23 февруари 1996


София, 23 февруари 1996 година    
Брой 39 /1594/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България /НПС на РДП/ на свое заседание от 3 февруари 1996 г.

РЕШИ:

НПС на РДП подкрепя идеята за провеждане на избор на цялата демократична опозиция и решението на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ от 30 януари 1996 г. НПС на РДП предлага да се проведе национална среща на ръководствата на партиите и организациите от СДС, Народен съюз и Движението за права и свободи /ДПС/. На тази среща да се изработи национално споразумение за провеждането на вътрешните избори на опозицията с ясно поемане на отговорностите. НПС на РДП е убеден, че на комунистическото настъпление в България и на опита на Българската социалистическа партия /БСП/ да овладее президентската институция трябва да се противопоставят политически личности и партии с ясна демократична и либерална политическа ориентация. НПС на РДП предлага Националната конференция на СДС да обсъди и гласува кандидатурите за кандидат за президент от името на СДС на Иван Костов, председател на СДС, и на Александър Йорданов, председател на РДП.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА АСЕН АГОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


Днес на 10 февруари 1996 г. от 10 часа се състоя Национален съвет на Християндемократическия съюз /НС на ХДС/ в залата на "Културен център - Красно село".

Националният съвет премина при следния дневен ред:

1. Актуалната политическа обстановка.

2. Обсъждане и вземане на решения за създаване на Християндемократическо обединение.

3. Подготовка и обсъждане действията на ХДС, както и издигане кандидатура за президентските избори.

4. Разни.

По точка 3:

След обсъждане на представената кандидатура Националният съвет

РЕШИ:

Издига кандидатурата на Асен Йорданов Агов за президент на Република България при следното съотношение на мненията:

За - всички

Против - няма

Въздържали се - няма

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ЗА ПРИЕТО РЕШЕНИЕ ДА НЕ ИЗДИГА СВОЯ КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.


На 18 февруари 1996 г. Националната камара на Консервативната и екологична партия /КЕП/ взе решение да не издига своя кандидатура за президент и да подкрепи решението на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ за определяне на единен кандидат на обединената демократична опозиция чрез национални предварителни избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Дянкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА АРЕСТУВАНЕТО НА КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА ВЕСТНИЦИТЕ "ТРУД" И "24 ЧАСА" В СМОЛЯН МИТКО ЩИРКОВ И ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ.


Съюзът на българските журналисти не приема действията на окръжния прокурор от Смолян Славчо Кържев спрямо колегите от "Труд" и "24 часа" Митко Щирков и Валентин Хаджиев. Законът е затова закон, защото изключва разправата.

А сега сред обществеността остава впечатлението, че "четвъртата власт" е арестувана.

София, 21 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ "СВОБОДНО СЛОВО" ПО ПОВОД НА АРЕСТУВАНЕТО НА КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА ВЕСТНИЦИТЕ "24 ЧАСА" И "ТРУД" В СМОЛЯН.


Форум "Свободно слово" е дълбоко възмутен от поредната проява на грубо нарушаване на свободата на словото в България, намерила израз в скандалното арестуване на кореспондентите на вестниците "24 часа" и "Труд" в Смолян.

Действията на местната прокуратура са в грубо нарушение на принципите за свобода на словото и медиите, гарантирани от българската конституция. Надяваме се, че дори на един окръжен прокурор е известно какво пише в основния закон на България. Спиране или конфискация на издание според него се допуска само след решение на съда, и то при строго определени условия. За арестуване на журналисти по обвинения в клевета не става дума никъде. Задържане под стража на когото и да било по обвинение в клевета според българските закони е допустимо само ако има данни, че лицето може да се укрие, да осуети разкриването на обективната истина или да извърши друго престъпление. Форум "Свободно слово" настоява прокуратурата в Смолян да обясни кое от тези три условия изпълняват известните на целия град кореспонденти на столичните вестници. Тъй като "укриването" или "извършването на друго престъпление" очевидно не влизат в сметката, остава опасението на прокуратурата, че журналистите могат да "попречат на разкриването на обективната истина". Това би означавало сами да попречат на изпълнението на основното си професионално задължение. Жалко и недостойно е един прокурор да се страхува от свободната преса. Престъпно е този прокурор да затваря журналисти от страх да не пишат неприятни факти за него и неговите подчинени.

За съжаление действията на местния прокурор са само пореден грозен пример на зачестилите опити за ограничаване свободата на пресата. Подобни стъпки отдалечават България от цивилизования свят и затвърждават присъствието й в печално известните "черни списъци" на основни европейски и световни демократични институции.

Форум "Свободно слово" изказва пълната си подкрепа на арестуваните и е готов да сътрудничи на техните издания за незабавното им освобождаване. Форумът ще предприеме самостоятелни действия в защита на свободната журналистика.

