27 септември 1993


София, 27 септември 1993 година
Брой 188 /975/


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ изразява своята голяма тревога от политическата криза в Русия, водеща до непредвидими последици в световен мащаб.

ИБ на БСДП счита, че главната причина за тези събития, както и в съседна Югославия, е липсата на демократична некомунистическа конституция, която да регламентира взаимоотношенията между президент, парламент и изпълнителна власт.

Поддържаме най-категорично поетия път на демократични реформи от президента Елцин и подкрепящите го институции и политически сили. Реформите са единственият начин за излизане от мрачното тоталитарно минало и включването на Русия в голямото семейство на демократичните народи.

Приветстваме всички решителни мерки за пресичане кървавия път на необолшевишките рейнджъри. А 1993 не е 1917 - мечтите за нов "велик" Октомври, зачеркващ крехката руска демокрация, няма да се сбъднат!

София, 25 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС "ЗАМРАЗЯВАНЕТО" НА ЧЛЕНСТВОТО НА ПАРТИЯТА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


На заседание, проведено на 25 септември 1993 г. в София, при кворум 54 присъстващи - от 59 избрани членове, Координационният съвет на Партия Либерален конгрес обсъди като точка първа от дневния ред "Поведението на коалиционните партньори на Партия Либерален когрес в Съюза на демократичните сили и при един въздържал се и 53 гласували "за" взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Натоварва представителите в Националния координационен съвет на СДС да направят възможното за утвърждаване на партията като автентична дясна организация в коалицията и да направят всичко възможно за победа на дясната линия в стратегията на СДС. При изпълнение на решението представителите са длъжни най-стриктно да спазват програмата и декларацията на Четвъртата национална конферениця на Партия Либерален конгрес. Да продължат провежданата досега от тях коалиционна политика.

2. Определя така нареченото "замразяване" като връхна точка на провокациите срещу партията, започнали още от времето на връщането на Партия Либрален конгрес в Съюза на демократичните сили. Счита този акт за грубо противоречащ на Статута на коалицията и на коолиционната етика. Протестите пред Комисията по съюзна етика да бъдат възобновени, а при евентуалното им отхвърляне да се направят достояние на общественото мнение всичките факти и аргументи за нелоялното поведение на някои коалиционни партньори.

3. Потвърждава становището на Изпълнителното бюро на партията, че е необходима Шеста национална конференция на Съюза на демократичните сили. Конференцията трябва да възпре левичарството, съглашателството и амбициите на някои дискредитирани лидери да овладеят СДС. Нужно е да се възстанови антикомунистическата същност на коалицията и да се възвърне доверието в нея.

4. Партия Либерален конгрес пречи на плановете на социалистите и хората на президента да манипулират и използват синята идея.
Съглашателските среди в СДС, които желаят отстраняването на Партия Либерален конгрес от коалицията, трябва да поемат отговорността за подобен акт, който ще бъде категорично свидетелство за лявата им ориентация и недвусмислено ще потвърди принципната дясна либерална и антикомунистическа стратегия и тактика на Партия Либерален когрес.

5. Задължава Изпълнителното бюро да подготви и внесе проект за изменение и допълнение на Статута на СДС. Проектът да възстанови правата на общинските и местните координационни съвети, отнети с последните решения на Националния координационен съвет на СДС. Националната конференция на СДС да стане върховен орган на съюза и решенията му да бъдат абсолютно задължителни за Националния координационен съвет и за Парламентарната група на СДС. Политиката на СДС да се определя от този национален форум, изразяващ антикомунистическата същност на електората на СДС.

Само след ясните и категоричните решения на нова национална конференция СДС може да тръгне към избори и да ги спечели.

София, 25 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА СМЯНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЛИКВИДАЦИОННИ СЪВЕТИ.


С нарастваща тревога Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ следи засилената и систематична смяна на представители и членове на ликвидационни съвети, назначени по предложение на СДС. Само през последните месеци в цялата страна са уволнени общо 616 членове на ликвидационни съвети, между които 137 председатели.

