25 декември 1989


СОФИЯ, 25 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                      БРОЙ 14

СОФИЯ, 25 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Гражданския комитет за пълна реабилитация на репресираните български граждани в СССР през 30-те и 40-те години и в НРБ през 1949-1956 г. и 1956-1989 г.

Гражданският комитет за пълна реабилитация на репресираните български граждани в СССР и НРБ през време на култа към личността ПРИВЕТСТВУВА всенародната победа на въстаналия за своята свобода, хляб и човешки права румънски народ под ръководството на Фронта за национално спасение, формиран от здравите сили в обществото. Румънските младежи, ученици, студенти, бащи и майки, граждани и всички трудови хора въстанаха срещу кървавия терор на една деспотична и чудовищна власт, чието олицетворение е кланът Чаушеску. Власт, която, както видяхме от трагичните кръвопролития в продължение на дълги часове и дни, не се свежда до едно семейство или неговото обкръжение, а до големи и силни групи, които са готови с цената на всякакви изтъпления, включително държавен тероризъм и опит за ядрен шантаж, да пазят до последния миг своите привилегии и права. Става дума за една сталинистка пирамида, на чийто връх беше застанало едно семейство, но която тежеше върху народа с цялата си тежест. Тази пирамида на безкомпромисна и коварна власт опозори не само светли думи и идеали, тя разкри истинското си лице на звяр и исторически престъпник, върна света към спомена от онези десетилетия на ненаситен кървав терор срещу съветския народ и срещу потърсилите на съветска земя спасение чужди патриоти и революционери. Събитията в съседна Румъния през последните дни не са горчива и изстрадана съдба само на румънските братя и сестри, а горестна участ на десетки милиони жертви на сталинизма, неосталинизма и всички прояви на тоталитарната система през десетилетията. Като изразяваме нашето дълбоко съчувствие на близките на убитите и на репресираните румънски граждани, пожелаваме на всички румънски патриоти бързо и пълно разрушаване на тоталитарната система в Румъния и заменянето й със свободно, демократично, хуманно и справедливо общество.

СОФИЯ, 22.12.1989 г.   

/ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X


СОФИЯ, 25 декември - Следва представеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Независимата федерация ка труда "Подкрепа".

Трагичните събития в Румъния ясно показват докъде може да стигне тоталитарният режим, докато продължава да съществува. Анализът на събитията след 10 ноември 1989 година показва, че реална демокрация у нас до този момент няма, тъй като тоталитарният режим практически е непокътнат.

Братя и сестри, за да има гаранция за необратимост и непрекъснато развитие на демократичния процес, ние искаме:

1.  Оставка на правителството и сформиране на коалиционен кавинет с независим министър-председател.
2.  Саморазпускане на съставеното от Тодор Живков Народно събрание.
3.  Колективна оставка на ЦК на БКП, на всички завеждащи и зам.завеждащи отдели на ЦК, на всички областни и общински комитети на партията.
4.  Незабавно разпускане на партийните организации по месторабота.

За да се изпълнят исканията ни, призоваваме към активно гражданско присъствие:
 - денонощно бдение
 - митинги
 - демонстрации
 - предупредителна двучасова стачка
 - обща стачка.

Призоваваме здравните работници, енергетиците, металурзите и работещите в непрекъснати производства да стачкуват символично.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х


СОФИЯ, 25 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ - СОФИЯ.

Така наречените Декларация на Обществото за защита на природата "Екогласност" - град Шумен и доклад по въпроса за етническите вълнения... за изясняване на перспективите и целите на конфликта пред столичните независими дружества    и организации, подписани съответно от "Общество за защита на природата "Екогласност" - град "Шумен" и от "Мариус Теофилов" /представен като председател на посоченото общество/, датирани от 5 декември 1989 година и разпространявани неофициално са:

1. В пряко противоречие с Програмната декларация на Независимото сдружение за екологична защита    на населението /а не на природата/ ЕКОГЛАСНОСТ, което осъзнава себе си като част от общото демократично движение в страната;
2. Крайно антихуманни, националистически, едностранчиво насочени и затова - провокационни;
3. Използуват името на независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ, за да го ангажират с проблематика и оценки, които не са специфични за него.

Управителният съвет на Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ и занапред ще се разграничава от такива "документи", които са в разрез с духа и насочеността на Програмната декларация и на Устава на сдружението.

София, 24.12.1989 г.                                 Председател:  П. Слабаков

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х


СОФИЯ, 25 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО до Българската общественост на Инициативния комитет на колектива на Националния исторически музей.

