25 септември 1991

София, 25 септември 1991 година
        Брой 188 (463)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ИЗГОТВЕНО НА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С УЧАСТИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОКОЛО 30 ПАРТИИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА. Обръщението е подписано от голяма част от участниците в срещата и остава открито за партиите, които желаят да се присъединят към него.


Водени от чувство за дълг и отговорност за съдбините на нашето отечество, ние, представители на различни политически партии и на държавните органи, ангажирани в опазването на обществения ред, изразяваме дълбока загриженост за гражданския мир и обществения ред в страната през периода на предстоящите избори.

Гражданският мир е необходимо условие за по-нататъшното укрепване и развитие на демократичния процес, за по-бързото преодоляване на тежката криза, в която се намира страната, и за закрила на свободата и правата на българските граждани.

Призоваваме всички сънародници, които милеят и искат да работят за България, за да живее народът ни в цивилизована, хуманна и правова държава, да полагат усилия за недопускане под какъвто и да е предлог и от когото и да било на призиви и деяния, застрашаващи гражданския мир и обществения ред в страната.

Нека да дадем решителен отпор на всички, които целят безредици, подстрекават към насилие и се стремят да извлекат от това политически дивиденти. Политическите партии гарантират, че ще подкрепят усилията и ще защитават органите на МВР при изпълнение на задълженията им за опазване на гражданския мир и законността в страната.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, ПОТВЪРЖДАВАЩО РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) решително протестира срещу решението на Върховния съд на Република България, което потвърждава решението на Централната избирателна комисия за регистрирането на Движението за права и свободи (ДПС) като политическа партия за участие в предстоящите избори. Длъжни сме да подчертаем, че това е акт на нарушение на наскоро приетата конституция, според която легитимен за вземането на такова решение е единствено Конституционният съд, а не Върховният.

Ето защо заявяваме, че за нас въпросът за законността на участието на ДПС в изборите остава открит.

Чувстваме се задължени да подчертаем, че нарушаването на конституцията и изборния закон дискредитира демократичните процеси в страната. БНДП разглежда като рецидив от миналото несъмнения и открит външен натиск върху българскиите държавни институции за регистрирането на ДПС.

Пътят за развитието на демокрацията в България не може да мине през нарушаването и грубото погазване на нейния основен закон - конституцията. Това неизбежно ще постави под съмнение и легитимността на предстоящите избори и резулатите от тях.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3" ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА СЪЮЗА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


ГОСПОДА ЮРИСТИ,

След делото при Върховния съд на 20 септември 1991 г., чието писмено решение е получено на 22 септември 1991 г. и което отменя решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 13 септември 1991 г. дава възможност на Съюз "ЕРА-3" да участва в изборите само в коалиция с БСП, приложихме молба-документ с Вх. N 615 и в допълнение друга, с което искахме аналогичната заверка на нашите кандидати в списъците на коалицията. Напомнихме на ЦИК, че на 13 септември 1991 г. е приела изключването ни и едва в последствие е заверила кандидатските коалиционни списъци. С документ до ЦИК още на 13 септември 1991 г. предупредихме, че не признаваме така заверените списъци. Последната молба, предадена на самото съвещание на ЦИК на 23 септември 1991 г., ясно и категорично заявихме, че не сме съгласни с районните заверки на 13 септември 1991 г., при които чрез телекс БСП е изключила заверката на кандидатите ни. Независимо от всичко ЦИК не уважи закона, нито решението на Върховния съд за нова заверка на нашите кандидати, извършвайки съзнателно политическо престъпление спрямо Съюз "ЕРА-3". Поставяйки ни в червената бюлетина като име, се заблуждават избирателите ни, които ще гласуват за кандидати на други партии. Молим Ви, вземете отношение към отговорните служители в ЦИК, които пряко Върховния съд и решенията му действат брутално, чрез внедрени кадри от БСП, престъпват закона, лишават кандидати и партии от избори и нанасят удар на надеждите, съдбите и труда на хиляди хора, на конституцията, демокрацията в законността в България.

София, 24 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


Документът е по повод на Обръщението към гражданите на България, подписано на 23 септември 1991 година от ръководители и представители на партии, които ще участват в предстоящите избори.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Ръководството на партия "Български орел" декларира, че ще направи всичко, което зависи от него и от партията, българският избирател да гласува свободно и по съвест в предстоящите избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ":
Маргарита Кавлакова

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА. Документът е адресиран до посолството на Югославия в Република България и до Съвещанието за сигурност и сътрудничество - Москва.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ВМРО - Съюз на македонските дружества (СМД), легитимен представител на един и половина милиона македонски българи, граждани на Република България, е дълбоко разтревожен от антидемократичните методи, които продължават да се прилагат в Югославия и в частност в Република Македония. С възмущение научаваме, че на 11 септември 1991 г. председателят на официално регистрирана партия в Република Македония - Партията за защита на човешките права господин Илия Илиевски е бил спрян на границата от полицейските власти на Югославия. Иззети са личните му документи и е бил възпрепятстван да продължи пътя си за участие в московската среща от съвещанието за сигурност и сътрудничество по въпросите на човешките измерения. Невероятно е, но е реалност днес в стара Европа югославският репресивен апарат да не зачита елементарни човешки права, демонстрирайки брутално пренебрежение към световния процес за сигурност и сътрудничество, компрометирайки по този начин и ръководството на току-що гласувалата своя суверенитет Република Македония.

ВМРО-СМД отправя учтива молба към правителството на Югославия незабавно да отмени антиконституционния произвол, допуснат по отношение на господин Илия Илиевски.

ВМРО-СМД моли също така ръководните органи на съвещанието за сигурност и сътрудничество в Москва да се запознаят със станалото и да помогнат за възстановяване на законността, справедливостта, правото на човешки контакти и правото на свободна изява на съвестта в конкретния случай. Още повече, че това не е единичен случай на противозаконно погазване на правата на граждани от Penублика Македония и че има за цел прикриване на многогодишния садистичен произвол на югославския режим.

16 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА В М Р О - СМД:
доц. Димитър Гоцев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", ОТПРАВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОРУМА ПРОФ. СИЙКА ГЕОРГИЕВА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Политическият форум "Преображение” е продължител на делото на българската емиграция в Белгия и на създадените дружества "Преображение", където в 1977 г. е експериментирана нова разпределителна теория.

Оранжевата бюлетина ви предлага готови и проверени проекти за преобразяване на България при прехода от тоталитаризъм към демокрация и нова политическа и икономическа система.

Червено-сините откраднаха народната революция и сега под формата на парламентарна демокрация се разпореждат с българския народ антисоциално, антидемократично и в някои случаи противоконституционно.

