23 април 1996

 
София, 23 април 1996 година
Брой 71 /1626/


София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА ОТНОШЕНИЯТЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ И СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ПЛОВДИВ ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКИЯ ВОИН АЛЬОША. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В последно време в България изкуствено се раздухва антируска кампания, която цели единствено влошаване на отношенията между България и Русия и формиране на общественото мнение в полза на разширяването на НАТО на изток и включването на страната ни в Северноатлантическия пакт.

Ръководството на Отечествената партия на труда /ОПТ/ е възмутено от чудовищните манипулации на общественото мнение и истерията, обхванала опозиционните сили в България, в т.ч. и президента Желю Желев във връзка с изказването на президента на Русия Борис Елцин.

Решението на Общинския съвет в Пловдив, доминирано от опозицията, за унищожаването на Паметника на съветския войник Альоша, разбираме вече като практическа стъпка, водеща до обтягане на отношенията между двете братски славянски страни.

Учудени и изненадани сме от неадекватната реакция на Министерството на външните работи МВнР на Република България, което изпрати нота до Русия във връзка с изказването на руския президент.

Прави впечатление, че не се изпращат ноти, когато ни канят в НАТО, когато близки и далечни страни се месят във вътрешните работи на България, а се реагира остро и неадекватно. когато близки славянски и православни страни предлагат сътрудничество или имат нужда от помощ. Нека припомним каква беше позицията на президента Желев и българското правителство по време на войната в бивша Югославия.

ОПТ остро осъжда всички антируски прояви в България, организирани от опозицията, а така също и реакцията на МВнР и лично на министър Пирински.

Отечествената партия на труда, ако е необходимо, ще организира и защитата на Паметника на Альоша в Пловдив.

Категорично считаме, че мястото на България не е в НАТО, а напротив - необходимо е българското правителство незабавно да сключи дългосрочен военнополитически и икономически договор с Русия, който ще е гарант на националната сигурност и икономическия просперитет на страната ни.

Вековните приятелски отношения между България и Русия трябва да продъпжат, защото българският народ не е забравил и никога не ще забрави Дядо Иван и защото е такава общата ни съдба.

София, 17 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 23 април - Следва пред оставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ПЛОВДИВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДА ЗАЛИЧИ ПАМЕТНИКА НА АЛЬОША В ГРАДА. Декларацията е начало на подписка в защита на символите на борбата срещу хитлерофашизма и е адресирана до средства за масово осведомяване.


Приятелите на народите на Русия и ОНД с тревога и загриженост посрещнаха поредното решение на управляващото мнозинство в пловдивската община да се заличи известният не само на цяла България, но и далеч зад нейните предели исторически паметник.

Паметникът не е преходен вимпел, който можеш да дадеш, а после да отнемеш! Той е белег на историческа епоха, а историята не търпи бели полета.

Мотивите на решението на общинските съветници на Съюза на демократичните сили, Народен съюз - Български земеделски народен съюз, "Демократическа партия" и Движението за права и свободи /СДС, НС, ДПС/ в Пловдив са определено деологизирани. То е в грубо противоречие с подписаните спогодби между България и Русия за грижовно отношение и опазване на паметниците на българо-руското приятелство и сътрудничество.

Ние, приятелите на Русия и ОНД, енергично протестираме и изказваме своето несъгласие с това решение. То е един позорен и безотговорен акт, който нанася удар на истинските национални интереси на България. За нас решението предизвиква още по-голямо
възмущение сега, когато успешно стартираха дните на България в Русия.

Убедени сме, че истерията на отделни среди, разгоряла се по повод заличаването на паметника, няма да наруши нашата дружба и приятелство с народите на Русия и ОНД.

Уверени сме, че приятелите на Русия и ОНД и всички добронамерени българи ще подкрепят пловдивската общественост и с общи усилия паметникът ще бъде съхранен за историята.

София, 18 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СТОЛИЧНИЯ АКТИВ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД 11 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИВШИТЕ ПОЛИТЗАТВОРНИЦИ, И КОНЦЛАГЕРИСТИ И НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ФАШИЗМА И ВОЙНАТА.


