27 септември 1991

София, 27 септември 1991 година
        Брой 190 (465)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Гостодинов


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ, ЧИЯТО КАНДИДАТУРА Е ИЗДИГНАТА ВЪВ ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - БУРГАСКИ И В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ.


ГРАЖДАНИ,

Заставам пред вас, за да отговоря ясно и честно на въпросите, които днес България задава на своите политици: кои са те, към какво се стремят, как определят действията си за доброто на страната и народа?
Моето послание е в три думи:

РАЗУМ
РЕАЛИЗЪМ
РАЗБИРАТЕЛСТВО

С тях ви предлагам да вървим заедно по пътя на свободата и демокрацията. Нека те да станат наша обща изборна платформа.

Днес е нужен разум, за да отхвърлим стария тоталитаризъм и да не допуснем нов.

Днес е нужен реализъм, за да правим реформата без лъжи и голи обещания.

Днес е нужно разбирателство, за да спрем враждата между хората и да градим държавата и собствения си живот в граждански мир и спокойствие.

Партии и политици идват и си отиват от властта, а България остава.

ИЗБИРАТЕЛИ,
Явявам се пред вас като независим кандидат. Не съм против партиите, но съм против прекалените партийни пристрастия и разделянето на българите на наши и ваши според цвета на техните политически убеждения. Аз няма да участвам в това, защото уважавам чуждото мнение и гражданското достойнство на всеки.

Желая едно - да създаваме заедно такива обществени условия, които са алтернатива на противопоставянето и които да събират усилията ни за:

Смяна на системата - решително, но с трезва оценка.

Пазарно стопанство - свободно, но със социална закрила на всеки човек, на всяко семейство.

Конституционен ред - законност, но без посегателство върху личните права и свободи.

Всяка партия, коалиция или кандидат може да загуби в тези избори. Само България няма право на това. А България сте вие, граждани.

Гласувайте така, че на тези избори да победят идеите на разума, реализма, разбирателството.

Искам всички да живеем добре.

Днес още не можем. Всеобщото благоденствие по време на криза и стопанска реформа е невъзможно. Но трябва да направим невъзможна и масовата нищета.

Реално е реформата да престане да отнема и да започне да прибавя възможности на отделния гражданин и на обществото чрез:

Насърчаване на свободната икономическа инициатива и възраждане на предприемачеството като национална черта.

Приватизация, която да не противопоставя, а да събере интересите на най-широки слоеве на населението.

Незабавно връщане на земята на собствениците, като се създадат условия за нейното стопанисване.

Пазар на труда, който ще защити професионалното достойнство на човека и ще даде път на способността и таланта на всеки поотделно и на нацията като цяло.

И всичко това да направим веднага, а не "по-нататък"!

За да може:

Да се разкрият нови работни места и да се овладее безработицата.

Да се въведе съвременна социалноосигурителна и пенсионна система още през следващите месеци.

Да се осигури необходимата социална защита на бедните и безработните. Вярвам, че къщата, която започваме да строим, не е само за децата ни. В нея трябва да поживеем и ние, а и хората на преклонна възраст.

Това е реално!

ГРАЖДАНИ,

Обществото ни е разделено от противопоставяне, съществува несигурност и страх.

То не може да живее повече така, щом иска да бъде демократично.

С демократични, но решителни действия:

Да заздравим обществения ред.
Да спрем нарастващата престъпност.
Да охраним правата и имуществото на хората.
Да пресечем страха от преследване, мъст и произвол.

Гласувайте за върховенството на закона и за разбирането, че в държавата трябва да господстват норми, а не хора - властелини!

ИЗБИРАТЕЛИ,
Само вашата свободна воля има право да определя българската съдба.

Да направим от 13 октомври ден, който гради, а не руши демокрацията и българската държавност. В новото Народно събрание трябва да отидат не просто достойни хора, не просто умни хора, не просто талантливи хора. Парламентът, който сега ще изберете, има нужда от подходящи хора. Там вашият глас трябва да изпрати преди всичко държавници, личности с политически и законодателни качества, хора на компетентността и решението, които са с доказано демократично поведение и които могат и ще работят за народа си в един труден час!

Гласувайте за имената, без които парламентът и страната ни не могат!

Нека всеки носи своите убеждения и политически тежнения. Нека всеки отстоява възгледите си, защото това прави многопартийната система и истинската свобода. Но каквито и да сме, ние не сме и не можем да бъдем по-големи от България.

В името на това:

Забравете в изборния ден страсти и амбиции - заради България!

