25 март 1993

София, 25 март 1993 година
        Брой 58 /845/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"


Ние, народните представители от парламентарната група "Нов съюз за демокрация" /НСД/, сме обединени от моралната и политическа отговорност за изпълнението на програмата, с която бяхме избрани.

Сплоти ни противопоставянето на диктата на Националния координационен съвет /НКС/ превърнал Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/ в пасивен изпълнител на една лишена от реализъм и отговорност политика. Ние не можехме да се примирим с антипарламентарния стил, който изключваше плурализма на мненията, спора с аргументи и толерантността към опонента.

Ние осъдихме действията на екстремистката групировка, довели до дезертирането на СДС от изпълнителната власт. Разобличихме личните амбиции на шепа лидери от СДС, които не се поколебаха да разбият и собствената си парламентарна група, търсейки реабилитация в предсрочни парламентарни избори. Опитите да се дестабилизира работата на българския парламент са логично продължение на тази авантюристична и антинационална политика.

Ние идваме от различни политически формации. Това, което ни обединява, е стремежът за сплотяване на нацията. Българските граждани са равни пред закона и не могат да бъдат делени на "наши" и "ваши", на "червени" и "сини", на бивши комунисти и демократи с днешна дата. Смисълът на реалната декомунизация е в разрушаването на тоталитарните структури и изграждането на свободно гражданско общество.

Лишенията на българските граждани трябва да бъдат мотивирани от една ясна и конкретна политика в защита на националните икономически интереси и сигурността на държавата.

Ето защо, ние, група народни представители от 36-то Народно събрание, се обединяваме в "Нов съюз за демокрация", като заявяваме, че в своите действия ще се ръководим единствено от интересите на нацията и ще работим за осъществяването на следните цели:


1. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.

В съответствие с чл.67 от Конституцията на Република България ще отстояваме свободния мандат на народния представител. Ние представляваме не само нашите избиратели, но и целия български народ. Верни на положената клетва, ще действаме на основата на конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.

Ние ще работим за укрепване на авторитета на българския парламент, като основна институция в парламентарната република, за установяване на ефективен парламентарен контрол върху изпълнителната власт.


2. СТАБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Само балансът между демократично избраните институции и тяхното конструктивно взаимодействие могат да материализират волята на народа за преход към пазарна икономика и демокрация, да гарантират националната сигурност и правата на българските граждани.

Ние сме за по-нататъшна стабилизация на разделението на властите в рамките на конституцията. България има демократично избран президент, който е реален фактор за националния консенсус. Имаме действащо правителство, пред което стоят проблемите на структурната реформа на икономиката.

Преходът към демокрация и пазарна икономика е по същество преход към професионално управление. Успехът на реформата е немислим без изграждането на модерна държавна администрация.


3. УСКОРЯВАНЕ НА РЕФОРМАТА.

Въпреки пропагандата и заклинанията в либерализъм и "десничарство" налице е разминаване на макроикономическата политика и структурната реформа.

Структурната реформа, чиято основна задача е преразпределението на собствеността, значително закъсня. Новата макроикономическа политика се наслагва върху старата икономическа структура, дори с тенденция към рецентрализация. Това дестабилизира държавните предприятия и блокира прехода към частната собственост.

Реституцията на градската и селска собственост не бе реализирана ефективно. Приватизацията практически не е започнала. "Малката" и "голямата" приватизация бяха подчинени на тромава бюрократична процедура "отгоре". Ние сме за ускорена приватизация, включваща различни видове преференции. Чрез отдаване на собственост срещу отложено плащане, дълг и управление трябва да се заинтересоват както персоналът и мениджърите, така и банките, общините и чуждите инвеститори.

Законодателната активност на депутатите от НСД ще подпомага приоритетно:
- изграждането на новите пазарни структури;
- съживяване на производството;
- ускоряване на приватизацията и аграрната реформа;
- частния бизнес и предприемачеството;
- реформиране на данъчното дело;
- създаване на съвременно здравно и социално осигуряване и подпомагане;
- борбата с престъпността и корупцията.


4. УКРЕПВАНЕ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ И ТРИСТРАННОТО
ПАРТНЬОРСТВО.

Разширяването на социалната база на реформата и нейният успех са немислими без социален диалог. Оптималното съотношение между либералната и социална функция на държавата е решаващо в периода на прехода.


5. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛИЗМА И НА ЕТНИЧЕСКАТА ВРАЖДА.

НСД отхвърля решително опитите на определени политически сили да насаждат национализъм и етническа омраза в обществото.


