24 септември 1996


София, 24 септември 1996 година
Брой 115 (1670)


София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ, КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗДИГНАТ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, НАПРАВЕНО ПРЕД БИЗНЕСМЕНИ НА 16 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. В СОФИЯ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В своята история българският народ е преживявал много тежки моменти, но винаги е успявал да намери сили и мъдрост да се мобилизира по невероятен начин, за да превъзмогне изпитанията на времето. За всички нас сега е ясно, че България едва успява да запази равновесие на ръба на поредната национална катастрофа. Управлението на Българската социалистическа партия /БСП/ постави под въпрос самото ни оцеляване като нация. Необходима е разумна, но решителна икономическа промяна, която да стане отговорност на цялата нация. Тази промяна налага доброволно обединение на индивиди и групи от обществото, които си сътрудничат в името на общата полза. В икономическата система на свободното предприемачество и частната собственост представителите на бизнеса имат една-единствена социална отговорност: да използват ефикасно своите ресурси и да правят толкова повече пари, колкото е възможно, но в съгласие с базисните правила на обществото, въплътени в неговите закони, морални норми и общоприемлива етика. Няма нищо осъдително в това всеки представител на малкия, средния или едрия частен бизнес да максимизира своите печалби, ако плаща редовно и съвестно данъци, разкрива нови работни места, извършва легални сделки, участва в смесени предприятия и стратегически съюзи с глобални компании и не използва силови структури и корупция в името на своите лични икономически интереси. Аз твърдо вярвам, че правилата на честната икономическа игра ангажират бизнеса в отворена и свободна конкуренция и изключват измамата и превръщането на организираната престъпност в икономически фактор. Провалът на БСП днес е не само в провеждането на икономическа политика, която обезсърчава легалния бизнес, но и в невъзможността й да изработи смислени и полезни за цялото общество правила на взаимоотношенията й с дребния и средния бизнес, както и с различните икономически групировки. През годините на прехода към пазарна икономика БСП остана в плен на типичното за левицата възприемане на частния бизнес като необходимото зло за политическото си оцеляване. Моето разбиране е, че времето е стратегическо предимство за всеки български мениджър, който се стреми към лидерство в дадена индустрия. Чаеният бизнес трябва да гледа отвъд финансовите резултати за тази или следващата година. Политиците също трябва да виждат отвъд хоризонта на следващите избори. Само така може да се елиминира опасността да се правят компромиси с такъв критичен за прогреса на нацията въпрос, какъвто е определянето на постижима стратегическа посока за разумна икономическа промяна. Колкото по-иновативна е промяната, толкова по-малко тя ще се вписва в съществуващата политика и практика.

Българската икономика няма друг избор освен достойно участие в глобалното разделение на труда и глобалния пазар. Глобалната икономика дава нов смисъл и значение на националните икономически интереси. Тя изисква интелектуално лидерство на професионални мениджъри, интензивен фокус върху клиентите и техните индивидиуални потребности, изцяло нов работен процес, основан на информационните технологии. През изминалите шест години всички вие натрупахте уникален опит и си създадохте безпогрешни рефлекси за бързо приспособяване към честите промени на една, в повечето случаи враждебна за вас политическа, макроикономическа, технологическа и конкурентна среда. Аз зная, че малките и средните фирми например страдат от липсата на подходящо законодателство, липсата на скорост на националната и местната администрация, тромавата бюрокрация, нелоялната конкуренция, неадекватните митнически регулации и данъци, липсата на политическа стабилност и наличието на организирана престъпност, която е най-голямата заплаха за личната сигурност и за бизнеса.

Смятам, че ако бъда избран за президент, една от моите най-важни задачи трябва да бъде да съдействам активно не само с правомощията, но и с целия авторитет и влияние на тази институция за насърчаване на свободен от пречки икономически климат и увеличаване на националната конкурентоспособност. Ще следвам моето разбиране, че паричната политика трябва да води борба с инфлацията и да поддържа общественото доверие в банковата система, че фискалната политика трябва да води до увеличение на частните инвестиции и до подобряване на перспективите на заетостта, а политиката по доходите да увеличава производителността и конкурентоспособността. Аз поемам ангажимент да полагам търпеливи и постоянни усилия, за да координирам дейността на всички съпричастни към икономическата реформа основни институции от частния и от обществения сектор. Според мен президентът може и е длъжен да направи това. Пред прага на XXI век всички ние: и бизнесмените, и политиците, носим отговорността нашата България да постигне успех в глобалната икономика. В името на тази цел днес аз ви подавам ръка за далновидно и дългосрочно национално партньорство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РАЙОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СТОЛИЧЕН РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖОРЖ ГАНЧЕВ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КВОТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


По повод изявлението на г-н Жорж Ганчев - кандидат за президент на Република България, относно разпределението на квотите за членове на СИК на територията на район "ВЪЗРАЖДАНЕ", направено на 11.09.1996 г. вечерта по БНТ, сме длъжни да заявим следното:

На проведените консултации с ръководствата на политическите сили в район "ВЪЗРАЖДАНЕ" предложението на Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция беше следното:

Съставът на всяка седемчленна СИК да бъде в съотношение: 3 членове на БСП и коалиция, 3 членове на обединената опозиция и 1 член на Българския бизнес блок /БББ/.

То беше подкрепено от представителите на БББ, но беше отхвърлено от обединената опозиция. В резултат на това се стигна до служебно разпределение на квотите за състав на СИК, което беше извършено от кмета на район "ВЪЗРАЖДАНЕ" г-жа Костадинка Тулешкова.

За проведените консултации е изготвен протокол от 09.09.1996 г., който е подписан от всички представени политически сили.

София, 12 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до председателя на 37-то Народно събрание, до министър-председателя, до Централната избирателна комисия и до средства за масова информация.


Не бих желал да бъда съдник, но съм предизвикан. Закони се рушат! Закони се преиначават! Закони се заобикалят! Парламентарната каста безотговорно си присвоява правата, които касаят само техни груби политически интереси. Като октопод са стиснали в обятията си държавата така, че като че ли тя е някаква мушия. Наглост и цинизъм! Подигравка и с най-елементарните норми и изисквания на демокрацията. Дали съм прав, кажете ми вие, братя и сестри? И аз съм там, където сте и вие - в лапите на трудния живот. И то какъв - с просешка тояга зад хладния прозорец, със скромните възможности на самотния пенсионер, с малката заплата за ток или храна. Децата ни треперят, децата са без хляб - "държавата се грижи за тяхната съдба..."

Ще спра дотук!

Започвам със Закона за избиране на президент и вицепрезидент. Парламентарните вождове без всякакъв свян заобикалят същия този закон /чл.10/ - в служебно време да провеждат предизборната си пропаганда. Автомобили, охрана, кортежи, репортерски екипи, телевизия, радио - вече 8 месеца ги рекламират, и то за държавна сметка. Ако пък греша - нека ми докажат! Ако ли пък не - консуматорите трябва да платят, и то с лихвите! Докажат ли обаче, че тези средства са дарения от чужда държава или от чужди поданици, то виновните трябва да бъдат съдени за корупция и държавна измяна. Ако не го направите, вие там, блюстителите на закона, трябва да бъдете изправени пред историческия съд на съвестта. Защо? Защото си затваряте очите и под носа ви се рушат нормите на истинската демокрация.