Под привидната загриженост, че това се прави с цел да се ускори поземлената реформа, която за всички нас е известно, че буксува, всъщност се извършва брутална политическа разправа, която вече не се и крие от БСП, с членове и симпатизанти на СДС. С направената поправка на пар. 13 от ЗСПЗЗ, извършена от "новото парламентрано мнозинство", се цели да се утвърдят новосъздадените "псевдокооперации" в идеални граници от несобственици, с което се възпрепятства пазарът на земята и не може на практика да се извърши разпределението на дяловете на собствениците на земя. Начело на тези "кооперации" застават изпитани бивши номенклатурни кадри на БКП, които едно, че всяват отново страх в населението, или целят при едни бъдещи избори хората по селата да гласуват в по-голямата си част за БСП.

НКС на СДС се обявява категорично против политическите уволнения в ликвидационните съвети и приканва Министерството на земеделието да преразгледа сегашната си деструктивна политика към цялостната земеделска реформа, която, ако продължи в този си вид, ще обрече българския народ на неизбежен глад.

София, 21 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 21-23 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


След като се запозна с информацията на Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", касаеща взаимоотношенията с Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/;

отчитайки истеричната кампания, водена срещу КТ "Подкрепа", развихрена от предконгресните страсти в комунистическата синдикална централа;

отбелязвайки опитите да бъде въвлечена "Подкрепа" във вътрешните междуособици и конфликти в КНСБ;

и като взе предвид лицемерната позиция на КНСБ по отношение на социалния диалог, чиито недостатъци са изтъквани многократно от нашата организация,

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" декларира:

1. Не участва и не ще допусне участие на структури на организацията във вътрешните проблеми на КНСБ.

2. Счита, че по същество КНСБ не е променила своя тоталитарен характер и всички опити за прикриване под демократична маска са израз на демагогия и лицемерие - изпитан комунистически похват.

3. Изпълнителният съвет да не се отзовава на отправените покани за участие в извънредния конгрес на КНСБ, месец октомври 1993 г.

Плевен, 22 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА АПЕЛ, ОТПРАВЕН ОТ КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА.

 

Националният професионален съюз се солидаризира с обръщението-апел на мажоритарно избраните със синя бюлетина кметове и председатели на общински съвети. Ние, като синдикат, обединяващ и защитаващ интересите на работниците, безработните и пенсионерите, сме най-близо до техните социални и икономически проблеми и знаем в каква безизходица са поставени всички слоеве от населението в България. Готови сме и ще защитим основните граждански права - на живот, здраве, образование, като се присъединим към законните протестни действия, ако правителството и парламентът не актуализират бюджетните субсидии за общините до 1 октомври 1993 г.

София, 21 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ХРИСТИЯНИТЕ В СЪРБИЯ, ЧЕРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ХЪРВАТСКО ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА", СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ", БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ФОНДАЦИЯ "СЛАВЯНИ" И ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до правителството и до българската общественост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Както ви е известно, наложените от Организацията на обединените нации санкции срещу Република Сърбия и Република Черна гора доведоха до огромни загуби за България, чиито размери до днес се оценяват на близо три милиарда долара. В същото време те обрекоха на лишения и болести народите от републиките на бивша Югославия, които едва ли могат да бъдат колективно винени за бушуващата там гражданска война.

Днес всички ние сме свидетели на това как редица ислямски държави и международни организации оказват огромна финансова и материална помощ на босненските мюсюлмани. Водени от съзнанието, че хуманизмът е висша добродетел на цивилизованите народи, ние обявяваме създаването на Комитет за изпращане на хуманитарна помощ за християните в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватско.

Така ще можем да помогнем реално и на многострадалната българска общност в Република Сърбия, която особено тежко понася тегобите на задушаващото обикновените граждани ембарго.

