, ЧЕ Е ДОШЪЛ МОМЕНТ ДА СЕ ВОДИ НОВА ВЪНШНА ПОЛИТИКА. ТОВА НАЛАГА ДА СЕ СКЪСА С ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДА СЕ ИЗРАБОТИ, КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО, ДЕЙНА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА.

ТОЗИ Е ПЪТЯТ НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА!

ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ПРОСВЕТАТА, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ, СИДЕР ВОЙВОДА, СТЕФАН СТАМБОЛОВ В ГОРНООРЯХОВСКИ РЕГИОН, ЗАЯВЯВАМЕ: ПОДДЪРЖАМЕ БОРБАТА НА НАШИТЕ БРАТЯ БЪЛГАРИ ОТ КЪРДЖАЛИ, РАЗГРАД, ШУМЕН, ХАСКОВО, АЙТОС И В ЦЯЛАТА СТРАНА ПРОТИВ ТОТАЛНАТА ТУРЦИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТОУЧИЛИЩЕ И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. КАТЕГОРИЧНО СМЕ ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА "ФАКУЛТАТИВНО" ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ СЪС СРЕДСТВА, ЗАДЕЛЕНИ ОТ ОСКЪДНИЯ ЗАЛЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. СЧИТАМЕ, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ    ВЪПРОС НА "ПАРЧЕ" В ТЕЗИ ТЕЖКИ ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕНА, ПОД НАТИСКА    НА ТУРЦИЯ И ВРАЖДЕБНИТЕ НАМ ВЪНШНИ СИЛИ Е ПОЗОРНО И ПРЕСТЪПНО. МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА НЕ Е ОРГАН, КОЙТО ДА РЕШАВА ТОЗИ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ЗА НАЦИЯТА НИ ВЪПРОС И ПО ТОЗИ НАЧИН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ЗАЕДНО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА СИ ИЗМИЯТ РЪЦЕТЕ. ТЕЗИ НАЧИНИ И МЕТОДИ СА НИ ДО БОЛКА ПОЗНАТИ. НЕ, ГОСПОДА И ДРУГАРИ. ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА    МИНЕ. ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ЗА ТОВА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ДЕЦА, ВНУЦИ И ПРЕД МАЙКА БЪЛГАРИЯ. ТЯ Е НАША И НИЕ НЯМА ДА Я ПРЕДАДЕМ. ТУРЦИЯ, МЮСЮЛМАНСКИЯТ СВЯТ И ВАШИТЕ ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОКРОВИТЕЛИ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА ЖИВЕЯТ МИРНО И СВОБОДНО. ТЕ ВИНАГИ ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ НАСЕЛЕНИЕТО С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ ДА ТРОВЯТ И ДЕСТАБИЛИЗИРАТ НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО. КОЛКО ПЪТИ ИСТОРИЯТА ТРЯБВА ДА ГО ДОКАЗВА. ТОВА СА АЗБУЧНИ ИСТИНИ, НО НИЕ ВИ ГИ НАПОМНЯМЕ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ СЪДБОНОСНОТО РЕШЕНИЕ. СЛЕД ГОДИНИ МИНИСТЪР МАТЕЕВ ДОРИ И ДА СЕ САМООБЕСИ С ТОВА НИЩО НЯМА ДА ПРОМЕНИ НЕЩАТА. ИНАЧЕ УВАЖАВАМЕ НЕГОВАТА "СМЕЛОСТ" ДА ПОЕМА "ОТГОВОРНОСТ" ПРЕД НАЦИЯТА И ИСТОРИЯТА.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ Е ТВЪРДА И НЕПРЕКЛОННА: МЮСЮЛМАНИТЕ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ ДА ИЗУЧАВАТ ТЪЙ НАРЕЧЕНИЯ СИ МАЙЧИН ЕЗИК ИЗВЪН БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА.

ГОСПОДА, ГОТОВИ СМЕ ДА СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПРОТИВ ВСИЧКИ СИЛИ, КОИТО ИСКАТ И ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА ЗАТРИЯТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, МАЙКАТА РОДИНА ЗА ВСИЧКИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ.

НЯМА КЪДЕ ПОВЕЧЕ ДА ОТСТЪПВАМЕ.
НАД НАС Е НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ.
ЗАД НАС Е БЕЗДНАТА.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ВРЪЧЕНАТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУ ПЕТИЦИЯ.


1. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ВСИЧКИ ОТЧУЖДЕНИ ПО ТОЗИ ЗАКОН ИМОТИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В ДЪРЖАВНИЯ ФОНД.

2. АКО СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СА БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗКУПЯТ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМОТ, СДЕЛКАТА ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА, КАТО ДЪРЖАВАТА ВЪЗСТАНОВИ ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ СОБСТВЕНИКА СУМИ /ПО ИЗБОР НА СОБСТВЕНИКА/ В БРОЙ ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА, ДАВАЩИ ПРАВО НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАШИ ЦЕНИ.

