26 февруари 1992

София, 26 февруари 1992 година
        Брой 40 (570)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


Ние, българската демократична опозиция, събрани от общата тревога за съдбата на нашата земя,

ЗАЯВЯВАМЕ:

Управляващата коалиция СДС-ДПС с необмислени промени в Закона за земята обърква и забавя аграрната реформа и връщането на земята. Неспособността на правителството да управлява спира селскостопанското производство. Вместо да решава преките си задачи, изпълнителната власт създава изкуствени проблеми пред законодателната. Земеделецът е смутен, а милиони декари остават незасяти.

Българската демократична опозиция държи собственикът на земята самостоятелно да решава как да се разпорежда с нея, докато коалицията СДС-ДПС отново налага административни решения, потъпкващи волята на частника и затвърждаващи авторитарния режим в ръководството на земеделието. Очевидната некомпетентност на управляващите и тяхното нежелание да се извърши радикална смяна на системата, в съчетание с нагона им за власт на всяка цена, ги кара да сътворяват образа на врага и да виждат заговорници в средите на българската демократична опозиция.

Призоваваме гражданите на Републиката, жадуващи демокрация и реални промени, да се противопоставят с всички законни средства на коалицията СДС-ДПС, която е сериозна заплаха за демократичния процес в България!

София, 21 февруари 1992 г.

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-ЕДИНЕН: Ценко Барев
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Петър Дертлиев
ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Борис Колев
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Марин Кръчмаров
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: Стелиян Стойчев
АСО-НЕЗАВИСИМИ: Любомир Стефанов
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Любомир Иванов
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лъчезар Стоянов
НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: Трифон Къндев
ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лиляна Петкова СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА": Бойко Косев
ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ: Николай Близнаков
НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ КНСБ: Николина Накова
СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ: Димитър Марковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" "СКЪПИЯТ ПЕТКО, ИЛИ ДОКУМЕНТАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДИСИДЕНТ И РАЗБОЙНИК". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Агенцията за чуждестранна помощ, до Главната прокуратура и до средства за масово осведомяване.


По повод горната публикация, чийто автор е г-н Едвин Сугарев, българското посолство в Лондон заявява, че нито едно от твърденията на автора, засягащи благотворителната изложба на български художници, организирана в Лондон през април 1991 г., не отговаря на истината. Следват фактите:

1. Изложбата стана по инициатива на "Friends of Bulgaria", благотворителна организация, регистрирана във Великобритания под номер 1002295 в Bedford Row, London WC1R 4ет, c цел печалбата от продадените картини да се употреби за купуване на животоспасяващи лекарствени средства за българските болници. Само за сведение ще прибавим, че във Великобритания всяка регистрирана благотворителна дейност се следи изключително строго.

От създаването си до днес "Friends of Bulgaria" със съдействието на посолството са организирали над десет концерти и изложби, с приходите от които редовно биват изпращани със самолети на "Балкан" и с камионите на "Feed the Children" хепарин, инсулин и др. лекарства. "Friends of Bulgaria" са готови да предоставят цялата документация, потвърждаваща дейността им в това отношение.

2. Броят на изпратените в посолството картини не е 59. Това е броят на художниците, направили дарение с две цели: благотворителна, както се подчерта по-горе, и популяризиране на българското изкуство във Великобритания в името на новия образ на България.

Авторът на статията не си е направил труда да разчете списъка, копие от който има при същите ревизори, към които се обръща, и копие от който прилагаме. Действителният брой на картините е 160. Някои от тях - особено тези на Д. Казаков - са значителни по размери. От тях в момента в посолството се намират 100. Всички останали бяха продадени или на самата изложба, или впоследствие на организираните в посолството изложби и концерти. Да, посолството предоставя салоните си за благотворителните акции в името на българското изкуство. Само последният благотворителен концерт, състоял се на 12 февруари, на който мексиканският пианист Хорхе Федерико Осорио, познат добре на българската музикална публика, свири безвъзмездно, донесе 824 лири стерлинги за българските болници.

