27 септември 1996


София, 27 септември 1996 година
Брой 116 (1671)


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА УЧЕНИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ЗАЕДНО - ЗА БЪЛГАРИЯ!" ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Драги съотечественици, земеделски стопани и селскостопански специалисти, обръщаме се към вас във време, когато всички български избиратели са призовани за активно участие във важно за страната политическо събитие - избор на президент на Република България.

Президентската институция и личността на президента имат важна роля в сегашната и бъдещата съдба на страната, в т.ч. и за състоянието на българското земеделие. Ние, специалистите аграрници, най-добре знаем какво беше в недалечното минало земеделието и в какво положение е сега. А всеки от нас всекидневно осигурява селскостопанска продукция за трапезата си. За голямо наше съжаление ние сме свидетели, че поради некомпетентност и политическо късогледство аграрната политика на Съюза на демократичните сили /СДС/ за малко време доведе до последици с дълготрайно въздействие. Ликвидационните съвети разрушиха почти изцяло материално-техническата база на отрасъла, унищожиха повече от 50 на сто селскостопанските животни, силно намаляха обработваните площи и добивите от декар. Много селскостопански специалисти останаха на улицата, което доведе до оголване на отрасъла с кадри. Българското село се върна в предвоенните години. В тази пагубна за страната ни политика не остана безучастно и президентството, което осигури твърда и безрезервна поддръжка на всички безумни ликвидационни идеи и осигури законността на унищожението на българското село.

Правителството на Демократичната левица прави всичко възможно да постави началото на възстановяване на земеделието. Традиционно и исторически инерционните процеси в отрасъла са твърде силни, а известно е, че един от най-продължителните и остри са кризите в земеделието. В същото време политическите сили, които осъществиха процеса на масова ликвидация, най-безочливо и демагогски загрижено са в първите редици на спасителите на земеделието. Отново обаче ни се предлагат хубави думи без реална политика за тяхното осъществяване.

Вярваме, че нашият народ, земеделските производители и специалистите аграрници, които изпитаха на гърба си последиците от разрухата в земеделието, ще направят трезва оценка и в предстоящите избори ще подкрепят президент, който на дело ще допринесе за просперитет на отрасъла.

Изходът от президентската борба в голяма степен зависи от вас, земеделски стопани и селскостопански специалисти - агрономи, зооинженери, ветеринарни лекари, икономисти, инициатори за създаването на обществено обединение "Заедно - за България". Обръщаме се към вас и ви призоваваме в името на хляба и трапезата на нашия народ да се обединим всички заедно и под този девиз да подкрепим кандидатпрезидентската двойка проф. Иван Маразов - г-жа Ирина Бокова за президент и вицепрезидент.

Убедени сме, че проф. Маразов като президент и г-жа Бокова като вицепрезидент ще превърнат президентската институция във фактор за спазване на конституцията и развитието на българското земеделие.

Създавайте по райони и местни обединения:

"Заедно - за България!"

"Заедно - за българското земеделие!"

Проф. Маразов - президент!

Г-жа Бокова - вицепрезидент!

Обединение на учените и специалистите в селското стопанство "Заедно - за България"
1. Проф. Въто Груев - председател
2. Академик Цено Хинковски
3. Академик Никола Томов
4. Симеон Бешков
5. Чл.-кор. Атанас Механджиев
6. Калина Грекова
7. Проф. Иван Божков - ректор на Тракийския университет в Стара Загора
8. Cт. н.с. I ст. Светла Бъчварова
9. Cт. н.c. I cт. Вълю Вълев
10. Cт. н.с. I cт. Велю Беляков
11. Доц. к.с.н. Георги Москов - ректор на Висшия селскостопански институт - Пловдив

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЧ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ, КАНДИДАТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 21 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА МУ КАМПАНИЯ


Днес съм изправен пред тежката отговорност да споделя с вас своите идеи за бъдещето на отечеството ни. Зная, че всички са уморени от обещанията на политиците. Зная, че тези обещания най-често не се сбъдваха. Зная, че основният проблем пред повечето българи са драстичните цени на хляба, тока и бензина. Зная, че призракът на безпътицата витае из много български домове. Нещо повече, зная, че днес единственото печелившо начинание за част от населението е емиграцията. Над половин милион българи избраха, като по този начин отнесоха със себе си и част от бъдещето и надеждите на България.

Зная всичко това твърде добре, защото съм един от вас, защото през последните шест месеца изминах хиляди километри, срещнах се с хиляди хора и разбрах, че с повечето от вас мислим по един и същ начин.

Ние принадлежим на едно ново мнозинство - мнозинството на българите, които не желаят повече да бъдат лъгани.

Това, в което сме сигурни, е, че през последните седем години промените, за които мечтаехме, не се състояха. Не се състояха, защото бяха дирижирани от елита на БСП, който не ги желаеше искрено. В резултат на това страната е доведена до поредната национална катастрофа. За да я предотвратим, днес за страната ни е жизненоважно да извърши разумна промяна във всички форми на обществения живот.

Защото не е разумно възрастните хора да нямат достойни старини. Не е разумно младите да бягат в чужбина. Не е разумно банките да бъдат дестабилизирани. Не е разумно армията ни да бъде унижавана. В своята история българският народ е преживявал тежки моменти, но винаги е намирал мъдрост и сила, за да се съхрани. Управлението на социалистическото правителство постави под въпрос самото ни оцеляване като нация. Днес доларът е над 230 лева, а колко ще бъде утре, никой не може да каже. Пред прага на XXI век в България драстично поскъпват не компютрите, а основните хранителни стоки. Инфлацията изяжда спестяванията, а доходите постоянно намаляват. Обедняването достигна невероятни размери. Неуспявайки да свържат двата края, днес хората въобще не мислят за утре. Затова едно от първите ми задължения като президент на Република България ще бъде създаването на Национален съвет за спасяване на страната от икономическата криза.

Ще употребя целия си авторитет, за да предизвикам широк обществен дебат по най-спешните мерки за излизане на България от икономическата криза. Ще полагам търпеливи усилия, за да координирам дейността на частния и обществения сектор за дългосрочно партньорство в името на спасението на нацията от кошмара на хиперинфлацията и продължителната безработица. Ние не заслужаваме повече страдание. Ние заслужаваме благоприятни условия, за да постигнем успех благодарение на собствените си способности.

Като президент ще използвам максимално конституционните си правомощия, за да възстановя доверието в банковата система, за да не се превърне галопиращата инфлация в хиперинфлация. Ще направя всичко в рамките на своето влияние, за да не допусна блокиране на влоговете и на валутните сметки, както и финансови измами извън банковата система да разрушават традиционната за българина спестовност. Правомощията на президента в банковата сфера са едни от най-важните, защото засягат пряко джоба на българина.

Въпросите, които най-често си задавам, са: защо ръцете на българските пенсионери са изкривени от работа, а не могат и да се радват на по-спокойни старини? Защо Българската социалистическа партия /БСП/ отказва да създаде нова пенсионна осигурителна система и да извади възрастните хора от немотията на продънения държавен бюджет? Защо управляващите оставят и децата ни без работа, като съсипват икономиката, затварят предприятията, а не предлагат нищо по-добро насреща? Отговорът е, че стабилната икономика е единствената възможност да живеем по-добре. Пътят към стабилна и просперираща икономика, следователно и към по-висок стандарт на живот, преминава през създаването на подходящо законодателство, преодоляването на тромавата бюрокрация, нелоялната конкуренция, слабостите на обезсърчаващата легалния бизнес данъчна система, заплахите за личната сигурност. Пътят към стабилна и просперираща икономика преминава през твърдия ангажимент за спазване на правилата на играта в условията на открита и свободна конкуренция. Защото именно такава конкуренция е единственият разумен начин, който икономическата логика познава за намаляване на цените. Замислените от правителството пределни цени на хранителните стоки от първа необходимост могат да предизвикат единствено празни рафтове и витрини, разпадане на пазарите и поява на черна борса. Кажете ми как управляващите ще наложат пределни цени за хляб, в който е вложена вносна пшеница по Цена от 230 долара за тон с разходите по транспорта, натоварването и митническите такси и при сегашния курс, по който доларът се обменя срещу левове, при положение, че не е ясно кой ще поеме разликата [в?] продънения бюджет или крайно ограничените средства на фонд "Земеделие"? Дори само този пример ми дава основания да твърдя, че излизането на земеделието от кризата е немислимо без създаване на частни семейни ферми и кооперации, изградени доброволно от собственици на земя и капитал. Пътят към проспериращо земеделие преминава през ускорено връщане и уедряване на земята, оземляване на безимотните, създаване на свободен пазар на земята, инвестиции в нова техника и технологии, нисколихвени кредити, въвеждане на защитни цени от внос за основните земеделски продукти и най-вече изкупни цени, които реално отразяват трудовите усилия на земеделския производител. Пътят към стабилна и просперираща икономика означава още нови технологии, нов работен процес и непрестанно обучение и усъвършенстване на хората, които работят в жизнеспособните български предприятия. Защото това е единствената територия от националната икономика, от която може да стартираме с достойно присъствие на световния пазар.

Инвестирането в хора с нови умения и нови цели е единственият начин за спиране на рязкото увеличаване на броя на безработните, които се регистрират за втори или трети път на трудовата борса, както и на хилядите отчаяни, които години наред са без работа и в състояние на стрес, но не попадат под обсега на официалната статистика. Средствата от фонд "Професионална квалификация и безработица" не трябва да се използват както сега за запълване на дупките в бюджета, а да служат действително за преквалификация, както и да се използват за инвестиране в малки предприятия за създаването на нови работни места. Аз виждам реформата в социалното осигуряване като друг ключов път за спасението на страната от кризата. Един от най-съществените й елементи е мобилизирането на спестяванията, доколкото те вече са останали, в нов източник за инвестиции, какъвто биха могли да бъдат частните пенсионни фондове. В крайна сметка политическата власт, частният и държавният икономически сектор и образователната система трябва да работят заедно в името на спасението на страната от кризата. Ще формирам експертни съвети по въпросите на земеделието, насърчаването на частния сектор и привличането на инвестиции.

Ще употребя влиянието си за изграждането на пенсионни фондове, които навсякъде по света са най-сигурните банки и осигуряват сигурни старини.

Защото, ако не се направи всичко това, икономическата разруха ще се задълбочи и ще бъде поставена под въпрос националната сигурност на България.

Освен чрез икономическата стабилизация националната сигурност ще бъде гарантирана чрез интеграцията в европейските и евроатлантическите структури. Нещо повече, по този начин ще се осъществи и единението на българите от Мизия, Добруджа, Тракия и Македония и тяхното свободно движение в европейското пространство. През 1989 г. всички източноевропейски страни тръгнахме заедно за обединена Европа. Сега сме на опашката. Реинтеграцията в Европа, към която винаги сме принадлежали, повече не търпи отлагане.

Оптимист съм за отношенията с Русия, на които много държа. Тези отношения ще се основават занапред на взаимната изгода и уважение на суверенитета.

На Балканите залагам на европейския модел за постепенно намаляване на значението на границите и свеждането им до символични географски понятия. Отхвърлям участието в оси, триъгълници и дъги, които неизбежно се оказват насочени срещу съседи. Изграждането на инфраструктура и икономическата интеграция ще ни дадат спокойствие и просперитет.

Като българин ме е срам, че армията ни е недохранена и бедна. Убеден съм, войската ни може да бъде добре обучена, снабдена с модерна техника и действително способна да осигури отбраната на страната. Военните трябва да си възвърнат високия обществен престиж, който са имали.

Специални грижи са нужни за полицията. Трябва да възстановим нейното самочувствие на пазител на закона. Трябва да й помогнем да се освободи от прегръдката на корупцията, за да може тя ефикасно да противодейства на престъпността. Не мога да приема хората да превръщат домовете си в малки крепости с решетки по вратите и прозорците, а навън да вилнеят престъпници. Полицията трябва да осигури мира и спокойствието на гражданите по улиците и домовете им.

