22 февруари 1996


София, 22 февруари 1996 година
Брой 38 /1593/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова

    
София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КЪРДЖАЛИ, ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ПО ПОВОД НА КАСИРАНИТЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 1996 Г. ОТ ОКРЪЖНИЯ СЪД В КЪРДЖАЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВАТА ТУРА НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,

С решение на Окръжния съд в Кърджали на 5 февруари 1996 г. бяха касирани резултатите от двата тура на изборите за местни органи на властта.

Общинският съвет на Българската социалистическа партия /БСП/ в Кърджали приема това решение и смята, че то създава условия за свободно волеизявление на всички избиратели, независимо от тяхната политическа, етническа и религиозна принадлежност, при стриктно спазване на закона. Ние заявихме, че ще приемем безусловно съдебното решение още в момента на обжалването на легитимността на изборите в Кърджали.

Общинската организация на БСП застава категорично зад кандидатурата на независимия кандидат за кмет Георги Георгиев, подкрепена от движението на 30 партии и организации. Смятаме, че той е кандидатът, носител на компетентност, професионализъм и отговорност, необходими за управлението на общината. С тази подкрепа БСП още веднъж декларира пред избирателите и пред всички жители на общината, че не се стреми към монопол във властта, а към обществен консенсус.

Категорично се противопоставяме на опитите за дестабилизиране на обстановката в региона, на провокирането на етническо напрежение. Възразяваме остро срещу твърдението, че БСП е инициатор за етническо гласуване.

Смятаме, че изборите за местни органи на властта са честна и открита борба на принципи и личности, които могат да гарантират достоен живот на всички жители на общината.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Нека спокойно дочакаме изборния ден!

БСП предлага на всички национално отговорни политически сили, на обществениците, на всички, милеещи за общото ни бъдеще, да бъде изграден обществен съвет за демократични избори, който да гарантира върховенството на закона.

Кърджали, 20 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО", ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ.


На днешното си заседание Управителният съвет на форум "Свободно слово" прие следните становища:

1. Форум "Свободно слово" приветства първите прояви на свободно изразяване в Министерския съвет, намерили място в скандалния речник на началника на пресцентъра му Красимир Райдовски. В същото време форум "Свободно слово" пита министър-председателя на Република България Жан Виденов дали сексуалните заплахи спрямо журналистиката са официалната медийна политика на кабинета му?

2. Форум "Свободно слово" категорично възразява да се нарича "списание" един анонимен компилат от компромати, какъвто е случаят с подхвърления в някои редакции текст "После".

СЕКРЕТАР: Петко Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ "ЕКОИМУНОДЕФИЦИТ-КОНТРОЛ" И РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ЕКОИМУНОПРОФИЛАКТИКА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ У НАС И В ЧУЖБИНА, КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ, ЗДРАВНИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ДРУГИ ЗАКОННИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ ФИНАНСОВА ПОМОЩ И МЕЖДУНАРОДНА ПОДПИСКА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАННА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ В РЕЗУЛТАТ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Учените отдавна са доказали връзката между отслабването на имунната система и възникването на онкологични и други тежки и труднолечими заболявания. А причина за имунодефицита най-често е нездравословното обкръжение.

Всеки десети от клинично здравите хора по света има придобита имунна недостатъчност поради промените в околната среда, предизвикани от човека. В България положението е особено неблагоприятно.

Екологичната и икономическата криза доведоха до увеличаване на нервно-психическите стресове.

Задълбочиха се белтъчният и витаминозният недоимък.

В България има 17 района в екологично неблагополучие и в тях живее над 40% от населението.

Детската смъртност сега е значително по-голяма, отколкото дори през Втората световна война.

Смъртността при децата от вродени дефекти расте.

Смъртността при жените се е стабилизирала на равнище, значително по-високо от това в развитите страни.

Абсолютният брой на жените във фертилна възраст е намалял.

Работещите жени боледуват по-често от работещите мъже.

