22 юли 1993

София, 22 юли 1993 година
        Брой 141 /928/

 

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРИСЪДИТЕ НА ГЕОРГИ АТАНАСОВ И НА СТОЯН ОВЧАРОВ.


С решение N 378-А от 16 юли 1993 г. второинстанционен състав от 5 съдии на Върховния съд на Република България остави в сила присъда N 3 от 3 ноември 1992 г. на Върховния съд, с която бившият министър-председател Георги Атанасов и бившият министър на икономиката и планирането Стоян Овчаров бяха осъдени съответно на 10 години и 9 години "лишаване от свобода" с конфискация на част от имуществото им и лишаване от право да заемат отговорна държавна и обществена длъжност, съответно за 12 и 11 години.

Кое предизвика особената строгост и експедитивност на върховния съдебен орган? През периода 1988-1989 г. Георги Атанасов и Стоян Овчаров са съдействали да се получи помощ от Републиканския бюджет в размер на 210 хиляди лева за построяване на жилища на 42-ма сираци от антифашистката съпротива и Отечествената война, които са живели в общежития и никога не са имали свой дом и родители, които да им помогнат. Сумите са възстановени от самите хора след задържането на обвиняемите по делото. Тази фактическа обстановка "дава" основание на Върховния съд на Република България да лиши двамата подсъдими от свобода и граждански права практически до живот.

Това е първият случай на изчерпване на редовните съдебни възможности за защита на конституционните права и интереси на българските граждани от произвола на Татарчево-Григоровата машина за съдебен произвол и за съдебна разправа с политическия опонент.

Вече не може да има никакво съмнение в изхода от предстоящите политически наказателни процеси и срещу други членове на правителството преди 10 ноември 1989 г., както и срещу всички неудобни на властващите "с малко, но завинаги” псевдодемократи. Реална е опасността след загубата на законодателната и изпълнителната власт определени екстремистки сили в СДС да положат всички сили за превръщане на независимостта на съдебната власт във власт извън държавата или във власт срещу държавата и нейните граждани, само така онези, които искат да рушат, а не да градят новото, могат да поддържат политическото напрежение, да противопоставят институциите, да внушават страх в политическия опонент. Това решение, внушено в подходящ политически момент на "независимата съдебна власт", създава изключително опасен прецедент в демократичното развитие на страната ни.

Предпоставките за тази политика бяха създавани последователно. Кадровият кадрил /изхвърлил над 200 съдии, прокурори и следователи от системата/, внезапните повишения, специално подбраните съдебни състави, внушенията на висши магистрати, административният произвол на Лучниковото министерство не бяха случайни. Резултатите вече са видни - парализирана и неработеща съдебна система, нарастваща престъпност и корупция, лавина от политически процеси.

На тези явления Висшият съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ реагираха с декларации по конкретни поводи, нo без вмешателство и внушение на съдебната власт. На фона на очертаващите се събития това очевидно е недостатъчно. Не трябва толерантността и вярата в качествата и достойнството на нашите магистрати да се схваща като примирение или липса на позиция.

Обявеното решение на Върховния съд на Република България ни дава основание да заявим пред всички български граждани:

- ВС на БСП протестира остро и осъжда политическите репресии със средствата на съдебната система, които целят всяването на страх в политическия опонент и цялото общество и политизирането на съдебната власт.

- ВС на БСП ще съдейства за осигуряване на всички законови средства за защита на гражданите от съдебния произвол, в т.ч. чрез извънредните способи на прегледа по реда на надзора, спиране изпълнението на присъдата, упражняване на президентските правомощия на помилване.

- ВС на БСП чрез ПССД ще настоява и съдейства за ускоряване на работата по приемането на устройствените закони за съдебната власт.

- ВС на БСП е за незабавно отстраняване на кадровите грешки в изграждането на съдебната власт и за нейното действително деполитизиране и независимост.

София, 20 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА НА БКП. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


На 1 август 1993 г. на връх "Бузлуджа" ще бъде проведен национален митинг за тържественото честване 102-та годишнина от създаването на Българската комунистическа партия.

Няма друга партия, която би се обявила за наследница и правоприемник на БКП, тъй като БКП е жива и продължава съществуването си.

БСП не е марксистко-ленинска партия. Ръководителите на БСП смениха името на БКП с БСП, където се укриха хората от тоталитарния екип на Тодор Живков. БСП смени и идеологията на партията. Тя сменя социалистическата система с капиталистическа. БСП е за реставрацията на капитализма.

При живи родители никой няма право на никакво наследство.

БСП евентуално би могла да претендира за наследство на Янко Сакъзов, но там трябва да се разберат с БСДП. Редно е ръководството на БСП да престане да заблуждава комунистическата си членска маса, че са си същите комунисти, каквито са били до смяна на името на партията. Когато комунистите разберат истината, убедени сме, че те масово ще напуснат антикомунистическата БСП и ще възстановят членството си в БКП.