Политическата история на света е история на величавото усилие законите да управляват хората, а не обратното. Всички опити за открито или прикрито нарушаване на конституцията, както и увлеченията по извънредни мерки и силови решения са донесли само вреда на България.

Президентът осигурява правовия характер на държавата и разделението на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Защото, ако нямаме това разделение, кой ще ни пази от произвола на онези, които управляват в момента.

Само безусловното спазване на конституцията и законите от всички ще ни донесе така нужната стабилност и спокойствие в икономическия, политическия и обществения живот. Противното би означавало загъване, самоуправство, бедност и корупция.

Не случайно една от първите задачи след Освобождението на България бе да се положат основите на правовия ред. Още тогава бащите на модерната българска държавност Каравелов, Стамболов и Малинов бяха осъзнали, че само така българският народ може да бъде приобщен към идеите на европейската цивилизация.

Но сякаш най-голямата ни грижа трябва да бъде за младите хора. Когато гледаме на младите хора като на някакво необозримо бъдеще, ние забравяме за техните проблеми в настоящето. Когато непрекъснато се отнасяме към тях като към деца, ние не забелязваме кога порастват. Днешните млади хора на България сякаш пораснаха по-бързо от поколенията на седемдесетте и осемдесетте години. Днес те знаят добре какво искат и как да го постигнат. Те искат материална самостоятелност и са готови да работят сериозно и професионално за това. Младите са индивидуалисти, които искат сами да изковат сами своя успех. Те могат да го направят, защото най-добре от всички се адаптират към пазарните условия, защото са най-инициативни и отворени към предизвикателствата на новото време. Това е поколението, което изгражда новите ценности на България. Поколението, от което зависи каква ще бъде България през XXI в.

Днес младите нямат нужда от поучения. Те имат нужда от условия за по-добър живот в собствената си държава, от гаранции за ясни правила на играта и честен старт. Като президент аз ще работя за това. За да бъдат младите хора на България утрешни граждани на развития свят.

Сигурно се питате защо съм изпълнен с енергия и надежда. Причините са няколко.

За първи път от седем години успяхме да обединим всички демократични сили в страната.

За първи път ние сме единодушни в готовността си за компромис с политическия опонент в името на оцеляването на България.

За първи път се обръщаме с открито лице към всички българи и не говорим за миналото, а само за общото ни бъдеще в името на една разумна промяна.

Вярвам, че народът и властта могат да водят занапред разумен диалог. Вярвам в смисъла на този диалог и ви обещавам да бъда негов почтен гарант.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ЗА СПАСЕНИЕТО НА НАЦИЯТА" НА КАНДИДАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ, ОГЛАСЕНО НА 23 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

България загива пред очите ни. В такива дни управляващите имат само една задача: спасяването на нацията. Изумен съм, че вместо това те отново ни занимават с въпроси, които нямат нищо общо с тревогите на деня: имало ли е в България фашизъм или не, за монархия или за република сме, с колко лъва и корони да е гербът. Въпросите са важни, но моментът за тяхното обсъждане е цинично избран. Защото днес не е време за общи дебати, не е време за приказки, а за конкретни стъпки за излизане от катастрофата.

Аз имам смелостта да предложа такива стъпки, защото не говоря само от свое име. Зад мен стоят Обединените демократични сили, зад мен стоят мнозинството българи, които не приемат хаоса в управлението и очакват разумната промяна.

Днес ние с вас принадлежим към едно ново мнозинство - мнозинството на българите, които не желаят повече да бъдат лъгани. Които съзнават, че така повече не може да се живее.

И всичко това натоварва президента с допълнителни задължения и отговорности. Вече не е достатъчно президентът само да олицетворява единството на нацията. Днес той трябва да се ангажира с мерки за спасението на нацията. Ето защо аз няма да се държа повече като обичаен кандидат за президент.

Какво ще направя през първите сто дни на моето президентстване:

Първата ми задача ще бъде да мобилизирам всички ресурси на обществото, за да спре съсипването на страната. Ставайки държавен глава, незабавно ще създам Съвет за национално спасение, с максимално широко гражданско и обществено участие. Този съвет ще координира усилията на икономисти, политици, законодатели, съдебни магистрати и професионални експерти за намиране на бързи спасителни мерки. Той ще предложи антикризисна програма, поддържана от широк обществен съюз. Само такъв съюз е в състояние да осъществи успешна управленска алтернатива на днешната безизходица. Затова до изборите се ангажирам с търсене на конкретни мерки срещу катастрофата.

Първо: създавам специализиран икономически екип към моя предизборен екип.

Второ: искам цялата информация за състоянието на българската икономика и финанси днес. Искам правителството да обяви публично своите намерения за справяне с бедствието. Искам г-н Виденов най-сетне ясно да посочи алтернативите, между които трябва да избираме. Не е възможно десет човека, тайно и на тъмно, да вземат съдбоносни за страната решения.

Трето: срещам се и се консултирам с Българската народна банка, Международния валутен фонд, Световната банка, международни финансови и бизнессреди, синдикатите, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, чуждестранните инвеститори.

Четвърто: подготвям срещи с предприемачи, икономисти, статистици, математици - търся помощта и съдействието на всички компетентни хора в обществото. Крайно време е да се мобилизира целият мислещ потенциал на нацията.

Пето: призовавам всички сериозни кандидат-президенти да съсредоточим своите обсъждания върху най-неотложните мерки за предотвратяване на катастрофата. Ще приема като своя всяка положителна и конкретна идея, препоръка и програма, откъдето и да идва тя.

Приятели, съюзници, опоненти,
Двуполюсният модел вече е реалност. На единия полюс е кризата, а на другия - България. На единия полюс е правителството, а на другия - новото мнозинство и политиката на национално спасение.

Днес всички се питаме: ще я има ли България? Повече няма смисъл да викаме неволята да ни помогне. Не бива да позволим разрухата и отчаянието да определят нашия избор. Нашият избор днес е надеждата.

Повярвайте ми, дори и днес не е късно. Можем да си помогнем сами. Можем да извършим разумната промяна. Можем да спасим България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАЙОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ "СРЕДЕЦ" - СОФИЯ, ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТМЕНЯЩО ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД. Документът е адресиран до посолствата на САЩ, Руската федерация, Република Франция, Великобритания, Република Китай и Израел в Република България и до средства за масова информация.


Решението на Върховния съд на Република България от април 1995 г. да оневини 51 осъдени от Народния съд през 1945 г. фашистки ръководители на монархическа България, между които проф. Богдан Филов, принц Кирил Кобургготски и ген. Никола Михов /регенти/, трима министър-председатели - Добри Божилов, Иван Багрянов и Константин Муравиев, и 35 министри и царедворци, включително Димитър Савов, Александър Сталийски и други е престъпен акт, насочен срещу цялата антифашистка дейност в България и жертвите, дадени в борбата срещу монархофашизма и немските окупатори на страната ни.

"Независимият" Върховен съд фактически оправда тези, които по най-жесток нечовешки начин прилагаха Закона за защита на държавата, Закона за защита на нацията, тези, които изпратиха в концентрационния лагер на смъртта Освиенцим 11 343 евреи /мъже, жени, деца и старци/ от Беломорска Тракия и Вардарска Македония, за да не се завърнат повече в живота. Десетки хиляди са убитите и осакатените по нареждане на монархофашистката върхушка партизани, ятаци, политзатворници, концлагеристи. Хиляди са опожарените къщи и имущество на ятаци и противници на фашистката власт.

"Символичната" война, обявена на Америка и Англия /от Антихитлеристката коалиция през Втората световна война/ от реабилитираните фашистки ръководители, отне живота и рани над 4000 мирни граждани от съвсем несимволични бомбардировки. А материалните разрушения се изчисляват на над 24 милиарда лева /по тогавашния курс на лева, който е 3,5 до 4 пъти по-висок от днешния/. Сега тези, които обявиха "символичната" война, тези, които за всяка отрязана глава и набита на кол или убит антифашист, партизанин, ятак или прогресивен гражданин, подкрепящ борбата срещу фашизма, отпускаха по 50 000 лв. на убийците. Оневиненият Димитър Савов - тогава министър на финансите във фашисткото правителство, отпусна над 62 милиона лв за тази цел.

Решението на Върховния съд е също така акт, насочен срещу победителите във Втората световна война - Антихитлеристката коалиция, и срещу задължението по мирния договор, да се създаде по подобие на международния военен трибунал в Нюрнберг съд за осъждане на виновниците за Втората световна война и за извършените от тях злодеяния. Такива съдилища бяха създадени и действаха във Франция, където бяха образувани 124 750 дела, в Унгария 25 хиляди осъдени, в Дания 15 хиляди осъдени, в Холандия 38 хиляди осъдени, в Белгия 25 хиляди осъдени, в България 11 хиляди осъдени.

Срамно е, че решението оневинява фашистките престъпници у нас.

Докато в други страни залавят укрили се военнопрестъпници и ги осъждат, у нас Върховният съд ги реабилитира. България по вина на този "независим" и "надпартиен" Върховен съд се оказва единствената страна в света, която реабилитира военнопрестъпници. Това е черно петно, лепнато в чистото лице на българския народ, водил дълголетна борба против фашизма. А нашият президент г-н Ж.Желев /автор на книгата "Фашизъм"/, вместо да вдигне високо глас на протест против решението, опозоряващо нашата страна пред цялата международна общественост, вместо да застане в защита на антифашистката борба и жертвите, дадени в нея, мълчи. Мълчи, като че нищо не се е случило. Това е повече от позорно!

София, 10 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛ - Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ) ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ


Документът е приет на заседание на Националния партиен съвет на РДП в София на 21 септември 1996 година и е адресиран до средства за масова информация.

1. Във връзка с получени утвърдителни отговори за членство на Радикалдемократическата партия /РДП/ в коалицията Народен Съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, Националният партиен съвет на РДП вижда пълноправното участие на партията в Народен съюз като възможност за укрепване на втория политически център в рамките на демократичната общност.

Националният партиен съвет възлага на Изпълнителния комитет на РДП да сключи споразумение за редовно членство на РДП в коалицията Народен Съюз.

2. Националният партиен съвет се обявява за укрепване на либералната същност на партията, за идейно сътрудничество в рамките на либералната общност и за работа в Либералната академия и в съвета за либерална политика и политическо образование към фондация "Фридирих Науман" - София.

София, 21 септември 1996 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РДП:

Аспарух Панов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИНЯ ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е приет на Национална конференция на партията в София на 21 септември 1996 година; адресиран е до парламентарно представените политически сили и до средства за масова информация.


Некадърното управление на социалистическата партия продължава да тласка страната към пълна икономическа разруха и национална гибел. Партията на обновените комунисти в Българската социалистическа партия /БСП/ за пореден път доказва, че нейната политика се опира на лъжата, демагогията и корупцията. Като се прибави към това и пълната некомпетентност на уж големите професионалисти от правителството на БСП и нейните коалиционни партньори, става ясно защо цената на хляба и на хранителните стоки от първа необходимост расте не с дни а с часове, защо не може да се води активна борба с престъпността, защо се обезлюдяват училищата, защо огромната част от народа и най-вече пенсионерите са обречени на глад, студ и мизерия, без спестявания за жилище и средства дори за насъщния. Към всичко това управляващите се отнасят с открит цинизъм и без никакво чувство за вина, защото и депутати, и министри получават големите заплати - от 50 до 74 хиляди лева, когато най-високата пенсия е 6000 лв., за каквато сума работят и стотици хиляди български граждани за месечна заплата. Без свян висши държавни и общински служители работят по съвместителство в управителни съвети и бордове на директори в банки, фирми и предприятия, за да получават допълнително високи заплати от още няколко места, докато в същото време болни и немощни хора ровят в кофите за боклук за парче хляб.

