22 октомври 1996


София, 22 октомври 1996 година
Брой 123 (1678)


София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПРИЕТО НА ВТОРИЯ КОНГРЕС /19 - 20 ОКТОМВРИ 1996 Г., СОФИЯ/


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ,

Съвременници сме на събития, които ще определят бъдещото развитие на страната ни за поколения напред. Днес повече от всякога сме свидетели на необходимостта от единство и консолидиране на нацията. За съжаление вече седма година обществото ни е подхранвано от горчивината на противопоставянето разделението, нихилизма. Липсата на съгласуваност и противопоставянето между институциите, както и пристрастията на уж обективната и независима съдебна система подриват вярата и надеждите ни, че можем да развием ценностите на едно демократично гражданско общество в България. Нетолерантността и липсата на добра обща воля за по-добро бъдеще на страната са основните модуси на обществена нагласа - от сферата на междуличностните отношения, до междупартийните и институционалните отношения.

Именно тези две негативни нагласи са и знаме на всеобхватната и дълбока икономическа криза, в която се намира сега страната ни. Срещу високия промишлен потенциал, създаден през годините, сега отбелязваме тотален спад на индустриалното производство, леката промишленост и услугите. Разрухата в селското стопанство ни връща десетилетия назад. Далеч е денят, в който ще си върнем завоюваните някога позиции в тази сфера. Относителната сигурност и спокойствие бяха заменени с криза във финансовата и банковата система, с трудно предвидима и още по-малко управляема инфлация. Огромният външен и вътрешен дълг поставят страната ни в унизителната зависимост от волята на международни финансови институции.

Нашата загриженост е породена от факта, че в крайна сметка всички споменати макроикономически проблеми се редуцират до една негативна личностна картина на всекидневието - спад на реалните доходи, обедняване и влошаване на жизнения стандарт. Социалната рамка, в която битуваме, за съжаление има за свои основни характеристики проблемите на ширещата се безработица и ниската трудова заетост, особено сред младите хора. Все още не можем да изградим адекватна и съвременна система на средното и висшето образование, а здравеопазването и здравноосигурителната схема не функционират пълноценно. Безспорно е, че именно младите хора понасят най-тежките удари на днешния ден. За съжаление отдушник на младежката безпътица са сектите, наркоманията, престъпността. Голяма част от младите хора не индентифицират себе си с определена положителна тенденция в обществото ни, те са дезинтгрирани, десоциализирани. Своята ценностна система те изграждат не на базата на националната идея, националните идеали и ценности, а спонтанно оформят своето кредо върху мимолетни и мними, много често чужди и привнесени стойности. Демотивацията на днешния млад българин определя и апатичната му, индиферентна социална роля спрямо актуалните обществени процеси. Но именно тук, именно в това, млади приятели, е съдбата на нашето поколение, поколението на прехода - да изстрада, да измине, да разбере и да превъзмогне сегашната икономическа, социална и духовна нестабилност. Участта на днешните млади хора е да бъдат силни, достойни и отговорни за бъдещето на страната си. За нас е ясно, че именно сега се полагат основите на бъдещото нормално развитие на държавата. Смятаме, че започнатата структурна реформа трябва да бъде ускорена и да се превърне в база за развитие на останалите елементи на пазарното стопанство - приватизацията, възраждането на селското стопанство, привличането на чужди инвестиции и създаването на сериозен предприемачески и инвестиционен климат. Ние сме за твърди и ефективни мерки срещу престъпността и корупцията във всичките им прояви и етажи на властта. Ние никога няма да подменим нашите надежди срещу изстрели и подкупи!

Разбираме като своя основна задача конституирането на младежката общност и консолидирането й около създаване на национална политика за младежта. Обществото не трябва да отхвърля своите млади членове - трябва да създадем условия за ефективна и цялостна социална интеграция на младите хора.

Да се осигури адекватна на полученото образование трудова и социална реализация, възможност за свободно и творческо развиване на заложбите на младия човек.

Регламентираният достъп до всички степени на образование ще помогне на страната ни повече млади хора да станат гарантирани специалисти в области, в избрани по тяхно желание и възможности.