Картините на Д. Казаков, които не се продадоха, вече шест месеца обикалят Великобритания и дават възможност името на България да се споменава в положителен контекст. След безвременната смърт на Д. Казаков посолството е готово, въпреки че приживе художникът дари тези картини, да ги върне или на наследниците му, или на Националната художествена галерия.

3. Спас Русев не е могъл да пренесе личен багаж под претекст, че носи картините, тъй като не е пътувал с тях. Картините са експедирани от България от спедиторската служба "Деспред" с всичките изискуеми за целта документи. Между другото и авторът на статията, и съответните органи би трябвало да знаят, че произведения на изкуството, които не са обявена национална собственост, не се обмитяват в България. Във Великобритания те бяха освободени от мито поради обявената благотворителна цел на изложбата.

4. Картините са изпратени на адреса на посолството и са посрещнати от тогавашния културен и пресаташе и от шофьор на посолството, които са готови да потвърдят писмено, че в пратката са били само картините от приложения списък. Картините са освободени не от българския посланик, а от представител на "Friends of Bulgaria".

5. Името на българския посланик в Лондон е Иван Станчов. Умишленото погрешно назоваване и пренебрегването на елементарната етика при позоваването на лични имена приемаме като съзнателно изразено недоверие не само към български дипломатически представител в чужбина, но и към преценката на президента на републиката.

6. Предвид гореказаното, посланикът на Република България във Великобритания г-н Иван Станчов издаде заповед да се назначи тричленна комисия, която да удостовери с подписите си истинността на настоящото изложение.

7. Настояваме опровержението на посолството да бъде публикувано изцяло във в. "Демокрация". Иначе ще смятаме, че съображенията, ръководили автора и редакторите, са продиктувани от политически мотиви.

Лондон, 23 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОСЕГАТЕЛСТВОТО НАД ЗЕМЕДЕЛСКОТО ИМУЩЕСТВО" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ФЕВРУАРИ 1992 Г.


Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз - единен изразява дълбокото си възмущение от отношението на българското правителство към Земеделския съюз във връзка с приложението на Закона за имуществото.

Ние заявяваме, че правителството нарушава този закон и чрез свой съзнателен и недобронамерен акт цели политическа саморазправа със земеделските сили, което ще бъде сериозен удар срещу демократичния процес в страната.

Сдружените земеделци предупреждават всички демократични политически сили, законодателната, изпълнителната и съдебната власт, че подобни действия водят до опасността от връщане към авторитарния способ за управление.

Ние изразяваме своята решителност и готовност да не допуснем каквото и да е посегателство над земеделското имущество и сме дълбоко убедени, че ще получим цялостна подкрепа от всички свои симпатизантии от честните граждани на републиката.

Сдружените земеделци от цялата страна многократно демонстрираха своята решителност да бранят съюзния Дом-паметник "Александър Стамболийски", който е светиня за земеделското движение и символ на труда, потта и кръвта на поколения селски труженици.

Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз - единен призовава президента на републиката и председателя на Министерския съвет да проявят политическа зрелост и на дело да покажат привързаността си към идеите на демокрацията.

Ние сме дълбоко убедени, че разумът и мъдростта ще победят!

София, 20 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ". Съюзът е регистриран на 11 ноември 1991 година по Закона за политическите партии.


Днес, 10 август 1991 г., от 10 часа в Дома на Тракийските културно-просветни дружества в България на ул. "Стефан Караджа" N 7-А в София се състоя учредително събрание за образуване на нова политическа партия в България по покана на временното й ръководство. При законния кворум присъстващите избраха за председател Атанас Пенков и за секретар Димитър Савов.

Събранието премина при следния дневен ред:

1. Откриване.

2. Предложение за образуване на нова партия, запознаване с програмата, устава, проектодекларациите, целите и задачите на същата.

3. Приемане на Устава.

4. Избор на ръководство на партията и на орган, който да я представлява съгласно Закона за политическите партии (ЗПП).

5. Разни.

По 1 точка:

Емил Соколов разясни, че е необходимо да се образува нова политическа партия, която ще се нарича Политически кръг "Нова България", която да работи за демократизирането и в полза на България.

По 2 точка:

Емил Соколов разясни на присъстващите целите и задачите на новата партия, запозна същите с проектоустава, проектопрограмата и проектодекларациите на същата.

