26 ноември 1991

 

София, 26 ноември 1991 година

Брой 232 /507/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ /ДЕТСКИ ФОНД НА ООН/ в защита на правата на децата в Югославия.

Българският национален комитет за УНИЦЕФ с болка и тревога следи събитията в съседна Югославия. В района на военните действия е налице грубо потъпкване на основните права на децата, залегнали в конвенцията за защита на правата на детето и в Декларацията от срещата на високо равнище през септември 1990 година. Член 20 от Декларацията задължава страните да задоволяват основните нужди на жените и децата дори по време на война и в зони на насилие да осигуряват мирни коридори и дни на примирие за доставяне на хуманитарна помощ".

Югославия бе една от първите страни, които ратифицираха Конвенцията, като по този начин се задължи да приведе Националната си политика и законодателство в съответствие с нея.

Днес сме свидетели на грубо неспазване на поетите задължения. В районите на военни действия загиват жени и деца, не достигат лекарства, храни и питейна вода. На 15 ноември 1991 г. корабът, нает от УНИЦЕФ за осъществяване на мисия в обсадения Дубровник, беше обстрелван. Всеки ден светът научава за нови страдания и кръвопролития, чиято жертва стават и деца.

Българският национален комитет за УНИЦЕФ като обществена организация и част от семейството на Детския фонд на ООН смята за свой дълг да призове за незабавно спиране на военните действия, за мирно уреждане на конфликта и за защита на основното право на децата - правото на живот и развитие. Комитетът настоява да бъде осигурен достъп на медицинска и хуманитарна помощ до засегнатите райони и призовава българската общественост да даде своя принос за изпълнението на един общочовешки и морален дълг - набиране на средства за подпомагане на децата в Югославия.

Сметката на БНК за УНИЦЕФ е: 661-100-807-4, БНБ - централно управление.

София, 21 ноември 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ за взетите решения на заседанието от 18 ноември 1991 г.

Националното ръководство на съюза на репресираните в България на заседание на 18 ноември 1991 год. взе следното решение:

1.  Издига кандидатурата на д-р Жельо Желев за президент на Република България.

2. Обръща внимание на Министерския съвет относно постановление-наредба, която трябва да бъде приета във връзка със Закона за гражданска и политическа реабилитация. Крайният срок за вземане на решение е 15 декември 1991 год. Бившият Министерски съвет не изпълни моралните задължения към репресираните и с това още веднъж показа собствената си физиономия.

3. Националното ръководство на репресираните поставя на вниманието на Министерския съвет и други задължения, които бившият Министерски съвет не изпълни: Националният координационен съвет реши на заседанието си на 7 юни 1991 год. в гр. Белене и прие следните решения:

4. Министерството на правосъдието в най-кратък срок да закрие затвора на остров Белене. Наш морален дълг е към тези, които оставиха костите си в името на демокрацията, да не бъде повече място за страдания.

5. Настоява пред Министерския съвет остров Персин-Белене да бъде върнат на тези, които са го обработвали, откакто се помни - жителите на гр. Белене.

6. Настояваме Главна прокуратура веднага да започне действия срещу истинските престъпници за концлагерите и затворите - Мирчо Спасов, Газдов, Гогов, Горанов, Гершанов и техните морални подбудители.
За престъпления срещу човечеството няма давност!

София, 22 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".

 

Централното ръководство на Българския национален съюз "Нова демокрация" обявява, че не поддържа никакви политически и каквито и да било други взаимоотношения с Българската отечествена партия - Пловдив /БОП/ с председател Крум Куманов.

София, 22 ноември 1991 г.

Централно ръководство на БНС "Нова демокрация”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н СТЕФАН САВОВ ОТ БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС - ЕДИНЕН ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ.

 

ГОСПОДИНЕ,

Благодаря за екземпляра от луксозното издание на Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание на 12 юли 1991 г.

