26 януари 1996


София, 26 януари 1996 година
Брой 19 /1574/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 25 ЯНУАРИ 1996 Г.


Измина една година, откакто Демократичната левица пое отговорността за управлението на България. България, доведена до отчайващо състояние от идеолозите на демонтирането на държавността, от онези, които отрекоха всичко сторено от предишните поколения и осъществиха най-безотговорното в нашата история унищожаване на икономическия потенциал.

След изборите поехме властта в държавата, опустошена и разрушена като след война. Нямахме илюзията, че това, което ни предстои, е лесно. Излъчихме правителство, от което не очаквахме популизъм, нито чудодейно и бързо възстановяване. Знаехме, че това, което "разграждащите системата" унищожиха само за няколко години, ще може да бъде възстановено за десетилетия. Стремяхме се и се стремим всичко това да стане колкото може по-бързо, но не сме утописти и не можем да залъгваме себе си и своя народ с празни обещания. Нашите думи за стореното през тази година изхождат от реалностите, а не от желанията ни. Те са справедлива оценка за това, което е било възможно в условията на това, което е било наследено.

Най-важното постижение на правителството е, че спря срутването в основни сектори на икономиката и социалната област и започна бавно и мъчително възстановяване на държавността.

Много негативни процеси в икономиката продължават, но за пръв път в последните години има тенденция на ограничаване и преобръщане посоката на най-важните показатели. За 1995 г. се очаква 2,5-3 на сто прираст на брутния вътрешен продукт. Повече от три пъти бе намалена инфлацията в сравнение с предишната година, като се очаква за 1995 г. тя да бъде 35 на сто, при 122 на сто за 1994 г. Основният лихвен процент от 72 на сто в началото на 1995 г. беше намален на 34 на сто през второто полугодие и остана такъв до края на годината. Не се допусна срив във валутния курс на лева. Оживлението в най-основни сектори на икономиката е видимо и може да доведе до нейното изтегляне от кризата през следващите години. За пръв път от последните години е постигнат ръст на промишленото производство от 5 на сто. Имаме значително положително търговско салдо. Ускорена е касовата и е поставено началото на масовата приватизация. Разширен е достъпът на български стоки и услуги до международните пазари. Ускорен е процесът на възстановяване на собствеността върху селскостопанските земи и са премахнати ликвидационните съвети, опустошили българското селско стопанство. Това е начало, което дава надежди и основи за една по-активна социална политика.

Намаляването на средната пенсия е спряно. Това е един сериозен успех. Една от най-тежките форми на кризата в икономиката и в обществото - безработицата, която през 1994 г. обхващаше над 740 000 регистрирани безработни, се сведе през 1995 г. до 470 000 души средногодишно регистрирани безработни.

Огромната част от нашето население продължава да живее изключително тежко, да не чувства подобрение на своето материално положение. Но темповете на обедняване намаляха, а за някои социални групи обедняването спря. Рязкото подобряване, което да се почувства осезателно от значими социални групи, изисква по-дълъг период и розови обещания в тази област могат да правят само политически демагози, неинтересуващи се от реалностите.

Ние не сме доволни от резултатите на усилията в борбата срещу престъпността в страната. Те се разминаха с очакванията на хората. Не можем да пренебрегнем факта обаче, че нейното нарастване спря. Тревожна е грамадната разлика между броя на задържаните престъпници от полицията и броя на неосъдените от съдебната система. Същата тази съдебна система, която по конституция е независима от останалите власти, включително и от президента.

Правителството положи огромни усилия да се спре разграбването на държавната собственост, да ограничи монопола на определени икономически групировки и да пресече техните домогвания до държавната администрация. Парламентарната група на демократичната левица подпомага правителството в усилията му за създаване на нормални и непривилегировани отношения с всички представители на националния капитал, които работят за икономическото възстановяване и модернизация на страната!

Свое положително отражение върху резултатите от едногодишното управление на Демократичната левица има законодателната инициатива на Министерския съвет и законодателната дейност на Парламентарната група на демократичната левица /ПГДЛ/ - през 1995 г. 37-ото Народно събрание прие 119 закона, от които 21 цялостни, 28 за изменение и допълнение и 70 ратификации на международни спогодби и договори. От приетите закони 102 са внесени от Министерския съвет.

