24 март 1993

София, 24 март 1993 година
        Брой 57 /844/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОБСТАНОВКАТА В РУСИЯ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ следи с голямо внимание и загриженост развитието на политическата и социално-икономическата обстановка в Русия.

След провала на опита за преврат от август 1991 г. консервативните сили и окопалите се номенклатури постепенно се съвзеха и провеждат активни действия за забавяне и проваляне на демократичните реформи. Благоприятна почва за това е липсата на нова, демократична конституция, която да гарантира разделението на властите, авторитета и стабилността на демократичните институции. Всичко това доведе Русия до състояние на многовластие и парализа на основните държавни институции.

Усилията на президента Елцин са насочени към намиране на изход от тежката социално-икономическа криза и към продължаване на демократичния процес.

Ние, българските социалдемократи, подкрепяме президента Елцин в борбата му за отблъскване на атаката на твърдолинейните комунисти, срещу реставрацията, която е заплаха не само за бъдещето на Русия, но и за Европа и света.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:
        д-р П. Дертлиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП:
        Ст.Радославов

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР И НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТИТУЦИОННАТА КРИЗА В РУСИЯ.


Партиите от Българския демократичен център /БДЦ/ винаги са считали, че първа и най-важна задача на източноевропейските страни в условията на прехода е приемането на нови демократични конституции, гарантиращи необратимостта на промените в тях.

Ако в нашата страна, по наше мнение, не са възможни наблюдаваните най-вече в Русия неясноти и празноти в разграничаването на правомощията на отделните власти, това се дължи на приетата своевременно нова демократична конституция. В Русия все още не са създадени основните компоненти на гражданското общество - партии и независими синдикати.

БДЦ изразява своето безпокойство от хода на кризата в Русия.
Националният професионален синдикат /НПС/ е на мнение, че президентът Борис Елцин доказа своята привързаност към радикални демократични реформи в своята страна.

БДЦ подкрепя усилията на Б.Елцин за изграждане на гражданско общество в Русия, но подчертава, че това трябва да става само с демократични средства.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪБИТИЯТА В РУСИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ с особен интерес следи развитието на политическите събития в ОНД.

Прави голямо впечатление, че антикомунистическите сили в света оказват всестранна подкрепа на недемократичния акт на Борис Елцин, който грубо наруши конституцията с въвеждане на особено управление в Русия с цената на 18 нарушения на конституцията, което предварително е било съгласувано със западноевропейските страни.

Не случайно Ж.Атали предлага западните кредитори да опростят всички заеми на Русия. По този начин те напълно ще покорят първата суперсила и ще я подчинят на интересите на капиталистическия експанзионизъм.

БКП е за най-стриктното спазване на конституцията в Русия.

Не е лицето Желю Желев, който ще определя формата на управление и кои политически сили ще бъдат на власт в Русия. Това право има само негово величество народът и никой друг.

Не случайно ИБ на ВС на БСП подкрепя антиконституционната дейност на Борис Елцин, както през 1991 г. подкрепиха и гробокопача на социализма М.Горбачов.

Всеизвестна истина е, че няма друга политическа сила, която ще защищава интересите на работническата класа, на трудовите селяни, на народната интелигенция, на служещите освен комунистическите партии в света.

Комунизмът е мечтата на човечеството и неговото тържество е предстоящо в цял свят. Без съмнение е, че XXI век ще бъде век на пълното тържество на комунизма.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:
        Владимир Спасов

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


Като се запозна с информациите и докладите на членовете на Изпълнителното бюро на Християнско женско движение /ИБ на ХЖД/ и като анализира обществено-политическата ситуация в страната в момента, Националният съвет на Християнско женско движение взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. НС на ХЖД с тревога оценява, че продължава икономическата криза в страната, тежка е социалната ситуация с влошаване на условията за живот на социално слаби групи от населението, расте престъпността, сложна е външнополитическата обстановка, налице са опити от страна на определени кръгове и политически сили за дестабилизиране на България.

В тази обстановка Християнското женско движение потвърждава своето решение заедно с Българската социалистическа партия и останалите коалиционни партньори от Парламентарния съюз за социална демокрация да провежда разумна политика на национално съгласие; в диалог с всички политически сили, синдикати и структури на гражданското общество, в съответствие с характерните за ХЖД общочовешки ценности и християнска нравственост, в полза на България, която според конституцията е демократична, правова и социална държава.

2. Препоръчва на Изпълнителното бюро и на председателката на Християнско женско движение Елизавета Миленова в парламентарната й дейност да положи активни усилия и да разработи конкретни предложения за ускоряване на работата по законопроектите със социална насоченост и в Комисията по вероизповеданията. Изразява положително отношение към редовното провеждане на работни съвещания с актива на ХЖД.

3. В практическата работа на фондация "Общество за социална защита" ХЖД като неин член да активизира присъствието и дейността си по подпомагане на децата сираци и безработни жени.

4. Възлага на Елисавета Миленова да изрази пред Общопартийната конференция на БСП тревогите и мнението на НС на ХЖД по общополитическата ситуация в страната и да предаде в съответната комисия на ВС на БСП становището и предложенията на НС по проекта за документ "Перспективи за България".