Неправилно са избрани пътищата и посоката на движение на икономическата реформа. Шоковата терапия е неприложима за нашите условия, тъй като социално слаб е цял един народ - 85% от населението се намира под социалния минимум. Лишени сме от основното право да консумираш хляб и стоки от първа необходимост, лекарства и други. Имаме право да гладуваме, боледуваме и умираме. Ние сме за демокрация, която минава през стомаха. Икономиката не прилича на мършав кон, който по западни рецепти нито червените, нито сините ще изправят на крака, поради което казваме НЕ! на комунистическата промяна, за да не продължи комунистическата агония на една нация.

СДС - гражданско движение както на миналите избори през 1990 г., така и сега не пожела да обедини цялата парламентарна и извънпарламентарна опозиция в синята бюлетина, даже нещо повече - прогони своите, не допуска пиле да прехвръкне от други опозиционни партии.

Но в дъгата на демокрацията има и други цветове, между които оранжевият. Този цвят в ръцете на казионните земеделци донесе най-големите диспропорции в България. Потокът от население тръгна към града, за да се прехранва, обезлюди се и се обезкърви българското село. В бившите окръжни градове се струпаха огромни фондове, които работят едва с 30-40% капацитет; те са износени и амортизирани. Не могат да се решат жилищният проблем и обслужването на населението в градовете.

Искаме да напълним с ново съдържание оранжевия цвят като цвят на Слънцето, Земята, плодовете на труда и благоденствието на една нация. Искаме оранжевото да изиграе консолидираща роля между града и селото.
Оранжевата бюлетина ще ви донесе:

- нов тип социално-пазарна икономическа система, която започва от производството към маркетинга и пазара. Организационно и технико-икономическо заздравяване на производството и вдигане на крака на големите нерентабилни предприятия от типа на "Радомирметал" и тяхната вариантна приватизация. Разполагаме с готови проекти за инженерно и социално проектиране на средата за труд, нова социална и трудова мотивация, нови системи и критерии за справедливо заплащане на труда на всеки. Докога ще продължавате да се съгласявате с мизерно трудово възнаграждение от 12 до 20 пъти по-ниско от това в Европа. Политическия форум "Преображение” предлага нови разпределителни отношения. Обиране на мръсните и спекулативните пари в лева и валута. Деклариране на недвижимите и движимите имущества и фондове от всички юридически и физически лица в страната и изземване на незаконно придобитото.

Политическият форум "Преображение" може да осигури справедливи заплати, справедливи цени.

- разполагаме с програма за ликвидиране на безработицата само за 6 месеца. Безработицата е характерна за високоразвитите индустриални държави със свръхпроизводство. За слаборазвитите държави характерна е безработица поради ниска квалификация. В България няма свръхпроизводство и безработицата е плод на некадърно управление. Има над 100 000 специалисти с висока квалификация, които са били мачкани много години и сега трябва да бъдат привлечени в управлението на страната;

- оранжевата бюлетина ще направи средния българин заможен. С неговия собствен труд и талант. Ако се проведе тотална, комплексна, справедлива приватизация на земята, средствата за производство, жилищата и други, всяко българско семейство ще се включи в икономическата реформа с дял от 40 000 долара първоначален капитал. Разбира се, това трябва да се предшества от парична реформа в различно съотношение и в държавата, предприятията и фирмите и отделните категории трудещи се. Поне 50 % от печалбата трябва да остава у тези, които са я заработили.

- оранжевата бюлетина ви предлага дългогодишно разработвани проекти за преобразяване на българското село, заедно с нов Закон за земята, предоставяне на селскостопанска техника, агротехническа и друга помощ, укрепване на кооперативното движение, изгодни западни кредити, за които имаме договореност със западни държави;

- обръщаме се към младежта и младите семейства, към хората в активна творческа възраст от 25 до 45 години - чрез оранжевата бюлетина ще помогнете за преобразяването на България. Вие сте необходими тук, в родината си! Чуждестранните инвестиции и печалби ще се поверят във вашите ръце;

- разполагаме с конкретни разработки за решаване на жилищния проблем в близките 5 години и за индексация на жилищноспестовните влогове 10 пъти;

- гръбнакът на социално-пазарното стопанство трябва да бъдат малките предприятия, пръснати из цялата страна, и най-вече в обезлюдените територии, с оглед тяхното приобщаване към урбанизацията на страната;

- Политическият форум "Преображение" предлага готови стратегически проекти за развитие на свободни зони в Бургаския, Варненския, Пловдивския, Пернишко-Радомирския регион, по Дунав и Подбалканската долина. Свободните зони със свой икономически и правов ред ще се превърнат в еталон на социално-пазарна икономика и ще изведат България с конкурентоспособна и качествена продукция в Европа и света;

- оранжевата бюлетина ще ви осигури покачване на стандарта на живот 4 пъти в сравнение с базовата 1981 година, а за свободните зони - със свой икономически и правов ред - достигане на европейския стандарт към 2000 г. и на американския стандарт към 2030 г.;

- Политическият форум "Преображение" предлага ново териториално-селищно устройство по линия на урбанизираните линейни структури. Престъпление е да се провеждат избори за местни органи на властта, които да закрепят старите комунистически структури по места.

Дайте ни възможност чрез вашия глас да работим за вас!

Да живее българското ПРЕОБРАЗЯВАНЕ със силите и таланта на една нация!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП), АДРЕСИРАНО ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Като отчитаме политическата обстановка в страната ни, ние определяме, че съществува възможност чрез отделни политически лица или организации в средствата за масова информация да се даде публичност на материали в подкрепа на бюлетината на Независимата Демократична партия (НДП) - бяла с една черна ивица; една подкрепа, несъгласувана предварително с нас.

Колкото и да са добронамерени едни евентуални действия на наши политически съюзници или съперници, ние ще отстояваме решението си:

ДА БЪДЕМ УВЕДОМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ЕДНА ТАКАВА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА и само след ОБЩО ДОГОВОРЕНО СЪГЛАСИЕ, скрепено с подписите и печатите на упълномощени лица от двете страни, тази информация МОЖЕ ДА БЪДЕ разпространена.

С настоящето заявление, ние, Независимите Демократи от НДП, не искаме да се явяваме като цензори на средствата за масова информация, а тъкмо обратното - взаимно да се предпазим от възможни нечистоплътни намерения, които да дискредитират почтените до този момент политически усилия на Независимата Демократична Партия - НДП в предстоящата предизборна кампания.

София, 23 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЕКРЕТАРИ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Г-Н СТЕФАН САВОВ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕЩА МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА НА ДВЕТЕ ПАРТИИ.


Като имаме предвид: политическия хаос, нарастващото социално напрежение в страната, поддържаният умишлено от номенклатурата до този момент инфлационен процес (целта е ясна) и умело проведената от БСП (комунисти) фирмена политика, подпомогната активно от някои от членовете на КС на СДС и от движения и партии също членове на СДС, Политическият екип на Независимата Демократична Партия - НДП Ви предлага провеждането на една среща между ръководствата на двете партии, на която да обсъдим:

1. Становища на двете партии по настоящето социално, външнополитическо и стопанско положение в страната и евентуално изработване на общ документ.