Ние сме част от европейската култура, един от европейските народи, нация със свое определено място на Стария континент.

В днешния ден обществото ни страда за разбирателство, единение и консенсус по всички значими за българската нация въпроси.

Националната, българската, идея трябва да бъде безспорен и безконфликтен център, който да се обединят основните ценности и идеали на България!

Да се противопоставим на нихилизма, неразбирателството и конфронтацията!

Да дадем нашата сила, силата на младостта - за България!

Заедно - ще успеем, скъпи съграждани и млади приятели!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФРАКЦИЯ "СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПОЗИЦИЯ" В АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА АСП И КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е приет на открито заседание на Оперативното ръководство на фракцията, в което са участвали и секционни координатори на АСП, подписали споразумение за подкрепа на кандидатите за президент и вицепрезидент на обединените демократични сили.


ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,
ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

На 27 октомври 1996 г. сме изправени пред своя съдбовен избор. Всички, които все още се опитваме да живеем и да работим в България, да кажем категорично не на неспособността и безочието на една партия, която стовари собствените си проблеми, кражби и убийства върху цял един народ. Една партия, която доказа с двугодишното си управление, че оцеляването и достойнството на този народ не са сред нейните приоритети. Нека чуем разума си и да защитим своите интереси: избирайки президента на България, да изберем възможността за оцеляване. Парламентът определя как и в какви структури да се харчат парите на народа, правителството ги изразходва, но президентът контролира законността на тези действия. Ако той е избран с вота на всички демократично мислещи хора, това ще е реална бариера срещу стремежите на върхушката от Българската социалистическа партия /БСП/ и приближените й към пълна и неконтролируема политическа и икономическа власт.

С гласа си в подкрепа на кандидатите на Обединените демократични сили /ОДС/ ще спрем срутването на нацията под едно критично ниво, след което нещата неизбежно приемат необратим, фатален характер, сиреч никога няма да заживеем нормален живот в нормално общество. Реален гарант за нас е победата на Обединените демократични сили и участието на всички ни, които ще подкрепим Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев. Обръщаме се към приятелите си, които по определени причини са поели друг ангажимент или смятат да не гласуват.

Участвайте в изборите! Подкрепете кандидатурите на ОДС до крайна победа!

С нашия глас да изберем нашия президент за нашето добро общо бъдеще!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩА, ШКОЛАТА ЗА ЗАПАСНИ ОфИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО. Документът е връчен на президента на Републиката, на председателя на Народното събрание, на министър-председателя, на председателя на Българската академия на науките, на ректора на Софийския университет "Климент Охридски". В негова подкрепа са събрани досега 172 подписа.


ГОСПОДА,

Разтревожени сме от агресивната денационализаторска политика, която се води от съседни нам страни срещу българския език, целостта и достойнството на нацията ни и правата на сънародниците ни зад граница. Република Сърбия не само нарушава оскъдните споразумения в тази насока, Република Македония и Република Гърция не само преследват споменаването на името българско там, но те открито и необосновано пред световната общественост претендират за свои етнически и лингвистични общности у нас. Разработват антинаучни просветни и пропагандни програми.

Недоумяваме от пасивността, стигаща до угодническо съучастие към тази политика, проявявано от официални наши институции.

Въздържаме се да квалифицираме изявленията на наши министри, че нямат информация за тези процеси и дали там някъде има българи.

НАСТОЯВАМЕ: Президентството, Народното събрание и Министерският съвет със свое външно ведомство, чийто първостепенен дълг е да пазят интересите, достойнството и авторитета на нацията, да излязат с ясна позиция по тези въпроси, в защита на българите навсякъде по света и особено на тези досами границите ни.

НАСТОЯВАМЕ: Българската академия на науките, Софийският университет "Св. Кл. Охридски", всички висши учебни заведения и Министерството на просветата да мобилизират целия си научен потенциал от историци, филолози, етнографи и педагози в защита на България.

