25 май 1993

София, 25 май 1993 година
        Брой 99 /886/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, НАЛОЖЕТЕ ВЕТО!" НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛИЩЕТО НА ЧЕСТТА, ОРГАНИЗИРАНО ПО ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


С приетите на 20 май 1993 г. промени в Закона за земята сегашното парламентарно мнозинство "узакони" беззаконието, престъпността и хаоса, грубо потъпквайки гарантираното от конституцията право на свещена и неприкосновена собственост върху земята.

Конституцията гарантира свободата на собствениците да защитават отнетите им от парламента съгласно чл. 10, ал. 7 права да стопанисват, владеят и се разпореждат свободно с имотите си.

Приетата поправка на параграф 13 цели подмяна на неудобните членове на ликвидационните съвети, прикриване на извършените престъпления, разграбване на земедлския инвентар, забавяне връщането на земята на законните й собственици и саботиране на аграрната реформа.

Макар и несъвършен, досегашният текст на закона гарантираше правото на собственост, включително и върху земите, неправомерно отнети от червената болшевишка номенклатура, които се намират в регулацията на населените места и вилни зони.

С този си акт сегашното парламентарно мнозинство още веднъж доказа не само кому служи, но и неспособността си да съблюдава принципите на справедливостта, свободата и демокрацията.

Осъждаме грубото посегателство върху гражданските права, осъществено от Народното събрание чрез приемане на поправките в чл. 10, ал. 7 и параграф 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Настояваме президентът на Република България да се възползва от конституционното си право на вето, за да спре "узаконяването" на беззаконието и нарушенията на конституцията от страна на 36-то Обикновено народно събрание.

София, 21 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО КАТО ОФИЦИАЛНА РЕЛИГИЯ.


В 865 г. един родолюбив и прозорлив владетел - княз Борис I, заложи в основите на българската държавност фундаменталния принцип: една религия - един народ. Върху него православното християнство и държавните усилия съзидаха от етносите - тракийския, славянския и прабългарския - единен български народ и нация. Оттогава то е официална държавна религия. Историята доказа правотата и величието на това дело.

През столетията на кървавото турско робство православието спаси българите от асимилацията /турска и гръцка/. То поведе поробения български народ за църковна и национална свобода. Неговите исторически заслуги за спасяването на българщината и за възстановяването на унищожената от османския завоевател българска държава са общопризнати.
След 9 септември 1944 г. интернационализмът нанесе сериозен удар на българската църква. Това отчужди българите не само от православието, но и силно накърни тяхното национално самосъзнание. Почти половин век беше налаган национален нихилизъм, пагубните плодове на който днес България бере.

След 10 ноември 1989 г. интернационализмът метаморфозира в космополитизъм, не по-малко разрушителен за нациите и техните култури, който в условията на антинационална "демокрация" погази завета на княз Борис I. Пръкнаха се рой религии и секти. Разноцветни "демократи", кариеристи, псевдоинтелигенти, продажни и невежи политици, национални нихилисти и национални предатели ревнаха за чужди, антибългарски права, за отворено - т.е. разградено общество. На законодателно и държавно ниво бе отказано на традиционното православно християнство да бъде официална религия. Прокламира се пагубният принцип за равенство на етносите и религиите. По външен сценарий чрез политически средства беше наложен разкол на Българската православна църква. Евангелисти, протестанти, безброй секти, "небесни експлозии", "маршове на вярата", психологическа обработка и атаки отвлякоха и отчуждиха маса младежи от семействата им, от българското общество, от националните проблеми.

Религиозният екстремизъм нанесе дълбоки поражения на душевния свят на хиляди такива млади хора, като разколеба вътрешното им равновесие. Деградацията на личността им ги лиши от естествените социални и национални функции. Животът за тях загуби своята ценност. Те бяха хвърлени в чужд за човека и нацията ни трансцедентален свят. Това стана причина за увеличаване на самоубийствата сред последователите на такива вредни вероизповедания. Това обезкръвява изпадналата в демографски колапс българска нация и в условията на дълбока криза парализира различни защитни механизми на българското общество.