5. В съответствие с чл.17, т.4 от статута освобождава като членове на Националния съвет по тяхна молба Донка Дряновска - Павлова. Освобождава също така Мануела Маринова, Екатерина Балджиева, Катя Дюлгерова, Милка Димитрова и Даниела Футекова поради напускането от тях на ХЖД.

Одобрява за членове на Националния съвет Славея Дончева, Сребрина Талева, Мария Братанова, Юлия Георгиева и Наталия Недялкова.

Председателката на ХЖД да предложи за одобрение на сесията на Общото събрание настоящите кадрови промени.

6. В съответствие с чл.17, т.5 от статута на ХЖД освобождава от състава на Изпълнителното бюро по тяхна молба Наталия Петрова и Донка Дряновска-Павлова. Изпълнителното бюро в срок от две седмици да предложи на всеки член от Националния съвет проектолиста за попълване на членовете на ИБ от новия състав на НС на ХЖД.

7. Препоръчва на всички организации за следващото заседание на НС да преоценят представянето на дружествата в НС и да направят своите предложения за включване на представители на техните организации в НС.

София, 21 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Протестираме срещу решението на кабинета на професор Беров за спиране на безплатните лекарства за децата и бременните. На фона на растящата инфлация и драстично спадане на доходите на населението това е чудовишна мярка, която допълнително утежнява положението на милиони българи, живеещи под социалния и жизнен минимум. Подкрепяме петицията на Инициативния комитет на майки от столицата и настояваме за незабавна отмяна на решението. Приканваме всички наши членове и симпатизанти да подпишат протеста.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София,24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЮСЛЮМАНСКИЯ ДУХОВЕН СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ И ВОДЕНИ РАЗГОВОРИ В САУДИТСКА АРАБИЯ.


Канцеларията на председателя на Мюслюманския духовен съюз в Република България съобщава, че от 25 февруари 1993 г. до 11 март 1993 г. председателят на Мюслюманския духовен съюз в Република България и заместник-генерален секретар на Европейския мюслюмански съюз д-р Недим Хафъз Ибрахим Генджев направи официално посещение в Саудитска Арабия по покана на генералния секретар на Световната ислямска лига д-р Аб-дуллах Омар Насиф.

По време на посещението си в Саудитска Арабия д-р Генджев бе приет от д-р Хамид Ал Габид - генерален секретар на Междудържавната организация Ислямска конференция. По време на двучасовия разговор д-р Недим Генджев информира д-р Габид за промените, които настъпиха в България след 10 ноември 1989 г. Д-р Генджев сподели, че последните три години с нищо съществено не промениха живота на мюслюманите в Република България, освен възстановяването на имената им. Напротив, социално-икономическото им положение рязко се влоши и сега безработицата сред турско-мюслюманското население е повече от 80%, което е много над средния за страната процент.

Властите и някои политически сили изкуствено създават условия и подтикват турско-мюслюманското население от Република България да се изселва в Република Турция, като само през 1992 година 140 000 български граждани-мюслюмани са се изселили в Република Турция, което представлява своеобразен вариант на етническо прочистване на България.

На въпроса на д-р Хамид Ал Габид какво представлява Движението за права и свободи в Република България, за което един представител на страна - членка на организацията Ислямска конференция, бе казал, че е партия на турците и мюслюманите и трябва да се подпомогне от организацията Ислямска конференция, д-р Недим Генджев е обяснил, че Движението за права и свободи /ДПС/ е организация, създадена от бившата комунистическа партия и от Държавна сигурност и целта й е по пътя на противопоставянето на българските граждани на национален и религиозен признак да подмогне етническото прочистване на България. Друга основна задача на ДПС е да не допусне съд над виновниците за възродителния процес, като за тази цел начело на Движението за права и свободи е поставен Ахмед Доган, който е дал идеологическа и философска обосновка на смяната на имената на мюслюманите в Република България.

Д-р Генджев е заявил, че за никакво възстановяване на правата на турците и мюслюманите в България не може да се говори в настоящия момент в България, докато не бъде ликвидирана тази прокомунистическа организация, начело на която стоят агенти на КГБ и бившата Държавна сигурност, и докато турците и мюслюманите в България не получат възможност или да участват в общобългарски партии и организации, или да изградят своя организация, която да работи за възстановяване на техните права като български граждани и за националните интереси на България.

По време на посещението си в Саудитска Арабия д-р Недим Генджев беше приет от Генералния секретар на Световната ислямска лига д-р Абдуллах Омар Насиф. Разговорът премина около разделението на мюслюманите в Република България и непримиримостта на двете главни мюфтийства на хаджи Енвер Сакъб и Фикри Сали да седнат на масата на преговорите.