3. АКО В ОТЧУЖДЕНИЯ ИМОТ ЖИВЕЯТ НАЕМАТЕЛИ, СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕДОСТАВИ НА НАЕМАТЕЛИТЕ
ДРУГО ЖИЛИЩЕ. АКО СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ДЕЦА ИМАТ ЗАДОВОЛЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И СА СЪГЛАСНИ НАЕМАТЕЛИТЕ ДА ОСТАНАТ В ИМОТА, В БЪДЕШЕ НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЕ УРЕЖДАТ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ ПО ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

4. АКО ОТЧУЖДЕНИЯТ ИМОТ Е ПРОДАДЕН НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТО ДЪРЖАВАТА СЛЕДВА ДА ОБЕЗЩЕТИ НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ С РАВНОСТОЕН ИМОТ /АПАРТАМЕНТ, ВИЛА, ПАРЦЕЛ/. АКО БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СА ПРИДОБИЛИ ДРУГИ ИМОТИ И ИМАТ ЗАДОВОЛЕНИ ТЕХНИ И НА ДЕЦАТА ИМ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ ПО ТЕХЕН ИЗБОР С ДРУГ ПО ВИД ИМОТ ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА, ДАВАЩИ ПРАВО НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАШИТЕ ЦЕНИ.

5. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ВСИЧКИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРИ ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ И ЗНО, С ОГЛЕД ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРЕТИ ЛИЦА, КАТО ИМОТИТЕ ИМ БЯХА ПРОДАДЕНИ НА БЕЗЦЕНИЦА. КОМИСИИ ДА ИЗВЪРШАТ НОВИ ОЦЕНКИ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИТЕ СЕ ЛИЦА ДА ДОПЛАТЯТ РАЗЛИКИТЕ ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАШИТЕ ЦЕНИ.

6. ПРОДАЖБИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОТЧУЖДЕНИТЕ МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И ДР., ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ И СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ. ДЪРЖАВАТА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЛИЦАТА ИЛИ ФИРМИТЕ, КОИТО СА ГИ КУПИЛИ.

7. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НИЩОЖНИ ВСИЧКИ СДЕЖИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ОТМЕНЕНОТО ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НОМЕР 60 ОТ 1975 ГОДИНА, КАТО ДЪРЖАВАТА ВЪЗСТАНОВИ СОБСТВЕНОСТТА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕТО НА СИМВОЛИЧНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ.

8. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ, ВИЛИ, РАБОТИЛНИЦИ, ПАРЦЕЛИ И ДРУГИ ПО ЗОЕГПНС НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИЛИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ, ДЪРЖАВАТА ДА ОБЕЗЩЕТИ БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ С ДРУГ ПОДОБЕН И РАВНОСТОЕН ИМОТ ИЛИ В ЦЕННИ КНИЖА, ДАВАЩИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАШИ ЦЕНИ.

9. ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ ВСИЧКИ ЛИЦА, РЕПРЕСИРАНИ МОРАЛНО И ФИЗИЧЕСКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗОЕГПНС.

10. ДА СЕ ОБЕЗЩЕТЯТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ОТНЕТИТЕ ИМ ПО ЗОЕГПНС ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАШИТЕ ЦЕНИ ИЛИ В ДЯЛОВЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

11. ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА НЕПОЛУЧЕНИТЕ ПОЛЗИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

12. ДА СЕ ПРИЛОЖИ С ОБРАТНА СИЛА ЗАКОНЪТ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА ПРИ ОБЩИНА "МЛАДОСТ” - СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПО ВРЕМЕ НА БОРБАТА СРЕШУ ХИТЛЕРОФАШИСТКАТА КОАЛИЦИЯ - 1939-1945 ГОДИНА ТОГАВАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА НА БЪЛГАРИЯ МНОГОКРАТНО ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАВАХА, ЧЕ НЯМА ВЪНШЕН ФРОНТ, НО ВЪТРЕШЕН В НАШАТА СТРАНА ИМА.   

СЪПРОТИВИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС ПРИВЛЕЧЕ СРЕЩУ СЕБЕ СИ СИЛИТЕ НА АРМИЯТА И ПОЛИЦИЯТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕ ЛИШЕНО ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГИ ХВЪРЛИ ВЪВ ВОЙНА СРЕШУ АНТИФАШИСТКАТА КОАЛИЦИЯ - СССР, САЩ, АНГЛИЯ. ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТОВА БЕ ГОЛЯМ УСПЕХ И ИМАШЕ ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА МИРНИЯ ДОГОВОР. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ, КОИТО ОТРИЧАТ ТОЗИ ВАЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП, НЕ СА ПАТРИОТИ НА РОДИНАТА И ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИСТОРИЯТА.