Независимо от това, че за цяла година президентът, дори от чужбина, не видя един положителен резултат от дейността на правителството на Демократичната левица, въпреки намеренията му заедно с г-н Костов да дестабилизира управлението, възстановяването на България ще продължи.

Демократичната левица е поела политическата отговорност за спиране на разрухата и ще изпълни това, което обеща на своите избиратели. Ще направи своята дълбока и цялостна оценка на стореното досега и ще подпомага правителството в подобряването на неговата работа. Новата вълна на конфронтация, новият с съюз срещу опитите да бъде стабилизирана и възстановена от руините България допълнително мобилизират нашата воля в името на политиката, за която гласуваха мнозинството от българските избиратели, за изпълнение на предизборната платформа на Демократичната левица.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ /24, 25 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


След като направи подробен анализ на едногодишното управление на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/, Конфедеративният съвет отчете, че хората на наемния труд, пенсионерите, учащите се, повярвалите във възможностите на свободното предприемачество хора не само не усещат каквото и да е подобряване на техния живот и дейност, а напротив - наблюдава се непрекъснат спад на жизненото равнище. Въпреки широко прокламираните данни за икономическото състояние средната пенсия е далеч от жизнения минимум, броят на пенсионерите има тенденция към стабилна редукция.

Смъртността изпреварва раждаемостта вече няколко години.

Минималната заплата и обезщетенията за безработица, както и социалните помощи са на равнището на половината от жизнения минимум и около една трета от социалния минимум.

Покупателната способност на база цената на труда през 1995 година е намалена.

В същото време задълженията към бюджета под формата на преки и косвени данъци нарастват, съпроводени с унизителни бюрократични процедури. Увеличава се делът на продължително останалите без работа, отчаянието на хората от невъзможността да изхранват себе си и семействата си стига до отказ да се живее.

Правителството решително претърпя крах по отношение на борбата с престъпността и корупцията. В съзнанието на хората остава убеждението, че престъпниците се толерират. Разрушава се държавността, което логично води до мисълта за прорастване на престъпните структури в държавния, а и в политическия апарат на управляващите. Чуждестранните инвестиции намаляват, а инвеститорите преосмислят своето решение.

Под съмнение се поставя способността на гражданското общество, на демократичното устройство на обществения живот да решава проблемите на насилието във всекидневния живот, което е пряк път към формите на тоталитаризъм от миналото.

Във връзка с ескалиращото социално напрежение в страната и нарушения от правителството тристранен диалог, конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа"

РЕШИ:

Започва подготовка за протестни действия на всички свои структури!

ПРЕЗИДЕНТ: Д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, РУСИЯ, УКРАЙНА, БЕЛОРУСИЯ, СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА СРЪБСКА, ГЪРЦИЯ, РУМЪНИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, КИПЪР И МАКЕДОНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ В СОФИЯ НА ПРАВОСЛАВЕН СЪБОР.


Разпадането на СССР и на системата на реалния социализъм в Източна Европа предизвикаха качествено нова ситуация. Настъпи господство на САЩ по света и доминация на обединена Германия в Европа. Установи се нов световен и европейски ред.

Цели народи са поставени в състояние на икономическа зависимост и икономически геноцид. Те са доминирани от транснационалните корпорации и са поставени в неравнопоставено положение на международните пазари.

На тези народи се натрапват чужди на тяхната душевност интереси, бит и структура духовни ценности. Упражнява се невиждана и непозната досега агресия за подмяна на м-ралноценностната им система. Очевидни са опитите за унифициране на човешката личност и за създаване на условия за изчезване на националните държави.

Повече от ясно е, че политически отговорно трябва да преосмислим своето място в света и отношението на света към нас, без илюзии и доверчиви надежди. Необходимо е да изградим в себе си нов тип политическо мислене, съобразено единствено с приоритетите на националните интереси.

Наложително е да потърсим опора за своята застрашена държавност в контекста на исторически обусловени взаимоотношения между страните и народите, близки по историческа съдба, култура, манталитет, религия, икономика, политически интереси. Необходимо е да се намерят нови работещи формули за сътрудничество между тези страни, като се зачитат взаимните интереси и взаимната сигурност. Необходимо е да обединим усилията си и да работим заедно, за да можем да запазим националната си идентичност и да си осигурим условия за икономически просперитет.