България изкуствено е тласкана към етническа и религиозна война. Един от основните интрументи за това е религиозното разчленение и разединение на народа. Особено опасна за националното ни битие е ислямската религия, която в действителност е политическа и налага завоевателната турска стратегия. В момента тя, заедно с ДПС, чрез натиск, заплахи, със средствата на златния телец и местната държавна администрация, асимилират българи, обсебват местните държавни органи и управление, завладяват икономическото, политическото и религиозното пространство по различни места и райони на Родината ни. Чрез стратегическите позиции в парламента, във висшия ешелон на властта и в целия обществен живот ДПС налага неудържима ислямска експанзия в България.

В последно време стана напорист и религиозният натиск на нехарактерни за нашата страна религии, които под прикритието на принципа за правата на човека и на религиозните права, прокарват чужда за душевността на българския народ и на националните ни интереси стратегия. Неудържими са техните искания пред кметовете на София и други населени места за отпускане на строителни петна, върху които да строят молителни храмове, джамии и центрове за чужди религиозни култове.

Не навсякъде обаче местната власт отстоява българската кауза. Особено това се отнася за селищата, където местната власт е в ръцете на ДПС. Не са малко кметовете и съветниците, които са заплашвани от разправа. Други пък, изповядващи чуждо етническо съзнание или покорени от силата на златния телец, погазват българските национални ценности и интереси, предоставят българска земя на чужди на българите религии и култури.

Парламентът, президентът и управляващото с чужд - турски, мандат правителство на Любен Беров, вместо да поставят здрава законова и държавна бариера срещу унищожителната религиозна, политическа, икономическа и чуждокултурна експанзия, целенасочено вливат своите усилия в руслото на антибългарските процеси по сценарии, направлявани от чужди стратегически централи в България, която за чужденците е безстопанствен разграден двор, в който те брутално се настаняват като господари.

Българската национално-радикална партия настоява да се гласува закон за вероизповеданията, в който православното християнство да се признае за официална религия в България, с всички произтичащи от това последици. Крайно време е да се забранят всички религиозни секти и политическите религии. Необходимо е да се въведе наказателна отговорност за прокарване на антибългарска стратегия и тактика от разрешените в страната ни религии. Със закон следва да се забрани отпускането или разпродажбата на българска земя за чужди религиозни култове.

Българската национално-радикална партия предупреждава, че кметове и всички онези служители на местната власт, които погазват закона за вероизповеданието и националните интереси, не ще убягнат справедливата мяра за национално предателство.

Заветът на княз Борис I трябва да се възстанови и да стане непререкаем закон за всички днешни и бъдещи държавници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Побоят и насилието са болезнени спомени от близкото ни минало! Те показват, че днес, при Вашето управление, реставрацията на комунизма в България набира ход! Озверените лица на полицаите-побойници убедително потвърждават този факт! Чрез Вашата закана по Българската национална телевизия Вие внушихте и възкресихте познати действия от позиция на силата и те дадоха своите горчиви плодове... Спомнете си - преди една-две години Народното събрание също беше охранявано, но тогава лицата на пазителите на реда бяха ведри и усмихнати, имаше настроение и не можеше да бъде друго, защото всички отрекохме тоталитарното минало и започнахме декомунизацията на обществото; А сега?

Вие нарушихте чл. 29/1/, 30/1/, 43/1/ и 57 от конституцията на тази страна. Вие посегнахте на председателя на ПГ на СДС и продължавате да се усмихвате пред камерите, което едва ли е най-уместно за един уважаващ своя народ и самия себе си държавник! Вие нарушихте спокойствието и обществения ред, които са характерни за една цивилизована страна и каквато само на думи се измъчвате да представяте България пред света.

Съюзът на безпартийните се съмнява, че Вие имате достойнство, но въпреки това отново Ви подканяме: Подайте си оставката, господин Беров! Ние Ви заявяваме - поне един милион българи очакват да понесете своята отговорност! Ще бъде по-достойно сам да се оттеглите, преди да бъдете изритан! Останете си със здраве обикновен гражданин и не започвайте нова мрачна страница в най-новата ни история! Бог ще Ви съди и дано бъде милостив към Вас!

София, 18 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА." Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Както по времето на тоталитарния живковистки период, и сега без Ваше знание и съгласие подчинените Ви препращат преписки от Министерския съвет на други ваши ведомства, без Вие да сте запознат с въпросите. Такъв е случаят с изпращането по компетентност жалбата на Секратариата на ЦК на БКП с N 2253/18 май 1993 г., за която пишат, че е подадена от Владимир Асенов Спасов, в която се било твърдяло, че не са получили отговор на молбата за сграда на площад "Лъвов мост". Такава постановка е неправилна, защото жалбоподателят не е Владимир Асенов Спасов, а Секретариатът на ЦК на БКП - другарят Владимир Асенов Спасов е подписал жалбата като първи секретар на ЦК на БКП.