НЯКОИ ОТ СЕГАШНИТЕ ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ С КОСМИЧЕСКА БЪРЗИНА СЕ ЗАПЪТИХА КЪМ ЕВРОПА. НЕОБХОДИМО Е ОБАЧЕ ДА ИМ СЕ КАЖЕ: СПРЕТЕ ЗА МИГ, ГОСПОДА! ПООГЛЕДАЙТЕ СЕ! ПООСЛУШАЙТЕ СЕ!

ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА В ЛИЦЕТО НА ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ ТАЧАТ БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА, ОТДАВАТ ИМ ДЪЛЖИМОТО. ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ. ЕДВА ЛИ ТАЗИ ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА ЩЕ ВИ ПРИЕМА, СЛЕД КАТО ТАКА ЖЕСТОКО НЕНАВИЖДАТЕ БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. ДА!... ВИЕ НЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ Е ИМАЛО ФАШИЗЪМ У НАС.

НЕКА ПОПИТАМЕ ТОГАВА АМЕРИКАНЦИ И АНГЛИЧАНИ ЗАЩО БОМБАРДИРАХА СОФИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ОБЕКТИ. ЗАЩО ИЗПРАТИХА ВОЕННА МИСИЯ В СЪПРОТИВИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ И ГО ПОДПОМАГАХА С ОРЪЖИЕ?

ВИЕ, ГОСПОДА СТЕ БЕЗПРИНЦИПНО НАИВНИ И ПРИЗНАВАТЕ ДЪЛЖИМОТО НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА, ПРОЛЯЛИ КРЪВТА СИ СРЕЩУ ФАШИЗМА, А НЕ ПРИЗНАВАТЕ УЧАСТНИЦИТЕ В СЪПРОТИВАТА У НАС 1941-1944 ГОДИНА, КОИТО ПОЕХА ПЪРВИ БОРБАТА СРЕЩУ ФАШИЗМА ПРИ МНОГО ПО-ТЕЖКИ УСЛОВИЯ.

ТОВА СПОРЕД НАС Е ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ, КОЩУНСТВО И МОРАЛНО ПАДЕНИЕ.

ВИЕ ЗАБРАВЯТЕ, ЧЕ НЕ СМЕ ЕДНОЦВЕТНИ. В СЪПРОТИВАТА УЧАСТВАХА КОМУНИСТИ, ЗЕМЕДЕЛЦИ, ЗВЕНАРИ, БЕЗПАРТИЙНИ, ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. НА ТЕЗИ БОРЦИ ИМ БЯХА ИЗПОТРОШЕНИ КОСТИТЕ, БЯХА ПРЕБИВАНИ ДО СМЪРТ В ПОЛИЦЕЙСКИТЕ УЧАСТЪЦИ, ДРУГИ ПРОЛЯХА ДО БАЛКАНИТЕ СВОЯТА КРЪВ, ТРЕТИ УВИСНАХА НА БЕСИЛОТО. БЕЗБРОЙ СА ИЗГОРЕНИТЕ КЪШИ.

АКО С ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ОТРЕЧЕ ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП /ИСТОРИЯТА НЕ СЕ ПРАВИ С ГЛАСУВАНЕ/, TO ЩЕ БЪДЕ В РАЗРЕЗ С ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОН, СЪЗДАДЕН ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ НА ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ПАРТИЗАНИ-БЪЛГАРИ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ. АКО ВИЕ С ВАШИЯ ГЛАС ОТРЕЧЕТЕ ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА ДА ВЪЗСТАНОВИМ ИСТИНАТА.

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГ, ПРОВЕДЕН НА 16 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ, ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ОТ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ХРЙСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР И ЗАКОННОСТ, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДВИЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО, БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЖЕНСКА ЛИГА, ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ВОЙНАТА В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ОТПРАВЯМЕ ГОРЕЩ ПРИЗИВ ЗА НЕЙНОТО НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ.

ВЕЧЕ ЦЯЛ МЕСЕЦ ВОЙНАТА ОТНЕМА ЖИВОТА НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ НЕВИННИ ХОРА - ЖЕНИ, ДЕЦА И СТАРЦИ, УНИЩОЖАВА МАТЕРИАЛНИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, НАНАСЯ НЕПОПРАВИМИ ВРЕДИ НА ПРИРОДАТА, РАЗХИЩАВА ОГРОМНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА. ТЯ ОТНОВО ПОТВЪРЖДАВА ИСТИНАТА, ЧЕ НЕ МОЖЕ С НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ДА СЕ РЕШАВАТ ТЕРИТОРИАЛНИ И МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ. СЕГАШНАТА ВОЙНА НЕ САМО ЧЕ НЯМА ДА РЕШИ СЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК, А ЩЕ ПОРОДИ ОЩЕ ПО-СЛОЖНИ, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА МЮСЮЛМАНСКИЯ СВЯТ СРЕЩУ ХРИСТИЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТЯ ГРУБО ПОГАЗВА ВАЖНИ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ, КОИТО СА ЕДНАКВО ВАЛИДНИ И ЗА ВЯРВАЩИ, И ЗА НЕВЯРВАЩИ, ЗА ХРИСТИЯНИ, МЮСЮЛМАНИ, ЮДЕИ.

БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА АНТИИРАКСКАТА КОАЛИЦИЯ ОТДАВНА НАДХВЪРЛИХА РАМКИТЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН. РЕАЛНА Е ОПАСНОСТТА ПОЖАРЪТ НА ВОЙНАТА ДА ОБХВАНЕ НОВИ ДЪРЖАВИ И ДА ЗАСТРАШИ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НА НАШАТА СТРАНА.

ЕТО ЗАЩО НИЕ НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТЪТ/ НА РЕПУБЛИКАТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОТПРАВЯТ ПРИЗИВ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И ОБВЪРЗАНИТЕ С ВОЙНАТА СТРАНИ ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ЗА МИРНО УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИЯ КОНФЛИКТ. НЕКА НАШАТА СТРАНА ИЗЛЕЗЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, А ТАКА СЪЩО НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА КУВЕЙТ, ПАЛЕСТИНА И КИПЪР.

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ОСОБЕНО ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО ДА ПРЕСТАНАТ ДА ВЪЗХВАЛЯВАТ ВОЙНАТА И БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА АНТИИРАКСКАТА КОАЛИЦИЯ, А ОБЕКТИВНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ДА ПОДНАСЯТ ИСТИНАТА ЗА НЕЯ И ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КРЪВОПРОЛИТИЕТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЧТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМАНТАРНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗНЕСЕНА НА МИТИНГ НА 16 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ООН РЕШИ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА НАКАЗАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА КУВЕЙТ. РАЗВИТИЕТО НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, МАСИРАНИТЕ БОМБАРДИРОВКИ, ВАРВАРСКИТЕ ПОПАДЕНИЯ ВЪРХУ ЦИВИЛНИ ОБЕКТИ - ВСИЧКО ТОВА ОТДАВНА НАДХВЪРЛИ ПОНЯТИЕТО "НАКАЗАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ". В ЗАЛИВА СЕ ВОДИ ЖЕСТОКА И НАЙ-СКЪПО СТРУВАЩАТА В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВОЙНА.

НИКОЯ ВОЙНА ОСВЕН ЗАЩИТАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НОСИТЕЛ НА НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ. НИЕ ПИТАМЕ: ЧИЕ ОТЕЧЕСТВО ЗАЩИТАВАТ СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ ВОЙСКИ, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ФАКТЪТ, ЧЕ РОДИНАТА НА МНОЗИНСТВОТО ОТ ТЯХ Е ОТВЪД ОКЕАНА?! ПИТАМЕ ОЩЕ ПО КОИ НОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО СЕ ВОДИ ВОЙНА СРЕЩУ ИРАК, КОЯТО ИЗОБЩО НЕ Е ОБЯВЯВАНА ОТ НИКОГО?! НЕЩО ПОВЕЧЕ: НИКОЯ ОТ СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДОРИ НЕ Е СКЪСАЛА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ С БАГДАД!

ОТ САМО СЕБЕ СИ СЕ НАЛАГА ИЗВОДЪТ, ЧЕ БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИРАК ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПИРАТСКО НАПАДЕНИЕ СРЕШУ ЕДНА СУВЕРЕННА СТРАНА. ТОВА Е ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ, КОЙТО УМЕЛО ИЗПОЛЗВА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ООН ЗА ПРИКРИТИЕ НА ИСТИНСКИТЕ СИ ЦЕЛИ: ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕТРОЛНИЯ МОНОПОЛ!

НЯКОИ СМЯТАТ, ЧЕ АНГАЖИРАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА СТРАНАТА НА СЪЮЗНИЦИТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА НАЦИОНАЛНАТА Й СИГУРНОСТ В СЛУЧАЙ НА НАПАДЕНИЕ ОТВЪН. ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНА ИЛЮЗИЯ! НИКОЙ НЕ СЕ НАМЕСИ ПРЕЗ 1974 Г., КОГАТО ТУРЦИЯ ОКУПИРА СЕВЕРЕН КИПЪР И ДО ДЕН-ДНЕШЕН ПОДДЪРЖА НА ОСТРОВА 30-ХИЛЯДЕН ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ. ВЪПРЕКИ МНОГОБРОЙНИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ НА ООН НИКОЙ ДО ДЕН-ДНЕШЕН НЕ Е УПОТРЕБИЛ СИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКОННИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА, НАМИРАЩИ СЕ БЛИЗО ЧЕТВЪРТ ВЕК ПОД ИЗРАЕЛСКА ОКУПАЦИЯ. НИКОЯ ОТ СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ СИЛИ НЯМА ДА ЗАЩИТИ И БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО КАКТО В КИПЪР И ПАЛЕСТИНА, ТАКА И У НАС НЯМА ПЕТРОЛ!