По направените разяснения станаха разисквания.

Тошко Атанасов: Съгласен с казаното от г-н Соколов. Има условия за създаването на нова политическа сила в България.

Валентин Малчев: Тук присъстват и хора от други политически партии. Възможно ли е и хора от други партии да членуват в новата политическа организация, защото ще се получи така, че да има двойно членство.

Явор Петров: Правилно беше повдигнат този въпрос. Ние трябва да създадем една широка политическа организация, за да стане притегателен център на политическите сили. Трябва да помислим и решим този въпрос.

Иван Веселинов: Двойно членство не е позволено. При положение, че политическият кръг "Нова България" се превърна в един съюз, при това положение ще могат да членуват в него и лица от различни политически партии. Затова предлагам вместо политически кръг да се учреди Политически съюз "Нова България".

При гласуване предложението се прие и целта на днешното събрание е учредяването на политически съюз с наименование "Нова България".

Лиляна Генчева: Адмирирам създаването на новия политически съюз.

Антон Жеков: Добре е да се създаде нова политическа сила на политическата сцена в България. Тя също ще има свои привърженици и ще бъде в полза на България.

Ира Соколова: Желая всички неща да бъдат ясно казани и формулирани, за да няма никакви съмнения и противоречия. Съгласна съм с образуването на нова политическа сила.

По точка втора събранието с пълно единодушие реши: ДА СЕ ОБРАЗУВА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В БЪЛГАРИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.

Явор Петров: След като се запознахме с устава и програмата, следва те да се приемат.

Реши се с пълно единодушие ДА СЕ ПРИЕМЕ УСТАВЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ".

Атанас Пенков: Съгласно Устава следва да изберем постоянното ръководство на Съюза, както и органа, който съгласно ЗПП да го представлява.

Емил Соколов: Предлагам да се изберат за ръководство следните лица: Дочко Иванов Цветковски, Любчо Георгиев Маринов, Любен Георгиев Купенов, Атанас Константинов Пенков, Димитър Савов Боновски, Димитър Иванов Димитров, Юлиян Павлов Павлов, Ира Цанева Соколова, Константин Емилов Соколов, Веселин Троянов Мазаков, Антон Радушев Жеков, Стефан Дойчев Стефанов, Емил Константинов Соколов, Юлияна Христова.

За предложените лица беше проведен избор и те бяха единодушно избрани, като Съюзният политически съвет (СПС) се конституира както следва:

Председател: Емил Константинов Соколов
Заместник-председател: Любчо Георгиев Маринов
Отговорен секретар: Дочко Иванов Цветковски
Касиер: Стефан Дойчев Стефанов

Членове на СПС: Антон Радушев Жеков, Димитър Савов Боновски, Любен Георгиев Купенов, Димитър Иванов Димитров, Атанас Константинов Пенков, Юлиян Павлов Павлов, Веселин Троянов Мазаков и Юлияна Христова.

Говорители: Константин Емилов Соколов и Ира Цачева Соколова.

Ира Соколова: Необходимо е да бъдат избрани и членовете на органа, който ще представлява съюза съгласно ЗПП.

За членове на органа, който ще представлява съюза, бяха избрани следните лица: Емил Константинов Соколов, Любчо Георгиев Маринов, Дочко Иванов Цветковски и Стефан Дойчев Стефанов.

По точка РАЗНИ.

Събранията на СПС ще се провеждат на улица "Цар Асен” 94, София от 19 часа.

Димитър Савов: Смятам, че всички законни изисквания по учредяването на съюза ни съгласно ЗПП са изпълнени, поради което и поради изчерпване на дневния ред събранието да се закрие.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 13.30 часа.

Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра: първите два за представяне в Софийския градски съд, а третият - за архивата на Съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Секретариатът на ЦК на БКП се запозна с изявленията на Гено Ненчев Влахов, публикувани във вестник "Демокрация” на 15.11.1992 год., и категорично се разграничава от тях по следните причини:

1. ЦК на БКП не споделя екстремизма на Гено Ненчев Влахов. За тези му схващания и опити за шантажи ЦКРК на БКП на 9 февруари 1991 г. го изключи от БКП.