А сега в името на защита на правата на човека ви призовавам да ревизирате незаконността на предизборния фарс и произнесете справедливата си присъда. Не го ли направите, ще кажем: "Не сте в унисон с изискванията на демокрацията и дискриминирате свещеното право народът да има своята съдба в своите ръце."

Тогава казваме: "Отричаме сегашните избори като нелегитимни и предварително опорочени."

Нека ни съди международната демократична съвест.

Да живее Търновската конституция.

София, 7 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ДО ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИВАН ТОКАДЖИЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА ПРИ ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ДВОЙКИ


УВАЖАЕМИ Г-Н ТОКАДЖИЕВ,

Все още не сме влезли официално в режим на предизборна кампания, но предизборната борба вече започна. В нея се включи и Българската национална телевизия /БНТ/.

Конкретен повод да се обърна към Вас е липсата на равнопоставеност в отразяването на проявите на обявените кандидатпрезидентски двойки по БНТ, което дава сериозни основания да се опасяваме от опорочаване на изборите. Само в периода между 2 и 8 септември т.г. съотношението между излъчените по Канал 1 и Ефир 2 репортажи и интервюта на кандидатпрезидентските двойки на обединението "Заедно за България", подкрепяно от управляващата левица, и на Обединените демократични сили, е 72,18 към 25 минути. В обзорното политическо предаване "Панорама", излъчено последната събота, председателят на Предизборния щаб на "Заедно за България" Георги Първанов в продължение на 9,30 минути представя двойката на левицата. В същото предаване на кандидатпрезидентската двойка на Обединените демократични сили бяха отделени 55 секунди в новините.

Това ли са правилата на честната игра, г-н Токаджиев?

София, 11 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩИТЕ НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ДИМИТЪР МАРКОВСКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА, И ПО ВЪПРОСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА МУ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


На 19 септември 1996 г. кандидатът за президент от Свободната кооперативна партия /СвКП/ Димитър Марковски се срещна със собственици на планински имоти в областта Мала Кория. От проведените разговори всички са съгласни, че и тези маломерни имоти могат да бъдат обработвани само по кооперативен начин. Собствениците, занимаващи се предимно с животновъдство, са попитали защо млякото и месото се изкупуват на такива ниски цени от тях, а децата им, живеещи в града, ги купуват четири пъти по-скъпо. При следобедната си среща на кооперативните пазари с продавачи и граждани - консуматори, кандидат-президентът се убеди в бруталното несъотношение на изкупните и продажните цени.

"Няма икономика в света, в която търговската печалба да надхвърля 12-15 %", заяви господин Марковски.

Тази тежка за България ситуация може да бъде ремонтирана с един ясен и категоричен закон. Димитър Марковски обеща, че ако бъде избран за президент, ще подкрепи създаването на кооперативна система, при която, ако продуктът струва 20 лева при производителя, няма да се продава повече от 30 лева при консуматора.

Министерството на правосъдието не е готово с необходимия документ, удостоверяващ, че кандидатът за президент от Свободната кооперативна партия Димитър Марковски не изтърпява в настоящия момент наказание "лишаване от свобода", поради което господин кандидатът ще се яви на поправителен изпит пред Централната избирателна комисия /ЦИК/ утре.

На 20 септември 1996 г. сутринта кандидатпрезидентската двойка от Свободна кооперативна партия г-н Марковски и г-жа Вулджева ще се срещнат с актива на Градското и Общинските ръководства на партията, на която среща ще бъде представена предизборната програма на партията.

Следобед по програма кандидатът за президент на Свободната кооперативна партия Димитър Марковски ще се срещне с управителните съвети на кооперациите на собственици, занимаващи се с промишленопроизводствена, търговска и транспортна дейност в град София.

София, 19 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, КЪМ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Обръщам се към вас, гладните, голите, босите, които сте доведени до просия и до гладна смърт от криминалната бесепарска мафия. Тези разбойници изнасят всичко в чужбина - жито, месо, пари, брашно, млади момичета. Тази криминална мафия наводни страната ни с разни антихристиянски секти, зад името на които са закодирани разните империалистически разузнавания. Под формата на религиозни заблуди те разгромяват елита на народа ни - младежите и девойките. Бесепарското правителство всеки ден увеличава цените на всички стоки, а заплатите и пенсиите на трудовия народ държат на замразено положение. С една мизерна пенсия хората не могат да си купят абсолютно нищо. В момента човек за 30 дни трябва да плати 2400 лева само за хляб "Добруджа". А с какво да си купим зеленчуци, плодове, олио, захар, сол, месо, мляко? Или те ще бъдат приоритет само за криминалната мафия! Докога, бивши мои съпартийци, ще вървите с наведени глави и ще бълнувате, че ще можете да извършите преврат в БСП. Разберете един път завинаги, Българската социалистическа партия /БСП/ няма нищо общо с Българската комунистическа партия /БКП/, с марксизма-ленинизма и с комунизма. БСП е буржоазна бизнескотерия, която реставрира див, варварски и пещерен капитализъм и разграбва и разпродава всичко, построено през златния период на социализма, на безценица. Криминалната бесепарска мафия купува и строи вили и къщи в чужбина. Те, след като разпродадат и разграбят всички печеливши предприятия, се готвят да бягат от България. Те слагат ръка върху спестяванията на трудовия ни народ за период от седем години. Кой им е дал това право? Тези спестявания на народа са делени от залъка. Те не са бащиния на криминалната мафия. Пирамидите се оказаха престъпно дело на бесепарската криминална мафия.

Правителството на Жан Виденов вече е взело решение да въведе военна диктатура, за да удължи властването си, което му е необходимо окончателно да ликвидира България и народа ни. Скъпи войници и офицери, не се подавайте на провокациите на враговете на народа. Ако се опитат да ви тласнат в братоубийствена касапница с вашите бащи, майки, братя и сестри, синове и дъщери, обърнете оръжието против тази разбойническа банда.

Скъпи офицери, сержанти, старшини и генерали, не изпълнявайте антинародни заповеди. Бъдете доблестни български патриоти и ако някой престъпник се опита да ви тласне в братоубийствена война, обърнете оръжието против него, защитете воинската си чест. Удари часът, когато с общи усилия трябва да издигнем глас в защита на интересите на гладуващия, мизерстващ и страдащ български народ.

Не се подчинявайте на никакви заповеди, откъдето и да идват те, които са насочени против България и против народа ни.