ДРУГАДЕ СА ГАРАНЦИИТЕ ЗА НАШАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, НО СЕГА НЕ Е ВРЕМЕ ДА ГОВОРЯ ЗА ТОВА...

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЕДНА СЛУЧКА ОТПРЕДИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН ГОДИНИ, КОЯТО СЕ Е РАЗИГРАЛА ПО ВРЕМЕ НА ЕДИН ОТ ПОБЕДОНОСНИТЕ ПОХОДИ НА АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ. ВОЙНИЦИТЕ ЗАЛОВИЛИ ЕДИН ПИРАТ И ГО ИЗПРАВИЛИ ПРЕД ЦАР АЛЕКСАНДЪР. ”ЗАЩО НАПАДАШ И ГРАБИШ ХОРАТА, ПОПИТАЛ ГО ЦАРЯТ, НЕ ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ДОБРО?"

"ЦАРЮ, ОТВЪРНАЛ ПОДСЪДИМИЯТ, АЗ ИМАМ МАЛКО КОРАБЧЕ, С КОЕТО НАПАДАМ ЛОДКИТЕ НА РИБАРИ И ДРЕБНИ ТЪРГОВЦИ. НАРИЧАТ МЕ ПРЕЗРЯН КРАДЕЦ И ПИРАТ. А ТИ, АЛЕКСАНДРЕ, КОЙТО СИ ТРЪГНАЛ ДА ОГРАБВАШ И ЗАВЛАДЯВАШ ЦЕЛИЯ СВЯТ, СИ ВЕЛИК ЦАР."

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО И БОГ С НАС!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА, ПРОИЗНЕСЕНА НА МИТИНГ НА 16 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ДОКОГА ЧОВЕШКИТЕ СТРАСТИ И АЛЧНОСТ ЩЕ ОТНЕМАТ СИНОВЕТЕ НА МАЙКИТЕ? ОСТАВЕТЕ ЖЕНИТЕ ДА РАЖДАТ И ОТГЛЕЖДАТ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ЗАНАЯТЧИИ, УЧЕНИ И АРТИСТИ. НА ЕДНА МАЙКА Й ТРЯБВА ЖИВИЯТ СИН, А НЕ МЪРТЪВ ГЕРОЙ! КОЛКО МАЙЧИНА СКРЪБ СЕ СЪБРА ПО СВЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ, НЕ Е ЛИ ДОСТАТЪЧНО?

ЧУВАМ ОБРАЗОВАНИ ХОРА У НАС ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ ТОВА БИЛО "ВОЙНА НА РАЗУМА", ЧЕ ДВАДЕСЕТИЯТ ВЕК ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШИ С ПОБЕДАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ. ЩО ЗА РАЗУМ Е ТОЗИ, ЧИЙТО НАЙ-УБЕДИТЕЛЕН АРГУМЕНТ Е СИЛАТА НА ОРЪЖИЕТО? ЩО ЗА РАЗУМЕН СВЯТ ЩЕ Е ТОЗИ, „ЗАРАДИ КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗТРЕБЕНИ ДРУГИТЕ, "НЕРАЗУМНИТЕ"?

ЧУВАМ СЪЩО, ЧЕ НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ НАМЕСИМ В КОНФЛИКТА. С КОЯ РЪКА ЩЕ ДЪРЖИМ ПУШКИТЕ, ЩОМ И ДВЕТЕ СМЕ ГИ ПРОТЕГНАЛИ ЗА ПРОСИЯ? С КАКВО ЩЕ ПРЕВЪРЗВАМЕ РАНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ, СЛЕД КАТО У НАС НЯМА ДОРИ ЛИГНИН ЗА РОДИЛКИТЕ?

КОГО ЛЪЖАТ ТЕЗИ ОБРАЗОВАНИ ХОРА, ЧЕ И НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА МАРШИРУВАМЕ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ НА "СИЛНИЯ"? С НАШИТЕ БОСИ КРАКА ЛИ? МОЖЕ БИ ТОВА Е ЦЕНАТА НА ПАНИЦАТА ЛЕЩА. ДОКОГА ЩЕ ЧАКАМЕ ДРУГ ДА НИ ПЪЛНИ ЧИНИЯТА ЗАРАДИ ПОСЛУШАНИЕ?!