Ние, участниците в събранието, посветено нв Международния ден на политзатворниците, концлагеристите и другите пострадали от фашизма, се прекланяме пред подвига и паметта на антифашистите, пред билионите жертви на фашизма и изразяваме своята вярност към демократичните идеи и завети на антифашистката 6орба.

Даваме си ясна сметка, че фашизмът черпи сили, покълва и избуява там, където се шири социално-икономическа нищета и политическо безправие, където расовата ненавист, шовинизмът и социалната демагогия заслепяват здравия разум, където насилието, престъпността, корупцията и бълнуванията за световно господство вземат връх.

Сега нашата страна прилича на човек, който се съвзема от изтощително кризисно състояние. Правителството на демократичната левица полага усилия да спре обедняването на българския народ и да осигури съживяване на стопанския живот. Провежданата от него разумна и последователна външна политика отговаря на националните интереси на България, успешно отстоявайки уникалното място на страната ни като кръстовище на традиционни и нови партньорства от Изток и Запад, избирайки пътя на интеграция и сътрудничество с Балканите и Европа.
Настоящата година се очертава като решаваща за страната ни. Въпросът е дали тя ще излезе трайно от кризата с разгърната, градивна работа на цялата нация, или под влиянието на външни и вътрешни сили ще залитне и изпадне в тежко коматозно състояние. Същевременно деструктнвните сили в страната провеждат яростни атаки за дестабилизация на правителството и разграждане на държавата. Бич за бьлгарския народ и [е?] ширещата се престъпност, разрухата във всички сфери на живот, девалвацията на национални и морални ценности.

На днешния ден не можем да подминем с мълчание някои пресни действия на главния прокурор на републиката Иван Татарчев. Ние, антифашистите, изразяваме своето възмущение и остър протест срещу опитите на г-н Татарчев да бъдат оправдани и реабилитирани осъдените от Народния съд, които хвърлиха България във война на страната на хитлеристка Германия и които носят отговорността за фашистките престъпления в страната.

Ние призоваваме всички антифашисти, демократи и патриоти да бъдат бдителни към неофашистките прояви, да бъдат достойни на заветите на антифашистката борба.

Обръщаме се към всички съзнателни хора да подкрепят усилията на правителството за трайно съживяване на икономиката и излизане на страната от кризата, в която се намира.

Нашият апел към всички българи е да преодолеят партийните си пристрастия и заедно да отстояваме националните интереси и да работим за просперитета на страната. Защото за всички ни България е една!

София, 11 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София. 23 април - Следва предоставеният за разпространение текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ /АДС/, БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ /БЖС/ И ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ДГПБ/, ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 17 АПРИЛ 1996 ГОДИНА.

 

Всекидневното намаляване на реалните доходи на населението и антисоциалната политика на социалистическото правителство са    вече неоспорим факт. Социалната част от бюджета, както и целият бюджет за 1996 г. приет в Народното събрание от мнозинството на Българската социалистическа партия /БСП/, е нереалистичен и е предпоставка за протичащия процес на тотално обедняване на населението.

Като отчитат съществуващото положение и необходимостта от общи действия за противопоставяне на провежданата от правителството социална политика, трите страни се споразумяха за следното:

1. Сътрудничество и взаимопомощ при утвърждаване и разширяване на съществуващите и изграждане на нови структури.

2. Обмен на информация и становища по въпроси, засягащи страните по договора.

3. Разменено присъствие на представители на страните в регионални съвещания и конференции, на които да се прилага и отчита споразумението.

4. При възможност, страните ще си осигуряват взаимио клубни помещения, техника и друга материална база безвъзмездно.

5. Взаимно оказване на юридическа и икономическа помощ при необходимост.

6. Подготовка, съгласуване и провеждане на съвместни действия и мероприятия за протест за удовлетворяване на синдикални и социални искания.

7. Настоящото споразумение е безсрочно и е отворено за присъединяванме и на други демократични организации.

