23 февруари 1990

СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 39 /57/
 

     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ВЕТЕРАНИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


     БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЖИВЯ БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК ПОД РАЗРУШИТЕЛНИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ.
     ДЪЛГ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН Е ДА ПОИСКА СМЕТКА ЗА КРИЗАТА, В КОЯТО Е ИЗПАДНАЛО ОТЕЧЕСТВОТО НИ, ЗА ГИБЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНОТО РЪКОВОДЕНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ НИ ДЕЛА. НАРОД, КОЙТО ИЗПАДНЕ В ПОЛИТИЧЕСКА АПАТИЯ И НЯМА СИЛИ ДА Я ПРЕВЪЗМОГНЕ, Е ОСЪДЕН НА ГИБЕЛ. НАШИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ТЪРСИ СПАСИТЕЛЕН ИЗХОД.
     ДЪЛБОКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РАНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ С РАЗУМ И ТЪРПЕНИЕ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА КЪМ
НАЦИОНАЛНАТА УЧАСТ В ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ.
     СЛЕД ТОЛКОВА ДЪЛГО ГОНЕНЕ НА МИРАЖИ НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ НАЦИОНАЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СВОБОДА НА НАРОДА  МОЖЕ ДА ИМА САМО ПРИ РЕСПЕКТ КЪМ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА. САМО ТАКА ХОРАТА ЩЕ
БЪДАТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА.
     ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ ПОЛАГАЩОТО Й СЕ МЯСТО КАТО РЕАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В ДУХОВНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ТАКАВА Е КАТЕГОРИЧНАТА ПОВЕЛЯ НА ВРЕМЕТО.
     С ЧУВСТВО НА РЕАЛИЗЪМ НИЕ ПРАВИМ ВСИЧКО, ЗА ДА ВИДИМ ОТНОВО ИЗПРАВЕНА В ЦЯЛ РЪСТ ОНАЗИ ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО НИ ЗАВЕЩАХА НЕЙНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, НИКОЛА МУШАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ.
     НОВА БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ТВЪРДО СТОИ НА ПОЗИЦИИТЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ ПРАВАТА И НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДОКОЛКОТО Е НЕОБХОДИМА И СТОПАНСКИ ОПРАВДАНА. ЩЕ РАБОТИМ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО РАВНОВЕСИЕ В СТРАНАТА. НИЕ СМЕ ЗА ИКОНОМИКА, ИЗГРАЖДАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЕКТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗУЧАВАТ, А НЕ ДА СЕ СЪЗДАВАТ.
     ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ПРОТИВ ДИКТАТА И ПРИВИЛЕГИИТЕ НА КОГОТО И ДА БИЛО. НЕ С ФРАЗЕОЛОГИЯ, А С ДЕЛА ЩЕ БРАНИ ЛИЧНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ  Е ЗА ПОЛИТИКА С ОТВОРЕНИ ВРАТИ КЪМ СВЕТОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ДУХОВЕН ПРОГРЕС, ЗА БАЛКАНСКО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

     НИЕ ИСКАМЕ:
     1. ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.
     2. СЪЖИВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА И НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА НА ОСНОВАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛНОСТТА И КОНКУРЕНЦИЯТА.
     3. СВОБОДА ЗА УСТНОТО И ПЕЧАТНОТО СЛОВО, ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА КРИТИКА.
     4. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК  "ЗНАМЕ"   - ТРАДИЦИОНЕН ОРГАН НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
     5. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ ОТ ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


СОФИЯ,  ЯНУАРИ 1990 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                           X   X   X


     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ ЗА ЗАДАЧИТЕ  И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.