Историческата истина е наш съюзник и в тези критични времена не по-малко необходима от хляба, за да оцелеем! Апостолски дълг на непокварената ни интелигенция е тази истина да блесне в системни публикации и учебни помагала, за да изправи челата и затвърди гръбнаците и на младежта ни, и на политиците ни, и на братята ни от Западните покрайнини, от Република Македония и от Гръцка Македония. Нека по целия свят българинът ходи горд с името си, а не като безроден и безпаметен субект, непризнат и незащитен от закона. В тази насока не допринася нищо и така наречената Агенция за българите в чужбина със своята декоративна функция.

Позволяваме си да посочим като пример достойната национална политика на Унгария. Чрез интернационализиране на малцинствения въпрос тя издейства от европейските структури като необходимо условие за кандидатстване в тях да бъде и неговото справедливо решаване. Подписаното споразумение между Унгария и Румъния е блестящ урок по дипломация и входна карта към Европа за Румъния. А входните карти на Сърбия и Македония трябва да носят нашия подпис, осигурил вече интересите, правата и живота на братята ни под тяхна администрация.

Уважаеми български държавници, българската история е творена и писана от всички българи, независимо дали са живели на свобода или [в?] поробена земя, в принудителна емиграции или насилствено откъснати от Майката Родина. В тази история има страница на националните герои и страница на националните предатели. Сега е ваш ред да бъдете вписани в историята. И всички българи чакат с натопено в мастилото перо на коя страница да ви впишат, а подборът за тези две страници е безкомпромисен и вечен!

София, 18 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е адресиран до предизборната коалиция Обединени демократични сили, до Съюза на демократичните сили и до вестник "Демокрация".


На 15 октомври 1996 г. по време на митинга на синдикатите на площад "Св. Александър Невски" на много места в столицата бяха разлепени плакати на Федерация "Царство България", в които под лика на Н.В. Цар Симеон II беше поставен текст: "Не за президент, да за Царя". Появата на този плакат внася особен привкус в президентската кампания, който очевидно е добре дошъл за Социалистическата партия. Плакатът показва обаче на всеки непредубеден привърженик на монархията у нас, че въпросната федерация прави опит да ограничи политическата активност на българските гласоподаватели. Това обстоятелство не подпомага демократичния процес в нашата страна. Вмъкването на лика на българския цар като антитеза на предизборната кампания е проява на политическа недалновидност. Ако не съзнателно, то с последиците си тя обслужва интересите на комунистическата реставрация в България.

Съюзът за Търновска конституция е убеден, че българските граждани - демократи, привърженици на монархията и лично на цар Симеон II, няма да се поддадат на този вреден призив към пасивност.

Още веднъж ние заявяваме, че господин Петър Стоянов, като български президент, е надеждата ни за реална демократична промяна в нашата страна.

София, 18 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър X. Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ОСЪЖДАМЕ СИНДИКАЛНИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ НА КОНфЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГ НА 15 ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА


Националният ръководен съвет на Независим профсъюз "Единство" /НРС на НП "Единство"/ изразява възмущението си от политическата дейност на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" /КНСБ и КТ "Подкрепа/ непосредствено пред изборите за президент на Република България. Проведеният митинг на 15 октомври 1996 г. в София не беше социален протест, а екстремално сборище на най-реакционната част от десницата. Там липсваше организиран протест на работници, лекари, учители. Традиционално крещяха до лудост познатата платена клакьорска агитка... Те представляват синдикатите на Кр.Петков и К.Тренчев и още две хиляди лумпени, всичко около 5500 екзалтирани човека.

Защитавайки святите идеали на синдикализма в България, "Единство" иска нашата широка общественост да знае истината. Тя е, че Кръстьо Петков опетни и опорочи името на КНСБ, а Тренчев за сетен път доказа, че няма нищо общо със социалнозащитните идеи. Двамата са политически палячовци, носещи насилие, улично-площаден натиск и екстремизъм. Не може 10 дни преди изборите за държавен глава да се нарушава гражданският мир с безредици, хаос и анархизъм. Такива прояви са неморални, противозаконни и засягат демократичните и конституционните принципи.

