23 август 1991

София, 23 август 1991 година
        Брой 165 (440)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СПРАВЕДЛИВА И ЛОГИЧНА РАЗВРЪЗКА" НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ - СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН И ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВАЛА НА ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАКОННОСТТА.


Парламентарните групи на БЗНС /е/, Съюзът на демократичните сили и ДПС изразиха своята искрена радост от справедливата и логична развръзка на политическата ситуация в Съветския съюз. Комунистическият военен преврат не успя. Неговите вдъхновители са арестувани. Това е голяма политическа победа за демократичните сили в Русия, Литва, Латвия и Естония, Украйна и Белорусия, Грузия и Армения, победа лично на политиката на Борис Елцин, Михаил Горбачов, Едуард Шеварднадзе, Анатолий Собчак и всички хора в СССР, които скъсаха завинаги с Комунистическата партия на Съветския съюз.

Българската парламентарна демократическа опозиция заяви своето отношение към превратаджиите в първите часове след въвеждането на военното положение. Тази позиция бе ясна и категорична - превратът няма да успее. Същевременно ние изразихме и тревогата си, че в България се намериха политически сили, които с противоречивата си и изчаквателна позиция всъщност застанаха рамо до рамо с най-тъмните и реакционни сили в КПСС. Намериха се и политически сили, които открито приветстваха московските превратаджии. Това кара всички нас - представителите на българската демократична парламентарна опозиция, да бъдем особено внимателни и с общи усилия да гарантираме необратимостта на демократичния процес в България. За нас демокрацията няма алтернатива и това трябва да потвърдят предстоящите парламентарни избори.

София, 21 август 1991 г.

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕДИНЕН/
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД ПРОВАЛА НА ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАКОННИЯ РЕД И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Постоянното присъствие и парламентарната група на Българския земеделски народен съюз - единен приветстват възстановяването на законния ред и демократичните институции в Съветския съюз. Ние оценяваме този исторически акт като голяма победа на демокрацията в тази страна и в целия свят. Потвърди се на практика дълбокото убеждение, изразено в Декларацията на БЗНС-единен от 19 август, че демократичният процес в Съветския съюз няма алтернатива, че опитите на консервативните и неосталинистки сили са обречени на провал.

За Българския земеделски народен съюз - единен това е победа на свободолюбивия човешки дух в името на мира, сигурността и сътрудничеството в Европа и в света. Тя стана възможна благодарение на твърдия отпор и борба на здравите, демократични и реформаторски сили в съветското ръководство и народа и на решителната подкрепа на световната демократична общественост.

Ние изразяваме своята твърда убеденост, че всеки подобен опит за реставрация на тоталитаризма, където и да е, няма бъдеще и ще претърпи пълен провал.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


Скъпи приятели,

Развитието на политическата ситуация в България навлиза в нова фаза. Демократичният процес буксува. Реална е опасността от провал на опитите ни за мирен и демократичен преход. Извършеният на 19 август военен преврат в СССР подсилва нашите опасения.

Днес България се намира в особено трудно състояние. Монетарният вариант на икономическа реформа не само не стабилизира икономическата ситуация, но доведе до спад на производството, заплашващ с икономическа катастрофа. Жизненото равнище продължава да пада. Социалното напрежение в страната расте. Расте и недоверието в новите демократични институции на властта. Последните от своя страна са блокирани във функционирането си както поради липсата на законова основа, така и от продължаващата свръхполитизация и политическата нетърпимост.

Страната се намира в условия на практическо безвластие, което може да роди хаос и анархия. Спечелилата абсолютно парламентарно мнозинство БСП се оказа негодна да упражнява властта. Действията на нейните представители са насочени единствено към защита на собствените им позиции и тяснопартийни интереси. С цялостното си поведение БСП демонстрира явно нежелание за поемане на отговорност за извеждане на страната от кризата.