Убедени сме, че всеки честен български патриот ще вземе участие в това благородно начинание и че онези, които желаят добросъседството, мира и разбирателството на Балканите да надделеят над призрака на враждите и противопоставянето, също ще ни подкрепят.

София, 24 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
КРЪГ "ЗОРА": Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


Друг важен проблем е този за по-тясната връзка между местните структури, т.е. за вертикалното устройство на БДФ, който засега има главно хоризонтални структури. Този въпрос ще се уреди сега, като гласуваме промените в устава за създаването на регионални структури на БДФ на първо време по области, а където се налага, и по старите окръзи, които ще бъдат връзката между ЦР и общинските и местните организации. Партията ни стана по-голяма и още по-голяма ще става. И това налага не само взимането на решение за тези структури, но и практическото им осъществяване, както ни насърчава дейността на регионалното ръководство в Пловдив начело с неговия председател г-н Муравей Радев, който не само постави този въпрос пред HP на БДФ, но го и реализира след това. Но щом това е реализирано в Пловдив, няма причини да не бъде реализирано и другаде. Освен тези структури налага се за същата цел общинските и местните организации да бъдат обхождани от платени организатори с програмни и пропагандни материали. Всичко това е свързано с финансови средства, с каквито БДФ разполага в съвсем ограничен мащаб. И това е вече трети наш проблем. Политиката не се прави само с пари, каквито някои ги имат, но партии нямат и не могат да създадат. Но и съвсем без пари не може. Наистина някога ние създадохме мощна организация почти без пари, но нека да си спомним, че тогава бяхме главно ученици и студенти на макар и скромната, но почтена издръжка на нашите родители. Проблемът всъщност се свежда до намирането на източници на средства, а не да се разчита на дарения, които просто се изразходват. Но може би липсата на много пари при нас се превръща в морална сила, защото всичко вършим по дълбоко убеждение и сме с развързани ръце при решаването на съдбата на България без указания на финансови групи или велики и съседни държави.

Друг наш проблем е този за възрастовия състав на партията. Наистина, преобладаващият брой наши членове са по-възрастни хора. Но в известен смисъл това е и плюс, защото това са представители на най-голямата прослойка в нашата страна - пенсионерите, на които ние сме защитници, а от друга страна, има възрастни и възрастни хора. Едни грохват било физически, било интелектуално или и в двете посоки едновременно, а други подлежат на интелектуално развитие до края на живота си и при запазено здраве. И, както се изрази веднъж г-н Дянко Марков, извършва се политическо чудо в нашата страна - вместо младежта 70-годишни хора тичат по цялата страна за спасението на своята Родина. Но младежта, днешната, макар и по-прагматична, не може да не ни последва рано или късно, още повече на места цели организации на БДФ са всъщност младежки организации по своя състав, какъвто е случаят в Свищов и Сандански.

И последният проблем, който искаме да отбележим, е този за нашето непоклатимо морално-политическо единство. БДФ е една от малкото партии у нас, в която няма разцепление. Наистина дискусии има, но разцепление няма и не може да има. И това не дава покой и мира на тъмните сили у нас, които биха дали всичко, за да разцепят и извадят от строя и тази партия. Изкуството на единството е да не позволим да се разделяме по въпроси, по които не сме абсолютно единодушни, като ги оставим на гражданската съвест на нашите членове, както сме го приели вече по въпроса за религиозната принадлежност.

Така на 13 януари 1990 г. в София група легионери създадоха БДФ. Тук само ще подчертаем, че БДФ е създаден от легионери, но не е легионерска организация, защото целите, които сме си поставили, са още по-големи от някогашните, когато даже власт не искахме, а и никой не ни я даваше, а сега искаме да превърнем България в модерна държава от западноевропейски тип при толкова тежко политическо и икономическо наследство. На този фронт са и други партии, с тази разлика, че тях пък ги нямаше преди 9 септември 1944 г., по-специално в десетилетието 1934-1944. И тогава, и сега основните противници стоят един срещу друг в продължение на 65 години и спорът фактически още не е напълно решен.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
27.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!