2. Формированието Обновена БКП (ОБКП) е извършено от Гено Ненчев Влахов в грубо нарушение на чл. 7 от Закона за политическите партии (ЗПП), тъй като на 21 декември 1991 г. на сборището им на ул. "Позитано” N 20 (сградата на Съюза на борците против фашизма и капитализма) са пристигнали към 55 души, но 30 души демонстративно напуснали, когато разбрали с каква цел ги е измамил Гено Влахов. Останали само 25 души, изключени от БКП и изгонени от БКП (марксисти), с които Гено Ненчев Влахов обявява, че е провел конгрес и е учредил ОБКП и то в момент, след като не успя да измами и да заблуди Софийски градски съд (СГС) - Фирмено отделение да го легализира за първи секретар на ЦК на БКП и по този нечестен начин да обяви законно избрания първи секретар на ЦК на БКП. Решението на СГС - Фирмено отделение беше потвърдено от Върховния съд.

3. Като подбудители, насърчители и организатори зад гърба на Гено Ненчев Влахов стоят тъмни сили, които са кръвно заинтересувани да няма граждански и социален мир в Република България, както и да няма единна, сплотена и монолитна БКП. Тези тъмни сили, след като разбраха, че между ръководствата на БКП и БКП(м) са установени контакти и се водят разговори за обединяване, побързаха и заставиха Гено Ненчев Влахов да обяви създаването на ОБКП. Тези сили заплашват чрез Гено Ненчев Влахов и чрез органа на СДС - "Демокрация", с гражданска война Република България по подобие на Югославия. Кой е заинтересуван от подобна ситуация? Заинтересувани са живковистките номенклатурчици, групирали се в БСП и в СДС и никой друг, а Гено Ненчев Влахов е тяхно послушно оръдие.

ЦК на БКП се разграничава от екстремизма на Гено Ненчев Влахов, напълно го отхвърля, като заявява, че БКП не е екстремистка партия, а е за мирен парламентарен начин на управление, при строго спазване и прилагане принципите на демокрацията.

Ще допусне ли СГС - Фирмено отделение да го заблуди и измами Гено Ненчев Влахов, като регистрира нелегитимна и незаконна "партия БКП"?

ЦК на БКП направи мотивирано предложение пред СГС и пред Главна прокуратура да не бъде регистрирана тази мимикрия на БСП.

Молим да бъдат проучени и уважени справедливите ни искания и да бъде отхвърлена регистрацията на ОБКП, а на Гено Ненчев Влахов да бъде потърсена наказателна отговорност за опитите, които прави да взриви гражданския и социалния мир чрез пресата.

Уверени сме, че Прокуратурата и СГС - Фирмено отделение няма да позволят да бъдат узаконени беззаконията на Гено Влахов, които са грубо нарушение на ЗПП и на Конституцията на Република България.

София, 18 февруари 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ВРЕМЕНЕН ВИСШ СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ.


ВИСШИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Кой иска да командва мюсюлманската религия в България.

Тъмни сили и агенти на бившата Държавна сигурност организират преврат в ръководните органи на мюсюлманското изповедание.

Висшият духовен съвет (ВДС) на мюсюлманите и главният мюфтия като единствено легитимни централни органи на мюсюлманското изповедание днес съгласно действащата конституция и устава на мюсюлманското изповедание, се обръщат към всички мюсюлмани в България и към всички демократични сили в страната и в чужбина и заявяват:

БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ,
ГРАЖДАНИ НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ,

В последните три месеца сме изправени пред непрекъснати заплахи и груби и незаконни действия на държавни органи, на част от ръководствата на политическите сили, както и на агенти, доносници на бившата Държавна сигурност, върху законното ръководство на мюсюлманското изповедание. Всички те имат ясна задача - мюсюлманското изповедание да се оглави от техни доверени хора, които покорно ще служат и безпрекословно ще изпълняват техните нареждания.

В предаване по Българската телевизия ни бе представен самозван Временен висш съвет, оглавяван от самозван председател. Обявено бе, че това е извършено по заповед на Дирекцията по изповеданията.