В България има над 190 хиляди души със злокачествени заболявания, броят им трайно расте.

Всеки ден в страната умират от рак 40 души и се поставят 60 нови такива диагнози.

По данни на Световната здравна организация /СЗО/ българите са шампиони по натрупан радиоактивен йод-131 в щитовидната жлеза на децата и на радиоактивен цезий в човешкия организъм.

По официални данни поради натрупване на пестициди, торове, тежки метали и други отрови са доведени до негодност 40% от обработваемата земя и 60% от необработваемата. Специалистите преценяват, че и при активни действия отстраняването на замърсяванията ще отнеме 25-30 години. В този период ще премине значителна част от живота на сегашното поколение, на нашите деца и внуци.

За период само от 5 г. /1985 - 1990 г./ броят на злокачествените заболявания при жените е нараснал драматично. Между 20-30% са се увеличили: ракът на гърдата, ракът на шийката на матката, ракът на матката.

/Данни на Министерството на здравеопазването /MЗ/ и УНИЦЕФ "Детската смъртност показва смущаващ завой нагоре, включително от вродени малформации"/.

Всички тези фактори предопределят развитието на придобити имунни дефицити.

Природата обаче е дала шанс на човека да оцелее при екологичната катастрофа - това е възможността да влияе на имунната система, за да се повиши приспособимостта на организма. Една програма за екоимунопрофилактика на рисковите групи в екологично застрашените райони на България няма алтернатива.

През последните години обаче стана ясно, че държавата не може да направи нищо в това отношение. Затова български лекари се обединиха около подготвянето на такава програма и основаха през 1991 г. неправителствена здравна фондация "Екоимунодефицит-контрол".

През това лято беше учреден първият за Югоизточна Европа Център за ранна профилактика на заболявания, които възникват поради неблагоприятни промени в околната среда. Над 40 висококвалифицирани специалисти създадоха програмния колектив.

Предвижда се разкриването на новия център да стане в близост до Националния онкологичен център, за да може едновременно чрез две подвижни лаборатории да се извършват диспансерните профилактични прегледи на хората в екологично застрашените райони и едновременно да се оказва помощ при лечение на раково болните.

Изпълнителният съвет на фондация "Екоимунодефицит-контрол" и ръководството на събиране на средства за центъра. Онези, които съберат и направят дарение по-голямо от 100 щ.д., ще получат сертификат за дарението и други предимства, при повече от 5000 щ.д. - сертификат за дялово участие в разкриването на Центъра за имунопрофилактика и други предимства, а над 10 000 щ.д. - почетно членство и дялово участие и други предимства.

Банковите сметки на Фондацията са в Минералбанк, София,
- в лева - ул. "Цар Калоян" 3, банков код: 77077718, банкова сметка: 1003011612.
- в щ.д. - ул. "Леге" 17, банков код: 77097700, банкова сметка: 1100346719.

Призоваваме, макар и със символични вноски и с подписки, да подкрепим учените, учредили Центъра за ранна профилактика, които предлагат своя ум и квалификация, за да помогнат на нацията ни! Това изискват науката и цивилизованото отношение към здравето и живота на хората!

Достатъчно сме бедни, за да си позволим да боледуваме от скъпо струващи болести. Да си помогнем сами! Тогава международната общност ще ни обърне внимание!

Начин на участие:

Всеки да събере 10 подписа или да даде помощ:
- 25 лв. за физическо лице.
- 1000 лв. за юридическо лице.
- 25 щ.д. дават предимство.
- 100 щ.д. дарение дават права за пет безплатни консултации.

Други начини за участие:
- Дялово участие
- Участие в общото събрание
- Почетно членство
- При внасяне на 25 щ.д., като дарение за центъра дарителят получава документ за право на предимство при диспансерните прегледи след реалното разкриване и функциониране на Центъра за ранна профилактика.
- При дарение от 100 щ.д., или левовия им еквивалент, дарителят получава не само сертификат за дарението, но и право да се изследва в центъра безвъзмездно пет пъти.
- При дарение от 5000 щ.д. се получава освен сертификат за дялово участие в разкриването на Центъра за екоимунопрофилактика, но и всички права по предшестващите алинеи.
- При участие с дарение от 10 000 щ.д. или левовия им еквивалент получава "почетно членство", ако има добро име в обществото и всички права по предходните алинеи.