Не останаха назад и общинските управници, включително и в София, които безсрамно си гласуваха големи месечни възнаграждения, макар че общинските бюджети са орязани и средствата не достигат за транспорта и социалните дейности.

Парламентарната опозиция у нас отдавна е загубила своя облик на действен коректив на самозабравилите си управници. Тя се задоволява само с популистки декларации и словесни престрелки с мнозинството, които превръщат парламента в цирково шоу. А в същото време синдикалните организации призовават народа за улични протести и напразно чакат опозицията да оглави техните законни действия за спасяване на нацията. Срамно е, че дори и най-големата опозиционни сила Съюз на демократичните сили /СДС/ се въздържа от подкрепа на синдикатите, което може да се обясни само със скрита политическа договореност с мнозинството и завоалирани лични и групови интереси за сметка на изстрадалия народ. Но Националната синя партия е готова заедно със синдикатите да оглави законните масови прояви на протест срещу политиката на геноцид на българския народ, водена от правителството на БСП. Това е нашето морално задължение като истинска национална партия!

Националната синя партия призовава депутатите от парламентарната опозиция, ако те действително милеят за България и за своя народ, да напуснат вече Народното събрание! Със своето присъствие повече в него те легитимират едно престъпно мнозинство, което има свои поставени лица в другите парламентарни групи, и никога не може да се наруши монолитното комунистическо единство при гласуването на антинародните закони.

Националната синя партия реши на този етап да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент на България, защото на страната ни сега са нужни не президентски, а предсрочни парламентарни избори, стотици милиони левове вече се харчат в неоправданата президентска кампания, вместо да се подпомогне с евтина храна, лекарства и отопление измъченият ни народ, изправен пред настъпващата сурова зима. Това са пари, хвърлени на вятъра, защото, какъвто и президент да бъде избран, той ще бъде пак една безгласна пионка и регипритор [регистратор?] на законите и събитията, които се творят в един поляризиран парламент и правителства от некадърни управници.

На България сега трябва ново Велико Народно Събрание, което само за 1-2 месеца да промени Конституцията и след това да остане да работи като обикновено Народно събрание. По тази причина Националната синя партия е за предсрочни парламентарни избори, а не за безполезни президентски избори! Ако въпреки всичко народът се яви да гласува на президентските избори и предпочете те да се проведат преди парламентарните избори, то Националната синя партия ще подкрепи тази кандидатпрезидентска двойка, която в духа на своите правомощия даде гаранция, че ще работи за възстановяване на Търновската конституция, незаконно премахната преди 50 години, когато заедно с нея бе унищожено и държавното устройство на България. Така ще се даде възможност начело на държавата да застане една личност като цар Симеон II, който със своите морални и делови качества, със своя авторитет в целия свят ще може да обедини нацията и да помогне на България да излезе от икономическата и моралната разруха.

В името на тези идеи Националната синя партия е отворена за диалог с всички политически формации, които искрено се борят против некадърното управление на БСП.

София, 21 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "БУЗЛУДЖАНСКОТО ДЕЛО Е НЕОБРАТИМО" /ЧАСТ ПЪРВА/, ОГЛАСЕН ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, НА 3 АВГУСТ 1996 ГОДИНА НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА


СКЪПИ БОЙНИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
СКЪПИ ТРУДОВИ ХОРА,

Разрешете ми от това свещено за Българската комунистическа партия /БКП/ и за трудовия ни народ място - Бузлуджа, родното място на столетницата БКП, на бележитата рождена дата на БКП да ви приветствам с добре дошли, да ви пожелая здраве, сили и бойкост, за да продължим великото дело на основоположниците на комунистическата идея в нашата изстрадала страна. От този връх от името на Централния комитет /ЦК/ на БКП и на Изпълнителния комитет на Новия комунистически интернационал се обръщам към целия наш трудов народ и към световния пролетариат да бъдем верни на безсмъртния призив на Маркс и Енгелс "Пролетари от всички страни, съединявайте се". За комунизма държавни граници няма и никога няма да има. Бузлуджанското дело на Благоев е необратимо. Орлицата тръгна от този старопланински връх. Тя тръгна от тук преди сто и пет години. Днес на този връх сме законните продължители на титаничното дело на дядо Благоев, а настрани от нас са предателите и ренегатите, които реставрират дивия и варварски пещерен капитализъм. Това са псевдокомунистите от Българската социалистическа партия / БСП/, които нямат нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма. Те са тук, за да излъжат, да измамят и да заблудят българския народ за пети пореден път да гласува за тях, които ни доведоха до просия. Този път номерът им няма да мине. Те издигат кандидат за президент американец по рождение, който няма нищо общо с България и с българския род. Неговият баща е американски евреин, а осиновителят му Георги Зайков Николов - Пирински е предател на България. Майка му е словенска еврейка. Призовавам целия ни народ към мъдрост и към пълен бойкот на кандидатите на БСП, на Съюза на демократичните сили /СДС/, на Българския бизнесблок /БББ/ и на другите буржоазни мекерета, които отново искат да ви излъжат и измамят. Те всички са за реставрацията на дивия, варварски и пещерен капитализъм. Жорж Ганчев е американизирал даже и името си. Той се казва Георги Петрушев. Той е един от създателите на СДС. Той е съпричастен на целия хаос и батак, който настъпи в страната ни след злокобната империалистическо-ревизионистична контрареволюция на 10.XI.1989 г. Петър Стоянов не пада по-долу. Това са заклетите врагове на вас, мили трудови хора. Бойкотирайте ги. Те ще ви предлагат подкупи, само и само да гласувате за тях. Тези пари не са техни. Те са крадени и грабени от целия ни народ. Ето защо вземете им предлаганите подкупи, но пак гласувайте против тях - хайдуците, грабителите и разбойниците. Само орлицата, тръгнала преди сто и пет години от този легендарен хайдушки балкан - връх Бузлуджа, говори истината и назовава нещата с истинските им имена. Орлицата носи огнения дух на Раковски. Беше преминала през тайните комитети на Васил Левски, понесъл на плещите си първообраза на организираната революция, беше обагрена с кръвта на Априлци, закали се на Шипка, сляла се с братската руска кръв, тя Орлицата, тръгна по пътищата на социалната революция. Предателството ражда робство, робството ражда борба, борбата създава героите. Орлицата тръгна с шепа мъже, прозрели искрата на човешкия прогрес. Те дойдоха тук по потайни пътища и сложиха началото на една героична епопея на българската работническа класа, на трудовото селячество, на народната интелигенция, на целия ни трудов народ от села, паланки и градове. Тя тръгна. След нея присмех, неверие, хули, закани. За нея обратен път нямаше. Тя тръгна с новото вероучение. Не това на фарисеите, което стягаше душите на хората за смирение и робско покорство. Тя тръгна с едно друго учение, очистено от фалша на божествата, дълбоко аналитично и безкомпромисно учение, стъпило здраво върху обобщения опит на човешкия ум, учение, което въоръжи пролетариата с безсмъртната идея за новия обществен строй - комунизма. Това учение предрече неизбежната гибел на капитализма, определи неговия гробокопач и посочи верните пътища на пролетарската победа. Това беше учението и безсмъртието на Маркс и Енгелс и на техния съратник и продължител, гениалният Димитър Благоев. Орлицата тръгна от този връх, вклини се всред черните напукани ръце, отвори очите на хората, вдъхна им вяра и осмисли живота им за борба. Тя тръгна неудържимо, никой не можеше да я спре. Премина през много премеждия. След нея закуцукаха потери от изменници, клеветници, оракули, учени фарисеи. Запълзя след нея кървавото мракобесие от ловджийски ята, полеви съдилища, кръвожадна жандармерия, убийци, палачи, главорези. Но тя не спря. Оставаше след себе си кървава диря. Бузлуджанските макове никнеха надлъж и нашир по цялата ни страна. Делото на Димитър Благоев и неговите съидейници добиваше нови класови измерения и зовеше за борба. След себе си Орлицата оставяше знайни и незнайни гробове. Тя се бранеше и атакуваше враговете си като лъвица. След всяка схватка ставаше все по-мъдра и по-опитна. Бунтуваше работниците по фабрики и работилници, вдигаше стачки, зовеше за класова борба. Тя влезна в окопите по фронтовете и шепнеше на войниците. За кого? В името на какво? Тя ги водеше по фронтовете. Тя ги поведе през Радомирската република, изведе ги на Владая, за да ги посрещнат за боевите им заслуги с картечни изстрели и да загинат на своя земя от свои варвари. Орлицата от Бузлуджа вдигна трудовите народни маси по градове, паланки и села през дните на Юнското и на Септемврийското антифашистко въстание 1923 г. Героите бяха брадясали, настръхнали, грабнали коси и вили и с топа на поп Андрей, поведе ги с първите в света антифашистки въстания. Неопитна и предадена, тя заплати за великия си подвиг с хиляди жертви. Но в поражението си тя победи. Социалната пропаст между бедните и богатите, между експлоататорите и експлоатираните стана дълбока и непреодолима. Орлицата остана вярна на заветните думи на Апостола, който увисна на бесилото, не можа да тръгне да освобождава другите поробени народи. Тя тръгна вярна на своята класа и на пролетарския интернационализъм. Тя тръгна из Европа, премина през фронтовете на Испания, за да се озове окована в мрачните зандани на Моабит в ръцете на най-злия враг на човечеството - хитлеристкия фашизъм. И тук Орлицата не сви криле, тя излезна неустрашима, горда, саможертвена и разтърси света със своето величие. Героят от Лайпциг Георги Димитров стана символ и знаме, нанесъл първия морален удар на световния фашизъм. Той се превърна в победител в неравния двубой и оглави световния пролетариат. Орлицата стана съучредителка на III Комунистически интернационал и даде двама генерални секретари на Коминтерна - Васил Коларов и Георги Димитров. Орлицата вървеше в крак с времето. Тя беше в челните редици на авангарда, тя не избързваше, за да не се залута в безпътица, и не изоставаше, за да не бъде задмината от живота. Тя възторжено посрещна залпа на Аврора и застана в първите редици на световния пролетариат. Тя първа привества победата на ВОСР. Световното мракобесие не дремеше. Уплашено от политическата диагноза на Маркс за неговата нелечимост, изпаднало в паника от успеха на Октомврийската социалистическа революция, то, мракобесието, преодоляваше крещящи противоречия с общ удар по комунизма. Интервенцията се оказа безсилна и разнищена от Червената армия. Налудничавата теория на немския ефрейтор й допадна, и то, мракобесието, скрито и явно организира решителен удар по човешкия прогрес, фашизмът се оформи като стратегия, теория и тактика на най-реакционните среди в буржоазния свят. Европа - димна в руини и в пожарища. Кафявите хитлеристки пълчища въдворяваха Новия световен ред с кървави войни, концлагери и човекоунищожение империалистическия храненик фашистка Германия, която стовари удара на войната върху своите покровители. Нападната бе съветската страна. Войната се разпространи от Средиземно море до Балтика и от Ламанш до Урал. Европа отговори с мощен антифашистки фронт. Пак Орлицата от Бузлуджа вдигна народа на кървава схватка с врага. Хиляди червени апостоли тръгнаха по пътеките на Левски, за да основават отечественофронтовските комитети, други тръгнаха по пътя на Ботев. Борбата беше безмилостно жестока, фашистките башибозуци разнасяха партизанските глави, окървавени съдилища сееха смъртта, пламнаха села и градове. Работници, селяни, студенти, ученици тръгнаха по призива на БКП към въоръжена борба. Те тръгнаха в името на светлия идеал - комунизма. Те не умираха, за да станат бизнесмени, фирмаджии, мафиоти, черноборсаджии, спекуланти, наркотрафиканти, банкери, супермилонери и милиардери, не се бореха и не умираха да грабят от народа и да го доведат до просия, а се бореха за справедлив живот, за социална справедливост и за истинска комунистическа демокрация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО "ПАРАМЕТРИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА", ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ КАТО ВЕТЕРАНИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС ИВАН ЦЕНОВ, ТОШО ПЕЙКОВ И ЯНКО ЯНКОВ /4 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. СОФИЯ/


В представителната демокрация, с каквито претенции е и нашата, ако представителят /министърът, съдията,.../ и лицата, с който той се договаря, се споразумеят във вреда на представлявания /избирателя/, договорът между тях се обявява за нищожен, защото противоречи на добрите крави и на морала. Така е в гражданското право. Така е в гражданското общество.

