26 януари 1993

София, 26 януари 1993 година
        Брой 17 /804/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


След като президентството обедини колаборационистите и реваншистки настроените "люспи" чрез манипулативно преструктуриране на парламентарната конфигурация, начело на България застана един хибрид, получен между комунистически вот и желевистки изпълнителен контингент, използвайки мандата на ДПС. Още от програмната декларация стана ясно, че правителството на проф. Беров е правителство на социалната демагогия, прикриваща комунистическата перестройка. То легализира БСП и на практика узаконява престъпленията й, спира процесите на справедлива реституция и тръгва към ново преразпределяне на собствеността чрез псевдоколективизъм, бюджетни субсидии, покровителство на спекулата, банковите гиганти и прането на мръсни пари. Приватизацията се форсира в условията на контрол на червената мафия върху капиталите, търговията и управлението на производството. Управляването на страната от името на етническото малцинство застрашава гражданското спокойствие и националния суверенитет. Политическата и финансовата външна изолация позволи на мафиотския спекулативен капитал да се възпроизвежда безпрепятствено.
Тези процеси се съпровождат от бясна агентурна дейност за дезориентиране на общественото мнение и ликвидиране или поне дестабилизиране на СДС, което отказа да бъде марионетка. Основната цел на силите на миналото е задушаването на демократичния дух на България, въплътен в синята идея.

В тези трудни минути Съюзът за Търновска конституция ще продължи да изпълнява задълженията си по споразумението със СДС и приканва всички демократични сили да съсредоточат усилията си за борба с ръководния център на неокомунистическия преврат - президентството.

Съюзът за Търновска конституция призовава всички българи, които почитат държавните традиции, свободата, законността и справедливостта, олицетворявани от Търновската конституция, да не се поддават на провокационните призиви за лъжеединение със сили, тласкащи България към пропаст, и да се противопоставят решително на неокомунистическия реваншизъм.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ: Янко Янков

ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: Иван Амбарев

ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: Иван Едисонов  

ЗА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Юлиян Коцев

ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: Иван Георгиев

ЗА СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ: Асен Кантарджиев

София, 25 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 1993 ГОДИНА.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ се отнася положително към намерението на правителството да обяви предварително своята политика на доходите през 1993 г. Утвърждаването от Министерския съвет на документа, внесен от вицепремиера г-н Е. Матинчев, ще осигури основата за водене на преговори със социалните партньори и избор на приемлив вариант.

КНСБ ще обяви конкретното си и официално становище след консултации със своите отраслови структури и заседание на Координационния съвет.

София, 25 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.


Днес, 22 януари 1993 г., се проведе Извънредна национална конференция на Синдикат на административните служители /САС/ към КТ "Подкрепа". От 120 секции, редовно регистрирани в КТ "Подкрепа", 72 бяха обявени за самоизключили се поради неплащане на членския си внос. От останалите секции 32 официално /с протоколи/ заявиха "замразяване” на членството си в КТ "Подкрепа".

Осем от 26-те секции, участвали в конференцията, напуснаха редиците на КТ и учредиха НОВ НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. Останалите представители на секциите имаха правомощия само за искане на извънреден конгрес.

На конференцията беше посочена членската маса на САС към КТ "Подкрепа" за 1992 г. - 1650 души, съпоставени с членовете й в настоящия момент - 700, от които вече повече от 170 я напуснаха. Защо ли?!

София, 22 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.


На редовна Национална конференция на Синдикален съюз на висшите училища /ССВУ/ към КТ "Подкрепа", проведена на 22 януари 1993 г. в гр.София, е взето решение: "ССВУ като национална структура напуска КТ "Подкрепа" поради несъгласие с действията на Конфедеративния съвет." Напускат: СУ "Св.Кл.Охридски", ТУ - София, ИЧС - София, НАТФИЗ - София, Художествена академия, УНСС - София, ВТУ - Русе, ВУХТИ - Русе, ИДНУ - Добрич, ПИС- София,ВИАС - София, Икономически институт - Варна, ВПИ, ВИФ - София, ВЛТИ - София, МГУ - София.

В КТ "Подкрепа" остава само ВМЕИ - Варна с 38 членове.