ЗA АДС инж. Камен Лечев

ЗА БЖС Юлия Берберян

ЗА ДСБП, Координационен съвет:
инж. А. Руменов, М. Милчев, д-р Г. Велчев
инж. Ал. Попов, Г. Ширков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

   
София, 23 април - Cледва предоставеният за разпространение текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОН, ВНЕСЕН В 37-TO НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС, ЗА АМНИСТИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОТМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ВЕЩИ И СУМИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ПРИ ИЗЛИЗАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ - СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателите на постоянните комисии по външната политика и европейската интеграция, по устройството и дейността на държавните органи, по бюджета и финанситe, по правата на човека и вероизповеданията, до министъра иа външните работи и до средства за масово осведомяване.

 

В 37-то Народно събрание на 22 март 1996 г. е внесен от Парламентарната група на Движението за права и сдободи /ДПС/ проектозакон за амнистия на престъпления, отмяна на административните наказания и възстановяване на имущество, вещи и суми на български граждани от турски произход при излизане и влизане в страната през периода май-септември 1989 г. до 31 декември 1990 г.

С разпореждане на председателя на Народното събрание законопроектът е разпределен на съответните постоянни комисии.

Съюзът на тракийските дружества в България решително възразява против обсъждането от Народното събрание на този законопроект.
 
Позицията на съюза относно имуществените проблеми на граждани на България и Турция, на изселили се и бежанци многократно изразявана, е ясна и категорична: Не могат и не трябва да се решават имуществени и социални проблеми на турски граждани, на изселилите се в Турция български граждани от турски произход, без да бъдат решавани имуществените права, справедливи и законни, на изгонените българи от Източна Тракия.


Внесеният законопроект е в противоречие с историческата правда и е против равнопоставеността между България и Турция. Oт началото на XX век до наши дни българското население иа Източна Тракия е понесло нечувани страдания от турската държава, от
нейните административни и военни органи, които граничат с геноцид.

Турската държава не [.................нечетлив текст] година за собствеността и правото на стопанистване на имотите на тракийските българи в Източна Тракия. А това частно имущество, движимо и недвижимо, възлиза на няколко милиарда долара по оценка от 1983 година.

Евентуалното приемане на проектозакона на ДПС може да взриви гражданската атмосфера в България. А това не е в интерес нито на българи, нито на турци и ще навреди на добросъседските отношения между България и Турция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА СИМЕОН ВТОРИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД 25 АПРИЛ - 3-ГОДИШНИНА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ,

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

На 18 октомври 1991 година в отечеството ни бе създадена една уникална организация с историческа цел, определена в самото й название: Движение за връщане на Негово величество цар Симеон Втори.  На 25 април 1993 година движението е официално и национално учредено и създава структури в редица градове и селища на страната. Хиляди членове, сподвижници и привърженици апостолски и всеотдайно вече четири и половина години работят за връщането на наследника и историческия приемник на 1265-годишната ни генна институция, която ни е превела през вековете, за да ни съхрани като народ и чрез която сме записани в "Златната книга" на цивилизованото човечество.

Името на движението се оказа не само далновидно, но и пророческо - Негово величество Симеон Втори след 50 изгнанически години, на 25 май 1996 година, се завръща в родината си, в неговата, в нашата България! Милиони българи и граждани на Отечеството ни, както в страната, така и по всички ширини на планетата очакват с въодушевление и небивала радост  този знаменателен исторически ден.

Всички ние от Движението сме горди, че и в програмата и в устава и във всички наши документи сме твърдо и принципно записали и прокламирали, че "Движението за връщане на Н В цар Симеон Втори е непартийно. То не е поредна "монархическа бройка", а качествено нова форма, отстояваща проверения от историята принцип - "Съединението прави силата" /из раздел първи на програмата/. "Непартийното обединение на българския народ е вече не алтернатива, а единственият изход а генетично, за духовно, за икономическо, за национално, за цивилизовано спасение" - от преамбюла на програмата. "Равенство между национална и партийна кауза не може да има" - също от преамбюла на програмата.