     - ВЕЧНА ПАМЕТ И ПОКЛОН ПРЕД САМОЖЕРТВАТА И ДЕЛОТО НА БОРЦИТЕ ЗА ЧОВЕШКИ И ИСТИНСКИ СОЦИАЛИЗЪМ КАТО: ТРАЙЧО КОСТОВ, ИМРЕ НАГИ, ЛАСЛО РАЙК, АННА ПАУКЕР И РУДОЛФ СЛАНСКИ И ДРУГИ БЕЗЧЕТ БОРЦИ  - ЖЕРТВИ НА СТАЛИНСКО-БЕРИЕВСКИЯ ЗЛОВЕЩ ЗАГОВОР И ПЪКЛЕНО ДЕЛО.
     - СОЛИДАРНОСТ СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА БОРБА ЗА РЕФОРМИ И ДЕМОКРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ "СОЛИДАРНОСТ" В ПОЛША И НА НЕГОВИЯ ЛИДЕР ЛЕХ ВАЛЕНСА. ГОРЕЩА ПОДКРЕПА НА "ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ" ОТ
1968 Г. И НА ГОЛЕМИЯ ЧОВЕК-ДЕМОКРАТ АЛЕКСАНДЪР ДУБЧЕК. ОСЪЖДАНЕ БЕЗ УГОВОРКИ НА АГРЕСИЯТА НА ВОЙСКИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР
ПРЕЗ АВГУСТ 1968 Г. КАТО ПРЕСТЪПЕН АКТ. ПОДКРЕПА НА "НОВАТА ЧЕХОСЛОВАШКА ПРОЛЕТ", НА РАДЕТЕЛЯ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА ВАЦЛАВ ХАВЕЛ. СЪЧУВСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТ С РЕФОРМАТОРСКОТО ДЕЛО НА УНГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЙНИТЕ ДЕЙЦИ: РЕЖЬО НИЕРШ, ИМРЕ ПОЖГАЙ, МИКЛОШ НЕМЕТ. БРАТСКИ ПРИВЕТ НА ВСЕОБЩОТО НАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "НОВ ФОРУМ" В ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА.
     - ОСЪЖДАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОПОЗОРИЛИТЕ СЕ АНТИНАРОДНИ ПРОСТАЛИНСКИ РЕЖИМИ НА: НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКУ В РУМЪНИЯ, НА КИМ ИР СЕН В СЕВЕРНА КОРЕЯ, НА ДЪН СЯОПИН, И ЦЗЯН ЦЗИМЪН В КИТАЙ, НА РАМИЗ АЛИЯ В АЛБАНИЯ.
     - ЩЕ ПОМНИМ ВЕЧНО И ЩЕ ТАЧИМ ПАМЕТТА НА ПАДНАЛИТЕ МЛАДИ КИТАЙСКИ ДЕМОКРАТИ НА ПОКРИТИЯ С КРЪВ И ПОЗОР ПЛОЩАД ТЯНАНМЪН В ПЕКИН И ТЯХНАТА РЕШИТЕЛНА БОРБА И ЖЕРТВОГОТОВНОСТ СРЕЩУ ЗЛОВЕЩИТЕ СИЛИ НА АЗИАТСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ, ВАРВАРСТВО И ТИРАНИЯ.
     - КОНСОЛИДАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЗНС - ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ НА НАШЕТО СЕЛЯЧЕСТВО, ПАРТИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, РАЙКО ДАСКАЛОВ, ПЕТКО ПЕТКОВ И НИКОЛА ПЕТКОВ.
     - СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАВНОПРАВЕН ДИАЛОГ С ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ, АГРАРНО-ДЕМОКРАТИЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С РЕФОРМИРАНА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ГОТОВНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕОПЕТНЕНИ И НЕКОМПРОМЕТИРАНИ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА РЕФОРМИРАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МАРКСИСТКА ПАРТИЯ.
     - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪЮЗ /ФОРУМ/ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ОБНОВА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, В КОЙТО ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА, И ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТИ МАСОВИ НАРОДНИ ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СВОБОДА НА НАРОДА.
     - ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ; АКО ИСТИНСКИ СЕ СТРЕМИ И ВЪРВИ КЪМ ПЪЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КЪМ НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СВОБОДАТА И ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС.
     - БЕЗ ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, НО И БЕЗ КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ ЛЯВА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ПАРТИЯ НЕ Е ВЪЗМОЖЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В СТРАНАТА. ГОЛЯМОТО БОЛШИНСТВО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СА ЧЕСТНИ И ДОСТОЙНИ ХОРА, ПОЧТЕНИ ГРАЖДАНИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОИТЕ ЧОВЕШКИ ДЕЛА И ЗАТОВА В БЪДЕЩЕ Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО ТЕ ДА БЪДАТ ПРИВЛИЧАНИ И ДА СЕ РАБОТИ ЗАЕДНО С ТЯХ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ. НАШЕТО ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Е НАСОЧЕНО КЪМ ТЪРПЕНИЕ, КЪМ ПОСТИГАНЕ НА КОМПРОМИС И СЪГЛАСИЕ. НИЕ СМЕ РАДОСТНИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОМЯНА, ОТ ГОЛЯМАТА ПОБЕДА НАД ЕДНОЛИЧНИЯ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ И СМЕ ГОТОВИ ДА РАБОТИМ В СЪГЛАСИЕ С КОМУНИСТИТЕ, НО ПРИ ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ НА ОСНОВАТА НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ВЕЛИКИТЕ ИДЕАЛИ НА СВОБОДАТА И НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ ЗА РЪКОВОДНА РОЛЯ И МОНОПОЛ ВЪРХУ ВЛАСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
 