Поведението на Кръстьо Петков и д-р Тренчев олицетворяват мафиотско-спекулативни тенденции. Нека не забравяме, че КНСБ наследи незаконно едно огромно богатство от доскорошните Български професионални съюзи /БПС/. То се ползва от една група, начело с Кръстьо Петков. Това е грабеж! "Подкрепа" е почти синдикално мъртвило и нейният политико-криминален лик е известен с пожарите, насилието и грабежите.

НП "Единство" още на 18 септември 1996 г. призова народа ни за мирно преминаване на изборите за държавен глава. Днес осъждаме политическият гнет, насаждан от КНСБ и "Подкрепа”. Призоваваме своите членове и всички честни и мирни хора на умствения и физическия труд да гласуват за проф.Иван Маразов и г-жа Ирина Бокова. Само те начело на държавата ще донесат мъдра и социално насочена политика. Най-вече левицата трябва да е единна и активна. Тя е длъжна да избере своите, а те са г-н Маразов и г-жа Бокова.

София, 17 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПРИ САНАТОРИАЛНО-КУРОРТНИЯ КОМПЛЕКС В ГР.БАНКЯ, ПРИЕТА НА 10 ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалните грижи и до синдикалните централи.


ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ,
ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СКУ,

В процеса на така наречените реформи в здравеопазната ни система нашият комплекс достигна до своя пълен крах и недоимък.

От началотто на 1996 г. бюджетът ни е така орязан, че не ни се изпращат средства дори за заплати въпреки направените 25 процента съкращения.

През месец юли 1996 г. се създаде табличното заплащане на лекарския труд. До този момент не са получени средствата за неговото изпълнение. Заедно с това съществува неприятната ситуация на напрегнатост между висшия и средния персонал, който е нашата дясна ръка. Техните заплати се оказаха малко над минималната работна заплата за страната. Когато трябва да се включи и работната заплата на помощния персонал, ние отиваме на дъното.

В поликлиниката и санаториума не се изпращат и минималните средства за най-нужните консумативи, бензин за линейките, вода, ток и парно.

В заведенията на "Социален отдих", където постъпват за лечение социално слаби, военни инвалиди, силикозно болни, те отдавна са принудени да си купуват лекарства. Храната, която получават е със 75 на сто надценка. Оттук се получава и неправилният подход на лечение.

Навсякъде болните са принудени да мръзнат поради високите цени на ток и гориво.

Несигурността за бъдещото развитие на санаториумите също създава непрекъснато напрежение в колектива.

Ние, синдикалните членове и служителите на Санаториално-курортния комплекс /СКК| протестираме срещу:

1. Недоимъчния здравен бюджет, намален с повече от 20 процента.

2. Срещу неизплатените мизерни заплати на медицинския персонал, отишъл на последно място по средна работна заплата.

3. Срещу частично изплатените заплати, което води до нарушаване на трудовия договор.

4. Срещу спирането на лекарства в заведенията на "Социален отдих" и тяхното мизерно дотиране.

5. Цените на лекарствените средства, които се повишават непрекъснато.

6. Ненавременното и мизерно изплащане на лекарствените средства, предвидени за диспансерно болните.

7. Орязването на бюджетните средства, по отношение на най-нужните консумативи, бензин, плащане на текущите сметки за ток, вода и парно.

8. Това, че вече се работи с твърде остаряла техника в специализираните кабинети и физиотерапия.

Ние сме за повишаване на заплатите на средния и на помощния персонал.

Не на гладното ни съществуване, не на разрухата в здравната система.

София, 10 октомври 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

 София, 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2015 ГОДИНА" НА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ!"


5. Нарушен е информационният суверенитет на Република България. Движението на информационни и пропагандни потоци на нейна територия на практика е извън контрола на държавните институции. Информационните технологии измениха из основи характера на политическите комуникации и направиха невъзможно да бъдат контролирани и регулирани традиционните национални граници. В нарушение на законите на страната в националния ефир се настаняват радио- и телевизионни станции, които усилват информационно-манипулативния натиск върху населението. Информационната власт се премества от държавата към различни организации, групи и даже индивиди вътре и вън от държавата. В Република България съществуват условия за безпрепятствено системно изтичане на стратегически и оперативни сведения от икономически, политически и военен характер. Разрушени са структурите за опазване на държавната и военната тайна.