Конференцията взе решение ССВУ като национална структура да вземе участие като учредител в предстоящия Учредителен конгрес на Асоциация на демократичните синдикати /АДС/.


        София, 22 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА АВИОКОМПАНИЯ "БАЛКАН" ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта, до НКС на СДС, до главния редактор на в. "Демокрация" и до средства за масовоосведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Авиокомпания "БАЛКАН" е една от малкото български фирми с висок международен авторитет, постигнат главно чрез доказан професионализъм на своите служители и на летателния състав.

Българската общественост е запозната с извършващите се вече няколко години структурни промени в авиокомпанията и подновяването на самолетния парк с нови най-съвременни самолети.

Обезпокоени сме от зачестилите в последно време необосновани нападки срещу авиокомпанията и необективната оценка на нейните служители и летци, след като е известно, че приватизацията на фирмата навлиза в решителна фаза.

Странно е, че вместо да се запознаят с всички факти, свързани с договарянето на услуги между авиокомпания "БАЛКАН" и "Индиън ерлайнз" /за което фирмата е информирала средствата за масова информация/, лица от Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и в. "Демокрация" се стремят да злепоставят както самата авиокомпания, така и да хвърлят съмнение в компетентността и способностите на нейните летци.

Изпитваме подозрения, че тези действия са насочени срещу интересите на авиокомпанията и утвърдената от правителството на Филип Димитров програма за приватизация.

Ръководството на авиокомпания "БАЛКАН" винаги се е съобразявало с исканията и мнението на Съюза на летците и не нарушава неговите задължения, произтичащи от членството му в ИФАЛПА. Известните факти в "Отворено писмо" от 13 януари 1993 г. от страна на 29 лица от НКС на СДС и в."Демокрация" са само част от случая и са тълкувани твърде свободно и некомпетентно.

Дейността на авиокомпания "БАЛКАН" е в съгласие с водената правителствена политика на Република България и в защита на интересите и сигурността на служителите и летателния състав на авиокомпанията. В никакъв случай няма да позволим да се уронва авторитетът на българските летци и в цялост екипа на авиокомпания "БАЛКАН".


        София, 18 януари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: инж. Руслан Семерджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" /КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. ПЛОВДИВ И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/.


Част I. ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

Неспособността на избраното на 13 октомври 1991 г. Народно събрание да се справи с възникналата критична ситуация в страната показва недвусмислено, че възприетият от българските избиратели бинарен политически модел е по своята същност крайно неустойчив, т.к. този парламентарен модел не отразява реално съотношението на политическите сили в страната. В резултат на това идеята на Конституционния съюз и на Консервативната партия за създаване на национално движение с легитимистка и промонархическа ориентация е сериозна гаранция за необратимост на демократичните процеси у нас и важно условие за преодоляване на съществуващата политическа поляризация и национално разединение. Водени от желанието да помогнем на своя народ и държава, Коалиция "Царство България" /Конституционен съюз и Консервативна партия/ си поставя следните основни цели и задачи:

1. Възстановяване на Търновската конституция като акт на политическа зрялост и уважение към националните традиции при отчитане на конкретните обществено-политически условия в страната.

2. Възстановяване на конституционната монархия като единствено легитимна форма на държавно управление.

3. Укрепване на националното самосъзнание на българския народ, утвърждаване на неговите традиции и обичаи, уважение и защита на личното достойнство на всеки гражданин, независимо от неговия етнически произход и вероизповедание.

4. Осъществяване на активна и необвързана външна политика на страната на основата на равноправно и взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество с всички държави с демократично обществено устройство.

5. Спазване на всички международни съглашения, непротиворечащи на националните интереси, при точно и безусловно зачитане на Международната харта за защита правата на човека.

6. Създаване на условия за по-бързото интегриране на страната ни в Европейската общност.

7. Обединяване на всички българи в страната и в света в духовно единство, основано на традиции, език и историческа памет.

