27 август 1991

София, 27 август 1991 година
        Брой 167 (442)

Ръководител Пресслужба "Куриер” Стефан Господинов


София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ КЪМ ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИ, КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ПЛЕНУМ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАРТИЙНОТО РЪКОВОДСТВО ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Поведението на ръководството на БСП по повод събитията в СССР нанесе сериозен удар върху престижа на партията. Евентуалната загуба на част от електората не е най-важното в случая. Много по-тежък е моралният удар за всеки социалист, че нашата партия в лицето на своето ръководство не постъпи като социалистическа партия. Това задълбочи съмненията в реалността на нейната промяна и потресе огромното мнозинство членове и симпатизанти - толкова повече, че те явно са надраснали в идейното си развитие своето ръководство. Последните събития го доказаха по безспорен начин.

В същото време необолшевишки, реставраторски сили, добре представени, както се оказва, и в партийното ръководство, побързаха да внушат надеждите, че историята може да се върне назад. Именно те решиха "да отворят очи" на социалистите, като публикуваха обръщението на превратаджиите в червената "Мисъл".

Пленумът на Висшия съвет, проведен постфактум, постави нови, още по-тревожни въпроси.

Немалко членове на партийното ръководство са се разграничили от неадекватните реакции на висшите органи на БСП. Въпреки това, Висшият съвет си позволи лукса да не "рискува" с декларация. Допуснатата "грешка" от политици, доказали умението си да мислят далновидно, буди недоумение и поставя много въпроси.

Така или иначе, действията на ръководството като цяло могат да бъдат оприличени на предизборен саботаж с далече отиващи последствия. Нереално е при подобни действия да не си даваш сметка за ответните удари на политически сили и институции на властта. Това показва или невъзможността за адекватно политическо поведение, или "тънка" сметка при евентуален успех на превратаджиите. И при двата случая резултатът би бил напускането на политическата сцена от БСП, а оттам и лишаването на България за дълго време от влиятелна и цивилизована лява сила.

При допускането на подобен политически гаф, каквито и да са причините, виновните лица сами се оттеглят от сцената. Тъкмо за да възстановят престижа на партията, пострадал от действията им.

С последните си изяви ръководството на БСП доказва, че не е способно на такава стъпка. Ето защо АСО настоява за извънреден пленум на Висшия съвет на БСП с разширено участие на партийния актив, за да бъдат направени категорични и ясни идейни, политически, организационни и кадрови изводи за състоянието на партията и най-вече за нейното ръководство. Необходимо е на този пленум да се направи оценка на всички повече или по-малко антиплатформени движения. Трябва да се постави въпросът за техните представители в ръководството, както и да се предотврати опасността от попадането им в партийните листи. Необходимо е да се разгледа и въпросът с антисоциалистическото поведение на червената "Мисъл" по време на преврата, както и за постоянното публикуване в него на материали с откровено реставраторско съдържание.

АСО настоява пленумът да вземе отношение и към всички групи и лица в партията с болшевишко политическо поведение, независимо от мястото им в партийната йерархия. Време е вече, заради партията и социалистическата идея, те да намерят своето подобаващо място в съществуващите комунистически формации.

Не е достатъчно да призоваваме да не се правят повече грешки. На пленума трябва открито да посочим виновниците и да ги приканим да напуснат политическата сцена въпреки самосъзнанието им за минали и днешни заслуги.

София, 26 август 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА АСО

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ С ИСКАНЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРИЗНАЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА РСФСР, ЛИТВА,ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ И ДА УСТАНОВИ С ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ ПЪЛНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ.


Още от самото си създаване Съюзът на демократичните сили неизменно разглежда правото на народите на самоопределение като върховен принцип в отношенията си с националните движения.

Правителствата на РСФСР, Литва, Латвия и Естония са законно избрани без намеса отвън, подкрепят се от мнозинството от населението и осъществяват ефективна власт върху цялата национална територия на съответните републики. Ето защо, ръководейки се от нормите на международното право, СДС разглежда РСФСР, Литва, Латвия и Естония като самостоятелни субекти на международните отношения.