Отхвърлете в изборния ден раздори и различия - заради България!

Потърсете вашата бюлетина, но и името в нея - заради България!

Гласувайте за идеите на разума, реализма и разбирателството!

23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944 ГОДИНА ЗА НЕУЧАСТИЕ НА СЪЮЗА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


По повод изнесеното във в-к "Дмокрация", брой 224 от 20 септември 1991 г., в което г-н Йордан Василев на пресконференция изнесе информация за партийната принадлежност на кандидатите за народни представители от СДС, включително и за трима от Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г.

Това, което е казано, не отговаря на истината.

Ето и решението на Националното, на Софийското градско и за Софийски окръг ръководства на Съюза на репресираните от съвместното им заседание от 16 септември 1991 г.:

В предстоящите избори Съюзът на репресираните в България след 9 септември 1944 г. НЯМА да УЧАСТВА СЪС СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЗАМРАЗЯВА ЧЛЕНСТВОТО СИ В СДС.

ВСИЧКИ, които излизат от името на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г. за кандидати за народни представители, ДА СЕ СЧИТА, че НЯМАТ НИЩО ОБЩО със Съюза на репресираните.

Приканваме всички наши членове в страната да гласуват по съвест.

София, 20 септември 1991 г.

Съюз на репресираните в България
след 9 септември 1944 г.

Председател: Иван Неврокопски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ (ОПТ И ОКЗНИ) ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ.


Политическата обстановка в страната се променя изключително динамично, противоречиво и това застрашава както мирния преход към демокрация, така и нормалното протичане на предстоящите избори. В основата на обществения протест на стотиците хиляди граждани от всички краища на страната е залегнала тревогата от рязката агресивност в последните седмици на определени антибългарски елементи, изпитващи влиянието или членуващи в Движението за права и свободи (ДПС). Тя е провокирана и от неправомерните действия на "независимия Върховен съд" и явното подстрекателство на турското лоби, чиито привърженици се намират в президентската институция, Министерския съвет, СДС, Българското радио и телевизия.

Като имат предвид горното,

Отечествената партия на труда и Общонародния комитет за защита на националните интереси (ОПТ и ОКЗНИ) изразяват своето безпокойство от безпрецедентния акт на Върховния съд да остави без последствие жалбата на група депутати, както и стотиците телеграми, изпратени от цялата страна по повод решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) ДПС да участва в предстоящите избори. Правното основание на съдебния състав, имената на чийто членове ще се наредят в голямата кохорта на националните предатели, е пореден опит да се замени върховенството на конституцията, чието суспендиране е вече факт. Този правен парадокс няма аналог в политическия живот на съвременните цивилизовани страни.

ОПТ и ОКЗНИ осъждат решението на Върховния съд, взето под давлението на някои дипломатически представителства и особено грубия и демонстративен натиск на САЩ и Турция. Раболепието пред тях ни дава основание публично да изразим тревогата си, че Република България бавно, но сигурно губи своя суверенитет, национално достойнство, а заинтересуваните среди я тласкат към поредното васалство.

Решението на Върховния съд предизвиква дълбокото огорчение на десетките културно-просветни, национално-патриотични дружества и движения, които обективно са лишени от правото да участват в изборите на същото основание, на което това право е предоставено на антибългарското политическо Движение за права и свободи.

ОПТ и ОКЗНИ възприемат участието на ДПС в изборите и присъствието му в българския парламент като противоконституционно, което поставя под съмнение легитимността на бъдещото Народно събрание.

София, 24 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНАТА ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА 21 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


На 21 септември 1991 г. в салона на читалище "Славянска беседа" се проведе Петата национална конференция на Републиканската партия. На нея бе обсъдена и приета новата програма на партията, както и някои изменения и допълнения в устава. Направен бе също така анализ на политическата обстановка в страната по повод на предстоящите избори и бяха представени регистрираните кандидати на партията за депутати, съветници и кметове от листата на СДС. Решено бе всички общински структури на партията да участват активно в предизборната кампания на СДС, оценен като единствената реална антикомунистическа сила, независимо че някои от тях нямат издигнати кандидати. След разглеждането на някои организационни въпроси дневният ред бе изчерпани конференцията - закрита.