На 6.12.1989 година Постоянната комисия за защита на обществените интереси и правата на гражданите и Законодателната комисия на Народното събрание взеха решение да предложат на Министерския съвет частта от Съдебната палата, в която бе изградена експозицията на Националния исторически музей да бъде върната на Българското правосъдие.

Решението бе предшествувано от кратка, но интензивна кампания в средствата за масова информация, чиято водеща нишка представи председателят на Софийския адвокатски съвет: "Една от най-уродливите рожби на административно-командната система по време на тоталитарния едноличен режим бе позорното решение да се отнеме Софийската съдебна палата".

Създадената нетърпимост към Националния исторически музей стигна до там, че по време на митинг на юристи пред централния вход на музея бяха нарязани с нож два големи плаката на гостуващи изложби. Надяваме се все пак, че този вандалски акт не е извършен от юристи, а от случайно присъединили се към митинга хулигани.

Тъй като изграждането на Националния исторически музей се представя като прищявка на бившия генерален секретар /или на фамилията му/, чувствуваме се задължени да дадем следните разяснения пред Българската общественост.

Националният исторически музей, наред с цялата музейна мрежа в страната, Народната библиотека "Кирил и Методий" и Главното управление на архивите са хранители на националната историческа памет. Най-характерното за него е фактът, че неговата експозиция е изградена само от паметници - дело на нашите предци.

Как се стигна до изграждането на Националния исторически музей в два от етажите на Съдебната палата? В началото на 70-те години бе решено да бъде построена нова сграда на мястото на бившата Зоологическа градина. Утвърдени бяха проекти и работни планове. Необходимите инвестиции бяха 43-44 милиона лева. Но на правителството те се видяха много. Ето защо се стигна до "соломоновското" решение: да се преостъпи една от най-представителните сгради в София за музей, като същевременно се противопоставят професионалните интереси на две групи от българската интелигенция - юристи и историци.

Сега стои въпросът - трябва ли една грешка да се поправя с нова грешка, грешки които струват милиони на нашия народ?

Ние знаем, че дори и да се приеме искането за връщането на помещенията на Съдебната палата, Националният исторически музей няма да бъде унищожен като институция - за това свидетелствуват и някои от препоръките на двете комисии към Народното събрание. Действително не вярваме, че българското правителство ще се реши да предприеме такава уникална в държавната практика стъпка - досега не ни е известно правителство в света, което да е закрило националния исторически музей на своята страна. Тогава каква е алтернативата - нова сграда, нова адаптация и нови десетки милиони лева, нов товар за нашата държава с нейните "обрулени" финанси.

Ние предлагаме:

Националният исторически музей да остане в заеманите от него помещения. А ако се реши неговото преместване, то това да стане само след като бъде построена нова или адаптирана подходяща за целта съществуваща сграда. За да се събере необходимата сума колективът на Националния исторически музей, гласувал това обръщение, възнамерява да обяви дарителска кампания у нас и в чужбина.

Убедени сме, че ще получим подкрепа за това начинание както от всички родолюбиви българи, така и от уважаващи нашето културно наследство чужденци и международни организации.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


СОФИЯ, 25 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПЛАТФОРМА на Съюза на българските изобретатели и рационализатори /СИР/.

1. Констатации за изобретателството и рационализаторството на настоящия момент.

Българската икономика е в кризисно състояние - този факт беше официално обявен от последния Пленум на ЦК на БКП и от сесията на Народното събрание.

Може да се каже, че в кризисно състояние се намира и българското изобретателство и рационализаторство. Това се проявява в:
 - намалена активност, изразяваща се в намален брой заявки:
 - намален икономически ефект;
 - рязко спадане на реализираните изобретения и рационализации;

Причини: Главната причина е тоталитарният бюрократичен подход в икономиката. Методите и средставата на еднолично командване на икономиката бяха приложени и върху изобретателската и рационализаторската дейност. Стигна се до абсурд, че бившият генерален секретар веше обявен за изобретател и беше създадена "Златна книга на изобретателя". Опитите чрез планиране и диктуване, колко изобретения и рационализации се създадат, претърпя естествения пълен провал, да не говорим че всеки изобретател има най-малко двама салиеровци. Една от сериозните причини за кризата е неправилната постановка заложена в закона за изобретенията и рационализациите като държавна собственост, т.е. собственост, с която се разполагаха чиновници в ИНРА, в бившия Държавен комитет за изследвания и технологии и в някаква степен Съюза на научно-техническите дружества /СНТД/.