Следва да приема, че този жест е признание на скромния ми принос за нейното създаване. Позволявам си да считам, че се отнасях отговорно към това дело съобразно съвестта си и великата земеделска идея за конституционализъм и парламентаризъм като висш принцип в обществените отношения и в държавния ред.
Българският народ е този върховен съдия, който в едно бъдеще време има правото на меродавна присъда относно качествата и недостатъците на конституцията.

Същевременно ме озадачава Вашият подпис под краткото придружително писмо. Подпис на човек, който положи немалко общественоизвестни усилия за неприемането на конституцията и за нейното дискредитиране.

Затова подписът ви изглежда неморално.

Независимо от съмненията ми за Вашите граждански и политически достойнства /дано бъда опроверган/, искрено Ви желая добро здраве и успешна работа, за да оправдаете надеждите на гласоподавателите и на цялата нация.

София, 21 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * * 

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ по повод на събитията в Югославия.

 

Продължителна обсада, ракетен и оръдеен огън, разрушение на средновековния град Дубровник, преживял превратностите на съдбата в своята дълголетна история; Вуковар - също подложен на нападения; бомбардировки в последните дни на други фронтове и нови разрушени градове - Осиек, Сисак, Госпич, Карловац, Задар... Всеки нов ден ни кара все повече да настръхваме ужасени пред тази най-голяма касапница в края на XX век, в която потърпевши са преди всичко мирното население, жени, деца, болни и ранени...

Демократичният съюз на жените от името на своите членки остро протестира срещу действията на югославската армия над мирното население на тези градове и изразява своята гореща солидарност с жените, които заедно със своите семейства понасят тежестта на военните действия.

Демократичният съюз на жените настоява Съветът за сигурност на ООН да поеме инициативата за незабавното разрешаване на югославската криза; за други необходими мерки за бързото прекратяване на кравопролитията; за установяване на трайно и стабилно примирие в Югославия.

София, 21 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 12 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА НА КОМИСИИТЕ ЗА ЕДИНСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ ПРИ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС - ЕДИНЕН.

 

Днес, 12 ноември 1991 година, комисиите за единство на земеделските сили при БЗНС - Никола Петков и БЗНС - единен се споразумяха за следното:

1. Предлагаме на Управителния съвет на БЗНС - Никола Петков и Управителния съвет на БЗНС - единен да вземат решения относно подготовката, организацията и провеждането на обединителен конгрес на Българския земеделски народен съюз.

2. Решенията да обвханат следните принципни въпроси:
а/ образуване на общ Управителен съвет на БЗНС за ръководство на процеса, подготовката, организацията и провеждането на конгреса;
б/ Управителният съвет да се състои от сбора на двата Управителни съвета на БЗНС - Никола Петков и БЗНС - единен;
в/ провеждането на заседанията на Управителния съвет да се ръководи от настоящите председатели на Управителните съвети:
г/ образуване на общо Постоянно присъствие, състоящо се от сегашните състави на Постоянните присъствия и двамата секретари;
д/ провеждане на общи отчетно-изборни събрания на местните земеделски дружби за избор на нови ръководства и делегати за общинските отчетно-изборни конференции;
е/ провеждане на общински отчетно-изборни конференции за избиране на нови ръководства и делегати за окръжните отчетно-изборни конференции и делегати за конгреса на Българския земеделски народен съюз;
ж/ провеждане на окръжни отчетно-изборни конференции, избиране на ръководства и утвърждаване на делегати за конгреса.

3. Предлагаме на Управителния съвет да вземе решение един делегат за конгреса да бъде избиран на 150 отчетени членове.

4. Процедурата по конструиране на общия Управителен съвет и Постоянното присъствие да завърши до 1 декември 1991 година.

5. Събранията на местните земеделски дружби да започнат от 5 декември 1991 година и да завършат до края на декември 1991 година.

6. Общинските отчетно-изборни конференции да започнат от 1 януари 1992 година и завършат до края на януари 1992 г.

7. Окръжните отчетно-изборни конференции да започнат от 15 януари 1992 година и завършат до края на януари 1992 г.

8. Управителният съвет да вземе решение за определяне датата на конгреса.