Българската опозиция се оказа неспособна да обедини усилията си в името на своите общи цели. В продължение на повече от пет месеца тя е ангажирана изключително в борба за надмощие на отделните групировки в рамките на СДС. Целта на тази борба е вътрешно преразпределение на опозиционния електорат. Средствата, с които се реализира тази цел, са няколко. Малочислените организации в СДС, които нямат възможност за реално съществуване нзвън рамките на съюза, започнаха да се самоопределят като "десни" в противовес на "лявата" БСП. В резултатна това беше обявено създаването на "десен блок" вътре в СДС. Тези сили желаят да използват нетърпеливостта и склонността към крайни извънпарламентарни действия на част от привържениците на опозицията. Техният идеен обединителен център е крайният антикомунизъм, без обаче да се предлагат някакви рецепти за реален изход от кризата. Като реакция на това по-късно бе обявено създаването на либерална платформа в СДС, както и на СДС - център, включващ двете най-големи партии в коалицията - БСДП и БЗНС - Никола Петков. Оформилият се десен блок постепенно превърна в свой основен противник не БСП, а досегашните си партньори в СДС. Оформилите се като "десница" малки партии получиха механично мнозинство при вземането на важни решения от висшия орган на коалицията - Националния координационен съвет, като използваха неговия статут, който дава на всяка партия независимоот броя на членовете й право на един глас.

На 19 май 1991 г. бе свикана Национална конференция на СДС, на която лидерите на десницата направиха опит за трансформиране на коалицията в единна централизирана партия. Опитът не успя поради категоричната позиция на партиите от либералната платформа и на БСДП и БЗНС - Никола Петков, да приемат решенията, които механичното дясно мнозинство обяви за задължителни. С тази конференция СДС беше практически разцепен. Идеолог на това разцепление бе и продължава да бъде лидерът на синдикалната конфедерация "Подкрепа" д-р Константин Тренчев.

След тези събития започна подготовката за разцепване и практическо унищожаване на всички партии и организации, които не пожелаха да приемат опитите за диктат и претопяването им в т.нар. Национално движение - СДС. Чрез нелегитимно свиквани конференции и конгреси с участието единствено на привърженици на Националното движение - СДС бяха формирани паралелни организации. Националният координационен съвет на СДС, изцяло обсебен от т.нар. Национално движение, побърза да легитимира "новите" ръководства, след като предварително беше отстранил "непослушните".

Не направи изключение и БСДП. От името на самозван "Инициативен комитет", активно подпомаган и финансиран от НКС на СДС и от ръководството на КТ "Подкрепа", бе обявено свикването на извънреден конгрес. Той се състоя на 17 и 18 август тази година в пълно противоречие с изискванията на Устава на БСДП. В него са участвали 307 души, мнозинството от които не са делегирани от своите организации, а част от участващите въобще не са членове на БСДП. На това събиране са били избрани и "нови" ръководни органи, които по познат сценарий НКС на СДС не пропусна да признае още на 19 август за легитимни.

Тази проява ние оценяваме като пореден опит за разбиване на организационните структури на партията и за нейното практическо ликвидиране. Най-силно заинтересувана от подобен изход е БСП, за чието бъдеще набиращата сили и влияние БСДП е главна опасност. Редица факти ни дават основание да считаме, че в този пореден удар срещу българската социалдемокрация има участие и бившата комунистическа партия. Същевременно сме длъжни да отбележим, че в акцията за разцепване на БСДП се чувства особено силно почеркът на тайните служби, чието най-вярно оръдие е "синдикалистът” Тренчев.

Очакваме опити от създателите на "новата" БСДП за дискредитиране на легитимно избраните на XXXVIII конгрес ръководни органи, ползващи се с подкрепата на огромното мнозинство на местните организации и пред Социалистическия интернационал и неговите партии-членки. Особена активност в това отношение вероятно ще прояви бившият представител на БСДП в емиграция г-н Стефан Табаков, избран за заместник-председателв "новото" ръководство. С подобна кауза вече се ангажира НКС на СДС и лично неговият председател г-н Филип Димитров.

В заключение искаме да ви уверим, че подобни акции няма да могат да спрат развитието на българската социалдемокрация. В случая става думане за разцепление на БСДП, а за удовлетворяване на лични амбиции на хора, нямащи нищо общо със социалдемократическите идеи. Можем да констатираме с удовлетворение, че грубите опити за разгромяване на БСДП доведоха до обратен ефект. Същевременно си даваме ясна сметка, че ни чакат сериозни изпитания, в които ще разчитаме на вашата братска подкрепа.