Стигна се до парадокса ИНРА да бъде самостоятелна, на собствена стопанска сметка организация. И поради това, че за всяко издадено авторско свидетелство ИНРА изразходва средства, то логиката е - колкото по-малко авторски свидетелства, толкова по-малко разходи. Да не говорим за рязко спадналото равнище на патентната експертиза, за чисто формалния бюрократичен подход, водещ до лишаване на авторите и страната от ценни изобретения. Съюза на НТД, който е продукт на същата тази авторитарна система не може и не е в състояние да изведе изобретателството и рационализаторството от кризата. Една казионна дискредитирана форма няма шанс да успее при сегашната овстановка.

2. Извода от посочените констатации е: необходимо е създаване на принципно нова основа на творческа обществена, самостоятелна организация на изобретателите и рационализаторите. Защо на изобретателите и рационализаторите? Защо самостоятелна, защо творческа?

Природата е надарила хората различно. Едни могат да пеят, други да рисуват, трети да изобретяват и рационализират. Рационално значи разумно. Рационализацията и изобретението са две качествени степени на продукта на човешкия интелект. Често икономическата значимост на една рационализация превишава значително тази на редица изобретения. От социално-политическа гледна точка съвършено неразумно е отделянето на изобретателите, които са поради изложените по-горе причини една шепа хора /около 9000 души/ от рационализаторите, които са като маса значително повече /около 200 000 души/. Неразумността на такова отделяне е неправилна и от чисто политическа гледна точка, тъй като мнозинството от изобретателите са научно-техническа интелигенция, а мнозинството от рационализаторите са работници, заети в различните отрасли на народното стопанство.

3. Цел на Съюза на изобретателите и рационализаторите /СИР/

В условията на извършващото се преустройство в икономиката и политиката у нас, особено наложително е активизацията на интелектуалната сила на нацията и в частност на нейния преден отряд - изобретателите и рационализаторите.

Целта на СИР е рязкото активизиране на работата на изобретателите и рационализаторите за значим принос в преустройството на икономиката, за висока, реална икономическа и социална ефективност. Целта е да бъде рязко увеличено количеството и качеството на предложенията за изобретения и рационализации, да се увеличи количеството и се съкратят сроковете за материализиране на изобретенията и рационализациите, да се увеличи народностопанският ефект от изобретателството и рационализаторството, да порастне моралното и материално стимулиране на изобретателите и рационализаторите.

Главният лост за постигане на тези цели ние виждаме и предлагаме да бъде: законодателно изменение на отношението към интелектуалната собственост. Изобретението и рационализацията са продукт на човешкия интелект. Със заповед и диктат изобретения и рационализации не се създават. Това е чисто творчески процес, характерен за една част от човешкото общество, независимо какъв е обществено-икономическият строй. Защо нашето социалистическо общество не трябва да признава този обективен биологическо-творчески процес? Носители на този процес са отделни личности и колективи от специалисти в различни области. Защо този продукт на интелекта трябва да бъде обявен за общодържавна собственост? А кой е държавата в случая? Чиновниците от бюрократичния апарат или творците на материални блага? Изводът е един: интелектуалните продукти във вид на изобретения и рационализации трябва да бъдат собственост на онези, които ги създават - отделни личности, фирми и колективи. Тази постановка трябва да бъде защитена с нов наистина социалистически закон за изобретенията и рационализациите - СИР е решен да участва в създаването на този закон. Ние сме убедени, че чрез узаконяване на постановката изобретенията и рационализациите - собственост на създателите им, ние ще решим най-после така наречения проблем "внедряване". Убедени сме, че това понятие, което означава, че някой оказва съпротива и затова е потребен натиск, за да се реализира дадено изобретение, ще изчезне. Вместо внедряване ще се появи заинтересованост /икономическа и морална/ да се използува новото решение, защото то притежава по-високи потребителски качества, а следователно може да бъде реализирано при по-висока печалба за отделната личност и за обществото като цяло.
СИР ще бъде обществен организатор на този творчески процес, който по наше дълбоко убеждение ще доведе до положителни резултати, каквито сега даже не можем да оценим. Ние предлагаме в СИР да участват и патентните специалисти. СИР ще бъде представител на изобретателите и рационализаторите в международните организации. Несъстоятелно е твърдението, че там са само изобретатели. СИР е готов да сътрудници със преустроената федерация на НТД, но не поради това, че последната има голяма материална база. А защото ние считаме, че новият съз е носител на високо хуманни идеи за активно участие в започващото преустройство у нас. С едите на СИР ние смятаме, че влагаме повече истински социализъм в развитието на българското общество.