А как е у нас?

"Властта и според философските тълкувания няма нищо общо с морала, с морала на междуличностните отношения", казва Иван Костов.

Иван Костов е откровен. Този философски принцип е залегнал здраво в марксистко-ленинската философска школа и сталинската практика.

Седем години българските граждани са жертва на измамници, но не предявяват иск за своите граждански права. Други народи, по-допотопни, с по-кратка история, когато разберат, че са мамени, унищожават договора с измамниците, даже се бунтуват против техните дела. Но не и нашият ... народ, лишен от морални водачи.

Не конфронтацията, съществуваща само на думи, а размитата отговорност между политическите субекти и отсъствието на алтернатива на управление са главните днешни български проблеми. И двете партии на неуспелия преход към демокрация се споразумяха помежду си във вреда на представяните от тях симпатизанти и така неутрализираха и институционализираха техния натиск.

За кои по-значителни измами е отговорен политическият елит.

Привидният за непосветените хаос в икономиката беше предизвикан от нежеланието на управляващите да приложат отначало и докрай един получил подкрепа от обществото икономически модел. Привидният хаос обслужи действителния модел - модела на разграбването на националното богатство.

Като най-овластена партия на прехода БСП и създадените от нея и в неин интерес буферни политически организации и политици носят главната вина за агонията на икономическата система. Чрез своите подставени лица в опозицията върхушката на БСП прогласи принципите на консервативния либерализъм. Издигна в догма ненамесата на държавата в икономиката. Съзнателно, без да е създадена друга система за контрол, комунистическото правителство прекрати през септември 1990 г. дейността на Комитета за държавен контрол, а през октомври - и дейността на Главната инспекция по търговията и услугите. През декември 1991 г. СДС ликвидира само след едногодишна дейност Държавната инспекция за борба със спекулата и корупцията.

Бащата на "германското икономическо чудо" Лудвиг Ерхард казва: "Икономиката не е поле за упражнения на дилетанти. Икономическата политика са основава върху умението правилно да се оценяват настроенията на хората, като подходящите думи се кажат на подходящото място, което е по-трудно от решаването на самите икономически проблеми."

Изпълнението на икономическата стратегия на прехода беше възложено от властимащите през 1990 г. на проверени и подготвени от БКП научни работници кариеристи. Костов, Луджев и Пушкаров при квалифицирано мнозинство на бившите комунисти и техните сателити във Великото Народно събрание започнаха псевдореформата /след двата имитационни опита за реформа - март и октомври 1990 г. от страна на самостоятелното комунистическо управление/.

Пазарна икономика без пазар. Монополизъм в икономиката.

Презумпцията, че свободният пазар може да функционира на основата на преобладаваща държавна собственост, се оказа погрешна. Не може да съществува пазар без размяна, както и да функционира пазар без наличието на частна собственост. И в двата случая се отнася за имитиране на форма без съдържание. Българският модел се характеризира с недобре дефинирани приватизационни правила и права на собственост, както и с отсъствие на гаранции и сигурност на права за прехвърляне.

По време на коалиционното правителство на БСП и СДС, ръководено от Димитър Попов, на мястото на социалистическия икономически монопол започна създаването на монопол от институционален /мафиотски/ тип. С помощта на казионните синдикати "Подкрепа" и КНСБ от 1991 г. до 1994 г. бившите български комунисти на основата на структурите на Варшавския договор /Военопромишления комплекс/, Съвета за икономическа взаимопомощ, КГБ и ДС разпределиха България и нейната външна и вътрешна търговия на пазарни дялове и територии. Важна роля в престъпното овладяване на икономиката от посткомунистическите монополни структури в полза на Русия и други страни изигра Комисията за защита на конкуренцията. Комисията даде възможност на наемни служители, които правеха монопола държавно, да го правят, след откритото им включване в групировките, вече частно. Проходил при Димитър Попов, монополизмът на специално създадените съглашения и обединения между групировките и силовите структури /картели, синдикати, тръстове и концерни/ оплете напълно страната при управлението на Любен Беров. Откровен изразител на социално-икономическия дарвинизъм стана министър Стоян Александров, който призна: "Натрупването на капиталите у нас става именно чрез икономиката в сянка. Ако някой иска да започне бизнес по почтен начин, ще го смачкат чрез суровинния пазар и нелоялната конкуренция. Нелоялната конкуренция съсипва икономиката ни, но ускорява процеса на създаване на финансова олигархия, която ще управлява страната. И защитавайки своите интереси, ще защитава и държавата".

Така м-р Александров публично заяви, че създаването на българската мафия е официална държавна политика, провеждана съзнателно и методично от избраниците на народа и овластените от тях министри.

Оказа се, че играта на капитализъм не е толкова проста. Монополистите-олигарси загубиха поверените им за управление капитали. С днешна дата Стоян Александров звучи съвсем минорно: "Те /банкерите - б.н./ ги карат насила някъде да се продадат, да намерят чуждестранен инвеститор с полумръсни пари в лицето на руската мафия или на някой друг. Но това ли е целта?"

Така нещата добиват пълна яснота - създадените, за да продават на парче България, "патриотични български капиталисти" /Блъсков, Моллов, Кюлев, Стойчев и Първанов и Павлов/, ограбиха и прахосаха каквото можаха, а останалото разпродават на чужденци.

Юридечески неизясненият статут на държавната собственост доведе до нейното безнаказано разграбване.

Деветото комунистическо народно събрание от 1990 г. промени всички закони, които се отнасяха до държавната собственост. За размиване границите на собствеността беше вкаран в употреба терминът "собственост на юридическите лица".

Типът на новата икономическа система трябваше да бъде уреден открито чрез създадения от новата конституция режим на собственост. За разлика от Търновската конституция, новата конституция не гарантира неприкосновенността и на двете форми на собственост - частната и публичната. В чл. 17, ал. 3 е прогласено, че само частната собственост е неприкосновена. Така "бащите на конституцията" гарантираха разграбването на държавната собственост чрез нерегламентирана трансформация. Условията за разграбване се разшириха след Решение No 19 на Конституционния съд от 1993 г., според което частна е собствеността на гражданите и на юридическите лица, а собствеността на общините и на държавата е публична и частна в зависимост от вида и предназначението й. Собствеността върху дадено предприятие се тълкува като притежание на основния му капитал, без да се вземат предвид дълготрайните материални активе, създадени и натрупани до този момент с държавни /"общонародни"/ средства. Така народните представители и конституционните съдии - комунисти и опозиция, обявиха собствеността в предприятията, саморегистрирали се по Указ No 56 в Акционерни фирми с неограничена отговорност, за недържавна форма на собственост. Неизясненият статут на държавната собственост доведе до нейното незаконно приватизиране главно от номенклатурата. Акционерните фирми с ограничена отговорност "Булгарлизинг", "Пимекс", "Корабоимпекс", "Машиноекспорт", "Инкомс-телеком", "Деспред", "Булстрад", "Монтажи", "Електроимпекс", държавни банки и фирми, по-късно се пререгистрираха в акционерни дружества съгласно приетия от комунисти и опозиция Търговски закон, а в тях държавното участие е вече непряко, поради което те вече са частна собственост на юридически лица.

Честито!

Безнаказано ограбване на държавните финанси, гражданите и банките.

Вътрешният държавен дълг, лошите кредити, външният дълг, законът за гарантиране на депозитите на гражданите във фалиралите банки са най-тежките параметри на икономическата катастрофа. Умишленото проваляне на банкова реформа сложи кръст на цялата икономическа реформа. Банкерите и "честните частници" загубиха напълно интерес към приватизацията на финансовия сектор след неговата пълна декапитализация. Централната банка години наред рефинансираше търговските банки и прикриваше истината за тяхното състояние.

В този процес търговските банки функционират като "пощенски кутии", които от рога на изобилието БНБ получават паричния ресурс за своето паразитно съществуване. Естествено, че това са парите на обедняващите българи. Те са единствената, все още неизядена докрай Ценност, около която се върти борбата на фалиралите банкери. Главната стратегия на пощенските кутии, наричани банки, се заключаваше /след приемането на Закона за лошите кредити от 1993 г./ в трупането на нови лоши кредити, които чакат за ново опрощаване и превръщане в нов вътрешен държавен дълг. Банките реализират поставената им от безсрамния политически елит задача и привилегия да печелят, като отчисляват процент от печалбата за партийната олигархия. Тя задължава БНБ да осигури: а/ необезпечено рефинансиране; б/ теглене на по-евтини кредити на междубанковия пазар; в/ да разрешава на банките да държат чужди пари, които да въртят в операции, нямащи нищо общо с легалния бизнес. За да спасят властта и богатствата си, политическите хитреци единогласно обявиха във фалит няколко важни за себе си банки, а кражбите на управителите им - техни слуги, прикриха, като откраднаха от целокупния български народ нови 200 милиарда.

Опитът потвърди нашите предположения. Възможни са два основни модела на прехода към демокрация след комунизма.

1. Отворено гражданско общество на базата на модерна пазарна икономика при: а/ реална свобода на словото и медиите, независими от предишната власт политически субекти, самостоятелни граждански движения, реално разделение на трите власти; б/ балансиран чрез действащ закон за защита на конкуренцията немонополизиран пазар, гарантирани права на частна собственост и проведена по закон приватизация; в/ приемлива, социално поносима цена на прехода.

2. Затворено, олигархично посткомунистическо общество на базата на див и монополистичен номенклатурен капитализъм. Обратно на отвореното общество в днешния български модел няма реални политически свободи, независими политически субекти, разделение на властите и самостоятелни граждански движения, под контрола на олигархията са трите власти и медиите. Пазарът е небалансиран и монополизиран, приватизацията - незаконна и дива. Цената на прехода е непоносима за огромното мнозинство.

Днес всички признават, че България е въвлечена в социална трансформация, която е част от изграждането на Нов световен ред. Така се получава нова, глобална йерархия не само в политическите, но и в икономическите отношения. Но за това - друг път.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е приет на заседание в София на 21 септември 1996 годинаи е адресиран до средства за масова информация.


Правителството на Жан Виденов доказа, че не желае и не може повече да управлява страната. То загърби собствения си електорат, загърби и целия балгарски народ. Провежданата от него социална политика може да се окачестви като тотален геноцид. На практика народът ни е лишен от най-насъщното - храната, поради въведените неимоверно високи цени на хляба, млечните продукти и месото. Трудовите доходи на работещите в отделните сектори на икономиката и в бюджетната сфера катастрофално намаляха и са достойни за оплакване, а пенсиите са нищожни. Привидно пенсиите се увеличават, но предварителното увеличение на цените и ръстът на инфлацията изяждат всичко. Месечните разходи само за хляб на едно лице са около 2500 лв. Въглищата и дървата за отопление са при цени над 7000 лв. за тон, при това не са осигурени в необходимите за населението количества. Над 8000 лв. ще струва отоплението на апартамент от 70 m2. Недопустимо ниските доходи от заплати, както и голямата безработица застрашават младите семейства. Те са в невъзможност да нахранят и облекат децата си. В изключително тежко положение са поставени студентите и учещите се. Те не са в състояние да плащат високите наеми, както и консумативите, свързани с тяхното обучение.

Младите търсят спасението в напускане на страната, в търсене на реализацията си в чужди страни. Най-възрастните - в очакване на неизбежния крах на живота.