     - НИЕ СМЕ ЗА БРАТСТВО, ПОМИРЕНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ, А НЕ ЗА ОТМЪЩЕНИЕ И МЪСТ. ОТМЪЩЕНИЕТО РАЖДА НОВО НАСИЛИЕ. ОСЪЖДАНЕ НА НЕОНАЦИЗМА И НЕОФАШИЗМА, НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЛЯВ И ДЕСЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ. ОТХВЪРЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛИЗМА И ШОВИНИЗМА. СОЛИДАРНОСТ С БОРБАТА СРЕЩУ ВСЯКО ПОТИСНИЧЕСТВО, ВСЯКАКВА РАСОВА, НАЦИОНАЛНА, КЛАСОВА И ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ.


     3. НАЙ-ВАЖНИ ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

     - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ АЛТЕРНАТИВНИ НЕЗАВИСИМИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ, НА КОЯТО С ЦЯЛАТА РЕШИТЕЛНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ НАРОДНИТЕ ЗАКОННИ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. СЪЗДАВАНЕ НА ДВУСТРАННА КОМИСИЯ МЕЖДУ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ И НЕЗАВИСИМИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СТРАНАТА.
     - ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ И НА КООРДИНАЦИОННИ ГРУПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТИЯТА. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ С ГРУПИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДРУГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧНИ И ДРУГИ ЛЕВИ ПАРТИИ.
     - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПАРТИЙНА ПРОГРАМА И УСТАВ.
     - ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /КОНГРЕС/ И РЕШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, КАДРОВИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ.
     - РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ЗАКОННО УДОСТОВЕРЯВАНЕ И ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПАРТИЯТА.
     - СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ПАРТИЕН ПЕЧАТ.
     - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА.
     В СЛУЧАЙ, ЧЕ НАШИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НЕ ОПОВЕСТЯТ ОФИЦИАЛНО НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ
НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ - АКО БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ - НА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ, РАДИОСТАНЦИИ И ПЕЧАТ!
     НЕОБХОДИМА Е ГОЛЯМА БДИТЕЛНОСТ, ЗАЩОТО ВСЕ ОЩЕ ВЛАСТТА Е В РЪЦЕТЕ НА РЕАКЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ ПРОСТАЛИНИСКИ СИЛИ В СТРАНАТА!
     ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ВЪЗВРАТА КЪМ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И НАСИЛИЕТО. ДА ПОКАЖЕМ СИЛАТА НА НЕНАСИЛИЕТО.
     ПРИЯТЕЛИ!
     НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ, ВСИЧКИ НА КОИТО СА СКЪПИ И ПРИЕМАТ ПРИЗИВИТЕ И ИДЕИТЕ, ЗАПИСАНИ НА ЗНАМЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШАТА ЧЕСТНА И
ЗАКОННА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗЪМ!
     ДА РАЗРУШИМ НОВОТО БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ, ДА СПАСИМ СТРАНАТА, ДА СЪЗДАДЕМ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ НЕЗАВИСИМА, ЦИВИЛИЗОВАНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!
     СВОБОДАТА Е ТРУДНА, А РОБСТВОТО - ЛЕКО! ДА НЕ СЕ СРАМУВАМЕ ОТ НАШИТЕ ДЕЦА И ОТ БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. ДА ПОБЕДИМ СТРАХА, СВОБОДАТА ТРОШИ ВЕРИГИТЕ, СВЕТЛИНАТА ПРОБИВА МРАКА!

     ДА ЖИВЕЕ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ, СОЦИАЛИЗМЪТ НА СВОБОДАТА!
     ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!


СОФИЯ, НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1989 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X


     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ.