Второ, в жалбата се поставя въпросът за деактуване от актовите книги на общините на цялото конфискувано имущество на БКП от 1923 година до сега, по двата фашистки закона - този на проф. Александър Цанков, Законът за защита на държавата /ЗЗД/, и този на Филип Димитров.

Трето, настояваме да ни бъде върнато цялото партийно имущество, което е раздавано безвъзмездно от Политбюро и от Секретариата на ЦК на БКП от 1950 г. до 1975 г., както и това, раздавано от БСП през 1990 г. и 1991 г. Тези решения бяха отменени от проведения пленум на ЦК на БКП на 8 май 1993 г. - копие от решението на пленума сме приложили.

Молим нареждането Ви да бъде изискана преписката от Министерството на финансите, за да имате възможност да се запознаете с нея и да наредите да ни бъде върнато цялото конфискувано имущество, подробно описано. Вашите подчинени Ви държат в неведение по важни проблеми и въпроси.

София, 25 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /25 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/.


8. Преглед и отчет на дейността на централните ръководни органи на движението, както и концепция за стратегия в неговата работа в последващия период, се правят всеки две години на свикан Национален форум. На същия Национален форум се извършват и избори за ръководни органи. Делегатите за Националния форум се предлагат от общинските клубове по райони и региони, които по места също се избират. Всеки клуб изпраща по един представител, когато сподвижниците му са до 50 души. Клубовете със сподвижници над 50 души могат, по преценка, да изпратят до трима делегати.

9. Председателят на движението, секретарите и сподвижниците от Оперативния политически съвет са делегати в Националния форум по право.

10. Членовете на Националния съвет могат да бъдат делегирани в Националния форум чрез клубовете, които представляват, ако са избрани по места с тайно гласуване.

11. Съставът на Централния клуб на Движението е рекрутиран от сподвижниците на Оперативния политически съвет. Неговото ръководство се осъществява от един от секретарите на движението, който е и негов ръководител.

12. При определени случаи движението може да излъчва и други говорители; които да не са в състава на Оперативния политически съвет. Такива случаи се одобряват от председателя на движението.

13. При отсъствие на председателя секретарите са с равни права да го заместват, като съгласуват становищата си. При спорни проблеми въпросите се поставят за разглеждане от Оперативния политически съвет, където се решават с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

14. На сесиите на Националния форум се избира и Контролен съвет /КС/ с ранг на централен, съставен от 5 души, в тази бройка е и неговият председател. Членовете на Контролния съвет - централен се избират поименно и поотделно.

15. Мандатът на Контролния съвет - централен е 2 години.

16. Председателят на Контролния съвет - централен по право е делегат на Националния форум.

17. Основните задължения на сподвижниците от Контролния съвет - централен, са да съблюдават спазването на статута на движението и своевременно да сигнализират и предотвратяват евентуални нарушения. Негова компетентност е да решава дела по жалби на сподвижници и спорни проблеми между клубовете по региони и общини.

18. В клубовете към региони и общини със сподвижници по-малко от 50 души контролен съвет не се формира. Тези клубове оторизират един координатор, който е функционален кореспондент на Контролния съвет - централен и придвижва и изпълнява задачите от неговата компетентност.

19. В клубове към региони и общини с повече от 50 сподвижници в движението се избира, с двегодишен мандат, тричленен състав на Контролен съвет - местен. Неговите пълномощия са адекватни на Контролен съвет - централен.

20. Жалбите срещу решенията на Контролните съвети - местни и централен, могат да се обжалват пред Оперативния политически съвет в едномесечен срок. Решението на последния е окончателно.


V. СПЕЦИАЛЕН СЪСТАВ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е като цяло юридическа личност. В този порядък то се представлява чрез подписите, спесимена и легитимността на председателя, секретарите, а в отделни случаи и от специално упълномощени лица.

2. Регионалните и общинските клубове са подпълномощни на централното ръководство, упоменато в предходната точка, и се представляват от председателя на съответния клуб чрез неговия подпис и спесимен, когато проблемите и документацията са от регионален характер.