Ключът към една бъдеща интегралност трябва да търсим в основата на православната цивилизация. За нас тя е организиращият център, философският политически камък, който може да ни спои и сплоти, за да отговорим на предизвикателството на времето и да се домогнем до по-честита съдба.

В тази връзка Отечествената партия на труда /ОПТ/ и Общонародният комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ в България като първа стъпка поемат инициативата да организират в София Православен събор от представители на всички страни, за които опазването на националната независимост, националната идентичност и православните добродетели е основна и приоритетна задача.

София, 24 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Минчо Минчев                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЗНИ: Румен Воденичаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С МОЛБА ДА ЗАПОЗНАЯТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЪС СВОЕТО ЛИЧНО И НА СВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕУТРАЛНА И НЕОБВЪРЗАНА С ВОЕННИ БЛОКОВЕ ДЪРЖАВА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българският комитет за неутралитет обединява голяма група български интелектуалци - привърженици на политиката на неутралитет и неприсъединяване към военни блокове, която според нас отговаря най-добре на националните интереси на Република България. Проведените в последно време социологически проучвания показват, че към сходно мнение се придържа и преобладаващата част от българския народ.

Ние смятаме, че политиката на неутралитет и необвързаност е в съответствие с принципите и традициите на православието и с изконното желание на българина за добруване, уважение, търпимост и добронамереност в отношенията на всички нива със съседните ни държави и с останалите народи на планетата. Поучени от историческия опит на нашия народ и държава, ние смятаме, че прекомерното обвързване в политическо и военно отношение, особено с военни блокове, е носило винаги само вреди и беда на българските национални интереси. Поради това Българският комитет за неутралитет си поставя за цел превръщането на България в неутрална и необвързана държава - фактор на мира на Балканите и в Европа.

Убедени сме, че като изтъкнат политик с голям международен авторитет и ръководител на една велика държава, Вие можете да разберете стремежа на нашия народ към мирно и спокойно съществуване. Във връзка с това се обръщаме към Вас с молба да ни запознаете с Вашето лично и на Вашето правителство становище относно възможността за превръщането на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава, както и за това доколко Вашето правителство би се ангажирало с гарантирането на нейния неутралитет.

С най-искрени чувства към Вас и Вашия народ!

София, 25 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ В "СТОМАНА" ЕАД - ГРАД ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С КАДРОВИ ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до кмета на община Перник и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Силно сме обезпокоени от решенията за кадрови промени в ръководството на "Стомана" ЕАД.

Три години се полагаха неимоверни усилия да се изгради оптимално най-добрият вариант на екипа, който да управлява производствения процес, икономическата и търговската дейност на Дружеството.

Производствените резултати на "Стомана" са най-сериозният атестат за труда на колектива и за професионализма на ръководителите и специалистите, управляващи Дружеството.

Протестираме срещу намеренията да бъде сменен изпълнителният директор инж. Стефан Стаменков и да бъдат направени промени в Съвета на директорите на "Стомана" ЕАД.

Един експеримент за подмяна на ръководството на предприятието ще рефлектира в непредсказуеми посоки, които ще доведат до спад на производството и нарушаване на социалния мир в "Стомана" ЕАД.

Заставаме твърдо зад изпълнителния директор инж. Стефан Стаменков и екипа, който ръководи "Стомана" ЕАД.

Апелираме за далновидност и държавническо поведение към "Стомана", защото тя заема решаващо място не само за съдбата на град Перник, но има и съществен дял при формирането на националната ни икономика.

Да се сменя ръководният екип на едно от малкото проспериращи държавни предприятия, и то в момент, когато е завоювало сериозни позиции на международния пазар, за нас е недопустимо.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Дайте възможност на колектива и ръководството на "Стомана" ЕАД да работят в една нормална обстановка. Искаме да спре разрухата на националната икономика и да настъпи най-после времето на съзиданието и истинските професионалисти.

Перник, 23 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЕТА/ "ХУМАНИЗЪМ НА НОВОТО ВРЕМЕ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНО ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН РАДОСЛАВОВ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА /23 ДЕКЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


VI.

БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И СОЦИАЛНИЯТ ХУМАНИЗЪМ

На прага на XXI век в света се развиват два фундаментални процеса: от една страна, преход от индустриално към информационно /технотронно/ общество, който Алвин Тофлър нарече Третата вълна, и от друга - преход от тоталитаризъм към демокрация и пазарна икономика. Първият процес е по-силно изявен в развитите индустриални и демократични страни, а вторият - в бившите така наречени "социалистически" и в някои развиващи се и изостанали страни. Водещ е първият исторически процес, защото той определя характера на постиндустриалната епоха. Поради наслагването на двата процеса у нас преходът е мъчителен и свързан с бързи промени, които на повърхността на явленията изглеждат като някакъв "планиран хаос", както е забелязал и д-р Дертлиев.

Д-р Атанас Москов ни остави своя анализ на нашето време в статията "Глобалният хаос в променящата се епоха", в. "Дума", 24 януари 1994 г., в която между другото обосновава и историческата необходимост от социалния хуманизъм. "Всъщност - пише той, съвсем съвременната, текущата история показва, че криза и хаос се създават от всеки преход от един обществен режим към друг... Хаосът, в който сме, е типичен за прехода от местен, държавен, тоталитарен икономически монопол към местна, свободна пазарна икономика. Но извън нашия местен преходен хаос, който само ние изстрадваме - всичко е видимо и обяснимо, кипи светът на свръхразвитите индустриални страни, които не са били в нашата сегашна местна, особена шокова смяна на режима, и все пак са в криза и хаос.

Този няколко вековен свят, превърнал се в "постиндустриален" е поразен от "постиндустриална глобална" криза, съпътствана от глобален "извън контрол" хаос. И понеже ние, такива каквито сме си в нашата местна криза, зависим до голяма степен от световното свръхиндустриално стопанство, неговите криза и хаос ни включват косвено в себе си и така се установяват нашенските криза и хаос, правят ги по-непоносими.

Това заставя и нас да се запитаме съвсем сериозно още сега какво всъщност е постиндустриалното общество, в което модерните свръхразвити страни са и към което ние стръвно се стремим да отправим нашето бъдеще.

Събират се, разискват, планират, решават: Европейският съюз, 24 високо развити индустриални страни, 7-те най-богати страни, Международният валутен фонд, Световните банки и клубове, разни други междудържавни и международни институции, пък и Организацията на обединените нации... Но изглежда, че мъдреците все още се страхуват да отидат до дъното на нещата и да приемат, че непредвидимото "извън контрол" налага да се назове ставащото с истинското му име, не могат повече да се пренебрегват големите, съществени факти. Преживяното така драматично през завършващия век от обитателите на петте континента ги е довело до осъзнаване като необходимост общочовешката солидарност и до невъзможността на световната свободна печалбарска индустриална и търговска система да отговори задоволително на осъзнатата от всеки човек нужда, където и да е домът му по планетата, да получи срещу труда си поне необходимия достоен минимум жизнени средства.

Евангелските думи на апостол Павел "Ние всички сме членове на едно и също тяло" се превръщат от проповед за един морал, за един християнски хуманизъм във всеобщо съзнание за общочовешка жизнена необходимост. Утвърждава се най-същественото от идейната база на новата епоха, заемаща мястото на отмиращата. Преценени в исторически мащаб, глобалната криза и глобалният хаос на "постиндустриалната" система за драматичните прояви на извършващия се преход. Като всеки преход от един режим към друг режим, преходът от една епоха към друга епоха ще бъде мъчителен и продължителен. Изпитанията и надеждите ще съпровождат не едно поколение.

Призивът за изграждане на интернационална социална справедливост, отправен в средата на XIX век от социалдемократичните партии и техните работнически синдикати по него време, е определил насоката на бъдещото развитие на света. Само за век и половина този призив се е увеличил с изключително важни, възхитителни промени в развитието на обществения строй. Под негово влияние множество страни и народи са извървели мъчителни, но славни десетилетия на усилия в новата насока, заели са място на авангардни фактори за напредъка на човечеството.

Едновременно с борбите за осъществяване на либералния хуманизъм, символизиран от Великата френска революция в 1789 г. - свобода на личността, равенство пред законите, напредващите възходящо народи са си поставили и нови, допълнителни цели: за равенство и при достъпа до жизнените блага, за социална справедливост, основата на която е правото на достойно организиран и възнаграден труд. И оттам - право за равенство при достъп до всички други жизнени блага.

