23 юли 1993

София, 23 юли 1993 година                                                         Брой 142 /929/

 

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК, ПО ПОВОД НА ОБСТАНОВКАТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО И НА НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет, до Министерството на промишлеността, до Съвета на директорите и до изпълнителния директор на "Арсенал" АД, до Изпълнителния съвет и до Националния стачен комитет на КТ "Подкрепа", до националните средства за масова информация.


ДАМИ И ГОСПОДА,

На своя конференция, проведена на 21 юли 1993 г., след обстоен анализ на обстановката в "Арсенал" АД и страната, делегатите приеха следната декларация:

1. Като отчитаме бедственото положение на работещите в дружеството, неполучавали средства за същестуване вече три месеца, изхождайки от факта, че собственик на "Арсенал" АД е държавата, настояваме правителството да осигури средста за изплащане на работната заплата за месец април с прилежащите лихви и безкасови плащания в срок до 30 юли 1993 г.

2. Като отчитаме, че причините за катастрофалното положение на предприятията от Военнопромишления комплекс /ВПК/, в частност "Арсенал АД", са извън компетенцията на който и да е ръководен екип и могат да бъдат решени единствено на парламентарно и правителствено ниво, считаме за наложително до 10 август 1993 г. да се създаде и утвърди от Народното събрание национална концепция за привеждане на предприятията от ВПК в състояние да работят и печелят в условията на пазарна икономика.

3. По повод публикациите от дейността на комисията "Пушкаров", обявяващи КТ "Подкрепа" като единствен виновник за сегашното състояние на "Арсенал" и ВПК, настояваме да бъде подновена работата по "Бялата книга", фиксираща престъпленията срещу интересите на страната, както и създаване на комисия до 10 август 1993 г., която да разгледа дейността на предишните ръководства в дружеството и да потърси съдебна отговорност от истинските виновници.

4. Като имаме предвид, че социалните, политическите и икономическите условия в община Казанлък, в частност в "Арсенал", представляват точна снимка на условията в България; като изхождаме от презумпцията, че парламентът и правителството са съставени от пратеници на всички гласоподаватели, без разлика на цвета на изборната бюлетина, настояваме правителството и парламентът да докажат способността си да решават проблемите на страната, като решат проблемите на една средноголяма община, каквато е Казанлък, ако и това не могат - да си ходят!

В случай, че срокът 1 септември 1993 г. се вижда твърде малък, то депутатите биха могли да отделят една седмица от скъпоценната си ваканция, за да приемат необходимите решения.

5. По повод зачестилите случаи на немотивирани смени в ръководствата на фирми и дружества от системата на Министерството на промишленоста, настояваме да бъде създадена парламентарна комисия до 30 юли 1993 г., която да разгледа дейността на министър Биков.

6. Като отчитаме спецификата на производство в предприятията от системата на ВПК; като отчитаме, че де факто обществото приема термина ВПК като съвкупност от реално съществуващи, обособени производства; като отчитаме неуправляемостта на комплекса в условията "един слуга - много господари", настояваме в двуседмичен срок, до август 1993 г. да се даде статут на юридическо лице на ВПК с ранг на комитет или министерство, което ще даде възможност да се провежда целесъобразна национална политика в областта на производството и търговията със специална продукция.

След поредицата от некомпетентни действия, които във всяка нормална държава се третират като предателство на национални интереси, в условията на пълна липса на обратна връзка между нуждите на хората и властимащите, КТ "Подкрепа" при "Арсенал" АД - Казанлък,

ДЕКЛАРИРА:

При неизпълнение на посочените искания в определените срокове ще пристъпим към действията, регламентирани в ЗУКТС, както и действия, продиктувани от условията, в които сме поставени, като спазваме двуседмичния срок, предвиден в закона - до 5 август 1993 г.

Списъкът на стачния комитет ще ви бъде предоставен отделно със стачните искания.

ДАМИ И ГОСПОДА,
Опитайте да докажете, че можете да свършите нещо конструктивно в тази държава. До гуша ни дойде от политически пристрастия.

Няма да получите един глас от нас на изборите.

Казанлък, 21 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ КТ "ПОДКРЕПА" ПРИ "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК: Б.Белчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ПАРТИЯТА КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВО ЛЕТИЩЕ В СОФИЯ.


Изнесените в пресата твърдения от защитници на идеята за строителство на ново национално летище на сегашната площадка в София представят в невярна светлина позицията на Зелената партия /ЗП/ по въпроса.