ВСИЧКО ТОВА Е НЕЗАКОННО И КРИЕ ОПАСНОСТ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ.

Първо. С това се разделят мюсюлманите, като едната част трябва да се подчини на Дирекцията по изповеданията на г-н Методи Спасов, а другата - на своите законно избрани ръководни органи.

Прилага се изпитаната формула "Разделяй и владей", за да се подчинят мюсюлманите.

Второ. Всички мюсюлмани в България не могат да приемат грубо наложените им ръководни органи от дирекцията на г-н Методи Спасов.

Мюсюлманското изповедание е религиозна институция, която съгл. ал. 2 на чл. 13 от конституцията е независима от държавата. Заповедта на г-н Спасов е противоконституционна и незаконна. Незаконен е и т.нар. от него Временен висш съвет със самозвания му председател.

Трето. Висшият духовен съвет на мюсюлманите отхвърля опитите за включване в ръководните органи на мюсюлманите на хора като Ахмед Якубов Ефендиев, Мустафа Шакир и Алиш Кърльов Ходжа от Пашово.

Кой е АХМЕД ЯКУБОВ ЕФЕНДИЕВ?
Същият е осъждан от кубратския съд за изнасилване. Това препятстваше избирането му в каквито и да са ръководни органи на мюсюлманите, през 1989 г. е наложен от бившето VI управление на ДС за районен мюфтия в Кърджали. Има данни, че е бил агент на ДС под псевдоним "Денев" и доносите е докладвал на майор Цанко Панев. По искане на ДС бе изпратен в Иран, а после преместен за районен мюфтия в Шумен. През октомври 1991 г. по протест на всички районни имами от Шуменското мюфтийство за извършени финансови нарушения и деяния, позорящи длъжността районен мюфтия, за пиянски побой в центъра на Разград, същият бе освободен. Материалите бяха предадени на прокуратурата.

Моралният облик на МУСТАФА ШАКИР е разкрит във в. "Ъшък-Светлина", бр. 117/7 ноември 1991 г. Там е посочено, че Шакир е агент, доносник на VI отдел на МВР - Кърджали, и е воден от капитан Ламбов. Същият е активен участник във възродителния процес.

Висшият духовен съвет на мюсюлманите счита за недостойно да продължи с данни за тези лица и за други самоназовали се членове на Временния съвет, назначен от г-н директора Методи Спасов.

През декември 1991 г. вестник "Християндемокрация" писа, че г-н Спасов е агент на ДС. Ако това е вярно, можем да обясним и подбора на членовете на т.нар. Временен висш съвет.

БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ,
Висшият духовен съвет на мюсюлманите призовава да не допуснете намеса на самозванци в религиозните дела на изповеданието.

Ислямската религия е свещена и не може да бъде обект на груб политически натиск и административен диктат от дирекцията на г-н Спасов.

Висшият духовен съвет на мюсюлманите продължава да е единственият законен централен ръководен орган на мюсюлманите в България. ВДС продължава своята работа и ще съдейства за развитието на демократичните процеси у нас и за защита на правата на мюсюлманите.

През април 1991 г. на съвещание с участието на всички имами и председатели на мюсюлмански настоятелства бе обсъден проект на ВДС за нов устав на мюсюлманското изповедание. Конкретните предложения по него са обработени и е подготвен нов проект на устав на мюсюлманите.

Този нов устав искат да заграбят днешните самозванци, нарекли се "Временен висш съвет", и да го пригодят за своите тъмни цели.

След приемането на разработения нов устав, подготвен от единствено легитимния Висш духовен съвет на мюсюлманите в България, ние ще пристъпим към избор на нови местни и централни органи на мюсюлманите.

Висшият духовен съвет е обжалвал всички незаконни актове и груби произволни действия на директора г-н Спасов пред Върховния съд.

Ако висшите държавни органи на България уважават конституцията и законите, те не могат да позволят извършващия се груб произвол върху изповеданието да продължава, преди да се произнесе Върховният съд, както и Конституционният съд.

БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ,
Висшият духовен съвет на мюсюлманите в България се възползва от случая да поздрави вас и вашите семейства по случай наближаващия месец "СВЕЩЕН РАМАЗАН" и да пожелае АЛЛАХ да дари на вас и вашите семейства здраве, радост и щастие.