6. ВОЛЕВО И КОМПЕТЕНТНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.

НСД ще подкрепя действията на правителството, насочени към ускоряване на приватизацията и аграрната реформа, стимулиране на производството и частния бизнес, укрепване на националната сигурност, запазването на социалния мир и борбата срещу престъпността и корупцията.

Необходими са твърди и ясни правила в административния и стопанския живот. В противен случай ще продължава разграбването на държавното имущество, скритата и "дива" приватизация, вмешателството на партийни, синдикални и други корпоративни интереси. Натрупването на богатства не може да се извършва за сметка на обедняването на мнозинството от населението. Ние няма да допуснем "латиноамерикански вариант" на живот на нашите деца.


7. КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

Народните представители от НСД ще провеждат политика за сплотяване на обществото около националните интереси и стратегическите цели на реформата. Партизанщината и опитите за разединение на нацията са заплаха за националния мир, реформата и сигурността на гражданите.

За изпълнение на целите на НСД ще се стремим към стабилизиране на дейността на Народното събрание и сътрудничество с всички парламентарни групи в името на националните интереси. Надяваме се, че тази позиция ще бъде посрещната с необходимото разбиране и подкрепа от страна на народното представителство.

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМА.


По повод освобождаването на г-н Славейко Божинов, член на Националния комитет на Социалдемократическата партия /НК на СДП/, от поста председател на Комитета по туризма на Република България, заявяваме следното:

1. През 1992 г. туристическият отрасъл единствен от нашата икономика показа ръст от около 120 процента.

2. Българската туристическа индустрия донесе значителни приходи за други клонове на нашата икономика - например за българските авиолинии бяха осигурени над половин милион пътници само през изминалата 1992 г., като съгласно сключените за тази година договори техният брой се очаква да бъде значително по-голям.

3. Завършена беше структурната реформа в отрасъла, а с помощта на наши и чуждестранни специалисти бе изготвена стройна приватизационна програма.

4. България единствена от бившите социалистически страни заедно с Унгария беше приета за член на Европейската туристическа организация - висока оценка за авторите на нашата туристическа индустрия.

Това е само част от дейността на Комитета по туризма по времето, когато г-н Божинов беше заместник-председател и председател на това важно за икономиката на България ведомство.

Изпълнителното бюро на СДП окачествява мотивите на Министерския съвет за освобождаването на Славейко Божинов като несъстоятелни. Тук става дума за уволнение по ЧИСТО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ в разрез с програмната декларация на г-н Беров.

Явно е, че силите, подкрепящи сегашния правителствен кабинет, се стремят към солидни позиции в стартиращата приватизация в туризма. Нашата общественост трябва да знае истината относно предприетите масови уволнения по политически причини от сегашното българско правителство под натиска на определени сили, заинтересувани от реставрацията на комунизма в България.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА" И "КОНТИНЕНТ".


На 22 март 1993 г. в брой 66 на вестник "Дума" и бр 66 на "Континент" бяха публикувани репортерски съобщения, в които се казваше, че в Извънреден конгрес на БРСП прераснала проведената "Национална" конференция на 20 март 1993 г. във Варна.

Тези противоречиви съобщения не отразяват реалната обстановка в партията и не отговарят на истината. С тях се заблуждават не само членовете на Българската работническо-селска партия /БРСП/ в страната и техните симпатизанти, но и цялата общественост.

Ето защо при създалата се обстановка ние сме длъжни да покажем истинската ситуация в БРСП.

На Първия конгрес на БРСП, който се проведе на 1-2 май 1992 г. в София, бе избран Устав на партията, седалището от Варна бе преместено в София и бяха избрани нови ръководни органи: Национален комитет /НК/ от 33 души, Национална контролно-ревизионна комисия /НКРК/ от 5 души и Председателство от 11 души. За председател на БРСП единодушно бе избран др. Чуде Георгиев.

За един кратък период от време партията доби популярност и изгради успешно свои организационни структури в редица области в нашата страна, с което организационно укрепна.

Партията пое курс за обединяване на марксистко-ленинските сили в своите редици. Това съответно раздразни някои от лидерите на комунистическите партии, чиято дейност досега се изразява в борба помежду си за надмощие и те решиха да спрат процеса на развитие на БРСП, опирайки се на нестабилни елементи в нейното ръководство и по-точно на личности като Петър Йорданов от Русе и Васил Жеков от Варна, с които установиха тесни връзки. Постепенно в НК на партията около тези двама души се оформи групичка от 5-6 души, която, насърчавана от лидера на БКП /м/ Борис Петков и лидера на ОБКП Гено Влахов, започна открито, използвайки вестник "Трибуна" на БКП /м/, да обругава ръководството на БРСП и нейния председател, да води фракционна борба за обсебване на ръководството на партията.