ЗП отчита естественото съперничество при строителствата на нови международни летища в София и Атина и смята, че именно Министерството на транспорта и заинтересованите групировки с опитите си да наложат погрешно решение за строителство на старото място блокират решаването на въпроса и на практика осигуряват предимство на конкурентите.

Що се отнася до твърденията, че едно ново летище на старото място би струвало по-евтино от другите варианти, истината е, че похарчените сега милиарди ще отидат на вятъра, тъй като в близко бъдеще неизбежно ще се наложи да бъде изместено на нова площадка.

Към самата консултантска фирма "Халкроу" ЗП не е имала и няма никакви претенции, тъй като тя просто е изпълнила срещу хонорар тенденциозната поръчка на Министерството на транспорта. Не е луд, който изяжда зелника, а който му го дава.

Изнесените в пресата твърдения на "експерти", че едно ново летище на сегашното място щяло да бъде едва ли не безшумно, са несъстоятелни. Според Доклада-обосновка на самото Министерство на транспорта от септември 1991 г., изготвено от най-компетентните български експерти, на недопустим шум биха били подложени над 200 000 жители на столицата.

София, 22 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕТИЩЕ В СОФИЯ.


Политически клуб "Екогласност" още през 1989 година изрази становище към проектите за изграждане на летище в София. За нас решаването на въпроса чрез удължаване на старата писта и построяването на паралелна е по-евтин, но екологически уязвим проект. Подобно решение би натоварило и без това замърсения град с допълнителни тонове изгорял керосин и допълнителни децибели шум. Изграждането на модерна аерогара трябва да държи сметка не за моментното състояние на въздушните трафици, а да планира с далечна перспектива. Затова за нас по-добре е изграждане на летище на нов, по-отдалечен терен.

Призоваваме гражданите на София да се присъединят към подписката, организирана от Зелената партия, и да се противопоставят на проекта за натоварване на сегашната писта.

София, 19 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ИРЕН ЗАФИРОВА ДО ДЕПУТАТА ИВАН ПУШКАРОВ ПО ПОВОД НА НЕГОВО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


НА ВНИМАНИЕТО НА ЕКССИНДИКАЛИСТА, ЕКСМИНИСТЪРА И ЕКССЕДЕСАРЯ Г-Н ПУШКАРОВ!

ГОСПОДИН ПУШКАРОВ,

По повод на изявлението Ви по Българската национална телевизия /БНТ/ на 20 юли 1993 г. искам да Ви заявя, че КТ "Подкрепа" не се нуждае от услугите Ви като експерт по т.нар. от Вас "Закон за синдикатите" и не сте Вие човекът, който ще определя има ли, или няма нужда от такъв закон. Предложението за такъв закон могат да дадат единствено синдикатите, като равноправни членове в Националния съвет за тристранно сътрудничество /за справка Постановление N 51 на МС/. Разбираема е носталгията Ви по Живковите послушни синдикати, както и недоволството Ви от сегашните синдикати, обаче... но пасаран, господин Пушкаров! Препоръчвам Ви да изразходвате енергията си в изготвянето на други закони.

Без уважение,

КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Ирен Зафирова

София, 21 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОРЕЙСКАТА ТРУДОВА ПАРТИЯ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ КИМ ИР СЕН,

Най-учтиво ви моля да приемете от мое име и от името на българските комунисти нашите най-искрени поздрави по случай славната 40-годишнина от разгрома на капиталистическите интервенти срещу героичния севернокорейски народ. Тази победа би трябвало да послужи като урок на всички онези, които на хиляди километри от Американския континент мечтаят да държат народите от Азия под робство и тирания в болните си амбиции за завладяване на световните пазари.

Българските комунисти винаги са били на ваша страна и в бъдеще ще подкрепят справедливата ви борба против северноамериканските експанзионисти. Време е да въстанат народите и това неминуемо ще стане, когато решително в един глас ще кажат: "Вървете си, интервенти, в Америка. Извън собствената ви страна, никъде по света нямате работа. Това неминуемо ще стане. Вие не сте призвани от историята да бъдете световен полицай!" Всеизвестно е, че където и да са се появили севрноамериканските интервенти, навсякъде по света те разпалват войни, конфликти, граждански и религиозни конфликти.

Ние сме уверени, скъпи другарю Ким Ир Сен, че вие вървите по единствено правилния път на строителството на социализма и на комунизма, които нямат алтернатива. Това е безкласовото общество, при което няма да има експлоатация на човек от човека. Това непременно ще бъде осъществено напълно в родината ви, а вашият пример ще бъде последван от всички трудови хора по света. Уверени сме, че XXI век ще бъде век на пълното тържество на вашите идеали - построяването на социалистическото и комунистическо общество. Желаем ви още по-големи успехи в строителството на социализма.