Изнасяме горните цитати от програмата на движението, защото имат пълно покритие с принципите, които Н В Симеон Втори многократно е декларирал.

Братя съотечественици и сънародници, в навечерието на завръщането на Симеон Втори в родината му движението, обрекло се на този знаменателен ден, тържествено отбелязва тригодишен юбилей от своето учредяване и четири и половина години от своето създаване. През всичките тези години ние сме се ръководили от принципа, че българската кауза е над всяко партийно пристрастие. Една народна мъдрост ни учи, че "Сговорна дружина планина повдига!" Ние всички знаем и от самия Симеон Втори, че той се завръща в родината си с кредото на този принцип и на тази мъдрост. Нека всички да му помогнем, всеки с личните си възможности, способности, талант и качества, за да излезем от тоталния хаос и разруха, последици от половинвековния тоталитарен режим.

Нека 25 май 1996 година да бъде записан в българската история като ден първи на започващото съзидание във всички сфери на обществото, народа ни и нашата държава!

София, 17 април 1996 г.

ЗА ОПЕРАТИВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Никифоров

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ПО ПОВОД СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА ЗА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "НОВ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ"


По повод на изявленията на г-н Велко Вълканов, председател на Българския антифашистки съюз /БАС/ пред някои столични ежедневници, че ще прави “нов Отечествен фронт”, сме длъжни да заявим следното:

Отечественият фронт /ОФ/ е регистриран в Софийския градски съд като законнна организация и опитите на хора с болезнено изразени амбиции да "правят нов ОФ" смятаме за грубо вмешателство в дейността ни и пореден опит за манипулиране на обществеността.

Зад изявлението на г-н Вълканов прозира ръката на т. нар. Българска социалистическа партия, която иска да командва навсякъде и във всичко. Категорично няма да допуснем това във нашата организация. Съветваме господина председател на БАС да не изпада като оня, който заради келепира би [....неч. текст] да се обреже. А да си стяга редиците, че откакто се разчу, че БАС ще правят приватизационен фонд, членската му маса застрашително бяга, впрочем както и на БСП.

Хората, които ликвидираха ОФ през 1990 г. не могат и нямат място във възстановения ОФ. На тях историята си каза своята дума "предателите са вън от ОФ"

София, [...............нечетливо]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА ОФ:

Свещеник Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/

 
* * *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
Документът е адресиран до 37-то Народно събрание, президентството и Министерския съвет на Република България.


Правителството, излъчено да представлява новия начин на упражняване на изпълнителната власт съгласно волята на мнозинството е на път окончателно да разбие илюзиите на българина, че власттта има отношение към неговото добруване. В областта на външната политика декларираното желание за интеграция в европейските структури не е съпроводено с конкретни действия за привеждане на обществено-икономическата система и взаимоотношенията между институциите на равнището на европейските демократични стандарти.

Няма ясна и категорична позиция относно процеса на гарантиране на националната сигурност на страната чрез преструктуриране на военнополитическата доктрина и присъединяването ни към НАТО като европейски модел за осъществяване на колективната сигурност и избягване на възможността от въвличане на България в тежки конфликти, имащи място традиционно на Балканския полуостров. Забележимите тенденции към  преместването на акцентите на политическата и военно-икономическата ориентация към Русия, често мотивирано с идеята за възвръщането на неразумно загубени икономически пазари, е високорисково начинание, което, изглежда, не отчита сегашното състояние на развитието на демократичните промени в тази световна сила и опасността от реално възраждане на имперски амбиции, включително и по отношение на бившите сателити от разпадналия се социалистически лагер. Поканата за междудържавно обвързване не е случаен факт, а отговор на определена политическа ориентация, анонс за насърчаване на бъдещи външнополитически действия, които биха имали непредсказуеми и трайни неблагоприятни последици.