Във връзка с това СДС настоява компетентните държавни институции незабавно да предприемат съответни действия за официалното признаване на тяхната независимост. СДС счита за необходимо Министерството на външните работи без отлагане да предприеме съответни дипломатически стъпки с цел подготовка за установяване на дипломатически отношения на равнище посланици с РСФСР, Литва, Латвия и Естония.

Считаме, че предложените действия, които са в съответствие с позицията на българския президент, ще покажат на дело съпричастността на България към демократичните идеали на нашето съвремие и желанието й да провежда активна и принципна външна политика.

София, 26 август 1991 г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ПОВОД НЕБЛАГОПРИЯТНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Националният консултативен съвет на Конституционния форум с голяма загриженост и нарастваща тревога констатира все по-неблагоприятното развитие на социалната, политическата и икономическата обстановка в страната по време на т.нар. предизборен период.

За всички е ясно, че икономическата реформа, ограничена в монетарния й аспект, сериозно забуксува. Осезателното забяване на структурния й етап - връщане на заграбената лична собственост, демонополизация, малка и голяма приватизация, ефективна данъчна стратегия - рязко изостря социалната и икономическата обстановка. Несполучливото законодателство за чуждестранни инвестиции и непълноценният и трудноприложим закон за земята допълнително затрудниха стопанската реформа. Развихрената спекула и стопанското беззаконие, при несигурна социална защита, разбалансираха още повече социалното равновесие. В тази ситуация правителството се лута между бездействието и непопулярните мерки, а противоречията между отделните му ведомства все повече се задълбочават, което допълнително стимулира спекулативното поведение на местно управленско равнище.

На този трагичен за нацията фон се развива трескава политическа борба за власт, с взаимно охулване, без ясни платформи, с преобладаване на мъгливи и по същество неприложими обещания за имагинерно, незабавно извеждане от кризата. Законодателната дейност на парламента цели на всякаква цена да гарантира предимства на доминиращите в момента политически сили /т.нар. шарено политбюро/, като ги облече в законова форма. С демократична фразеология парламентът бави промените, задържайки възловата законодателна дейност. Новоприетата конституция към която Конституционният форум неколкократно и категорично заяви своето критично отношение, предоставя възможност на Народното събрание активно да се намесва в дейността на изпълнителните органи, да посяга върху президентските пълномощия. Предприемат се опити да се узакони скрита цензура върху общественото мнение, като първата стъпка в това отношение беше посегателството върху правото на мнение на журналистите от радиото и телевизията.

Фрапантен израз за посегателство върху кълновете на демокрацията е и проектът за нов Избирателен закон. По своята същност той е предназначен да облагодетелства определени политически среди. Избраната пропорционална система и редица условия за прилагането й подпомага избирането на анонимни кандидати, верни на партийната дисциплина, но непознати на избирателите. Законът грубо възпрепятства избора на независими кандидати - трудно поставяне на кандидатурата, пречки във водене на предизборната борба, неравноправно групиране на гласовете във втория тур и т.н. Ограничени са възможностите за издигане на кандидати от обществени и непартийни движения. По безпрецедентен начин се посяга на конституционното право на българите, намиращи се извън пределите на страната, да гласуват. Връщането в духа на старото време, когато на тези граждани се гледаше като на "родоотстъпници и предатели на Родината", поставя под съмнение пред световното обществено мнение развитието на демокрацията у нас. Друг съществен недостатък с непридвидими последици на този закон е едновременното провеждане на избори за народни представители, общински съветници и кметове. Посочените антидемократични страни на избирателния закон са резултат на прокарани определени политически интереси, умело осъществявани чрез бавното бързане в стремежа за улучване на най-подходящия момент.

В цялата тази обстановка мнението на Конституционния форум е, че са налице преднамерени действия на определени парламентарни политически сили, които стимулират неконтролирани политически страсти и най-малко спомагат за прогреса на демокрацията. С такива действия може да се стигне до опорочаване на изборите, до постигането на нечисти политически предимства с всичките им неблагоприятни последици от забавянето на промените, до нежелани сътресения и сблъсъци, до задълбочаване на хаоса и разрухата в обществото.