БКП не е ревизионистичната БКП. Тя е партия на бъдещето. БКП е марксистко-ленинска партия, която осъжда всички деформации, извращения и престъпления, които бяха извършвани през ревизионистичния период. Тези, които вършеха тези престъпления, и сега продължават тази дейност. Те са в БСП и в Българския антифашистки съюз /БАС/. Там са учениците и последователите на Никола Гешев и те перфектно привеждат в изпълнение заветите на учителя им Н. Гешев. Не допускайте армията да стане гешевистка, антинародна армия.

Нашите лозунги са:
- Не на капитализма.
- Не на реставрацията на монархофашизма.
- Не на НАТО и на Европейския съюз /ЕС/.

Експериментите свършиха. БКП е за продължаването на строителството на социализма.

Да живее единството и сплотеността на световното комунистическо движение.

Да живее комунизмът. Бъдещето през XXI век е на комунизма. Той няма алтернатива.

Да живее бъдеща комунистическа България.

Само БКП е в състояние да спаси България и трудовия ни народ. Всички други провеждат грабителска антинародна политика. Бойкотирайте ги. В предстоящите президентски избори подкрепете само кандидатите на БКП. Ако се стигне до втори тур, ние ще бойкотираме изборите. Нашите членове и симпатизанти призоваваме да гласуват само в първия тур. Ако БКП се класира за втория тур, то е естествено, че вие, скъпи съотечественици, ще гласувате за кандидатите на БКП. Не позволявайте поне този път да гласувате против собствените си интереси. Ако ви дават подкупи, вземете ги, но пак гласувайте против тези, които ще ви дадат подкупите. Тези пари не са техни. Затова ги прахосват. Тези пари са грабени от целия ни народ. Те са наши пари. Запомнете - умната и не се поддавайте на никакви провокации. Помислете за себе си, за вашите семейства и най-вече за вашите синове, дъщери, внуци, внучки. Бъдете умни и разумни.

София, 18 септември 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ТЕХНИЯТ ПОЗОР Е ПРЕДСТОЯЩ" НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


В България всичко вървеше наопаки. Нашите велможи си въобразиха, че те всичко безнаказано могат да вършат. По бандитски начин те смениха имената на българските турци, без да ги питат. Както смениха, без да питат, системата от социалистическа на пещерно-капиталистическа, без да питат комунистите им смениха партийните членски книжки с бесепарски картончета, без да е провеждан референдум. Ние като Българска комунистическа партия /БКП/ обновихме и построихме всичко, което имаме, а Българската социалистическа партия /БСП/ всичко подложи на варварско рушене. Не случайно В. И. Ленин в "Трите главни врага" изтъква:

"Трите главни врага, които стоят пред него, са следните:

Първият враг е комунистическото високомерие, вторият е неграмотността и третият - подкупът."

Първият враг е комунистическото високомерие.

Комунистическо високомерие - това значи, че човек, като е член на комунистическата партия и още не е изхвърлен оттам, си въобразява, че може да реши всички свои задачи чрез комунистическо декретиране. Докато е член на управляващата партия и на еди-какви си държавни учреждения, на това основание той си въобразява, че това му дава възможност да говори за резултатите от политическата просвета. Нищо подобно! Това е само комунистическото високомерие! Да се научим политически да просвещаваме - ето къде е въпросът, а ние не сме се научили на това и още нямаме правилен подход към него.

Вторият враг е неграмотността.

Относно втория враг - неграмотността - мога да кажа, че докато в нашата страна съществува такова явление като неграмотността, за политическа просвета е много трудно да се говори. Това не е политическа задача, това е условие, без което не може да се говори за политика. Неграмотният човек стои вън от политиката, него най-напред трябва да научим на азбуката. Без това не може да има политика, без това има само слухове и сплетни, приказки и предразсъдъци, но не и политика.

Третият враг - подкупът.

Най-после, ако съществува такова явление като подкупа, ако това е възможно, за политика не може и дума да става. Тук няма още дори начало на политика. Тук не може да се прави политика, защото всички мерки ще останат да висят във въздуха и няма да доведат абсолютно до никакви резултати. Законът ще доведе до по-лошо, ако практически той се прилага в условията, когато подкупът е допустим и разпространен. При такива условия не може да се прави никаква политика, тук липсва основното условие, за да можем да се заемем с политика. За да може да се очертаят пред народа политическите ни задачи, за да може да се покаже на народните маси: "Ето към какви задачи трябва да се стремим" - а това ние трябваше да направим непременно! Трябва да се разбере, че тук е необходимо да се издигне културното равнище на масите. И е нужно да се постигне това известно равнище на културата. Без това е невъзможно да осъществим нашите задачи на дело.

Владимир Илич Ленин е пропуснал да изобличи зловредната роля на крадците, на обирджиите, на рекетьорите, на черноборсаджиите, наркотрафикантите, милионерите, милиардерите, спекулантите, банкерите, бизнесмените, с които е наводнена БСП и които представляват основната й членска маса. Избегнала е от погледа на Ленин и зловредната роля на ренегатите и предателите, които в устрема си да заграбят колкото се може повече от народа и от държавата, действат като истински пладнешки крадци и разбойници.

Карл Маркс пише, че "най-големите препятствия са: демоничната сила на невежеството, леността на мисълта, високомерието на незнанието или едностранчивостта на знанието".

С няколко израза той дава изчерпателен отговор на невежеството, на високомерието, на незнанието и на едностранчивостта на знанието, които се явяват основни пречки на прогреса и на възхода му.

Не случайно В. И. Ленин в една от срещите му със западни журналисти заявява, че: "Социализмът може да пропадне само от грешки на субективния фактор."

Така се получи през 1956 г. Социализмът беше постепенно ликвидиран от ревизионистите. След 1985 г. лека-полека гробокопачът на световния комунизъм М. С. Горбачов, верен ученик на Хрушчов, Брежнев и верен слуга на ЦРУ и на империализма, макар и временно, ликвидира социализма. В социалистическите страни той извърши преврати със свои доверени лица, вербувани от него и от империалистическите разузнавания, които дори и без 30 сребърника извършиха най-коварното предателство. Тези бандити и разбойници рано или късно ще бъдат изправени да отговарят пред революционни трибунали. Те няма да могат да се спасят. Техният позор е предстоящ. Уроците на К. Маркс и на В. И. Ленин са точни и не подлежат на никакви съмнения. У нас десетоноемврийските империалистически превратаджии извършиха контрареволюция не само срещу Тодор Живков, а и срещу социализма като система. Те подложиха на варварско унищожение всичко.