АЗ НЕ РАЗБИРАМ ОТ БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ, НО ЗНАЯ, ЧЕ 60 МИЛИОНА ГЛАДНИ ДЕЦА ПО СВЕТА МОГАТ ДА СЕ ИЗХРАНВАТ С 600-ТЕ МИЛИОНА ДОЛАРА, КОИТО МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ХАРЧАТ ЕЖЕДНЕВНО. ЗНАМ СЪЩО, ЧЕ 400 УБИТИ ЦИВИЛНИ ЛИЦА В ЕДНА БОМБАРДИРОВКА Е ВЕЧЕ МАСОВО УБИЙСТВО И НЯМА ИЗВИНЕНИЕ.

СТИГА ТОЛКОВА! НИЕ, ЖЕНИТЕ ОТ ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ, НАСТОЯВАМЕ ВОЙНАТА ПРОСТО ДА СПРЕ! ПРИЗИВИТЕ ЗА МИР ДА БЪДАТ ЕДИНСТВЕНАТА ВРЪЗКА НА БЪЛГАРИЯ С ТАЗИ ВОЙНА.

БОГ С НАС!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДЕЛ "БАНКОВИ СИСТЕМИ И ПАЗАРИ НА КАПИТАЛИ" /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА -"РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРИ НА РАЗДЕЛА СА ВИДНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТИ И ДЪЛГОГОДИШНИ ЕКСПЕРТИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП МЕРИ К. БУШ И ДЖ. УИЛИАМ МИДЪНДОРФ.


ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ЛИКВИДНОСТТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА

НУЖДАТА ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА СЕ ЗАСИЛВА ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА СВРЪХЛИКВИДНОСТ И СКРИТИ АКТИВИ В ИКОНОМИКАТА, КАКТО И ОТ БЯГСТВОТО НА КАПИТАЛИ, КОЕТО СЕ ЗАБЕЛЯЗВА. ОЦЕНКИТЕ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО ПАРИ, КОИТО НЕ СА НАМЕРИЛИ ПЪТЯ СИ В БАНКОВАТА СИСТЕМА /СКРИТИ АКТИВИ/, ВАРИРАТ МЕЖДУ 6 И 20 МИЛИАРДА ЛЕВА. СМЯТА СЕ, ЧЕ ТВЪРДИ ВАЛУТИ, РАВНОСТОЙНИ НА ОШЕ 1 МИЛИАРД ЩАТСКИ ДОЛАРА, СЕ НАМИРАТ В ЧАСТНИ РЪЦЕ.

РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ПРЕДИШНОТО ИЗИСКВАНЕ БЪЛГАРИТЕ ДА ДЕКЛАРИРАТ ИЗТОЧНИКА НА ТВЪРДА ВАЛУТА Е ОТМЕНЕНО. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ СРЕДСТВА, ИЗГЛЕЖДА, СЕ ВЛИВАТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА.

БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ЕДНОКРАТНА ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ ВЪРХУ "СКРИТИТЕ АКТИВИ" ИЛИ ВЪРХУ НЯКАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ СКРИТИТЕ АКТИВИ, КОЯТО БИ ПОМОГНАЛА ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ ТЕЗИ СРЕДСТВА В ОФИЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА, Т.Е. В БАНКОВАТА СИСТЕМА.

ИЗВЕСТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДОБРЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКОВА ИНДУСТРИЯ СЪЩО МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ ДЕЙНОСТТА НА ТОЗИ СЕКТОР И ОТПУСКАНЕТО НА КРЕДИТ.

ЕДНА БЪРЗА, ЕФИКАСНА И СИГУРНА СИСТЕМА НА ПЛАЩАНИЯ ПОВИШАВА ДОВЕРИЕТО В ТОЗИ СЕКТОР И ЖЕЛАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ТРАНЗАКЦИИ В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА. ПРЕПОРЪЧВАМЕ БАНКИТЕ ДА РАБОТЯТ С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ, ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА СИСТЕМА НА ПЛАЩАНИЯ И КЛИРИНГ.

СЪЩО ТАКА, ЕДИН ДОБРЕ РАЗВИТ МЕЖДУБАНКОВ КРЕДИТЕН ПАЗАР УЛЕСНЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА РИСКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР И УВЕЛИЧАВА ЛЕСНОТАТА, С КОЯТО СВРЪХЛИКВИДНОСТТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ КРАЙНИТЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА МЕЖДУБАНКОВ КРЕДИТЕН ПАЗАР.

