26 юли 1993

София, 26 юли 1993 година
        Брой 143 /930/


София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ /24 И 25 ЮЛИ 1993 Г., СОФИЯ/. За съпредседатели форумът избра Светлана Спасова и Христо Генев.


У В О Д

Християндемокрацията е явление в политическия живот с реално доказателство за развитието на човешкото общество, чиито принципи са:

- засилване влиянието на политика, която съхранява общочовешките ценности, свързани с християнския морал и води до стабилен и висок жизнен стандарт;

- политическо мислене и действие, в основата на които стои превръщането на християнските нравствени добродетели в активна житейска позиция и реална движеща сила;

- социалното пазарно стопанство е икономическият модел на християндемокрацията. Активността на отговорни и свободни личности е предпоставка за изграж дането му в най-кратък срок.

Християндемократическият съюз /ХДС/ в България като съосновател на коалицията СДС възприема бягството на правителството на Филип ДимИтров от изпълнителната власт за сериозно отстъпление от извоюваните позиции при последните парламентарни избори и подмяна на вота на избирателите. Причините за това са несъобразяване с реалните политически, икономически и социални процеси в обществото, липсата на обективен анализ и неспособност за управление. Вотът на избирателите даде изключителен шанс за първи път след Втората световна война България да се превърне в нормална, демократична и правова държава. Този шанс беше умишлено проигран!

Правителството на Филип Димитров не извърши декомунизация във всички структури на управлението. Между него и парламентарните политически сили, които го подкрепиха, липсваше работеща връзка. Недалновидната политика спрямо Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ доведе до загубата на парламентарното мнозинство. Не беше проявена достатъчна гъвкавост и по отношение на синдикатите.

Тромавата и несистемна законодателна дейност не създаде задоволителна база за развитието на икономическите процеси. Извършената реституция остана единственият акт за разрастване на мастния сектор. Поради усложнена система на личностни интереси и нерешителни действия не се проведе "малката" приватизация. Това лиши формиращата се средна класа от икономическа база за активност и забави реализацията на професионалните й възможности.

Поредица от грешки създадоха условия за масирана атака срещу победилата коалиция на СДС от страна на невинаги ясно дефинирани опоненти в средите на БСП.

Ние изразяваме недоверие към неясната политическа подкрепа в Народното събрание на правителството на Любен Беров. Двуполюсният модел на парламента вече не отразява реалния политически спектър, интересите и волята на обществото. Това налага предсрочни парламентарни избори след референдум за определяне на избирателната система /мажоритарна, пропорционална/.

ХДС напуска Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ заради сегашната му политическа формула, която е вече изчерпана.

Левичарското мислене и поведение, персоналното узурпиране на властта превърнаха СДС в неестествена политическа среда за Християндемократическия съюз.

ХДС счита, че изход за България от кризата е провеждането на десноцентристка икономическа политика със социален коректив и затова ще търси партньори със сходни идеи. Основни прироитети са:

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

- интегриране в европейските политически и икономически структури;

- провеждане на политика на регионална отговорност на Балканите при отношения на равнопоставеност;

- настоятелни мерки за запазване на икономическите интереси на страната в условията на спазване на поетите задължения по ембаргото спрямо бившите югославски републики.


2. ВЪТРЕШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

- незабавно ускоряване на "малката" приватизация, която да се превърне в икономическа база за реализация на акивността и на професионалните умения на широки слоеве от населението;

- създаване на икономически условия за развитието на малкия и на средния частен бизнес и намаляване на безработицата;

- сформиране на икономически независима средна класа с нормален стандарт на живот в пазарни условия;

- ускоряване на работата върху икономическото законодателство;

- въвеждане на строг контрол върху управлението на държавната собственост.


3. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

- използване на всички форми и средства за подобряване на положението на социално слабите в България /пенсионери, безработни, инвалиди, сираци и проблемни деца/;

- търсене на нови форми за гарантиране на професионалната ориентация и реализацията на младежта;

- мерки за екологично възстановяване и защита.


  4. ДУХОВНА ПОЛИТИКА

- свобода на вероизповеданията и утвърждаване на морални добродетели и национални традиции, спомогнали за съхраняване на българския народ;

- ограничаване на духовното влияние на нетрадиционни за страната ни движения и общности, насочени срещу правата на личността и правото на живот като най-висша ценост;

- утвърждаване на семейните ценности и на персоналната отговорност пред обществото.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПРИЕТО НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" НА 24 ЮЛИ 1993 Г. В РУСЕ. В обединението членуват Коалиция "Царство България", Съюзът за Търновска конституция, Съюзът на свободните демократи и Русенски съюз "Царство България".