Нарушаването на информационния суверенитет води до нарушаване на националното културно пространство. Националният нихилизъм, основан на замяната на националната ценностна система с относително аморфни общочовешки и общоевропейски ценности, позволи дейността на организацията "Отворено общество", на Дж. Сорос, както и на редица религиозни секти с доказани противозаконни, античовешки цели.

6. Спекулациите около възродителния процес позволиха в обществено-политическата система на Република България да се утвърди организация, създадена на етническа основа. С това беше нарушена законовата уредба на страната. Този прецедент създаде предпоставки за формирането на редица етнополитически организации и движения от типа на ОМО "Илинден". Повиши се етническото напрежение, още повече че дейността на посочените организации се подпомага активно от външни сили, включително и от чужди държавници и държавни институции. Засили се проникването на територията на страната под формата на религиозни и просветни дейци на чужди емисари. Особено опасна за националната сигурност е активността на ислямските проповедници, оказващи тотален натиск върху българомохамеданите. В тази своя дейност те са подпомогнати от някои български национални институции, целящи да печелят политически дивиденти от етнорелигиозните разногласия.

Дестабилизиращо влияние върху националната сигурност оказват вътрешните борби за надмощие в двете най-големи религиозни общности: Българската православна църква, имаща вече двама патриарси и два синода, и мюфтийства, оглавявани от Недим Генджев и Фикри Сали. Те позволяват на сектите да запълват опразнените от официалните религии пространства.

Нарушаването на правата на атеистите през последните седем години се превърна в официална държавна политика.

7. Екологичните проблеми оказват сериозно негативно въздействие както върху сигурността на личността и обществото, така и върху отношенията ни със съседни държави. Силното замърсяване на околната среда нанася тежки поражения върху здравето на населението, задълбочава демографската криза, нарушава ресурсния баланс на страната и води до загуби в биологичното разнообразие и генетичния фонд.

В тези условия изграждането и развитието на системата за национална сигурност на Репубика България през периода до 2000 г. ще протича при значителни финансови ограничения, трудно предсказуема вътрешно- и външнополитическа обстановка, а възможно и във враждебна обществено-политическа среда.

Основните задачи, които трябва да бъдат решавани с предимство при изграждането и развитието на системата на национална сигурност през периода до 2000 г., са:

1. Ускорено изработване на необходимата за нормалното функциониране на системата за национална сигурност законова база. При това трябва да се спазва логическата последователност между законовите актове:
а/ изработване и приемане на доктрина за национална сигурност, която да определи политиката на национална сигурност през един по-дълъг период - за не по-малко от 20 години;
б/ изработване и приемане на външнополитическа, вътрешнополитическа и военна доктрина, които също трябва да бъдат дългосрочни;
в/ изработване и приемане на пакети от закони, свързани с въоръжените сили и с отбраната на страната;
г/ изработване и приемане на правилници и други подзаконови нормативни документи.

При изработването и приемането на законовата база на системата за национална сигурност е необходимо да бъдат преразгледани и вече приетите закони. Целта е както да бъдат отстранени съществуващите недостатъци, така и да се възстанови нарушената логическа последователност в законодателната дейност.

2. Организационно изграждане на работещи структури за управление на системата за национална сигурност.

Това ще позволи да се преодолее продължаващата вече седма година война между институциите, като се подобрят тяхната взаимна информираност и координация.

Решаващо значение за успеха на изграждането и развитието на системата за национална сигурност на Република България ще има създаването на оптимална структура, обслужваща дейността на Консултативния съвет за национална сигурност. Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се превърне в работещ орган, посредством който президентът управлява всички структури на системата за национална сигурност.

3. Изработване и приемане на програми за строителството и развитието на въоръжените сили и за модернизиране и превъоръжаване на българската армия. Тези програми трябва да бъдат тясно свързани:
а/ с конкретните условия, в които се осъществява строителството на въоръжените сили;
б/ със задачите, които стоят пред въоръжените сили, на всеки конкретен етап от развитието им;
в/ с източниците за финансиране както и с размера на финансовите средства.