НАКРАЯ, В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОБСЪДИ СЪЗДАВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНА ФОНДОВА БОРСА. СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ ФОНДОВАТА БОРСА Е ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА ДОСТЪП ДО И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА КАПИТАЛ. КОГАТО ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ТЪРСЯТ ФИНАНСИРАНЕ, ВАЖНО Е ДА СЪЩЕСТВУВАТ КОНКУРИРАЩИ СЕ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА. ОСВЕН ТОВА, ЛИКВИДНИТЕ ПАЗАРИ ЗА КАПИТАЛ ПОЗВОЛЯВАТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЛЕСНО ДА КУПУВАТ И ПРОДАВАТ ЦЕННИ КНИЖА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН НАМАЛЯВАТ ДОХОДА, ИЗИСКВАН ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАПИТАЛ. КАКТО В УНГАРИЯ, СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДОВА БОРСА В БЪЛГАРИЯ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ В НАЧАЛОТО ОБМЕНЪТ ЩЕ Е НЕЗНАЧИТЕЛЕН, ФОНДОВАТА БОРСА ЩЕ ИМА ГОЛЯМО СИМВОЛИЧНО ЗНАЧЕНИЕ.


ЖИЛИЩНО ФИНАНСИРАНЕ

ЗАЕМИ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩА СЕ ОТПУСКАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ПРИ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 2 НА СТО. ТЕЗИ ЗАЕМИ ПО ПРИНЦИП СА ДЪЛГОСРОЧНИ, КАТО В НЯКОИ СЛУЧАИ СА С ПЛАТЕЖНИ СРОКОВЕ ДО 40 ГОДИНИ. КАКТО РАЗБИРАМЕ, ЗАЕМЪТ СЕ ОБЕЗПЕЧАВА С ЖИЛИЩЕТО. ОСВЕН ТОВА РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА СЕ ДАВА ПОД НАЕМ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА НА ОБИТАТЕЛЯ НА ЖИЛИЩЕТО И ЧЕ НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ЗАЕМИТЕ ЗА ЖИЛИЩА, ОТЧАСТИ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО.

МАКСИМАЛНАТА СУМА НА ЗАЕМИТЕ ЗА ПОКУПКА ИЛИ СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩА Е 15 000 ЛЕВА. ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА МАКСИМАЛНАТА СУМА Е 20 000 ЛЕВА, А ЗА "НОМЕНКЛАТУРАТА" - 50 000 ЛЕВА. СРЕДНАТА ЦЕНА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ Е 30 000 ЛЕВА. ОБАЧЕ НАПОСЛЕДЪК В СОФИЯ СРЕДНАТА ЦЕНА СЕ Е ПОКАЧИЛА НА ОКОЛО 200 000 ЛЕВА.

НАМЕРЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ДА ПРОДАДЕ ЖИЛИЩАТА - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБИТАТЕЛИТЕ ИМ. ОСВЕН ТОВА ПОНАСТОЯЩЕМ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА РАЗРАБОТИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ЗА ЗАЕМИ ЗА ПОКУПКА И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩА НА 2 НА СТО И ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА КОМПЕНСИРА БАНКИТЕ ЗА ТОЗИ МНОГО НИСЪК ПРОЦЕНТ. ТОВА, ИЗГЛЕЖДА, Е ВАЖНА СОЦИАЛНА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ.

ДРУГ ЖИЛИЩЕН ПРОБЛЕМ Е, ЧЕ НА БЪЛГАРИТЕ Е РАЗДАДЕНА ЗЕМЯ ЗА СТРОЕЖ НА ВИЛИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ХОРАТА ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ ТЕЗИ ДОМОВЕ, НО НЯМА ДА ГИ ПРИТЕЖАВАТ. ОБАЧЕ ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО СА ПРАВЕНИ ТЕЗИ УГОВОРКИ, ХОРАТА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СА ЗАПЛАТИЛИ ИЗВЕСТНИ СУМИ ЗА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ. ТЕ СА ЗАПЛАЩАЛИ 5 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР ЗА СРЕДНО ОКОЛО 1000 КВАДРАТНИ МЕТРА. ВЪПРОСЪТ, СТОЯЩ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕГА, Е КАК ДА СЕ ПРОДАДЕ ЗЕМЯТА НА ОБИТАТЕЛИТЕ. СВЪРЗАН С ТОЗИ Е ВЪПРОСЪТ ЗА ЦЕНАТА - ДАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЦEHA ИЛИ ПАЗАРНА ЦЕНА.