9. Комисията препоръчва и настоява всички избори на отчетно-изборната кампания да се осъществяват при условията на тайно гласуване, в присъствието на две трети от членския състав, установен по списъка на отчетени членове.

10. Управителният съвет да извърши разпределение на членовете на Управителния съвет по общини, които да отговарят за цялостната подготовка и провеждане на отчетно-изборната кампания.

11. Управителният съвет да задължи ръководствата на редакциите на вестниците "Народно земеделско знаме" и "Земеделско знаме" за активно сътрудничество и участие в подготовката на конгреса.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИТЕ:

БЗНС - ЕДИНЕН:     БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ :

Димитър Боев         Георги Даскалов

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ:

Иван Семков           Георги Пинчев

Светослав Шиваров     Жеко Стоянов

Росен Лицов           Цветан Петров

                      Георги Джоджев

                      Ал.Лижев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛИО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, основана на 1 септември 1955 година.

 

4. БНРП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПОДДЪРЖА ЗДРАВИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА. Ние ще пристъпим към изграждане на просветни центрове, с които ще поддържаме будно националното съзнание у тези наши сънародници. Трябва да се създадат условия, за да могат те да идват и работят в България. На българите от чужбина трябва да дадем да почувствуват, че тук в България, мислят за тях и живеят с техните грижи и неволи и че те винаги могат да се уповават за каквото и да е при тежки моменти в своя живот на своите братя по плът и кръв от България, да се почувствуват като част от тези свои братя, да заживеят с тяхната съдба и въжделения. Затова БНРП настоява от тях да не се изисква задължителна обмяна на валута при посещенията им в България, а в областта на здравеопазването да се ползват с всички права на български граждани.

5. БНРП държи за националното единство на българския народ и ще се бори с всички законни средства срещу всякакви прояви на разединение на българската нация, обосновани на етническа или религиозна основа. Ние считаме, че националният проблем може да бъде разрешен само чрез въвеждането на единна именна система за новородените български граждани. За тези, които не приемат единната именна система, трябва да се сключи изселническа спогодба, тъй като те ще се ползват със статута на чуждестранни граждани, временно пребиваващи в нашата Родина. А на всички свободни работни места при безработица или при липса на такава най-напред трябва да бъдат назначавани български граждани, с което да се осигури поне минимален жизнен стандарт на българските семейства пред представителите на други народности. Ние се обявяваме против това Виетнам да изплаща дълговете си в работна ръка. И без това ефективността на виетнамските работници е твърде ниска, трасираха престъпността у нас под различни форми, а освен това заемат и работни места, на които биха се трудили български граждани. БНРП се обявява решително против вкарването в България на чужди наемни работници на големи групи, а ако това се налага, то да се извършва след зряло обмисляне и подбор на страната, от която биха дошли наемниците. Поради създалите се сложни етнически отношения у нас между българи християни и мохамедани, то БНРП е абсолютно против това като гастарбайтери да се използват турци, под каквато и форма да се наемат.

6. Нито един човек с чуждо национално самосъзнание не трябва да има право да бъде избиран в българското народно събрание като български депутат, решаващ българските национални въпроси, а също не трябва да има право на собственост върху българската земя. БНРП се обявява решително против това от "Дом майка и дете" да се дават за отглеждане деца на нехристиянски семейства или на семейства с небългарско национално самосъзнание, тъй като счита такъв акт за съвременно еничарство. Уместно е "Дом майка и дете", както и старческите домове да преминат под патронажа на Българската православна църква.

7. БНРП счита, че от изключителна важност е да се вземат бързи мерки за увеличаване прираста на българското население. За целта трябва да се подобри битът на българското семейство, като на майките и семействата с три и повече деца да се осигурят необходимите жилищни помещения на нормиран наем, които ще могат, ако желаят, да изплатят и купят. На майките и семействата с три и повече деца трябва да се осигури и съответният доход, обезпечаващ оптимален жизнен стандарт. При желание майката може да се пенсионира при раждането на четвъртото си дете, като получава пенсия, необходима за поддържането на оптималния жизнен стандарт или до навършване на пенсионната възраст да получава пенсия в размер на заплатата си. Така тя ще има повече време за семейството си, за отглеждането и възпитанието на децата си в духа на българските национални традиции. А онези майки, които не желаят да се пенсионират, да минат на петчасов работен ден.