Тези техни замисли бяха разкрити и на редовния пленум на НК на БРСП, състоял се на 19 декември 1992 г. във Варна, за груба фракционна дейност от Председателството и НК бе освободен Петър Йорданов от Русе. На другите бе направено порицание, като им се даваше възможност да осъзнаят грешките си.

На този пленум НК взе решение и за свикване на Извънреден конгрес на БРСП през април 1993 г. в София, който да бъде обединителен за марксистко-ленинските сили и да утвърди програмата на БРСП.

Това решение на пленума извади от равновесие лидерите на БКП /м/ и ОБКП и те открито започнаха да насърчават фракционната група, която привлече за свой помощник Станчо Станчев - първия председател на БРСП от нейното създаване.

На страниците на вестник "Трибуна" продължиха да се изливат потоци от клеветнически материали срещу ръководството на партията и нейния председател Чуде Георгиев.

Възползвайки се от факта, че Председателството не беше отразило в регистрацията на партията промените, които станаха на първия конгрес, фракционната група, опирайки се на Станчо Станчев, реши да обсеби ръководството на партията.

На пленума на НК на БРСП, състоял се на 6 март 1993 г. в София, за груба фракционна разколническа дейност от състава на НК на БРСП бяха освободени: Васил Жеков, Кирил Станев, Георги Иванов от Варна и Георги Захариев от София. По този начин НК се освободи от групата, която нанасяше вреда на цялата партия.

В отговор на тези решения тази групичка свиква на 20 март 1993 г. във Варна конференция, която обявява за национална.

Колко жалък е техният фарс, личи от факта, че на тази тяхна конференция присъстват 19 души, тъй като 7 души от градското ръководство начело с председателя Иван Стоянов напускат техния форум, като ги заклеймяват. На така наречената национална конференция не присъства нито един представител от организациите в страната. Възползвайки се от обстоятелството, те изнасят информация пред представителите на средствата за масова информация, като прикриват истината и грубо ги заблуждават. Но истината те не могат да скрият. НК на БРСП е убеден, че средствата за масова информация, след като се запознаят със настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ, ще отразят правилно обстановката в БРСП.

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"'/


*  *  *

София 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ С НАСТОЯВАНЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет на Република България.


Настояваме час по-скоро проблемите в Българската православна църква да бъдат решени според законите на страната и каноните на църквата.

Продължаващият разкол в църквата ни е обида и за вярващи, и за невярващи. Това е кощунство с вековните традиции на православието и българщината, на дома и семейството. Разколът руши изконни човешки ценности, посяга на вярата, посяга на доброто и красивото.

Считаме за недопустимо личностни амбиции, користни цели и политически страсти да тровят безогледно църквата и да оскърбяват всички нас.

Апелираме към правителството най-сетне да се произнесе по дейността на Дирекцията по вероизповеданията, да направи всичко, което е в негова компетентност за преоценка на нейните актове, за отмяна на противоправните от тях и за освобождаване сградата на Синодалната палата.

София, 24 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр.Петков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ: ст.н.с. Ем. Масларова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ ПО ПОВОД НА ПРЕМАХВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕЦАТА И БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА.


Българският национален комитет /БНК/ за УНИЦЕФ изразява своята тревога от приетото Постановление на МС за премахване правото на децата и бременните на безплатно лечение на нехронични заболявания в извънболнични условия и настоява за неговото отменяне.

Подобно действие в днешните условия на криза и тежко социално и икономическо положение на много семейства ще има изключително опасни за нацията последици. БНК за УНИЦЕФ напомня, че това решение е взето в момент, в който правителството е възложило на Института за държавата и правото изготвянето на доклад за приложението на Конвенцията на ООН за правата на детето в България. Великото народно събрание ратифицира конвенцията през 1991 г. С това България се задължи да приведе своето законодателство в съответствие с този международен документ в срок от две години. Този срок изтича през юни 1993 г. В чл. 24, ал.1 на конвенцията се казва: "Държавите-страни признават правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраве и на улеснения за лечение на заболявания и за възстановяване на здравето си.”

В България започва международна програма за мониторинг на детското развитие и за защитни структури за децата в периода на преход. Програмата е разработена и ще се ръководи от Детския фонд на ООН и в нея ще вземат участие и наши специалисти. Депутати от Народното събрание ще участват в срещата на Интерпарламентарния съюз в Будапеща на тема: "Защитни структури за децата в периода на преход", която ще се състои след няколко дни.