Коалиция "Царство България" е за еволюционен път на развитие, характерен за всяко добре организирано общество, за което е присъща приемственост на всичко прогресивно в националните традиции и което чрез съхраняване и възстановяване на тези традиции ще създава неоспорими предпоставки за преодоляване на възникналите противоречия чрез издигане на културния и на моралния облик на нацията. Ние осъзнаваме несъвършенството на човешката природа и несигурността на човешкия прогрес и смятаме за необходимо да подкрепяме и насочваме този прогрес с помощта на всички институции, които зачитат общочовешките добродетели, чистите човешки взаимоотношения, свободата на духа и на вярата в доброто.

Коалиция "Царство България" си дава сметка за естествените различия между хората и цени свободата по-високо от равенството, като е против всякаква материална и духовна уравниловка. Ние отчитаме ролята на частната собственост като главна опора на личната свобода, на достойнството на човека и на защитата на обществения ред и сигурност.

България преживява изключително тежки месеци. Неспособността на избраното на 13 октомври 1991 г. Народно събрание да овладее натрупаната от години енергия и да я оползотвори най-ефективно показва неговата непригодност и обреченост да се справи с възникналата кризисна ситуация в страната. Липсата на трета алтернативна сила в обществения живот дава възможност съществуващата политическа поляризация да достигне изключително опасни размери. На този фон създаването на национално движение /коалиция/ с легитимистка и промонархическа ориентация е гаранция за запазване на социалния мир и е алтернатива на всеки български гражданин, който в настоящия момент е разочарован от двата политически гиганта - БСП и СДС. Възстановяването на Търновската конституция е акт на политическа зрялост и уважение към националните традиции. Определено трябва да се знае, че Търновската конституция беше незаконно отменена, независимо че по своя характер това е една истинска демократична конституция, която защитаваше изконните права и свободи на всички български граждани. Наличието на Търновската конституция е факт, от който ние като нация не можем да се отречем или да се правим, че не забелязваме по какъв начин тя беше заменена с т.нар. Димитровска конституция. Освен въпросът за възстановяването на Търновската конституция тук е редно да се повдигне и въпросът за проведения през 1946 г. референдум за република или монархия. Незаконността на проведения тогава референдум е очевидна и се определя от следните три обстоятелства: първо - Търновската конституция не допуска провеждането на референдум за формата на държавно управление, второ - въпросният референдум се е състоял при наличието на съветски окупационен корпус, и трето - България по това време все още е била в състояние на война, тъй като не е бил подписан мирният договор. Цялата тази поредица от противозаконни действия на практика е лишила законния цар на България Симеон Втори да управлява в съответствие със законната Търновска конституция. Нещо повече, ние смятаме, че в момента България де юре е конституиионна монархия начело с легитимен цар. Царската институция е символ на националното обединение и гаранция за преодоляване на съществуващата политическа поляризация у нас, водеща до цялостна дестабилизация на обществено-политическия и на икономическия живот. Разбира се, това са въпроси, които не могат да бъдат отминати с мълчание, и са изключително важни, за да се опита всеки един от нас да прецени правилно и с нужното чувство на отговорност актуалността на политическия момент.

От всичко, казано дотук, се вижда, че Коалиция "Царство България" не е желан партньор от републиканско настроените политически сили, които за пореден път се опитват да разиграят на карта съдбата на България. Ние искаме да се възстанови историческата справедливост в този критичен за страната момент. Под лозунга "Бог, Цар, Отечество" Коалиция "Царство България" смята, че в България по един относително безболезнен начин могат да се решат изключително сериозните политически и икономически проблеми, за да може нашата страна да тръгне по един действително демократичен път на развитие. Политическите анализи, които се правят на Запад, недвусмислено показват, че конституционната монархия за България е най-добрата форма на държавно управление в настоящия момент. Коалиция "Царство България" заявява, че с помощта на всички законни средства ще се бори за преодоляване на съществуващата политическа поляризация и на националното разединение, водещи до цялостна дестабилизация на обществения живот у нас. По тази именно причина на нас може да се разчита, тъй като ние сме носители на прагматизма, толкова необходим на българския народ.