РАЗБИРАМЕ, ЧЕ СЕ СЪЗДАВАТ РЕДИЦА ЧАСТНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ КОМПАНИИ, КОИТО, РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЖИЛИЩНО ФИНАНСИРАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В ЦЯЛОСТНИЯ КОНТЕКСТ НА ДЕРЕГУЛИРАН ФИНАНСОВ СЕКТОР, КОЙТО ВЗЕМА ПАЗАРНО ОПРЕДЕЛЯН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И ТАКА НАСОЧВА ИНВЕСТИЦИИТЕ СПОРЕД ТЯХНОТО НАЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

СПОРЕД СТЕПЕНТА, В КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ РЕШИ ДА НАСОЧВА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО НА ЖИЛИЩА ИЛИ С ЦЕЛ ДА УВЕЛИЧИ ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВИ ПО ЖИЛИЩНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА ИЛИ ЗА ДА ПОСРЕЩНЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА В ДОХОДА/БОГАТСТВОТО, СЪЩЕСТВУВАТ НЯКОЛКО ВАРИАНТА:

ВАРИАНТ I
ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ ВКЛЮЧВА РАЗРАБОТВАНЕТО ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НЯКАКВА ФОРМА НА ВАУЧЕР, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ЖИЛИЩЕ ИЛИ ЗА СЪБСИДИРАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ НА ИПОТЕКИТЕ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ. ГЛАВНО ПРЕИМУЩЕСТВО НА ТОЗИ МЕХАНИЗЪМ Е, ЧЕ ТОЙ ПРЕДЛАГА ТОЧНО ОТЧИТАНЕ НА СУМАТА НА СУБСИДИИТЕ, ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА ЖИЛИЩА, И ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. НЕДОСТАТЪКЪТ Е, ЧЕ ТОЗИ МЕТОД ИЗИСКВА ИЗВЕСТНО РАВНИЩЕ НА БЮРОКРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ.

ВАРИАНТ II
ДРУГ МЕТОД Е ДА СЕ ИЗИСКВА ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ОСИГУРЯТ ЗАЕМИ ЗА ЖИЛИЩА ПРИ СУБСИДИРАНИ ПРОЦЕНТИ. БАНКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПЛАШАТ ПО-НИСКИ ЛИХВИ ВЪРХУ ДЕПОЗИТИТЕ, ДА ПОЛУЧАВАТ ДАНЪЧНИ КРЕДИТИ ЗА ЗАЕМИТЕ ЗА ЖИЛИЩА ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДИРЕКТНИ СУБСИДИИ. БЕЗ ТЕЗИ ПОДКРЕПЕНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО МЕХАНИЗМИ БАНКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТ ОТНОСИТЕЛНО ПО-ВИСОКИ ЛИХВИ ВЪРХУ ЗАЕМИТЕ, НЕСВЪРЗАНИ С ЖИЛИЩА. ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ ВКЛЮЧВА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ПАЗАРА, НА КОЙТО ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ СЕ ОПИТВАТ ДА ОТРАЗЯВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ И КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА КОНКУРЕНЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА. ОСВЕН ТОВА Е ТРУДНО ДА СЕ НАСОЧАТ СУБСИДИИТЕ КЪМ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.

ВАРИАНТ III
НАКРАЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА ЖЕЛАЕ ДА УСТАНОВИ МЕХАНИЗЪМ, ПОДОБЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОРТФЕЙЛ ЦЕННИ КНИЖА НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ ПАЗАРНИ АГЕНЦИИ В САЩ. ТОЗИ МЕТОД БИ ВКЛЮЧВАЛ СПЕЦИАЛНА ИНСТИТУЦИЯ, СЪБИРАЩА СРЕДСТВА ПРИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТЪЙ КАТО ОБЛИГАЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И/ИЛИ А/ ЩЕ ЗАЕМАТ ТЕЗИ СРЕДСТВА ДИРЕКТНО НА ЛИЦАТА ИЛИ ЧРЕЗ ИНСТИТУЦИИ КАТО ЗАЕМИ ЗА ЖИЛИЩА, ИЛИ Б/ ЩЕ ОТКУПУВАТ ИПОТЕЧНИ ЗАЕМИ ОТ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА ГИ ДАЛИ НА ЗАЕМ ДИРЕКТНО НА ЛИЦАТА. ТАЗИ МЕТОДОЛОГИЯ СТРАДА ОТ МНОГО ОТ СЪЩИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, КАКТО ВТОРИЯ ВАРИАНТ, ПОРАДИ ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНЕВИЯ ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧНИТЕ РАЗХОДИ НА ПРОГРАМАТА.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД ТЕЗИ АЛТЕРНАТИВИ, ВАРИАНТЪТ ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВАУЧЕРНАТА СИСТЕМА, ТЪЙ КАТО ТЯ В НАЙ-МАЛКА СТЕПЕН ЩЕ ПРЕЧИ НА ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА КРЕДИТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ. ОСВЕН ТОВА ТОЙ Е НАЙ-ЕФИКАСНИЯТ МЕТОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ВЪРХУ ЗАЕМИТЕ ЗА ЖИЛИЩА, НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ОТ СИСТЕМА, ПРИ КОЯТО ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТПУСКАЩИ ЗАЕМ, ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ СУМАТАНА ЗАЕМА ЗА ЖИЛИЩА, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА СПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:09:40    22-02-1991