София, 22 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФРАГМЕНТИ КЪМ АКТУАЛНА ИДЕЙНА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ВТОРА), ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРИЯ (ИЗВЪНРЕДЕН) КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17-18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


I. НАШИТЕ ЛИБЕРАЛНИ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ ДНЕС

Възприехме радикалдемократизма като една алтернативна конкретизация на либерализма. Това не е формула-заклинание, а самообричане винаги да се противопоставяме на тези от големите идеологии - социалната или консервативната, - които заплашват в съответния исторически момент да покрият цялото социално пространство, да лишат битието ни от разнообразие, да запушат възможностите за множественост при търсене на подходите. Но все пак ние може би не направихме достатъчно, за да покажем, че либерализмът в тази му разновидност е не само нашият днешен избор, но и една свята за нас традиция, която придава историзъм на усилията ни. Длъжни сме да припомняме отново и отново това, което е писал например Иван Харизанов в списание "Демократически преглед" през 1907 г.: "У нас, ние вече споменахме, стана и още продължава да става същото раздразнение на духа, който в своите волни стремежи иска да утоли своята вътрешна жажда. Ние споменахме, че Радикалдемократическата партия е стъпила на становището на модерния либерализъм. Това крупно политическо течение на Запад, погълнало принципите на възродения философски идеализъм, иде да стане едно стройно политическо мировъзрение. Почнало доста отдавна, то едвам напоследък намира политическо приложение, става теоретическа мисъл на политическо учение. От името на него Клемансо спори с Жорес и спори на почвата: кое от двете течения, които тия двама политически деятели представляват, е повече за социалния мир".

Актуално звучи отново след осемдесет и четири години. За нас е ясно, че Клемансо е бил къде-къде по-прав. Но българското гражданство отново е упойвано със социални утопии, патетично възвестявани от социалдемократически дядовци, отново му се обещават щедра защита и така още един път се препречва самата идея за инициативността, самостоятелността - в сферата на бизнеса, на културата, на образованието станахме свидетели, че всичко това се оказа не само омръзнали ни на нас, радикалдемократите, телевизионни изявление, но и безотговорно, в повече или по-малко явно съглашателство с комунистите, се превръща в законови и конституционни текстове, в забранителни решения, в ограничителни наредби. Примерите са вече за новата ни демокрация стотици и категоричните реакции на партийното ръководство и на парламентаристите, на местните ни организации са добре озвучени сред българската обществсност. Но това не е достатъчно.
Предупрежденията, които ние отправяме за опасностите от държавното опекунство, властта на монополната икономика, инфантилното желание да се слушат леви и десни нравоучения, заразите с национализъм, всесилието на социални страхове в определени слоеве на населението, всичко това трябва не да ни парализира, а да ни приучва и към непрестанна готовност да се справяме, да отразяваме удара, да сме безпощадно разобличаващи. Защото либерализмът е отказ от привидно простите и лесни, едносложни решения. Либерализмът е в трудните отговори, които не винаги обединяват веднага около смисъла си.


II. НАСЛЕДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЗЪМ - КАК ГО ПОЛЗВАМЕ?
    
С основание нашата партия има амбицията да бъде всред възстановените политически формации. Но ето още нещо, което ние не успяхме да направим: да възстановим трагическата прекъснатост в това историческо битие, като покажем, че:

1. В първите три години след края на Втората световна война не цялата радикална партия, а само част от нейния ръководен екип е извършила пълното поругание на принципите на либерализма с безропотното "вливане" в Отечествения фронт.

2. И все пак, този предателски акт е подготвен от колебанията през двайсетте и трийсетте години, които се изразяват в участие в безпринципни коалиционни съглашения, включително и в правителствени екипи, съгласие да се унищожи за момент самоличността, индивидуалността на партията чрез участието в една надпартийна, уж всенародна политическа формация (идея за блок, сговор и т.н.). Подобни колебания винаги откъсват ръководството от членската маса, при оформянето на различните политически комбинации то се самоизолира и самозатваря, превръща се в полумасонски политически клуб, който само се представя за политическа партия и се сеща, че е такава при предстоящи избори. Ето всички тези исторически сюжети трябва да ни дават големите поуки при днешните ни взаимоотношения в Съюза на демократичните сили и в цялото политическо пространство. Ние наистина трябва да се връщаме към първото десетилетие на Радикалдемократическата партия с неговия висок идеализъм и незаразеност с чужди идеологии и организациони напъни. Това историческо наследство трябва не само да се разработва, но и наистина да се ползва, да се притежава, да ни задава корективи и да ни изпълва с гордост.