8. БНРП ще организира чествания на тържествени дати, свързани с величави събития в нашата национална история, и чрез митинги, манифестации и събрания ще държи будна народната памет и ще повдига националното самочувствие на българите и тяхното народностно достолепие. БНРП ще организира народни сборове, на които ще демонстрира здравата национална спойка на всички слоеве от българския народ и народното единение, с което се издига националната гордост на българина.

9. БНРП признава за официален език българския, като държи за чистотата му. Партията държи за националните традиции в областта на литературата и изкуството. "Опростеният" правопис на ОФ от 1945 г. разруши единството на българския език и неговите наречия и връзката му със старобългарския език. Стигна се дотам, че българите, живеещи в чужбина, и тези в България използват различен правопис. Създаде се хаос в българската граматика. Няма единно становище по употребата на променливо "Я", членуването и суфиксните форми на - "УВ". Затова партията държи за възстановяването на българския етимологичен правопис. Ние ще държим и за изпит по български език за постъпване на работа като служещ.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 26 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РАЗДЕЛ "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /известната ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела "Телекомуникации" е известният американски експерт Клейтън Л. Лескълийт - младши.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА

В сегашния план за разширение на телекомуникационната мрежа в България е определено целевото равнище на допълнителните телефонни линии, необходими за надвишаване на средното световно равнище от 40 телефонни линии на 100 жители. Този план обаче е бил съставен преди историческите събития на демократични избори и решения за преминаване към пазарна икономика да преминат като ураган през Източна Европа. Като се отчитат тези събития и се съчетаят с премахването на много ограничения от страна на КОКОМ, е необходимо пълното преразглеждане на плана за развитие, за да се разработи всестранен план за телекомуникационната мрежа в България.

Този нов всеобхватен главен план трябва да включва преразглеждане на фундаменталните пазарни постановки, преоценка на наличните технологии, сравнение със съседните източноевропейски страни и съображения за нови разширени услуги, които ще бъдат необходими за нуждите на плана за развитие на нацията.

Изключително важно е да се подчертае, че икономическият растеж и съживяване, необходими за прогрес в условията на пазарна икономика, ще бъдат в голяма степен зависими от наличието на най-съвременни телекомуникационни средства. Този факт, осъзнат от развитите нации в света, ще окаже сериозно влияние върху планирането на сроковете, необходими за модернизиране на телекомуникационните мрежи.

Следва описание на някои елементи.

 

ПОТРЕБНОСТ ОТ УСЛУГИ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТАРИФИТЕ

Планът трябва да започне с основните предпоставки за основни телефонни услуги и да изследва потребностите на новите фирми от допълнителни услуги. Този анализ трябва да включва типа на необходимите услуги, мястото на специализираните услуги, цените, които клиентите ще са готови да заплатят, размера на трафика. Това ще бъде базата за оценка на обема и за проектиране на бъдещата телекомуникационна мрежа.

 

ОБЗОР НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Тъй като наскоро бяха отменени много от ограниченията, наложени от КОКОМ за доставките за източноевропейските страни, необходимо е преразглеждане на сегашните и бъдещи технологии, които ще могат да бъдат използвани при изграждането на българската телекомуникационна мрежа. Това включва модерни цифрови телефонни централи и радиосистеми, оптични влакна, съвременно потребителско оборудване и допълнителни технологии, като клетъчни мрежи, широколентови мрежи за данни и локални мрежи. Съчетано с гореизложения анализ на потребностите, трябва да бъде избрана подходяща технология за всяка конкретна област в рамките на планирания период.