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Възстановяване на действието на свещената Търновска конституция е основна гаранция за необратимостта на демократичните процеси у нас и важно условие за преодоляване на последиците от комунистическата система, водеща до национално разединение и до цялостна дестабилизация на обстановката в страната.

Възстановяването на Търновската конституция ще бъде и акт на политическа зрелост, и уважение към националните традиции на българския народ. Подложена на посегателство, Търновската конституция през всичките години на своето действие е била конкретен изразител и символ на българския суверенитет, национална независимост и демократично устройство. На 9 септември 1944 г. тя беше незаконно погазена и поругана. С този акт беше открит пътят на половинвековния комунистически тоталитарен режим и съветско владичество в България.

Политическа коалиция "За Търновска конституция - Царство България" заявява, че със законни средства ще се бори решително за възстановяване на правосъобразния обществен и държавен ред, олицетворяван от Търновската конституция и от Третото българско царство. Ние сме убедени, че само по този път ще можем да решим положително всички сериозни политически, икономически, социални и духовни въпроси на българската нация.

Възстановяването на Търновската конституция ще даде възможност в рамките на свещената и неприкосновената частна собственост да бъде върната земята на българския селянин и да се гарантират предприемаческата дейност и преференциите за бързо развитие на промишлеността, търговията и банковото дело. Туризмът ще се превърне във витрина на България. Това ще бъде и окончателното реално завръщане на Отечеството ни в Европа и в свободния свят.

Политическа коалиция "За Търновска конституция - Царство България" призовава всички българи, които почитат народните традиции, историческата памет и достойнството на нацията, да подкрепят нашите усилия за възстановяване на справедливостта в България като израз на висока политическа култура и морал.

ДА ЖИВЕЕ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ!

ДА ЖИВЕЕ ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО!

Русе, 24 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОЕМЕ ГРИЖАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС" НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В "АРСЕНАЛ" АД - КАЗАНЛЪК, КЪМ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТФИРМАТА.


КОЛЕГИ,

1. Пазари има, но не можем да стъпим в тях.

2. Кредитни линии няма. Единствената банка, която поемаше риска за даване на кредити срещу изработена продукция, беше "отлюспена" от "Арсенал".

3. Няма кадри - не е и имало, освен добри производственици и конструктори. Познавачите на пазарните ниши и маркетинговите проучвания бяха в ръцете на търговците и външнотърговското разузнаване.

4. Маркетинг - досега правен от търговците и разузнаването.

5. Ембарго - и на европейския, и на руския пазар в резултат от действията на продажни политици при наличие или отсъствие на гореизброените фактори. В отсъствие на нормално действащи структури и функционални връзки дружеството не може да произвежда и да продава.

6. Липса на държавно участие, по-точно липса на национална концепция - продажбата на оръжие навсякъде е държавна политика.

След разпадането на социалистическата система Съединените щати създадоха така наречената "Бяла книга" за оръжейното си производство, с което дадоха приоритет на оръжейните фирми пред всички останали. Създадена беше национална компания, координираща дейността на фирмите от бранша, направени бяха необходимите пазарни проучвания и само за шест месеца те овладяха пазарите, освободени от нас, като продажбите на американско въоръжение за 1991/1993 г. са нараснали пет пъти.

Какво има във Франция например - държавата е създала два огромни холдинга: единия за оръжейно производство, другия - за космически изследвания.

Нима военнопромишленият комплекс не беше досега един огромен държавен холдинг, в който търговците, имаме предвид "Кинтекс", действаха като отделно министерство със свое собствено разузнаване?

Не може държавата да се измъкне и за една година да затрие военнопромишления комплекс, като го оставя с милионите държавни дългове. Това е по-лошо от комунизъм! Държавата, респективно правителството, или трябва да поеме грижата за собствеността си, или да поеме отговорност, като закрие комплекса с всички произтичащи последствия - включително и гражданско неподчинение.

Премиерът г-н Беров на срещата с нас мъдро отбеляза, че нямаме нужда от военна доктрина, следователно няма нужда от военно производство и може би - от отбрана на страната.