Приемете нашите най-искрени поздрави.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, НА КОЕТО ДА БЪДЕ ОБСЪДЕНА ОБСТАНОВКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА СЛЕД КОАЛИРАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА С БСП. СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СЪБРАНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 АВГУСТ - 1 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. В ХАСКОВО, Е ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОКЗНИ ДИМИТЪР АРНАУДОВ.


Отечествената партия на труда бе политическият образ на Общонародния комитет за защита на националните интереси. Влизането й в коалиция с БСП и другите партийни образувания с лява ориентация нарушава основния принцип на ОКЗНИ като обществено-политическо движение, което, като съюз на личности с различна партийна принадлежност, има надпартиен характер.

В качеството си на председател на Координационния съвет на ОКЗНИ свиквам извънредно общоделегатско събрание на ОКЗНИ в гр. Хасково на 31 август - 1 септември 1991 г. за обсъждане на създалата се политическа ситуация.

Всички регионални и общински подразделения на ОКЗНИ в страната следвада напки за участие най-късно до 27 август 1991 г. в регионалния Комитет за защита на националните интереси - гр. Хасково.

София, 20 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА ОКЗНИ:

Д. Арнаудов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА СЪЮЗА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И УЧАСТИЕТО В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ И ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Драги офицери и сержанти от запаса,

На 29 септември 1991 г. ще се проведат избори за Народно събрание и за органи на местното самоуправление. Те са важно събитие в живота на народа. От тях в решаваща степен зависи какво общество ще се създаде в България, по кой път ще продължи развитието на страната - по пътя на демокрацията и социалния прогрес или по пътя, водещ назад към експлоатацията на човека, където за едни ще има и демокрация, и свобода, и благоденствие, а за други - бедност, икономическа зависимост от новобогаташите и безправие. Сега се решава въпросът дали ще създадем демократична, правова, социална държава, както прокламира новата Конституция, или ще се върнем отново към тоталитаризма, само че осъществен от нови диктатори.

Както във всички избори, така и в предстоящите главният въпрос е на кого да гласуваме доверие. Мажоритарната система даваше възможност да преценим личните качества на кандидатите и да дадем гласа си за тези, които имат необходимата политическа култура и висока професионална подготовка, способност да проявят мъдрост и отговорност, които са честни, високоморални, които с живота и делата си са спечелили уважението и доверието на хората. Законът, по който ще се проведат изборите, ни предлага обаче да избираме една от многото партийни листи. Нашият съюз желае в тези листи, особено за съветници в общинските съвети и за кметове да видим и имената на способни, авторитетни и уважавани от населението запасни офицери и сержанти. Призоваваме ръководството на политическите партии, които имат право да регистрират кандидати за местни органи на властта, да уважат предложенията на общинските съвети и дружества на Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

Нашият съюз е независима патриотична организация на запасното войнство и няма да провежда предизборна агитация, в интерес на която и да било политическа партия или коалиция. Офицерите и сержантите от запаса с присъщата им политическа зрялост и житейска мъдрост ще съумеят да се ориентират в предизборните платформи на различните партии и коалиции и ще дадат своя глас за тези, които не само със своите програми и лозунги, но и с реалните си дела и поведение в сегашната сложна обстановка са спечелили тяхното доверие. Времето след 10 ноември 1989 г. достатъчно ясно открои облика и действителните цели на основните политически сили. На избирателите не е трудно да преценят кои са партиите и политическите дейци, които защитаваха мирния преход, парламентарната демокрация, конституционнияред и законност и кои постоянно заплашваха гражданския мир, всячески пречеха на приемането на новата конституция и подстрекаваха безредиците и насилието в обществения живот.

Запасното войнство подкрепя и ще подкрепя и в бъдеще онези сили и институции, които със своята политика и реални действия гарантират националната сигурност и териториалната цялост на отечеството ни, мирния преход към демократично устройство на обществото на основата на конституцията, които имат ясна програма за излизане на страната от кризата и са способни да я осъществяват. Ние сме за такава икономическа реформа, която ще направи по-безболезнен прехода към социално насочено пазарно стопанство, ще спре спадането на производството и ще смекчи ударите на безработицата, инфлацията и поскъпването на живота. За нас е особено важно жизнените нужди на хората и особено на социално слабите слоеве от населението да станат цел на икономическата политика на държавата, да бъдат запазени и развити досегашните завоевания в социалната област.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса заявява своята готовност да подкрепи всяка инициатива на политическите сили за утвърждаване на демократичния процес като необратим, всяко законно действие на държавните органи за укрепване на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите. Общинските съвети и дружества на съюза ще бъдат един от стабилизиращите фактори на обществения живот. Те ще се противопоставят на всеки опит да се руши гражданският мир, да се погазват нормите на гражданското общество, на новите демократични институции.