В историята на България няма по-антинародно и по-некадърно правителство от това на Жан Виденов, поне от 1878 г. до сега. Това правителство, увлечено в черноборсаджийско-спекулативните си далавери, изкуствено предизвика зърнената криза, изкуствено увеличава стойността на долара, изкуствено увеличава цените на отоплителните материали, на бензина, на електрическото осветление, на хранителните стоки, на облеклото, на обувките, на жилищата, на транспортните услуги, превивайки гръб пред МВФ и пред Световната грабителска банка. За съжаление народът гладува и мизерува, но предпочита да мълчи. Това робско чувство му е в наследство от петвековното турско робство. Никога и никъде свободомислещ народ не е гласувал против собствените си интереси, за интересите на въжеиграчите и разбойниците, както това стана на 18 ноември 1989 г. В крайна сметка всеки народ си заслужава съдбата. Какъвто народът - такава и държавата. Убеден съм, че народът на Исперих, на Симеон, на хан Крум, на Борис I, на Партиарх Евтимий, на поп Богомил, на Черноризец Храбър, на Паисий Хилендарски, на Раковски, на Каравелов, на Васил Левски, на Ботев, на Бенковски, на Благоев, на Васил Коларов, на Г. Димитров, на В. Червенков не заслужава такава позорна съдба. Който не вярва, скоро ще се увери. Народът ни ще отрезвее и ще се събуди от дълбокия сън. Грешките, които народът допусна против себе си, ще ги поправи. В това съм твърдо уверен. Всеизвестно е, че БСП е партия на криминализираната ревизионистична мафия, в която не трябва да членуват комунисти. Псевдо-комунистите ще се опитат отново да излъжат и измамят бившите членове с новообразувани партии с името комунистически.

Не им вярвайте, другари комунисти! Вашето място не е в партии с буквени представки, наставки и междуставки. Вашето място е в БКП и никъде другаде, ако наистина сте комунисти.

Тези хайдуци и разбойници оставиха народа ни без хляб. Всичко у тях е разбойничество и кражби. Те с кражба дойдоха на власт. Те не са спечелили честно изборите. Те спечедиха изборите с насила заграбената бюлетина на БКП. Помогнаха им техните събратя - президентът, Ренета Инджова, Върховният съд /ВС/, Конституционният съд /КС/, а прокуратурата се правеше, че нищо не вижда, че нищо не забелязва и че едва ли не нищо не се е случило. Даже и В. И. Ленин не е предполагал, че ще може след 75 години съветска власт да се явят такива разбойници, крадци и предатели, които да позорят по такъв коварен начин името комунист.

София, 19 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ, ЧОВЕШКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ПО ПОВОД ПОБОЯ, НАНЕСЕН В РЕДАКЦИЯТА НА НЕСЕБЪРСКИЯ ВЕСТНИК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" НАД ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР МАКСИМ МОМЧИЛОВ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Съюзът на българските журналисти отново се обръща към правозащитните органи - МВР, прокуратура и съд, към ратуващите за истинска демокрация и сводода на словото български политици и общественици.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Продължават да заплашват, да малтретират, да издевателстват, да пребиват български журналисти, изпълняващи професионалните си задължения.

Само около месец след като цялата страна узна за смъртната закана срещу 23 наши колеги от Благоевград, бе жестоко пребит в редакцията на несебърския вестник "Слънчев бряг" главният му редактор Максим Момчилов.

Острите ни протести и възмущения няма да престанат. Но те не могат да спрат драстичните посегателства върху професионалните, човешките и гражданските права, върху живота на журналистите. Тази кошмарна поредица може да бъде озаптена само от компетентните органи на трите власти. Обществото става жертва на терористите. Спрете ги! Иначе кой е силният в страната - престъпниците или законната власт?

София, 28 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В СОфИЯ НА 1 АВГУСТ 1996ГОДИНА


ПРЕАМБЮЛ

След десетоноемврийския вътрешнокомунистически преврат през 1989 г. политическите сили, които вече седма година управляват държавата ни с демагогията, че правят преход към демокрация, не само не се опитаха да ликвидират комунистическите метастази на 45-годишното тоталитарно управление, но тъкмо обратното. Чрез икономическа мимикрия за преминаване от планова към пазарна икономика посредством подставени лица и конспиративно подготвени финансово-мениджърски групировки те целенасочено, с дирижирано приемане на изгодни за макрорекетьорската си цел нормативни актове съдействаха за обсебване и кредитнооборотно трансфериране на парични и материални средства за милиарди конвертируеми и национални парични единици.

През целия този следтоталитарен период и законодателната, и изпълнителната власт на управниците от различни партийни цветове показаха и доказаха, че са в пълна задкулисна хармония зад иначе официалните им политически "различия" и шумни противоборства. Всеки парламент и всяко правителство през същия този период показаха и доказаха мимо партийното си представителство едно настървение за власт заради самата власт, с цел - лично облагодетелстване и постигане икономическо монополизиране в определени комерческо-брокерски и банкови сфери, свързани и подкрепяни от задгранични, често съмнителни мегацентрали.

Политическото преливане от "червено" в "синьо" и партийното "разплискване" в останалата цветна гама изведе на повърхността на обществото аморфното присъствие на безотговорни политиканстващи личности парвенюта, които чрез системно натрапвано присъствие на екраните, в ефира и в медиите въобще получиха известност, но най-вече с отрицателен знак, спечелиха си популярност с незавидна нарицателност и често вместо авторитет и уважение будят съжаление или шутовски асоциации. И много от тези партийни резиденти остават с единствения спомен като еталони за некадърност и некомпетентност.

През настоящия следтоталитарен период политическото разединение на българския народ достигна безпрецедентни размери и конфронтация в основата на която са както сблъсъците на интересите на легализираните, от една страна, и другите "работещи на тъмно" финансово комерсиализирани и пирамидални мафиотски групировки. Характеристиката на тези обществено опасни и "подземни" формации е в адекватна съпричастност с индивидуалността на техните създатели и ръководители.

Разединителната ерозия в съвременното ни общество, за съжаление, не отмина и привържениците на монархическата институция, която е генно и исторически основен бастион и регенератор на българщината. Този факт е още по-осъдителен, като се знае, че в своята иманентност, като ценностна система, монархията е чужда на каквито и да са партийни пристрастия и тъкмо поради това няма алтернатива като обединителен феномен.

Освен лидероманията и материално спекулативните апетити индуктиращи разединителните сблъсъци между личности и партийни групички, не е тайна, че в дъното на ерозията е заложен и изпитаният и почти безотказен механизъм за перспективно, дългосрочно и ефективно вредителство - агентурното внедряване. Последното, неотменно ползвано от болшевиките, продължава и понастоящем да е постоянна и най-надеждна практика от приемниците им. Соцкомунистите ползват агентурното внедряване като средство "номер едно" както за разчистване на вътрешнопартийните си сметки с известната формулировка "враг с партиен билет", така и за насаждане на своя агентура в целия национално действащ партиен спектър от всички цветове. Чрез тази именно своя агентура през последните седем години те успешно продължават да разединяват, да разцепват, да разлюспват и конфронтират потенциалните си и актуални "врагове", разположени в политическата амплитуда от най-ляво до най-дясно.