Конституционният форум нееднократно е подчертавал, че на България сега са нужни не политици, до смърт верни на партийните доктрини, а професионалисти и патриоти, хора с категорична демократична нагласа, добри и изявени специалисти. България има нужда от избори, проведени по всички правила на демокрацията.

Конституционният форум апелира към всички честни българи, към своите членове и симпатизанти, към всички държавни, политически и обществени сили да се противопоставят решително на антидемократичните и асоциалните опити за изкористяване на вярата и надеждите на българските граждани в навечерието на изборите. Нека бъдат издигнати и избрани истински достойни кандидати, така необходими на България в трудния преход към едно мирно и по-светло бъдеще на нацията.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ФИЛИП ДИМИТРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КГБ НА СССР ГЕНЕРАЛ ВАДИМ БАКАТИН.


Господин председател,

В първото си интервю по Руската телевизия на 25 август президентът на Русия г-н Борис Елцин категорично заяви, че всеки, който на 19 август 1991 г. не е нарекъл действията на заговорниците преврат, е съучастник. Не само ръководството на КПСС, но и Българската социалистическа партия /бивша Българска комунистическа партия/ запази гробно мълчание през трите дни на преврата под предлог, че не разполага с достатъчно информация. Цялото му поведение показваше, че се изчакват инструкции.

В дните непосредствено преди преврата политическите и организационните действия на ръководството на БСП бяха особено предизвикателни и агресивни. Имаме сведения, че отделни висши функционери на тази партия са поддържали и конспиративни връзки с организатори на преврата.

Във връзка с изложението бихме оценили високо вашето съдействие за огласяването на случаи на конспиративно сътрудничество, ако такива се установят, между организатори на преврата и БСП. Вашата помощ би имала благоприятио влияние не само върху демократичните пропеси в България, но и несъмнено ще допринесе за укрепването на доверието между нашите две страни.

София, 26 август 1991 г.

Филип Димитров
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДС

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА СДС - ЛИБЕРАЛИ /ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ/ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Господин Главен прокурор,

Обезпокоени от направения опит за реставрационен държавен преврат в СССР и сведенията за изразена готовност от определени среди у нас дапоследват действията на съветските антиконституционалисти, се обръщаме къв вас с настояване да разследвате действията на държавните и партийните органи за периода от началото до потушаването на опита за преврат.

По-специално настояваме да бъдат разследвани контактите на съветските дипломатически служби с наши министри и партийни функционери от БСП,а също така - всички заседания, проведени във Висшия съвет на БСП за този период.

София, 25 август 1991 г.

СДС - ЛИБЕРАЛИ
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР/:
Стефан Стоянов

ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:
Ал. Каракачанов

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ:
Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, ИЗЛОЖЕНО НА ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ НА 29 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Необходимостта от Българска работническо-селска партия /БРСП/ възникна и тя беше създадена върху терена на политическата и социалната обстановка в България през 1990 г. По това време действаше кръглата маса, която бързо даде да се разбере, че работниците, селяните и редовата интелигенция сякаш са излишни и ненужни в обществото на България, че никой не се съобразява с тях при воденето на политиката.

Но те създадоха своя политическа партия и на нейното знаме са изобразени сърп, чук и работнически юмрук!

БРСП е за сътрудничество на Република България с всички страни на Европа и света, за развитието на всички форми на собственост и на пазарна икономика. Сърпът и чукът са най-спонтанните и най-чисти общочовешки символи на селскостопанския и на промишления труд, от който винаги и то в големи мащаби ще продължи да се нуждае всяко общество. А работническият юмрук е вдигнат, за да не забрави съвсем обществото в България, че трябва и да се работи. Той напомня, че за да се излезе от кризата, трябва да задействат и умът, и ръцете на целия народ, на цялата единна нация. Малко са народите по света, които знаят това така добре, както винаги го е знаел българският народ. Точно затова сега огромна част от народа губи своя ориентир и равновесие. Безпрецедентната безработица, бездействието и неизяснената перспектива застрашават устоите на народа, нацията и държавата, формира се безразличие и апатия към ползотворна дейност.