Д-р Насиф сподели, че Световната ислямска лига няма да помага на мюфтийството на Фикри Сали, защото той не отговарял на изискванията на Шериата, не притежавал качества за главен мюфтия и не е бил избран от мюслюманското духовенство съгласно установените традиции, осъждан е и е лежал в затвора. Д-р Насиф е посочил като единствено решаващ вариант за подобряване на състоянието на мюслюманското изповедание в Република България провеждането на национална мюслюманска конференция на имами, председатели на мюслюмански настоятелства и представители на мюслюмансхите училища, на която да се избере главен мюфтия по най-демократичен начин, а не той да бъде посочван от някоя политическа сила.

Д-р Недим Генджев беше приет и от съветника на крал Фахд бин Абдул Азис - шейх Йахйа. По време на приема д-р Генджев го информира за живота на мюслюманите в България.

По време на своето пребиваване д-р Генджев беше приет от бившия министър на информацията д-р Мохамед Абду Ямани - президент на Международната фондация "Икра". В деловия разговор беше постигната договореност за предоставяне на стипендии за студенти от България, които ще се обучават в САЩ, Египет, Турция, отпечатване на литература, откриване и издръжка на училища в България.

По време на официалното си посещение в Саудитска Арабия д-р Генджев имаше срещи и с други представители на религиозни организации, на изпълнителната власт и деловите среди на Саудитска Арабия.

София, 17 март 1993 г.

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР НА МЮСЛЮМАНСКИ ДУХОВЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ:
        Ф. Контил


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИСТОРИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/
ЛИБЕРАЛИЗМЪТ В СВЕТА


Строго погледнато, по своята същност либерализмът е догма. Въпреки това либерализмът отхвърля всякакъв намек за модел или партия-майка. Този принцип рефлектира и в структурата на Либералния интернационал, който дефинира себе си като федерация на либерални, демократични и прогресивни партии. Членовете му покриват широк спектър от политически мнения, като държат сметка за специфичните културни, икономически и социални условия във всяка страна.

Докато всички членове на Либералния интернационал са обединени от принципите за човешки и граждански права, съдържащи се в трите фундаментални документа, които всеки новоприет член на Либералния интернационал подписва, то позициите за социалната и икономическата политика варират в зависимост от окръжаващата среда, в която действа съответната партия. Докато либералите от високоиндустриализираните страни, каквито са Швеция, Германия и Холандия, се занимават с намаляване на регулиращата роля на държавата и на приватизацията, либералите от развиващите се страни трябва да се занимават със сериозната роля на държавата за развитието на инфраструктурите и за задоволяване на основните потребности. Различните стандарти на икономическо развитие заедно с културните и религиозните фактори определят присъствието на Либералния интернационал по света.

В Европа членове на Либералния интернационал са партии и групи от всички западни демокрации до 1991 г., с изключение на Португалия, чиято социалдемократическа партия е поканена през 1990 г. като гост на конгреса.

В Източна и в Централна Европа падането на комунистическите режими доведе до възникването на нови либерални партии в Унгария, в Чешката и в Словашката федеративна република, България, Румъния, Югославия и Балтийските страни.

Дълги години Канадската либерална партия беше единственият член на Либералния интернационал в Северна Америка. Сега вече член на Либералния интеранационал е и Националният демократичен институт за международни отношения, свързан с Демократическата партия.

Много партии от Африка и Латинска Америка са членове на Либералния интернационал.


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЛИБЕРАЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ


- Годишният конгрес - разисква международното положение, приема резолюции по международните проблеми на либерализма, събира либералите от целия свят заедно.

- Изпълнителният комитет - събира се приблизително три пъти годишно, за да разисква по административни въпроси и да разисква по международното положение.

- Бюро - група от заместник-председатели, определени от Изпълнителния комитет, които разискват по административни и финансови въпроси в периодите между събиранията на Изпълнителния комитет.

- Специални подкомитети - конституират по различни международни проблеми.

- Събрания на лидерите - събират се веднъж или два пъти годишно, за да разменят информация по политически проблеми, които изискват сериозно международно влияние.

- Международни семинари - за размяна на идеи по текущи политически проблеми на базата на идеологията на модерния либерализъм.
 

ЧЛЕНСТВО

Докато участието в подкомитети и в международни семинари не е ограничено, гласуването и участието в годишните конгреси и изпълнителни събрания е ограничено. Когато две или три партии от една страна са членове, гласът им се разпределя според националното влияние на съответната партия.

Либералната група на Европейския парламент и в Съвета на Европа са колективни членове на Либералния интернационал така, както и Международната федерация на либералната и на радикалната младеж.

Лидерите на партиите, членки на Либералния интернационал, определят заместник-председатели на Либералния интернационал. Те имат право на отделен глас.

Всички партии трябва да приемат и да подпишат либералните принципи, съдържащи се в основните документи на организацията - Манифеста от Оксфорд от 1947 г., Декларацията от 1967 г. и Либералния апел от 1981 г.

Членовете и членовете-наблюдатели плащат годишен членски внос в зависимост от големината и значимостта им.

Заявлението за членство се разглежда от Изпълнителния комитет и се предлага на конгреса за взимане на окончателно решение.

Постоянен секретариат, базиран в Лондон, работи по ежедневните дела на организацията.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
24.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!