ІІІ. ПАРТИЯ ЗА КУЛТУРА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ

Издигнахме още от първите дни на възстановяването си, че ще бъдем партия, която прави пренос на културата в политиката, която има амбицията да облагородява, да хуманизира политическите взаимоотношения. И ние се стремим да осъществяваме във всички равнища на проявите си този принцип. Решителната опозиционност обаче на нашите позиции, категоричното ни опозиционно поведение, което в екстремни ситуации естествено включва и участието ни във всички мирни граждански протести, във всички форми на митинговата демокрация, дава псевдооснования да се опитват да ни наричат екстремисти, не знам какви са революционери. Опитват се да ни налагат представата, че културата в политиката това е евтиното лустро на съглашателството, че това е някакъв повърхностио усвоен етикет - да казваш в парламента "Уважаеми еди-кой си", да употребяваш под път и над път думата "легитимен" и да заприличаш в крайна сметка на комунистите в тяхното бившо властническо спокойствие и измамна равновестност. Това е една повърхностна, битова представа за политическа култура и ние решително я отхвърляме. Същинската политическа култура е в системността на идеологията, в постоянство, yпopитocт и последователност на възгледите. И във времето, когато трябва да се извърши революцията на съзнанието, когато все още е жив страхът от комунистическия терор, онзи, страшния, от първите години, и другия, не по-малко отвратителния, дребничкия, всекидневния от последните години, политическата култура може да се изрази и в това, че трябва да се онагледи в политическо действие, в театрално демонстриране нашето освобождаване от страха, нашето пренебрежение към поизлинялото величие на лукановщината. Всички ние, принадлежащи към една либерална формация, сме длъжни дори в това долно време и с всекидневното си поведение, с жестовете си да онагледяваме опозиционната си решителност и в това е именно всекидневният аспект на хуманитарния статус на нашата политическа характеристика. Философът, либералът Ралф Валендорф определя така нашите съмишленици от Германия, потенциалните или реалните членове на партията на свободните демократи: "Дори във времената на страх се намират достатъчно много хора, които не могат да бъдат сплашени. На мнозина им изглежда глупаво да се подгряват само старите навици, други са прекалено критични, за да се подвеждат от общите, типовите решения."

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНАДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ЗА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


ИКОНОМИКА

В областта на стопанството БНДП изхожда от принципната постановка, че основен двигател на стопанската дейност трябва да бъде личният интерес и частната предприемчивост на българските граждани. Една от основните програмни цели на БНДП в областта на икономиката е пренасочването на паразитиращия сега капитал към областта на производството, стимулиране на инвестиционния процес както на българския, така и на чуждия капитал и засилване на социалните измерения от дейността му, особено за разкриването на нови работни места. БНДП отрича натрапвания ни либералистичен по дух и сведен до ограничен кръг монетаристични технологии път за въвеждане на нормално пазарно стопанство.

Пътя за излизане от икономическата катастрофа БНДП вижда в ускореното приемане на икономически закони, гарантиращи:

- национализиране на собствеността на БСП, БДМ и свързаните с тях фирми;
- бърза приватизация чрез:
     1. Възвръщане на национализираната частна собственост.
     2. Предаване на част от държавната собственост на тези, които са я създали, чрез безвъзмездни ценни книжа (ваучъри).
     3. Разпродажба чрез търгове.
- стимулиране на инестиционния процес с изменения на лихвения проценти данъчни облекчения;
- държавни поръчки за предприятия със стратегическо значение;
- валутно-митнически протекционизъм на местното производство;
- мораториум на данъците за средния и за дребния частен бизнес за срок от две години;
- насърчаване на преките чужди инвестиции.

БНДП смята за нецелесъобразно изграждането на т.нар. Черноморска икономическа зона.

БНДП ще работи за създаване на единен пазар с Република Македония и засилване на икономическите връзки с Република Гърция.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

БНДП смята, че на основата на ефективното селско стопанство се градят благоденствието и демографският ръст на нацията. Развитието на селското стопанство трябва да се основава на частно, от фермерски тип земевладение и доброволни кооперативни сдружения на собственици.

БНДП твърдо ще отстоява принципа, че земята може да бъде собственостсамо на български физически и юридически лица, а държавните институции да контролират покупко-продажбата на земя в България.