2. Отношение и участие в предстоящите избори при равнопоставено взаимодействие.

3. Възможности за общи, успоредни действия на двете партии за решаване на възникналите проблеми в обществено-политическия живот на страната.

Бихме могли евентуално да обсъдим и други поставени и от двете страни въпроси.

София, 28 август 1991 г.

Политически секретари на НДП:
Тихомир МУШАНОВ, Никола НИКОЛОВ, Трифон СИЛЯНОВСКИ

ОРГ.СЕКРЕТАР: Стоимир Минков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдан Йоцов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК) ПО ВЪПРОСА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯТА ПРИ УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ПРЕДАВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до Българска телевизия и до другите средства за масово осведомяване.


На 16 септември 1991 г. след предаването ”По света и у нас” беше излъчен на живо, съгласно приетия график, встъпителен диспут на парламентарни партии и коалиции. Участваха представители на всички парламентарни партии и коалиции; беше пренебрегната единствено Партия Либерален конгрес, чийто представител не беше поканен, тъй като  според организаторите (и онези, които стоят зад тях) Партия Либерален конгрес не била парламентарна партия.

Известно е, че Янко Янков е председател на Партия Либерален конгрес. Същият беше първият депутат, за чието избиране по мажоритарната система информационните агенции съобщиха още на 10 юни 1990 г. Следователно в случая сме изправени пред поредната провокационна дискриминация на българските власти в предизборната кампания.

С оглед на гореизложеното и за да се преодолее допуснатата дискриминация спрямо Партия Либерален конгрес, настояваме на предвидения, съгласно графика за 8 октомври 1991 г. заключителен диспут, на Партия Либерален конгрес да се предостави и непредоставеното във встъпителния диспут на 16 септември 1991 г. телевизионно време, КАТО ТОВА СЕ ЗАЯВИ ОТКРИТО ОТ ВОДЕЩИЯ ПРЕДАВАНЕТО.

Настояваме за официален положителен отговор в тридневен срок, в противен случай препратете искането във Върховния съд.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО СЛОВО НА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", ПРОИЗНЕСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА МАРГАРИТА КАВЛАКОВА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


ДАМИ И ГОСПОДА,

"Български орел" поздравява сънародниците ни от всички краища на света!

Нашата политическа дейност е функция на дългогодишни, независими изследвания в търсене на истината за българите и България. Част от уставно регламентираните ни структури и досега са неполитически; за запазване автентичността на изследванията.

"Български орел" израсна от създаденото преди 10-ти ноември 1989 г. неформално Дружество за възстановяване на българската история, което задаваше опасни въпроси: "Отказът ни от военния комунизъм ще спаси ли нашите първокласници от доктринерството на овехтелите щампи?", "Кой, кога, как и, разбира се, с каква цел създаде панславянската митология?", "Действително ли на 3 март 1878 г. са гърмели топовете послучай рождения ден на Мохамед и въпросът се е свеждал до това през следващите години да гърмят за деня на възцаряването на белия, северен император?" За такива питания 10-ти ноември не съществува и бяхме заставени да замълчим.

Сега, когато събитията в северния колос и съседната ни Федерация потвърдиха правотата ни, че не могат да се спасяват неспасяеми и съмнителни ценности - и тъпченето на българския суверенитет вече нямада им помогне, - ние отново питаме: "Какво е останало от България след кръстоносните походи на панславянската митология?"

Ние не задаваме само неудобни въпроси, а създадохме Клуб "Стефан Стамболов - за възстановяване на българския имидж”. Защо Стамболов? Целият му живот е реализирана програма за повишаване имиджа на България, за разлика от постъпките на съвременни ренегати. Благодарение на усилията му перспективна България е поставяна на едно ниво с перспективна Япония, но политиците, които го наследяват, пропиляват съществена част от постигнатото. Все пак спасява страната от пълна колонизация и я превежда през годините на световна икономическа и тежка национална политическа криза.

Днес отново сме в тежка икономическа и политическа криза. Какво предлагаме? Стабилизация, която да помогне на икономическите мерки:

Възстановяване на документалната историческа памет на българина и българката и оттърсване от онези щампи от късни времена, които обслужват единствено чужди интереси. Да се признае за българин всеки, който се смята за такъв, независимо от произход, местоживеене и вероизповедание, ако е доказан българофил и допринася за оцеляването на народа ни. Срещу денационализацията на българското самосъзнание да се излиза с фактологически материал. Ние сме срещу заблудите на лошата белетристика, но за просветителска политика, ако води към големите ценности в културата. Стабилизиране на апостолитическата и на автокефалната патриаршия при общ Софийски Синод, както и замяна на така наречения църковно-славянски с оригиналния старобългарски каноничен език. По отношение на другите църкви предлагаме опита на Япония за свободата и търпимостта в духовната сфера. Всяко дете да изучава от първи клас български език и един небългарски, по избор,  от V ти клас и втори чужд език по свободен избор.

По отношение на най-актуалния социално-икономически проблем на България; вместо безконтролни експлоатация и грабеж, създаващи социално напрежение и срив в икономиката, ние сме за доказалия реализма и жезнеността си принцип на Стамболов: "Печели, но остави и другите да печелят!" Свободата на личността в България означава, че българинът трябва да стане собственик с реални възможности за реализация, преди грабежите и социалното разслоение да са се узаконили. Частната собственост е неприкосновена, ако произходът й не е свързан с престъпления срещу народа. Трудно ще върнем после вярата,че така нареченият почтен собственик не е бивш мошеник.

Законодателната, съдебната и изпълнителната власт могат да се разделят само ако се приложи конституционият принцип на разделение на властите и управление на страната. Петко Каравелов и властолюбиви чиновници създадоха трайния за България парламентарен, авторитарен принцип на управление, който господства и прави бели и до днес и при които реално разделение на властите е невъзможно.

Ако суверенитетът е воля, над която няма друга воля, ние сме за възвръщане с мирни средства на оригиналния герб на Втората българска държава - Двуглавия български орел, единствения, който може да защити суверенитета на страната ни. Лъвът (т.е. модифицираната севастократорска пантера с драконова глава) като герб е панславянски внос отвън от периода на османското владичество, създаден и наложен от чужди сили, с цел да ни бъде приписан васалитет със задна дата.

Нашият девиз е: "Съединението прави силата" - девизът на 6-ти септември, Денят на Съединението - и ние се присъединяваме към движението за обявяване на тази дата за "Ден на България".

Гласувайте по съвест!

Нашата бюлетина е бяла със зелена, лилава и зелена ивица.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ДОБАВЯНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЪМ АБРЕВИАТУРАТА СДС.