     БРАТЯ БЪЛГАРИ,
     НА 20.2.1990 Г. В СКОПИЕ БЕШЕ СВИКАН ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ  МИТИНГ. НИЕ СМЕ ТВЪРДО УВЕРЕНИ, ЧЕ ТОВА ДЕЛО НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ РОДООТСТЪПНИЦИ НЕ ИЗРАЗЯВА ИСТИНСКИТЕ ЧУВСТВА НА ИЗКОННОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАНСКА МАКЕДОНИЯ.
     НЕКА ИЗМАМНИЦИТЕ И ИЗМАМЕНИТЕ СИ ПРИПОМНЯТ СЛОВАТА НА ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, РОДОМ ОТ МАКЕДОНИЯ:
     "О, НЕРАЗУМНИЙ И ЮРОДЕ, ПОРАДИ ЧТО СЯ СРАМИШЬ  ДА СЯ  НАРЕЧЕШЬ
БОЛГАРИНЪ?...
     Ты, БОЛГАРИНЕ, НЕ ПРЕЛЬШАЙСЯ, ЗНАЙ СВОЙ РОДЪ И ЯЗЬКЪ! "
     /ИСТОРИЯ СЛАВЕНОБОЛГАРСКАЯ, 1762 ГОДИНА/


СОФИЯ, 22.2.1990 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                           X   X   X


     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

     В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЧЛЕНУВАТ СИЛНО РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, КОИТО СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ НА НРБ, УВАЖАВАТ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И ПРОЯВЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ.
     БНРП СЕ РАЗГРАНИЧАВА РЕШИТЕЛНО ОТ ПРОПОВЯДВАНЕТО И ВЪЗНИКВАНЕТО НА ФАШИСТКА, ЕКСТРЕМИСТКА И НЕОФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ, КАКТО И ОТ ВСЯКАКВА АНТИХУМАННА ДЕЙНОСТ.
     В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ТЕНДЕНЦИОЗНО СЕ ПРАВЯТ ОТДЕЛНИ ОПИТИ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПАРТИЯТА ЧРЕЗ КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ И КОЩУНСТВА, ОТЪЖДЕСТВЯВАЩИ Я ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО ФАШИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ КЪМ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА СЕ ТЪРСИ АДМИНИСТРАТИВНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ОНЕЗИ ЛИЦА, КОИТО ОТПРАВЯТ НЕОБОСНОВАНА И НЕПРОВЕРЕНА ФАКТОЛОГИЧЕСКА КРИТИКА КЪМ НАШАТА ПАРТИЯ С ЦЕЛ КОМПРОМЕТИРАНЕТО Й.
     УЧАСТИЕТО НИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ Е СВЪРЗАНО СЪС СЪДБАТА  НА ОТЕЧЕСТВОТО И ВСЕКИ ОТ НАС Е ГОТОВ ДА ГО ЗАЩИТАВА.
     НАШАТА ПРОПАГАНДА И БОРБА Е НАСОЧЕНА ГЛАВНО СРЕЩУ ПАНТЮРКИЗМА, ПАНИСЛЯМИЗМА И ДРУГИ ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО.
     ПРЕКЛАНЯМЕ СЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ГЕРОЙСКИ ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.
     БНРП Е ГОТОВА ДА ПОКРЕПИ ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ДВИЖЕНИЯ.

СОФИЯ, 22.2.1990 Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                           X   X   X


     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАКЕДОНСКИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВАРДАР" В БЛАГОЕВГРАД, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