На основата на тези принципи БНДП ще настоява за:

- частична промяна и ускорено прилагане на Закона за селскостопанскитеземи така, че земята незабавно да се върне на нейните собственици;
- приватизация на селскостопанския инвентар и животни;
- осигуряване на дългосрочни кредити и данъчни облекчения за изграждане и укрепване на частните стопанства;
- данъчна политика, стимулираща ефективното земеделие;
- данъчни облекчения за стопанствата, въвеждащи модерна техника и прогресивни технологии;
- подпомагане с предимство на стопанствата, произвеждащи екологично чиста продукция;
- създаване на държавен поземлен фонд, чрез който да се оземляват желаещите да се завърнат в страна българи.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Основна цел на БНДП е изграждането в България на проспериращо общество, опиращо се на широка средна класа от заможни хора, на стабилно българско семейство.

БНДП смята, че нормално функциониращите икономически и социални структури на обществото трябва да осигуряват прироритетно социалната защита на българските граждани. Ролята на държавата следва да се ограничи до подпомагане на определени категории граждани, лишени от възможността да разполагат със собствени средства за живот.

С оглед на това БНДП настоява за:

- премахване на онези членове от конституцията, с които държавата поема нереални задължения за осигуряване на социална зашита;
- изграждане на принципно нова система на социални осигуровки; формирани от капитализиращи се фондове от предприятията (здравни, пенсионни, за безработни и др.)
- справедливо уреждане на жилищните проблеми на гражданите с дългогодишни жилищни влогове;
- икономически стимули за укрепване на българското семейство, което ще възроди българската нация.


ЕКОЛОГИЯ

БНДП разглежда въпроса за околната среда като пряко свързан със съдбата на българската напия и ще настоява за:

- модернизиране на вредните производства, съпроводено с данъчни облекчения за екологизиране на промишлеността и стимулиране за осигуряване на екологично чиста продукция;
- стимулиране на разкриването на нови работни места в районите, засегнати от закриването на екологично вредните производства;
- ускорени преговори за сключване на двустранни и многостранни договори за уреждане на въпросите с трансграничните замърсявания.


КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, СПОРТ

БНДП смята, че най-голямото богатство на нацията са нейната култура и интелектуален потенциал, които могат да се родят от физически здрав народ. Културата и образованието следва да бъдат проникнати от българските национални ценности и християнски добродетели. Духовната сфера от общественото развитие трябва да разчита на стабилна държавнаи обществена подкрепа. БНДП ще настоява за:

- приемане на закон за данъчни облекчения за спомоществувателите на образованието, културата, науката и спорта;
- целенасочени инвестиции за науката и образованието, чрез които ще се стимулира българският интелектуален капитал.
- свободен достъп и избор на образование в държавни или частни училища;
- приемане на закон за защита на интелектуалната собственост.

Поради огромното значение на Светата Българска православна църква катоносител и пазител на българската национална идентичност БНДП е за свикването на Църковно-народен събор, който да разреши натрупаните проблеми в отношенията между държавата, Светия Синод и клира.

Вашият глас, подаден за БНДП, е глас за чистата и свята любов към България, за достойното място на българския народ сред другите свободни и демократични нации, глас за сигурността на вашето семейство, за утрешния ден на децата ви, за личното ви благополучие!

С нас бъдещето започва от днес и неговото име е "ДЕМОКРАЦИЯ С ЦВЕТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ!"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА И НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ДПС ДО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА.


Върховният съд и Централната избирателна комисия извършиха грубо нарушение на законността в нашата страна, като разрешиха на ДПС (Движение за права и свободи) да участва в изборите. Инстанциите, които са призвани да съблюдават за законността, я погазиха, защото посилата на Конституцията на Република България и по силата на Закона за политическите партии в изборите не могат да участват движения и партии, образувани на етническа и верска основа.

С този недостоен акт нашата страна се изключи от редовете на цивилизованите страни, където не се допускат партии и движения на верска и етническа основа. Достойнството на България бе унижено и от факта, че решението на Върховния съд и на Централната избирателна комисия стана в условия на груба намеса на турските управляващи среди във вътрешните работи на България.

Българите, бежанци от Южна Тракия, голяма част от които сега населяват Кърджалийския и Хасковския район, изпитват основателна тревога от създалата се ненормална опасност от беззакония и вражди. А десетилетия наред българи и турци в тези райони са живели в разбирателство като граждани на едно единно отечество.

Съюзът на тракийските дружества в България е дълбоко смутен от решението на Върховния съд и на Централната избирателна комисия и се отнася осъдително към този неправомерен, антипатриотичен акт.

София, септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.