Но научно-техническата революция на века ни довежда до толкова високо ниво индустриалното производство в планетен мащаб, че то не може вече не само да се развива, но и да съществува, ако не се промени нещо в строя и не се осигури доходен пласмент на произведеното, ако не се създаде покупателна възможност на все повече обитатели на Земята и в крайна сметка - ако не се промени мотивът за производството: нуждите на човеците, а не печалбата.

А това изисква съответна степен на социална справедливост, правеща възможно всяко човешко същество да добие достойнството на личност с равни права пред законите и пред жизнените блага, да се даде нов социален пълнеж на либералния хуманизъм.

Всичко това, разглеждано по същество, представлява социалната демокрация в непрестанно прогресиращ процес на осъществяване.

Пренесено към сегашната българска действителност на "преход" това ни задължава да се стремим, щото като утвърждаваме либералната демокрация, да я поставим в съгласуваност със социалната демокрация, носител на социалния хуманизъм, който се утвърждава в напредналите страни. Това е пътят за поставяне глобалния хаос под контрол за превъзмогване на глобална криза в "постиндустриалното" общество.

"Нашата конституция ни задължава!" Своя възглед за бъдещето на човечеството д-р А. Москов обобщи още през 1993 г. "Виждам потвърждение на моите надежди и на убеждението ми, че светът като цяло е в преходна епоха. Отива си един режим - тъй както Средновековието и промишленото общество си отидоха. Отива си и свръхиндустриалното общество, построено на базата на печалбарство. То вече не може да отговаря на чувството, разбирането и морала, който се установява в човечеството, на общочовешката солидарност. То не може да се справи с въпроси, които засягат човечеството и планетата като действителност. И без това да е претенция или фанатизъм, смятам, че големият въпрос, който ще застане пред новото хилядолетие е въпросът за социалната справедливост и за солидарността на човечеството. Това е новият хуманизъм", /в-к "Свободен народ", 14-20 октомври 1993 г./

След всичко това да се счита, че социалният хуманизъм, "няма място", означава да се проявява историческо късогледство, което лишава социалдемокрацията от политически окомер, както се изрази Г. В. Плеханов преди много години. Други учени със световна известност, като Алвин Тофлър например, се опитват още отсега да видят контурите на бъдещото общество. Техните прогнози потвърждават с нови доказателства историческата прозорливост на д-р А. Москов.

Нека се спрем накратко на промените, които се извършват в нашата преходна епоха и от които се очертават белезите на новото общество, обществото на Третата вълна или "общочовешкото общество" на д-р Москов.

Най-напред в икономиката. Основен ресурс на производството в информационното общество става знанието. Човекът, който от дома си работи на компютър и неговият интелектуален продукт са само елемент от една високо интегрирана обществена производствено-стопанска система и от всеобщия продукт на труда до такава степен, че той е толкова наемен работник, колкото и собственик.

Опитът на комунистическото движение още в условията на индустриалното общество да въведе системата на всеобщия труд и на обществената собственост, така нареченият "реален" социализъм, затова и пропадна, защото искаше интеграцията между труд и собственост да стане във фабриката - обществената форма на организация на труда и производството в индустриалното общество, която сама по себе си си изисква строг централизъм и единоначалие. За "реалния" социализъм единственият изход беше да приложи един модел на разпределение на дохода на основата на обществената, така наречена "социалистическа" собственост, който изгради икономическата система на държавния свръхмонополизъм. Последиците са добре известни. "При комунистическото управление - казва д-р А. Москов в последното си интервю, в-к "Стандарт", 2 февруари 1991 г., никой нищо не направи, за да се сменят тия показатели на системата, които са капиталистически. Създадена бе индустрия, обаче така, че пак наемната класа се подчиняваше. И без демокрация. Просто монопол на държавата, авторитарен бюрократичен и печалбарски режим".