Предложеният от Коалиция "Царство България" политически анализ е необходимо условие за правилното решаване на редица въпроси, свързани с икономическото състояние на различни социални слоеве от българското население.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ПАРТИЯ "ЕДИНЕНИЕ", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 6 МАЙ 1992 ГОДИНА И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1992 Г. Организацията е регистрирана по Закона за политическите партии на 2 ноември 1992 г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 /1/ Партия "Единение" е доброволна обществено-хуманитарна организация на пълнолетни български граждани, притежаващи избирателни права, които приемат по съвест и убеждение устава и програмата на движението.
1 /2/ "Единение" има обществено-хуманитарен, социален и политически характер и е за парламентарна демокрация и пазарна икономика.
1 /3/ Наименованието на партията е "Единение".
1 /4/ "Единение" е юридическо лице.
1 /5/ Седалището на партията е в град София, ул. "Суходолска" N 1, блок 137, вход 3, ап.41.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 2/1/ Разработва и осъществява програми и предложения за единство на българските граждани в духовното и социалното развитие на обществото и за оказване хуманитарна помощ за нуждаещите се.
2 /2/ Защитава социалните, политическите, трудовоправните и други интереси и оказва хуманитарна помощ на своите членове и съмишленици и преди всичко на социално слабите - пенсионерите, инвалидите, разведените и самотните; частните бизнесмени и др.

Член 3. Издава вестници, списания, книги и др. съгласно законите на страната.

Член 4. Издига кандидати за народни представители и други изборни длъжности в органите на държавното и местното управление.

Член 5. Осъществява равноправни контакти и взаимоотношения с други движения и организации у нас и в чужбина за общи позиции и действия, непротиворечащи на българските закони, устава и програмата на движението.

Член 6. Предвижда самостоятелно или с други организации и лица действия за ЕДИНЕНИЕТО на българските граждани без разлика в тяхната професионална, етническа, религиозна и друга принадлежност, за приобщаването на България към идеалите за балканско сътрудничество и към Европейската общност.


ЧЛЕНСТВО

Член 7/1/ Член на "Единение" може да бъде всеки български гражданин, нелишен от избирателни права, който признава и работи за реализиране устава и програмата на движението.
7 /2/ Приемането за член на движението става доброволно след подписване на декларация-образец до ръководството на движението или на местна организация без разлика на пол, раса, социална, религиозна и етническа принадлежност.
7 /3/ Членуването в движението се прекратява с писмено уведомяване до ръководството или по предложение на местната организация след решение на Управителния съвет на движението.

Член 8. В дейността на партията могат да вземат участие негови съмишленици и симпатизанти, без да са членове.


ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 9 /1/ Да участват в разработването и в осъществяването на цялостната дейност на движението.
9 /2/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на движението, както и да бъдат издигани като кандидати за изборни длъжности в държавното и в местното управление.
9 /3/ Да търсят и получават необходимата помощ и защита, непротиворечащи на устава и програмата на партията и на законите на страната.
9 /4/ Да искат и да получават информация от всички органи на движението за тяхната и на партията дейност, а също така да правят предложения за подобряването им.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 10 /1/ Да спазват устава и програмата на партията и да плащат определения от Общото събрание членски внос.
10 /2/ Да работят активно за ЕДИНЕНИЕТО; укрепването и развитието на българската държава и за реализиране девиза на движението "Мярка във всичко - етика, морал, хуманност".
10 /3/ Да дават личен принос в провеждането на обществено-хуманитарни дейности, избирателни кампании, за утвърждаване парламентарна демокрация и пазарна икономика, защита правата на човека, закрила на нуждаещите се хора, животни и природа.


УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Член 11 /1/ "Единение" се изгражда на териториален принцип.
11 /2/ Структура:
A. местни организации /МО/
Б. Общо събрание /ОС/
B. Управителен съвет /УС/
Г. Контролен съвет /КС/
Д. Президент
11 /3/ Местните организации се създават най-малко от пет души, с ръководство от трима души - председател, секретар-касиер и контрольор. Местните организации организират и провеждат своята дейност по утвърден правилник от Управителния съвет на движението.
11 /4/ Общото събрание е върховен орган на движението, в което влизат делегати - представители на местните олганизации. Представителството се определя от Управителния съвет. Общото събрание се свиква през три години. Извънредно свикване може да стане по искане на една трета от местните организации с протоколно решение. Свикването става с писмена покана, която съдържа мястото, датата и часа и дневния ред. Изпраща се най-малко 15 дни преди събранието.
11 /5/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство 50 % + 1 от присъстващите, с изключение при избора на президент, който става с квалифицирано мнозинство на 2/3 от грасовете. Общото събрание се провежда, ако присъстват 2/3 от поканените делегати. При липса на кворум събранието изчаква два часа, след което взема решение по процедурата.
11 /6/ Общото събрание:
A. Приема и променя устава и програмата на движението.
Б. Избира Управителен и Контролен съвет
B. Избира президент. При положение че при първия тур от гласуването нито един кандидат не е получил необходимия брой гласове, гласуването продължава с двамата кандидати, получили най-много гласове от първия тур. За избран се смята кандидатът, получил повече гласове.
Г. Приема бюджета на движението за съответния период между две свиквания на Общото събрание.
Д. Приема отчетите на Управителния и на Контролния съвет.
Е. Приема решения за преобразуване или прекратяване дейността на партията.