ОРАНЖЕВАТА БЮЛЕТИНА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" е подкрепена с разработени проекти и програми за:

- демократизация, преобразяване на България; благоденствие и партньорство на Балканите, в Европа и света;
- нов тип социално-пазарна система, която започва от производството към пазара вместо без-пазарен грабеж; справедливи заплати, справедливи цени;
- нови разпределителни отношения с нови системи и критерии за справедливо заплащане на труда на всеки;
- парична реформа и обиране на спекулативните пари в лева и валута, отчуждаване на движимите и недвижими имоти над законно придобитите;
- ликвидиране на безработицата за шест месеца;
- преобразяване на българското село и консолидация между града и селото;
- комплексна справедлива приватизация на средствата за производство и земята и осигуряване на 40 000 долара за всяко българско домакинство като начален капитал;
- зони за свободна инициатива в Пловдив, по Черно море, Бургас, Варна, Дунав с център Русе и др.;
- инженерно и социално проектиране и вдигане на крака на големите нерентабилни предприятия от типа на "Радомир-метал";
- системи за управление на качеството на равнище фирма;
- решаване на жилищния проблем и индексация на всички влогове и жилищно-спестовните влогове - 10 пъти;
- ново териториално и селищно устройство в страната по линия на урбанизирани линейни структури и отваряне на България към Европа и света.

София, 26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА: Костадин Карамитрев
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА: Георги Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРАВОСЛАВНОТО ДУХОВЕНСТВО И ХРИСТИЯНИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


ВЪЗЛЮБЕНИ ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,

Великият Божи промисъл отново насочи националния ни живот по пътя на правдолюбие, свобода и изграждане на демократично общество в Родината.

В тези съдбовни дни на България Светият Синод на Българската православна църква счита за свой родолюбив дълг да заяви следното:

- През вековете Църква и Народ са били неразривно свързани в името на православната вяра, националните и общочовешките духовни и материални ценности за добруване и възход.

- По време на Възраждането българското духовенство, излязло из недрата на народа, първо запали и понесе факела на свободолюбивите идеи за правата на своя поробен народ да живее в свободна земя, да се развива волно и да се радва на градивен труд и равноправие.

- Създадоха се предпоставки за жадуваното духовно и политическо освобождение. Търновската конституция вгради народните идеали и начерта благоприятно бъдеще на Отечеството.

- Съдено бе няколко наши поколения да преживеят тежкия ярем на тоталитаризма. В периода на атеистичния режим Българската православна църква остана единствен принципен идеологически опонент на партията-държава. Комунистическата партия проповядваше и внедряваше атеизъм. Преодолявайки създадените трудности от атеистичната държавност, Българската православна църква се стараеше, по мярката на възможностите си, да благовести и утвърждава в българското общество вяра в бога, следване пътя Христов и живеене в Божествената истина, пазейки ревниво да не загасне евангелиската светлина в българското семейство. Това беше и причината да се стоварват непрекъснато удари върху Българската православна църква и да се създава и упражнява контрол върху нея, какъвто не е понесла никоя друга част от българското общество, освен осъдените и извадените извън закона политически партии и движения. В тази обстановка Българската православна църква бе принудена да действа тактично, с цел да запази благодатната апостолска приемственост от великата Петдесетница, за да не изпадне в положението, до което се достигна в Албания, където храмовете и свещенството бяха унищожени. Днес там светото Православиее загрижено по какъв начин да бъде възстановена апостолската приемственост с благодатна йерархия.

- При нас, въпреки невероятните трудности, следвайки мъдростта на големия си Първоиерарх и обществен деец Екзарх Йосиф I, работил в крайно тежки условия, преценявайки всяка своя стъпка, съобразно обстановката и благото на Църквата, Св. Синод успя да запази не малко макар то далеч да не е достатъчно.

- И по време на тоталитаризма, водена от невидимото присъствие на Св. Дух, Църкавата е подбирала подходящи ръководни кадри, които отстояваха нейните идеали и пазеха Христовото паство. Полковници в расо е нямало и няма, тъй като не бе възможно и не е имало духовници, които да са издигнати в партийната, полицейската, военната или политическата йерархия на тоталитарната държава. Това са измислици за заблуждаване на лековерните, за отчуждаване на вярващите от храма Божий и за внасяне скептицизъм в душите на отказалите се от атеизма и търсещи истината българи. Всички тези прояви имат за цел да накърнят моралния престиж на Църквата Христова, да пречат и занапред на благоплодно спасителната за народа ни православна евангелска мисия, която да не конфронтира идеологията на комунизма. Настъпиха благоприятни времена за нов духовен и материален градеж, в който светата ни Църква участва с надежда.