УВАЖАЕМИ Г-Н САПАРЕВ,

Ваши журналисти, вероятно подведени от тона на някои печатни издания и въпреки неколкократните ни устни настоявания продължават да използват определения към абревиатурата СДС.

Ние държим да напомним, че използването на подобни определения е неправомерно.

Съюзът на Демократичните Сили е коалиция от партии и движения, включваща Българската социалдемократическа партия, Зелената Партия, Демократическата партия, Обединения демократически център, Радикалдемократическата партия, Алтернативната социаллиберална партия, Независимото сдружение "Екогласност", Федерацията на клубовете за демокрация, Движението "Гражданска инициатива", Християнския съюз "Спасение", Съюза на репресираните, Федерацията на независимите студентски дружества, Независимото дружество за защита правата на човека, Християндемократичния фронт, Съюза на свободните демократи, Нова социалдемократическа партия, Български демократически форум, Републиканската партия, Съюза на безпартийните и Съюза "Рома".

Централната избирателна комисия регистрира коалицията Съюз на демократичните сили с решение N 16 от 7 септември 1991 г., запазвайки традиционното й название и това е името, с което тази коалиция трябва да бъде назовавана в предаванията на Българска телевизия. Бюлетината, с която Съюзът на демократичните сили ще участва на предстоящите избори на 13 октомври 1991 г., е традиционната синя бюлетина.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА" (ЧАСТ ВТОРА) НА КОАЛИЦИЯ СДС-ЛИБЕРАЛИ, ВКЛЮЧВАЩА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР.


ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако искате чрез прецизно законотворчество да имаме:

* незабавно изпълнение на моралния дълг на обществото за възмездяване на бившите собственици във възможния за днешното ни общество размер;
* ограничена намеса на държавата в стопанската дейност;
* целеви данъчни и кредитни облекчения за частните производители;
* надеждни механизми в данъчната система за стимулиране на производителите на екологично чиста селскостопанска и промишлена продукция;
* сметна палата и данъчна полиция;
* справедливост при връщането на отнетите имоти и при обезщетяването на бившите им собственици;
* ускорени процедури по връщането на имуществата на всички видове кооперации.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако мислите, че трябва:

* новият кодекс на труда да бъде съобразен с нуждите на пазарните отношения и да отразява равнопоставеността на частната, общинската и държавната собственост;
* заплащането на труда да стимулира трудовата мотивация и инициативата на личността;
* хората да имат работа, отговаряща на техните желания и квалификация, която да могат свободно да избират;
* да живеем в жилища, съответстващи на потребностите и възможностите ни, като създадем свободен жилищен пазар;
* да изградим принципно нова, модерна система за социално осигуряване, отделена от държавния бюджет;
* социалното осигуряване да дава подкрепа на социално слабите, достойна помощ за безработните и поддръжка на частично трудоспособните;
* на пенсионерите да бъде гарантирана достойна старост без лишения;
* самотните и инвалидите да не са вече социално онеправдани и да се реализират пълноценно в семейството и в труда.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако сте сигурни, че:

* човешкото здраве е част от екологичното равновесие и един от най-съществените елементи на качеството на живота;
* здравното осигуряване трябва да гарантира високоефективна и качествена медицинска профилактика, здравна помощ и рехабилитация;
* искате да възродим традиционното българско семейство, да създаваме желани деца и в семейството да ги възпитаваме;
* младежта има нужда от житейски шансове и перспективи;
* спортът трябва да стане част от нашия живот, от условията за труд, почивки и развлечения.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако се вълнувате за:

* здравето на планетата като основа и за здравето на обществото;
* взаимната зависимост от всички живи същества и всички процеси, които правят живота възможен и искате политическите и икономическите решения да бъдат съобразявани с това;
* оптималното съчетаване на технологичната с природната околна среда;
* създаването и прилагането на технологии, подчертано насочени към човека и подчинени на човешките потребности;
* защитата ни като потребители, и искате производителите и търговците задължително да осигуряват информация за качеството, ефективността и безопасността на стоките.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако сте свободомислещи и вярвате, че:

* ще успеем да възстановим духовните ценности на народа, да спасим културата и да запазим културното ни наследство;
* училищата ще станат място за образование и наука, а не идеологически "фронт”;
* ще можем да създадем частни, кооперативни и обществени учебни заведения, които да се самоуправляват;
* ще постигнем пълно премахване на цензурата и ликвидиране на държавния монопол върху ефира и съобщенията;
* ще защитим законодателно и финансово развитието на научната, внедрителската дейност и интелектуалната собственост;
* ще направим културата самоорганизираща се и самоуправляваща се система, която да осигури развитието на всеки и на всички;
* всяка културна традиция притежава необходимите елементи за изграждане на устойчив свят и трябва да бъде насърчавана и развивана.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали

Ако държите за:

* единството на външната и вътрешната ни политика;
* морална и честна външнополитическа стратегия, която осигурява благоденствието и независимостта на нацията, защитава националното достойнство и уважава достойнството на другите народи;
* интензивни икономически и духовни връзки с българските етнически общности извън пределите на България;
* цивилизовани норми при международното и междуличностното общуване;
* ускорено присъединяване на България към Европейската общност и нейните пазари;
* атлантическа солидарност, институционализирана като НАТО и все по-тесни контакти за частичната, а в недалечно бъдеще и за пълната интеграция на страната ни със структурите на тази организация;
* солидарност със страните от Източна Европа;
* развитие на всичко положително и ценно в отношенията ни със Съветския съюз;
* балансирани добросъседски отношения на Балканите, за които България ще изиграе ролята на стабилизиращ фактор.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако сте честни родолюбци и желаете:

* в границите на България да живеем в мир, разбирателство и взаимно уважение, независимо от етническата ни принадлежност и вяра;
* да изградим модерна и боеспособна армия от професионалисти, гарантираща надеждната ни защита от външно посегателство и подчинена на граждански контрол;
* органите за ред и сигурност непоколебимо, твърдо и с уважение към отделния човек да изпълняват конституционните си задължения;
* защита на правата на служителите от въоръжените сили и МВР, решаване на социалните им проблеми и освобождаване на енергията и таланта им за професионално усъвършенстване и развитие;
* подобряване на условията за живот и отдих на войниците и матросите и създаване на възможност за придобиване на гражданска специалност по време на службата;

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

Ако искате да живеем в условия на:

* силно местно самоуправление, при ново административно-териториално деление;
* финансова самостоятелност на новите административно-териториални единици;
* поощряване на структурите, осигуряващи изява на човешките умения на местно равнище. Така ще се разкрият възможности за създаване на много нови работни места, за изграждане на общините и за пряк контрол на въздействията върху околната среда.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС-либерали!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ЗА МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ" (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВЕН ЖИВОТ

За да се преодолеят пораженията, нанесени на образованието, просветата и културата от комунистическия режим, необходимо е приемането на нов закон, който:

- да гарантира балансирано съотношение между държавното ръководство и автономията на висшите учебни заведения;
- да създава благоприятни условия за научна работа на преподавателите и студентите, включително и за получаване на приходи от научно-приложни разработки;
- да се осигури избирането и издигането на ппреподаватели въз основа на научните и педагогическите им постижения;
- да се осигури безплатно висше образование в държавните висши учебни заведения, както и подпомагане на социално слаби студенти с отличен успех.