София, 21 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГЛАДНА СТАЧКА ОТ ЛЮБЧО НИКОЛОВ ИВАНОВ - КОРЕСПОНДЕНТ НА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ТРУД" В СТАРА ЗАГОРА, В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА НА КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА ВЕСТНИЦИТЕ "ТРУД" И "24 ЧАСА" В СМОЛЯН МИТКО ЩИРКОВ И ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ. Документът е адресиран до главния прокурор на Република България и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Задържането "под стража" на моите колеги Митко Щирков и Валентин Хаджиев на 20 февруари т.г. с постановление на окръжния прокурор в Смолян Славчо Кържев е най-гнусното и демонстративно посегателство върху свободата на словото, което е било допускано някога у нас. Още повече, че тази крайна мярка се взема срещу двама почтени и честни български граждани и журналисти, когато на свобода у нас вилнеят хиляди престъпници. Дори и колегите да са сгрешили в точната формулировка за причините за изхвърлянето от полицията на сегашния районен прокурор в Девин Живко Чепишев, хладнокръвното им хвърляне в ареста напомня най-тежките години в историята на нашия народ.

По повод на този срамен за младата ни българска демокрация прокурорски акт

З А Я В Я В А М,

че днес, 21 февруари 1996 година, в 12,00 часа обявявам безсрочна гладна стачка. Правото на личен протест ще използвам до вземането на решение за освобождаването на смолянските колеги от ареста и ще го упражнявам денонощно на работното си място в офиса на Медиа холдинг АД в Стара Загора на бул. "Патриарх Евтимий" 112.

Стара Загора, 21 февруари 1996 г.

12,00 ч

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА-ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕНА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


ІІ. Либерална ценностна система

В своята политическа и обществена дейност Либерално-демократическата партия се ръководи от основните либерални принципи: свобода на личността, самоопределение, толерантност, прогрес и мир.

1. Свободата е най-върховната ценност за либералдемократа. Единствено свободното общество предлага най-големия шанс всеки да постигне своята същност. В него всеки може да постигне това, което мисли, че му се полага, и да живее, както мисли, че е най-добре за него. Задължението на държавата е да уеднаквява условията за всички и да се грижи за съблюдаването на обществените правила.

2. Свободата е възможността да вземаш решения. Но който взема решения, е отговорен за последствията им. Свободата означава толерантност. В либерално-демократичната държава гражданинът е най-главната инстанция и затова е отговорен за всичко, което се случва в нея. Само този, който в своите мисли и действия се ръководи от разбирането за доброто във всичко, достига и опазва свободата.

3. Под либерализъм се разбира взаимната зависимост между индивидуалност, свобода и отговорност. За разлика от другите политически системи либерализмът определя своята същност не от потребностите на обществото, а от природата на човека.

4. Целта на свободата е себереализирането. Себереализирането се осъществява чрез възможно най-голямо самоопределение и съопределение. Толерантността е признание на свободата на ближния.

5. Либералдемократът е критичен и самокритичен. Той проверява и възприема чужди мнения и не защищава своите собствени с догматични и авторитарни искания.

6. Либералдемократът се обръща към разума на гражданите, а не към техните предразсъдъци и страсти. Той иска да убеждава, а не да увещава. За него е ясно, че демагогията убива демокрацията.

7. Либералдемократът зачита човешкото достойнство на своя противник. Той се противопоставя, но не оскърбява. За него всяко непочтено посегателство върху политическия противник е посегателство върху демокрацията.

8. Мирът е повече от отсъствие на насилие и война. Мирът е приложение на основните ценности на либерализма - свободата и отговорността. Мирът е либерална форма на съвместно съществуване както на индивидите, така и на народите.


III. Либерална икономическа платформа

В икономическата си програма ЛДП се обявява за изграждане и осигуряване на всички възможности за съществуване на либерално социално пазарно стопанство, чиито основни принципи са: икономическа самостоятелност и отговорност на предприемачите, неотменимост и неприкосновеност на частната собственост.

Законово гарантираната пазарна икономика, частната инициатива и средната класа ще осъществяват реалното изграждане на новата икономическа система.

Политическата, правовата и културната свобода имат като предпоставка икономическата свобода, както и либерален икономически ред може да има само при съответно демократичен държавен и правов строй.

1. ЛДП застава зад частния бизнес. Нейна цел е формирането на средна класа, но също така тя подкрепя и хората на наемния труд, които сега са огромното мнозинство от народа. Те са социалната база за създаването на средна класа - гарант за демокрацията.