Събитията в Съветския съюз би трябвало да създадат увереност в необратимия процес на демокрацията във всеки българин. В тази връзка Българската православна църква заявява, че ще участва с присъщите й средства за утвърждаване на демократичните принципи, като ще бъде преди всичко с тези, които радеят за православна вяра, национална независимост, държавен суверенитет, справедливо гражданско общество и отстояват единството на народа ни.

- Родината ни е в навечерието на избори. Като граждани на Майка България духовенството и православните християни ще трябва да участват в изборите и да дадат своя глас за установяване на истинско демократично общество в България.

- Призоваваме православното християнство и целия църковен народ, съгласно религиозната си съвест, да гласува за демократичната идея, която има в основата си и неизчерпаем първоизвор Свещеното Писание и християнския морал.

- Приканваме духовните си чеда да облекат с доверието си като гласоподаватели тези демократични радетели, които милеят за православната вяра, патриархалните български традиции и ратуват за добруването и благоденствието на целия ни народ.

Отечески пожелаваме всички православни българи да съдействат за опазване на обществения мир и за преодоляване на острите партийни противоречия и политически страсти, за проява на мъдрост и взаимна толерантност, за да можем свободно да изберем достойни представители, които да поемат отговорността за благополучието на свидното ни Отечество.

Благодатта на Господа Нашего Исуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички нас. Амин.

София, 23 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ‘91

София, септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ на Централната избирателна комисия /ЦИК/ N:162 [126?] и от N:153 до N:162 включително.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:126

На основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от ЗИНПОСК и във връзка с решение N: 635/20 септември 1991 г. на Върховния съд на Република България - III гражданско отделение, и писма NN: 615/23 септември 1991 г., подписано от Славомир Цанков - председател на съюз "ЕРА-3", и 616/23 септември 1991 г., подписано от Александър Лилов - представляващ коалиция, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Направените регистрации от районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии на кандидатски листи и на кандидати за кметове от името на коалиция "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българска либерална партия, Демократическата партия в България, Отечествената партия на труда, Българската работническа социалдемократическа партия, партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз и Федерацията на българската социалистическа младеж" следва да се считат за валидни, така както са подадени към 13 септември 1991 г., като съгласно решение N: 635/20 септември 1991 г. на Върховния съд на Република България наименованието й за участие в изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. е "Предизборен съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, Партията Християнско женско движение, Християнрепубликанската партия, Народно-либералната партия "Стефан Стамболов", Социалистическия младежки съюз, Федерацията на българската социалистическа младеж и Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА-3" с цвят на изборната бюлетина - червен и надпис: Предизборен съюз на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, НЛП "Ст. Стамболов", CMC, ФБСМ и СДПД "ЕРА-3".

2. Всички регистрирани от името на коалицията към 13 септември 1991 г.кандидати за народни представители, общински съветници и кметове следва да се считат за редовно регистрирани, освен ако изрично заявят,че не желаят да бъдат кандидати от името на коалицията по решение N: 635/20 септември 1991 г. на Върховния съд. В тези случаи отказът на кандидатите е равнозначен на липса на заявление по чл. 45, ал. 1,точка 2 от ЗИНПОСК и е основание за заличаване. Коалицията не може да посочва нови кандидати на мястото на заличените.

Регистрираните кандидати могат и да потвърдят изрично своите заявления.

23 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:153

Постъпила е жалба от Нова християндемократическа партия, подписана от заместник-председателя А. Балев и секретаря Е. Узунов срещу решение N: 3/16 септември 1991 г. на РИК Ст.Загора за отказ за регистрация на кандидати за народни представители.

ЦИК намира, че жалбата е основателна, тъй като са налице условията на чл. 45 от ЗИНПОСК, а Новата християндемократическа партия е регистрирана от ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 2 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Отменя решение N: 3/16 септември 1991 г. на РИК - Ст.Загора като незаконосъобразно.

Регистрира Нина Иванова Илиева като кандидат на Новата християндемократическа партия в Старозагорски многомандатен избирателен район за изборите на 13.Х.1991 г.

23 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:154

Постъпило е възражение от Българската демократическа партия чрез председателя ЙОЛО ДЕНЕВ против решението на Районната избирателна комисия в 30-ти Шуменски избирателен район, с което е отказано да бъдат регистрирани предложените от партията кандидати за народни представители. Към жалбата са приложени разписки, от които личи, че документите са изпратени на 13 септември 1991 г. - последния срок за издигане на кандидатурите.