"Врагът с партиен билет" е модифициран, като разколник не само в партиите и гражданските организации, но той се подвизава с поръчка и в почти всички държавни институции, като се започне от президентската, изпълнителната и съдебната власт, премине на общинско и кметско ниво и във всички управленски структури, за да достигне и обхване и верската, и етническата сфера в обществото ни. Куриозното и циничното в случая е, че властниците се опитват да внушават, че всичко това е в реда на нещата, когато правим "преход" към демокрация. Чрез класическата формула: "разделяй й владей!" соцкомунистите са еталон на макиавелизма по експлоатация на принципа: "целта оправдава средствата!" В резултат на тази формула, подплатена с посочения принцип, конспиративно, през последните седем години на политическата сцена у нас се режисират няколко комунистически партии, социалистическа, която се задъхва уж от фракции. И разбира се, в тон с "демокрацията" по български лиценз, в нашенското политическо шоу дефилират и десетина оранжево-зелени партии с претенции да представляват интересите на българския селянин, но редица от тях с реалните си възможности и потенциал да са говорители от името на домашните си саксии. Този политически заразителен пример обхваща и десетки монархически клубове, дружества и групировки, които невинаги толерантно си партнират и стигат до абсурда да бъдат "по" или "най" монархисти и даже "партийни" монархисти, което е крещящо неразбиране към същността на тази наша хилядолетна институция.

Парадността на "синята демокрация" през последните седем години не можа да неутрализира политическата нечистоплътност на тези, които по внедрителска поръчка първи по площадните митинги застанаха зад микрофоните, за да се самопровъзгласят за "сини" кадровици на демокрацията. Дълбоко законспирирана червена агентура надяна синя маска, за да поеме огромната и сложна организация по спасяването, съхраняването и просперирането на катастрофиралия комунистически режим. Така станахме свидетели и съвременници на трасирането и поетапното развитие на голямата измама, която в исторически план в най-новата ни история ще остане като: "мирен преход към демокрация!". Жалоните на този "преход" са: "кръглата маса", Великото народно събрание, 36-то и 37-то Народно събрание с всички съпровождащи ги и междинни детайли на крещящо противоречие между думи и дела. Този "мирен преход" е Ноевият ковчег за домораслите комунисти и техните политически спътници. Нито един от тях не бе наказан за геноцида, на който половин век е подложен българският народ. Тъкмо обратното. Бившите "активни борци против капитализма" днес са най-активните капиталисти! Политическият лакмус, превърнал червеното в синьо, стана най-добрата защитна бариера за виновниците от 45-годишния комунистически режим, благодарение на което три парламента и осем правителства водят страната ни към пълна икономическа и социална разруха, за да поставят целия народ на колене и в робска безпомощност и зависимост от пирамидално-мафиотски групировки, "завъртели" и "изпрали" и вече базисно укрепили се чрез ограбените партийно-държавни бивши и настоящи ресурси.

Българският феномен с Гинесовото постижение на повече от 190 "цветни" и "безцветни" партии и политиканстващи групировки, конфронтирани и боричкащи се помежду си по системата "всеки срещи всеки", цинично афиширан и от ляво, и от дясно като "преход към демокрация", оскверни и най-съкровеното, най-личното, най-душевното в човека - неговата вяра във Всевишния, и смая света с униката: една църква - два синода! Нещо повече. До неотдавна един атомен физик, дефилиращ с расо на политическата ни сцена и като такъв наченал разкола в Българската православна църква, стана рекордьор с ново постижение, допълващо "българското чудо", обяви създаването на задгранична Българска екзархия, начело на която се саморъкоположи самият постановчик на шоуто Христофор Събев с атрактивния псевдоним Фори Светулката. И ако тъжното и смешното в конкретния случай е, че новоизлюпеният ни "екзарх" е и певач на руски романси в нощните заведения на САЩ, съчетаващ по съвместителство угодното и на Бога, и на Сатаната, то наглото и циничното и най-вече родоотстъпното е, че не друг, а узурпаторите на "синята идея", тези, които измамно манипулират вярата и надеждата на изстрадалия ни народ с кухо и бездейно антикомунистическо словодумство и лозунгаджийство и съчиниха приятната за ухото песничка "комунизмът си отива...", те, именно те, именно "сините" манипулатори изпълняват "червеното" поръчение на безбожниците комунисти, като поддържат разкола в БПЦ, и официално дадоха подкрепата си на духовнопрестъпната квазипатриаршия. Впрочем агентурното соцкомвнедрителство не отмина и другите етнически и религиозни общности. Известно е, че вече има две мюфтийства с тенденция към роене. Стартът на разложението и в тези сфери привлече вниманието на десетки престъпни секти, които не закъсняха да се включат настървено в процеса на духовното обезбългаряване.

За тоталното разединение в държавата и обществото ни във всички сфери и на всички нива могат да се изпишат десетки страници с факти и примери. Това безпрецедентно за цялото ни историческо развитие разединение, респективно противопоставяне и противоборство, е основният източник, а също причина и следствие за пълната катастрофа и разруха, в която се намираме. Разруха, срещу която, ако не се предприемат спасителни мерки от всеки гражданин на нашата страна, от всеки, който осъзнава личната си отговорност пред историята и бъдното, отговорност за да не изчезнем като държава и като народ, тогава трябва да приемем надгробния си паметник на Историята. Още не е късно да преодолеем съдбата на метеор, блеснал и изгорял в апогея на своето безумие, и затова сме призвани и длъжни да работим единствено и само в името на националното ни непартийно и надпартийно съединение, в името и за България!

Непартийното, личностното, индивидуалното обединение на нашия народ е вече не алтернатива, а единственият изход за генетично, за духовно, за икономическо, за национално, за цивилизовано спасение! Предтечът на българската държава ни остави и формулата, и символа на спасителното национално единение - Кубратовия сноп. Тази формула и този символ, съхранили ни и като държава, и като народ през всичките 13 века, имат съвременен повелителен словесен израз, който е изписан върху фасадата на Народното събрание на следосвобожденска България: "Съединението прави силата". Но тъкмо със следването на тази формула-девиз и Кубратовата повеля-символ, през последните седем години ние, българите, се разминаваме. Време е да осъзнаем историческата ни родна мъдрост и поука, че България оцеля повече от 13 века, преодолявайки страшни и жестоки десетилетия и столетия, защото преобладаващият с родолюбие народен потенциал винаги е бил верен на генното си начало - сплотяване около българския трон. Съвсем наскоро, автентично и нагледно получихме потвърждение на този съхранен народен потенциал по време на триседмичното пребиваване на Н.В. Симеон II в България. Неговото завръщане в отечеството му се превърна в безпрецедентен триумф на радост и обич, непознат, невиждан и недокументиран в цялата ни история като държава и народ! Това показа и доказа, че мъдростта на нашия народ в най-критичните моменти от историческия му път винаги е вземала връх над партийните пристрастия и е поставяла на пиедестал националната ни кауза. Прави чест на нашия народ, че именно при посрещането на Н.В. Симеон II потвърди аксиомата, че именно равенство между национална и партийна кауза не може да има, че над всички пристрастия остава ореолът на България и символът на този ореол Българската царска корона!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРНО-ИНфОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА КЮРДИСТАН. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Турската държава и нейната армия продължават масовите убийства в Югоизточен Анадол, а сега започва подготовка за нова окупация на Южен Кюрдистан - Северен Ирак. Тази операция се извършва след предварително планиране в момент, когато очите на целия свят са обърнати към този район. Турция и онези, които я подкрепят, предприемат акцията, уплашени от успехите на фронта за национално освобождение на Кюрдистан.