Публична тайна е, че правителството е израз на труден компромис в средите на управляващата партия и отразява преди всичко разположението на вътрешнопартийните конфигурации в Българската социалистическа партия /БСП/, а не търсенето на оптимални решения от гледна точка на управленските му функции като еманация на изпълнителната власт. В този смисъл доминантите на провежданата от правителството политика са в тясна зависимост не от необходимостта да се решават проблемите на страната, включително и пречупени през призмата на очакванията на собствената електорална основа на БСП, а отговор на предварително зададени и обезпечени, предимно икономически, поръчки в интерес на политико-икономически кръгове, за които дори и идеологическите концепции на левицата са само удобна форма за прикритие на стремежа към икономически и политически монополен диктат. Опасностите от реализация на подобни въжделения се крият в пряката им насоченост към ерозиране на държавността, към подмяна на създаването на демократичните основи на функциониране на обществото с тоталитарни, силови и в крайна сметка порочни механизми за осъществяване на управлението от тясно олигархични групи. Не е случайно, че като глобална управленска ориентация се връща административн [..............нечетлив текст] -ва уродливите форми, известни от творчеството на Оруел. Този начин на управление води до явното отчуждаване на гражданина от институциите на държавата и обществото и оформянето в социалното съзнание на мотиви и цели, на поведенски социални реакции, които разграничават и противопоставят обществените интереси, включително и националните, на тясно личностните приоритети, на стремежа към социално съхранение на индивида за сметка на устойчивостта на обществото.

В този структурен разрез на властта съдебната система има своето незавидно положение на защитник на обществените интереси и институции в сегашния им вид на първоначална ориентация към бъдещо реално демократично състояние и в този смисъл пряко и
непосредствено, в зависимост от създадената като цяло в тоталитарното общество законова база, е насочена против отделната личност в качеството й на основен елемент на гражданското общество. Трудно, дори почти невъзможно, е за индивида да отстои своите права, разчитайки на функционирането на правните институции, особено когато се касае за решаването не проблеми от ежедневния му бит. Държавата, включително и чрез съдебната система, като правило винаги при съществуващия институционален ред съумява да се наложи над личността, над нейното желание да се интегрира в обществото, като едновременно отстоява според своите разбирания и осъзнатите си интереси. Пагубен за обществото е афинитетът към извънлегално разрешаване на междуличностните и междугрупови конфликти, търсенето на доминанта на индивидуалния интерес, често количествено измерима с парични знаци, над призванието да се изпълнява законът. Явната криза на доверието в правораздаващите институции се свързва пряко    с възможността, често формирана под финансов, политически или друг натиск. Темида да прогледне и наклони везните в посока на избягване на закона. Тази възможност е и основната причина за арогантното поведение на сенчестия бизнес, на икономическата и политическа дейност, която излиза извън рамките на легалната. В този смисъл, макар държавата да има доминиращо въздействие, включително и като правни регулации, над отделния индивид, в последна сметка, засегнати са интересите на обществото и държавата, тъй като постъпателното отчуждаване на личността от обществените институции води до естествен стремеж към търсене на изход с цел разрешаване на проблемите извън закона и в противоречие с него. В контекста на изложението не е трудно да се установи, че ерозията на правната система и съдебните институции е мярката, която индикира тенденцията към нарастване на хаоса в о6ществото и появата на опасност от катастрофални последствия за по-нататъшното му демократично развитие.

Силно обезпокоителни и по същество със страшни реминисценции са наблюдаваните явления в т. нар "четвърта" власт - медиите.Опитите за политически и икономически диктат, за овладяване чрез медиите на общественото съзнание свидетелстват за оформяне на нови тоталитарни механизми на въздействие върху обществото, родствени с постигнатото от Гьобелс и по време на комунистическия режим. Манипулирането на възможността за реализация на основно човешко право каквото е правото на информация, е тенденция разрушаваща самите основи на общественото устройство. Информационният вакуум, гарантиран от властимащите по отношение на инакомислещите, цели изолирането на определени социални и политически сили от контактите им с обществото и представянето на позициите на управляващите като единствени непогрешими и истинни. Не са случайни преследването на представители на средствата за масова информация, уволненията по политически и идеологически причини, преструктурирането на собствеността, състава и устройството на медийния пазар, върху който държавата се опитва да създаде явни и открити форми на контрол. Свободата няма цена, а медийната независимост е стълб на демократичното общество, чието развитие изглежда не е приоритет на доминиращото партийно мнозинство.