Програмите за строителство и развитие на въоръжените сили и за модернизиране и превъоръжаване не българската армия трябва да отчитат както приетите досега концепции, така и опита на водещите държави.

Програмите трябва да обхващат възможно по-дълъг период - не по-малко от 20 години!

При изработването и приемането на програмите трябва да бъдат изключени всякакви необмислени експерименти с въоръжените сили, на каквито сме свидетели вече седма година! Програмите трябва да се основават на точни разчети и на резултатите от всестранното експериментиране.

4. Ускорено осъществяване на програма за организационно и технологично развитие на военнопромишления комплекс на Република България.

Военнопромишленият комплекс /ВПК/ е основният източник за осъществяване на военното строителство, модернизиране и превъоръжаване на въоръжените сили.

През периода до 2000 г. трябва да се извърши преструктуриране на предприятията от ВПК, както и да се изработи и приеме законодателна база, осигуряваща нормалното им функциониране.

Укрепването на ВПК през периода до 2000 г. ще осигури необходимите икономически предпоставки за развитието на системата за национална сигурност през следващите етапи: в средносрочен - до 2005 г., и дългосрочен - до 2015 г., план.

От изключително важно значение е да се разбира, че ВПК ще бъде основният фактор за преодоляване на икономическата криза, т.к. ще осигури технологичното преструктуриране на всички стопански отрасли, както и необходимите за тази цел финансови средства.

5. Осигуряване на необходимите международни гаранции за националната сигурност на Република България.

В тази област всяко прибързано и необосновано решение може да се окаже фатално както за националната сигурност, така и за самото съществуване на българската държавност.

През периода до 2000 г. Република България трябва да продължи засиления диалог с всички европейски и евроатлантически структури. Абсолютно необходимо е този диалог да се води напълно прозрачно за цялото общество и да бъде съпроводен с активна дискусия по въпросите на националната сигурност, каквато отсъства вече седма година. Дискусията трябва да стане основното средство за постигане на необходимото ни национално съгласие.

Много важно е да се разбере, че националната сигурност на Република България не можа да бъде гарантирана в ущърб на други страни, защото не може да се гарантира сигурност в един несигурен свят.

Заедно със засиления диалог с европейските и евроатлантическите структури Република България трябва да провежда активна политика, насочена към изграждането на регионална система за сигурност, която да стане съставен елемент от европейската и световната система за сигурност.

Успешното решаване на задачите, свързани с изграждането и развитието на системата за национална сигурност през периода до 2000 г., има решаващо значение за развитието на системата през следващите етапи: в средносрочен - до 2005 г., и дългосрочен - до 2015 г., план.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София - 22 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ И ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1"
Документът е приет на 27 ноември 1993 г. и по решение на Извънредното заседание на Постоянния състав на съюза, проведено на 7 октомври 1996 г. в София, се предоставя за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при Българската телеграфна агенция.


ГЛАВА V
Висшестоящи съюзни органи

Чл. 20 /1/ БЗНС "Врабча 1" има /по реда на подчинение/ следните Висшестоящи съюзни органи: Конгрес, Върховен съюзен съвет, Управителен съвет, Постоянен състав, Секретар на Постоянния състав, Централна контролна комисия.