На 10 ноември 1989 г. всички в България ликуваха, всеки считаше, че има за какво да се радва и по своему очакваше нещо добро от идващите промени. След като чухме и видяхме всякакви епизоди, изиграни на арената на вътрешната политика, състояха се изборите през юни 1990 г. и започна работа Великото народно събрание. Образуваните ново президентсво и ново сборно правителство започнаха провеждането на програма и реформа за демократизиране на обществото и за оздравяване на икономиката.

Сега е 29 юли 1991 г. - повече от една година и седем месеца от 10 ноември 1989 г. Основателно е да си поставим въпроса ликуваме ли и сега, кой и защо ликува сега, какво е необходимо, за да ликуваме отново всички? Демократични ли са постановленията и наредбите, издавани от правителството, ефикасни ли са? Оздравя ли икономиката настраната, или се разболя по-тежко? Повишава ли се, или спада нивото на гражданската етика, морал и култура, ограничава ли се престъпността? Задържа ли се поне, или катастрофално спадна жизненото равнище на преобладаващата част от населението?

Всеки сам може да направи своя анализ и извод. Българската работническо-селска партия счита, че за огромното мнозинство от работниците, селяните, редовата техническа и специализирана интелигенция, пенсионерите не предстои ликуване, а още по-сериозно спадане на социалното ниво и дори гладуване. Преди повече от година БРСП приветства оповестения от Кръглата маса и от парламента преход на България и на народа към демократично, правово, ефективно и богато общество. Но дойде време да изразим дълбоката неудовлетвореност, тревогата и протеста, породени от липсата на ясна и ефикасна правителствена програма за такъв преход.

Повече от година е много време в днешния динамичен свят, който се е устремил към рационалност, ползотворност и ефективност за пълна социална осигуреност на всеки човек. В България обаче тези най-съществени за човека изисквания и показатели са третирани по начини, които дават отрицателни резултати.

Отхвърлена е научната и историческата истина, че без преход и приемственост не може да се отиде към по-добро, по-прогресивно общество. Започна провеждане на користна политико-икономическа  реформа, елиминирана е уникалната за българския народ възможност да се проведе мощна и ефективна социално-икономическа реформа за бързо излизане на България от кризата. Вместо социално-икономическата реформа задействаха наредби и мероприятия, които парализираха наличните и възникващите социално-икономически активи.

Сега в обществото на България най-ярки явления са тези, с които не се излиза от криза, а се навлиза по-дълбоко в нея. Ето някои от тях:

Освобождаване на цените без осигурен контрол срещу подготвената и настъпваща спекула; пазарната икономика не можа да прояви своите вълшебства, оказа се недоносена и подиграна.

Възникна толериран срив на държавната икономика.

Преустановено е държавното и обществено строителство, многократно е намаляло строителството на жилища.

Пазарът на стоки и неговият главен критерий - стокооборотът, фактически са ограничени и стеснени поради изкуствено формираната неплатежоспособност на голяма част от населението.

За безработицата вече не може да се разбере необходима ли е и на кого е необходима, както и за кого е по-голямо бреме - за безработния или за държавния бюджет, или и за двамата.

Престъпността застрашително нараства, но никой не поема вина и отговорност за лавиноподобното й развитие.

Никой не е очаквал и дори предполагал, че в България може да се постигне такава финансова, икономическа, морална и социална разруха.

В основата на своите платформа и програма БРСП поставя необходимостта да се даде възможност на всеки да извършва тук, в България, нужен на нашето общество и на отделната личност ефективен реално добре заплатен труд. Ние уважаваме постиженията на Европа и Америка, но считаме, че пътят към тях трябва първо да минава през особеностите и нуждите на българския народ, българската нация и българската държава. Необходими са програма и мероприятия за бърз, ефективен, български преход. Сегашното тежко социално-икономическо положение в България се дължи на провеждания принципно-стереотипен и авторитарно-подражателски преход, който користно и необосновано се натрапва и налага на българския народ.