Доклад за 102-та годишнина от основаването на БКП ще изнесе др. Милчо Александров, член на Политбюро на ЦК на БКП, първи секретар на Софийския градски комитет на БКП и изпълняващ длъжността първи секретар на ЦК на БКП до завръщането от чужбина на др.Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП. На митинга ще бъдат казани доста истини, по които досега се пазеше пълно мълчание и се изопачаваха нещата.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

София, 20 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ВАРНА, И НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА КОНФЛИКТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАТИ,

Ние, долуподписаните членове и симпатизанти на Отечествената партия на труда /ОПТ/ и Регионалния комитет за защита на националните интереси /РКЗНИ/ - Варна, с възмущение следим опитите на САЩ и другите държави от НАТО, предизвикани от дипломатическия натиск на Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и редица други ислямски държави, за военна намеса в Босна. Въпреки категоричните становища на всички международни представители, участвали в разработването на мирния план Ванс-Оуен, за еднаква вина на всички воюващи страни, САЩ насочват усилията си единствено към сръбския народ, стремейки се да го представят като основен агресор. В името на тази цел те прибягнаха до налагането на санкции в ООН срещу СР Югославия, както и до тотална дезинформация в световните средства за информация.

Не направиха изключение и българските държавни ръководители. Официално декларирайки неутралитет и ненамеса в работите на СР Югославия, те не съумяха да обяснят на българското общество кои са причините за войната и кой какви интереси преследва от тази трагедия. Изпълнявайки Резолюция N 820 на Съвета за сигурност на ООН, за налагане на ембарго по суша, въздух и вода, те водят до още по-голям хаос и разстройване на нашето народно стопанство, на външноикономическите ни връзки. В същото време БТА и другите средства за масово осведомяване ежедневно обработват съзнанието на българските граждани с кореспонденции от Си Ен Ен, Би Би Си, Асошиейтед прес и други източници, които представят едностранно информацията. Обикновеният гражданин на Р България не е запознат с плана Ванс-Оуен, той не знае и за зверствата, извършвани от другите страни, участващи в конфликта, което не намира отражение в нашите информационни средства. Нещо повече, с явна пропагандна цел, край София заработи американска радиостанция на сръбски език, което е в противоречие с декларацията за неутралитет.

Анализирайки тези причини, ние, членовете и симпатизантите на ОПТ и РКЗНИ /бивш окръг Варна/ осъждаме опитите на САЩ и другите страни от НАТО, продиктувани от влиянието на редица ислямски държави, за търсене на военно решение в Босна. Водени от своята политика: "Разделяй и владей", те насочват усилията си към всички страни, които не споделят тяхната външна политика. В настоящия момент техните действия са насочени и срещу християнството и по-точно срещу източноправославието. Образуването на първата мюсюлманска държава в Европа, и то не на етнически, а на религиозен принцип и пряката намеса в нейните работи от страна на Турция, Судитска Арабия и други ислямски държави, е не само удар срещу европейското единство, но и акт с непредсказуеми последици, чиито резултати ще се почувстват в близко бъдеще. Днес балканските държави стоят пред същите условия, както в навечерието на турската инвазия в средата на XIV век. Техният бивш президент Тургут Йозал упорито насаждаше идеите и политиката на пантюркизма за ролята, която трябва да играе Турция и т.нар. "външни" турци от Китай до Адриатика. За съжаление практически никои от балканските държави и техните ръководства не съумяха да изградят действена политика, насочена срещу тази експанзия.

В заключение искаме да споменем и факта, че ние решително осъждаме и терористичните действия, които се извършват над мирни, напълно невинни граждани, не забравяме, че няма ислямска нация, а сърби и хървати се самоизбиват. Уверени сме, че по-голямата част от българския народ мисли като нас.

Варна, 11 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България и до председателя на Министерския съвет, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средствата за масова информация.


Като вземаме предвид проведените дискусии на Регионалния съвет от 13 юли 1993 г. и анализирайки внимателно икономическата и политическата ситуация в страната,

З А Я В Я В А М Е:

1. Народът ни е обезверен и разочарован от бавния ход на демократичните промени в страната.

2. Изчерпано е доверието към настоящото правителство и местната власт, които не изпълниха декларираните от тях намерения.

3. Парламентът в този си състав се оказа неспособен да провежда ефективна законодателна дейност, целяща смяна на системата.

4. Декомунизацията не е осъществена. Комунистически кадри пръдължават да заемат ключови управленски постове на всички нива.

С оглед на това Регионалният съвет при Синдикалния регионален съюз към КТ "Подкрепа" - Варна,

Р Е Ш И:

1. Необходимостта от предсрочни местни и парламентарни избори е положителна.

2. В интерес на цялата нация е изборите да се проведат по мажоритарна система, което ще даде възможност в парламента да влязат изявени личности - демократи.

3. Регионалният съвет настоява на всички кандидати за органи на местната власт и за народни представители да се разсекретят досиетата и да се направят достояние на избирателите.

4. Призовава всички антикомунистически сили да се обединят в мощна коалиця, което да остави настрана вождизма и разногласията, с цел постигане на квалифицирано мнозинство в бъдещия парламент.

5. Възлага на Изпълнителния съвет на Синдикалния регионален съюз КТ "Подкрепа" - Варна, да създаде действащ орган, във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори, с оглед защита интересите на членовете на КТ "Подкрепа" и всички нейни симпатизанти във Варненския регион.