На тази основа ние предлагаме обединяване на всички изобретатели и рационализатори в СИР, като организация, която може да изведе движението на светлия път на истинското социалистическо преустройство.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/Х   Х   Х


СОФИЯ, 25 декември. Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ЗАЯВЛЕНИЕ на журналистите-членове на Независимата федерация на труда "Подкрепа".

Ние, журналистите от НФТ "Подкрепа", решени да спомогнем за ускоряване на демократичните процеси у нас, заявяваме:
Официалните средства за масова информация отразяват необективно, непълно, тенденциозно и едностранно обществения живот в страната. Те продължават да работят от името и в интерес на определени номенклатурни кръгове.

За да станат реалност стремежите на различните политически сили към диалог е необходимо осигуряването на свободен обмен на информация, мнения и становища.

Поради това настояваме:

1. Да бъдат осигурени условия и подходяща материално-техническа база за издаването на печатните органи на независимите сдружения, обединени в Съюза на демократичните сили.

2. Да бъде представено самостоятелно информационно време в програмите на радиото и телевизията.

В подкрепа на нашите искания обявяваме щафетна гладна стачка /по три дни/ с начало - 0,00 часа на 25 декември 1989 г. до удовлетворяването на нашите искания. През деня стачни постове ще има пред Народното събрание, а в провинцията - пред областните и общинските народни съвети.

Съмишленици от независимите сдружения, подкрепете ни!

Колеги от средствата за масова информация, подкрепете ни!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


СОФИЯ, 25 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на УСТАВА на Независимия професионален съюз на артистите в България, обединяващ представители на драматичните театри в Перник, Враца, Сливен, Пловдив, Бургас, Пазарджик, на театър "Сълза и смях" - София, Младежкия театър - София, Сатиричния театър - София, театър "Възраждане", на свободните театрални трупи АФТ-1 и "Диалог", както и свободни актьори.

Член 1. Независимият професионален съюз на артистите е непартийна професионална организация на лицата, които работят в свободните театри, на самостоятелни артисти и на работещите в държавните театри и цирка.

Член 2. Основните цели на профсъюза са: обществена подкрепа на демократичните сили в страната за преустройство със средствата на театъра и участие в граждански инициативи; коренно преустройство на театралната система в духа на демократичните традиции, което да доведе до създаването на съвременни, конкурентни и жизнени творчески единици.

Член 3. Съюзът защитава правото на труд и свободна творческа дейност на своите членове.

Член 4. В независимия професионален съюз могат да членуват лица, които работят в свободните театри, самостоятелно работещите артисти, артистите от държавните театри и цирка, които приемат Устава и програмата на профсъюза и са готови да работят за осъществяването на неговите цели. По решение на Общото събрание могат да бъдат приемани други лица.

Членството възниква с подписването на решението за учредяване. Нови членове се приемат от Общото събрание по писмено заявление /вар.2/. Нови членове се регистрират по писмено заявление /вар.1/.

Общото съврание може да изключва членове на съюза, при условия, мотиви и ред, обсъждани за всеки конкретен случай.

Членството в съюза не е пречка за членуването в други политически и професионални организации.

Всеки член може по всяко време свободно да заяви своето оттегляне от съюза.

Член 5. Целите на профсъюза се осъществяват с мирни средства: разговори, писма, подписки, бойкоти, нарочно организирани представления, митинги, демонстрации и стачки.

Членовете на съюза получават неговата подкрепа и зашита за дейността си по чл.1, когато:
  - изрично са упълномощени за такава дейност от общото съврание;
  - към действията им са се присъединили мнозинството от членовете.

Във всички останали случаи съюзът не е обвързан.

Член 6. Независимият професионален съюз на артистите е юридическо лице, чията правосубектност възниква с подписването на акта за учредяване. Съюзът се представлява от двама управители, назначени от Общото събрание.

Член 7. Членовете на съюза образуват Общо събрание, което е пълновластен орган за решаване на всички въпроси.

Общото събрание може да взима решения, ако на заседанието присъствуват поне 50 процента плюс 1 от всички членове на съюза.

Общото събрание ежегодно избира от състава на своите членове Изпълнително бюро, което координира дейността на членовете. Числеността на Бюрото се определя от Общото събрание.

По решение на Общото събрание, съобразно нуждите на съюза, могат да се образуват други работни органи. Стопанските организации /фирми, къщи, бюра и др./ работят на самоиздръжка.

Член 8. Общото събрание взима решенията си по организационни въпроси с обикновено мнозинство от присъствувашите или определя друг ред.