Ние призоваваме всички политически сили в предизборната борба да проявяват максимална въздържаност, да не насаждат злоба и омраза между хората, да водят цивилизован диалог, да бъдат толерантни към своите опоненти и съперници. Изострянето на политическото напрежение, дестабилизирането на обстановката и противопоставянето на една част от населението на друга води до отслабване устоите на държавата, застрашава нейната национална сигурност и териториална цялост.

В името на върховните интереси на нацията Съюзът на офицерите и сержантите от запаса е готов на сътрудничество и общи действия с всички патриотични организации и движения.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ ДА СЕ ЗАСИЛВА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Ръководството на Народния профсъюз "Единство" по спешност свика Националния стачен комитет и Социалния експертен съвет при Председателството. Единодушно се прие становището, че икономиката ни продължава своя упадък, а безработицата постоянно нараства. Пазарът обеднява. Зачестилите стачки усложняват до крайност обществения живот. Затова се налага да се приеме шестмесечен мораториум върху стачките и незаконните улични протести и да се обяви война на спекулата.

Ние призоваваме народните представители, президента, правителството, политическите сили и лидерите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" към единодействие за опазване на демократичното развитие на България. В тази връзка предлагаме:

1. Правителството да поддържа тристранната комисия като консултативен орган, а не като ненужна управленческа структура.

2. Мораториумът върху стачките и уличните протести да започне от 26 август 1991 година и да продължи до края на февруари 1992 година. За тази цел да бъде подписан споразумителен протокол от заинтересуваните страни.

3. Заплатите да се индексират периодично в рамките на ръста на цените.

4. Социалният и гражданският мир да бъде прокламиран в единна национална декларация на всички управленчески структури, политически сили, синдикати и движения.

Ако всички единодушно защитим принципите на демокрацията и социално-икономическото обновление с упорит и разумен труд, себеуважение и родолюбие, ще можем още през второто тримесечие на 1992 година да се почувстваме социално защитени и доволни от нов възходящ процес в икономиката и живота.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА” ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ОТРАЗЯВА СТАЧКАТА НА 27 000 БЪЛГАРСКИ МИНЬОРИ.


Господин председател,

В деня, в който 27 хиляди български миньори стачкуваха за хляба на своите семейства и в знак на протест, че правителството не е готово да преговаря за удовлетворяване на техните искания и продължиха стачката си вътре в рудниците, от екрана на телевизията, оглавявана от вас, отсъства каквато и да е картина в централната информационна емисия "ПО СВЕТА И У НАС".

Напомняме ви, че при нас е създаден Пресцентър, който работи денонощно и отказът да осветлявате централното събитие в живота на България днес, ние оценяваме като престъпление срещу правото на българските граждани /по конституцията/ да бъдат информирани.

Фактът, че вие давате възможност на членовете на правителството да дезинформират обществеността, че се готви преврат, а от друга страна, криете развитието на една чисто синдикална акция /при това законна/, ви прави съучастник в повдигането на социалното напрежение, с преки последствия за гражданския мир.

В името на разума, за последен път ви призоваваме да отделите необходимото време и място в централната емисия за миньорската стачка. В противен случай ще ви считаме за един от основните заговорници, които с криенето на истината по миньорските протести целят да предизвикат неконтролируемо гражданско недоволство.

София, 22 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ СМФ "ПОДКРЕПА":
Желязко Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦК НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА. ДОКУМЕНТЪТ Е ВРЪЧЕН НА 20 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Уважаеми господа,

България се намира в период на мъчителен преход към демократично управление, а българският народ, който е поставен на политическо раздрумие, ще избира един от многото пътища към демокрацията, предложени от политическите партии.

Един от многото друмища към Свободата, Независимостта и Благоденствието предлага и Българската комунистическа партия /революционна/. Ние сме убедени, че сме намерили брод към народовластието и сме уверени, че ще изведем българския народ от нежеланото и пагубно разединение към духовно сближение и по-нататъшно политическо и национално обединение.