     НА ПЪРВАТА СИ ПУБЛИЧНА ИЗЯВА МАКЕДОНСКИЯТ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВАРДАР" ОТКРИТО ПОСТАВИ ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС. ПОИСКАНО БЕ ОФИЦИАЛНО ОСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА НАСИЛСТВЕНА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПРЯМО БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И НА ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПОСЛЕДСТВИЯ.
     ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, В РЕШЕНИЯТА ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. И В ПОСЛЕДВАЛАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТНОВО БЕ ПРЕНЕБРЕГНАТ ВЪПРОСЪТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ, ЛИПСВАШЕ ПОЗИЦИЯ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС. ТОВА НЕ Е СЛУЧАЙНО. ТОВА Е ЛОГИЧНО СЛЕДСТВИЕ ОТ СЛЯПОТО ПОДЧИНЕНИЕ НА АНТИЧОВЕШКИТЕ СТАЛИНСКИ ДОГМИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ОТ ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ И НА ТОТАЛНО МЪЛЧАНИЕ, ПРОВЕЖДАНА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ ОТ
РЪКОВОДСТВОТО НА БКП И ДЪРЖАВАТА.
     ТАЗИ НЕ ПРОСТО ПОГРЕШНА, А ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА Е ПРИЧИНА И ДНЕС КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НИ ДА БЪДАТ ОТПРАВЯНИ НЕОСНОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРИМЕР ЗА КОЕТО СА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1990 Г. И ПОСЛЕДВАЛИЯТ ХАРАКТЕРЕН ЗА СТАЛИНСКО-ТИТОВСКИЯ ПЕРИОД КАЗИОНЕН МИТИНГ В СКОПИЕ, ПРОВЕДЕН НА 20 ФЕВРУАРИ.
     НИЕ СЧИТАМЕ ТЕЗИ АКЦИИ ЗА ОПИТ ДА СЕ ОТВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ НЕРАЗРЕШИМИТЕ ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЮГОСЛАВСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И ДА СЕ ПРИКРИЕ ФАКТЪТ ЗА ПРОБУЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ.
     ИСТОРИЯТА НЕДВУСМИСЛЕНО Е ДОКАЗАЛА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР НА НАСЕЛЕНИЕТО В МАКЕДОНИЯ. МАКЕДОНЦИТЕ НЕЕДНОКРАТНО СА ДЕКЛАРИРАЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТТА СИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО СИ В БОРБИТЕ ЗА ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, АБСУРДНОСТТА НА ЮГОСЛАВСКОТО ИСКАНЕ ЩЕ ИМА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ ПОВДИГАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МНОЗИНСТВО В CP МАКЕДОНИЯ.
     ВМЕСТО ДА ОСНОВАВА ИСКАНЕТО СИ ВЪРХУ БЕЗБРОЙНИ И НАГЛИ ФАЛШИФИКАЦИИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА МАКЕДОНИЯ, ДИРИЖИРАНАТА ОТ БЕЛГРАД СКУПЩИНА БИ МОГЛА ДА ЗАЩИТИ АВТОРИТЕТА И ДОСТОЙНСТВОТО СИ КАТО ПУБЛИКУВА ВСИЧКИ ФАКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНИЯ СИСТЕМЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ.
     ВЪПРЕКИ ЧЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ВСИЧКО БЪЛГАРСКО В МАКЕДОНИЯ БЕ ПОТИСКАНО, ПРЕСЛЕДВАНО И УНИЖАВАНО, И ДНЕС ЗВУЧАТ ДУМИТЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ПРОСВЕТИТЕЛ И МЪЧЕНИК ДИМИТЪР МИЛАДИНОВ: "НАЙ-ХАРНОТО, НАЙ-ЧЕСТНОТО НИ ОСТАНА - КРЪФТА ЦЕЛА БОЛГАРСКА БЛАГА". И ТАЗИ БЪЛГАРСКА КРЪВ, ПРОЛИВАНА ПО ГОРИТЕ И ПОЛЯТА МАКЕДОНСКИ, ВОДА НЕ Е СТАНАЛА, НЯМА И ДА СТАНЕ.
     КАТО ИМА ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, МДК "ВАРДАР" СЧИТА  ЗА НАЛОЖИТЕЛНО:
     ПЪРВО. ЧРЕЗ СВОЯ ОТГОВОР НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ НАЙ-ПОСЛЕ ДА ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА СИ НА ЗАЩИТНИК НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НАСТОЯВА ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТНЕТИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МНОЗИНСТВО В CP МАКЕДОНИЯ.
     ВТОРО. ПРИЗНАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА И ОТ СФРЮ, СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     ТОВА ЩЕ СБЛИЖИ НАРОДИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ЩЕ ОТКРИЕ ПЪТЯ КЪМ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ.
     МДК "ВАРДАР" ИЗПОЛЗВА СЛУЧАЯ ДА НАПОМНИ, ЧЕ МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС СТОИ ОТКРИТ И ИЗРАЗЯВА НАДЕЖДА, ЧЕ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗРАБОТЯТ И ПРОВЕЖДАТ ПРАВИЛНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО МАКЕДОНСКИЯ.

БЛАГОЕВГРАД, 21.2.1990 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                           X   X   X

     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО.