Цял народ е поставен на колене пред едно некадърно правителство, рожба на една престъпна партия, обявила се изцяло против народа, Президентство и съдебните институции, в подкрепа на приятелски кръгове, мафиотски групировки и финансови пирамиди. На практика живеем в условията на необявено извънредно положение. Сега се стремят и към спечелване на президентските избори за въвеждане на вече познатото ни тоталитарно управление.

Предвид изложеното Координационният съвет /КС/ на Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ прие следните решения:

1. Осъжда провежданата от Българската социалистическа партия /БСП/ чрез нейното правителство и мнозинство в Народното събрание политика на геноцид спрямо целия български народ.

2. Отчита, че партия, която не уважава и не зачита своя народ, не зачита държавните институции, решенията на съдебната власт и нарушава Конституцията на Република България, не трябва да има място в политическия и обществен спектър на страната.

3. КС на АДС счита, че е назряла необходимостта от промяна на управляващата политическа система чрез предизвикване на парламентарна криза и предсрочни парламентарни избори.

4. АДС, както вече обяви, ще подкрепи кандидатурите на Обединените демократични сили /ОДС/ за президент на г-н Петър Стоянов и за вицепрезидент на г-н Тодор Кавалджиев и приканва всички свои членове и привържениците на демокрацията да сторят това в деня на изборите - 27.10.1996 г.

5. АДС ще подкрепя активно всички справедливи социални протестни действия в рамките на закона.

6. Съвместно и съгласувано с другите синдикални централи, обществени организации и съюзи АДС ще организира и участва в действия за предизвикване на извънредни парламентарни избори, които да доведат до подобряване социалното и жизненото равнище на народа.

София, 21 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРАВОЗАЩИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ХЮМАН РАЙТС УОЧ" ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЛИЦАТА И ПРИ ЗАДЪРЖАНЕТО НА ДЕЦА В ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ


В доклада "Децата на България: Полицейско насилие и произволно задържане", който предстои да бъде публикуван на 12 септември, Хуман Райтс Уоч държи отговорно българското правителство в тормоз, физическо насилие и произволно арестуване и задържане на ромските деца от улицата. Хуман Райтс Уоч също така държи отговорно българското правителство в изпращането на деца чрез Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /"Местни комисии"/ в изправителни заведения, известни като Трудововъзпитателни училища /ТВУ/, без задължителната съдебна процедура, децата могат да прекарат в ТВУ до три години, където е общоизвестно, че условията са тежки и способстват много малко за развитието на общото благосъстояние на детето, а в голяма степен дори пречат на това развитие.

Хуман Райтс Уоч призовава българското правителство, в частност Дирекцията на националната полиция и съдебната власт, да предприемат конкретни мерки, за да държат полицаите, които нарушават правата на децата от улицата, отговорни за действията си, и да обучават служителите на реда в човешки права. Хуман Райтс Уоч също така призовава българското правителство, и в частност Народното събрание, да приеме законодателство за създаването на отделна съдебна система за малолетни и непълнолетни в съответствие с международните стандарти за правораздаване за малолетни и непълнолетни, както и да премахне съществуващата в момента в България система на ТВУ и местни комисии.

През април 1996 г. Проектът на Хуман Райтс Уоч за правата на децата проведе мисия по установяване на фактите в България и разследва данни за неправомерни действия от страна на полицаи и групи бръснати глави към децата от улицата. Хуман Райтс Уоч проведе интервюта с деца от улицата в пет града /София, Пловдив, Варна, Плевен и Сливен/ и стигна до заключението, че децата от улицата, по-голямата част от които са от ромски /цигански/ произход, често са подлагани на тормоз и физическо насилие от полицаи на улицата, както и докато са задържани.

Интервюираните деца съобщаваха, че са били гонени и ритани от полицаи на улицата; полицаите, които смятат децата от улицата за източник на престъпления, се опитват да ги изгонят от охраняваните от тях райони и често прибягват до физическа сила и тормоз, за да ги разпръснат и контролират по-лесно. Освен това Хуман Райтс Уоч установи, че полицаи понякога използват уязвимостта на тези деца, за да присвояват от тях пари. Млади момичета в София съобщиха, че понякога полицаи ги подлагат на сексуален тормоз.

Ромските деца от улицата също така често стават жертва на расистки мотивирано насилие от страна на бръснати глави и други младежки групи. Почти всички интервюирани деца казаха, че са били жертва на подобни нападения, но много малка част от тях съобщиха някога да са получавали каквато и да е помощ от полицията. Децата съобщиха, че когато са правили опити да се оплачат на полицията, често полицаите им отвръщат с неверие, безразличие и дори съмнение, обвинявайки ги, че сами са провокирали нападенията; това в голяма степен намалява вероятността от подаването на бъдещи оплаквания. Макар представители на Дирекцията на националната полиция да съобщиха на Хуман Райтс Уоч, че полагат усилия да отговарят бързо на оплакванията на децата, разказите на децата разкриват, че такава политика, ако съществува, на практика не се прилага.

Децата от улицата също така често са прибирани от полицията по подозрение за извършена кражба или под претекат за установяване самоличността им или откриване на деца, избягали от домовете им. Дори осемгодишни деца съобщаваха, че са им били слагани белезници и са били бити по време на арест, като са държани в килии без легла или одеяла, не им се е разрешавало да ползват тоалетна, не им се е давала храна и са бити по време на разпитите, като понякога дори са използвани помощни инструменти. Най-често се съобщава за ритници, удари с юмрук, плесници и използване на палки. Освен това децата съобщаваха за бой с електрически палки, вериги, боксови ръкавици, гумени маркучи и метални пръти с топка на единия край /известни като бич/.

Хуман Райтс Уоч установи, че полицията често произволно задържа деца от улицата, държи ги в помещенията за предварителен арест, разпитва ги и след това ги освобождава, след като ги регистрира в Детските педагогически стаи /ДПС/ или ги прехвърля към Местна комисия, орган, упълномощен по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да изпраща деца в ТВУ.

Детските педагогически стаи са специално звено към българската полиция, където работят полицейски служители, инспектори, които играят водеща роля в администрирането на правораздаване на малолетни и непълнолетни в България, като изпълняват различни и потенциално противоречащи си една на друга функции. На първо място инспекторът действа като социален работник, който издирва и наблюдава поведението на децата, предразположени към извършване на престъпления. На второ място, като полицейски служител инспекторът разпитва децата, докарани в полицейските участъци, и решава какви понататъшни процесуални стъпки да предприеме в даден случай. Освен това като член на местната комисия инспекторът изпълнява ролята и на съдебен арбитър.

Делото на едно дете може да бъде препратено към местна комисия за издаване на заповед за предприемане на изправителни мерки от инспектор от ДПС /полицията/, прокурор, съдия или обикновен гражданин, като например родител, който би искал да вкара под контрол едно "неконтролируемо" дете. Не е задължително нарушението да е от криминално естество; неподчинение или бягство от дома са достатъчни основания едно дете да бъде препратено към местна комисия. Местната комисия може да постанови изправителни мерки по отношение на дадено дете, които могат да включват настаняване в ТВУ.

Трудововъзпитателните училища са по същество наказателни институции. Но българското правителство гледа на настаняването в ТВУ като на възпитателна, а не наказателна мярка. Тъй като според българското законодателство тези училища не са затвори, процедурите по настаняване на малолетните и непълнолетните в такива училища не подлежат на никакви минимални изисквания за съдебен контрол, установени в българския Наказателен кодекс и Наказателнопроцесуален кодекс, което противоречи на международното право.

Според членовете на местните комисии, които Хуман Райтс Уоч интервюира, ако по даден случай е предписано настаняване в ТВУ, местната комисия трябва да проведе заседание. Хуман Райтс Уоч обаче установи, че деца често са настанявани в ТВУ без каквото и да е заседание на местна комисия. Няколко деца съобщиха, че са били настанени в ТВУ пряко от инспектори от ДПС, а не от местна комисия. В случаите, когато заседания са се провеждали, се съобщава, че те са от инквизиторски тип и не дават на децата възможност да бъдат изслушани. Понякога децата се явяват сами, без родител, въпреки изискването на българското законодателство за присъствието на родителите на заседанията на местната комисия. Правото на присъствие на адвокат на такива заседания е изрично забранено от българското законодателство.

Решенията на местната комисия, или ка[к]то често изглежда, едностранното решение на инспектора, не подлежат на съдебен преглед. Съществува малка вероятност за административен преглед от Министерството на образованието, науката и технологиите /МОНТ/, но изглежда, тази практика се използва изключително рядко.

На Хуман Райтс Уоч му бе отказан достъп до ТВУ от МОНТ, което надзирава ТВУ. Въз основа на откритията на неправителствената организация Български хелзински комитет, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /към Главна прокуратура на Република България/ и проведените интервюта с деца, настанени в ТВУ, Хуман Райтс Уоч стигна до заключението, че условията в ТВУ са крайно неадекватни и вредни за развититето на децата. Освен тежките физически условия в училищата, като например порутени сгради, липсата на парно отопление и топла вода, недостатъчна храна и облекло за децата, Хуман Райтс Уоч бе най-вече обезпокоен от крайните дисциплинарни санкции, на които са подложени децата.

Дисциплинарни санкции се налагат по бързата процедура и децата не разполагат с никаква възможност за оплакване пред по-висшестоящи независими органи. Разрешените наказания включват отнемане на разрешение за излизане в града и домашен отпуск, правото да получават пратки или на посещения за срок до един месец, както и налагане на всекидневна физическа работа. Хуман Райтс Уоч също така установи прибягването до голям брой неразрешени дисциплинарни мерки: бръснене на главите, намаляване на дневната дажба храна, жесток побой, понякога извършван едновременно от няколко членове на персонала, като се използват и допълнителни инструменти. Най-тежките побои бяха установени в ТВУ Славовица, където децата съобщиха за затваряне в т.нар. "изолатор" в продължение на няколко вечери като назание за опит за бягство. Децата биват разубеждавани да се оплакват на външни лица. Едно момче от ТВУ Славовица сподели пред Хуман Райтст Уоч, че той и други момчета, които са говорили с представител на Български хелзински комитет по време на посещение през януари 1996 г., впоследствие са били бити и затворени в изолатора за това, че са говорили.

Децата обикновенно прекарват в ТВУ три години или докато навършат пълнолетие, което от двете настъпи по-рано. По-ранно освобождаване може да бъде поставено от учителския съвет на дадено ТВУ, но Хуман Райтс Уоч установи, че ранното освобождаване е по-скоро изключение, отколкото норма. След като прекарат три години в такава обстановка, децата напускат емоционално и физически осакатени, лошо подготвени да поемат социално конструктивна роля в обществото и неподготвени сами да се издържат.

В своя доклад Хуман Райтс Уоч отправя редица препоръки към българските власти, за да се сложи край на грубите посегателства срещу децата от улицата и да се реформира съществуващата в момента система на местни комисии и Турдововъзпитателни училища:

• Да се създаде Граждански съвет, включващ представители на български организации за правата на човека и неправителствени организации, които работят с децата от улицата, който да получава и разследва сигнали за неправомерни действия на полицията или за извършена бруталност над децата. Трябва да се провеждат бързи разследвания на получени оплаквания за неправомерни действия на полицията спрямо деца, както и да бъдат предприемани дисциплинарни санкции и наказателни преследвания, когато случаят го налага.

Дирекцията на полицията и Главна прокуратура да започнат специално разследване на нападения, подбудени от расова омраза, срещу роми, включително нападения срещу деца от улицата. Да се предприеме наказателно разследване и срещу нападателите в случаите, когато това е необходимо.

• Обучението по човешки и граждански права да стане приоритет при обучаването на служителите на реда.

• Българският парламент да приеме самостоятелен закон за детските съдилища; квазисъдебните функции на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да бъдат прехвърлени на тази специализирана юрисдикция. Съдебната система за малолетните и непълнолетните да бъде приведена в съответствие с изискванията на член 40 от Конвенцията за правата на детето, Правилата на ООН за защита на лишените от свобода малолетни и непълнолетни и Минималните стандарти на ООН за осъществяване на правосъдието върху младежта.