КОНГРЕС

Чл. 21 /1/ Конгресът е върховен орган на БЗНС "Врабча 1".
/2/ Конгресите са редовни и извънредни. Редовните конгреси се провеждат всяка година на 8 ноември /Архангелов ден/, а извънредните - когато е необходимо.
/3/ На Конгресите присъстват като делегати:
   1. По право - членовете на Управителния съвет и върховните съюзни съветници, председателите на местните, общинските и областните настоятелства и контролните комисии към тях, председателят на Централната контролна комисия, главният редактор на съюзния вестник.
   2. По избор - делегати на местните земеделски дружби, избрани по един на всеки десет членове от състава на дружбите.
/4/ Конгресът:
   1. Утвърждава дневен ред и избира бюро за ръководене.
   2. Избира за работата си различни по вид и функции комисии.
   3. Приема отчетите на Управителния съвет, Постоянния състав, Секретаря на БЗНС "Врабча 1", Централната контролна комисия и други комисии, дружби и съюзни членове, като взима решения по тях.
   4. Изменя Устава и Програмата на БЗНС "Врабча 1", а ако се налага избира нов устав и програма.
   5. Гласува бюджета на БЗНС "Врабча 1".
   6. Изслушва отчетите на парламентарната група и министрите на съюза.
   7. Избира висшестоящи съюзни органи, както и взима решения за наказания.
   8. Утвърждава кандидат-депутати и гласува проектолистите на съюза за участие в парламентарни, общински и други представителни избори, гласува предизборна платформа на БЗНС "Врабча 1".
   9. Избира редколегия на съюзния вестник.
   10. Приема и други решения в съответствие с дневния ред.
   11. Поставя, разисква и взема решения по всички въпроси, касаещи интересите на страната, българския народ и БЗНС "Врабча 1".
   12. Разпуска съюза при условията на чл. 22 от ГПК.


ВЪРХОВЕН СЪЮЗЕН СЪВЕТ

Чл. 22 /1/ Върховният съюзен съвет е висшестоящ съюзен орган, който заседава и взима решения от компетентността на Конгреса, когато последният не заседава или не може да бъде свикан.

/2/ Върховният съюзен съвет включва членовете на Управителния съвет и върховни съюзни съветници, избрани от общите събрания на областните дружби. Върховните съюзни съветници се избират за срок от една година и по следния ред: всяка местна земеделска дружба издига по един свой кандидат пред Общото събрание на общинската дружба, което избира един от предложените кандидати, след което издига кандидатурата му пред Общото събрание на областната дружба. Общото събрание на областната дружба избира измежду представените кандидати на общинските дружби необходимия брой върховни съюзни съветници.

Забележка: Всяка година 1/3 от избраните върховни съюзни съветници излизат от състава на Върховния съюзен съвет по жребий, теглен на заседание. На тяхно място Общото събрание на съответната област избира нови върховни съюзни съветници, които са от общините, чиито кандидати не са били избрани предната година

/3/ Върховният съюзен съвет провежда редовни заседания най-малко един път в годината на дата, определена от Управителния съвет. Извънредни заседания Върховният съюзен съвет провежда всякога, когато е необходимо. Извънредните заседания се свикват от:
   1. Управителния съвет.
   2. По искане на 1/3 от състава на Върховния съюзен съвет.
   3. Секретаря на БЗНС "Врабча 1", при положение че се утвърди от Управителния съвет.
   4. По искане на 1/3 от общинските дружби.

/4/ Върховният съюзен съвет поставя, обсъжда и взима решения по всички въпроси от компетентността на конгреса, без да изменя устава.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23 /1/ БЗНС "Врабча 1" се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 33 /тридесет и трима/ души, избрани от Общите събрания на областните дружби. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години и по ред, еднакъв с този за избиране на върховни съюзни съветници.

/2/ Управителният съвет има следните длъжности:
   1. Организира дейността на БЗНС "Врабча 1" в съответствие с устава и програмата на съюза, като привежда в изпълнение решенията на Конгреса и Върховния съюзен съвет.
   2. Определя политическата линия на поведение на БЗНС "Врабча 1".
   3. Взима решения по всички въпроси от политически, икономически и организационен характер, като:
     а/ изготвя проектобюджета на съюза;
     б/ определя щатните структури и длъжности към съюза, като съответно назначава или уволнява тези служители;
     в/ избира или подменя Постоянния състав или секретаря на Постоянния състав, като взима решения за наказания спрямо членове от състава на Управителния съвет /или/ членове на Постоянния състав;
     г/ предлага и определя изборните листи за народни представители, министри и други държавни длъжности;
     д/ взима решения за участие в коалиции и съюзи с различни политически партии, организации и движения;
     е/ изслушва отчетите на народните представители и министрите на съюза;
     ж/ изработва правилник за работата на парламентарната група.
   4. Изслушва отчетите на Постоянния състав и на секретаря на Постоянния състав, както и отчетите на други лица и членове, на които са възложени задачи.
   5. Обсъжда и се произнася по всички въпроси, засягащи интересите и управлението на БЗНС "Врабча 1".