     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
     ОТ 10 НОЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА ИЗМИНАХА СТО ДНИ. ПРИ ДОБРА ВОЛЯ И ИСКРЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БТ, ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ПРИ НАС МОЖЕХА ДА НАСТЪПЯТ ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ. ПРОМЕНИ, ОБАЧЕ НЯМА, А И НЕ БИ МОГЛО ДА ИМА, ТЪЙ КАТО НА РЪКОВОДНИТЕ ПОСТОВЕ СА СИ ВСЕ СЪЩИТЕ ХОРА - НОМЕНКЛАТУРА НА РАЗЛИЧНИ НИВА. СПОСОБНИ ИЛИ НЕ, СЛЕДВАЙКИ САМО ЛИЧНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ С ДЕЙСТВИЯ ИЛИ С БЕЗДЕЙСТВИЯ, ИМЕННО ТЕ ДОВЕДОХА НАШАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ДО ДНЕШНОТО Й
СЪСТОЯНИЕ.
     В ДВЕ ПОРЕДНИ РЕЗОЛЮЦИИ ОТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ /ОТ 22 ЯНУАРИ  И  ОТ 5 ФЕВРУАРИ 1990 Г./ СБТР ПОСТАВИ ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО РЕДИЦА ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ЗА РЕШАВАНЕ. ПРИВИДНО ТОГАВА БЕ НАЛИЦЕ ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАС, НО ДО МОМЕНТА НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО НИТО ЕДНО ОТ СПРАВЕДЛИВИТЕ НИ ИСКАНИЯ. НИЩО, ОСВЕН ОБЩИ МЪГЛЯВИ ОБЕЩАНИЯ  И ПРОТАКАНЕ.
     СБТР Е УБЕДЕН, ЧЕ БЕЗ РАДИКАЛНИ МЕРКИ, БЕЗ НОВ ПОДХОД И НОВИ ХОРА С РАЗЛИЧНО МИСЛЕНЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА И СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НЯМА ДА НАСТЪПЯТ. ВОДЕН ОТ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СБТР НАСТОЯВА:
     1. ДО 12,00 ЧАСА НА 5 МАРТ Т.Г. ДА БЪДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ОБЯВЕНИ ОСТАВКИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ, НАЧАЛНИЦИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ, ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ГЛАВНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЖБИ  С РАНГ, СЪОТВЕТСТВУВАЩ НА ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ. ПРЕДВИД НА УСЛОЖНЕНАТА ОБСТАНОВКА В БТ, АПЕЛИРАМЕ КЪМ СПОМЕНАТИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДА НАДМОГНАТ ЛИЧНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ И ДА СПАЗЯТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК. КРАЙНАТА ПРЕЦЕНКА ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕТО ИМ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА КОЛЕКТИВИТЕ.
     2. БЕЗУСЛОВНО ДА ПРИКЛЮЧИ РАЗФОРМИРОВАНЕТО НА ВСИЧКИ ППО В БТ. СЛЕД 12,00 ЧАСА НА 5 МАРТ Т.Г. НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА В ТОЧКА 1 И 2 ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БТ НЕ Е ЗАИНТЕРЕСОВАНО, НЕ ЖЕЛАЕ И ПРЕЧИ НА  ПРЕУСТРОЙСТВОТО В ТЕЛЕВИЗИЯТА. ТОГАВА СБТР ЩЕ ПРИЗОВЕ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОРЕННИ ПРОМЕНИ В НАШИЯ ОТГОВОРЕН ИНСТИТУТ.
      НАСТОЯВАМЕ:
      ДО ПРИЕМАНЕ НА НОВАТА СТРУКТУРА НА БТ ДА ФУНКЦИОНИРА ВРЕМЕННО  РЪКОВОДСТВО ОТ НЕКОМПРОМЕТИРАНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ, СЪСТАВЪТ  НА КОЕТО ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ И ОБСЪДИ ОТ ДВАТА ПРОФСЪЮЗА, ДЕЙСТВАЩИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА БТ.
 
     ПОДРОБНОСИТТЕ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО СМЕ ГОТОВИ ДА РАЗИСКВАМЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО.

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                                 Х   Х   Х
    
СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН".

     СВОБОДНИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НА КОНФЕДЕРАТИВНО ПРИСЪЕДИНЕНИЯ КЪМ НЕГО СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/.
     СВОБОДНИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" ПРЕДЛАГА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА СТАВА СЛЕД ДЕМОКРАТИЧНО ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ КАТО В ПРОВЕЖДАЩИТЕ ГИ КОМИСИИ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ.