Член 9. В съответствие със своята програма и цели съюзът може да осъществява връзки с други организации и държавни органи. Той може да се сдружава с други организации за взаимодействие и взаимопомощ, като запазва своята самостоятелност.

Член 10. Средствата за осигуряване на дейността на профсъюза се осигуряват от:

 - членски внос;
 - дарения и завещания;
 - други позволени от закона източници.

Член 11. По неуредените от този Устав въпроси решение се взима от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъствуващите.

Член 12. Професионалният съюз е със седалище София.

ОСОБЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящият устав урежда основните положения за дейността на съюза и действува до 30 април 1990 година, до когато комисия, избрана от Общото събрание, ще разработи окончателен устав.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

X   X   X


СОФИЯ, 25 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в град Плевен.

Процесите на Преустростйство, обхванали почти цялата социалистическа система, доведоха до историческия Ноемврийски пленум на ЦК на БКП, който е НАЧАЛО на ИСТИНСКО ПРЕУСТРОЙСТВО в Народна република България. Тоталитарно-плутократовският режим на бившия генерален секретар бе свален и започва демонтирането на командно-административната система, довела страната и народа ни пред тежка политическа, икономическа и нравствена криза.

Група интелектуалци от град Плевен, представители на художествено-творческата, научно-техническата и на хуманитарната интелигенция, вдъхновени и изпълнени с благородно желание да работят за осъществяване на истинско Преустройство, Демокрация, Гласност и Плурализъм, открито, публично, на основание на Конституцията на НРБ и само с мирни средства се обединяват и учредяват КЛУБ за ПОДКРЕПА на ГЛАСНОСТТА и ПРЕУСТРОЙСТВОТО.

Като неформално сдружение, Клубът за Подкрепа на Гласността и Преустройството в град Плевен няма да се регистрира и търси юридическо признание от съда. Той се изгражда на основание член 52, алинея 1 от Конституцията на НРБ и целите и задачите, които си поставя, както и средствата, с които възнамерява да ги осъществи, не изискват на този етап той да притежава статута на юридическо лице. Това го прави самостоятелен и независим и не може да бъде забраняван или разпускан от никакви официални институции, а само от онези, които са го създали и неговото създаване е станало факт от момента на учредяването.

Целите и задачите, които Клубът си поставя не изискват твърдо фиксирана организационна структура и регламентация на дейността, в която да са указани задълженията и правата на членовете му. В него може да се запише всеки, който желае и го подпомага според възможностите си, а също така и да го напусне, когато му стане безинтересно.

Клубът ще решава всички въпроси на ОБЩО СЪБРАНИЕ чрез обикновенно мнозинство, като между две събрания ще се ръководи от КЛУБЕН СЪВЕТ, избран по демократичен начин. Клубният съвет ще се състои от 7 координатори, които поотделно или заедно представляват Клува и имат равни права и пълномощия. Те взимат решения чрез явно гласуване и се отчитат пред Общото събрание.

Всякакви опити да бъдат включени елементи на секретност, подмолност, нелегалност или подривна дейност в работата на Клуба или пък да му бъдат инкриминирани отвън, ще се разглеждат като политическа провокация, инспирирана от враговете на Преустройството, Гласността, Плурализма и Демокрацията в България.

На този етап Клубът за подкрепа на гласността и преустройството ще осъществява дейността си предимно чрез организиране и провеждане на събрания, дискусии и срещи с изтъкнати специалисти, които компетентно да разясняват острите и наболели проблеми, с видни наши интелектуалци, общественици и отговорни политически лица от държавния и партийния апарат.

Учредителите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от град Плевен се надяват, че неговата дейност ще повиши така необходимата на българския народ ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА в условията на Демокрацията, Гласността и Плурализма и ще обедини усилията на широки слоеве от интелигенцията и обществеността като цяло за довеждане процесите на преустройството до успешен край!

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 


X   X   X


НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ

Напомняме на всички, които проявяват интерес към бюлетина на ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", че е време да помислят за подновяването на абонамента си за желан от тях срок през 1990 година. Месечният абонамент е 44 лева.

В бюлетина, който излиза всеки работен ден, ще продължим да публикуваме безплатно в пълен текст различни програмни документи: декларации, петиции, решения, отворени писма, обръщения, платформи, резолюции и други на обществени организации и неформални сдружения.

За абонирането няма никакви ограничения, а адресът на Абонаментната служва е: София 1040, бул. "Ленин" номер 49, телефони: 70-51-94 и 73-37-231.