Системният извод, налагащ се от наблюдението на развитието и функционирането на основните институционални елементи на власттае поразяващ като осъзната позиция - властта се употребява не в интерес на държавата и обществото и това неотменимо води до разрушаване на самата възможност тя да се упражнява. Провалът на тоталитаризма е свидетелство за това и опитите за възраждането му в перспектива са обречени.

София, 10 април 1996 г.


* * *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст иа:
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП - СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1996 ГОДИНА.


III. В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

БКП ще направи всичко необходимо за възстановяване стандарта на живот, какъвто имахме през 80-те години, и оттам ще тръгнем напред. Ще създадем условия трудовият ни народ да живее два пъти по-добре, отколкото при капитализма. Ще възродим националната култура, наука и образование. За тази цел:

Ще създадем увереност на трудовите хора в утрешния ден, като за целта:
- Ще се осигури работа за всички по придобитите специалности и ше се ликвидира безработицата.
- Ще бъде гарантиран 8-часов работен ден при петдневна работна седмица.
- Ще се въведе справедливо пенсионно осигуряване на целия ни народ.
- Заплатите ще бъдат в размери 1:3 на минималната към максималната за дадени отрасли, сфери и ведомства.

2. Ще създадем условия за нормален живот на трудовите хора, като за целта:
- Ще се възстановят всички социални придобивки, които имахме до 10 ноември 1989 г.
- Ще се даде широк размах на жилищното строителство за всички нуждаещи се на достъпни цени.
- БКП ше полага особено големи грижи за екологично чиста вода, храни и въздух. Всички води ще бъдат очистени от каквито и да било замърсители.

БКП ще стимулира раждаемостта. На майките родили и отгледали три или повече деца ще се гарантира по три години платен годишен отпуск за всяко дете и те ще имат право на пенсия 6eз възрастова бариера при 20-годишен трудов стаж, в който ще влиза и отпускът, ползван по майчинство. На съпругите и майките ще бъде гарантирана работа без нощни смени за да могат да бъдат пълноценни като съпруги, майки и възпитателки на своите деца.

Ще бъдат възстановени и разширени детските градини при минимално заплащане, както беше преди 10 ноември 1989 г.

Ще се гарантира безплатна медицинска помощ, като онези, които предпочитат частни лечебни заведения, ще имат възможност да се възползват от услугите им.