Приемане на нов закон за образованието, с който да се гарантира висок обществен престиж и високо заплащане на труда на преподавателите.

Приемане на нов закон за Българската академия на науките в съответствие с нейните традиции преди комунистическия режим, като се използва най-доброто от опита на напредналите западни страни.

Приемане на нов закон за читалищата, който да уреди отношенията им с общините и обществените организации, както и финансовото им подпомагане от общините.

Пълна творческа свобода на дейците на културата и изкуството и насърчаването им чрез държавни и общински награди, стипендии и др.

Осигуряване независимост на журналистите във всички средства за информация.

Приемане на съвременен закон за интелектуалната собственост.


НАЦИОНАЛНАТА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ да се гарантира чрез:

- нова национална военна доктрина със строго отбранителен характер;
- деполитизирани въоръжени сили и органи за национална сигурност и обществен ред;
- осемнадесетмесечна служба на войниците в армията; възможност за алтернативна военна служба поради религиозни и други съображения;
- подобряване на професионалните качества и материалната съоръженост на служителите в полицията, митническия контрол и противопожарната охрана;
- качествено подобрение на състава на прокурорите и съдиите; отлагане за определен период от време на тяхната несменяемост и изменение на съответния текст в конституцията.

БЗНС - Н. Петков е за национален суверенитет и независимост във

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Ние сме за:

- равноправни, мирни и взаимноизгодни отношения с всички страни в света;
- включване на България във всички европейски структури;
- подкрепа на международната Харта за правата на човека и договореностите от Хелзинки, Виена, Мадрид и Копенхаген.

ЗА НАЦИЯТА

БЗНС-Н. Петков е за:

- силна, единна и неделима държава с гарантирани човешки права и свободи за всички нейни граждани;
- съхраняване на българските национални традиции;
- приобщаване на българите в чужбина към българската национална кауза.

За осъществяването на своите цели БЗНС-Н. Петков счита за наложително създаването на принципно нов тип отношения между

ЧОВЕКА И ДЪРЖАВАТА

БЗНС-Н. Петков не може да бъде съучастник в деградацията на морала, достойнството и патриотизма, защото личността е уникална, а просперитет може да се гарантира само чрез освобождаване, развитие и реализация на способностите, заложени у всеки човек. Хората се нуждаят от равенство в шансовете. Длъжни сме не само да разграничаваме духовното и преходното, религиозното и политическото, но и да възстановим правото чрез връщането ни към отговорността.

Държавата трябва да бъде лоялен партньор на човека, без да се разпорежда с неговата съдба.

Ние сме за държавата-стратег, чиято регулираща мисия е да гарантира сигурност, образование, равновесие и социална хармония, добро качество на живота на отделния човек, запазване на природните богатства за бъдещите поколения и опазване на националното пространство.

Гарант за правата, свободите, справедливостта и, до известна степен, за морала, е правосъдието, изискванията към което трябва да се приведат в съответствие с европейските стандарти.

Необходимо е ново равновесие на институциите, гарантиращо демокрация.  Териториалното управление трябва да спре деградацията на живота в градовете и да възроди селския бит. Двигател на икономиката и просперитета са хората, нуждаещи се не само от политическа, но и от социална демокрация. Ние сме против държавата - доставчик и държавата- диктатор. Ние сме за солидарност, способна да предпазва обществото от социално насилие.

Искаме да ни приемат в един нов свят, в една нова ера - ерата на цивилизацията. Това няма да стане без достатъчна свобода на инициативата, без способността ни за диалог и без решителността ни да намерим най-краткия път към достойното човешко съществуване.

Ние сме за такава стратегия на съвършенството, която ще ни позволи да се издигнем над национализма и предразсъдъците си, за да станем достойни граждани на Европа и света.

Избирателки и избиратели,
Платформата на БЗНС-Н. Петков е пред вас. Бюлетината ни е

БЯЛА С ДВЕ ВЕРТИКАЛНИ СИНИ ЛЕНТИ

Всеки гражданин, всеки народ сам кове бъдещето си.

Вие решавате!

Бъдещето е днес - утре ще бъде късно!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП).


VII. З Д Р А В Н А   П Р О Г Р А М А

1. Коренна промяна на здравеопазването. Ликвидиране на всички привилегии при преглед и лечение на болните. Единствена привилегия е ДИАГНОЗАТА.

2. Разрешаване на частна лекарска практика, частни клиники и болници.

3. Внедряване на съвременна медицинска апаратура и обзавеждане на болнични заведения.

4. Равноправно условие на лекарите в държавните болници.

5. Непрекъснат действен контакт на лекарски екипи, съюзи, организации, отделни лекари и учени в здравната сфера с такива от Франция, САЩ, Германия и др.

6. Безплатно лечение или облекчени такси за социално слабите слоеве отнаселението.

7. Разширяване мрежата на санитарен контрол, преглед и лечение и доставяне на лекарства на място - в дома на болния.

8. Най-щателно следене за здравословното състояние на децата, учениците и студентите. Изграждане клиники в съседство до училища иинститути с предимствен преглед и лечение на деца, ученици и студенти.


VIII. Е К О Л О Г И Ч Н А   П Р О Г Р А М А

1. Ефективна екологична политика, основна екологична промяна на предприятия замърсители. които са икономически рентабилни.

2. Екологическа информация, непрекъснат контрол на екологическата обстановка във и около градовете и на екологически застрашените райони.

3. Закриване на предприятия замърсители с доказана икономическа нерентабилност и превръщането им в предприятия с екологически чисто производство.

4. Внедряване на безотпадъчни технологии от индустриално напреднали държави. При необходимост от строеж на индустриални предприятия да се изхожда от горното и да се дават гаранции за екологическата стабилностна района.

5. Непрекъснат контакт с държавни инстанции, партии и движения, които имат за основна дейност опазване на природната среда.

6. Съпоставяне на икономическите и екологическите проблеми и разглеждането им в тяхната постоянна обвързаност и алтернативност.


IX. С О Ц И А Л Н А   П Р О Г Р А М А

Вследствие неправилната социална политика, провеждана в продължение на 45 години от страна на управляващата БКП, в момента България е на едно от последните места в света по социални придобивки и социална осигуреност на населението. България държи първенство по болести и смъртност от сърдечносъдови заболявания. Налице са масови заболявания от рак, стомашно-чревни заболявания, белодробни инфекции и др. Огромен е броят и на психически болните, които са поставени при крайно неблагоприятни и неравностойни условия с останалите болни и представляват истинско социално бедствие. Голям брой от тях са психически болни благодарение на жестоки репресии, терор и несправедливост от страна на номенклатурата и хищната червена буржоазия.