Заедно с това Република Турция положи усилия да разедини и противопостави една на друга Демократическата партия на Кюрдистан и Патриотичния съюз на Кюрдистан в Северен Ирак. По този начин тя готви почвата за нахлуването си в суверенен Ирак. Възползвайки се от безредиците там и с подкрепата на някои свои съюзници Турция има намерение да окупира Южен Кюрдистан до Киркук. Тук не става въпрос само до нарушение на установените граници. Зад действията на Турция личат неприкрити имперски амбиции, желанието да бъде разгромено кюрдското националноосвободително движение, а Кюрдистан да бъде наново раздробен и поделен.

По този повод генералният секретар на Кюрдската работническа партия /ПКК/ Абдулах Йоджалан призова кюрдския народ да се противопостави на тези планове. Напълно основателно той заяви, че изкуствено подклажданите сблъсъци от външни сили са в името на чужди на кюрдския народ политически и икономически интереси. Онези, които стоят зад всичко това, не се интересуват от десетилетните страдания на кюрдския народ, нито от общочовешките хуманитарни ценности и права на човека.

Ето защо Българският културно-информационен център за Кюрдистан апелира към българската и световната общественост да се намесят решително срещу поредната агресия на турската държава и опитите кюрдският народ да бъде лишен от своето изконно право на живот и национална идентификация. Ако европейските държави наистина държат на демократичните ценности, би трябвало да упражнят съответен натиск върху Турция и да бъде пресечен опитът за окупация на Южен Кюрдистан. Ако това не бъде направено, всякакви опити за мирно решение на кюрдския проблем ще се окажат безплодни. Акцията за окупиране на Северен Ирак представлява грубо погазване на международното право. Ето защо европейските държави и всички влиятелни обществени организации в света, уважаващи демократичните ценности, трябва да предприемат адекватни мерки за противодействие.

София, 6 септември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА КЮРДИСТАН:

Димитър Аврамов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИРАКСКИ ОПОЗИЦИОНЕН КОМИТЕТ В БЪЛГАРИЯ /ИРАКСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ИРАК, ИРАКСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИРАКСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ, НЕЗАВИСИМИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ/. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Иракски Кюрдистан отново е обект на агресия. В резултат на варварско нападение Багдад за пореден път демонстрира пренебрежение към резолюциите на ООН и двустранните договорености с компетентните институции на Иракски Кюрдистан.

С мълчаливо съгласие на великите демокрации Ирак и Турция се ангажират непосредствено в разрушаването на комуникации, инфраструктура и извършване на геноцид над кюрдския народ. Техните неоколониални интереси са в основата на провокацията на братоубийствената война между Кюрдска демократическа партия на Масуд Барзани и Патриотичния съюз на Кюрдистан на Джелал Талабани.

Анализирайки сложната и противоречива обстановка, национално-демократичните сили в Ирак и Иракски Кюрдистан предупреждаваха за евентуалната конфронтация между Дж. Талабани и М. Барзани под влияние на външни заинтересовани сили. Ясно прозират и интересите на САЩ за нов вариант на операцията "Пустинна буря" под претекст за защита на кюрдския народ от режима на Багдад.

Намесата на външни сили в Ирак и Иракски Кюрдистан ще задълбочи кризата и ще стане причина за отлагане на Резолюция N 986 на ООН за икономическо ембарго за неопределено време. Премахването на режима на Багдад не се решава с чуждестранна военна намеса. Това е въпрос на самия иракски народ, който има подкрепата на широката демократична общественост в света.

Ние апелираме:
- Да бъде прекратена многостранната агресия срещу Иракски Кюрдистан.
- ООН и великите сили да бъдат истински гарант на мира в Иракски Кюрдистан.
- С непосредственото участие на международни наблюдатели и широката демократична общественост спешно да се регулира политическата обстановка в Иракски Кюрдистан.

Да живее борбата на иракския народ за демокрация и ликвидиране диктаторския режим на Саддам Хюсеин.

Да живее борческият кюрдски народ.

За иракски опозиционен комитет - в България:
- Иракска социалдемократическа партия в Ирак
- Иракска комунистическа партия
- Иракска демократична общност
- Независими личности, общественици и интелектуалци

София, 18 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗКОЛА В БПЦ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ В СОфИЯ НА 11 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до българската общественост, до народните представители в 37-то Народно събрание, до изпълнителната и съдебната власт в Република България и до средства за масова информация.


Намесата на прокуратурата в управлението и богослужението в нашия православен храм "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. София, ул. "Г. Вашингтон" N 47, е недопустимо по Църковния устав, Конституцията и законите на Република България.

Българската православна църква /БПЦ/ е отделена от държавата. Съгласно чл. 9 от Устава на БПЦ "Върховната съдебна и управителна власт на Българската православна църква се упражнява от Св. Синод".

Нито по закон, нито по устав е предвидено, че в Република България православната църква може да се управлява и от друга йерархия, която да се ползва от закрилата на съдебната и изпълнителната власт. В правния мир няма нито друг Св. Синод, нито друг "Патриарх Български" освен единствения каноничен български Св. Синод под председателството на Патриарх Максим.

Позоваването на някакво споразумение между главния прокурор на републиката г-н Иван Татарчев, бившия министър на вътрешните работи г-н Виктор Михайлов и директора на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет г-н Христо Матанов е юридически несъстоятелно, защото това споразумение, първо, не е подписано нито от нас, нито от "противостоящата ни страна", за да сме поели някакво задължение по него, и второ, не се поддържа нито от министъра на вътрешните работи, нито от директора на Дирекцията по вероизповеданията. Затова не може да се говори за съществуващо фактическо положение, което да е нарушено от наша страна.

Свещеник Роман /Роберто/ Боянов Христов се обърна с покайно писмо към нас и беше приет отново в каноническо единство с Българската православна църква. Никой не може да прави правни изводи от каноническо действие освен каноничният Св. Синод на Българската православна църква. Когато този наш храм беше насилствено завзет от отпадналите от единството на църквата разколници, никой не съзря в това самоуправни престъпни действия, но когато ни се връща според каноните и Устава на БПЦ, тогава това се третира от прокуратурата като престъпление. По силата на закона никой не може да се позовава на едно свое противоправно деяние, което да му дава някакви изключителни права.

Когато сезирахме прокуратурата за извършени документни и стопански престъпления от служители на "противостоящата страна", установени от държавна ревизия, назначена със заповед на министъра на финансите, се забрави за задълженията на прокуратурата по член 118 от Закона за съдебната власт.