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖАТА

След като бъдат актуализирани наличните технологии и анализът на потребностите, трябва да бъдат разгледани няколко алтернативни проекти за телекомуникационна мрежа. Те трябва да включват разширение на настоящата мрежа с използване на дигитална технология. При оценката и прогнозите за различните необходими в бъдеще услуги трябва да бъдат включени и съображения относно създаване на алтернативна топология на мрежата, избор на технологии и разпределение на диапазоните, като например клетъчни мрежи. Клетъчните системи например биха могли да позволят бързо разгръщане на телефонното обслужване, без да се изискват дългите и скъпи строителни дейности на стандартните подземни мрежи. Трябва да се разгледат и възможностите на международните мрежи като сателитни връзки вместо оптични влакна или подводни системи за връзка.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Необходимо е да бъде извършен всеобхватен икономически анализ на всеки алтернативен проект за телекомуникационна мрежа. Този анализ ще се изисква при осигуряване на финансиране от международни източници /виж финансиране по-долу/. Като минимум анализите трябва да включват необходимите начални капиталовложения, съотношението разходи/печалба, очаквани нови приходи, бюджетни изисквания, анализ на потока от разплащания, периоди на разплащане и други критерии при вземане на решения за финансови инвестиции, необходими за демонстриране на икономическата жизненост на различните алтернативи.

 

РАЗРАБОТКА НА СПЕЦИФИКАЦИИ

След като на база на икономическите съображения и потребностите от услуги бъде направен крайният избор на проекта за мрежа, ще бъде необходимо да се създадат нови спецификации за нея и за необходимото оборудване. Това ще бъде необходимо за набавяне на оборудването за разширението на мрежата, независимо дали то ще бъде закупено на международния пазар, или ще бъде доставено от вътрешни производители. Трябва да бъдат разработени и нови мрежови стандарти, отговарящи на препоръките на CCITT.

 

ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА МРЕЖАТА

Следващата стъпка е осигуряване на финансирането за реализацията на новата телекомуникационна мрежа. На този етап са възможни няколко варианта. Това са:
* финансиране от международните банки за развитие;
* финансиране и помощи от западните държави;
* финансиране пряко от доставчиците на оборудване;
* съвместни предприятия с чужди фирми;
* финансиране чрез бартер или обменна търговия;
* финансиране чрез приватизация на телекомуникационна мрежа.
Следва анализ на тези варианти, като с тях не се изчерпват всички възможности.

 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Финансирането от Световната банка за възстановяване и развитие - СБВР е традиционен ефективен източник за разширение на телекомуникационни мрежи. Финансирането от СБВР обикновено включва дълги периоди на изплащане, безлихвени периоди и ниско ниво на лихвите, като се финансират най-скъпите части от мрежите.
За съжаление България в момента не е член на СБВР. Ако обаче България стане в бъдеще член на СБВР, този източник на финансиране ще бъде много ценен и важен. Финансирането от СБВР изисква и редица стандарти и договорни задължения, които ще бъдат извън компетенцията на АС.

Алтернативен източник на средства може да бъде новосъздадената Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/.

Все пак тази банка е в период на създаване и не ще разполага с налични фондове преди второто тримесечие на 1991 г. Банката ще има фондове от 10 милиона долара и ще извършва дейност, подобна на Световната банка, но фокусирана предимно в Източна Европа.

 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА

Финансирането от западните правителства е също подходящ вариант. Условията за финансиране могат да бъдат много привлекателни по отношение на лихви, периоди на изплащане и опрощаване, които могат да са по-изгодни дори и от тези на Световната банка за възстановяване и развитие. Този тип финансиране обикновено е свързан с доставки на конкретно оборудване от производители от финансиращата държава. Обикновено се налага използването на тези източници заедно с други, защото другите източници често предлагат само частично финансиране на мрежата.

/Пресслужба "Куриер”/

 

 

-----------------------------------------
БТА
основана 1898

БТА предава за абонати В България и чужбина денонощно по телетипен канал 6 различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и сВета. От тях можете да почерпите разнообразиа и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации В чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.
БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги .

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА :

бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380 88-21-34 87-47-46 73-37-232 факс: 80-24-88

----------------------------------------

 

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 26 ноември - В навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове /13 октомври 1991 година/ Институтът за връзки и сътрудничество в Средиземноморието /ИМКОМ/, който е към Сената на Република Франция, се обърна за съдействие към Пресслужба "Куриер”, за да бъдат взети интервюта от лидери на седем политически партии. Изборът на лидерите, както и формулирането на въпросите персонално към всеки от тях, е на г-н Ерик Ноло, главен редактор на специализираното политическо издание на ИМКОМ.

Резултатите от изборите са известни. Въпреки това Пресслужба "Куриер" смята, че тези предизборни интервюта ще представляват интерес за специалистите, които професионално следят и анализират обществено-политическия живот в България.
Днес публикуваме пълния текст на интервюто на Александър Лилов - Председател на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.

 

Въпрос: Какво очаквате от тези избори за България и за вашата партия?

Отговор: За България - укрепване на демократичния процес и на демократичните институции. Поради това изборите трябва да бъдат свободни, демократични и честни. Настоявам те да се наблюдават от представители на Европа и света, за да се осигури те да бъдат наистина такива.

За моята партия - да увеличи доверието на избирателите към себе си като демократична сила, която, макар че е на 100 години, се променя и е нова сила на демократичните промени у нас.

И още - изборите ще бъдат импулс за промяна на самата партия като модерна лява партия от европейски тип.

Въпрос: Защо Българската социалистическа партия създаде коалиция с някои партии от опозицията?

Отговор: Защото си поставяме еднакви цели, които ще отстояваме заедно в изборите и след тях. Сега в България се извършва прегрупиране на политическите сили и съставянето на коалиции сред голямото множество от партии е нормален процес.

Въпрос: Не мислите ли, че отказът от комунизма в СССР дискредитира вашата партия, която се ръководи от бивши ръководители на Българската комунистическа партия?

Отговор: Не, не смятам. Отказът от комунизма в СССР стана две години след като в нашата Българска социалистическа партия започнаха коренни промени. Ние преоценихме много неща и напреднахме доста в реформата на самата партия. Предстои ни дълъг път, но вървим уверено по него. Що се отнася до въпроса кой ръководи партията, това се решава по демократичен път от самата партия. Например председателят на партията е избран чрез тайно гласуване директно от целия конгрес на партията, при трима алтернативни кандидати. Демократично, нали?

И още нещо - средната възраст на Висшия съвет на БСП е 41 години. Мисля, че коментарът е излишен.

Въпрос: Някои хора критикуваха позицията ви към преврата от 19 август тази година в Москва. Каква бе реакцията ви и какви чувства изпитахте, когато той беше извършен?

Отговор: Нашата позиция по преврата в СССР беше ясна и адекватна на събитията. Още първия ден на обед ние подкрепихме Горбачов и перестройката и декларирахме, че демократичните процеси в България и Източна Европа са необратими. На втория ден разширихме своята критична оценка. На третия ден на специално заседание на Висшия съвет и парламентарната група осъдихме преврата като реакционен, неосталинистки и реставраторски. И направихме изводи за положението в България и БСП. Както често се случва днес у нас, заинтересовани сили се опитаха да спекулират с тази позиция. Но така отговорно реагираха и другите авторитетни партии, политически лидери и държави в Европа. Ние продължаваме да следим събитията в СССР и да реагираме на тяхното развитие.

Що се отнася до личните ми чувства по време на преврата - аз се срещах тази година два пъти с Горбачов и изпитвам дълбоко уважение към него и неговото дело. Според мен става дума за историческа личност и за историческо дело. Нито за миг не съм променял това си отношение.

Въпрос: Какви биха били основните линии в дейността ви - политическа и икономическа -в случай на победа в изборите на 13 октомври 1991 година?

Отговор: Реформи. Продължаване на радикалните реформи в политическата и икономическата система. Усилено подготвяне на България за нейното асоцииране в Европа и европейските структури. Ние сме част от Европа и трябва да работим с европейските стандарти.

17 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

09:00:00

26.11.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Маргарита Георгиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!