Не се страхуваме от утрешния ден, защото имаме предимството, че сме новото поколение комунисти, което е взело поука от грешките, допуснати в комунистическото движение и въоръжено с ценностите на научния социализъм ще изгражда бъдещето на България.

Знаем, че за бъдещето е нужна борба. И ние се борим!
Знаем, че ще ни пречат отляво, отдясно, отвън и отвътре.
Знаем, че за да победим, са нужни жертви. Ще ги дадем!

Господа,
Длъжни сме да заявим един факт, с който се гордеем. От организирането си през лятото на 1980 г. до 12 октомври 1981 г., както и след регистрирането от съда на 20 април 1990 г. до днес, партията, която представляваме, не е провеждала антидържавна дейност.

След Втория си конгрес /8 март 1991 г./ Българската революционна младежка партия участва в политическия живот на страната като Българска комунистическа партия /революционна/. На 21 март 1991 г. подадохме документи за регистриране промяната на името на партията. След три заседания на съдебен състав от Софийски градски съд /2, 17 и 31 април 1991 г./ получихме отказ за регистрация на името на партията. Решението на съда получихме след месец и половина, макар по документ то да е излязло в законен срок /7 май 1991 г./ Обжалвахме решението пред Върховния съд, който определи дата 24 септември 1991 г. за разглеждане на делото - само дни преди провеждане на парламентарните избори.

Очевидно е, че политически сили дирижират политическия процес в страната и диктуват на Съда провеждането на действия към БКП /р/, противоречащи на Конституцията и Закона.

Протестираме пред вас за нарушенията, които са извършени целенасочено спрямо БКП /Р/.

Искрено се надяваме на вашата намеса, за да бъде спазена Конституцията и Законът, и БКП /р/ да бъде допусната до реално участие в парламентарните избори.

Обръщаме се към вас, уважаеми господа, с надеждата, че за вас ЗАКОНЪТ е над всички и вие ще го приложите.

Ние мислим за бъдещето, защото ще го изграждаме ние.

Вие мислите за законността, защото няма да има бъдеще без законност.

Вие, уважаеми господа, решете - дали да се забрани БКП /р/, дали реално тя да не участва в предизборната борба - решете!

И на вашата съвест ще тегне бъдещето на България, а ние искрено желаем то да  е щастливо!

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.


Уважаеми господин председател,

Централният комитет на Българската комунистическа партия се обръща към вас с молба да въведете ред и справедливост чрез парламента по следните въпроси:

1. Да се определи еднакво програмно телевизионно и радио време на всички законно съществуващи партии, за да могат равностойно да пропагандират своите предизборни програми, тактиката и стратегията на своите партии по въпросите как трябва да служат на интересите на своя народ и Родина.

2. Крайно време е парламентът да излезе от летаргията и да реши въпросите за правилното разпределение на сградния фонд между регистрираните партии.

Настояваме парламентът да върне на БКП сградата на Лъвов мост, която е конфискувана от фашисткия режим на кръволока Цанков след 1923 година и е превърната в голгота-кланица срещу комунистите. Там са намерили смъртта си най-верните и предани синове на българския народ, активните борци против фашистката тирания и против тоталитаризма. Тази сграда и сега се използва незаконно от Дирекцията на полицията. Сградата до обсебването й от фашисткия режим е била притежание на БКП и е строена със средства на българските комунисти. Ако за Партийния дом се спори кой е бил инвеститорът, то за сградата на Лъвов мост няма абсолютно никакви спорове - тя е собственост само на БКП и на никой друг.

3. Категорично протестираме срещу опитите на ръководството на БСП да обсеби червената бюлетина. Тя е символ на левите сили, а БСП не е такава партия. Червената бюлетина по морал, етика и по закон принадлежи само на БКП и на никой друг. БСП, след като отказа да участва в Обединен ляв народен фронт за борба против реставрацията на капитализма и против настъплението на фашистките и реакционните сили, няма право на червената бюлетина. Молим парламентът да реши червената бюлетина да се предостави на БКП и на никой друг. Никой няма право да действа от позиция на силата.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


14:49:00
23.08.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Александрина Бътлекова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!