За да се излезе от това тежко състояние на социалната сфера, Българската демократическа партия предлага:

1. Постепенно да се премине към 6-часов работен ден на две редовни дневни смени. При необходимост да се работи трета смяна след 22 часа по желание, с допълнително заплащане. В производствата с непрекъснат цикъл да работят по изключение и по желание хора при по-високо заплащане.

2. За да се подобрят условията за възпитанието на децата, да се намали престъпността и да се повиши раждаемостта в България, ще съдействаме за получаване на следните придобивки:

а/ майките с три и повече деца да ползват:

- пълен платен домашен отпуск до 15-годишна възраст на децата и освобождаване от работа.
- на сегашния етап по 50 лв. детски надбавки за първо дете и второ - 100 лв. и за трето - 150. Ако инфлационният процес наложи, тези суми да бъдат съобразени с него.

б/ всяко семейство да бъде осигурено с тристаен апартамент до момента, до който то е в състояние да купи собствен.

- безплатно пътуване с жп и градски транспорт, 50 на сто намаление в училищните столове.
- по желание да бъде осигурена с надомна работа от държавни или частнифирми.

3. Социални помощи за нетрудоспособни стари хора, инвалиди, деца безродители. Безплатен транспорт за всички тези категории.

4. Минималната заплата да бъде 220 лв., а размерът на минималната пенсия - 160 лв., с отчитане на инфлационния процес.

5. Размерът на максималната пенсия да бъде 300 лв., с изключение на миньори, военни и работници от АЕЦ.

6. Разликата между минималната и максималната работна заплата в държавните институции и предприятия да не превишава три пъти, т.е. при минимална заплата 220 лв., максималната може да достигне 660 лв. При нужда да се приложи индексация.

7. При доказване на притежаване на крупни суми, придобити по нечестен нетрудов начин, да се търси наказателна отговорност от незаконно забогателите. За целта да се съставят комисии, които да извършат разследвания по горния тежък социален проблем.

8. Пенсионна възраст за жените - 50 години, за мъжете - 55 г., с изключение на заетите в специални сфери и производства.

9. Недопускане на използване на женския труд при тежки, нездравословнии опасни условия.

10. Съкращаване с 50 на сто на административния апарат в държавния сектор, като за целта бъде заменен с използване на нови способи на управленческа дейност - компютъризация и електронизация на управленческите процеси.

11. Описване на жилищния фонд и при възможност раздаване жилища на многодетни семейства.

12. Отменяне на всички закони и укази, които даваха привилегии на номенклатурната класа.

13. Да се ликвидира бригадирският труд на ученици, студенти и войници. Последните могат да сключат договор в селското стопанство, строителството и частните фирми на равностойни начала с останалите работници.

14. Да се премахне петгодишната служба в Кремиковци.

15. Да се създадат условия за осигуряване на безплатна почивка на семейства с три и повече деца.

16. Еднократна помощ при раждане на трето дете - 3000 лв.

17. Безлихвени заеми за млади семейства до първите пет години от срока на заема.


X. В Ъ Н Ш Н О П О Л И Т И Ч Е С К А   П Р О Г Р А М А

1. Добросъседски отношения със съседните балкански държави.

2. Здрави икономически, културни и политически връзки с демократичните страни в рамките на общоевропейския дом.

3. Непрекъснат контакт с демократическите партии от свободния свят и преди всичко с Демократическата партия на САЩ.

4. Защита на всички граждани от български произход, които живеят по света, при условие че не са извършили криминални престъпления. Да бъде разрешено завръщането на всички напуснали страната по политически причини.

5. Разоръжаване на двата военни блока, Варшавския договор и НАТО, и създаване на Общоевропейски сили, които да се използват ефективно принужда.

6. БДП подкрепя принципите за балканска, европейска и световна солидарност и присъединяване към Европейската общност.

7. Осъществяване на високоефективни икономически връзки със Западна Европа и Америка.


XI. Д Ъ Р Ж А В Н О   У С Т Р О Й С Т В О

1. Привеждане на българското законодателство в съответствие с международното, като в центъра стоят правата на човека, свободата на личността и принципите на демокрацията.

2. Изменение кодекса на труда, наказателния кодекс, процесуално-наказателния кодекс, семейния кодекс и др. от комисии, съставени от представители на всички политически сили.

3. Сформиране на национална комисия за разследване на престъпления от партийни и държавни ръководители.

4. Народовластие в стила на Левски и Ботев. Уважение към българските традиции, нравствени добродетели и национален дух. Равни права и задължения на всички граждани на България без разлика на политически, етнически и верски убеждения.

5. Отчетност на народните представители пред своите избиратели. При компрометиране на народен представител - гласност в средствата за масова информация, гласуване вот на недоверие и отзоваване.

6. Промяна на държавните атрибути - герб и знаме. Да се премахне червената петолъчка от всички обществени сгради, помещения и зали, които не са свързани с БКП (БСП). Да се създаде нов национален химн. Да се премахнат, наименования на селища, предприятия, площади, булеварди, улици и др., свързани с тоталитарното комунистическо минало.

7. Изборност на всички държавни, ръководни длъжности при задължително участие на няколко кандидати. Прилагане на конкурсен способ, тайно гласуване, мандатност и контрол от страна на началници, равни и подчинени, обособени в специални комисии.

8. Пълно самоуправление на общините: икономическо, социално, политическо, екологическо и т.н.

9. Пълна независимост на всички съдебни институции и инстанции. Пълна самостоятелност и независимост на съдии, съдебни заседатели, адвокати идр. служители на съда и прокуратурата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА И НА СТУДЕНТСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ ДО МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В ОБЩЕЖИТИЯ.


ГОСПОДИН ФОТЕВ,

Митологизираните от Вас студенти не могат своевременно да бъдат настанени в студентски общежития, за да започнат своята академична година не поради липса на такива, а защото служителите във ВУЗ очакват обявената от Вас нова наредба за ползване на студентските общежития.

Конфликтът е вклинен между студентите и вузовската администрация. Това ли е истината, господин министър?

Каква ще бъде финансовата помощ за издръжка и обучение на студентите от страна на държавата - стипендии, помощи, дотации, през тази учебна година? На този въпрос студентите ще получат отговор навярно през месец декември. А дотогава...?!

Грижливо поддържаният информационен вакуум около позицията на Министерството на науката и висшето образование по същностни и жизненоважни проблеми на академичната общност едва ли ще подтикне студентството към пасивност.

Нашата настойчивост е продиктувана от факта на безучастното поведение на службите на повереното Ви Министерство към напълно основателни студентски искания в условията, когато академичната учебна година трябва да започне без нов Закон за висшето образование.