Всичко това е предпоставка за изграждането на Национален план за действие в областта на детското развитие, който България би трябвало да изработи в най-скоро време като пряко следствие от поетите задължения от страна на президента д-р Желю Желев на срещата на високо равнище за децата през септември 1990 г. и подписаната Декларация за опазване здравето, живота и развитието на децата.

Като член на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ българското правителство ще вземе участие в сесията на Изпълнителния съвет през април 1993 г. в Ню Йорк. На този голям форум нашата страна трябва да изложи своите намерения за социалната си политика, насочена към децата, в духа на всички международни споразумения, под които е сложила подписа си.

Българският национален комитет за УНИЦЕФ изразява готовност да финансира и подпомогне с всички възможни средства работата на група независими експерти, която да изготви проект на ново решение за безплатно лечение на децата и бременните.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Днес, 19 март 1993 г., на свое заседание Националният синдикален съвет на Националния полицейски синдикат, като взе предвид:
- все по-нарастващата апатия и деморализация в полицията;
- пълната обезвереност на полицаите от неангажираността и бездействието на законодателната и изпълнителната власт към проблемите им въпреки нееднократно даваните обещания;
- състоянието на обществения ред и националната сигурност;
- стремителното нарастване на цените и спадането на жизнения стандарт на полицая;
- ограничените социални права на полицейските служители, свързани със забраната за полагане на допълнителен труд в извънработно време, почивни и празнични дни, за разлика от останалите държавни служители;
- незаплащането на нощния, извънредния труд и дежурствата в полицията;
- нарасналото текучество, увеличаването на незаетите работни места, особено в големите градове, въпреки безработицата и липсата на каквато и да е мотивация за постъпване на работа в полицията;
- реалните рискове на професията и ограничените граждански и политически права;
- изработения проект за бюджет на Министерството на вътрешните работи за 1993 година;
- вълната от възмущение, ропот, гняв, негодувание и обвинения в пасивност към ръководството на министерството и синдиката

Р Е Ш И

1. Подкрепя искането на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" в Съвета за социално сътрудничество за 47 % увеличение на заплатите на държавните служители, считано от 1 март 1993 година.

2. Настоява в бюджета на МВР да се планират средства за заплащането на компенсации за ограничените социални и граждански права и за полагания нощен, извънреден труд и дежурства.

3. Настоява Министерският съвет да отмени позорното решение на предишното правителство за повишение на заплатите на ръководните служители в МВР.

4. Настоява, с оглед разкриването на допълнителни резерви в Министерството на вътрешните работи, за увеличаване на заплатите на служителите и подобряването на материално-техническата база на полицията:
- Министерството на финансите да започне извършването на пълна финансова ревизия на МВР, неговите фирми и извънбюджетните сметки.
- Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи да започнат проверка на всички фондации в страната, свързани със сигурността и полицията.
- Министерството на финансите да започне проверка на всички сключени от министерството на вътрешните работи сделки през периода 1991-1992 година, свързани с материално-техническото оборудване на министерството.
- Министърът на вътрешните работи да издаде заповед новозакупените и предоставени луксозни леки автомобили да се използват за пряка служебна работа, а не за представителни цели.

В случай, че настоящата декларация не бъде взета под внимание и не се предприемат реални действия по изпълнението на справедливите ни искания, Националният полицейски синдикат ще обяви "протестна готовност" от 5 април 1993 г. и ще започне активни протестни действия във всички структури на Националната полиция на територията на цялата страна от 19 април 1993 година.

Очакваме парламентарните политически сили, правителството, ръководствата на Министерството на вътрешните работи и ДИРЕКЦИЯТА на Националната полиция, синдикалните организации във и извън системата на МВР да изразят публично отношението си по проблемите, поставени в настоящата декларация.

София, 19 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА УЧИТЕЛИТЕ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 22 март 1992 г., правителството предложи заплатите в сферата на образованието да се определят на основата на 133-то ПМС при индексиране с коефициент 1,412. Този подход не отчита ниската база на средните брутни работни заплати в отрасъла, резултат от дългогодишните деформации при оценката на труда на учителите. Предлаганото от правителството отраслово диференциране на работните заплати не може да се осъществи поради повишаването на минималните работни заплати, за което допълнителни фондове не се предвиждат.