• Българското правителство да разработи и приложи задължителни стандарти за изправителните заведения, включително и заведенията, които понастоящем се наричат ТВУ, които да съответстват на международните стандарти за условията за задържане на деца. Доколкото ни е известно, Наказателният кодекс, Правилникът за ТВУ и Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не съдържат такива стандарти.

• Да се предприемат стъпки за закриване в близко бъдеще на всички ТВУ и междувременно да се предприемат незабавни и конкретни стъпки за подобряване на условията в сега действащите ТВУ, като се: увеличат средствата, които се отделят за храна, отопление и облекло в училищата; променят учебните програми така, че децата да получават професионална квалификация в конкурентни области; забрани физическото малтретиране на деца от страна на членове на персонала; и да се осигури възможност жалбите на децата да бъдат чути, а членовете на персонала, които злоупотребяват и малтретират учениците, да бъдат дисциплинарно наказани за поведението си.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В СОфИЯ НА 1 АВГУСТ 1996 ГОДИНА


В съпричастие с тази принципна аксиома Движението за национално съединение ще работи със законни, цивилизовани и мирни средства за изпълнение на следната програма


I. Основни постановки

Движението за национално съединение е непартийно и надпартийно и обединява персонално, личностно, индивидуално всички, които ще работят за реализиране на неговите основни задачи и цели, а именно:

- Привличане като сподвижници всички, които искат да бъде възстановено статуквото на България към 8 септември 1944 г. като независима суверенна еднонационална държава с монархическо устройство, какъвто статут е имала през всичките 1265 години дотогава;

- актуализирано възстановяване на Търновската конституция;

- единение и просперитет на българската нация;

- равнопоставено присъединяване към европейските структури.

Необходимостта от създаване и изграждане на това Движение бе предизвикано, за да се противопостави на верижния процес на разединение, обхванал всички сфери и нива в нашето общество. Разединение, предизвикано от антагонизма, противопоставянето, противоборството и разпокъсаността, като явления и в личностен физически аспект, и в неговия юридически казус. Това повсеместно разединение обезсилва демократичността в обществото; поставя или отпраща доказали се личности-демократи, личности-патриоти, личности-ерудити в "задния двор на нацията", където царят инертността, апатията, безверието и забвението. Жертви на разединението са и потенциалните привърженици на монархическата институция и всички носители на българщината независимо от предпочитанията им към вида и формата на държавното върховно начало. Разединението стои като бариера и между всички, които се разграничават от болшевизма, комунизма и мимикриращите около тях групировки и личности. Всички изброени категории, именно поради и заради разединението си, намират или са намерили пристан в множеството съществуващи партийни и непартийни формации, които или са в конфронтация помежду си, или отхвърлят каквито и да са конструктивни контакти за взаимност и единение. Обявяваните временно, конюнктурно и по същността си неадекватни групи в такива общности, като: коалиции, съюзи, федерации и други подобни, не допринасят съществено за целенасоченото и конструктивно единение, тъй като контактността и взаимодействията между тези общности са обикновено палиативни, избирателни, персонифицирани, често некоректни, а поради всичко това - функционално неефективни в национален смисъл. Това детайлизиране в същността на формата и съдържанието на понятието "съединение" е необходимо, за да се подчертае, че Движението за национално съединение в никакъв случай не е поредна партийнообособена нова бройка от поредно извършващо се роене или отлюспване, а е качествено нова форма на персонално единение /съединение/, отстояващо проверения от историята принцип: "Съединението прави силата".

Движението е против всякаква дискриминация на етническа, религиозна, социална и политическа почва, която би конфронтирала неговите сподвижници. Движението е с отворена врата за всички, които приоритетно се ангажират да работят по задачите на неговата програма, за да се постигне целта, която е синтезирана в самото му название.

Членуването в други формации /политически, граждански, религиозни, етнически/ не е пречка за сподвижничество в Движението, но само при условие, че целта и задачите на Движението се възприемат като приоритетни и безалтернативни, тоест не подлежат на компромисни "отстъпки" или "съгласувания" със задачите и целите на други формации.

Движението приема като неразделна част от своята програма всички основни документи на Организацията на Обединените нации, регламентиращи правата на човека и всички останали конвенции, приети от Световната организация.


II. Политически задачи

1. Движението за национално съединение има за основна и постоянна задача интегриране на всички видове формации /политически, граждански, религиозни, етнически/ и на гражданите на България, които са се разграничили от болшевизма, комунизма и тоталитаризма и поставят националните и граждански интереси над каквито и да са партийни, религиозни и етнически пристрастия с цел да обединят усилията си за общи, съгласувани, толерантни и законни действия.

2. Движението ще работи за преодоляване на аморфната психологическа инертност на привържениците си и на потенциалните си сподвижници, които поради недостатъчна ориентираност или ниско политическо самочувствие стават статистически електорат и пълнеж на конюнктурни формации, неадекватни на задачите, идеите и целта на Движението, или на мъглява, мимикрираща и манипулираща пропагандна фразеология, целяща властолюбиви, утопични, антибългарски и недемократични цели.

3. Движението решително се обявява за предприемане на парламентарна инициатива за обявяване за нищожен квазиреферендума от 1946 г., респективно - за актуализирано възстановяване на Търновската конституция.

4. Цялата текуща политическа дейност на Движението ще се насочва към разясняване на предимствата на Монархическата институция като обединителен фактор в исторически план, успяла да съхрани и националността, и държавността ни, както и в институционален качествен аспект за превъзходство над републиканизма, доказано в съвременните цивилизовани общества. С тази дейност ще се подпомогнат юридическите предпоставки за възстановяване на конституционните прерогативи на Н. В. Симеон II на българския трон.

5. Движението приема политическия плурализъм като един от атрибутите на демокрацията, но в глобалните си задачи за постигане на обявената крайна цел то ще се ръководи от политическа неоцветеност, от непартийност и от принципа, че българската кауза е над всяко партийно пристрастие.

6. Движението ще настоява за реално и ефективно законосъобразено наказание на виновниците, вдъхновявали, разпореждали и извършвали партийнополитически престъпления по време на комунистическия режим след 9.IX 1944 г., както и на виновниците от всички нива на властта след 10.XI.1989 г., които имат отговорно участие за най-тежката икономическо-социална и демографска катастрофа на България в невоенен период от цялото й историческо развитие.

7. Декомунизацията в структурите на властта, в икономическата сфера и в обществото трябва да се извършва не по глобален политически критерии, а строго персонално след обоснован задълбочен анализ на качествата на отделната личност, на нейните действия и бездействия, на интелектуалните й и физически възможности, на практическите и потенциални качества на лицето и на готовността му да служи на българската кауза.

8. Движението зачита историческия приоритет на Българската православна църква, нейната автокефалност и институционална неделимост, като й признава изключителни заслуги и достойнства за съхраняване и отстояване на българщината, единна в народ и държава. Движението категорично се противопоставя на политизирането на БПЦ и на подстрекателствата към личностно противоборство в средите на нейния клир, както и на вмешателството на партии и държавни институции в църковната автономия.

9. Движението е толерантно към официално регламентираните други верски общности в България и е за невмешателство в тяхната автономия. Паралелно с това Движението е непримиримо към инвазията и нелегалната дейност на каквито и да са верски секти, които нямат официален статут, регламентиран от държавата ни, поради което ще подпомага борбата на официалната власт срещу тях.


III. Икономически задачи

1. Движението за национално съединение е за равнопоставеност на всички видове собственост на базата на конкурентоспособността им в пазарната икономика. Сферите на държавната собственост се регламентират със закон. Частната собственост по конституционен ред се обявява за неприкосновена откъм административна, институционална или друга власт.

2. Движението е за пълно, реално и обективно реституиране на лични, частни, кооперативни, институтски, фирмени и други имоти и обекти, одържавени в периода на комунистическия режим след 9.IX.1944 г., ако бившите законни физически и юридически собственици, респективно, техните законно признати наследници са реално съществуващи и предяват иск за възстановяването им по законноустановения ред.

3. Движението е за изграждане на данъчна система, която да стимулира и да регулира стопанската дейност във всичките й сфери, като се изградят икономически лостове за преференциален капитал и се съдейства за инвестиции и капиталовложения, предназначени за оптимално възпроизводство. Лихвената политика да фаворизира национално целесъобразена стопанска дейност и същевременно да осигурява социален щит за определени категории от населението: деца, непълнолетни, пенсионери, инвалиди, хронично болни, многодетни семейства и други социално слаби граждани.

4. Движението счита, че ускореният преход към реална пазарна икономика без шокови удари, но с плавно хармонизиране и адаптиране в международните стопански интеграли, е най-целесъобразният път към преодоляване на катастрофалната криза, в която се намираме. Оптималността в промяната на икономическата ни система е една от основните предпоставки за решаване на екологичните проблеми в страната. Обществеността трябва да участва при вземане на решения, засягащи нейните жизнени интереси, като за целта трябва незабавно да се дава пълна гласност и достъпност до сведенията за състоянието на околната среда.

5. Движението е за предлагане на стимули и поощряване на чуждестранни инвестиции и капиталовложения в родни производства, концесии и смесени сдружения, но с охранителни нормативи за националните ни интереси.

6. Движението е за активна съпричастност към интеграционните европейски процеси във всички сфери, но със запазено национално присъствие.


IV. Социални задачи

1. Движението за национално съединение е за законодателни гаранции и стимули за възпроизводствено нарастване на населението, което понастоящем е в застрашителен регресивен процес.

2. Движението е за законодателни преференции към дипломираните млади специалисти на всички образователни нива в този порядък и за научно хабилитираните, което е важна охранителна мярка срещу изтичане на "мозъци" от страната и което трябва да съдейства за опазване в национален мащаб интелектуалния потенциал на България.

3. Движението ще подкрепи приемането на трудовоправни нормативи и закони, гарантиращи ефективна защита срещу нарушения от страна на работодателите. Правото на стачки ще бъде гарантирано за всички професии и отрасли, за което ще се разработват ясни критерии, обосноваващи разграничаването на трудово-икономическите от политическите искания.

4. Движението е за законодателно регламентиране на възможности за пенсиониране по желание без навършване на възраст и трудов стаж чрез коефициентна регулировка. Нормативно ще се регламентира периодично осъвременяване на пенсиите, съобразно варирането на жизнения стандарт и инфлационните процеси.

5. Движението счита, че към Министерството на здравеопазването и към Министерството на труда и социалните грижи трябва да се изградят вътрешноавтономни независими фондове, гарантирани от държавния бюджет с фискално отчисление и неприкосновеност, чрез които да се осигурява социален щит на посочените в т. 3, от раздел III категория от населението.

[6. ...?]

7. Законодателно да се създадат икономически предимства за населението в региони, застрашени от демографска миграция.


V. Духовни, културни и просветни задачи

1. Движението за национално съединение е за безусловно гарантиране на свободата на словото и информацията във всичките им прояви и модификации. Всеки закон със забранителни ограничения в областта на словото и информацията, в това число и с регулиращи функции по отношение на масмедиите в държавната, обществената и частната сфера и във всички видове издания, а също и посегателства върху екранното и ефирно слово, чрез нормативно канонизиране е посягане върху демократичните права на личността, посегателство срещу най-съкровеното право на човека, неговото собствено мислене и слово. Специализираното наказателно законодателство е това, което регламентира степените на виновност във всички обществено-граждански и междуличностни отношения, в това число и за нарушаване на държавната тайна, оклеветяване, обиждане и други видове доказана вина чрез словото.

2. Движението е за пълноценно възстановяване на исторически доказаната общонародна, национално-полезна дейност на българските читалища, които отново трябва да станат огнища на българщината, а с това и да възстановят авторитета си на български еталон-уникат в европейски и световен аспект.