БРСП определя като необходими регулиращите функции на държавата при ръководенето на всички сфери на обществена дейност, включително и на икономиката дори при наличие на пълна и ефикасна пазарна икономика, няма защо държавата изкуствено да съкращава инвестициите си. При изцяло завършена законностна и нормативна база, водещи към по-демократично и ефикасно общество, при съществуващите български дадености и условия държавата е най-обективен надежден мотор и регулатор за задействане интересите на всички стокопроизводители - държавни, кооперативни и частни.

Приетата от Великото народно събрание нова Конституция на Република България предоставя възможност за разработване и задействане на необходимата социално-икономическа програма, за бързо излизане от кризата.

Ние сме за запазване на сегашните и за създаване на нови мощни обществени фондове, за финансово силна държава.

Българската работническо-селска партия е отворена за всички. Защото работник е всеки, който влага ползотворен труд за личното си, но и за общественото благополучие, за възход и напредък на нашата Родина - република България.

Ние сме убедени, че за това ще допринесат платформата и програмата на Българската работническо-селска партия.

Варна, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В БЪЛГАРИЯ НАБИРА СКОРОСТ" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/.


Противоправният социалистически държавен преврат в СССР, който свали законния президент на тази велика държава Михаил Горбачов, за пореден път показа на нормалното човечество, че социализмът е символ на насилието и не може да има нищо общо с демокрацията.

Българската социалистическа партия доказа с действията си, че ще се присъедини към силния на деня в СССР, като страхливо и подло заяви изчаквателна позиция. Така за пореден път социалистите се саморазобличиха, демонстрирайки пред народа античовешката същност на идеологията на насилието и страха, която винаги са изповядвали, продължават да изповядват и имат намерение да изповядват и в бъдеще.

Отхвърлянето на президентското вето спрямо чл.11 от законопроекта за изборите от социалистическото болшинство във фактическия парламент е престъпно нарушение на чл. 16 /"Всеки има право да бъде признат за правоспособен, където и да се намира"/ от Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от България с Указ нр 1199/23 юли 1970 година. Лишаването на няколко милиона българи в чужбина от правото на глас е тежко престъпление, което парламентарното болшинство на социалистите и неколцината гравитиращи към тях човекоотстъпници наложиха. То е наказуемо според член 167 от фактически действуващия Наказателен кодекс. /"Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право, се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд."/

Тези престъпни действия на българското социалистическо болшинство във фактическия парламент са част от извършения тихомълком държавен преврат, активизиран с "приемането" на проект за текст на "конституция", закрепваща драконовски права за довчерашните убийци на българския народ /следователи, прокурори, съдии, доскорошни членове на управляващата партия/.

Съюзът на юристите демократи в България /СЮД/ е категоричен в осъждането на противоправните действия на социалистическите подбудители, извършители и съучастници в държавните преврати в СССР и в България. Престъпленията на социалистите в СССР и в Югославия  това е демократическият социализъм, който натрапва и на изстрадалия български народ.

Съюзът на юристите демократи в България /СЮД/ не може да примълчава страшната истина: Идеологията на насилието - социализмът, не може да има нищо общо с правото. Престъпните действия на социалистите в Югославия, СССР и България постоянно доказват тази страшна истина.

Съюзът на юристите демократи в България /СЮД/ настоява за парламентарни избори до средата на октомври 1991 г., които да отстранят превратаджиите от властта в България.

Съюзът на юристите демократи в България /СЮД/ подкрепя напълно за конституционно обявяване на България за постоянно неутрална държава - единствен шанс за избавление на Отечеството ни от ужасите на войната и от безнадеждността на бедността.

София, 21 август 1991 г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков
        ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Кантарджиев
        СЕКРЕТАР: Николай Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ В ПЛОВДИВ НА 24 АВГУСТ 1991 ГОДИНА. НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ОКАЧЕСТВИ КОНФЕРЕНЦИЯТА КАТО НЕЛЕГИТИМНА, А РЕШЕНИЯТА Й - КАТО НЕЗАКОННИ.