Член 12 /1/ Управителният съвет се състои от 5 до 11 души. На своето първо заседание избира ръководство в състав: председател, заместник-председател и отговорен секретар.
Председателското място по право се заема от президента на движението.
12 /2/ Мандатът на Управителния съвет е три години.
12 /3/ Управителния съвет:
A. Ръководи дейността на движението до свикване на Общото събрание.
Б. Изпълнява решенията на Общото събрание.
B. Заседава най-малко два пъти месечно и се свиква по предложение на президента с писмена покана.
Г. Взема решения с мнозинство на 2/3 от членовете.
Д. Формира работни групи от специалисти от основни проблеми от дейността на движението.
Е. Взема решения за участие в избори и провеждането на избирателни кампании.
Ж. Утвърждава годишен щат и бюджет на движението.
3. Утвърждава Правилник за дейността на местните организации.

Член 13 /1/ Контролният съвет се състои от 3 до 5 души. На своето първо заседание избира председател.
13 /2/ Има мандат три години.
13 /3/ Подчинен е на Общото събрание и на държавно-финансовите контролни органи.
13 /4/ Контролният съвет:
A. Провежда заседания по предложение на председателя. Взема решения с мнозинство от 2/3 на членовете.
Б. Изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
B. Извършава имуществено-финансови и други проверки, за които информира Управителния съвет.
Г. Изготвя за Общото събрание цялостен отчет за периода между събранията и прави целесъобразни предложения за решения.

Член 14 /1/ Президентът на партията има мандат пет години.
14 /2/ Президентът:
A. Представлява партията в страната и в чужбина.
Б. При необходимост определя един от членовете на Управителния съвет да го замества.
B. Съгласно устава на движението подписва писмени покани за свикване на Общото събрание и на Управителния съвет.


ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ

Член 15 /1/ Имуществото на партията се състои от права на собственост, вещни права, права на ползване, парични средства и вземания в левове и валута, авторски права и др. съгласно Закона за политическите партии.
15 /2/ Приходите се реализират от:
A. Членски внос, определен от Управителния съзет.
Б. Доброволни помощи от страната и от чужбина, разрешени от законодателството на Република България.
B. Приходи от издателска и други дейности от икономически характер, разрешени от законодателството на Република България.
Г. Субсидии от държавата съгласно Закона за политическите партии.
15 /3/ Бюджетът на партията се формира и изразходва съгласно законодателството на Република България. Утвърждаването му става от Общото събрание, а в периодите между него - от Управителния съвет.


СИМВОЛИКА И ПЕЧАТ

Член 16. "Единение" има за символика емблема в кръг, в който се виждат контурите на държавите от Балканския полуостров и две стиснати ръце за здрависване. Около кръга има надпис "Балкански полуостров - мир, демокарция, разбирателство".

Член 17 Печатът изобразява кръгъл надпис: Обществено-хуманитарно движение "Единение" - България, София.

Член 18 Промени в символиката и в печата може да прави само Общото събрание.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОХД

Член 19 /1/ "Единение" прекратява дейността си:
А. По решение на Общото събрание.
Б. По решение на съда.
19 /2/ При прекратяване дейността на партията имуществото се предоставя в съответствие с чл.22, т.1 до т.4 на Закона за политически партии.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:20    
26.01.1993 година    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателска дейност БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!