Нека АЛЛАХ да ви помага в трудностите и радостите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ И ГЛАВЕН МЮФТИЯ: д-р Недим Хафъз Ибрахим Генджев

София, 23 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София; 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЗГРАД ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА БИВШ ПОЛИЦАЙ, УЧАСТНИК ВЪВ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ В ПОЛУВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ В СОФИЯ. Документът е адресиран до главния мюфтия.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН МЮФТИЯ,

Ние, долуподписаните граждани на Разград, решително възразяваме за това, че бившият полицай и активен участник във възродителния процес ДЖЕВАТ АХМЕДОВ ЯКУБОВ е приет като редовен студент в Полувисшия ислямски институт в София. Същият, както и баща му, през целия период на възродителния процес беше полицай и е упражнявал голям физически и морален тормоз върху циганското и турското население в града. Съставял е много актове на невинни хора, за това, че говорели майчиния си език. С какво лице утре ще дойде да става имамин и да проповядва свещения ислямски шериат. Настояваме същият да бъде изключен от института.

Същият е бил главен организатор на стачката на студентите.

Разград, 11 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НА 19 ФЕВРУАРИ 1992 Г. НА ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЕКЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ БЪЛГАРСКО РАДИО.


На 19 февруари 1992 г. се състоя годишна отчетна конференция на секцията на Съюза на журналистите в България (СЖБ) "Подкрепа" при Българско радио. Конференцията разгледа организационни въпроси и изслуша отчет за дейността на секцията и за хода на преговорите с работодателя за подписването на колективния трудов договор. Конференцията избра делегати за конгреса на СЖБ "Подкрепа" на 29 февруари 1992 г. Конференцията потвърди нарасналия авторитет и тежест на СЖБ "Подкрепа" в усилията за защита на творческите и синдикални интереси на членовете си и в процеса на декомунизацията и демократичните промени в националната институция Българско радио.

КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИ:

1. Въпросът с ръководството на БР не може повече да се отлага и във връзка с това съвместно с радиосдружение "Подкрепа" изпраща декларация до Комисията за радио и телевизия и до председателя на Народното събрание г-н Стефан Савов с настояване най-късно до 29 февруари 1992 г. да бъде открита процедура за избиране на председател на БР. В противен случай ще пристъпим към позволените от закона синдикални действия, включително и стачка.

2. Да постави пред конгреса на СЖБ "Подкрепа" въпроса за отстраняване на номенклатурните кадри на БКП и сателитните й организации от ръководни длъжности в БР.

3. Да поиска разсекретяването на досиета на служителите в БР и отстраняване на щатните и извънщатните сътрудници на Държавна сигурност.

4. Да проведе на 11 март 1992 г. изборна конференция на секцията на СЖБ "Подкрепа" при Българско радио.

5. Да активизира усилията си съвместно с радиосдружение "Подкрепа" и с останалите синдикални организации за защита на творческите и професионални интереси на журналистите и за по-нататъшно и необратимо демократизиране на структурата на Българско радио.

София, 19 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРИ БЪЛГАРСКО РАДИО С НАСТОЯВАНЕ ДО 29 ФЕВРУАРИ 1992 Г. ДА БЪДЕ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО. Документът е адресиран до Парламентарната комисия за радио и телевизия, до председателя на Народното събрание и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Въпросът с ръководството на Българското радио не търпи повече отлагане. Настояваме най-късно до 29 февруари 1992 г. да бъде открита процедура за избор на председател на Българското радио.

В противен случай ще пристъпим към разрешените от закона синдикални действия.

София, 19 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА), ИЗНЕСЕН НА III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 26 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


3. Единственият изход за нас бе явяването на избори самостоятелно или в коалиция. В противен случай би означавало, че ние предаваме себе си и хората, които ни вярват, своите позиции. Едновременно с това, ние не можехме да се явим самостоятелно, тъй като структурите ни бяха частично разбити, не достигаха финанси, хора, нямахме достатъчен организационен опит. Това бе причината за създаването на СДС-либерали. Допълнително основание бе, че ние вече бяхме издигнали идеите на либерализма срещу тъмносинята вълна.