/3/ Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко един път на три месеца. Редовните заседания се свикват по решение на секретаря на Постоянния състав или от Постоянния състав. Управителният съвет провежда извънредни заседания, когато е необходимо. Извънредните заседания се свикват:
   1. От секретаря на Постоянния състав или от Постоянния състав.
   2. По искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет.
   3. По нареждане на Конгреса или на Върховния съюзен съвет.


ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ

Чл. 24 /1/ За ръководене на текущите работи на БЗНС "Врабча 1" Управителният съвет избира между членовете си Постоянен състав, наброяващ 9 /девет/ души, включително и секретаря на Постоянния състав.

/2/ Постоянният състав има следните задължения:
   1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет и Управителния съвет.
   2. Представя БЗНС "Врабча 1" пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
   3. Осъществява контакти и води преговори от името на БЗНС "Врабча 1".
   4. Представя БЗНС "Врабча 1" пред българската и международната общественост, политическите сили и средствата за масова информация, като огласява пред тях становища и решения на съюза.
   5. Разпорежда се със съюзния бюджет и средствата на съюзната каса.

/3/ Постоянният състав провежда редовни заседания в края на всяка седмица /петък или събота/, а извънредни - по всяко време. Заседанията на Постоянния състав се свикват от секретаря на Постоянния състав или по решение на половината от членовете му.

/4/ Постоянният състав отчита дейността си пред Управителния съвет.


СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1"

/5/ 1. Секретарят на Постоянния състав е и секретар на БЗНС "Врабча 1".
    2. Секретарят на Постоянния състав е генерален пълномощник и представител на съюза пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, пред политическите партии, организации и движения, синдикатите и Българската православна църква.
    3. Секретарят на Постоянния състав:
     а/ открива и свиква редовните и извънредните заседания на Постоянния състав, Управителния съвет, Върховния съюзен съвет и на конгресите;
     б/ издава заповеди от организационно-административен характер, учредява комисии и упълномощава лица от Постоянния състав, Управителния съвет и съюзни членове за извършване на определени задачи;
     в/ представя отчети и доклади за политическата, организационната и стопанската дейност на съюза;
     г/ кореспондира с областните и общинските дружби, завежда съюзните дела и прави необходимите обиколки из страната;
     д/ осъществява връзки и контакти с правителствени, политически, стопански и други организации;
    4. При физическа или друга невъзможност за изпълнение на задълженията си секретарят на Постоянния състав има право да определи заместник /заместници/ между членовете на Управителния съвет.


ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 25 /1/ Висш контролен орган на БЗНС "Врабча 1" е Централната контролна комисия.

/2/ Централната контролна комисия се състои от по двама представители от всяка област /с изключение на Софийска област, която има трима представители/, избрани от общите събрания на съответните областни дружби. Централната контролна комисия избира между членовете си председател, заместник-председател и двама секретари.

/3/ Централната контролна комисия се избира за срок от 2 години.

/4/ Централната контролна комисия има следните задължения:
   1. Следи за спазване на Устава на БЗНС "Врабча 1" и за правилното изпълнение на решенията, взети от висшестоящите съюзни органи.
   2. Контролира и подпомага дейността на областните и общинските контролни комисии, както и оказва съдействие на контролните комисии на местните земеделски дружби.
   3. Приема отчета на областните контролни комисии.
   4. Докладва пред Конгреса, Върховния съюзен съвет и пред Управителния съвет.
   5. Представя пред висшестоящите съюзни органи за наказание членове и дружби на БЗНО "Врабча 1".
   6. Контролира разпределението на съюзния бюджет.
   7. Разглежда и се произнася по жалби и сигнали.

/5/ Централната контролна комисия провежда редовни заседания най-малко два пъти я годината, едното - две седмици преди редовния Конгрес, а извънредни - по всяко време. Редовните заседания се свикват от председателя на Централната контролна комисия, а извънредните - по нареждане на Конгреса, Върховния съюзен съвет или на Управителния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама на БТА]


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 21 октомври 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.