Всички българи у нас и в чужбина могат да участват в провежданата здравна благотворителна кампания, като направят и символични вноски в размер на 25 лв. за физически лица и 1000 лв. за юридически лица, а така също могат да подкрепят инициативата на българските лекари и със своя подпис.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ХРАМ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД - СОФИЯ, ПО ИНИЦИАТИВА НА СТУДЕНТСКОТО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" И МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВМРО.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26 февруари 1996 г. ще се учреди Инициативен комитет за построяване на храм "Св.Климент Охридски" в Студентски град - София, по идея на Студентското национално движение "Велика България" и младежката организация на ВМРО.

На територията на Студентски град живеят хиляди млади хора, много от тях вярващи християни, които няма къде да изповядват православната си вяра. Нуждата от християнски храм се засилва и от факта, че лъжехристиянски учения /т.нар. секти/ пускат пипала към студентската младеж.

За да се спре разложителното им въздействие върху духа на студентите, бъдещата интелигенция на България, е необходимо да се изгради този храм в Студентски град.

Надяваме се, че институциите, от които зависи осъществяването на това родолюбиво и веролюбиво дело ще ни подкрепят.

София, 20 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА-ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕНА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Либерално-демократическата партия е съвременна либерална партия, чиито програма, устав и дейност почиват изцяло на идеите на просвещението, либерализма и опита на либералните партии по света при отчитане на специфичните условия на нашата страна. Тя се явява продължител на либералните политически традиции в България, носители на които са бележитите български държавници Стефан Стамболов и Димитър Петков.


I. Основни насоки в политиката на Либерално-демократическата партия /ЛДП/

1. ЛДП има за цел превръщането на Отечеството ни в съвременна, преуспяваща, с висок международен авторитет държава.

2. ЛДП представлява демократична националистична алтернатива на политическата истерия и хаоса, като категорично се противопоставя на модела, наложен от лидерите на червената и синята върхушка, и ще се стреми да се превърне в балансиращ център на политическия ни живот. Според нея разделянето на десни и леви партии е погрешно. По основните различия помежду си навсякъде и във всички времена политическите сили са се разделяли не на леви и десни, а на свободолюбиви и авторитарни.

3. ЛДП ще направи необходимото, за да обедини партиите с либерално-демократическа националистическа насоченост в Либерална конфедерация, която ще представлява по същество основата на бъдещата Българска либерално-демократическа партия.

4. ЛДП е отворена за променящите се изисквания на едно променящо се съвремие. Нейно политическо кредо е националната либерална демокрация. Либералната демокрация означава изменение на обществото чрез конституционни средства.

5. ЛДП е за равнопоставеност на всички граждани пред законите и категорично против всякакви привилегии. Най-важният критерий за преуспяване на обществото са личните качества и професионализмът, а не политическата биография.

6. ЛДП е за реалното разделяне на властите в държавата на законодателна, изпълнителна, съдебна и местно управление, и е категорично против намесата на политическите сили в тях. За тази цел е необходимо да бъдат гарантирани механизмите на това разделение.

7. ЛДП защищава принципа за пълна деполитизация на държавните структури и служители.

8. Либерално-демократичната правова държава произлиза от образа на гражданина, който преследва своите интереси и в политическата област постига своите независими изборни решения. ЛДП е за цялостно отделяне на държавата от управляващата партия, която и да е тя.

9. ЛДП е за реално действаща силна президентска институция. Президентът трябва да притежава ясни правомощия и като символ на единството на нацията да гарантира съгласно конституцията нормалното функциониране на държавата, обществото, Народното събрание и правителството. ЛДП е за промени в конституцията, осигуряващи изложените по-горе цели.