3. Финансовите си нужди движението обезпечава чрез доброволни вноски от сподвижници и дарители, както и от спонсорство, завещания, собствена стопанска дейност, томболи и др.

4. Движението има печат с кръгла форма и с кръгообразен надпис: Движение за връщане на Н.В. цар Симеон II. В средата на печата - царска корона.

5. Движението има знаме. То е в лилав цвят и в средата царската корона в златист цвят. Околовръст на короната е изписано "Движение за връщане на Н.В. цар Симеон II".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ПРИЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /2 МАРТ 1993 Г., СОФИЯ/.


Чл. 28. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Съюза на българските общности:
1/ Представлява партията.
2/ Упражнява ръководни функции.
3/ Свиква и ръководи ЦС.
4/ При отсъствие натоварва с функциите си заместник.
5/ Предлага на Националната конференция броя и състава на ЦС.

Чл. 29 /1/ СЕКРЕТАРИАТЪТ е помощен орган на Централния съвет под прякото ръководство на Секретаря за работа с населението.
/2/ В състава на Секретариата влизат регионалните секретари, избрани на Националната конференция.

Чл. 30. РЕГИОНАЛНИЯТ СЕКРЕТАР:
1/ Направлява, съгласува и наблюдава работата на общинските организации, изградени в областта.
2/ Следи и изисква изпълнението на решенията на Националната конференция.
3/ Оказва методическа и организационна помощ на общинските организации.

Чл. 31 /1/ Висш орган на Общинската организация на Съюза на българските общности е ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. Нейният мандат се определя от Националната конференция.
/2/ В общинската конференция участват делегати от всички структури на общинската организация на СБО.
/3/ Общинската конференция приема устройствени документи и избира председател и ръководни органи на организацията.

Чл. 32 /1/ Висш контролен орган на Съюза на българските общности е ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ. Нейният състав се утвърждава от Националната конференция.
/2/ Централната контролна комисия се състои от председател и двама членове.
/3/ Председателят на Централната контролна комисия участва в заседанията на ЦС с право на съвещателен глас.

Чл. 33. Централната контролна комисия:
1/ Контролира спазването на устава и изпълнението на решенията на Националната конференция, както и тези на Централния съвет.
2/ Извършва проверка и дава оценка на легитимността на общинските ортанизации.
3/ Прави финансова ревизия и проверка на саморазпусналите се или закрити от ЦС на СБО общински организации.
4/ Подпомага дейността на общинските контролни комисии.
5/ Контролира финасовата дейност на партията и нейните органи.
6/ Прави отчет пред Националната конференция.


VI. ИЗДРЪЖКА И ИМУЩЕСТВО НА СБО

Чл. 34. Съюзът на Българските общности набира средства за дейността си от:
1/ Членски внос
2/ Лични и колективни вносхи
3/ Дарения и завещания
4/ Прехвърляне на права и взимания
5/ Вноски в акции, облигации и други ценни книжа.
6/ Издателска и стопанска дейност в съответствие на чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за политическите партии.
7/ Културни и културно-просветни инициативи.
8/ Лихви по текущи сметки на СБО

Чл. 35. Съюзът на българските общности може да придобива недвижими имоти и движими вещи, права върху интелектуална собственост и други права, които законодателството допуска.
1/ Председателят, секретарите и определени от Централния съвет на СБО лица могат да получават възнаграждения в зависимост от финансовото състояние на партията.
2/ Финансовата дейност на партията и нейното отчитане става съгласно чл. 21 от Закона за политическите партии и съответните правни норми.

Чл. 36. При преустановяване на съществуването си общинските и други структури на СБО нямат право върху имуществото му.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Седалището на националните ръководни органи на СБО е в гр. София, ул. "Цар Асенн 55, ТОА "Триадица", а на общинските организации е по места, където са създадени.

Чл. 38. Символите на СБО са определени и приети от Националната конференция и могат да бъдат коригирани само от нея при квалифицирано мнозинство.

Символът на партията е три отвесни чертици, успоредни, средната от които в горния си край се раздвоява. Този знак бележи древността на българския народ и се среща навсякъде, където е имало българи. Двете му странични линии предопределят на фигурката между тях полет само нагоре.

Знамето на СБО е сиво на цвят, с горния символ в средата.

Този устав включва всичките препоръки на Софийския градски съд и е приет от учредителите на партията Съюз на българските общности на Четвъртата им конференция от 2 март 1993 година.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
25.05.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!