3. Движението е против монополни институти, организации, съюзи и други инстанции в областта на науката, просветата и изкуствата. Духовната сфера на всички нива трябва да се развива на принципа на качествено конкуриращо се конкурсно начало. Съответните министерства в научно-просветната и в духовно-културната сфера трябва да имат национално-регулиращи и стимулиращи административни функции, които законодателно да бдят и охраняват необходимостта, целенасочеността и ефективността като резултат и позитивност от извършваната дейност.


VI. Външна политика

1. Движението за национално съединение, като изхожда от факта, че България геополитично и духовно е неделима част от Европа и през целия си исторически път е доказвала ярко присъствие в цивилизацията на Стария континент, че след Освобождението от турско робство традиционно е поддържала добри отношения с почти всички европейски страни, счита, че и в бъдеще трябва да поддържа с предимство "европейска политика". Тоест, Движението активно ще съдейства на интеграционните процеси в Европа и ще ратува демократична България да стане равностоен и равноправен член на една обединена и в недалечно бъдеще и федерирана Европа.

2. Движението с не по-малка активност ще съдейства за подържане на максимално добри отношения и сътрудничество във всички сфери с балканските страни.

3. Движението ще съдейства за създаване на все по-близки и всестранни връзки във всички сфери и на всички нива със САЩ, Япония, Канада, Австралия и редица други високоразвити демократични страни в Америка, Азия и Африка.

4. Движението е за подържане на добри всестранни отношения и с държавите, излезли от състава на бившия Съветски съюз и най-вече с Русия, Украйна, Беларус, балтийските и други страни.

5. Движението е за създаване на законодателство, което да гарантира пълни права и третира всички проблеми, отнасящи се до защитата, подпомагането и миграционното връщане на българските малцинства, колонии, общества и отделни граждани в чужбина.


VII. Заключителни постановки

В Движението за национално съединение няма да се допуска поляризация на "цветна" политическа, религиозна, етническа или персонална основа. Чрез обмяна на мнения ще се търси и достига най-доброто решение и насоки за работа по поставените задачи. Обединяването около най-добрите и конструктивно функционални мнения и решения ще гарантира атмосферата за сполука.

За да се улесняват задачите пред сподвижниците на Движението и за да се проправи законов[?] , по естествен път постигането на крайната цел, всеки според личните си възможности и качества трябва да бъде апостол на действието за каузата - Движение за национално съединение, кауза без алтернатива за спасяването и оцеляването ни като народ и държава!

Бог да е с нас! Ще успеем!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:

Владимир Никифоров

За контакти: 1000 София, п.к. 1172; или "Раковски" 117, ет. 1, за Владимир Никифоров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" СЛАВОМИР ЦАНКОВ И ДОБРИ ДОБРЕВ. Документът е адресиран до председателите на парламентарните групи на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили, Движението за права и свободи, Българския бизнес блок и до независимите депутати, до президента на Републиката, до главния прокурор, до посолствата вБългария и до международни организации.


Моля ви да предоставите пред Конституционния съд Закона за избор на президент, който влиза в сериозно противоречие с Конституцията на Република България и с ратифицираните международни документи за правата на човека.

Кандидатите на "Ера-3" заеха пета позиция на предишните президентски избори непосредствено след настоящия председател на Народното събрание /НС/. Партията ни има кметове и общински съветници в страната. В предстоящата кампания с приетия закон правата на нашите кандидати са рязко нарушени и са в невъзможност за конкуренция спрямо други кандидати, издигнати от партийни групировки в НС. А именно:

1.  Имуществена бариера, липса на достъп до средствата за масова информация, злепоставянето ни пред нашите избиратели чрез "кастовия" подход в - разпределение на телевизионното време за дискусии и изяви, разпределение на средствата от бюджета, прегради от рода на банкови гаранции и възвращаемост, който се избягва законно от други кандидати на групировките в НС.

Изборът на президент е изява на личности, а не на партии. В този смисъл чл. 6 в ал. 2 от Конституцията е ясен и точен:

ал. 1. Всички хора са равни по достойнства и права, ал. 2 Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на политическа принадлежност, обществено положение или имуществено състояние.

ЗИ на президент в чл. 11а т. 4, чл.11д. т. 3 рязко нарушава посочените конституционни принципи, дава права и привилегии на "избрани" кандидати, над нас пряко е изискването на чл. 57 от Конституцията, запрещаващ да се упражняват каквито и да е било права и привилегии, ако тяхното упражняване накърнява законните права и интереси на другите. Нарушен е също принципът на върховенство на Конституцията над останалите закони. Нарушен е принципът на плурализъм /чл. 11 от Конституцията. За нас практически е невъзможно да "съдействаме за формиране и за изразяване на политическата воля на граждани". Кастовият подход като форма на политически геноцид чрез този закон злепоставя всички, които не са "наши", отстранява конкуренцията и практически предопределя резултатите от изборите в полза на привилегировани личности.

Моля да предоставите закона пред Конституционния съд.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ СЛАВОМИР ЦАНКОВ И ДОБРИ ДОБРЕВ - КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗДИГНАТИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3", ПО ВЪПРОСА ЗА ОТРАЗЯВАНЕТО НА ИЗЯВИТЕ ИМ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. Документът е адресиран и до други средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Една година вече Българска национална телевизия /БНТ/ лишава Съюз "ЕРА-3" от възможност за изява пред българските зрители и действа в нарушение на конституцията. БНТ дава права на отбрани партии и личности за сметка на всички останали пряко член 6, 11, 57 от Конституцията и Международната харта за правата на човека. Това ваше отношение важи в още по-голяма сила в настоящата президентска кампания. Ще бъдем конкретни:

1/ При местните общински избори вие не отразихте нито един митинг на ЕРА-3, който по многочисленост /случая в град Мездра/ надмина митингите на Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/.

2/ При разкриване на злоупотреби на бивши вече министър и заместник-министър /съдена в последствие/, целият печат го отрази - освен вие.

3/ Пресконференцията на "ЕРА-3" съвместно с ръководителя на Международния комитет за борба с финансовата мафия Валтер Поче и представител на Съвета на Европа беше заснета, но не и отразена. А тази пресконференция предизвика тайно прокурорско разследване за Иван Гранитски.

4/ При заверяване на кандидатите на ЕРА-3 вие не обявихте имената им и страната не знае кои са те.

5/ Изпратените до вас протестни писма срещу Закона за избор на президент като наша първа проява не получиха отзвук.

6/ Вие давате откъси с нерегистрирани кандидати /Ренета Инджова/. Други подбирате за "Отзвук" /Александър Томов/. А за нас, въпреки петата ни позиция на предишните президентски избори, въпреки кметовете и общинските съветници, които имаме, слагате явно прегради, поставяте ни в безизходица да се борим срещу вас, и ако продължите така, няма да имаме друг избор, въпреки желанието ни.

София, 26 септември 1996 год.

КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Славомир Цанков

Добри Добрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА


Федеративният съвет на своето редовно заседание от 24 септември 1996 г. реши:

1. Започва учредяване на регионални стачни комитети за реализиране на ефективни стачни действия, за които се надява, че ще получи право след решението на Конституционния съд за поправка в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

2. За нарушаване на отрасловото споразумение и Кодекса на труда министър Виткова ще бъде призована към съдебна отговорност.

София, 24 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 27 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИЕТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 70/22 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 6 в регистъра, от централното ръководство на партия Свободната кооперативна партия за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Димитър Марков Марковски и за вицепрезидент Димитрина Николова Вулджева за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Димитър Марков Марковски и за вицепрезидент Димитрина Николова Вулджева са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия Свободната кооперативна партия и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия смята, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Димитър Марков Марковски, ЕГН 450815ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Димитрина Николова Вулджева, ЕГН 430618ХХХХ, предложени от партия Свободната кооперативна партия.

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Димитър Марков Марковски, и за вицепрезидент - Димитрина Николова Вулджева, на партия Свободната кооперативна партия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 71/22 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 16 в регистъра, от централното ръководство на партия Обединение за запазване на богатствата на България за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Митко Енчев Димитров и за вицепрезидент Игнат Велков Игнатов за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Кандидатите за президент Митко Енчев Димитров и за вицепрезидент Игнат Велков Игнатов са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия Обединение за запазване на богатствата на България и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК, отнасящи се до техните личности.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК, с изключение на банков документ на БНБ до Централната избирателна комисия за внесен депозит съгласно чл. 6а от ЗИПВР. Представени са Платежно нареждане до изпълнителния директор на ЮНИОНБАНК АД от "Елматекс Евро-център РТР" ООД гр. София за пренасочване на сумата 1100 щатски долара в левовата им равностойност от сметката на дружеството по сметката на БНБ за депозити във връзка с изборите на президент и вицепрезидент, както и удостоверение от ЮНИОНБАНК АД, че дружеството разполага с тази сума.

Централната избирателна комисия приема, че тези документи не изпълняват изискванията на т.1.1, б. "и" от Решение N 4/08.08.1996 год. на ЦИК, поради което не следва да регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент на партия Обединение за запазване на богатствата на България.

Централната избирателна комисия смята, че не са изпълнени изискванията на чл. 6а, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, поради което и на основание чл. 7, ал. 1 от същия закон

РЕШИ:

Отказва да регистрира, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Митко Енчев Димитров, ЕГН 510303ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Игнат Велков Игнатов, ЕГН 460119ХХХХ, предложени от партия Обединение за запазване на богатствата на България.

Решението да се съобщи незабавно на представител на партията.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване на съобщението пред Върховния съд на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 72/22 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 15 в регистъра, от централното ръководство на партия Алтернативно социалистическо обединение - независими за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Любомир Василев Стефанов и за вицепрезидент Паруш Янчев Караиванов за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Любомир Василев Стефанов и за вицепрезидент Паруш Янчев Караиванов са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия Алтернативно социалистическо обединение - независими и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия смята, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Любомир Василев Стефанов, ЕГН 490602ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Паруш Янчев Караиванов, ЕГН 490401ХХХХ, предложени от партия Алтернативно социалистическо обединение - независими.

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Любомир Василев Стефанов, и за вицепрезидент - Паруш Янчев Караиванов, на партия Алтернативно социалистическо обединение - независими.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 73/22 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 10 в регистъра, от централното ръководство на партия Българска национална екологична партия - Велико Търново, за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Илиян Денев Николов и за вицепрезидент Сергей Николаев Немцеров за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Илиян Денев Николов и за вицперезидент Сергей Николаев Немцеров са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия Българска национална екологична партия - Велико Търново и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия смята, че са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2; чл. 4 и чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, поради което и на основание чл. 6, ал. 2 от същия закон

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Илиян Денев Николов, ЕГН 460720ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Сергей Николаев Немцеров, ЕГН 470130ХХХХ, предложени от партия Българска национална екологична партия - Велико Търново.

Вписва в нарочния регистър на Централната избирателна комисия кандидатите за президент - Илиян Денев Николов, и за вицепрезидент - Сергей Николаев Немцеров, на партия Българска национална екологична партия - Велико Търново.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 74/22 септември 1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 13 в регистъра, от централното ръководство на партия Българска комунистическа партия за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Вера Денчева Илиева и за вицепрезидент Искра Янева Атанасова за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Кандидатите за президент Вера Денчева Илиева и за вицепрезидент Искра Янева Атанасова са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия Българска комунистическа партия и са представили всички документи съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК, отнасящи се до техните личности.