10. ЛДП вижда в либерализма едно творческо развитие на формите на управленската практика. Тя е за либерална технология на управление, базираща се на уважението към юридическите лица и свободата на индивидуалната инициатива. Тя настоява за силно, компетентно и отговорно правителства, което да функционира в съгласие със законите на държавата по конкретна публично оповестена програма.

11. В бъдещия парламент трябва да бъдат изработени нравствено-морални правила за поведение на политическите сили в България, които да определят властта не като самоцел, а като израз на отговорност и справедливост.

12. Предвид ширещата се политическа и икономическа корупция, създаването на всесилни теснопартийни икономически групировки, които пренебрегват националните интереси за сметка на лично партийните ЛДП смята, че в близките няколко години бъдещите парламенти на България трябва да се свикват по определени въпроси на две, три сесии годишно. Необходимо е парламентът да бъде законотворческа институция, а не място за политически борби.

13. По всички жизненоважни въпроси на Отечеството ни трябва да се взимат решения чрез общонародни референдуми. Така повече няма да се допуска личностните и партизански интереси на политическите мекерета и икономическата мафия да се превръщат в закони.

14. ЛДП е за такива промени в конституцията, които да водят до едновременни избори за парламент и президент на страната.

Парламентарните избори да се провеждат по смесена мажоритарно-пропорционална система, като броят на депутатите се изчислява върху цялото население, а не върху гласувалите.

Задължение и право на Народното събрание и на отделните депутати е да вложат сили и компетентност за икономическото и духовно преуспяване на нацията. Ние сме за изработване на закон за отнемане на депутатския имунитет при нарушение на конституцията от народните избранници.

15. ЛДП изразява становището, че националната сигурност на страната и националните интереси на България са комплекс от проблеми, по които е необходимо постигане на пълно съгласие от различните политически сили. Крайно време е тази материя да излезе извън сферата на политическите боричкания и противопоставяния. Концепцията за националната сигурност трябва да се изработва не ситуативно, а въз основа на една дългосрочна стратегия за осъществяване на националните интереси на България.

Утопия е да се мисли, че държавата ни ще може да гарантира сама националната си сигурност единствено чрез мощта на своята армия. Но ЛДП е против политическото, икономическото и военносателитно /пактово/ обвързване. България трябва да заеме достойно място в системата на световната колективна сигурност при достатъчно гаранции за своята национална независимост.

16. ЛДП е за професионална армия и гарантирани мобилизационни ресурси и възможности.

17. Националната разузнавателна служба, Националната служба за сигурност и организациите на Министерството на вътрешните работи са части от въоръжените сили на страната. Те изпълняват специфични функции, което определя и техните структури, субординация и механизми за демократичен контрол. Затова са необходими законови гаранции за тяхната устойчивост и стабилност и невъзможност за подчиняването им на отделни политически сили.

18. ЛДП защищава схващането, че повече от всякога са необходими конкретни мерки за защита на българската нация.

19. ЛДП е за приемане на национална програма за спиране на притока на незаконно пребиваващите чужденци и имигранти в България.

[20?]

21. ЛДП е за приемане на национална програма за завръщане на бесарабските българи, както и на българите от другите бивши съветски републики в майка България.

22. ЛДП е за безкомпромисна борба и строги законови мерки срещу религиозните секти, застрашаващи националната сигурност на страната.

23. ЛДП смята, че притежаването и разпространяването на наркотици трябва да се третира от закона като предумишлено убийство.

24. ЛДП е категорично за възстановяване и укрепване на икономическите и културни отношения с Русия, страните от Източна Европа и арабския свят.

25. ЛДП подкрепя справедливата арабска кауза и е за тесни ползотворни отношения с приятелската партия БААС и Движение Революционни комитети в Либия.

26. ЛДП е за спазване на изселническата спогодба с Република Турция.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
22.02.1996 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
                  Лилия Томова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!