Загубата на изборите (непрескачането на 4 % бариера) до голяма степен бе предрешена, поради изключително малкото време, което имахме за организиране и пропаганда.

СДС бе подготвило почвата в своя полза още през пролетта, когато "хвърковатите чети" обикаляха страната, докато ние работехме в Парламента. Що се касае до абсурдното обвинение, че СДС-либерали е отклонило част от електората на СДС, ще кажем, че по-скоро вярно е обратното - много хора, които желаеха да гласуват за нас, гласуваха за СДС, поддавайки се на предизборната демагогия. А хората, които въпреки всичко гласуваха за нас, ако ние не бяхме се явили на избори, вероятно въобще не биха гласували.

Единственият възможен печеливш ход, макар и не със 100 % сигурност, бе създаването на коалиция между СДС-либерали и СДС-център и излизането им с обща листа. Тук ръководството на ЗП и аз лично трябвада поемеме своята част от вината. Макар и да бях убеден в необходимостта от тази крачка, аз не успях да направя необходимото,за да убедя и Националния съвет.

Изводи, които се налагат от направения дотук анализ:

Ние постъпихме не както изискваха нашите лични интереси (сега можехме да бъдем на високи постове, ако бяхме напуснали Народното събрание), а както изискват интересите на страната - не допуснахме хаос, насилие и победа на юмручната "демокрация” пред парламентарната. Не позволихме страната да остане без Конституция или с комунистическата конституция. Положихме основите на парламентаризма в страна, в която 45 години той не съществуваше. Дадохме законодателна основа на икономическата реформа. От тогава до сега нищо ново, съществено не е създадено от Народното събрание.

Макар и с големи загуби, ЗП постигна един успех от всичко това. Отделяйки се от СДС, от тъмносиньото течение, тя доби собствен облик, тя се самоосъзна като партия със собствени цели, със свое виждане за пътя, по който те ще се осъществяват.

4. Политическата обстановка след изборите.

Политическата тактика на СДС практически не е променена. Пример за това е атаката срещу ръководството на СДС-либерали, СДС-център и земеделските партии, че "разпиляли" електората и че са провалили собствените си партии. Това, че СДС в сравнение с миналите избори получи неколкостотин хиляди гласа по-малко, което означава, че ръководството му също трябва да си подаде оставката, се забрави. Целта бе очевидна - да се разбият ръководствата на тези партии, а техните структури да бъдат погълнати от СДС и БСП.

В тази обстановка подаването на оставки, ако не означава предателство, то най-малкото би било глупост.

По-важна в случая е политиката на СДС като управляваща партия. Няма да се спираме на поведението на съюза в Парламента, то е видно за всеки. И независимо от лозунгите, издигани преди изборите - за реформа и приватизация, икономическата реформа тъпче намясто, приватизация няма, а доколкото има такава, тя се прави под тезгяха в умилително единство на властимащи и на посинели бивши номенклатурчици.

Стана очевидно, че в СДС въобще не се е мислело какво ще правят, след като вземат властта. Правителственият екип не можа да състави даже програма, да не говорим за поне един икономически закон. Единственото, което се предлага, са нескопосани поправки на законите на Великото народно събрание.

Нали целта уж беше смяна на системата. На практика обаче стана смяна на хората в системата. Нима единствената цел на тези народни представители е да си възвърнат собствеността, като внасят не един цялостен законопроект, а парче по парче, според това кой какви имоти е имал, без да ги интересува, че през това време икономиката ще рухне и няма да има пари включително и за компенсация за отнетото им навремето имущество.

Изводът, който се набива на очи, е, че това правителство с действието си на бездействие води страната към т.нар. тип латиноамериканска бананова икономика. Има опасност да бъде убита още в зародиш средната класа в България и да се превърнем в страна на масовата бедност, управлявана от шепа корпорации с предимно чуждо участие. Ние не можем да приемем тази политика, която е убийствена за страната.