Обръщаме се към всички православни българи, към изпълнителната и съдебната власт, към народните представители и цялата българска общественост да се настоява за преустановяване на преследванията на свещеници, които по съвест и убеждение се връщат в единството на Светата църква, и да не бъдат обвинявани на основание чл. 323 от Наказателния кодекс в извършване на самоуправни действия при връщане на църковните храмове към самоуправляемата Българска православна църква, на която те принадлежат.

Друга православна църква в България няма и всяко подкопаване на основите на вярата подкопава и основите на българщината.

София, 12 септември 1996 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВ. СИНОД:

Митрополит Геласий

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР” при БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 24/6 септември 1996 г.

ОТНОСНО: вписване на регистрация за участие в президентските избори на републиката, насрочени за 27.Х.1996 г., на кандидатите ПЕТЪР СТЕфАНОВ СТОЯНОВ и ТОДОР КОЛЕВ КАВАЛДЖИЕВ


На основание чл. 7, ал. /2/ от ЗИПВР и Решение на ВС, трето гр. отделение, N 2943/4.IX.1996 г., по адм. д. N 888/96 г., Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ВПИСВА РЕГИСТРАЦИЯТА за участие в президентските избори на републиката, насрочени за 27.Х. 1996 г., на кандидатите за президент ПЕТЪР СТЕфАНОВ СТОЯНОВ, роден на 25.V.1952 г., местожителство гр. Пловдив, живущ гр. София, жк "Дървеница", бл. N 17-19, вх. "Б", и за вицепрезидент ТОДОР КОЛЕВ КАВАЛДЖИЕВ, роден на 26.1.1934 г., местожителство гр. Ст. Загора, живущ гр. Ст. Загора, кв. "Сомара 3", бл. N 10, ет. III, предложени от предизборна коалиция "Обединени демократични сили - Съюз на демократичните сили, Народен съюз - БЗНС, ДП, Движение за права и свободи".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 60/18 септември 1996 г.

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в 16 Пловдивски избирателен район


На основание & 2 от заключителните разпоредби на ЗИПВР във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и по повод постъпило предложение от председателя на PC на СДС - Пловдив, и заявление-молба от Стоян Георгиев Гаджев - член на РИК 16 - Пловдив, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Назначава Мария Димитрова Мирчева за член на Районната избирателна комисия в 16 Пловдивски избирателен район на мястото на Стоян Георгиев Гаджев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 61/18 септември 1996 г.

ОТНОСНО: реда за участието на личния състав на Въоръжените сили в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и провеждане на предизборната кампания във Въоръжените сили


На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1 от ЗПВР, във връзка с чл. 55 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Утвърждава следните правила за участието на личния състав на Въоръжените сили в предизборната кампания и изборите, насрочени за 27.10.1996 г. съгласно Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Република България /ДВ, бр. 82/04.10.1991 г., изм. бр. 98/1991 г. и бр. 44/1996 г./:

1. Упражняването на правото на гласуване на личния състав на Въоръжените сили се осъществява в съответствие със Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.

2. Генералите /адмиралите/, офицерите, сержантите, военните и волнонаемните служители и работници се вписват в избирателните списъци по тяхното местоживеене съгласно адресната им регистрация до деня на изборите, като се изпълнява Решение N 4 на ЦИК.
Те нямат право да провеждат в подразделенията на Въоръжените сили предизборна дейност.

3. Командващите, командирите и началниците да осигурят на военнослужещите на наборна служба, включително и на тези от денонощния наряд, предвидените в закона условия за участие в изборите.

4. Избирателните списъци на военнослужещите на наборна служба се съставят във всяко поделение под контрола на командира, който го подписва и изпраща на общинската администрация или кметството, на чиято територия се намира поделението, в срок не по-късно от 21.09.1996 г.

Военнослужещите на наборна военна служба се вписват в избирателните списъци на най-близките до военното поделение избирателни секции.

В деня на провеждането на изборите им се осигурява гарнизонен отпуск. Те удостоверяват самоличността си пред секционната избирателна комисия само с военната си книжка.

Пускането на военнослужещите на наборна служба в домашен отпуск, който обхваща изборния ден, става само по изключение, в нетърпящи отлагане случаи.

5. Във военните подразделения не се допуска провеждането на предизборна агитация, включително разпространяването на предизборни материали на политическите партии, изборните коалиции и независимите кандидати за президент и вицепрезидент.

Командващите, командирите и началниците, съгласувано с областните управители, кметовете на общини и районните избирателни комисии осигуряват възможност на военнослужещите на наборна служба за участие в две срещи извън казармените райони и подразделенията с всички кандидати за президент и вицепрезидент и/или техни застъпници. В дните на срещите на военнослужещите на наборна служба се осигурява гарнизонен отпуск.

В поделенията се осигурява възможност на всички военнослужещи на наборна военна служба, в съответствие с утвърденото разпределение на времето за деня, да следят излъчваните по радиото и телевизията предизборни предавания на кандидатите за президент и вицепрезидент на политическите партии, изборните коалиции и независимите кандидати. В стаите за отдих и други подходящи помещения да се поставят телевизионни приемници.

Командирите и началниците в поделенията съвместно с РИК разясняват Закона за избор на президент и вицепрезидент, получените от Централната избирателна комисия решения във връзка с изборите, както и техническите процедурни въпроси, отнасящи се до участието на военнослужещите на наборна служба в гласуването.

По време на отпуск военнослужещите на наборна служба имат право на свободен достъп до агитационни материали и предизборни изяви на всички кандидати за президент и вицепрезидент, където и да се провеждат те.

6. Генералите /адмиралите/, офицерите и сержантите от Въоръжените сили могат да се кандидатират само като независими кандидати за президент и вицепрезидент на Република България. На кандидатите се осигурява платен служебен отпуск от деня на регистрирането им до деня на изборите включително.

7. Тези правила се прилагат и за втори тур на изборите, ако такъв се провежда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 62/18 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 5 в регистъра от Инициативен комитет от седем избиратели за регистриране на кандидати за президент - Александър Трифонов Томов, и за вицепрезидент - Людмил Асенов Маринчевски, за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27.10.1996 г.

Приложен е списък с имената, единните граждански номера, адресите и подписите на 23 006 избиратели.

Кандидатите за президент Александър Трифонов Томов и за вицепрезидент Людмил Асенов Маринчевски са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати чрез Инициативен комитет и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8.08.1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, поради което и на основание чл. 6 ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира Инициативен комитет за издигане на кандидатурите за президент на Александър Трифонов Томов и за вицепрезидент на Людмил Асенов Маринчевски за изборите на 27.10.1996 г. в състав: Петя Борисова Шопова, Цветана Георгиева Манева, Кирил Ерменков Найденов, Иван Тодоров Кирилов, Димитър Славов Димитров, Матей Драгомиров Матеев и Михаил Стоянов Йовчев.