Когато в други държави се закриват браншове и отрасли, правителството поема преквалификацията и пренасочването на освободените, като съставя програми и отпуска пари. Къде им е програмата? Какво ще става с нас?

7. Не приемаме твърдението, че "Арсенал" няма бъдеще. Някому може да е платено да провежда и защитава такава версия. Стрелково оръжие се търси и винаги ще бъде търсено. Дружеството произвежда най-добрите образци в бранша. Спомнете си кадрите от операция "Пустинна буря". Там американската М-16 я разнасяха с калъф на дулото, защото прави засечки в пустинни условия, а нашият автомат стреля и заровен в пясъка. "Арсенал" е диамантът на военнопромишления комплекс!

"Арсенал" има бъдеще, но само ако обединим усилията си за решаване на изложените проблеми. КТ "Подкрепа" счита, че никакъв борд на директорите няма да се справи сам с проблемите на дружеството.

Само след десетина дни хората ще застанат пред управлението, за да изхвърлят и новия борд. А ръководители, подготвени да работят в тези условия, не падат от небето - те се създават.

Може да звучи безкрайно тъжно, но средства за работна заплата едва ли ще се намерят в близките месеци. Каквито и стачки да има, пак няма да се намерят - точно обратното, в условия на стачка банките прекъсват кредитните си линии.

Опитахме всичко - от ефективни стачки, шествия и митинги до гражданско неподчинение.

Считаме, че само сближаването на хората и координираните им усилия ще заставят правителство и парламент да поработят за "Арсенал" - без летни ваканции, ако трябва и могат да дадат резултат.

Затова КТ "Подкрепа" няма да участва в стачни действия, водещи единствено до непрекъснати смени на ръководствата.

КТ "Подкрепа" ще работи за задължаване на правителството да създаде нормално проникване на руския суровинен пазар, който беше закрит за нас от досегашната недалновидна политика.

КТ "Подкрепа" ще работи за прекратяване на войната между търговските фирми, изнасящи оръжие, защото всичко е на гърба на производителя без разлика от синдикална принадлежност. Търговците на оръжие от България извършват внос на евтина продукция, като по този начин ни забиват нож в гърба.

Няма да реагираме на постоянните нападки срещу нашите лидери от местен и национален мащаб, защото ние сме хората, които им даваме оценка, и считаме, че те са извършили достатъчно добра работа по проблемите на "Арсенал" и военнопромишления комплекс.

КТ "Подкрепа” застава зад принципите на международния синдикализъм и няма да предприема никакви действия срещу друг синдикат, особено по време на акция. Нещо, което не виждаме като принцип, спазван от лидерите на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, но може би затова единствено КТ "Подкрепа" в България е член на Международната конфедерация на свободните профсъюзи, а д-р Тренчев е вицепрезидент на същата.

Разполагаме с достатъчно документирана информация, която да заведе някои от тях на подсъдимата скамейка. Както виждате, не сме го сторили.

Следва да предупредим колегите, че всяко човешко търпение си има граници и че е крайно време да се обуздаят личните и политическите пристрастия.

От целия този хаос се реализира поговорката: "Когато атовете се ритат, магаретата патят."

Обръщаме се към всички трезвомислещи в "Арсенал” АД:

Нека помислим заедно за бъдещето си и намерим верния път за действие.

Всяка стачка е добре премерен риск!

Не е ли време да спрем стачкуването на парче за по 1000 лева и да потърсим начин за решаване на проблема завинаги, каквото и да ни струва той?

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В БИВША ЮГОСЛАВИЯ И АЛБАНИЯ.


На два часа път от София живеят хора, забравени от Бога. Говорят ли ви нещо имената Босилеград и Цариброд? Това е в Югославия. А Дебър, Преспа, Голо Бърдо и Елбасан? Това е в Албания.

Трудно можете да си представите изключително тежките условия на живот в тези райони. По високите планински пътеки трудно достигат помощи и вести от света. Там живеят горди хора, които не протягат ръка за милостиня, но ние не можем да си позволим да ги забравим, защото безвъзвратно ще загубим и нещо от себе си.

Българският Червен кръст се обръща към всички, според възможностите им. Помогнете! Всички - според мярката си за добро и съпричастност!