Политиката на БСП е да се задържи на политическата сцена като единствена алтернатива на СДС, което е в интерес и на СДС. Затова тя в момента се старае да се представи за съвременна демократична опозиция, каквато всъщност не може да бъде. Не може, понеже нейната най-активна част - средната стопанска и партийна номенклатура, активно посинява. Личният интерес за тях - да се впишат колкото може по-бързо в новата система, е отдавна поставен над интересите на страната. Те нямат интерес да се противопоставят истински на СДС.

В тази обстановка ясно пролича ролята на ДПС, която, играейки тънко в сложната ситуация в Парламента и използвайки своето контролиращо малцинство, да насочва процесите в свой интерес. А интересът на ДПС е все по-голямо обособяване на етническото турско население и противопоставянето му на българското. Прозрачен става тогава лозунгът на ДПС - "България - Швейцария на Балканите", т.е. превръщането на България в сбор от отделни автономни етнически области.

Зелената партия най-много от всички е защитавала правото на всеки човек да говори и да изучава майчиния си език, да запазва своята културна самобитност. Но ние не можем да приемем политиката на ДПС, която е в противоречие с интересите на нацията и на самите български турци.

Това между другото е една от причините да не можем да подкрепим кандидатурата за президент на Желю Желев, не без съдействието на когото бе регистрирано ДПС за изборите, в противоречие с Конституцията. Въобще цялостна проамериканска (респективно протурска) политика на президента може да доведе до дестабилизация на страната в едно не толкова далечно бъдеще.

Друга основна причина бе цялостното обвързване на г-н Желев с тъмносинята фракция. Г-н Желев засега се проявява като човек, завързан за колесницата на СДС. Каква опозиция можем да бъдем ние в интерес на страната, ако поддържаме кандидати, които по своите действия с нищо не се различават от по-културните лидери на СДС.

Грешката на г-н Желев, кандидатирайки се със синята бюлетина, пролича на изборите, които той за малко не изгуби. Той изгуби обаче възможността наистина да обедини нацията.


VI. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СИ ПОСТАВИ ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ

Първо, да възстановим и укрепим организационно своите структури. Това може да стане само ако тя намери своя идеологически облик, своя начин на поведение и своя електорат. Това може да стане само и при условие, че ние излезем от тая конференция по-единни и по-силни от преди.

Второ - на всички вече е ясно, че ЗП е либерална по характер партия. Нещо повече, тя е либерално-демократична по характер и най-последователно отстоява тези си позиции. За разлика от прокламирания радикален либерализъм на някои партии от СДС, ние твърдо се придържаме към парламентарните средства на политическо действие и не пренебрегваме съвременната социална насоченост на икономическата реформа. Ние не приемаме крайностите в идеологическия спектър и в политическото си поведение. Нашите позиции са в центъра и вдясно от него.

Именно затова ние трябва да се борим за този електорат, който не приема нито политиката на БСП, нито тази на СДС. Последните избори показаха, че той съществува и че е над 20 % от всички гласували. Въпросът е кой ще спечели неговото доверие и кой ще го поведе.

За тази цел ние трябва да продължим да утвърждаваме и пропагандираме либерално-демократичната насоченост на нашите позиции. Нещо повече, ние трябва да си поставим като по-далечна стратегическа цел оглавяването на едно по-широко либерално течение (съюз) в страната. Именно затова може би не е лошо да се обмисли възможността за допълнение към името на ЗП, което да сочи тази либерална насоченост.

Като по-близка тактическа цел ние трябва да потърсим съюзници в борбата за привличане на сформиралия се вече центристки електорат. Това е жизненоважна задача.

Създаването на БДЦ цели именно това и независимо от всички трудности, в една или друга форма, под едно или друго име ние ще трябва да стимулираме създаването и активно да участваме в една такава коалиция.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Опитах се по възможност в най-сбита форма да засегна най-важните проблеми, касаещи ЗП през изтеклия период. Остават още много въпроси, по много от повдигнатите ще има различия, несъгласия и спорове. Надявам се, че в тях ние ще се ръководим от това, от което се стараехме да се ръководим в своите действия и досега. Истината, интересите на страната, борбата за демокрация.

/Пресслужба "Куриер”/

11:45:32
26.02.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!