3. Ще се осигури подем на националната култура, наука и образование, като за целта:
- Съвкупната квота за култура, наука и образование в националния бюджет ше бъде изравнена със съвкупната мирновременна квота за сигурност и отбрана. Ако органите за сигурност и отбрана създават увереност на нацията в настоящото, то културните, научните и учебни заведения създават нейната увереност в бъдещето. Те са равностойни.
- Ще се подобри материалната база на всички учебни, научни и културни учреждения.
- Ще се гарантира безплатно образование във всички видове и степени.
- Работещите в сферата на отбраната, сигурността, науката, културата, образованието, здравеопазването ще бъдат изравнени в заплащането.
- Ще се възстанови книжният пазар на нивото, което имаше към 1985 г., а след това ще се разшири. Цените на българската литература ще бъдат преференциални, като търговците ще получават печалбата си не от купувачите, а чрез специална държавна премия.
- Ще се разшири концертната дейност с предимство за българската музика.
- Ще се освободят творческите работници в областта на културата от пазарните механизми, непрекъснатата грижа за препитание и унижението да подчиняват таланта си на когото и да било. Талантът в Република България ще бъде свободен талант на свободни хора. Издръжката на творческите работници ще бъде грижа на държавата.
- Ще се въведе задължителна квота за българската музика - 70% от ефирното време за музика на БНР и БНТ. Българската вокална музика, изпълнявана на чужд език и чужди музикални произведения, изпълнявани на български език, няма да влизат в тази квота. Половината от останалото ефирно време за музика /15%/ ще бъде задължителна квота за небългарска славянска музика.
- Всяка четвърта учебна година на преподавателите в учебните заведения от всички степени ще бъде година за преподготовка без учебни занатия, като това няма да влияе върху техните заплати и отпуск. Едновременно с това ще се повиши критерият всеки преподавател да бъде на световно и над световно ниво.
- Ще се разшири информационното осигуряване и ще се облекчи публикационната активност на научните работници.
- Ще се усъвършенства и ускори процесът за регистриране и патентоване на открития, изобретения и рационализации, без да се занижават критериите за качеството им.
- Ще се ликвидират икономическите и организационни механизми за приоритетно развитие на едни или други области на науката и културата за сметка на други. Ще се остави всяка област на естественото й развитие, в зависимост от наличната концентрация на интелект. Онези области от техническите и икономическите науки, които са необходими за икономиката, ще се издържат от самата икономика, а не за сметка на квотата за култура, наука и образование.
- Ще се закрият всички чуждестранни учебни заведения от всички степени и чуждестранните институти, като се запазят само културните институти към посолствата, а дипломите, които се издават след завършване на курсове в тях, няма да бъдат валидни за страната.
- Ще се уедрят университетите, а създадените вече по-малки по размери и възможности ще се запазят като филиали на уедрените.
- Ще се възстановят закритите звена на БАН.
- Ще се възстановяват закритите драматични и оперни театри, симфонични оркестри, хорове и ансамбли и ще се създадат нови там, където има за тях необходимите условия и кадри.
- Ще се разработи нова система за работа с даровити деца и юноши във всички области на базата на народните читалища, като се актуализира педагогическата идеология от времето на Възраждането. За целта читалищата ще минат изцяло на държавна издръжка, без необходимостта да припечелват за съществуването си от свойствени и несвойствени стопански дейности.
- Ще се възстановят Програма "Знание" и Програма "Орфей" по БНР и ще се разкрият два нови канала иа БНТ: по единия ще се излъчват образователни програми, а по другия - спектакли, рецитали, концерти, а също така и някои филми, които са признати за истински произведения на изкуството.

4. БКП ще работи за възстановяване на ценностната система и националното самосъзнание на българите, като за целта:
- БКП ще полага особено големи грижи за правилното нравствено, естетическо и комунистическо възпитание на подрастващото поколение.    - Ще бъде забранена със закон антибългарската пропаганда под всички форми, като нарушението му ще се счита за държавна измяна.
- Всички реклами, фирмени и други надписи по улиците и в учрежденията ще бъдат изключително на български език. Тези на чужд език ще бъдат конфискувани или унищожавани, а виновниците - наказвани.
- Ще бъде ликвидирана проституцията. Ще бъдат забранени порнографските списания и филми.
- Всички граждански обреди ще бъдат безплатни.
- Православната църква ще бъде на държавна издръжка, а църковните православни обреди - безплатни. Не е редно човек да плаща за вярата си.
- БКП ще полага особени грижи за нашите сънародници в поробените български земи: техните учебни заведения, културни институти и православни църкви ще бъдат на издръжка на Република България; техните деца ще се приемат в нашите университети без конкурс, а по време на обучението ще ползват безплатна квартира и стипендия в размер - 50 % над минималната работна заплата; нашите дейци в областта на културата /писатели, актьори, музиканти, художници/, които посещават поробените български земи и отразяват в творчеството си живота на  нашите сънародници там, ще се ползват с особени предимства: ще бъде създадена специализирана търговска организация за разпространение на българска литература и произведения на изкуството в поробените български земи, която ще бъде специално дотирана, за да работи на ниски цени без печалба.

/Пресслужба "Куриер"/


Бюлетинът е приключен редакционно на 23 април 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА.


БТА - Редакция "Справочна информация"   


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!