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г.           ВРЕМЕНЕН ВИСШ СИНДИКАЛЕН  СЪВЕТ
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ


                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                     X   X   X

     СОФИЯ, 23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ, ПРИЕТА НА МАСОВ МИТИНГ НА 17 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, ВОДЕНИ ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ХУМАННОСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО
                            НАСТОЯВАМЕ:

- ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИИТЕ ЗА ВАРВАРСКО ИЗТРЕБЛЕНИЕ НА ДИВИТЕ И ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ;
- ЗА ПРАВО НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ БЕЗ ДОПИТВАНЕ ДО ОСТАНАЛИТЕ ЖИВУЩИ В СГРАДАТА;
- ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ;                   
- ЗА НАМАЛЯВАНЕ С 50 ПРОЦЕНТА ТАКСИТЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ДОМАШНИ КУЧЕТА, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИХОДА СЕ ОТДЕЛИ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ПАНСИОНАТИ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ;
 - ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ЗА НАУЧНИ И ОСОБЕНО ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ;
 - ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕЧЕБНИЦИ В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА;
 - ЗА СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ДИВИ И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ИЗБИВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗАРАДИ КОЖИТЕ ИМ;
 - ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ЛОВНОТО ОРЪЖИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО И ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ.
 - ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРОГА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ХОРА С ЖЕСТОКО И САДИСТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ;
 - ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ С УЧАСТИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ /НДЗЖ/;
 -  ЗА СТАТУТ НА НДЗЖ КАТО НАДВЕДОМСТВЕН КОНТРОЛЕН ОРГАН ПО ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ;
 -  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ШИРОК ДОСТЪП НА НДЗЖ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
 -  ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНА КОМИСИЯ ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НДЗЖ ЗА РЕШАВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ ДО 15 МАРТ 1990  Г.

     ПРИ ОТКАЗ НА ГОРНИТЕ ИСКАНИЯ, ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ПРОТЕСТНИ МИТИНГИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

СОФИЯ, 17 ФЕВРУАРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                              Х   Х   Х

      СОФИЯ,  23 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТКРИТ ФОРУМ, НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТ" И НА ДВИЖЕНИЕТО "ЧИСТ СПОРТ".


      РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО  ДЕСЕТИЛЕТИЕ БЕ СЪПРОВОДЕНО С УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪЛБОКИ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА СФЕРА. ТЕ ДОВЕДОХА ДО ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ  КРИЗА, КОЯТО НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЧЕЛЕНИТЕ МЕДАЛИ И ТОЧКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ СЕ ОТРАЗИ ПАГУБНО ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАРОДА И ОСОБЕНО НА МЛАДЕЖТА.
      В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО БЕ СВИКАН И ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ 7 КОНГРЕС НА БСФС С НАДЕЖДИТЕ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА СВОЯТА РАБОТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ И ЩЕ ОТСТРАНИ АТРИБУТИТЕ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯ СПОРТ У НАС.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОНГРЕСА РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ - НАЦИОНАЛНИЯ ОТКРИТ ФОРУМ, НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТ" И ДВИЖЕНИЕТО "ЧИСТ СПОРТ" ЗАЯВЯВАТ СЛЕДНОТО:
     1. КОНГРЕСЪТ НА БСФС НЕ ДАДЕ НИКАКЪВ ПРИНОС В УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЕДНО НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА СЪЩНОСТТА И РОЛЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО. ПО НАЧИНА НА ПОДГОТОВКАТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ТОЗИ КОНГРЕС НЕ ОПРАВДА НАДЕЖДИТЕ ЗА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ.
     2. В МАТЕРИАЛИТЕ НА КОНГРЕСА НЕ БЕ НАПРАВЕН ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ ИМЕННО НА ПРИЧИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ, КОИТО ДОВЕДОХА ДО ЗЛОУПОТРЕБИТЕ И ДЕФОРМАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, КАТО В ТЯХ ПРЕДИМНО СЕ СПОМЕНАВАТ ПРОЯВЛЕНИЯТА И СЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕГАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ.
     3. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОНГРЕСА, А ТОЙ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШИЛ С ИЗБОРИТЕ, НЕ БЯХА ПРОМЕНЕНИ ПО СЪЩНОСТ ОСНОВНИТЕ КРЕПИТЕЛИ НА СТАРАТА СИСТЕМА НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ,
КАКВИТО СА:
     - ЦЕННОСТНАТА ОРИЕНТАЦИЯ, УТВЪРДИЛА МЕДАЛИТЕ И ТОЧКИТЕ КАТО КРИТЕРИИ ЗА УСПЕХА И ЗА ДОБРОДЕТЕЛИ В СПОРТА;
     - ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА, В КОЯТО СЕ ЗАПАЗВА НЕДОСТОЙНАТА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СПОРТОВЕ И СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВАТА И ФЕДЕРАЦИИТЕ;
     - НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ Е КРЕПОСТ НА ЦЕНТРАЛИЗМА И КОМАНДНОСТТА, НА ЧИЯТО ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЦЪФТЯВА ОБЩАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ И ВОЛУНТАРИЗМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СПОРТА. ЕДИН ДЕЙСТВЕН ПРИМЕР ЗА ТОВА Е РАЗПРОСТРАНЯВАЩОТО СЕ ЯВЛЕНИЕ "ЗАКРИВАНЕ НА СПОРТОВЕ" ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОКЛАМИРАНИТЕ СВОБОДИ НА ИЗБОРА ЗА СДРУЖАВАНЕ НА СПОРТИСТИ И ГРАЖДАНИ.
     4. НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗРАЗЯВАТ НЕДОВЕРИЕ КЪМ НАЧИНА НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  НА КОНГРЕСА, ЗА НЯКОИ ОТ КОИТО СЕ ЗНАЕ, ЧЕ НЕ СА ИЗБРАНИ СПОРЕД ПРАВИЛНИЦИТЕ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СПОРЕД НАС Е ИЗВЪРШЕН ПРЕДНАМЕРЕН ПОДБОР НА ДЕЛЕГАТИ.
     5. ВАЖЕН СИМПТОМ  ЗА РАВНИЩЕТО НА РАБОТАТА НА КОНГРЕСА БЕ ОТСЪСТВИЕТО  НА СТАНОВИЩА ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОИТО СЪЮЗЪТ Е РАБОТИЛ В ТЕЧЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ - МНП, МНЗ, МНО, МВР, ДКМС, БПС И ДР., КАТО НА ТЯХ ДОРИ БЕ ПРЕХВЪРЛЕНА ЧАСТ ОТ ВИНАТА ЗА КРИЗАТА В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
     В ТАЗИ НАСОКА ПО-ОБЕЗПОКОЯВАЩО ЗА НАС БЕ ТОВА, ЧЕ НА КОНГРЕСА НЕ БЯХА ИЗСЛУШАНИ ПРОБЛЕМИТЕ И ВИЖДАНИЯТА ЗА РЕФОРМИ НА РЕДОВИТЕ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, КОИТО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СА ИСТИНСКИТЕ ТВОРЦИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ.
     6. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И НА МИНИСТЕРСТВО НА СПОРТА, БЕЗ ДА СЕ ВНЕСАТ ПРОЕКТИ И ДА СЕ РАЗКРИЕ РАЗБИРАНЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ФУНКЦИИТЕ ИМ, ДОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКИ ДО ЛИПСА НА КОНКРЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ В ИЗКАЗВАНИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ. ОБЕЗПОКОЯВАЩО Е СЪЩО ТАКА, ЧЕ НЕ БЕ НАПРАВЕНО ИЗКАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТА НА ДЕЙНОСТТА Й, А КОМИСИЯТА СЪЩЕВРЕМЕННО ИМА ПРЕТЕНЦИИ ДА РАЗГЛЕДА ОКОНЧАТЕЛНО ТЕЗИ ДВА ВЪПРОСА.

     ИМАЙКИ ПРЕДВИД ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ  ДВИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИНОСА НА 7 КОНГРЕС НА БСФС  В ОПИТА МУ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА В СПОРТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  РАДИКАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ. ТОВА СЕ ДОКАЗВА И ОТ ФАКТА, ЧЕ КОНГРЕСЪТ НЕ УСПЯ ДА ЗАВЪРШИ СВОЯТА РАБОТА И БСФС ДА ИЗБЕРЕ СВОЕ РЪКОВОДСТВО.
      НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В СТРАНАТА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ, КАТО В НЕЯ СЕ ВКЛЮЧАТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ИМЕННО ТАКАВА ОТКРИТА ДИСКУСИЯ, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСТЪПЕНИ РАЗЛИЧНИ СТАНОВИЩА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЕЖКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА У НАС, ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ПО-ЕФЕКТИВНО ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО И ХУМАНИЗИРАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ.

     НИЕ ЖЕЛАЕМ ДА ВЗЕМЕМ АКТИВНО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ КАТО ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ НЕЯ ДОКУМЕНТИ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                                      /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/