Представен е препис от съдебно решение N2/26.09.1990 год. по фирмено дело N 2809/1990 год. на Софийски градски съд за регистриране на настъпили промени в партията, което не е заверено от съда и не е актуализирано след датата на обявяване на изборите - 19.07.1996 год., както изисква т.1., буква "к" от Решение N 4/08.08.1996 год. на ЦИК. Представено е и удостоверение No.. от 19.08.1996 год. по ф.д. N 2809/90 год. на СГС, което не може да замести изискваното от ЦИК заверено и актуализирано съдебно решение за вписване на партията и настъпилите промени. По повод на това предложение и така приложените документи в ЦИК е постъпила жалба, заведена с вх. N 180/22.09.1996 год., подписана от Александър Паунов - Първи секретар на ЦК на БКП, в регистрация по ф.д. N 2809/1990 год. на СГС с приложени документи, от които е видно, че пред Софийски градски съд тече процедура по вписване на промени в партията, приети на извънреден конгрес, проведен на 30.09.1995 год. в гр. София. В подкрепа на тези твърдения е представено и съдебно удостоверение от 07.08.1996 год. на СГС - фирмено отделение, като делото е насрочено за
27.08.1996 год.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че не са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗИПВР, като не са вписани настъпили промени в партията. Пред Софийски градски съд е висящо производство по вписване, поради което не може да се направи законосъобразен извод за легитимността на органите и представителната власт на Българска комунистическа партия.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва да регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Вера Денчева Илиева, ЕГН 461118ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Искра Янева Атанасова, ЕГН 490311ХХХХ, предложени от партия Българска комунистическа партия.

Решението да се съобщи незабавно на представител на партията.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване на съобщението пред Върховния съд на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ОТКАЗ
N 75/22 септември 1996 г.

ОТНОСНО: предложение за регистриране на кандидати за президент Ренета Иванова Инджова и за вицепрезидент генерал Стоян Игнатов Цонков, направено от партия Българско национално движение на вечния път.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Централното ръководство на партия Българско национално движение на вечния път, вписано под N 14 в нарочния регистър на ЦИК, за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката - Ренета Иванова Инджова и генерал Стоян Игнатов Цонков, за предстоящите избори, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Към предложението са представени заверено копие от протокол N 3/20.09.1996 г. от заседанието на Политическия съвет на партията /Движение/ Българско национално движение на вечния път, на което са взети решения за подписване на споразумение и внасяне на документи за издигане на кандидатурите за президент и вицепрезидент на горните лица и други документи.

При обсъждане на постъпилите с предложението документи Централната избирателна комисия констатира следните нарушения на Закона за избор на президент и вицепрезидент на Републиката /ЗИПВР/ и ЗИНПОСК.

Видно от подписаните два бр. декларации на кандидата за вицепрезидент - генерал Стоян Игнатов Цонков, същият не отговаря на изискването на + 5, ал. /2/ от Преходните и допълнителни разпоредби на ЗИНПОСК, които се прилагат по силата на изричната разпоредба на + 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР и за този вид избор. В качеството си на военнослужещ по смисъла на последните текстове същият има възможност да се кандидатира за изборите на 27 октомври 1996 г. само като независим кандидат. Това противоречие с нормата на + 5, ал. /2/ от Пр. и допълнителни разпоредби на ЗИНПОСК, във вр. с +2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР не може да бъде отстранено в рамките на настоящото производство по това предложение. И тъй като издиганите кандидатури за президент и вицепрезидент са иманентно свързани помежду си, след като не са налице законните изисквания за регистрацията на единия от тях /в случая - кандидата за вицепрезидент генерал Стоян Игнатов Цонков/, не се налага обсъждането на редовността на останалите представени документи по преписката.

ЦИК смята, че при това положение не са спазени изискванията на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и ЗИНПОСК - кандидата за президент или вицепрезидент, когато към момента на предложението е военнослужещ по смисъла на + 5, ал. /2/ от Пр. и допълнителни разпоредби на ЗИНПОСК, да се кандидатира само като независим такъв.

Съгласно изискванията на чл. 7, ал. /1/ от ЗИПВР Централната избирателна комисия отказва да регистрира кандидатите, когато не са спазени изискванията на Конституцията и същия закон.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия:

ОТКАЗВА да регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Ренета Иванова Инджова с ЕГН 530706ХХХХ и кандидата за вицепрезидент генерал Стоян Игнатов Цонков с ЕГН 480311ХХХХ, предложени от партия Българско национално движение на вечния път.

Настоящото решение може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в 3-дневен срок от получаването на съобщението от направилия предложението за регистриране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ОТКАЗ
N 76/22 септември 1996 г.

 

ОТНОСНО: предложение за регистриране на кандидати за президент Аспарух Драганов Карастоянов и за вицепрезидент Георги Стоев Георгиев, направено от партия Напред България


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Централното ръководство на партия Напред България, вписано под N 12 в нарочния регистър на ЦИК, за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката - Аспарух Драганов Карастоянов и Георги Стоев Георгиев, за предстоящите избори, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Към предложението са представени заверени копия от решение на Координационния съвет на партията /Движение/ Напред България с което са определени за кандидати за президент и вицепрезидент горните лица.

При обсъждане на постъпилите с предложението документи Централната избирателна комисия констатира следните нарушения на Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на републиката /ЗИПВР/.

Видно от няколко официални писмени документа, вкл. и от Удостоверение N ХІ-У-52/20.ІХ.1996 г. от кметство община Сандански, както и от самия единен граждански номер на кандидата за вицепрезидент, същият не отговаря на конституционното изискване на чл. 94 във вр. с чл. 93, ал. /2/ от Конституцията, т.е. "да е навършил 40 години". Тази несъобразност с норма от най-висш порядък - конституционното изискване на горния текст, не може да бъде отстранена в рамките на настоящото производство по това предложение. И тъй като издиганите кандидатури за президент и вицепрезидент са иманентно свързани помежду си, след като не са налице конституционните изисквания за регистрацията на единия от тях /в случая - кандидата за вицепрезидент - Георги Стоев Георгиев/, не се налага обсъждането на редовността на останалите представени документи по преписката.

ЦИК смята, че при това положение не са спазени изискванията на Конституцията и на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката - кандидата за президент или вицепрезидент да е навършил 40 години. Съгласно изискванията на чл. 7, ал. /1/ от ЗИПВР Централната избирателна комисия отказва да регистрира кандидатите, когато не са спазени изискванията на Конституцията и същия закон.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия:

ОТКАЗВА да регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Аспарух Драганов Карастоянов, ЕГН 510909ХХХХ, и кандидата за вицепрезидент Георги Стоев Георгиев, ЕГН 630522ХХХХ, предложени от партия Напред България.

Настоящото решение може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в 3-дневен срок от получаването на съобщението от направилия предложението за регистриране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 77/22.09.1996 г.


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение, вписано под N 11 в регистъра от централното ръководство на партия "Отечествена партия на труда" за регистриране на издигнатите от партията кандидати за президент Минчо Генов Минчев и за вицепрезидент Пенчо Петров Пенчев за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени на 27 октомври 1996 г.

Представен е препис от съдебно решение на Софийски градски съд за регистриране на партията и всички документи в изпълнение на точка 1.1 от Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Кандидатите за президент Минчо Генов Минчев и за вицепрезидент Пенчо Петров Пенчев са заявили съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати на партия "Отечествена партия на труда" и са представили документи за регистрацията си съгласно изискванията на Решение N 4 от 8 август 1996 г. на ЦИК.

Преценявайки поотделно и в съвкупност представените документи, ЦИК намира, че не са налице всички законови условия, визирани в чл.З, чл.4 и чл.6 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, респ. на чл.93-95 от Конституцията. Не са представени надлежни доказателства за българското гражданство по рождение на кандидата за вицепрезидент Пенчо Петров Пенчев. Удостоверението на Министерство на правосъдието не съдържа изчерпателни положителни данни в тази насока, както е приела ЦИК в други случаи - становище, потвърдено от Върховния съд на РБ. От друга страна, предоставеното удостоверение N 193/19.09.1996 г.на община "Средец" - София също не съдържа достатъчно данни, за да се направи несъмнен извод за българско гражданство по рождение на Пенчо Пенчев. Отбелязаното в него, че лицето "има ЛPK" още не означава, че той е такъв гражданин.

Кандидатстването за президентските избори е основано на екипния принцип и затова редовността на документите на кандидата за президент не дава възможност за регистриране на двойката като цяло.

Централната избирателна комисия счита, че не са изпълнени изискванията на чл.4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, поради което и на основание чл.7, ал.1 от същия закон

Р Е Ш И:

Отказва да регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., кандидата за президент Минчо Генов Минчев, ЕГН 510803ХХХХ и кандидата за вицепрезидент Пенчо Петров Пенчев, ЕГН 470318ХХХХ, предложени от партия "Отечествена партия на труда".

Решението да се съобщи незабавно на представител на партията.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от получаване на съобщението пред Върховния съд на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 78/24 септември 1994 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на Районна избирателна комисия в 25-иизбирателен район - София.


На основание параграф 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК във връзка с постъпило предложение от коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава Искра Иванова Маринкова за зам.-председател на РИК в 25-избирателен район - София на мястото на Николай Павлов Павлов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 79/25.09.1996 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на Районна избирателна комисия в 3 избирателен район - Варна


На основание параграф 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР и чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК и във връзка с предложение на PC на СДС - Варна, и молба-заявление от Анна Младенова Димитриева - член на РИК - Варна Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава Даниела Йорданова Николова за член на Районна избирателна комисия в 3 избирателен район - Варна на мястото на Анна Младенова Димитриева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 80/25.09.1996 г.

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания


На основание чл. 11в, 11г, 12 и 19 от ЗИПВР, във вр. със свои решения №№ 59/16.IX.1996 г. и 61/18.IX. 1996 г. и Решение № 1063/5.IX.1996 г. на Министерски съвет, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Финансирането на предизборната кампания на регистрираните за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 27 октомври 1996 г. кандидати се осъществява при точно спазване на разпоредбите на чл. 12 от ЗИПВР.

2. Максималната обща сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа е два милиона лева.

Забранява се финансирането на кандидатите за президент и вицепрезидент от
- чужди държави;
- чуждестранни физически и юридически лица;
- български държавни, общински и смесени предприятия.

Кандидатите от една листа могат да получават дарения за финансиране на предизборната си кампания, като размера на едно дарение не може да надхвърля 50 000 лв.

3. От предвидените с решение № 1063/5. IX. 1996 г. на МС за "Реда за отпускане и възстановяване на средства от държавния бюджет за финансиране предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката" суми в размер на 9 000 000 лв., 50 на сто се разпределят поравно между кандидатите на парламентарно представените в 37-то Народно събрание политически партии и коалиции, предложили самостоятелно, или в коалиция с друга политическа партия или коалиция, тези кандидати.

Останалите средства се разпределят между другите кандидати, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 1996 г. под формата на краткосрочни безлихвени заеми в размер до 500 000 лв.

Кандидатите за президент и вицепрезидент, получили по-малко от 1 на сто от действителните гласове на изборите възстановяват обратно получените суми.

4. Средствата по горната точка се получават след представяне в Министерски съвет на следните документи:
- писмено искане от упълномощен представител на партия, коалиция или независим кандидат до МС, в което се посочват банковите сметки на съответната партия, коалиция или независим кандидат;
- решение на ЦИК за регистрацията на издигнатите от тях кандидати за провежданите избори;
- банкова гаранция за размера на исканата сума;
- декларация, че не се дължат суми към държавния бюджет, получени за финансиране на предишни изборни кампании.

Исканията до Министерския съвет за предоставяне на суми за финансиране и за получаване на безлихвени заеми се подават до 4 октомври 1996 г. включително.

5. В едномесечен срок след провеждане на изборите всички кандидати за президент и вицепрезидент декларират пред Народното събрание източниците за финансирането и разходите, които са направили по време на предизборната кампания.

6. При нарушения на разпоредбите на ЗИПВР и настоящото решение относно правилата за финансиране на предизборната кампания се налагат глоби в размер от 50 000 до 100 000 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
N 81/25.09.1996 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на методически указания на Централната избирателна комисия


На основание чл. 10н, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Утвърждава Методически указания на Централната избирателна комисия за прилагане на ЗИПВР в две части, съответно за РИК и СИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама]


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 25 септември 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.