В индустриалното общество, изобщо, материалните условия на производството превръщат човека в средство, а капиталът - в цел. Най-големият прогрес на "социалния" капитализъм в разпределението на благата е акционерната собственост и развитата система за социално осигуряване. Едва информационното общество създава материални и организационни условия за ново разпределение на труда и на доходите, защото коренно променя характера на производството. Разпределението на труда, което се създава в информационното общество, преобразува отношенията на собственост по такъв начин, че личните интереси на всеки човек вече не се изразяват чрез класическата частна собственост, позната ни от аграрното и индустриалното общество. Частната собственост "се вгражда" в новия обществен продукт, така, че няма "друго битие" извън индивидуалния труд, който пък не може да съществува извън обобщественото производство. Разгъва се процес на икономическо овластяване - механизъм, който доближава хората до "равенството пред благата" много повече отколкото това прави преразпределението на собствеността и доходите. Решаващо условие за осигуряването и за размера на дохода на всеки човек в информационното общество, вместо неговата собственост, става неговото участие в управлението на обществения възпроизводствен процес - основна форма на общественополезния труд. И сега интеграцията на общественото производство в напредналите страни е стигнало до такова високо равнище, че управлението на собствеността се е отделило от самата собственост и е придобило водещо значение не само в технологията на производствения процес, но и в разпределението на доходите. Собственикът не управлява производствено-стопанския процес. Това е работа на управителя /мениджъра/, но за да я върши, той получава често пъти по-висок доход от собственика. Това, което в индустриалното общество се е наложило по силата на икономическата ефективност - в информационното общество става изходен пункт на целия възпроизводствен процес. Интелектуализираният труд и информационният продукт променят из основи обществените икономически отношения, защото стоково-паричната размяна започва да се осъществява на основата на обмяната на дейности. В информационното общество управлението на икономиката се социализира до такава степен, че "поглъща" собствеността. Както доказаха изследванията на Жак Атали, в новото общество възпроизводственият процес е все по-тясно свързан с нарастващото участие в енергията и информацията. Преработката на материята от околната среда зависи от вида на прилаганата енергия, а тя - от циркулацията на информацията. Информацията става водещ фактор на общественото производство и това променя неговия характер. Информационното производство само по себе си е ново разпределение на труда, защото води до демасовизация и децентрализация на стопанските единици и на териториалните общности. С трудоемките процеси на физическия труд се натоварват роботите. Работните места на водещите професии, свързани с информационното производство и компютърната техника се пренасят в дома на работника. Домът отново става център на общественото производство, както това е било през първобитната и през аграрната епоха, но на качествено ново техническо равнище. Пренасянето на труда "у дома" води до икономия на работно и жизнено време и на много други разходи /за транспорт и т.н./ В модерното предприятие се заличава функционалната връзка между индивидуалния труд и неговия продукт поради сложния комплексен характер на организацията на производството. Променят се критериите за измерване и оценка на труда и на дохода от него. Равнището на доходите се определя не толкава от вложения в продукта труд, колкото от цялостната кариера и квалификация на работника. Възрастта и натрупаният опит придобиват по-голямо значение от дипломата за завършено образование. Създават се условия качеството на труда да се определя от еквивалента между една година курс на обучение и определен брой години работа. В информационното общество пазарът на труда променя функцията си - от определител на цената на труда, той се превръща в регулатор на икономическото и образователното предлагане и търсене на работната сила, която престава да бъде стока в традиционния смисъл на индустриалната икономика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 662
София, 16 ноември 1995 г.

ОТНОСНО: Провеждането на нов избор в случаите, когато няма избран кмет или изборът е обявен за недействителен


На основание чл.27, ал.1, т.13 и чл.28, ал.2, т.6 от Закона за местните избори /ЗМИ/ Централната избирателна комисия /ЦИК/

Р Е Ш И:

1. Общинската или районната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет, когато изборът е обявен за недействителен или няма избран кмет.

За дата на насрочване на избора се смята датата, на която комисията е взела решение за насрочване на избора.

Общинската или районната избирателна комисия оповестява незабавно решението си, като го поставя на достъпно място в сградата на общинския съответно районния съвет, както и по други подходящи начини.

2. За разлика от частичния избор на кмет, когато пълномощията на избрания кмет са прекратени предсрочно, нов избор се произвежда по общия ред, а не при условията и в сроковете по чл. 106-108 от ЗМИ. Трябва да се спазват също методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на закона за местните избори, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати.

Обработката на резултатите от избора се извършва ръчно.

3. Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. запазва действието си.

Партии и коалиции, които са променили оправомощените да ги представляват лица, или са регистрирали други промени в устава си, имащи отношение към изборите, уведомяват за промените Централната избирателна комисия, като представят и документите, предвидени в чл.40, ал.2 от ЗМИ.

Нови партии и коалиции могат да се регистрират в Централната избирателна комисия и в общинската избирателна комисия за участие в новия избор в сроковете и по реда, посочени в чл.40, 41 и 42 от закона за местните избори.