София, 20 юли 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЮСЮЛМАНСКИЯ ДУХОВЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИНТЕРВЮ ВЪВ ВЕСТНИК "КОНТИНЕНТ”. Документът е адресиран до средства за масова информация.


По повод на интервюто на Тодор Живков, публикувано във в. "Континент", бр. 166 от 20 юли 1993 г., Мюслюманският духовен съюз в Република България

Д Е К Л А Р И Р А:

Категорично протестира против обидното и унизителното отношение на Тодор Живков, изразено в интервюто му във вестник "Континент" към хилядите мюслюмани и турци в Република България.

Господин Живков много бързо забрави, че именно турците и мюслюманите в Република България построиха тази нова България, с която той се гордее в цял свят. Турците и мюслюманите построиха стотиците заводи и фабрики, мостовете и пътищата, електроцентралите. В знак на благодарност и признателност Тодор Живков измисли и проведе така наречения възродителен процес, за който процес, поддържан и успокояван от Доган и Движението за права и свободи, е все още неосъден!
Неосъзнал и неизкупил тоталната си вина, продължавайки духа на възродителния процес, Тодор Живков проповядва и подбужда нова религиозна и етническа вражда и омраза!

Мюслюманският духовен съюз в Република България, като единствен и последователен защитник на правата на мюслюманите и турците в България, заявява, че няма да допусне накърняване на честта и достойнството на мюслюманите и турците в Република България и ще се бори за зачитането им като равноправни граждани на Република България!

София, 22 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪЮЗ: д-р Недим Генджев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩИНИ, УЧРЕДЕНА НА 29 ЯНУАРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


I. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.1. Асоциацията на демократичните общини /АДО/ е доброволно сдружение на общините като юридически лица, представлявани от органите им.

Чл.2. Асоциацията на демократичните общини е юридическо лице с идеална цел:
1. Утвърждаване на принципите на местното управление.
2. Координация на дейността на общините, обмен на информация и взаимно подпомагане.
3. Защита на интересите на общините.
4. Взаимодействие с органите на държавната власт и с други физически и юридически лица.

Чл.3. Асоциацията на демократичните общини осъществява целите си чрез:
1. Обмен на информация.
2. Издателска дейност в рамките на предмета на дейност.
3. Предложения пред органи със законодателна инициатива и власт.
4. Организиране и участие в програми за обучение и квалификация.
5. Контакти и взаимодействие със сродни организации и сдружения.


ІІ. ЧЛЕНСТВО, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4. В Асоциацията на демократичните общини могат да членуват общините, които приемат целите й и работят за развитие на местното самоуправление.

Чл.5. Приемането на членове в Асоциацията на демократичните общини става въз основа на писмена молба от кмета или председателя на Общинския съвет на съответната община, декларация за приемане на устава и решение на Управителния съвет.

Чл.6. Членството в Асоциацията на демократичните общини се прекратява:
1. При доброволен отказ от участие чрез писмено заявление от подалите молба за членство кмет и /или/ председател на Общинския съвет.
2. С решение на общото събрание на Асоциацията в случай на нарушение на нейния устав.

Чл.7. Всеки член на Асоциацията на демократичните общини е длъжен:    
1. Да съдейства за постигане на нейните цели.
2. Да спазва настоящия устав.
3. Да участва в нейната дейност.
4. Да изпълнява решенията на общото събрание, за които е гласувал утвърдително.

Чл.8. Всеки член на Асоциацията на демократичните общини има право:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководните й органи.
2. Да събира и обменя информация и да я използва в дейността й.
3. Да получава отчет за всички аспекти от нейната дейност.
4. Да осъществява връзка с външни лица, организации и органи на властта.
5. Да информира за решенията и дейността на асоциацията съответните общински съвети и администрации, както и средствата за масова информация.
6. Да бъде инициатор и ръководител на задачи, програми и други елементи от нейната дейност.


ІІІ. ОРГАНИ И РЕШЕНИЯ

Чл.9. Органи на Асоциацията на демократичните общини са общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

Чл.10. Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията и се свиква най-малко два пъти в годината по искане на не по-малко от 1/10 от членовете й и от Управителния съвет, които определят и мястото на провеждане.

Чл.11. Общото събрание се обявява най-малко 15 дни предварително с писмена покана, в която е посочен дневният ред и е законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:00
23.07.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!