Демонстрираната от Вас позиция към българското студентство за съжаление не се покрива с дела. И това е следствие на все по-затворения характер, който придобива работата на Министерството нанауката и висшето образование.

Мандатът Ви, господин министър, може да е ограничен и вече да е към своя край, но не бъдете уверен, че за проявената Ви незаинтересуваност Вие имате моралното право да се оправдаете с наличие на обективни обстоятелства.

Тонът на това писмо е остър, но той е пряко следствие на действителността - от няколко месеца търсим среща с Вас, но Вие се оказахте недостъпен. Някъде сбъркахте и това се дължи на голямата пропаст между думи и дела.

23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 септември - Следва предоставеният, за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПО ВЪПРОСА ЗА БЪДЕЩЕТО НА МУЗЕЯ.


През 1990 г. в отговор на обръщение на Асоциацията "Мир чрез култура" президентът изрази ясно своето становище пред Великото народно събрание относно съдбата на Националния исторически музей. С Решениие на Министерския съвет N 134 от 9 юни 1990 г. беше решено до 1 септември 1990 г. да се посочи подходяща сграда за експозицията на Националния исторически музей и в срок до 30 септември 1991 г. да се освободи сега заеманата сграда на Съдебната палата. По втора точка на решението е предложен крайно неприемлив вариант за определяне на нови сгради за Националния исторически музей, който би нарушил цялостта на експозицията и би прекъснал функционирането на Националния исторически музей като национален културен институт.

Предстои приемането на втория етап на реформата, предложена от Министерство на културата. Една от постановките в тази реформа, предвиждаща промени в областта на музейното дело, включва спешната ликвидация на Националния исторически музей. Всяка реформа има бъдеще, когато е добре аргументирана, подкрепена от широк кръг специалисти и обществеността, материално и финансово обезпечена, но най-вече необходима.

Българската държава и българският народ имат нужда от исторически музей, който да събира, съхранява и показва свидетелствата и доказателствата за многовековното историческо развитие на този народ, на тази държава, на нашата земя. Още повече такъв музей е нужен за съвременното възраждане на България и на демократичното българско общество, защото само чрез такава експозиция е възможно цялостното представяне на сложния исторически път на развитието на България.

Колективът на Националния исторически музей не оспорва правилността на правителственото решение за освобождаване сградата на Съдебната палата. Нещо повече. Ние сме убедени, че чрез настаняването ни под покрива на тази сграда беше извършена голяма неправда, жертва на която станаха наравно с органите на правосъдието и музейните работници. Сторената преди 12 години неправда днес трябва да бъде справедливо разрешена. В името на справедливостта Националният исторически музей следва да бъде устроен трайно в максимална подходяща сграда - сграда, която е държавна собственост и по право принадлежи на народа. Само там експозицията на Националния исторически музей ще може достойно да представя на българския гражданин и на света многовековната ни история.

Очакваме разумни срокове и начини, които да осигурят запазването целостта на експозицията, без да се прекъсват функциите на Националния исторически музей като национален културен институт.

София, 17 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 25 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер” пълен текст на:
РЕШЕНИЯ на Централната избирателна комисия (ЦИК) от N:106 до N:121 включително. (Решение N:117 е повторение на решение N:120.)

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N:106

ОТНОСНО: регистриране цвят на изборна бюлетина


С вх. N: 457 на 18 септември 1991 г. в ЦИК е постъпило искане от БЗНС-единен, с дата 17 септември 1991 г., с която се иска промяна в регистрирания цвят на изборната бюлетина от бяла със зелена, оранжева и зелена ивици на оранжева.

ЦИК намира, че действително като приемник на БЗНС, участвал в изборите за ВНС с оранжева бюлетина, молителят се е ползвал с привилегията по чл. 34, ал. 1, т. 3, изр. 3 от ЗИНПОСК. В срока по чл. 47 във вр. чл.45, ал. 2 от ЗИНПОСК БЗНС - единен, не се е възползвал от тази възможност. Настоящото искане е просрочено, като бюлетината с оранжев цвят е предоставена на 11 септември 1991 г. на Политически форум "Преображение" именно защото молителят не я е поискал.

По изложените съображения ЦИК

РЕШИ:

Оставя без уважение искането на БЗНС-единен за регистриране на оранжев цвят на изборната бюлетина.

19 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:107

ОТНОСНО: анулиране регистрация на кандидат за народен представител


В съответствие с изискването на чл. 43, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК извърши проверка и установи, че лицето Йордан Тодоров Иванов, ЕГН 550426ХХХХ е регистриран за кандидат за народен представител от името на Либерална партия - Перник в кандидатските им листи, както следва:

1. В 6 многомандатен избирателен район - Враца на 12 септември 1991 г., 17.10 ч.
2. В 1 многомандатен избирателен район - Благоевград на 13 септември 1991 г. в 17.04 ч.
3. В 3 многомандатен избирателен район - Варна на 12 септември 1991 г., в 18.15 ч.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирани следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

анулира регистрацията на Йордан Тодоров Иванов в кандидатската листа на Либерална партия - гр.Перник в 1 многомандатен избирателен район.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВС.

Препис от решението да се изпрати на Либерална партия - гр.Перник и наЙордан Тодоров Иванов.

19 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов            
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:108

ОТНОСНО: анулиране регистриране на кандидат за народен представител


В съответствие с изискването на чл. 43, ал.1 от ЗИНПОСК ЦИК извърши проверки и установи, че лицето Правдолюб Георгиев Кожухаров, ЕГН 331001ХХХХ е регистриран за кандидат за народен представител от името на Българската работническо-селска партия гр. Варна в кандидатските имлисти, както следва:

1. В 24 многомандатен избирателен район - на 13 септември 1991 г. в 17.45 часа.
2. В 3 многомандатен избирателен район на 13 септември 1991 г. в 9.10 ч.
3. В 23 многомандатен избирателен район на 12 септември 1991 г. в 15.45 ч.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни района, то последващите регистрации следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Правдолюб Георгиев Кожухаров в кандидатската листа на Българската работническо-селска партия - гр.Варна в 24 многомандатен избирателен район. Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВС.

Препис от решението да се изпрати на Българската работническо-селска партия - гр.Варна и на Правдолюб Георгиев Кожухаров.

19 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:109


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК извърши проверка на регистрираните от партии кандидати за народни представители и установи, че лицето Никола Емилов Шопов, ЕГН 461213ХХХХ е регистриран за кандидат за народен представител.

1. В 13 многомандатен Пазарджишки избирателен район от името на партия "Български орел" на 12 септември 1991 г., 11 ч.
2. В 16 многомандатен избирателен район Пловдив-град от името на партия "Български орел" на 12 септември 1991 г., 13.30 ч.
3. В 18 многомандатен Разградски избирателен район от името на "Национален патриотичен съюз" на 11 септември 1991 г., 14.10 ч.
4. В 24 многомандатен избирателен район София-град от името на "Национален патриотичен съюз" - 13 септември 1991 г., 10.20 ч.