Напомняме, че след голямата учителска стачка, проведена през м.октомври 1992 г., с правителството на Република България беше подписано Споразумение, според което от 1 октомври 1992 г. работните заплати в отрасъла се увеличиха с 12 % и беше договорено ново увеличение с приемането на бюджета за 1993 година. Опитът да се пренебрегне постигнатото с това споразумение е недопустим и осъдителен. Ние стачкувахме за запазване на нашето човешко и професионално достойнство. Не ни унижавайте отново! Ще съдействаме за запазване на социалния мир, но не можем да допуснем да ни се отнемат стачните завоевания.

Синдикатът на българските учители /СБУ/ разбира затрудненията на правителството, произтичащи от икономическата криза и опасността от галопираща инфлация. В същото време искаме да напомним, че в програмната си декларация Министерският съвет/МС/ заяви приоритет за образованието и здравеопазването. Отстъпването от нея ще засегне хората, които работят в тези два отрасъла.

Позволяваме си да уведомим правителството, че Министерството на образованието, науката и културата все още не е започнало преговори за подписване на Колективен трудов договор със Синдиката на българските учители, който е най-големият учителски синдикат и е един от най-големите, отраслови синдикати в страната. Позицията на министър МАРИН ДИМИТРОВ според нас тласка неизбежно към остри синдикални действия, които могат да дестабилизират крехкото социално равновесие.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТСКИ ГРАД - СОФИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас с огромната ни загриженост за съдбата на студентски град - София. В последните години той се утвърди като център на престъпността, хазартните игри, наркоманията, денонощните заведения, арабските и турските ресторанти. Същевременно територията е превърната в сметище и няма нищо общо с хигиенните норми. Продължават да се отдават помещения под наем за барове и дискотеки при ниски наеми, редовно не се спазват нормативните изисквания за тази дейност. Много от общежитията са в окаяно състояние, не се поддържат, в тях обикалят безстопанствени кучета и котки.

С оглед на това федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/ като организация, защитаваща интересите на студентите, настоява да се вземат мерки за:
1. Прекратяване на сключените договори за отдаване под наем на помещения.
2. Търсене на отговорност от виновните държавни служители.
3. Увеличаване на състава на полицейското управление в района.
4. Редовно почистване на околоблоковите пространства и парковете.
5. Проверки за нарушаване на обществения ред и наредбите на СГО.
6. Създаване на специален статут на студентски град - София.
7. Недопускане на т.нар. "скрита приватизация" в него.

Ще очакваме вашата бърза намеса по изложените по-горе проблеми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД:
        Андрей Ненов

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на здравеопазването и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА МИНИСТРИ,

От 18 март /четвъртък/ 1993 г. студентите от Медицински факултет към Висшия медицински институт предприехме ефективни стачни действия с прекратяване на достъпа до учебни занятия. Те ще продължат до изпълнение на нашето основно изискване - ПРОМЯНА НА чл.2 от Постановление 220 на МС от 4 ноември 1992 г.

Ние, студентите-медици считаме, че стоим с вас от едната страна на барикадата и не желаем да се конфронтираме с вас, тъй като не считаме, че сте отговорни за приетото постановление.

Бихме желали в най-кратък срок проблемът, който в настоящия момент е от вашата компетентност, да бъде решен и ние да възстановим редовните учебни занятия.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛОЖЕНИЕТО В "НЕФТОХИМ" АД.


Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е сериозно обезпокоена от взривоопасната ситуация в най-голямата фирма на България - "Нефхтохим" АД. Изпълнителният комитет на КНСБ счита, че отговорността за тази ситуация носи единствено правителството, което подмени решаването на действителните проблеми на "Нефтохим" АД с псевдоструктурни и главно персонални промени.

Централата на КНСБ призовава правителството да прояви конструктивност и решителност и незабавно да започне преговори. Всяко забавяне може да има катастрофални последици както за "Нефтохим", така и за икономиката на България.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
        Диана Дамянова

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА НЕФТОХИМИЦИТЕ НА СВОБОДНИЯ РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАТ В БУРГАС.


Публична тайна е, че една от целите на спекулативния капитал с мафиотски произход е поставянето в подчинено положение на петролната рафинерия в Бургас. В тези свои стремежи тя се подпомага от псевдосиндикати и висши държавни чиновници, факт, който трудно би могъл някой да оспори. Ето защо заслужава поздравление отдавнашната борба в защита интересите на хората, работещи в рафинерията, която водят Независимият синдикат на нефтохимиците и Свободният работнически синдикат. Като подкрепяме техните искания, включително и готовността да ги отстояват чрез стачка, ние приканваме структурите на НПС, които излизат в ефективни стачки, да се солидаризират в декларации с нефтохимиците.

София, 22 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
25:03:1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!