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че документите са изпратени в законния срок по пощата и съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ГКП срокът се запазва,

РЕШИ:

Отменя решението на РИК - Шумен, взето с Решение по Протокол N:7, и вместо него постановява: да се впишат в листата за народни представители кандидатите ВОЛОДЯ НЕДЕЛЧЕВ РАЙЧЕВ - ЕГН 530206ХХХХ, и ВАЛЕРИЯ ЯНКОВА РАЙЧЕВА - ЕГН 550804ХХХХ.

София, 25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N.155

Постъпило е възражение от Българска демократическа партия чрез председателя ЙОЛО ДЕНЕВ против решението на Районната избирателна комисия - Търговище, с което е отказано да се регистрира кандидатската листа на БДП с предложени кандидати за народни представители поради изтичане на законния срок.

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че документите са изпратени по пощата на 13 септември 1991 г., което е констатирано и в решението на РИК - Търговище, и се потвърждава от приложените разписки за препоръчано писмо с клеймо от 13 септември 1991 г., Централната избирателна комисия, срокът е спазен съгласно чл. 34, ал. 2 от ГКП

РЕШИ:

Отменя решението на РИК - Търговище от 16 септември 1991 г., с което отказва регистриране на кандидатската листа на БДП, и вместо него постановява: регистрира в многомандатен изборен район - Търговище, представените от БДП кандидати за народни представители за изборите на 13 октомври 1991 г., а именно: ИВАНКА ХРИСТОВА БОГДАНОВА - ЕГН 510120ХХХХ, ДАФИНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА - ЕГН 420209ХХХХ и РАДОСЛАВ БОРИСОВ ГОЧЕВ - ЕГН 690825ХХХХ.

21 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер”)


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:156

По заявление на ДРАГАН БАЧЕВ - председател на Нова християндемократическа партия (НХДП), Централната избирателна комисия обсъди валидността на регистрацията на партията за изборите, насрочени на 13 октомври 1991 година.

С Решение N: 63 от 13 септември 1991 г. Централната избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите Нова християндемократическа партия. За да постанови това решение, комисията е приела, че са изпълнени изискванията на чл. 47 от ЗИНПОСК, а именно, че молбата за регистрация изхожда от лицата, представляващи партията, и че са представени образци от техните подписи. По несъмнен начин, обаче, от обясненията на председателя на НХДП - Драган Бачев и заместник-председателя АНТОН БАЛЕВ се установи, че подписът върху молбата за регистрация и образецът от подписа не са на председателя на партията, а са положени от заместник-председателя АНТОН БАЛЕВ, който е имитирал подписа на Бачев. При липсата на надлежно изпълнени изисквания на чл. 47 от ЗИНПОСК решението, с което Нова християндемократическа партия е допусната до участие в изборите, е нищожно и като такова следва да се анулира с всички последици от това,като се откаже регистрация на същата партия поради нарушение на чл. 47 от ЗИНПОСК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за нищожно решение N: 63 от 13 септември 1991 г., с което Новахристияндемократическа партия е регистрирана за участие в изборите, насрочени на 13 октомври 1991 година.

Отказва регистрация за изборите за народни представители, общински съветници и кметове на Нова християндемократическа партия.

Настоящето решение да се съобщи на Министерския съвет и всички избирателни комисии с оглед организационно-техническата подготовка на изборите и заличаването на регистрираните партийни листи.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:157

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Русе и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определявместо:

Диана Николова Маринова определя за член на комисията Виолета Янкова Ангелова.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:158

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Разград и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Веселина Стоянова Николова за член на комисията Красимир Валентинов Калинов.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:159

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС гр. Рила и на основание чл. 39, ал.1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо: Димитър Николов Райнов за член на комисията Маринка Спасова Михалкова.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:160

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС гр. Драгоман и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Христина Вецкова Симова за член Христина Генадиева Симова.

Утвърждава за резервен член Милка Венкова Михайлова вместо Иван Младенов Соколов.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:161

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС гр. Сандански и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

Р Е Ш И:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Валентин Кирилов Пензов за член на комисията Ивайло Владимиров Котов.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


*  *  *

РЕШЕНИЕ N:162

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Сливница и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК, ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:

Румен Веселинов Иванов за заместник-председател на комисията Емилия Иванова Стойкова и вместо Димитър Иванов Генов - Наташа Петкова Радоева за член на комисията.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова
СЕКРЕТАР: Румен Янков

(Пресслужба "Куриер")


13:25:24    
27.09.1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!