За хората там Червеният кръст, който ще отнесе вашата помощ, няма да бъде символ само на милосърдието и солидарността. Той ще означава и съкровен поздрав от много близки хора, които помнят и обичат.

Хора, помогнете!

Не отминавайте касичките с червен кръст, които все по-често ще срещате!

Българският Червен кръст открива с 60 000 лева набирателна сметка N 185-11-5001 -РДСК-5, "Московска" N 19.
421-121-821-001-1 - за Албания и Югославия.

Сигурни сме, че нашето възвание няма да срещне стена от безразличие и безчувственост.

Не забравяйте, чакат ни!

София, 21 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КУБИНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ФИДЕЛ КАСТРО ПО ПОВОД НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА КУБА. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ КАСТРО,

От мое име и от името на всички български комунисти моля да приемете нашите най-искрени поздрави по случай славната 40-годишнина от "26 юли” - Националния празник на Куба.

Българските комунисти са уверени, че никога няма да позволите на враговете на комунизма да ликвидират завоеванията на социализма в героична Куба.

Уверени сме, че под вашето вещо и умело ръководство ще бъде трасиран пътят за построяването на безкласовото социалистическо и комунистическо общество не само в Карибския басейн, но и в целия Американски континент.

Дерзайте, скъпи кубински комунисти. Трудовите народи от цял свят са с вас.

Не се плашете, не се огъвайте и не изпадайте в униние. Въпреки дългогодишната американска блокада на страната ви вашето дело е право и то ще победи.

Горе главите, скъпи кубински комунисти. Дерзайте. Победата непременно ще бъде на трудовите хора не само от Куба, но и от цял свят.

Уверени сме, че XXI век ще бъде век на пълното тържество на комунизма в света. Примерът на героична Куба ще бъде последван от народите в света. Да живее кубинската социалистическа революция!

София, 20 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩИНИ, УЧРЕДЕНА НА 29 ЯНУАРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


Чл. 12. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите общини с изключение на случаите на изключване на членове, прекратяване на дейността на асоциацията, промени в устава и разпореждане с недвижимото й имущество, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете й.

Чл. 13. Общото събрание:
1. Избира Управителния съвет и Контролния съвет.
2. Определя стратегията на асоциацията и програмите за нейното развитие.
3. Приема бюджета на асоциацията.
4. Взема решения по имуществени въпроси на асоциацията.
5. Прави предложения пред органи на държавната власт.
6. Взема решения за промени в устава.
7. Отменя решения на Управителния съвет.
8. Приема отчета за работа на органите на асоциацията.
9. Създава постоянни и временни комисии.

Чл. 14. Управителният съвет управлява дейността на АДО и я представлява съгласно устава.

Чл. 15. Управителният съвет се състои от 5 до 9 членове и се избира за срок от 1 година.

Чл. 16. Управителният съвет има следните права и задължения:
1. Осъществява връзката между членовете на асоциацията.
2. Взема решения от компетенцията на Общото събрание при спешни случаи и при невъзможност за свикването му, като задължително уведомява за решението членовете на асоциацията на следващото заседание на Общото събрание.
3. Избира председател измежду своите членове.
4. Осигурява издаването на периодичен информационен бюлетин.
5. Определя размера и формата на заплащане на лицата, извършващи дейности, свързани с работата на асоциацията.
6. Приема методики на обработка на информацията, постъпила от членовете на асоциацията.

Чл. 17. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от общия брой членове.

Чл. 18. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 19. Управителният съвет провежда не по-малко от едно заседание на всеки два месеца.

Чл. 20. Председателят на Управителния съвет:
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
3. Сключва договори съгласно законите и устава на АДО.
4. Упражнява представителни функции.
5. Упълномощава друг член от Управителният съвет да изпълнява функциите му при временна невъзможност, а при трайна невъзможност Управителният съвет избира нов председател.

Чл. 21. Контролният съвет се избира от Общото събрание. Той се състои от трима членове и има следните права и задължения:
1. Упражнява общ контрол върху дейността на Управителния съвет.
2. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

Чл. 22. Седалище на Асоциацията на демократичните общини е Варна.

Чл. 23. Имуществото на АДО се придобива и управлява в съответствие със законите на страната, като източници за финансиране са членският внос, дарения и други.


IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. По въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилага Законът за лицата и семейството.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
26.01.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!