Тъй като всеки кандидат може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, а кандидатите за народни представители могат да се кандидатират най-много в два многомандатни района, а Никола Емилов Шопов е регистриран от името на две политически партии НПС и ПБО и е в повече от два многомандатни района, то по-късната по време регистрация следва да бъде анулирана, поради което и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, ЦИК

Р Е Ш И:

Анулира регистрацията на Никола Емилов Шопов, ЕГН 461213ХХХХ, издигнат с кандидатска листа на партия "Български орел" в 13 многомандатен Пазарджишки избирателен район и в 16 многомандатен избирателен район Пловдив-град.

Препис от решението да се изпрати на партия "Български орел" и на Никола Емилов Шопов.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВС.

19 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:110


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК извърши проверка на регистрираните от партиите кандидати за народни представители и установи, че лицето Иван Георгиев Иванов ЕГН 440206ХХХХ е регистриран за кандидат за народен представител.

1. В 23 многомандатен избирателен район София-град от името на "Национален патриотичен съюз" на 11 септември 1991 г., 16.20 ч.
2. В 24 многомандатен избирателен район София-град от името на "Национален патриотичен съюз" на 13 септември 1991 г., 10.20 ч.
3. В 31 многомандатен избирателен Ямболски район от Българска национална демократическа партия на 12 септември, 14ч.

Тъй като всеки кандидат може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, а кандидатите за народни представители могат да се кандидатират най-много в два многомандатни района, а Иван Георгиев Иванов е регистриран от името на две политически партии НПС и БНДП, то по-късната по време регистрация следва да бъде анулирана, поради което и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Иван Георгиев Иванов, ЕГН 440206ХХХХ, издигнат с кандидатска листа на Българската национална демократическа партия в 31 многомандатен Ямболски избирателен район.

Препис от решението да се изпрати на Българска национална демократическа партия и на Иван Георгиев Иванов.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВС.

19 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N: 111


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Пловдив, и на основание чл. 33, ал. 1 ичл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Утвърждава Васил Стоилов Джамбов за председател на Районната избирателна комисия на 16 многомандатен избирателен район - Пловдив.

Допуска замяна в състава на Районната избирателна комисия на 16 многомандатен избирателен район - Пловдив, като вместо Ангел Павлов Муратев определя за секретар на комисията Димитър Стоянов Здравков.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов     
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")

 

*  *  *

РЕШЕНИЕ N:112


Във връзка с предложението на Общинския народен съвет гр. Първомай за промени в утвърдената общинска избирателна комисия и във връзка с чл.33 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове Централната избиртелна комисия

РЕШИ:

Освобождава като председател на Общинската избирателна комисия - гр. Първомай г-н Николай Андонов Андонов, поради издигане кандидатурата му за кмет на община Първомай. За председател на Общинската избирателна комисия утвърждава г-н Сребри Георгиев Сребрев - член на комисията - юрист. За член на Общинската избирателна комисия утвърждава Милка Стоянова Славова, резервен член на комисията.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:113


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Областния народен съвет - гр. Бургас, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Районна избирателна комисия - гр. Бургас, като вместо Веселин Василев Краев определя за председател Георги Николов Джагаров, а за член на РИК определя Иван Русев Тодоров.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:114


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Момчилград, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Момчилград, като вместо Кирил Иванов Станков определя за член на комисията Сашо Георгиев Александров.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер”)


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:115


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Божурище, Софийска област, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - с. Божурище, като вместо Иван Младенов Станоевски определя за член на комисията Милка Дашева Иванова.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:116


Във връзка с предложението на Временния областен изпълнителен комитет - гр. Разград, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска замяна в състава на Районната избирателна комисия на 20 Силистренски многомандатен избирателен район, като:

1. Вместо Кирил Боянов Тодоров определя за заместник-председател на комисията Марин Дойчев Дойчев.
2. Вместо Велико Димитров Великов определя Димитър Георгиев Гавазов зачлен на комисията.
3. Вместо Марийка Николова Атанасова-Тачева определя за член на комисията Георги Димитров Иванов.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:118


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Радомир, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Радомир, като вместо Венцислав Петров Топалов определя за член на комисията Трендафилка Симеонова Симеонова и вместо Чавдар Костадинов Захаринов определя за член на комисията Първан Благоев Цветанов.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:119

Във връзка с допусната техническа грешка в протокол N: 18 на Общинския народен съвет - Грудово, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Уважи искането и утвърди за секретар на Общинската избирателна комисия - Грудово Велка Гатева Трифонова, а предложената Кръстина Кишишева да остане член на Общинската избирателна комисия.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:120


Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Ракитово, и на основание чл. 33, ал. 1 ичл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Ракитово, като вместо Ангел Александров Мацанов определя за член на комисията Петър Светославов Захариев, вместо Мария Петрова Петкова определя за заместник-председател Йохан Стойнов Сестримски.

20 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов     
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:121

ОТНОСНО: отмяна решение на Районна избирателна комисия за анулиране на кандидатска листа


Постъпила е жалба, подписана от представляващия коалицията "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж" в 13 многомандатен избирателен район - гр. Пазарджик, В. Мезов срещу решение N: 28/19 септември 1991 г. на Районната избирателна комисия - гр. Пазарджик, с което се анулира направената регистрация на кандидатска листа на коалицията.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

1. Районните избирателни комисии нямат правомощия да анулират направени регистрации, съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗИНПОСК. Прилагането на чл. 42 от ЗИНПОСК по аналогия от РИК - Пазарджик е недопустимо, тъй като това противоречи на изрични разпоредби на закона. Извършеното анулиране не може да се приеме като отказ за регистрация, тъй като не е спазена процедурата по чл. 46 от ЗИНПОСК.

2. Направените грешки в наименованието на коалицията в предложението за регистрация и заявленията на кандидатите следва да се приемат като коригирани с решението на ЦИК N: 45 от 13 септември 1991 г. и телекс N: 130/18 септември 1991 г. - тъй като не са по вина на съответните представители, а в резултат на последващи промени.

3. Районната избирателна комисия - Пазарджик следва да заличи в кандидатската листа на коалицията само онези кандидати, които след научаване на промяната в наименованието на коалицията изрично заявяват, че не желаят да бъдат кандидати от съответната коалиция. Ако има отказ, то той следва да се приеме като липса на заявление по чл.45, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК и е основание за заличаване.

Поради изложените съображения и на основание чл. 35, ал. 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

Отменя решение N: 28 от 19 септември 1991 г. на Районната избирателна комисия - гр. Пазарджик като незаконосъобразно.

Направената регистрация с решение N: 12 от 13 септември 1991 г. на Районната избирателна комисия - гр. Пазарджик следва да се счита за валидна.

20 септември 1991 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов    
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер”)


11:45:23
25.09.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!