Варна, 13 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ "ПОДКРЕПА": Ю.Вълков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СГРАДАТА НА СРЕДНОТО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ".


Обръщението е подкрепено от Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на българските композитори, Съюза на артистите, Съюза на българските художници, Съюза на българските филмови дейци, Съюза на научните медицински дружества, Съюза на преводачите в България, Синдиката на българските учители, Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на българските музикални и танцови дейци, Български лекарски съюз, Съюза на архитектите в България, Съюз на учените в България и Съюза на юристите в България.

Ние, преподавателите, родителите и учениците от Средното музикално училище /СМУ/ "Любомир Пипков" - София, се обръщаме към обществеността във връзка с неразрешения вече шест месеца проблем за сградата на училището. Опасността от едно крайно несправедливо решение - за отнемане на предоставената само преди три години сграда на ул. "Оборище" N 17 - ни кара да потърсим съдействие в лицето на българската общественост.

Учудващото е, че с постановлението на Министерския съвет сградата бе предоставена за нуждите на Американското посолство, без предварително да бъде осигурена такава за училището. От страна на правителството и досега не е намерена подходяща сграда, която да отговаря на изискванията и спецификата на едно музикално училище. Вместо това се предлагаха заети сгради, които същевременно се оказваха негодни за целта /ул. "Раковски" N 92, ул. "Московска" N 3 и N 5 и др./ Междувремнно няколко пъти техническите лица от Американското посолство, дошли да правят необходимите измервания, не бяха допуснати от живата верига на ученици, преподаватели и родители.

Твърдото ни убеждение е, че училището е в правото си и трябва да остане в същата сграда, защото тя напълно отговаря на изискванията. Освен това недопустимо е изваждането на улицата на което и да е българско училище, създало своите традиции през дългите години на съществуване заради недалновидността на едно управленско решение.

Приканваме обществеността да подкрепи нашето справедливо искане и да се присъедини към нас в отстояването на тази позиция, за което смятаме да използваме всички законни средства.

София, 16 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБАТА НА СИМЕОН II ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ЦАР БОРИС.


По повод предстоящата церемония по възстановяването гроба на цар Борис в Светата Рилска обител, Пресслужбата съобщава, че царското семейство особено цени инициативата на бившия министър на образованието, науката и културата проф. д-р Марин Димитров и счита, че с нея преди всичко се засвидетелства уважение към българската държавност и национална история.

От друга страна, както съобщи Пресцентърът на президента на 8 юли 1993 г., по време на погребението на цар Борис през септември 1943 г. му бяха отдадени официални почести като държавен глава. В настоящия момент от поругания царски гроб е оцеляло само сърцето и желанието на царското семейство е то да бъде положено в Светата Рилска обител.

Оповестява се намерението на царицата майка да почете паметта на своя августейши съпруг с присъствието си на панахидата в Рилския манастир на 28 август 1993 г.

Навършването на половин век от смъртта на цар Борис е съвсем легитимен повод неговата вдовица да се поклони на гроба му. Би било уместно да се има предвид, че посещението на една дама в толкова напреднала възраст не бива да бъде интерпретирано като политически акт. Ето защо изричното желание на царица Йоанна е с нейното присъствие в Рилския манастир да се предотвратят всякакви политически речи и прояви и възпоменателният ритуал да има единствено религиозно съдържание.

Царското семейство не желае 28 август 1993 г. да се превърне в ден за предявяване на искания, които да бъдат претекст за шумни манифестации и тенденциозни тълкувания. Ето защо Пресслужбата умолява хилядите сънародници, които вече са изявили желание да бъдат на 28 август във и около Рилския манастир, да почетат паметта на цар Борис с подобаващото коректно отношение, което да е отражение на скромността, характеризираща О’Бозе почившия ни цар.

Негово величество изказва отсега благодарност на организациите, както и на всички частни лица за тяхното сътрудничество и принос за осъществяването на едно достойно и безупречно честване на 50-годишнината от кончината на цар Борис.

Царят благодари на Българската православна църква за съдействието, като е уверен, че тържествената панахида не ще бъде използвана за подбуждане на вътрешни, толкова вредни за престижа й, междуособици.

Пресслужбата умолява медиите да проявят очакваната от тях зрелост, подчертавайки религиозно-емоционалния характер на присъствието на царицата майка, избягвайки политическите интерпретации и предизвикването на излишни сензации и полемики.

Желателно е ръководителите на отделните групи и движения да предприемат навреме приготовленията за поклонението в Светата обител и предварително да бъдат осигурени редът, превозните средства, както и венци и цветя, за да се предотвратят евентуални провокации и безпорядък. Нека връщането на царицата майка на българска земя да й достави утеха и радост и да стане повод за изява на волята за помирение, разбирателство и единство.

Възстановяването на историческата истина след толкова години съзнателно прикриване и изопачаване ще допринесе да разберем по-добре и да уважаваме повече миналото си, ще повиши националното ни самочувствие на българи.

София, 20 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


09:25:00    
22.07.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!