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27.10.1996 г., кандидата за президент Александър Трифонов Томов, ЕГН 540427ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Людмил Асенов Маринчевски, ЕГН 410303ХХХХ, издигнати от не по-малко от 15 хиляди избиратели чрез Инициативен комитет, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗИПВР.

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Александър Трифонов Томов, и за вицепрезидент - Людмил Асенов Маринчевски, чрез Инициативен комитет на 15 хиляди избиратели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 63/18 септември 1996 г.

ОТНОСНО: Условията, реда и контрола за осъществяване на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация /извън националните и местните държавни, общински и частни радио- и телевизионни средства за масова информация/


На основание чл. 10н, ал. 1, т. 1 & 2 от Заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Предизборната кампания се открива от деня на обнародване на имената на кандидатите за президент и вицепрезидент в "Държавен вестник" и приключва на 25 октомври 1996 г. в 24,00 часа.

Предизборната кампания се води на български език.

2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали листи на кандидати за президент и вицепрезидент, както и самите кандидати и техните застъпници, и граждани, могат да провеждат агитация "за" или "против" избирането на едни или други кандидати в устна или писмена форма на предизборни събрания или чрез средствата за масово осведомяване. Събранията са публични, като за реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

3. По време на предизборната кампания политическите партии или коалиции и инициативните комитети, регистрирали листи на кандидати за президент и вицепрезидент, както и самите кандидати и упълномощени от тях лица, могат да изготвят и използват пропагандни и агитационни материали - афиши, плакати, реклами, надписи, позиви, обръщения и други. На всеки предизборен материал се отбелязва от чие име се издава.

4. Агитационните материали могат да бъдат поставяни на определените за целта места или на сгради, огради, витрини и други - с разрешение на собственика или управителя.

5. Забранява се:
а/ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред до приключване на изборите;
б/ използването на превозни средства на държавния и общински транспорт за агитация;
в/ разпространението и използването на агитационни материали, застрашаващи живота и здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материали с неморално съдържание или накърняващи честта и доброто име на кандидатите. Такива материали се премахват и изземват от кмета на общината след решение на РИК;
г/ огласяването и публикацията на непубликувани резултати от допитвания до общественото мнение /под формата на социологически проучвания, анкети и пр./ след 12 октомври 1996 г. и в деня на изборите;
д/ финансирането на предизборната кампания от юридически лица с чуждестранно, общинско или държавно участие.

6. Главният редактор или издателят на ежедневник или периодично издание, публикували материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат за президент или вицепрезидент, е длъжен в първия брой след получаването на отговора да го публикува. Отпечатването на отговора става на същото място и със същия шрифт.

Отговорът е безплатен и не може да надвишава обема на материала, на който отговаря.

7. Кметовете, общинските администрации и другите държавни органи, както и синдикатите, не могат да разпространяват агитационни материали и да извършват друга агитационна дейност.

8. Министърът на отбраната, както и министрите на други ведомства, където има личен състав на наборна военна служба, съвместно с ЦИК определят реда, по който срочнослужещите се запознават с програмите на кандидатите за президент и вицепрезидент. Не се допуска провеждането на предизборна кампания във военните поделения. Командирите осигуряват на военнослужещите свободен достъп до печата, радиото и телевизията в свободното време, а така също и достъп до други прояви на предизборната кампания /в рамките на гарнизонните отпуски/ в населеното място, където е разположен гарнизонът.

9. Посочените условия и ред за провеждане на предизборната пропаганда се отнасят и за периода между първия и втория /ако има такъв/ тур за избор на президент и вицепрезидент.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 64/18 септември 1996 г.

ОТНОСНО: искане за промяна в Районната избирателна комисия 23 избирателен район - София


Постъпило е предложение от областния управител на гр. София по искане на коалиция "БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" за промяна в състава на Районната избирателна комисия в 23 избирателен район - София.

Предложението за промяна не отговаря на изискванията на чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, поради което Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва да назначи Ивайло Тихомиров Станков на мястото на Методи Костадинов Делин - член на Районната избирателна комисия в 23 избирателен район - София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 65/18 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 8 в регистъра от централното ръководство на Демократическа партия в България за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Иван Методиев Стоянов и за вицепрезидент Румяна Иванова Якимова за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1. от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Иван Методиев Стоянов и за вицепрезидент Румяна Иванова Якимова са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на Демократическа партия в България и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Иван Методиев Стоянов, ЕГН 390121ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Румяна Иванова Якимова, ЕГН 470110ХХХХ, предложени от Демократическа партия в България.

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Иван Методиев Стоянов, и за вицепрезидент - Румяна Иванова Якимова, на Демократическа партия в България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 66/19 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 9 в регистъра от централното ръководство на партия "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани" за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Христо Димитров Бойчев и за вицепрезидент Иван Георгиев Кулеков за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Христо Димитров Бойчев и за вицепрезидент Иван Георгиев Кулеков са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани" и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Христо Димитров Бойчев, ЕГН 500305ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Иван Георгиев Кулеков, ЕГН 510428ХХХХ, предложени от партия "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани".

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Христо Димитров Бойчев, и за вицепрезидент - Иван Георгиев Кулеков, на партия "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани".


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 67/19 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 7 в регистъра от централното ръководство на партия "Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3" за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Славомир Драганов Цанков и за вицепрезидент Добри Йорданов Добрев за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Славомир Драганов Цанков и за вицепрезидент Добри Йорданов Добрев са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия "Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3" и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Славомир Драганов Цанков, ЕГН 491128ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Добри Йорданов Добрев, ЕГН 470407ХХХХ, предложени от партия "Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3".

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Славомир Драганов Цанков, и за вицепрезидент - Добри Йорданов Добрев, на партия "Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3".


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 68/19 септември 1996 г.

ОТНОСНО: искане за промяна в състава на Районната избирателна комисия в 8 избирателен район - Добрич


На основание & 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК и по повод предложение от коалиция "Обединени демократични сили" - Добрич, и заявление от Ивет Георгиева Лисева - секретар на РИК в 8 избирателен район - Добрич, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Назначава Росица Йорданова Йорданова за секретар на РИК - 8 избирателен район - Добрич, на мястото на Ивет Георгиева Лисева.
Назначава Светла Пончева Полименова за член на РИК - 8 избирателен район - Добрич, на мястото на Росица Йорданова Йорданова.

Вписва в списъка на резервите Тодор Балчев Тодоров.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 69/19 септември 1996 г.

ОТНОСНО: искане за промяна в състава на Районната избирателна комисия в 27 Старозагорски избирателен район


Постъпило е предложение от регионалното ръководство на СДС - гр. Стара Загора, за промяна в състава на Районната избирателна комисия в 27 Старозагорски избирателен район.

Предложението не отговаря на изискванията на чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, поради което Централната избирателна комисия

РЕШИ:

- Отказва да назначи Атанас Нансев Начев и Красимир Бойчев Койчев за членове на Районната избирателна комисия в 27 Старозагорски избирателен район.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 19 септември 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.