4. Общинските и районните избирателни комисии уведомяват незабавно Централната избирателна комисия за датата на насрочване на новия избор.

5. За времето, необходимо за работа от деня на насрочване на новия избор до деня на обявяването на изборния резултат, включително при произвеждането на нов избор за кметове на кметства, членовете на избирателните комисии получават еднократно възнаграждение, както следва:

- Общинска избирателна комисия
Председател - 12 000 лева.
заместник-председател - 11 000 лева.
секретар - 11 000 лева.
членове - 10 000 лева.

- секционни избирателни комисии
Председател - 1500 лева.
заместник-председател - 1400 лева.
секретар - 1400 лева.
членове  - 1300 лева.

Общинската избирателна комисия в предизборния период осигурява целодневно дежурство на отделни свои членове за регистриране на партии, коалиции и инициативни комитети.

6. Препоръчва на общинските избирателни комисии в срок до 30 ноември 1995 г. да вземат решение за насрочване нов избор за кмет в кметствата, в които няма избран кмет, който да се състои на 3 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 664
София, 30 ноември 1995

ОТНОСНО: Частичен избор за кметове


На основание чл.25, ал.1,точка 2 във връзка с чл.106-108 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Частичните избори се произвеждат по общия ред, предвиден в Закона за местните избори и при спазване отклоненията, посочени в чл.108.

1. Частичният избор се насрочва от общинската избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Право да избират и да бъдат избирани имат гражданите на Република България, които са навършили 18 години и са адресно регистрирани в съответната община, район или кметство към деня, предшестващ датата на решението на общинската избирателна комисия за насрочване на избора при спазване разпоредбите на указ N 2772/1980 г./ /публикуван в Държавен вестник /ДВ/, бр. 100/1980 г./ и правилника за неговото приложение /ДВ, бр.39/1981 г./, които са задължителни и за населените места, където няма паспортни служби и адресната регистрация се извършва от служители при общината или кметството, определени да извършват тази регистрация.

Общинската избирателна комисия обявява незабавно решението за насрочване на частичния избор чрез поставянето му на достъпно място в сградата на общинския съвет, както и по други подходящи начини. Общинската избирателна комисия представя в ЦИК и в областната администрация препис от решението си в 5-дневен срок.

2. Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. запазва действието си.

Партиите и коалициите, които ще участват в частичния избор, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Партии и коалиции, които са променили оправомощените да ги представляват лица или са регистрирали други промени в устава си, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят документите, предвидени в чл.40, ал.2, от Закона за местните избори.

Ако няма промяна на упълномощените представители от партии и коалиции по чл.41, ал.2, от ЗМИ, както и на упълномощените ръководства по чл.42, ал.1, точка 2 от ЗМИ, те изпълняват възложените им задачи и при частичния избор. В противен случай съответното партийно /коалиционно/ ръководство издава ново пълномощно.

Нови партии и коалиции, както и извършени промени в коалициите, могат да се регистрират в Централната избирателна комисия и в общинската избирателна комисия за участие в частичния избор по реда и условията, посочени в чл.40, 41 и 42 от ЗМИ, при спазване на сроковете по чл.108, ал.1, точка 2 от същия закон.

3. Избирателните списъци се актуализират и се обявяват от кмета на общината и кметството най-малко 30 дни преди датата на избора.

4. Общинската избирателна комисия незабавно след обявяване на резултатите за избор на кмет представя в ЦИК първия екземпляр на съставения от нея протокол и третия екземпляр на протокола, съставен от секционната избирателна комисия.

5. За времето, необходимо за работа, от деня на насрочването на избора до деня на обявяването на изборния резултат, включително членовете на избирателните комисии получават еднократно възнаграждение, както следва:

Общински избирателни комисии
Председател  8000 лв.
Заместник-председател  7300 лв.
Секретар  7300 лв.
Членове    6600 лв.

Секционни избирателни комисии
Председател   1500 лв.
Заместник-председател  1400 лв.
Секретар   1400    лв.
Членове    1300 лв.

Общинската избирателна комисия в предизборния период осигурява целодневно дежурство на отделни свои членове за регистриране на партии, коалиции и инициативни комитети.

Решението да се изпрати до всички общински избирателни комисии, до областните управители и до партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в местните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова            

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
26.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова  
               Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                    Павлина Стефанова
Комплексна обработка:  Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!