2. ЛДП е за подпомагане на частния бизнес и за облекчаване на състоянието на дребния производител. Всеки, които влага инвестиции и осигурява нови работни места в производството, трябва да бъде поощряван.

3. ЛДП е за цялостна структурна реформа на националната икономика при изяснени стратегически и икономически приоритети.

4. Необходимо е българската държава да стимулира външнотърговската активност на българските производители, независимо частни или държавни, с оглед осъществяване стратегическите цели на държавата на международния пазар.

5. ЛДП настоява за ускорена, справедлива и прозрачна приватизация. Масовата приватизация ще осигури възможност на всеки да участва и да получи компенсация за своя труд. Тя ограничава държавната бюрокрация.

6. ЛДП е за разработване на конкретна програма за разумна приватизация на едрата държавна собственост, осигуряваща модерни технологии, съвременен мениджмънт, екологосъобразност и висока заетост на населението.

7. ЛДП се обявява за реална реформа в селското стопанство, която се основава на пълното възстановяване собствеността върху земята, както и за изграждане на система, контролирана от държавата, за икономически съобразно формиране на цените на основните селскостопански култури. Партията настоява за стимулиране развитието на националната селскостопанска наука.

8. ЛДП е против монопола. Поставянето на знак за равенство между демонополизация и приватизация е заблуда с опасни последици. Пазарна икономика при наличие на монополи /независимо дали държавни или частни/ означава не само прехвърляне на тежестите върху купувача, а и разрушаване на нормалните икономически процеси.

ЛДП е за специална правителствена антимонополна програма и антимонополно законодателство.

9. ЛДП е за изработване на закон за отчета на правителството пред парламента.

10. ЛДП счита, че свободната конкуренция е двигателната сила на икономическия напредък на обществото. Тя настоява за гарантиране динамична свободна конкуренция чрез закони за конкуренцията във вътрешния пазар и осъществяване на политика на стимулиращ националния бизнес протекционизъм в икономическата област.

11. ЛДП е за изработване на система от взаимни, спестовни и инвестиционни фондове.

12. ЛДП е за създаване на данъчна полиция, което ще бъде предпоставка за нормализиране на финансово-икономическия живот в страната.

13. ЛДП е за осигуряване от държавата на необходимите условия за спешно стабилизиране на българския лев и българската икономика.

14. ЛДП е за либерална банкова система, привличаща чужди финансови средства.

15. ЛДП е за предимство на законите, възраждащи българския индустриален, търговски и интелектуален потенциал.

16. ЛДП е за създаване на дълготрайна национална програма за постепенно ограничаване на замърсяването на околната среда.

17. ЛДП счита, че екологическите права на личността имат същата значимост като неговите социални и икономически права. Нарушеното екологично състояние за нея означава нарушение на човешките права. Природата и околната среда образуват жизненото пространство на човека. Само една здрава природа и една хуманна околна среда дават възможност на гражданина да развива своята личност.

18. ЛДП настоява за създаване на екологопромишлен комплекс, осигуряващ технологически условия за контрола и управлението на процесите в екологията и превръщането им в стопанска дейност.

19. ЛДП е за провеждане на екологосъобразна инвестиционна и данъчна политика.

20. ЛДП смята, че в прехода към пазарна икономика, в условията на демократизация на страната трябва да бъде отделено особено внимание на младите хора в България, като им бъдат осигурени подходящи условия за развитие и реализация. Сегашните инвестиции в образованието са залог за бъдещото преуспяване на нацията.

21. ЛДП твърдо стои зад становището, че пенсионерите трябва да бъдат осигурени срещу инфлацията и икономическото насилие. Това са хората, създали капитала на нацията, и грижата към тях не е демагогия, а израз на признателност и уважение.

22. ЛДП търси социална опора в хора, склонни към личностна изява, било тя творческа, професионална или обществена. Разчитаме на енергичните, готови на разумен риск, предприемчивите, доказали стремежа си съм самостоятелност, и на онези, които преследват успеха с порядъчни средства.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /20 ФЕВРУАРИ 1996 Г., БЛАГОЕВГРАД/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, до Светия синод и до средства за масово осведомяване.


1. В най-скоро време да се свика и проведе Църковно-народен събор, който да реши всички наболели въпроси на Българската православна църква.

2. Архиереите от двете страни да направят взаимни отстъпки и компромиси в името на християнската любов.

3. Свещеническият съюз призовава свещенството в Република България на Национален конгрес веднага след Възкресение Христово.

4. Свещеническият съюз предупреждава Епархийските архиереи да повишат и редовно да изплащат свещеническите заплати. В противен случай ще призовем свещенството към неподчинение.

/Пресслужба "Куриер"/


23.02.1996 г.
10:00:00


Редактор: Лили Томова - дежурен
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!