Ние, делегатите на извънредната Национална конференция на Зелената партия, след задълбочено обсъждане на политическата обстановка в света и страната, след детайлно разглеждане на въпроса за мястото на нашата партия в демократичния процес в България, заявяваме следното:

Зелената партия потвърждава своята позиция за радикална смяна на политическата и икономическата система в страната, а не за перестройка по съветски образец.

След недвусмислената реакция на Зелената партия на опита за сталинистки преврат в СССР ние категорично се обявяваме срещу опитите за легитимиране на БКП/БСП в политическия живот на страната, без още да е поела отговорността /включително и съдебната/ за третата национална катастрофа и заграбеното от народа имущество.

Осъждаме съглашателските позиции и антидемократичните действия на някои бивши лидери и депутати на Зелената партия, които заради своите властнически амбиции и политическа безпринципност пренебрегнаха зелената идея, родила нашата партия, измениха на каузата на Съюза на демократичните сили и на милионите избиратели на СДС.

Националната конференция потвърждава принадлежността на Зелената партия към Съюза на демократичните сили и застава изцяло зад Националния координационен съвет и председателя г-н Филип Димитров.

Призоваваме всички членове на Зелената партия и всички нейни симпатизанти да се включат активно в предизборната кампания на демократичните сили - за победата на синята бюлетина и единната листана СДС.

Ние сме твърдо решени да поставим отново в центъра на своето внимание свещените за нас цели - свободата и пълноценната изява на човешката личност и хармонията в обществото.

Отново като елемент от цялостната политика на Зелената партия ще стоят въпросите за отстраняването на всички негативни екологични последици, наследени от комунистическото управление.

Зелената партия ще се стреми към гарантиране на природосъобразен живот за всеки гражданин на Република България, а в икономическата сфера - към приватизация на икономиката и селското стопанство, с приоритетно въвеждане на екологично чисти производства по международните стандарти.

Ние имаме за цел да превърнем България в нормална държава и ние ще вървим към нея само с демократични средства.

Пловдив, 24 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ /"ПО СВЕТА И У НАС"/ НА 23 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


На 23 август 1991 г. в емисията "По света и у нас" на Българска телевизия беше излъчено съобщение, че първият секретар на ЦК на БКП Владимир Спасов съжалява, че предателят Горбачов се е върнал в Кремъл, като се цитира манипулирано и изопачено интервю, дадено на 22август 1991 г. по телефона на журналиста Пламен Каменов за вестник "Труд". В съобщението се казва, че БКП е готова за коалиция с всички формации, които са против капитализма, частната собственост и приемат върховенството на диктатурата на пролетариата.

Секретариатът на ЦК на БКП заявява, че др. Владимир Спасов не е казал, че съжалява, че предателят Горбачов се е върнал в Кремъл и гореописаното съдържание е изопачено и манипулирано. Ние смятаме, че излъченото съобщение е тенденциозен, произволен акт на редакция "Новини" на БТ.

БКП е за Обединен ляв народен фронт, без предварителни условия, с всички леви партии.

Това изопачаване на вестник "Труд" и на Българската телевизия на позициите на БКП считаме като опит да се дискредитира партията пред обществеността.

Що се отнася до последвалото изявление на самозвания "първи секретар" на нелегитимния ЦК на БКП, смятаме за недостойно от тяхна страна непрекъснато да клеветят др. Владимир Спасов.

БКП не е семейна партия на "Господин Спасов", както твърдите вие от нелигимния ЦК на БКП. Тя е партия на българските комунисти, в която др. Спасов членува и е уставно избран за първи секретар на ЦК на БКП.

София, 24 август 1991 г.

СЕКРЕТАРИАТ НА ЦК НА БКП
 
ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Вл. Спасов
СЕКРЕТАР: К.Терзиев
СЕКРЕТАР: Д.Филипов
СЕКРЕТАР: К.Андреев

/Пресслужба "Куриер"/


14.30 Ч.
27.08.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!